Publications of the selected author
1

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Ecological Requirements in Financing Selected Power Plants in Poland
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 7539-7547. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
ISBN:
978-0-9998551-6-4
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168356410
chapter in conference materials
2

Title:
Efekty restrukturyzacji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowej
Source:
Zarządzanie finansami : narzędzia i kluczowe wyzwania / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2021, s. 146-169 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7972-446-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356350
chapter in monograph
3

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Environmental Disclosures in Financial Statements and Management Reports on the Example of Energy Sector Companies in Poland
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 4895-4904. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
The publication was financed under the Potential 2020 program from subsidies for science awarded to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168355642
chapter in conference materials
4

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Public Utility Enterprises in Sustainable Urban Development : the Case of Poland
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 3239-3246. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
This project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11897131,40 PLN.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168355664
chapter in conference materials
5

Conference:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Title:
Reengineering in the Process of Company Restructuring
Source:
Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 9872-9880. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
78-0-9998551-5-7
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168351816
chapter in conference materials
6

Conference:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Title:
Restructuring of Energy Sector Enterprises as an Emitter of Environmental Pollutants in the Face of New Ecological Standards
Source:
Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 9019-9028. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within
ISBN:
78-0-9998551-5-7
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168351818
chapter in conference materials
7

Title:
Metody oceny projektów gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
168, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków dotacji przyznanej Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz subwencji na naukę przyznanej Uniwersytetowu Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-7252-804-9
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168347034
monograph
8

Author:
Title:
Economic Growth and Carbon Dioxide Emissions = Wzrost gospodarczy a emisja dwutlenku węgla
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 4 (695) (2019) , s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168334689
article
9

Author:
Renata Śliwa , Renata Żaba-Nieroda
Title:
Specyfika bezpieczeństwa ekologicznego w obronności = The Specificity of Ecological Safety in Defense
Source:
Bezpieczeństwo ekologiczne / red. Krzysztof Sala, Katarzyna Kowalska, Paweł Nowak - Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2019, s. 71-84. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Monograficzne Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 930)
ISBN:
978-83-8084-243-4 ; 978-83-8084-244-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340621
chapter in monograph
10

Author:
Title:
Informacyjne uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie : studium przypadku = Informational Determinants of Municipal Waste Management in the Commune - a Case Study
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (58) (2019) , s. 301-311. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja artykułu sfinansowana została ze środków na badania statutowe Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168338093
article
See main document
11

Author:
Anna Kijanka
Title:
Efektywność energetyczna postępu technicznego w modelu wzrostu gospodarczego
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
175 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-414
Nr:
2168337249
doctoral dissertation
12

Title:
Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
215 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-441
Nr:
2168337319
doctoral dissertation
13

Title:
Budżetowanie jako element planowania w przedsiębiorstwie = Budgeting as an Element of Planning in an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 205-220. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327103
article
14

Title:
Restrukturyzacja organizacyjna i finansowa polskiego sektora przemysłu obronnego
Source:
Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 49-74 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9
Access mode:
Nr:
2168325497
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Sektor energetyczny jako producent energii elektrycznej i emitent zanieczyszczeń środowiska w sytuacji nowych standardów ekologicznych = Energy Sector as a Producer of Electricity and an Issuer of Environmental Pollutants in the Context of New Environmental Standards
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 491 (2017) , s. 376-388. - Tytuł numeru: Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168322211
article
16

Title:
Sukces Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi
Source:
Kurier UEK2017. - nr 5 (75), s. 22-23. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168322271
varia
17

Title:
Standardy ekologiczne w sprawozdaniu finansowym elektrowni = Ecological Standards in Power Plant Financial Statement
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 479 (2017) , s. 195-206. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Rachunkowość - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168320081
article
18

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Material and Financial Planning in a Manufacturing Company = Planowanie rzeczowo-finansowe w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 154-155. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336841
varia
19

Author:
Renata Śliwa , Renata Żaba-Nieroda
Title:
Konstruktywizm a organiczność w polityce rozwoju lokalnego : perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej = Constructivism and Organism in Local Development : Policy Perspectives for the Development of the Social Economy
Source:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 17 (2016) , s. 48-60. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168347440
article
20

Author:
Renata Śliwa , Renata Żaba-Nieroda
Title:
Innowacyjność jako czynnik zwiększający konkurencyjność przedsiębiorstw w wybranym sektorze = Innovativeness as a Factor Increasing the Competitiveness of Companies in a Selected Sector
Source:
Innowacje i przedsiębiorczość - ujęcie makro- i mikroekonomiczne / red. nauk. Anna Francik, Vanda Maráková, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna - Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2016, s. 83-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65621-06-1
Nr:
2168322747
chapter in monograph
21

Author:
Renata Śliwa , Renata Żaba-Nieroda
Title:
Rola i znaczenie planowania rzeczowo-finansowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym o szczególnym znaczeniu dla obronności = The Role and Importance of Material and Financial Planning in a Manufacturing Company of Special Importance for Defense
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 1 (2016) , s. 92-108. - Tytuł numeru: Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168309069
article
22

Title:
Innowacyjność przedsiębiorstw w klastrach
Source:
Ekologizacja gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 153-171 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
Nr:
2168308995
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Wymiar ekologiczny bezpieczeństwa obronnego
Source:
Ekologizacja gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 71-101 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
Nr:
2168308993
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Sposoby finansowania innowacyjności przedsiębiorstw w sektorze usług nowoczesnych na wybranym przykładzie = Means of Financing Innovation in the Modern Services Sector : Case Study
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 26, nr 1 (2015) , s. 223-232. - Tytuł numeru: Innowacje w Nowoczesnych Organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168319443
article
See main document
25

Title:
Klastry jako narzędzie wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw
Source:
Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, s. 63-75
ISBN:
978-83-62785-75-9
Nr:
2168325173
chapter in monograph
26

Title:
Finansowanie działań innowacyjnych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa z sektora usług nowoczesnych
Source:
Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, s. 207-218
ISBN:
978-83-62785-75-9
Nr:
2168325177
chapter in monograph
27

Title:
Brand as a Strategic Resource of a Company = Marka jako zasób strategiczny przedsiębiorstwa
Source:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 23, nr 2 (2013) , s. 231-243. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168319457
article
See main document
28

Title:
Negocjacje jako funkcja menedżerska w innowacyjnym przedsiębiorstwie = Negotiations as a Managerial Function in an Innovative Company
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 20, nr 1 (2012) , s. 225-240. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168319771
article
See main document
29

Title:
Developing Corporate Image = Kształtowanie wizerunku korporacji
Source:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - vol. 17, iss. 1 (2011) , s. 295-307. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168319781
article
See main document
30

Title:
Eco-innovativeness as Source of Competitive Edge in Companies in the Example of Selected Power Plants = Ekoinnowacyjność źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na przykładzie wybranych elektrowni
Source:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - vol. 19, iss 2 (2011) , s. 175-184. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168319783
article
See main document
31

Title:
The Importance of Brand in the Corporate Identity Business = Znaczenie marki w identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - nr 2(16) (2010) , s. 183-192. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168319791
article
32

Title:
Polskie elektrownie na tle zaostrzających się wymagań środowiskowych = Polish Power Plants Against a Background of Tightening Erwironmental Requirements
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 1(15) (2010) , s. 91-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168319789
article
33

Title:
Wymogi ochrony środowiska a ceny energii elektrycznej w Polsce = The Environmental Protection Requirements vs. Prices of Electric Energy in Poland
Source:
Nauka i Gospodarka. - nr 2 (5) (2010) , s. 64-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168319785
article
34

Title:
Rozwój energetyki w Polsce w świetle regulacji ekologicznych = Energetics Development in Poland Based on 'Green' Policy
Source:
Nauka i Gospodarka. - nr 3 (6) (2010) , s. 63-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168319787
article
35

Title:
Innowacyjność przedsiębiorstwa a standardy środowiskowe = Innovative Enterprise and the Environmental Standards
Source:
Nauka i Gospodarka. - nr 3 (2009) , s. 18-26. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168325553
article
36

Title:
Konkurencyjność elektrowni a standardy ekologiczne
Source:
Budowanie konkurencyjności organizacji / red. Adam Becht - Łódź: Wydawnictwo Media Press, 2009, s. 187-201. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61215-22-6
Nr:
2168325203
chapter in conference materials
37

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Title:
Innowacyjność przedsiębiorstw a standardy ekologiczne = Innovation of Enterprises against Ecological Standards
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. - nr 2 (13) (2009) , s. 77-97. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168330475
article
See main document
38

Title:
Szanse rozwoju polskiej energetyki na tle zaostrzających się wymagań środowiskowych i ekonomicznych = Development Chances of Polish Power Industry Against the Background of Increasingly Restrictive Environmental and Economic Requirements
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(12) (2009) , s. 225-244. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168325589
article
See main document
39

Title:
Wpływ standardów ekologicznych na konkurencyjność w sektorze elektroenergetyki w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
268 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-56
Nr:
52354
doctoral dissertation
40

Title:
Analiza zadań na lata 2004-2015 wynikających z Traktatu Akcesyjnego i dokumentów strategicznych w ochronie środowiska wraz z szacunkiem kosztów ich realizacji
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
247 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277071
report
41

Title:
Pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej
Source:
Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. - nr 4(17) (2000) , s. 49-53
Nr:
2168324635
article
42

Title:
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw a ich tożsamość
Source:
Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. - nr 13 (1999) , s. 126-131
Nr:
2168324631
article
Unpublished documents:
1

Title:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych i integracji z Unią Europejską
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
225, [44] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załączniki, Bibliogr.
Research program:
0710/H02/2004/26
Signature:
NP-1278/Magazyn
Nr:
2163754200
unpublished scientific work
1
Ecological Requirements in Financing Selected Power Plants in Poland / Małgorzata KOŻUCH, Renata ŻABA-NIERODA // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 7539-7547. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/ecological-requirements-in-financing-selected-power-plants-in-poland/Wstęp:
2
Efekty restrukturyzacji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowej / Renata ŻABA-NIERODA // W: Zarządzanie finansami : narzędzia i kluczowe wyzwania / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2021. - S. 146-169. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7972-446-8
3
Environmental Disclosures in Financial Statements and Management Reports on the Example of Energy Sector Companies in Poland / Małgorzata KOŻUCH, Renata ŻABA-NIERODA // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 4895-4904. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/environmental-disclosures-in-financial-statements-and-management-reports-on-the-example-of-energy-sector-companies-in-poland/Wstęp:
4
Public Utility Enterprises in Sustainable Urban Development : the Case of Poland / Małgorzata KOŻUCH, Renata ŻABA-NIERODA // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 3239-3246. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/public-utility-enterprises-in-sustainable-urban-development-the-case-of-poland/Wstęp:
5
Reengineering in the Process of Company Restructuring / Krzysztof WĄSOWICZ, Renata ŻABA-NIERODA // W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 9872-9880. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 78-0-9998551-5-7. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZCeIokZrrbe3SiQcHyryACEYOALQ51wpz9X#folder=6907915786 ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/reengineering-in-the-process-of-company-restructuring/Wstęp:
6
Restructuring of Energy Sector Enterprises as an Emitter of Environmental Pollutants in the Face of New Ecological Standards / Renata ŻABA-NIERODA // W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 9019-9028. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 78-0-9998551-5-7. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZCeIokZrrbe3SiQcHyryACEYOALQ51wpz9X#folder=6907915786 ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/restructuring-of-energy-sector-enterprises-as-an-emitter-of-environmental-pollutants-in-the-face-of-new-ecological-standards/Wstęp:
7
Metody oceny projektów gospodarczych / Piotr P. MAŁECKI, Ksymena ROSIEK, Renata ŻABA-NIERODA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 168, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-804-9
8
Economic Growth and Carbon Dioxide Emissions = Wzrost gospodarczy a emisja dwutlenku węgla / Józefa FAMIELEC, Anna Kijanka, Renata ŻABA-NIERODA // Wiadomości Statystyczne. - nr 4 (695) (2019), s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ws.stat.gov.pl/WS/2019/4/ws_04_19_03_economic_growth_and_carbon_dioxide_emissions.pdf. - ISSN 0043-518X
9
Specyfika bezpieczeństwa ekologicznego w obronności = The Specificity of Ecological Safety in Defense / Renata Śliwa, Renata ŻABA-NIERODA // W: Bezpieczeństwo ekologiczne / red. Krzysztof Sala, Katarzyna Kowalska, Paweł Nowak. - Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2019. - (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 930). - S. 71-84. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8084-243-4 ; 978-83-8084-244-1
10
Informacyjne uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie : studium przypadku = Informational Determinants of Municipal Waste Management in the Commune - a Case Study / Józefa FAMIELEC, Krzysztof WĄSOWICZ, Renata ŻABA-NIERODA, Stanisław Famielec // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (58) (2019), s. 301-311. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4865. - ISSN 1898-5084
11
Efektywność energetyczna postępu technicznego w modelu wzrostu gospodarczego / Anna Kijanka ; . - Kraków : , 2018. - 175 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Józefa FAMIELEC ; Promotor pomocniczy: Renata ŻABA-NIERODA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003351
12
Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich / Justyna Brouquier ; . - Kraków : , 2018. - 215 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Piotr Paweł MAŁECKI ; Promotor pomocniczy: Renata ŻABA-NIERODA. - Bibliogr.
13
Budżetowanie jako element planowania w przedsiębiorstwie = Budgeting as an Element of Planning in an Enterprise / Renata ŻABA-NIERODA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018), s. 205-220. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1564/1106. - ISSN 1898-6447
14
Restrukturyzacja organizacyjna i finansowa polskiego sektora przemysłu obronnego / Renata ŻABA-NIERODA // W: Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 49-74. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/resource/view.php?id=254436
15
Sektor energetyczny jako producent energii elektrycznej i emitent zanieczyszczeń środowiska w sytuacji nowych standardów ekologicznych = Energy Sector as a Producer of Electricity and an Issuer of Environmental Pollutants in the Context of New Environmental Standards / Renata ŻABA-NIERODA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 491 (2017), s. 376-388. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/44006?tab=1. - ISSN 1899-3192
16
Sukces Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Renata ŻABA-NIERODA // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017/2018), s. 22-23. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
17
Standardy ekologiczne w sprawozdaniu finansowym elektrowni = Ecological Standards in Power Plant Financial Statement / Renata ŻABA-NIERODA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 479 (2017), s. 195-206. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Rachunkowość. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/42561. - ISSN 1899-3192
18
Material and Financial Planning in a Manufacturing Company = Planowanie rzeczowo-finansowe w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Renata ŻABA-NIERODA // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 154-155. - Dostępne tylko streszczenia
19
Konstruktywizm a organiczność w polityce rozwoju lokalnego : perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej = Constructivism and Organism in Local Development : Policy Perspectives for the Development of the Social Economy / Renata Śliwa, Renata ŻABA-NIERODA // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 17 (2016), s. 48-60. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://aupc.up.krakow.pl/index.php/studpol/article/download/3817/3441. - ISSN 2081-3333
20
Innowacyjność jako czynnik zwiększający konkurencyjność przedsiębiorstw w wybranym sektorze = Innovativeness as a Factor Increasing the Competitiveness of Companies in a Selected Sector / Renata Śliwa, Renata ŻABA-NIERODA // W: Innowacje i przedsiębiorczość - ujęcie makro- i mikroekonomiczne / red. nauk. Anna Francik, Vanda Maráková, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna. - Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2016. - S. 83-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65621-06-1
21
Rola i znaczenie planowania rzeczowo-finansowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym o szczególnym znaczeniu dla obronności = The Role and Importance of Material and Financial Planning in a Manufacturing Company of Special Importance for Defense / Renata Śliwa, Renata ŻABA-NIERODA // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 1 (2016), s. 92-108. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3119/2748. - ISSN 2080-1653
22
Innowacyjność przedsiębiorstw w klastrach / Jolanta Stanienda, Renata Żaba-Nieroda // W: Ekologizacja gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 153-171. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
23
Wymiar ekologiczny bezpieczeństwa obronnego / Jolanta Stanienda, Renata Żaba-Nieroda // W: Ekologizacja gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 71-101. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
24
Sposoby finansowania innowacyjności przedsiębiorstw w sektorze usług nowoczesnych na wybranym przykładzie = Means of Financing Innovation in the Modern Services Sector : Case Study / Renata Żaba-Nieroda // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 26, nr 1 (2015), s. 223-232. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Innowacje w Nowoczesnych Organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/26/223-232.pdf. - ISSN 1506-2635
25
Klastry jako narzędzie wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw / Jolanta Stanienda, Renata Żaba-Nieroda // W: Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. - S. 63-75. - ISBN 978-83-62785-75-9
26
Finansowanie działań innowacyjnych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa z sektora usług nowoczesnych / Jolanta Stanienda, Renata Żaba-Nieroda // W: Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. - S. 207-218. - ISBN 978-83-62785-75-9
27
Brand as a Strategic Resource of a Company = Marka jako zasób strategiczny przedsiębiorstwa / Renata Żaba-Nieroda // The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 23, nr 2 (2013), s. 231-243. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/23/231-243.pdf. - ISSN 1506-2635
28
Negocjacje jako funkcja menedżerska w innowacyjnym przedsiębiorstwie = Negotiations as a Managerial Function in an Innovative Company / Renata Żaba-Nieroda // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 20, nr 1 (2012), s. 225-240. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
29
Developing Corporate Image = Kształtowanie wizerunku korporacji / Renata Żaba-Nieroda // The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - vol. 17, iss. 1 (2011), s. 295-307. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
30
Eco-innovativeness as Source of Competitive Edge in Companies in the Example of Selected Power Plants = Ekoinnowacyjność źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na przykładzie wybranych elektrowni / Renata Żaba-Nieroda // The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - vol. 19, iss 2 (2011), s. 175-184. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
31
The Importance of Brand in the Corporate Identity Business = Znaczenie marki w identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa / Renata Żaba-Nieroda // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - nr 2(16) (2010), s. 183-192. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
32
Polskie elektrownie na tle zaostrzających się wymagań środowiskowych = Polish Power Plants Against a Background of Tightening Erwironmental Requirements / Renata Żaba-Nieroda // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 1(15) (2010), s. 91-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
33
Wymogi ochrony środowiska a ceny energii elektrycznej w Polsce = The Environmental Protection Requirements vs. Prices of Electric Energy in Poland / Renata Żaba-Nieroda // Nauka i Gospodarka. - nr 2 (5) (2010), s. 64-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
34
Rozwój energetyki w Polsce w świetle regulacji ekologicznych = Energetics Development in Poland Based on 'Green' Policy / Renata Żaba-Nieroda // Nauka i Gospodarka. - nr 3 (6) (2010), s. 63-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
35
Innowacyjność przedsiębiorstwa a standardy środowiskowe = Innovative Enterprise and the Environmental Standards / Renata Żaba-Nieroda // Nauka i Gospodarka. - nr 3 (2009), s. 18-26. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
36
Konkurencyjność elektrowni a standardy ekologiczne / Renata Żaba-Nieroda // W: Budowanie konkurencyjności organizacji / red. Adam Becht. - Łódź: Wydawnictwo Media Press, 2009. - S. 187-201. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61215-22-6
37
Innowacyjność przedsiębiorstw a standardy ekologiczne = Innovation of Enterprises against Ecological Standards / Renata Żaba-Nieroda // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. - nr 2 (13) (2009), s. 77-97. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-2/77-97.pdf. - ISSN 1506-2635
38
Szanse rozwoju polskiej energetyki na tle zaostrzających się wymagań środowiskowych i ekonomicznych = Development Chances of Polish Power Industry Against the Background of Increasingly Restrictive Environmental and Economic Requirements / Jolanta Stanienda, Renata Żaba-Nieroda // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(12) (2009), s. 225-244. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/04/zeszyty_naukowe_12.pdf. - ISSN 1506-2635
39
Wpływ standardów ekologicznych na konkurencyjność w sektorze elektroenergetyki w Polsce / Renata Żaba-Nieroda ; Promotor: Józef FAMIELEC. - Kraków, 2007. - 268 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001215a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001215b
40
Analiza zadań na lata 2004-2015 wynikających z Traktatu Akcesyjnego i dokumentów strategicznych w ochronie środowiska wraz z szacunkiem kosztów ich realizacji / red. Józefa FAMIELEC ; autorzy: Józefa FAMIELEC (kierownik tematu), Kazimierz GÓRKA, Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI, Zbigniew Karaczun, Justyna DYDUCH, Ksymena ROSIEK, Renata Żaba-Nieroda, Stefan Korta ; [prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 247 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
41
Pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej / Józefa FAMIELEC, Jolanta Stanienda, Renata Żaba // Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. - nr 4(17) (2000), s. 49-53. - ISSN 1429-7221
42
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw a ich tożsamość / Józefa FAMIELEC, Jolanta Stanienda, Renata Żaba // Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. - nr 13 (1999), s. 126-131. - ISSN 1429-7221
43
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych i integracji z Unią Europejską / Kierownik projektu: Józefa FAMIELEC ; Oprac. zespół w składzie: Józefa FAMIELEC, Kazimierz GÓRKA, Krzysztof SURÓWKA, Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI, Justyna DYDUCH, Ksymena ROSIEK, Renata Żaba-Nieroda, Małgorzata GOŁĄBEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 225, [44] s. : il. ; 30 cm. - Załączniki. - Bibliogr.
1
Kożuch M., Żaba-Nieroda R., (2021), Ecological Requirements in Financing Selected Power Plants in Poland. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 7539-7547.
2
Żaba-Nieroda R., (2021), Efekty restrukturyzacji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowej. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : narzędzia i kluczowe wyzwania, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 146-169.
3
Kożuch M., Żaba-Nieroda R., (2021), Environmental Disclosures in Financial Statements and Management Reports on the Example of Energy Sector Companies in Poland. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 4895-4904.
4
Kożuch M., Żaba-Nieroda R., (2021), Public Utility Enterprises in Sustainable Urban Development : the Case of Poland. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 3239-3246.
5
Wąsowicz K., Żaba-Nieroda R., (2020), Reengineering in the Process of Company Restructuring. [W:] Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 9872-9880.
6
Żaba-Nieroda R., (2020), Restructuring of Energy Sector Enterprises as an Emitter of Environmental Pollutants in the Face of New Ecological Standards. [W:] Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 9019-9028.
7
Małecki P., Rosiek K., Żaba-Nieroda R., (2019), Metody oceny projektów gospodarczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 168, [2] s.
8
Famielec J., Kijanka A., Żaba-Nieroda R., (2019), Economic Growth and Carbon Dioxide Emissions, "Wiadomości Statystyczne", nr 4 (695), s. 5-21; https://ws.stat.gov.pl/WS/2019/4/ws_04_19_03_economic_growth_and_carbon_dioxide_emissions.pdf
9
Śliwa R., Żaba-Nieroda R., (2019), Specyfika bezpieczeństwa ekologicznego w obronności. [W:] Sala K., Kowalska K., Nowak P. (red.), Bezpieczeństwo ekologiczne (Prace Monograficzne Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; nr 930), Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, s. 71-84.
10
Famielec J., Wąsowicz K., Żaba-Nieroda R., Famielec S., (2019), Informacyjne uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie : studium przypadku, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (58), s. 301-311; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4865
11
Kijanka A., (2018), Efektywność energetyczna postępu technicznego w modelu wzrostu gospodarczego, Prom. Famielec J., Kraków : , 175 k.
12
Brouquier J., (2018), Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich, Prom. Małecki P., Kraków : , 215 k.
13
Żaba-Nieroda R., (2018), Budżetowanie jako element planowania w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (973), s. 205-220; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1564/1106
14
Żaba-Nieroda R., (2018), Restrukturyzacja organizacyjna i finansowa polskiego sektora przemysłu obronnego. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 49-74.
15
Żaba-Nieroda R., (2017), Sektor energetyczny jako producent energii elektrycznej i emitent zanieczyszczeń środowiska w sytuacji nowych standardów ekologicznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 491, s. 376-388; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/44006?tab=1
16
Maj-Waśniowska K., Żaba-Nieroda R., (2017), Sukces Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 22-23; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
17
Żaba-Nieroda R., (2017), Standardy ekologiczne w sprawozdaniu finansowym elektrowni, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 479, s. 195-206; http://www.dbc.wroc.pl/publication/42561
18
Żaba-Nieroda R., (2017), Material and Financial Planning in a Manufacturing Company. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 154-155.
19
Śliwa R., Żaba-Nieroda R., (2016), Konstruktywizm a organiczność w polityce rozwoju lokalnego : perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica", 17, s. 48-60; http://aupc.up.krakow.pl/index.php/studpol/article/download/3817/3441
20
Śliwa R., Żaba-Nieroda R., (2016), Innowacyjność jako czynnik zwiększający konkurencyjność przedsiębiorstw w wybranym sektorze. [W:] Francik A., Maráková V., Szczepańska-Woszczyna K. (red.), Innowacje i przedsiębiorczość - ujęcie makro- i mikroekonomiczne, Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, s. 83-98.
21
Śliwa R., Żaba-Nieroda R., (2016), Rola i znaczenie planowania rzeczowo-finansowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym o szczególnym znaczeniu dla obronności, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 30, nr 1, s. 92-108; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3119/2748
22
Stanienda J., Żaba-Nieroda R., (2015), Innowacyjność przedsiębiorstw w klastrach. [W:] Kożuch M. (red.), Ekologizacja gospodarki, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 153-171.
23
Stanienda J., Żaba-Nieroda R., (2015), Wymiar ekologiczny bezpieczeństwa obronnego. [W:] Kożuch M. (red.), Ekologizacja gospodarki, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 71-101.
24
Żaba-Nieroda R., (2015), Sposoby finansowania innowacyjności przedsiębiorstw w sektorze usług nowoczesnych na wybranym przykładzie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania", t. 26, nr 1, s. 223-232; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/26/223-232.pdf
25
Stanienda J., Żaba-Nieroda R., (2014), Klastry jako narzędzie wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw. [W:] Skrzypek E. (red.), Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce, Lublin : Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 63-75.
26
Stanienda J., Żaba-Nieroda R., (2014), Finansowanie działań innowacyjnych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa z sektora usług nowoczesnych. [W:] Skrzypek E. (red.), Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce, Lublin : Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 207-218.
27
Żaba-Nieroda R., (2013), Brand as a Strategic Resource of a Company, "The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management", t. 23, nr 2, s. 231-243; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/23/231-243.pdf
28
Żaba-Nieroda R., (2012), Negocjacje jako funkcja menedżerska w innowacyjnym przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania", t. 20, nr 1, s. 225-240.
29
Żaba-Nieroda R., (2011), Developing Corporate Image, "The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management", vol. 17, iss. 1, s. 295-307.
30
Żaba-Nieroda R., (2011), Eco-innovativeness as Source of Competitive Edge in Companies in the Example of Selected Power Plants, "The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management", vol. 19, iss 2, s. 175-184.
31
Żaba-Nieroda R., (2010), The Importance of Brand in the Corporate Identity Business, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 2(16), s. 183-192.
32
Żaba-Nieroda R., (2010), Polskie elektrownie na tle zaostrzających się wymagań środowiskowych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1(15), s. 91-100.
33
Żaba-Nieroda R., (2010), Wymogi ochrony środowiska a ceny energii elektrycznej w Polsce, "Nauka i Gospodarka", nr 2 (5), s. 64-70.
34
Żaba-Nieroda R., (2010), Rozwój energetyki w Polsce w świetle regulacji ekologicznych, "Nauka i Gospodarka", nr 3 (6), s. 63-73.
35
Żaba-Nieroda R., (2009), Innowacyjność przedsiębiorstwa a standardy środowiskowe, "Nauka i Gospodarka", nr 3, s. 18-26.
36
Żaba-Nieroda R., (2009), Konkurencyjność elektrowni a standardy ekologiczne. [W:] Becht A. (red.), Budowanie konkurencyjności organizacji, Łódź : Wydawnictwo Media Press, s. 187-201.
37
Żaba-Nieroda R., (2009), Innowacyjność przedsiębiorstw a standardy ekologiczne, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 2 (13), s. 77-97; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-2/77-97.pdf
38
Stanienda J., Żaba-Nieroda R., (2009), Szanse rozwoju polskiej energetyki na tle zaostrzających się wymagań środowiskowych i ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1(12), s. 225-244; http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/04/zeszyty_naukowe_12.pdf
39
Żaba-Nieroda R., (2007), Wpływ standardów ekologicznych na konkurencyjność w sektorze elektroenergetyki w Polsce, Prom. Famielec J., Kraków : , 268 k.
40
Famielec J., Górka K., Kożuch M., Małecki P., Karaczun Z., Dyduch J., Rosiek K., Żaba-Nieroda R., Korta S., (2004), Analiza zadań na lata 2004-2015 wynikających z Traktatu Akcesyjnego i dokumentów strategicznych w ochronie środowiska wraz z szacunkiem kosztów ich realizacji, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 247 s.
41
Famielec J., Stanienda J., Żaba R., (2000), Pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu", nr 4(17), s. 49-53.
42
Famielec J., Stanienda J., Żaba R., (1999), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw a ich tożsamość, "Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu", nr 13, s. 126-131.
43
Famielec J., Górka K., Surówka K., Kożuch M., Małecki P., Dyduch J., Rosiek K., Żaba-Nieroda R., Gołąbek M., (2005), System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych i integracji z Unią Europejską, Famielec J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 225, [44] s.
1
@inbook{UEK:2168356410,
author = "Małgorzata Kożuch and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Ecological Requirements in Financing Selected Power Plants in Poland",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "7539-7547",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
2
@inbook{UEK:2168356350,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Efekty restrukturyzacji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowej",
booktitle = "Zarządzanie finansami : narzędzia i kluczowe wyzwania",
pages = "146-169",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2021",
isbn = "978-83-7972-446-8",
}
3
@inbook{UEK:2168355642,
author = "Małgorzata Kożuch and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Environmental Disclosures in Financial Statements and Management Reports on the Example of Energy Sector Companies in Poland",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "4895-4904",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
4
@inbook{UEK:2168355664,
author = "Małgorzata Kożuch and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Public Utility Enterprises in Sustainable Urban Development : the Case of Poland",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "3239-3246",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
5
@inbook{UEK:2168351816,
author = "Krzysztof Wąsowicz and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Reengineering in the Process of Company Restructuring",
booktitle = "Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain",
pages = "9872-9880",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZCeIokZrrbe3SiQcHyryACEYOALQ51wpz9X#folder=6907915786},
isbn = "78-0-9998551-5-7",
}
6
@inbook{UEK:2168351818,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Restructuring of Energy Sector Enterprises as an Emitter of Environmental Pollutants in the Face of New Ecological Standards",
booktitle = "Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain",
pages = "9019-9028",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZCeIokZrrbe3SiQcHyryACEYOALQ51wpz9X#folder=6907915786},
isbn = "78-0-9998551-5-7",
}
7
@book{UEK:2168347034,
author = "Piotr P. Małecki and Ksymena Rosiek and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Metody oceny projektów gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-804-9",
}
8
@article{UEK:2168334689,
author = "Józefa Famielec and Anna Kijanka and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Economic Growth and Carbon Dioxide Emissions",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "4 (695)",
pages = "5-21",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.8506},
url = {https://ws.stat.gov.pl/WS/2019/4/ws_04_19_03_economic_growth_and_carbon_dioxide_emissions.pdf},
}
9
@inbook{UEK:2168340621,
author = "Renata Śliwa and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Specyfika bezpieczeństwa ekologicznego w obronności",
booktitle = "Bezpieczeństwo ekologiczne",
pages = "71-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/9788380842434-5},
url = {},
issn = "0239-6025",
isbn = "978-83-8084-243-4 ; 978-83-8084-244-1",
}
10
@article{UEK:2168338093,
author = "Józefa Famielec and Krzysztof Wąsowicz and Renata Żaba-Nieroda and Stanisław Famielec",
title = "Informacyjne uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie : studium przypadku",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (58)",
pages = "301-311",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2019.2.24},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4865},
}
11
@unpublished{UEK:2168337249,
author = "Anna Kijanka",
title = "Efektywność energetyczna postępu technicznego w modelu wzrostu gospodarczego",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003351},
}
12
@unpublished{UEK:2168337319,
author = "Justyna Brouquier",
title = "Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {},
}
13
@article{UEK:2168327103,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Budżetowanie jako element planowania w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (973)",
pages = "205-220",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0973.0112},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1564/1106},
}
14
@inbook{UEK:2168325497,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Restrukturyzacja organizacyjna i finansowa polskiego sektora przemysłu obronnego",
booktitle = "Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia",
pages = "49-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/resource/view.php?id=254436},
isbn = "978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9",
}
15
@article{UEK:2168322211,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Sektor energetyczny jako producent energii elektrycznej i emitent zanieczyszczeń środowiska w sytuacji nowych standardów ekologicznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "491",
pages = "376-388",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.491.35},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/44006?tab=1},
}
16
@misc{UEK:2168322271,
author = "Katarzyna Maj-Waśniowska and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Sukces Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "22-23",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small},
}
17
@article{UEK:2168320081,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Standardy ekologiczne w sprawozdaniu finansowym elektrowni",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "479",
pages = "195-206",
adress = "",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.479.17},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/42561},
}
18
@misc{UEK:2168336841,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Material and Financial Planning in a Manufacturing Company",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "154-155",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
19
@article{UEK:2168347440,
author = "Renata Śliwa and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Konstruktywizm a organiczność w polityce rozwoju lokalnego : perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej",
journal = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica",
number = "17",
pages = "48-60",
year = "2016",
url = {http://aupc.up.krakow.pl/index.php/studpol/article/download/3817/3441},
}
20
@inbook{UEK:2168322747,
author = "Renata Śliwa and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Innowacyjność jako czynnik zwiększający konkurencyjność przedsiębiorstw w wybranym sektorze",
booktitle = "Innowacje i przedsiębiorczość - ujęcie makro- i mikroekonomiczne",
pages = "83-98",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu",
year = "2016",
isbn = "978-83-65621-06-1",
}
21
@article{UEK:2168309069,
author = "Renata Śliwa and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Rola i znaczenie planowania rzeczowo-finansowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym o szczególnym znaczeniu dla obronności",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 30, 1",
pages = "92-108",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.301.7},
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3119/2748},
}
22
@inbook{UEK:2168308995,
author = "Jolanta Stanienda and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Innowacyjność przedsiębiorstw w klastrach",
booktitle = "Ekologizacja gospodarki",
pages = "153-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7",
}
23
@inbook{UEK:2168308993,
author = "Jolanta Stanienda and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Wymiar ekologiczny bezpieczeństwa obronnego",
booktitle = "Ekologizacja gospodarki",
pages = "71-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7",
}
24
@article{UEK:2168319443,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Sposoby finansowania innowacyjności przedsiębiorstw w sektorze usług nowoczesnych na wybranym przykładzie",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania",
number = "t. 26, 1",
pages = "223-232",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/26/223-232.pdf},
}
25
@inbook{UEK:2168325173,
author = "Jolanta Stanienda and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Klastry jako narzędzie wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw",
booktitle = "Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce",
pages = "63-75",
adress = "Lublin",
publisher = "Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2014",
isbn = "978-83-62785-75-9",
}
26
@inbook{UEK:2168325177,
author = "Jolanta Stanienda and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Finansowanie działań innowacyjnych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa z sektora usług nowoczesnych",
booktitle = "Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce",
pages = "207-218",
adress = "Lublin",
publisher = "Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2014",
isbn = "978-83-62785-75-9",
}
27
@article{UEK:2168319457,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Brand as a Strategic Resource of a Company",
journal = "The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management",
number = "t. 23, 2",
pages = "231-243",
year = "2013",
url = {http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/23/231-243.pdf},
}
28
@article{UEK:2168319771,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Negocjacje jako funkcja menedżerska w innowacyjnym przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania",
number = "t. 20, 1",
pages = "225-240",
year = "2012",
}
29
@article{UEK:2168319781,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Developing Corporate Image",
journal = "The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management",
number = "vol. 17, iss. 1",
pages = "295-307",
year = "2011",
}
30
@article{UEK:2168319783,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Eco-innovativeness as Source of Competitive Edge in Companies in the Example of Selected Power Plants",
journal = "The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management",
number = "vol. 19, iss 2",
pages = "175-184",
year = "2011",
}
31
@article{UEK:2168319791,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "The Importance of Brand in the Corporate Identity Business",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "2(16)",
pages = "183-192",
year = "2010",
}
32
@article{UEK:2168319789,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Polskie elektrownie na tle zaostrzających się wymagań środowiskowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "1(15)",
pages = "91-100",
year = "2010",
}
33
@article{UEK:2168319785,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Wymogi ochrony środowiska a ceny energii elektrycznej w Polsce",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "2 (5)",
pages = "64-70",
year = "2010",
}
34
@article{UEK:2168319787,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Rozwój energetyki w Polsce w świetle regulacji ekologicznych",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "3 (6)",
pages = "63-73",
year = "2010",
}
35
@article{UEK:2168325553,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Innowacyjność przedsiębiorstwa a standardy środowiskowe",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "3",
pages = "18-26",
year = "2009",
}
36
@inbook{UEK:2168325203,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Konkurencyjność elektrowni a standardy ekologiczne",
booktitle = "Budowanie konkurencyjności organizacji",
pages = "187-201",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Media Press",
year = "2009",
isbn = "978-83-61215-22-6",
}
37
@article{UEK:2168330475,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Innowacyjność przedsiębiorstw a standardy ekologiczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "2 (13)",
pages = "77-97",
year = "2009",
url = {http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-2/77-97.pdf},
}
38
@article{UEK:2168325589,
author = "Jolanta Stanienda and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Szanse rozwoju polskiej energetyki na tle zaostrzających się wymagań środowiskowych i ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "1(12)",
pages = "225-244",
year = "2009",
url = {http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/04/zeszyty_naukowe_12.pdf},
}
39
@unpublished{UEK:52354,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Wpływ standardów ekologicznych na konkurencyjność w sektorze elektroenergetyki w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
40
@misc{UEK:2168277071,
author = "Józefa Famielec and Kazimierz Górka and Małgorzata Kożuch and Piotr P. Małecki and Zbigniew Karaczun and Justyna Dyduch and Ksymena Rosiek and Renata Żaba-Nieroda and Stefan Korta",
title = "Analiza zadań na lata 2004-2015 wynikających z Traktatu Akcesyjnego i dokumentów strategicznych w ochronie środowiska wraz z szacunkiem kosztów ich realizacji",
editor = Famielec Józefa,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
41
@article{UEK:2168324635,
author = "Józefa Famielec and Jolanta Stanienda and Renata Żaba",
title = "Pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej",
journal = "Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu",
number = "4(17)",
pages = "49-53",
year = "2000",
}
42
@article{UEK:2168324631,
author = "Józefa Famielec and Jolanta Stanienda and Renata Żaba",
title = "Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw a ich tożsamość",
journal = "Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu",
number = "13",
pages = "126-131",
year = "1999",
}
43
@unpublished{UEK:2163754200,
author = "Józefa Famielec and Kazimierz Górka and Krzysztof Surówka and Małgorzata Kożuch and Piotr P. Małecki and Justyna Dyduch and Ksymena Rosiek and Renata Żaba-Nieroda and Małgorzata Gołąbek",
title = "System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych i integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID