Publications of the selected author
1

Title:
Zmiany w ustawie o rachunkowości - wybrane zagadnienia dotyczące sprawozdawczości finansowej oraz próba oceny wywiązywania się podmiotów z nowego obowiązku sprawozdawczego = Amendment of Accounting Act - Selected Financial Reporting Issues and Assessment of Compliance with the New Reporting Requirements
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (978) (2018) , s. 81-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168338135
article
2

Title:
Determinanty i metodologia wyboru modelu łączenia działalności spółek komunalnych : (na przykładzie MPO i KHK) = Determinants and Methodology of Choosing the Model for Merger of Municipal Companies : (the Case of MPO and KHK)
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 51, nr 4 (2017) , s. 183-194. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168321163
article
3

Title:
Ekspertyza dotycząca modelu przejęcia spółki MPO Sp. z o.o. przez KHK S.A.
Publisher address:
[Kraków]: [Uniwersytet Ekonomiczny], 2016
Physical description:
85 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168321317
report
4

Title:
Wprowadzenie nowych regulacji w zakresie leasingu i ocena efektywności wprowadzonych rozwiązań na przykładzie wybranych spółek
Source:
Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Difin, 2016, s. 145-163
ISBN:
978-83-8085-385-0
Nr:
2168325391
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Istotność i ryzyko w procesie badania sprawozdania finansowego
Source:
Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Difin, 2016, s. 183-211
ISBN:
978-83-8085-385-0
Nr:
2168311437
chapter in monograph
See main document
1
Zmiany w ustawie o rachunkowości - wybrane zagadnienia dotyczące sprawozdawczości finansowej oraz próba oceny wywiązywania się podmiotów z nowego obowiązku sprawozdawczego = Amendment of Accounting Act - Selected Financial Reporting Issues and Assessment of Compliance with the New Reporting Requirements / Magdalena ŁOJEWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (978) (2018), s. 81-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1436/1288. - ISSN 1898-6447
2
Determinanty i metodologia wyboru modelu łączenia działalności spółek komunalnych : (na przykładzie MPO i KHK) = Determinants and Methodology of Choosing the Model for Merger of Municipal Companies : (the Case of MPO and KHK) / Elżbieta KUBIŃSKA, Magdalena ŁOJEWSKA, Mariusz ANDRZEJEWSKI, Jakub Bator // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 51, nr 4 (2017), s. 183-194. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.umcs.pl/h/article/download/5055/4304. - ISSN 0459-9586
3
Ekspertyza dotycząca modelu przejęcia spółki MPO Sp. z o.o. przez KHK S.A. / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Witold FURMAN, Konrad GRABIŃSKI, Marcin KĘDZIOR, Elżbieta KUBIŃSKA, Magdalena Łojewska, Ksymena ROSIEK. - [Kraków] : [Uniwersytet Ekonomiczny], 2016. - 85 s. : il. ; 30 cm
4
Wprowadzenie nowych regulacji w zakresie leasingu i ocena efektywności wprowadzonych rozwiązań na przykładzie wybranych spółek / Magdalena Łojewska // W: Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI . - Warszawa: Difin, 2016. - S. 145-163. - ISBN 978-83-8085-385-0
5
Istotność i ryzyko w procesie badania sprawozdania finansowego / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Sebastian BARAN, Magdalena Łojewska, Sławomir Szuba, Grzegorz SZULIK // W: Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI . - Warszawa: Difin, 2016. - S. 183-211. - ISBN 978-83-8085-385-0
1
Łojewska M., (2018), Zmiany w ustawie o rachunkowości - wybrane zagadnienia dotyczące sprawozdawczości finansowej oraz próba oceny wywiązywania się podmiotów z nowego obowiązku sprawozdawczego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (978), s. 81-105; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1436/1288
2
Kubińska E., Łojewska M., Andrzejewski M., Bator J., (2017), Determinanty i metodologia wyboru modelu łączenia działalności spółek komunalnych (na przykładzie MPO i KHK), "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 51, nr 4, s. 183-194; https://journals.umcs.pl/h/article/download/5055/4304
3
Andrzejewski M., Furman W., Grabiński K., Kędzior M., Kubińska E., Łojewska M., Rosiek K., (2016), Ekspertyza dotycząca modelu przejęcia spółki MPO Sp. z o.o. przez KHK S.A., [Kraków] : [Uniwersytet Ekonomiczny], 85 s.
4
Łojewska M., (2016), Wprowadzenie nowych regulacji w zakresie leasingu i ocena efektywności wprowadzonych rozwiązań na przykładzie wybranych spółek. [W:] ANDRZEJEWSKI M. (red.), Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 145-163.
5
Andrzejewski M., Baran S., Łojewska M., Szuba S., Szulik G., (2016), Istotność i ryzyko w procesie badania sprawozdania finansowego. [W:] ANDRZEJEWSKI M. (red.), Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 183-211.
1
@article{UEK:2168338135,
author = "Magdalena Łojewska",
title = "Zmiany w ustawie o rachunkowości - wybrane zagadnienia dotyczące sprawozdawczości finansowej oraz próba oceny wywiązywania się podmiotów z nowego obowiązku sprawozdawczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (978)",
pages = "81-105",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0978.0605},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1436/1288},
}
2
@article{UEK:2168321163,
author = "Elżbieta Kubińska and Magdalena Łojewska and Mariusz Andrzejewski and Jakub Bator",
title = "Determinanty i metodologia wyboru modelu łączenia działalności spółek komunalnych : (na przykładzie MPO i KHK)",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 51, 4",
pages = "183-194",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.183},
url = {https://journals.umcs.pl/h/article/download/5055/4304},
}
3
@misc{UEK:2168321317,
author = "Mariusz Andrzejewski and Witold Furman and Konrad Grabiński and Marcin Kędzior and Elżbieta Kubińska and Magdalena Łojewska and Ksymena Rosiek",
title = "Ekspertyza dotycząca modelu przejęcia spółki MPO Sp. z o.o. przez KHK S.A.",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2016",
}
4
@inbook{UEK:2168325391,
author = "Magdalena Łojewska",
title = "Wprowadzenie nowych regulacji w zakresie leasingu i ocena efektywności wprowadzonych rozwiązań na przykładzie wybranych spółek",
booktitle = "Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości",
pages = "145-163",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-385-0",
}
5
@inbook{UEK:2168311437,
author = "Mariusz Andrzejewski and Sebastian Baran and Magdalena Łojewska and Sławomir Szuba and Grzegorz Szulik",
title = "Istotność i ryzyko w procesie badania sprawozdania finansowego",
booktitle = "Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości",
pages = "183-211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-385-0",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID