Publications of the selected author

1

Author:
Tadeusz Klecha , Antoni Kasprzycki , Jan Szeja
Title:
Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych : problematyka prawa zachowania masy kapitału = Equilibrium and Non-Equilibrium Models in the Description of Economic Processes : the Problems of Capital Mass Preservation
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011) , s. 107-124. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227674
article
See main document
2

Title:
Niezmienniki w ekonomii = Invariants in Economy
Source:
Mikroekonometria w teorii i praktyce / [red. nauk.: Barbara Batóg, Iwona Markowicz] - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011, s. 57-61. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (869) 795)
ISBN:
978-83-7241-820-3
Nr:
2168232212
chapter in monograph
3

Author:
Antoni Kasprzycki , Jan Szeja , Antoni Tadeusz Klecha
Title:
Stefan Antoni Zubrzycki matematyk, współtwórca wrocławskiej szkoły matematycznej : (26 III 1927-18 XII 1968) = Stefan Antoni Zubrzycki Mathematician, the Co-Author of Wroclaw's Mathematical School : (26 III 1927-18 XII 1968)
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 11 (2008) , s. 185-194. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii
Nr:
2166196721
article
4

Author:
Tadeusz Klecha , Paweł Lubecki , Jan Szeja
Title:
Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach
Source:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy III / [red. Stanislav Štofko] - Žilina, Bielsko-Biała: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2005, s. 54-65. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
80-7100-442-2
Nr:
2166174173
chapter in conference materials
5

Author:
Tadeusz Klecha , Paweł Lubecki , Jan Szeja
Title:
Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach
Source:
Rozwój Euroregionu Beskidy III / [red. Stanislav Štofko] ; Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Źilinska univerzita v Źilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005, s. 54-65. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-1-1
Nr:
2166172927
chapter in conference materials
6

Author:
Title:
Estymacja przedziałowa
Source:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 3 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 171-191
ISBN:
83-7252-113-1
Nr:
2168269986
See main document
7

Title:
Metody estymacji
Source:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 3 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 148-191
ISBN:
83-7252-113-1
Nr:
2168306379
chapter in academic script
See main document
8

Title:
S.A. Ayvazyan and V.S. Mkhitaryn: Prikladnaya Statistika y Osnovy Ekonometryky: Uchebnik dlya VUZ-ov (Applied Statistics and Essentials of Econometrics). Izdatelskoye obyedinyenye "JUNITI", Moscow 1998, 1022 pp.
Source:
Argumenta Oeconomica. - 1 (10) (2001) , s. 155-162
Nr:
2168338943
review
9

Author:
Title:
Estymacja przedziałowa
Source:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 171-191
ISBN:
83-87239-18-6
Nr:
2168269980
See main document
10

Title:
Metody estymacji
Source:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 148-191
ISBN:
83-87239-18-6
Nr:
2168306377
chapter in academic script
See main document
11

Author:
Conference:
XVI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1994-04-27 do 1994-04-29
Title:
Wielowymiarowa analiza wypadków śmiertelnych w przemyśle węglowym
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 197. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-86439-30-0
Nr:
2168303017
varia
See main document
12

Author:
Title:
Estymacja przedziałowa
Source:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 141-182
ISBN:
83-86439-02-5
Nr:
2168269982
See main document
13

Author:
Title:
Johann Peter Süssmilch jako statystyk : życie i działalność naukowa = Johann Peter Süssmilch as a Statisyician : His Life and Work
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1994. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993, s. 72. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168227276
varia
14

Title:
Metody estymacji
Source:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 141-182
ISBN:
83-86439-02-5
Nr:
2168306371
chapter in academic script
See main document
15

Author:
Conference:
V Ogólnopolska Konferencja: Teoretyczne i praktyczne problemy mikroekonometrii, Świnoujście, Polska, od 1991-09-15 do 1991-09-17
Title:
Wykorzystanie algorytmu taksonomii struktur
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1993. - t. 40, z. 1, s. 112. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168351030
varia
16

Author:
Conference:
XIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1992-04-28 do 1992-04-30
Title:
Weryfikacja wyników klasyfikacji algorytmem taksonomii struktur
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 112-113. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168303027
varia
See main document
17

Author:
Jan Szeja , Michał Woźniak , Zbigniew Zioło
Title:
Zasady doboru cech i funkcji dla prognozowania rolnictwa (na przykładzie województwa tarnobrzeskiego) = Selection Criteria of Features and Functions for Trend Analyses in Agriculture (the Case of the Tarnobrzeg Voivodship)
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1992. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 53-54. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252546
varia
18

Author:
Title:
Prognozowanie struktury wypadków przy pracy w kopalniach węgla kamiennego : (studium metodologiczne) = Forecasting the Pattern of Accidents at Work in Coal Mines
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 388 (1992) , s. [15]-50. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168259290
article
See main document
19

Author:
Conference:
XIII Ogólnopolskie Seminarium : Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1991-04-25 do 1991-04-27
Title:
Taksonomia struktur w periodyzacji wypadków przy pracy w przemyśle węglowym
Source:
Przegląd Statystyczny1992. - t. 39, z. 2, s. 253. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351014
varia
Unpublished documents:
1

Title:
Analiza porównawcza euroregionów
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
[58] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
70/KS/3/2003/S/076
Signature:
NP-930/Magazyn
Nr:
2168285873
unpublished scientific work
2

Title:
Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.1 : ogólna charakterystyka banku danych EURODATA
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
20 k.: il.; 30 cm
Research program:
1/0358/91/01
Signature:
NP-272/1/Magazyn
Nr:
2168274695
unpublished scientific work
3

Title:
Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.2 : ocena kompletności danych EURODATA
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
78 k.: il.; 30 cm
Research program:
1/0358/91/01
Signature:
NP-272/2/Magazyn
Nr:
2168274699
unpublished scientific work
4

Author:
Title:
Analiza statystyczna wypadków przy pracy w przemyśle węglowym
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
[61] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
27/KS/4/92/S
Signature:
NP-242/Magazyn
Nr:
2168329929
unpublished scientific work
5

Title:
Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. Etap 2, Analiza struktury społeczno-gospodarczej województwa m. krakowskiego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
73 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-118/2/Magazyn
Nr:
2168251556
unpublished scientific work
1
Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych : problematyka prawa zachowania masy kapitału = Equilibrium and Non-Equilibrium Models in the Description of Economic Processes : the Problems of Capital Mass Preservation / Tadeusz KLECHA, Antoni Kasprzycki, Jan Szeja // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011), s. 107-124. - Summ.. - [odczyt: 19.04.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Klecha.pdf. - ISSN 1644-8979
2
Niezmienniki w ekonomii = Invariants in Economy / Tadeusz KLECHA, Jan SZEJA // W: Mikroekonometria w teorii i praktyce / [red. nauk.: Barbara Batóg, Iwona Markowicz]. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (869) 795). - S. 57-61. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7241-820-3
3
Stefan Antoni Zubrzycki matematyk, współtwórca wrocławskiej szkoły matematycznej : (26 III 1927-18 XII 1968) = Stefan Antoni Zubrzycki Mathematician, the Co-Author of Wroclaw's Mathematical School : (26 III 1927-18 XII 1968) / Antoni Kasprzycki, Jan Szeja, Antoni Tadeusz KLECHA // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 11 (2008), s. 185-194. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii. - ISSN 1899-2382
4
Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach / Tadeusz KLECHA, Paweł Lubecki, Jan J. Szeja // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy III : potenciál rozvoja regiónu po vstupe do Európskej Únie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / [red. Stanislav Štofko]. - Žilina, Bielsko-Biała : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2005. - S. 54-65. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-7100-442-2
5
Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach / Tadeusz KLECHA, Paweł Lubecki, Jan J. Szeja // W: Rozwój Euroregionu Beskidy III : gospodarowanie zasobami w regionie po wejściu do Unii Europejskiej : materiały międzynarodowej konferencji naukowej : Źilina 14 kwietnia 2005 r. / [red. Stanislav Štofko] ; Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Źilinska univerzita v Źilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005. - S. 54-65. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-1-1
6
Estymacja przedziałowa / Jan SZEJA // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 171-191. - ISBN 83-7252-113-1
7
Metody estymacji / Kinga SZYMANOWICZ, Jan SZEJA // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 148-191. - ISBN 83-7252-113-1
8
S.A. Ayvazyan and V.S. Mkhitaryn: Prikladnaya Statistika y Osnovy Ekonometryky: Uchebnik dlya VUZ-ov (Applied Statistics and Essentials of Econometrics). Izdatelskoye obyedinyenye "JUNITI", Moscow 1998, 1022 pp. / Jan SZEJA, Aleksander ZELIAŚ // Argumenta Oeconomica. - 1 (10) (2001), s. 155-162. - Rec. pracy: Ayvazyan S.A., Mkhitaryn V.S.: Prikladnaya Statistika y Osnovy Ekonometryky : Uchebnik dlya VUZ-ov. Izdatelskoye obyedinyenye "JUNITI", Moscow 1998. - ISSN 1233-5835
9
Estymacja przedziałowa / Jan SZEJA // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 171-191. - ISBN 83-87239-18-6
10
Metody estymacji / Kinga SZYMANOWICZ, Jan SZEJA // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 148-191. - ISBN 83-87239-18-6
11
Wielowymiarowa analiza wypadków śmiertelnych w przemyśle węglowym / Jan SZEJA // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 197. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-86439-30-0
12
Estymacja przedziałowa / Jan SZEJA // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 141-182. - ISBN 83-86439-02-5
13
Johann Peter Süssmilch jako statystyk : życie i działalność naukowa = Johann Peter Süssmilch as a Statisyician : His Life and Work / Jan SZEJA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993 (1994), s. 72. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
14
Metody estymacji / Kinga SZYMANOWICZ, Jan SZEJA // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 141-182. - ISBN 83-86439-02-5
15
Wykorzystanie algorytmu taksonomii struktur / Jan SZEJA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 1 (1993), s. 112. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
16
Weryfikacja wyników klasyfikacji algorytmem taksonomii struktur / Jan SZEJA // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 112-113. - Dostępne tylko streszczenie
17
Zasady doboru cech i funkcji dla prognozowania rolnictwa (na przykładzie województwa tarnobrzeskiego) = Selection Criteria of Features and Functions for Trend Analyses in Agriculture (the Case of the Tarnobrzeg Voivodship) / Jan SZEJA, Michał WOŹNIAK, Zbigniew Zioło // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990 (1992), s. 53-54. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
18
Prognozowanie struktury wypadków przy pracy w kopalniach węgla kamiennego : (studium metodologiczne) = Forecasting the Pattern of Accidents at Work in Coal Mines / Jan SZEJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 388 (1992), s. [15]-50. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Taksonomia struktur w periodyzacji wypadków przy pracy w przemyśle węglowym / Jan SZEJA // Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 2 (1992), s. 253. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
20
Analiza porównawcza euroregionów / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zespół: Daniel KOSIOROWSKI, Jan SZEJA, Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - [58] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
21
Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.1 : ogólna charakterystyka banku danych EURODATA / Wykonawcy: Tadeusz GRABIŃSKI - kierownik projektu, Jan SZEJA, Kazimierz BAŚCIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 20 k. : il. ; 30 cm
22
Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.2 : ocena kompletności danych EURODATA / Tadeusz GRABIŃSKI (kierownik projektu), Jan SZEJA, Kazimierz BAŚCIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 78 k. : il. ; 30 cm
23
Analiza statystyczna wypadków przy pracy w przemyśle węglowym / Jan SZEJA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - [61] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
24
Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. Etap 2, Analiza struktury społeczno-gospodarczej województwa m. krakowskiego / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zesp.: Kazimierz ZAJĄC, Jan SZEJA, Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 73 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Klecha T., Kasprzycki A., Szeja J., (2011), Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych : problematyka prawa zachowania masy kapitału, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 11, s. 107-124; http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Klecha.pdf
2
Klecha T., Szeja J., (2011), Niezmienniki w ekonomii. [W:] Batóg B., Markowicz I. (red.), Mikroekonometria w teorii i praktyce (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński; t. (869) 795), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 57-61.
3
Kasprzycki A., Szeja J., Klecha A., (2008), Stefan Antoni Zubrzycki matematyk, współtwórca wrocławskiej szkoły matematycznej (26 III 1927-18 XII 1968), "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 11, s. 185-194.
4
Klecha T., Lubecki P., Szeja J., (2005), Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach. [W:] Štofko S. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy III: potenciál rozvoja regiónu po vstupe do Európskej Únie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Žilina, Bielsko-Biała : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 54-65.
5
Klecha T., Lubecki P., Szeja J., (2005), Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach. [W:] Štofko S., Bankowości , Bielsku-Białej , v Źilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov (red.), Rozwój Euroregionu Beskidy III: gospodarowanie zasobami w regionie po wejściu do Unii Europejskiej : materiały międzynarodowej konferencji naukowej : Źilina 14 kwietnia 2005 r, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 54-65.
6
Szeja J., (2002), Estymacja przedziałowa. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 171-191.
7
Szymanowicz K., Szeja J., (2002), Metody estymacji. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 148-191.
8
Szeja J., Zeliaś A., (2001), S.A. Ayvazyan and V.S. Mkhitaryn: Prikladnaya Statistika y Osnovy Ekonometryky: Uchebnik dlya VUZ-ov (Applied Statistics and Essentials of Econometrics). Izdatelskoye obyedinyenye "JUNITI", Moscow 1998, 1022 pp., "Argumenta Oeconomica", 1 (10), s. 155-162.
9
Szeja J., (1997), Estymacja przedziałowa. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 171-191.
10
Szymanowicz K., Szeja J., (1997), Metody estymacji. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 148-191.
11
Szeja J., (1995), Wielowymiarowa analiza wypadków śmiertelnych w przemyśle węglowym. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 197.
12
Szeja J., (1994), Estymacja przedziałowa. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 141-182.
13
Szeja J., (1994), Johann Peter Süssmilch jako statystyk : życie i działalność naukowa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993, s. 72.
14
Szymanowicz K., Szeja J., (1994), Metody estymacji. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 141-182.
15
Szeja J., (1993), Wykorzystanie algorytmu taksonomii struktur, "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 1, s. 112.
16
Szeja J., (1993), Weryfikacja wyników klasyfikacji algorytmem taksonomii struktur. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 112-113.
17
Szeja J., Woźniak M., Zioło Z., (1992), Zasady doboru cech i funkcji dla prognozowania rolnictwa (na przykładzie województwa tarnobrzeskiego), "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 53-54.
18
Szeja J., (1992), Prognozowanie struktury wypadków przy pracy w kopalniach węgla kamiennego (studium metodologiczne), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 388, s. [15]-50.
19
Szeja J., (1992), Taksonomia struktur w periodyzacji wypadków przy pracy w przemyśle węglowym, "Przegląd Statystyczny", t. 39, z. 2, s. 253.
20
Kosiorowski D., Szeja J., Szymanowicz K., (2003), Analiza porównawcza euroregionów, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [58] k.
21
Grabiński T., Szeja J., Baścik K., (1993), Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy: zadanie badawcze nr 2.1: ogólna charakterystyka banku danych EURODATA, Grabiński T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 20 k.
22
Grabiński T., Szeja J., Baścik K., (1993), Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy: zadanie badawcze nr 2.2: ocena kompletności danych EURODATA, Grabiński T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 78 k.
23
Szeja J., (1992), Analiza statystyczna wypadków przy pracy w przemyśle węglowym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [61] k.
24
Zając K., Szeja J., Szymanowicz K., (1992), Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. Etap 2, Analiza struktury społeczno-gospodarczej województwa m. krakowskiego, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 73 k.
1
@article{artUEK:2168227674,
author = "Tadeusz Klecha and Antoni Kasprzycki and Jan Szeja",
title = "Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych : problematyka prawa zachowania masy kapitału",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "11",
pages = "107-124",
year = "2011",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Klecha.pdf},
}
2
@inbook{fmUEK:2168232212,
author = "Tadeusz Klecha and Jan Szeja",
title = "Niezmienniki w ekonomii",
booktitle = "Mikroekonometria w teorii i praktyce",
pages = "57-61",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2011",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7241-820-3",
}
3
@article{artUEK:2166196721,
author = "Antoni Kasprzycki and Jan Szeja and Antoni Tadeusz Klecha",
title = "Stefan Antoni Zubrzycki matematyk, współtwórca wrocławskiej szkoły matematycznej : (26 III 1927-18 XII 1968)",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "11",
pages = "185-194",
adress = "",
year = "2008",
}
4
@inbook{mkaUEK:2166174173,
author = "Tadeusz Klecha and Paweł Lubecki and Jan Szeja",
title = "Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy III",
pages = "54-65",
adress = "Žilina, Bielsko-Biała",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2005",
isbn = "80-7100-442-2",
}
5
@inbook{mkaUEK:2166172927,
author = "Tadeusz Klecha and Paweł Lubecki and Jan Szeja",
title = "Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach",
booktitle = "Rozwój Euroregionu Beskidy III",
pages = "54-65",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2005",
isbn = "83-922148-1-1",
}
6
@misc{fskrrUEK:2168269986,
author = "Jan Szeja",
title = "Estymacja przedziałowa",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "171-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr.",
isbn = "83-7252-113-1",
}
7
@inbook{fskrUEK:2168306379,
author = "Kinga Szymanowicz and Jan Szeja",
title = "Metody estymacji",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "148-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr.",
isbn = "83-7252-113-1",
}
8
@article{recUEK:2168338943,
author = "Jan Szeja and Aleksander Zeliaś",
title = "S.A. Ayvazyan and V.S. Mkhitaryn: Prikladnaya Statistika y Osnovy Ekonometryky: Uchebnik dlya VUZ-ov (Applied Statistics and Essentials of Econometrics). Izdatelskoye obyedinyenye JUNITI, Moscow 1998, 1022 pp.",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "1 (10)",
pages = "155-162",
year = "2001",
}
9
@misc{fskrrUEK:2168269980,
author = "Jan Szeja",
title = "Estymacja przedziałowa",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "171-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-87239-18-6",
}
10
@inbook{fskrUEK:2168306377,
author = "Kinga Szymanowicz and Jan Szeja",
title = "Metody estymacji",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "148-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-87239-18-6",
}
11
@misc{varUEK:2168303017,
author = "Jan Szeja",
title = "Wielowymiarowa analiza wypadków śmiertelnych w przemyśle węglowym",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "197",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-30-0",
}
12
@misc{fskrrUEK:2168269982,
author = "Jan Szeja",
title = "Estymacja przedziałowa",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "141-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-86439-02-5",
}
13
@misc{varUEK:2168227276,
author = "Jan Szeja",
title = "Johann Peter Süssmilch jako statystyk : życie i działalność naukowa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993",
pages = "72",
year = "1994",
}
14
@inbook{fskrUEK:2168306371,
author = "Kinga Szymanowicz and Jan Szeja",
title = "Metody estymacji",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "141-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-86439-02-5",
}
15
@misc{varUEK:2168351030,
author = "Jan Szeja",
title = "Wykorzystanie algorytmu taksonomii struktur",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 40, z. 1",
pages = "112",
year = "1993",
}
16
@misc{varUEK:2168303027,
author = "Jan Szeja",
title = "Weryfikacja wyników klasyfikacji algorytmem taksonomii struktur",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "112-113",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
17
@misc{varUEK:2168252546,
author = "Jan Szeja and Michał Woźniak and Zbigniew Zioło",
title = "Zasady doboru cech i funkcji dla prognozowania rolnictwa (na przykładzie województwa tarnobrzeskiego)",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990",
pages = "53-54",
year = "1992",
}
18
@article{artUEK:2168259290,
author = "Jan Szeja",
title = "Prognozowanie struktury wypadków przy pracy w kopalniach węgla kamiennego : (studium metodologiczne)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "388",
pages = "[15]-50",
year = "1992",
url = {},
}
19
@misc{varUEK:2168351014,
author = "Jan Szeja",
title = "Taksonomia struktur w periodyzacji wypadków przy pracy w przemyśle węglowym",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 39, z. 2",
pages = "253",
year = "1992",
}
20
@unpublished{UEK:2168285873,
author = "Daniel Kosiorowski and Jan Szeja and Kinga Szymanowicz",
title = "Analiza porównawcza euroregionów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
21
@unpublished{UEK:2168274695,
author = "Tadeusz Grabiński and Jan Szeja and Kazimierz Baścik",
title = "Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.1 : ogólna charakterystyka banku danych EURODATA",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
22
@unpublished{UEK:2168274699,
author = "Tadeusz Grabiński and Jan Szeja and Kazimierz Baścik",
title = "Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.2 : ocena kompletności danych EURODATA",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
23
@unpublished{UEK:2168329929,
author = "Jan Szeja",
title = "Analiza statystyczna wypadków przy pracy w przemyśle węglowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
24
@unpublished{UEK:2168251556,
author = "Kazimierz Zając and Jan Szeja and Kinga Szymanowicz",
title = "Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}