Publications of the selected author

Satora Magdalena ORCID

College of Management and Quality, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem, Katedra Opakowalnictwa Towarów

1

Author:
Satora Magdalena , Szkoda Maciej
Title:
Problems of Quality and Safety Assurance in Road Transport of Food Products = Problemy z jakością i zapewnieniem bezpieczeństwa w transporcie drogowym produktów spożywczych
Source:
Current Trends in Quality Science : Product and Technology Innovations / ed. Daniela Gwiazdowska, Krzysztof Juś - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 143-160. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-591-7
Nr:
2168338953
chapter in monograph
2

Author:
Satora Magdalena , Szkoda Maciej
Title:
Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych w transporcie drogowym = Ensurance of the Quality and Safety of Food Products in Road Transport
Source:
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. - vol. 231, nr 6 (2019) , s. 86-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336895
article
1
Problems of Quality and Safety Assurance in Road Transport of Food Products = Problemy z jakością i zapewnieniem bezpieczeństwa w transporcie drogowym produktów spożywczych / Magdalena SATORA, Maciej Szkoda // W: Current Trends in Quality Science : Product and Technology Innovations / ed. Daniela Gwiazdowska, Krzysztof Juś. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - S. 143-160. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-591-7
2
Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych w transporcie drogowym = Ensurance of the Quality and Safety of Food Products in Road Transport / Magdalena SATORA, Maciej Szkoda // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. - vol. 231, nr 6 (2019), s. 86-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/927/774. - ISSN 1509-5878
1
Satora M., Szkoda M., (2019), Problems of Quality and Safety Assurance in Road Transport of Food Products. [W:] Gwiazdowska D., Juś K. (red.), Current Trends in Quality Science : Product and Technology Innovations, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 143-160.
2
Satora M., Szkoda M., (2019), Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych w transporcie drogowym, "Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe", vol. 231, nr 6, s. 86-92; http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/927/774
1
@inbook{UEK:2168338953,
author = "Satora Magdalena and Szkoda Maciej",
title = "Problems of Quality and Safety Assurance in Road Transport of Food Products",
booktitle = "Current Trends in Quality Science : Product and Technology Innovations",
pages = "143-160",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
isbn = "978-83-7789-591-7",
}
2
@article{UEK:2168336895,
author = "Satora Magdalena and Szkoda Maciej",
title = "Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych w transporcie drogowym",
journal = "Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe",
number = "vol. 231, 6",
pages = "86-92",
year = "2019",
}