Publications of the selected author
1

Conference:
39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2022-05-30 do 2022-05-31
Title:
Environmental Strategies in Enterprises of the Energy Sector and the Role of the Ecological Audit in Them
Source:
Business Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic : Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2022, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2022, s. 1585-1595. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 39)
Research program:
This project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education.
ISBN:
978-0-9998551-8-8
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168367084
chapter in conference materials
2

Title:
Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Polski
Source:
Miasto przyszłości : wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego / red. Piotr P. MAŁECKI, Agnieszka MAZUREK-CZARNECKA - Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2022, s. 131-149 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65644-91-6 ; 978-83-65644-92-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168364450
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Study on Support Mechanisms for Renewable Energy Sources in Poland
Source:
Energies. - vol. 15, iss. 12, art. no. 4196 (2022) , s. 1-38. - Tytuł numeru: Managing Energy Sector Enterprises: Challenges, Methods and Research Trends - Bibliogr.
Research program:
This publication was financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics - Contract nr 23/EFE/2021/POT
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168365830
article
4

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Environmental Disclosures in Financial Statements and Management Reports on the Example of Energy Sector Companies in Poland
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 4895-4904. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
The publication was financed under the Potential 2020 program from subsidies for science awarded to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168355642
chapter in conference materials
5

Title:
Efekty restrukturyzacji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowej
Source:
Zarządzanie finansami : narzędzia i kluczowe wyzwania / red. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2021, s. 146-169 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7972-446-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356350
chapter in monograph
6

Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Environmental, Social and Governance Reporting as a Challenge for Enterprises in the Light of Extended EU Requirements in the Field of Climate Impact
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 7479-7487. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Research program:
This project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168360568
chapter in conference materials
7

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Ecological Requirements in Financing Selected Power Plants in Poland
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 7539-7547. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168356410
chapter in conference materials
8

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Public Utility Enterprises in Sustainable Urban Development : the Case of Poland
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 3239-3246. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
This project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11897131,40 PLN.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168355664
chapter in conference materials
9

Conference:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Title:
Reengineering in the Process of Company Restructuring
Source:
Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 9872-9880. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-5-7
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168351816
chapter in conference materials
10

Conference:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Title:
Restructuring of Energy Sector Enterprises as an Emitter of Environmental Pollutants in the Face of New Ecological Standards
Source:
Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 9019-9028. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within
ISBN:
978-0-9998551-5-7
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168351818
chapter in conference materials
11

Author:
Renata Śliwa , Renata Żaba-Nieroda
Title:
Specyfika bezpieczeństwa ekologicznego w obronności = The Specificity of Ecological Safety in Defense
Source:
Bezpieczeństwo ekologiczne / red. Krzysztof Sala, Katarzyna Kowalska, Paweł Nowak - Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2019, s. 71-84. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Monograficzne Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 930)
ISBN:
978-83-8084-243-4 ; 978-83-8084-244-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340621
chapter in monograph
12

Author:
Title:
Informacyjne uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie : studium przypadku = Informational Determinants of Municipal Waste Management in the Commune - a Case Study
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (58) (2019) , s. 301-311. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja artykułu sfinansowana została ze środków na badania statutowe Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168338093
article
13

Author:
Title:
Economic Growth and Carbon Dioxide Emissions = Wzrost gospodarczy a emisja dwutlenku węgla
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 4 (695) (2019) , s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168334689
article
14

Title:
Metody oceny projektów gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
168, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków dotacji przyznanej Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz subwencji na naukę przyznanej Uniwersytetowu Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-7252-804-9
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168347034
monograph
15

Title:
Budżetowanie jako element planowania w przedsiębiorstwie = Budgeting as an Element of Planning in an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 205-220. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327103
article
16

Author:
Anna Kijanka
Title:
Efektywność energetyczna postępu technicznego w modelu wzrostu gospodarczego
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
175 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-414
Nr:
2168337249
doctoral dissertation
17

Title:
Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
215 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-441
Nr:
2168337319
doctoral dissertation
18

Title:
Restrukturyzacja organizacyjna i finansowa polskiego sektora przemysłu obronnego
Source:
Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 49-74 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9
Access mode:
Nr:
2168325497
chapter in monograph
See main document
19

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Material and Financial Planning in a Manufacturing Company = Planowanie rzeczowo-finansowe w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 154-155. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336841
varia
20

Title:
Sektor energetyczny jako producent energii elektrycznej i emitent zanieczyszczeń środowiska w sytuacji nowych standardów ekologicznych = Energy Sector as a Producer of Electricity and an Issuer of Environmental Pollutants in the Context of New Environmental Standards
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 491 (2017) , s. 376-388. - Tytuł numeru: Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168322211
article
21

Title:
Sukces Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (75), s. 22-23
Access mode:
Nr:
2168322271
varia
22

Title:
Standardy ekologiczne w sprawozdaniu finansowym elektrowni = Ecological Standards in Power Plant Financial Statement
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 479 (2017) , s. 195-206. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Rachunkowość - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168320081
article
23

Author:
Renata Śliwa , Renata Żaba-Nieroda
Title:
Konstruktywizm a organiczność w polityce rozwoju lokalnego : perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej = Constructivism and Organism in Local Development : Policy Perspectives for the Development of the Social Economy
Source:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 17 (2016) , s. 48-60. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168347440
article
24

Author:
Renata Śliwa , Renata Żaba-Nieroda
Title:
Rola i znaczenie planowania rzeczowo-finansowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym o szczególnym znaczeniu dla obronności = The Role and Importance of Material and Financial Planning in a Manufacturing Company of Special Importance for Defense
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 1 (2016) , s. 92-108. - Tytuł numeru: Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168309069
article
25

Author:
Renata Śliwa , Renata Żaba-Nieroda
Title:
Innowacyjność jako czynnik zwiększający konkurencyjność przedsiębiorstw w wybranym sektorze = Innovativeness as a Factor Increasing the Competitiveness of Companies in a Selected Sector
Source:
Innowacje i przedsiębiorczość - ujęcie makro- i mikroekonomiczne / red. Anna Francik, Vanda Maráková, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna - Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2016, s. 83-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65621-06-1
Nr:
2168322747
chapter in monograph
26

Title:
Wymiar ekologiczny bezpieczeństwa obronnego
Source:
Ekologizacja gospodarki / red. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 71-101 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
Nr:
2168308993
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Sposoby finansowania innowacyjności przedsiębiorstw w sektorze usług nowoczesnych na wybranym przykładzie = Means of Financing Innovation in the Modern Services Sector : Case Study
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 26, nr 1 (2015) , s. 223-232. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania : Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168319443
article
28

Title:
Innowacyjność przedsiębiorstw w klastrach
Source:
Ekologizacja gospodarki / red. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 153-171 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
Nr:
2168308995
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Finansowanie działań innowacyjnych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa z sektora usług nowoczesnych
Source:
Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, s. 207-218
ISBN:
978-83-62785-75-9
Nr:
2168325177
chapter in monograph
30

Title:
Klastry jako narzędzie wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw
Source:
Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, s. 63-75
ISBN:
978-83-62785-75-9
Nr:
2168325173
chapter in monograph
31

Title:
Brand as a Strategic Resource of a Company = Marka jako zasób strategiczny przedsiębiorstwa
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 23, nr 2 (2013) , s. 231-243. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168319457
article
32

Title:
Negocjacje jako funkcja menedżerska w innowacyjnym przedsiębiorstwie = Negotiations as a Managerial Function in an Innovative Company
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 20, nr 1 (2012) , s. 225-240. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168319771
article
33

Title:
Developing Corporate Image = Kształtowanie wizerunku korporacji
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 17, nr 1 (2011) , s. 295-307. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168319781
article
34

Title:
Eco-innovativeness as Source of Competitive Edge in Companies in the Example of Selected Power Plants = Ekoinnowacyjność źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na przykładzie wybranych elektrowni
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 19, nr 2 (2011) , s. 175-184. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168319783
article
35

Title:
Wymogi ochrony środowiska a ceny energii elektrycznej w Polsce = The Environmental Protection Requirements vs. Prices of Electric Energy in Poland
Source:
Nauka i Gospodarka. - nr 2 (5) (2010) , s. 64-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168319785
article
36

Title:
Rozwój energetyki w Polsce w świetle regulacji ekologicznych = Energetics Development in Poland Based on 'Green' Policy
Source:
Nauka i Gospodarka. - nr 3 (6) (2010) , s. 63-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168319787
article
37

Title:
The Importance of Brand in the Corporate Identity Business = Znaczenie marki w identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 16, nr 2 (2010) , s. 183-192. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168319791
article
38

Title:
Polskie elektrownie na tle zaostrzających się wymagań środowiskowych = Polish Power Plants Against a Background of Tightening Erwironmental Requirements
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 15, nr 1 (2010) , s. 91-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168319789
article
39

Title:
Konkurencyjność elektrowni a standardy ekologiczne
Source:
Budowanie konkurencyjności organizacji / red. Adam Becht - Łódź: Wydawnictwo Media Press, 2009, s. 187-201. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61215-22-6
Nr:
2168325203
chapter in conference materials
40

Title:
Innowacyjność przedsiębiorstwa a standardy środowiskowe = Innovative Enterprise and the Environmental Standards
Source:
Nauka i Gospodarka. - nr 3 (2009) , s. 18-26. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168325553
article
41

Title:
Szanse rozwoju polskiej energetyki na tle zaostrzających się wymagań środowiskowych i ekonomicznych = Development Chances of Polish Power Industry Against the Background of Increasingly Restrictive Environmental and Economic Requirements
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 12, nr 1 (2009) , s. 225-244. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168325589
article
42

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Title:
Innowacyjność przedsiębiorstw a standardy ekologiczne = Innovation of Enterprises against Ecological Standards
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 13, nr 2, cz. 2 (2009) , s. 77-97. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168330475
article
43

Title:
Wpływ standardów ekologicznych na konkurencyjność w sektorze elektroenergetyki w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
268 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-56
Nr:
52354
doctoral dissertation
44

Title:
Analiza zadań na lata 2004-2015 wynikających z Traktatu Akcesyjnego i dokumentów strategicznych w ochronie środowiska wraz z szacunkiem kosztów ich realizacji
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
247 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277071
report
45

Title:
Pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej
Source:
Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. - nr 4(17) (2000) , s. 49-53
Nr:
2168324635
article
46

Title:
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw a ich tożsamość
Source:
Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. - nr 13 (1999) , s. 126-131
Nr:
2168324631
article
Unpublished documents:
1

Title:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych i integracji z Unią Europejską
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
225, [44] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załączniki, Bibliogr.
Research program:
0710/H02/2004/26
Signature:
NP-1278/Magazyn
Nr:
2163754200
unpublished scientific work
1
Environmental Strategies in Enterprises of the Energy Sector and the Role of the Ecological Audit in Them / Agnieszka MAZUREK-CZARNECKA, Piotr Paweł MAŁECKI, Renata ŻABA-NIERODA // W: Business Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic : Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2022, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2022. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 39). - S. 1585-1595. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-8-8
2
Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Polski / Renata ŻABA-NIERODA // W: Miasto przyszłości : wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego / red. nauk. Piotr P. MAŁECKI, Agnieszka MAZUREK-CZARNECKA. - Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2022. - S. 131-149. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65644-91-6 ; 978-83-65644-92-3
3
Study on Support Mechanisms for Renewable Energy Sources in Poland / Agnieszka MAZUREK-CZARNECKA, Ksymena ROSIEK, Marcin SALAMAGA, Krzysztof WĄSOWICZ, Renata ŻABA-NIERODNA // Energies. - vol. 15, iss. 12 (2022), s. 1-38. - Summ.. - Tytuł numeru: Managing Energy Sector Enterprises: Challenges, Methods and Research Trends. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/12/4196/htm. - ISSN 1996-1073
4
Environmental Disclosures in Financial Statements and Management Reports on the Example of Energy Sector Companies in Poland / Małgorzata KOŻUCH, Renata ŻABA-NIERODA // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman . - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 4895-4904. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/environmental-disclosures-in-financial-statements-and-management-reports-on-the-example-of-energy-sector-companies-in-poland/Wstęp:
5
Efekty restrukturyzacji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowej / Renata ŻABA-NIERODA // W: Zarządzanie finansami : narzędzia i kluczowe wyzwania / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2021. - S. 146-169. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7972-446-8
6
Environmental, Social and Governance Reporting as a Challenge for Enterprises in the Light of Extended EU Requirements in the Field of Climate Impact / Renata ŻABA-NIERODA // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 7479-7487. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/environmental-social-and-governance-reporting-as-a-challenge-for-enterprises-in-the-light-of-extended-eu-requirements-in-the-field-of-climate-impact/Wstęp:
7
Ecological Requirements in Financing Selected Power Plants in Poland / Małgorzata KOŻUCH, Renata ŻABA-NIERODA // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman . - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 7539-7547. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/ecological-requirements-in-financing-selected-power-plants-in-poland/Wstęp:
8
Public Utility Enterprises in Sustainable Urban Development : the Case of Poland / Małgorzata KOŻUCH, Renata ŻABA-NIERODA // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 3239-3246. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/public-utility-enterprises-in-sustainable-urban-development-the-case-of-poland/Wstęp:
9
Reengineering in the Process of Company Restructuring / Krzysztof WĄSOWICZ, Renata ŻABA-NIERODA // W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman . - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 9872-9880. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-5-7. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/reengineering-in-the-process-of-company-restructuring/Wstęp:
10
Restructuring of Energy Sector Enterprises as an Emitter of Environmental Pollutants in the Face of New Ecological Standards / Renata ŻABA-NIERODA // W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman . - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 9019-9028. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-5-7. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/restructuring-of-energy-sector-enterprises-as-an-emitter-of-environmental-pollutants-in-the-face-of-new-ecological-standards/Wstęp:
11
Specyfika bezpieczeństwa ekologicznego w obronności = The Specificity of Ecological Safety in Defense / Renata Śliwa, Renata ŻABA-NIERODA // W: Bezpieczeństwo ekologiczne / red. Krzysztof Sala, Katarzyna Kowalska, Paweł Nowak. - Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2019. - (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 930). - S. 71-84. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8084-243-4 ; 978-83-8084-244-1
12
Informacyjne uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie : studium przypadku = Informational Determinants of Municipal Waste Management in the Commune - a Case Study / Józefa FAMIELEC, Krzysztof WĄSOWICZ, Renata ŻABA-NIERODA, Stanisław Famielec // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (58) (2019), s. 301-311. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4865. - ISSN 1898-5084
13
Economic Growth and Carbon Dioxide Emissions = Wzrost gospodarczy a emisja dwutlenku węgla / Józefa FAMIELEC, Anna Kijanka, Renata ŻABA-NIERODA // Wiadomości Statystyczne. - nr 4 (695) (2019), s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ws.stat.gov.pl/WS/2019/4/ws_04_19_03_economic_growth_and_carbon_dioxide_emissions.pdf. - ISSN 0043-518X
14
Metody oceny projektów gospodarczych / Piotr P. MAŁECKI, Ksymena ROSIEK, Renata ŻABA-NIERODA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 168, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-804-9
15
Budżetowanie jako element planowania w przedsiębiorstwie = Budgeting as an Element of Planning in an Enterprise / Renata ŻABA-NIERODA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018), s. 205-220. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1564/1106. - ISSN 1898-6447
16
Efektywność energetyczna postępu technicznego w modelu wzrostu gospodarczego / Anna Kijanka ; Promotor: Józefa FAMIELEC ; Promotor pomocniczy: Renata ŻABA-NIERODA. - Kraków, 2018. - 175 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003351
17
Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich / Justyna Brouquier ; . - Kraków : , 2018. - 215 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Piotr Paweł MAŁECKI ; Promotor pomocniczy: Renata ŻABA-NIERODA. - Bibliogr.
18
Restrukturyzacja organizacyjna i finansowa polskiego sektora przemysłu obronnego / Renata ŻABA-NIERODA // W: Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 49-74. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/resource/view.php?id=254436
19
Material and Financial Planning in a Manufacturing Company = Planowanie rzeczowo-finansowe w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Renata ŻABA-NIERODA // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 154-155. - Dostępne tylko streszczenia
20
Sektor energetyczny jako producent energii elektrycznej i emitent zanieczyszczeń środowiska w sytuacji nowych standardów ekologicznych = Energy Sector as a Producer of Electricity and an Issuer of Environmental Pollutants in the Context of New Environmental Standards / Renata ŻABA-NIERODA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 491 (2017), s. 376-388. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/44006?tab=1. - ISSN 1899-3192
21
Sukces Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Renata ŻABA-NIERODA // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017), s. 22-23. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
22
Standardy ekologiczne w sprawozdaniu finansowym elektrowni = Ecological Standards in Power Plant Financial Statement / Renata ŻABA-NIERODA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 479 (2017), s. 195-206. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Rachunkowość. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/42561. - ISSN 1899-3192
23
Konstruktywizm a organiczność w polityce rozwoju lokalnego : perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej = Constructivism and Organism in Local Development : Policy Perspectives for the Development of the Social Economy / Renata Śliwa, Renata ŻABA-NIERODA // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 17 (2016), s. 48-60. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://aupc.up.krakow.pl/index.php/studpol/article/download/3817/3441. - ISSN 2081-3333
24
Rola i znaczenie planowania rzeczowo-finansowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym o szczególnym znaczeniu dla obronności = The Role and Importance of Material and Financial Planning in a Manufacturing Company of Special Importance for Defense / Renata Śliwa, Renata ŻABA-NIERODA // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 1 (2016), s. 92-108. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3119/2748. - ISSN 2080-1653
25
Innowacyjność jako czynnik zwiększający konkurencyjność przedsiębiorstw w wybranym sektorze = Innovativeness as a Factor Increasing the Competitiveness of Companies in a Selected Sector / Renata Śliwa, Renata ŻABA-NIERODA // W: Innowacje i przedsiębiorczość - ujęcie makro- i mikroekonomiczne / red. nauk. Anna Francik, Vanda Maráková, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna. - Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2016. - S. 83-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65621-06-1
26
Wymiar ekologiczny bezpieczeństwa obronnego / Jolanta Stanienda, Renata Żaba-Nieroda // W: Ekologizacja gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 71-101. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
27
Sposoby finansowania innowacyjności przedsiębiorstw w sektorze usług nowoczesnych na wybranym przykładzie = Means of Financing Innovation in the Modern Services Sector : Case Study / Renata Żaba-Nieroda // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 26, nr 1 (2015), s. 223-232. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania : Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/266/244. - ISSN 1506-2635
28
Innowacyjność przedsiębiorstw w klastrach / Jolanta Stanienda, Renata Żaba-Nieroda // W: Ekologizacja gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 153-171. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
29
Finansowanie działań innowacyjnych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa z sektora usług nowoczesnych / Jolanta Stanienda, Renata Żaba-Nieroda // W: Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. - S. 207-218. - ISBN 978-83-62785-75-9
30
Klastry jako narzędzie wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw / Jolanta Stanienda, Renata Żaba-Nieroda // W: Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. - S. 63-75. - ISBN 978-83-62785-75-9
31
Brand as a Strategic Resource of a Company = Marka jako zasób strategiczny przedsiębiorstwa / Renata Żaba-Nieroda // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 23, nr 2 (2013), s. 231-243. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/605/572. - ISSN 1506-2635
32
Negocjacje jako funkcja menedżerska w innowacyjnym przedsiębiorstwie = Negotiations as a Managerial Function in an Innovative Company / Renata Żaba-Nieroda // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 20, nr 1 (2012), s. 225-240. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/314/288. - ISSN 1506-2635
33
Developing Corporate Image = Kształtowanie wizerunku korporacji / Renata Żaba-Nieroda // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - t. 17, nr 1 (2011), s. 295-307. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/195/175. - ISSN 1506-2635
34
Eco-innovativeness as Source of Competitive Edge in Companies in the Example of Selected Power Plants = Ekoinnowacyjność źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na przykładzie wybranych elektrowni / Renata Żaba-Nieroda // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - t. 19, nr 2 (2011), s. 175-184. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/179/160. - ISSN 1506-2635
35
Wymogi ochrony środowiska a ceny energii elektrycznej w Polsce = The Environmental Protection Requirements vs. Prices of Electric Energy in Poland / Renata Żaba-Nieroda // Nauka i Gospodarka. - nr 2 (5) (2010), s. 64-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
36
Rozwój energetyki w Polsce w świetle regulacji ekologicznych = Energetics Development in Poland Based on 'Green' Policy / Renata Żaba-Nieroda // Nauka i Gospodarka. - nr 3 (6) (2010), s. 63-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
37
The Importance of Brand in the Corporate Identity Business = Znaczenie marki w identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa / Renata Żaba-Nieroda // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nauk. Leszek KOZIOŁ]. - t. 16, nr 2 (2010), s. 183-192. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/351/323. - ISSN 1506-2635
38
Polskie elektrownie na tle zaostrzających się wymagań środowiskowych = Polish Power Plants Against a Background of Tightening Erwironmental Requirements / Renata Żaba-Nieroda // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 15, nr 1 (2010), s. 91-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/541/510. - ISSN 1506-2635
39
Konkurencyjność elektrowni a standardy ekologiczne / Renata Żaba-Nieroda // W: Budowanie konkurencyjności organizacji / red. Adam Becht. - Łódź: Wydawnictwo Media Press, 2009. - S. 187-201. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61215-22-6
40
Innowacyjność przedsiębiorstwa a standardy środowiskowe = Innovative Enterprise and the Environmental Standards / Renata Żaba-Nieroda // Nauka i Gospodarka. - nr 3 (2009), s. 18-26. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
41
Szanse rozwoju polskiej energetyki na tle zaostrzających się wymagań środowiskowych i ekonomicznych = Development Chances of Polish Power Industry Against the Background of Increasingly Restrictive Environmental and Economic Requirements / Jolanta Stanienda, Renata Żaba-Nieroda // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 12, nr 1 (2009), s. 225-244. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/380/352. - ISSN 1506-2635
42
Innowacyjność przedsiębiorstw a standardy ekologiczne = Innovation of Enterprises against Ecological Standards / Renata Żaba-Nieroda // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. - t. 13, nr 2, cz. 2 (2009), s. 77-97. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/471/440. - ISSN 1506-2635
43
Wpływ standardów ekologicznych na konkurencyjność w sektorze elektroenergetyki w Polsce / Renata Żaba-Nieroda ; Promotor: Józef FAMIELEC. - Kraków, 2007. - 268 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
44
Analiza zadań na lata 2004-2015 wynikających z Traktatu Akcesyjnego i dokumentów strategicznych w ochronie środowiska wraz z szacunkiem kosztów ich realizacji / red. Józefa FAMIELEC ; autorzy: Józefa FAMIELEC (kierownik tematu), Kazimierz GÓRKA, Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI, Zbigniew Karaczun, Justyna DYDUCH, Ksymena ROSIEK, Renata Żaba-Nieroda, Stefan Korta ; [prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 247 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
45
Pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej / Józefa FAMIELEC, Jolanta Stanienda, Renata Żaba // Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. - nr 4(17) (2000), s. 49-53. - ISSN 1429-7221
46
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw a ich tożsamość / Józefa FAMIELEC, Jolanta Stanienda, Renata Żaba // Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. - nr 13 (1999), s. 126-131. - ISSN 1429-7221
47
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych i integracji z Unią Europejską / Kierownik projektu: Józefa FAMIELEC ; Oprac. zespół w składzie: Józefa FAMIELEC, Kazimierz GÓRKA, Krzysztof SURÓWKA, Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI, Justyna DYDUCH, Ksymena ROSIEK, Renata Żaba-Nieroda, Małgorzata GOŁĄBEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 225, [44] s. : il. ; 30 cm. - Załączniki. - Bibliogr.
1
Mazurek-Czarnecka A., Małecki P., Żaba-Nieroda R., (2022), Environmental Strategies in Enterprises of the Energy Sector and the Role of the Ecological Audit in Them. [W:] Soliman (red.), Business Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic : Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2022, Granada, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 39), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 1585-1595.
2
Żaba-Nieroda R., (2022), Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Polski. [W:] MAŁECKI , MAZUREK-CZARNECKA A. (red.), Miasto przyszłości : wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego, Kraków : Wydawnictwo Attyka, s. 131-149.
3
Mazurek-Czarnecka A., Rosiek K., Salamaga M., Wąsowicz K., Żaba-Nieroda R., (2022), Study on Support Mechanisms for Renewable Energy Sources in Poland, "Energies", vol. 15, iss. 12, s. 1-38; https://www.mdpi.com/1996-1073/15/12/4196/htm
4
Kożuch M., Żaba-Nieroda R., (2021), Environmental Disclosures in Financial Statements and Management Reports on the Example of Energy Sector Companies in Poland. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 4895-4904.
5
Żaba-Nieroda R., (2021), Efekty restrukturyzacji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowej. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : narzędzia i kluczowe wyzwania, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 146-169.
6
Żaba-Nieroda R., (2021), Environmental, Social and Governance Reporting as a Challenge for Enterprises in the Light of Extended EU Requirements in the Field of Climate Impact. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 7479-7487.
7
Kożuch M., Żaba-Nieroda R., (2021), Ecological Requirements in Financing Selected Power Plants in Poland. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 7539-7547.
8
Kożuch M., Żaba-Nieroda R., (2021), Public Utility Enterprises in Sustainable Urban Development : the Case of Poland. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 3239-3246.
9
Wąsowicz K., Żaba-Nieroda R., (2020), Reengineering in the Process of Company Restructuring. [W:] Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 9872-9880.
10
Żaba-Nieroda R., (2020), Restructuring of Energy Sector Enterprises as an Emitter of Environmental Pollutants in the Face of New Ecological Standards. [W:] Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 9019-9028.
11
Śliwa R., Żaba-Nieroda R., (2019), Specyfika bezpieczeństwa ekologicznego w obronności. [W:] Sala K., Kowalska K., Nowak P. (red.), Bezpieczeństwo ekologiczne (Prace Monograficzne Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; nr 930), Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, s. 71-84.
12
Famielec J., Wąsowicz K., Żaba-Nieroda R., Famielec S., (2019), Informacyjne uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie : studium przypadku, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (58), s. 301-311; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4865
13
Famielec J., Kijanka A., Żaba-Nieroda R., (2019), Economic Growth and Carbon Dioxide Emissions, "Wiadomości Statystyczne", nr 4 (695), s. 5-21; https://ws.stat.gov.pl/WS/2019/4/ws_04_19_03_economic_growth_and_carbon_dioxide_emissions.pdf
14
Małecki P., Rosiek K., Żaba-Nieroda R., (2019), Metody oceny projektów gospodarczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 168, [2] s.
15
Żaba-Nieroda R., (2018), Budżetowanie jako element planowania w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (973), s. 205-220; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1564/1106
16
Kijanka A., (2018), Efektywność energetyczna postępu technicznego w modelu wzrostu gospodarczego, Prom. Famielec J., Kraków : , 175 k.
17
Brouquier J., (2018), Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich, Prom. Małecki P., Kraków : , 215 k.
18
Żaba-Nieroda R., (2018), Restrukturyzacja organizacyjna i finansowa polskiego sektora przemysłu obronnego. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 49-74.
19
Żaba-Nieroda R., (2017), Material and Financial Planning in a Manufacturing Company. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 154-155.
20
Żaba-Nieroda R., (2017), Sektor energetyczny jako producent energii elektrycznej i emitent zanieczyszczeń środowiska w sytuacji nowych standardów ekologicznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 491, s. 376-388; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/44006?tab=1
21
Maj-Waśniowska K., Żaba-Nieroda R., (2017), Sukces Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 22-23; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
22
Żaba-Nieroda R., (2017), Standardy ekologiczne w sprawozdaniu finansowym elektrowni, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 479, s. 195-206; http://www.dbc.wroc.pl/publication/42561
23
Śliwa R., Żaba-Nieroda R., (2016), Konstruktywizm a organiczność w polityce rozwoju lokalnego : perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica", 17, s. 48-60; http://aupc.up.krakow.pl/index.php/studpol/article/download/3817/3441
24
Śliwa R., Żaba-Nieroda R., (2016), Rola i znaczenie planowania rzeczowo-finansowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym o szczególnym znaczeniu dla obronności, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 30, nr 1, s. 92-108; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3119/2748
25
Śliwa R., Żaba-Nieroda R., (2016), Innowacyjność jako czynnik zwiększający konkurencyjność przedsiębiorstw w wybranym sektorze. [W:] Francik A., Maráková V., Szczepańska-Woszczyna K. (red.), Innowacje i przedsiębiorczość - ujęcie makro- i mikroekonomiczne, Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, s. 83-98.
26
Stanienda J., Żaba-Nieroda R., (2015), Wymiar ekologiczny bezpieczeństwa obronnego. [W:] Kożuch M. (red.), Ekologizacja gospodarki, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 71-101.
27
Żaba-Nieroda R., (2015), Sposoby finansowania innowacyjności przedsiębiorstw w sektorze usług nowoczesnych na wybranym przykładzie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 26, nr 1, s. 223-232; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/266/244
28
Stanienda J., Żaba-Nieroda R., (2015), Innowacyjność przedsiębiorstw w klastrach. [W:] Kożuch M. (red.), Ekologizacja gospodarki, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 153-171.
29
Stanienda J., Żaba-Nieroda R., (2014), Finansowanie działań innowacyjnych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa z sektora usług nowoczesnych. [W:] Skrzypek E. (red.), Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce, Lublin : Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 207-218.
30
Stanienda J., Żaba-Nieroda R., (2014), Klastry jako narzędzie wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw. [W:] Skrzypek E. (red.), Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce, Lublin : Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 63-75.
31
Żaba-Nieroda R., (2013), Brand as a Strategic Resource of a Company, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 23, nr 2, s. 231-243; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/605/572
32
Żaba-Nieroda R., (2012), Negocjacje jako funkcja menedżerska w innowacyjnym przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 20, nr 1, s. 225-240; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/314/288
33
Żaba-Nieroda R., (2011), Developing Corporate Image, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 17, nr 1, s. 295-307; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/195/175
34
Żaba-Nieroda R., (2011), Eco-innovativeness as Source of Competitive Edge in Companies in the Example of Selected Power Plants, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 19, nr 2, s. 175-184; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/179/160
35
Żaba-Nieroda R., (2010), Wymogi ochrony środowiska a ceny energii elektrycznej w Polsce, "Nauka i Gospodarka", nr 2 (5), s. 64-70.
36
Żaba-Nieroda R., (2010), Rozwój energetyki w Polsce w świetle regulacji ekologicznych, "Nauka i Gospodarka", nr 3 (6), s. 63-73.
37
Żaba-Nieroda R., (2010), The Importance of Brand in the Corporate Identity Business, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 16, nr 2, s. 183-192; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/351/323
38
Żaba-Nieroda R., (2010), Polskie elektrownie na tle zaostrzających się wymagań środowiskowych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 15, nr 1, s. 91-100; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/541/510
39
Żaba-Nieroda R., (2009), Konkurencyjność elektrowni a standardy ekologiczne. [W:] Becht A. (red.), Budowanie konkurencyjności organizacji, Łódź : Wydawnictwo Media Press, s. 187-201.
40
Żaba-Nieroda R., (2009), Innowacyjność przedsiębiorstwa a standardy środowiskowe, "Nauka i Gospodarka", nr 3, s. 18-26.
41
Stanienda J., Żaba-Nieroda R., (2009), Szanse rozwoju polskiej energetyki na tle zaostrzających się wymagań środowiskowych i ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 12, nr 1, s. 225-244; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/380/352
42
Żaba-Nieroda R., (2009), Innowacyjność przedsiębiorstw a standardy ekologiczne, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 13, nr 2, cz. 2, s. 77-97; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/471/440
43
Żaba-Nieroda R., (2007), Wpływ standardów ekologicznych na konkurencyjność w sektorze elektroenergetyki w Polsce, Prom. Famielec J., Kraków : , 268 k.
44
Famielec J., Górka K., Kożuch M., Małecki P., Karaczun Z., Dyduch J., Rosiek K., Żaba-Nieroda R., Korta S., (2004), Analiza zadań na lata 2004-2015 wynikających z Traktatu Akcesyjnego i dokumentów strategicznych w ochronie środowiska wraz z szacunkiem kosztów ich realizacji, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 247 s.
45
Famielec J., Stanienda J., Żaba R., (2000), Pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu", nr 4(17), s. 49-53.
46
Famielec J., Stanienda J., Żaba R., (1999), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw a ich tożsamość, "Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu", nr 13, s. 126-131.
47
Famielec J., Górka K., Surówka K., Kożuch M., Małecki P., Dyduch J., Rosiek K., Żaba-Nieroda R., Gołąbek M., (2005), System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych i integracji z Unią Europejską, Famielec J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 225, [44] s.
1
@inbook{UEK:2168367084,
author = "Agnieszka Mazurek-Czarnecka and Piotr Paweł Małecki and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Environmental Strategies in Enterprises of the Energy Sector and the Role of the Ecological Audit in Them",
booktitle = "Business Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic : Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2022, Granada, Spain",
pages = "1585-1595",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2022",
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-8-8",
}
2
@inbook{UEK:2168364450,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Polski",
booktitle = "Miasto przyszłości : wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego",
pages = "131-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Attyka",
year = "2022",
isbn = "978-83-65644-91-6 ; 978-83-65644-92-3",
}
3
@article{UEK:2168365830,
author = "Agnieszka Mazurek-Czarnecka and Ksymena Rosiek and Marcin Salamaga and Krzysztof Wąsowicz and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Study on Support Mechanisms for Renewable Energy Sources in Poland",
journal = "Energies",
number = "vol. 15, iss. 12",
pages = "1-38",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en15124196},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/15/12/4196/htm},
}
4
@inbook{UEK:2168355642,
author = "Małgorzata Kożuch and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Environmental Disclosures in Financial Statements and Management Reports on the Example of Energy Sector Companies in Poland",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "4895-4904",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
5
@inbook{UEK:2168356350,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Efekty restrukturyzacji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowej",
booktitle = "Zarządzanie finansami : narzędzia i kluczowe wyzwania",
pages = "146-169",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2021",
isbn = "978-83-7972-446-8",
}
6
@inbook{UEK:2168360568,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Environmental, Social and Governance Reporting as a Challenge for Enterprises in the Light of Extended EU Requirements in the Field of Climate Impact",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "7479-7487",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
7
@inbook{UEK:2168356410,
author = "Małgorzata Kożuch and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Ecological Requirements in Financing Selected Power Plants in Poland",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "7539-7547",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
8
@inbook{UEK:2168355664,
author = "Małgorzata Kożuch and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Public Utility Enterprises in Sustainable Urban Development : the Case of Poland",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "3239-3246",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
9
@inbook{UEK:2168351816,
author = "Krzysztof Wąsowicz and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Reengineering in the Process of Company Restructuring",
booktitle = "Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain",
pages = "9872-9880",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-0-9998551-5-7",
}
10
@inbook{UEK:2168351818,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Restructuring of Energy Sector Enterprises as an Emitter of Environmental Pollutants in the Face of New Ecological Standards",
booktitle = "Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain",
pages = "9019-9028",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-0-9998551-5-7",
}
11
@inbook{UEK:2168340621,
author = "Renata Śliwa and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Specyfika bezpieczeństwa ekologicznego w obronności",
booktitle = "Bezpieczeństwo ekologiczne",
pages = "71-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/9788380842434-5},
url = {},
issn = "0239-6025",
isbn = "978-83-8084-243-4 ; 978-83-8084-244-1",
}
12
@article{UEK:2168338093,
author = "Józefa Famielec and Krzysztof Wąsowicz and Renata Żaba-Nieroda and Stanisław Famielec",
title = "Informacyjne uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie : studium przypadku",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (58)",
pages = "301-311",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2019.2.24},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4865},
}
13
@article{UEK:2168334689,
author = "Józefa Famielec and Anna Kijanka and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Economic Growth and Carbon Dioxide Emissions",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "4 (695)",
pages = "5-21",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.8506},
url = {https://ws.stat.gov.pl/WS/2019/4/ws_04_19_03_economic_growth_and_carbon_dioxide_emissions.pdf},
}
14
@book{UEK:2168347034,
author = "Piotr P. Małecki and Ksymena Rosiek and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Metody oceny projektów gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-804-9",
}
15
@article{UEK:2168327103,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Budżetowanie jako element planowania w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (973)",
pages = "205-220",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0973.0112},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1564/1106},
}
16
@unpublished{UEK:2168337249,
author = "Anna Kijanka",
title = "Efektywność energetyczna postępu technicznego w modelu wzrostu gospodarczego",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003351},
}
17
@unpublished{UEK:2168337319,
author = "Justyna Brouquier",
title = "Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {},
}
18
@inbook{UEK:2168325497,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Restrukturyzacja organizacyjna i finansowa polskiego sektora przemysłu obronnego",
booktitle = "Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia",
pages = "49-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/resource/view.php?id=254436},
isbn = "978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9",
}
19
@misc{UEK:2168336841,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Material and Financial Planning in a Manufacturing Company",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "154-155",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
20
@article{UEK:2168322211,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Sektor energetyczny jako producent energii elektrycznej i emitent zanieczyszczeń środowiska w sytuacji nowych standardów ekologicznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "491",
pages = "376-388",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.491.35},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/44006?tab=1},
}
21
@misc{UEK:2168322271,
author = "Katarzyna Maj-Waśniowska and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Sukces Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "22-23",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small},
}
22
@article{UEK:2168320081,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Standardy ekologiczne w sprawozdaniu finansowym elektrowni",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "479",
pages = "195-206",
adress = "",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.479.17},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/42561},
}
23
@article{UEK:2168347440,
author = "Renata Śliwa and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Konstruktywizm a organiczność w polityce rozwoju lokalnego : perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej",
journal = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica",
number = "17",
pages = "48-60",
year = "2016",
url = {http://aupc.up.krakow.pl/index.php/studpol/article/download/3817/3441},
}
24
@article{UEK:2168309069,
author = "Renata Śliwa and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Rola i znaczenie planowania rzeczowo-finansowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym o szczególnym znaczeniu dla obronności",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 30, 1",
pages = "92-108",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.301.7},
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3119/2748},
}
25
@inbook{UEK:2168322747,
author = "Renata Śliwa and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Innowacyjność jako czynnik zwiększający konkurencyjność przedsiębiorstw w wybranym sektorze",
booktitle = "Innowacje i przedsiębiorczość - ujęcie makro- i mikroekonomiczne",
pages = "83-98",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu",
year = "2016",
isbn = "978-83-65621-06-1",
}
26
@inbook{UEK:2168308993,
author = "Jolanta Stanienda and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Wymiar ekologiczny bezpieczeństwa obronnego",
booktitle = "Ekologizacja gospodarki",
pages = "71-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7",
}
27
@article{UEK:2168319443,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Sposoby finansowania innowacyjności przedsiębiorstw w sektorze usług nowoczesnych na wybranym przykładzie",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 26, 1",
pages = "223-232",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.223232},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/266/244},
}
28
@inbook{UEK:2168308995,
author = "Jolanta Stanienda and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Innowacyjność przedsiębiorstw w klastrach",
booktitle = "Ekologizacja gospodarki",
pages = "153-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7",
}
29
@inbook{UEK:2168325177,
author = "Jolanta Stanienda and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Finansowanie działań innowacyjnych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa z sektora usług nowoczesnych",
booktitle = "Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce",
pages = "207-218",
adress = "Lublin",
publisher = "Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2014",
isbn = "978-83-62785-75-9",
}
30
@inbook{UEK:2168325173,
author = "Jolanta Stanienda and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Klastry jako narzędzie wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw",
booktitle = "Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce",
pages = "63-75",
adress = "Lublin",
publisher = "Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2014",
isbn = "978-83-62785-75-9",
}
31
@article{UEK:2168319457,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Brand as a Strategic Resource of a Company",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 23, 2",
pages = "231-243",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.231243},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/605/572},
}
32
@article{UEK:2168319771,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Negocjacje jako funkcja menedżerska w innowacyjnym przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 20, 1",
pages = "225-240",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.225240},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/314/288},
}
33
@article{UEK:2168319781,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Developing Corporate Image",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 17, 1",
pages = "295-307",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.295307},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/195/175},
}
34
@article{UEK:2168319783,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Eco-innovativeness as Source of Competitive Edge in Companies in the Example of Selected Power Plants",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 19, 2",
pages = "175-184",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2011.02.175184},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/179/160},
}
35
@article{UEK:2168319785,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Wymogi ochrony środowiska a ceny energii elektrycznej w Polsce",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "2 (5)",
pages = "64-70",
year = "2010",
}
36
@article{UEK:2168319787,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Rozwój energetyki w Polsce w świetle regulacji ekologicznych",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "3 (6)",
pages = "63-73",
year = "2010",
}
37
@article{UEK:2168319791,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "The Importance of Brand in the Corporate Identity Business",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 16, 2",
pages = "183-192",
year = "2010",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2010.02.181192},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/351/323},
}
38
@article{UEK:2168319789,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Polskie elektrownie na tle zaostrzających się wymagań środowiskowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 15, 1",
pages = "91-100",
year = "2010",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.91100},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/541/510},
}
39
@inbook{UEK:2168325203,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Konkurencyjność elektrowni a standardy ekologiczne",
booktitle = "Budowanie konkurencyjności organizacji",
pages = "187-201",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Media Press",
year = "2009",
isbn = "978-83-61215-22-6",
}
40
@article{UEK:2168325553,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Innowacyjność przedsiębiorstwa a standardy środowiskowe",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "3",
pages = "18-26",
year = "2009",
}
41
@article{UEK:2168325589,
author = "Jolanta Stanienda and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Szanse rozwoju polskiej energetyki na tle zaostrzających się wymagań środowiskowych i ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 12, 1",
pages = "225-244",
year = "2009",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.225244},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/380/352},
}
42
@article{UEK:2168330475,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Innowacyjność przedsiębiorstw a standardy ekologiczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 13, 2, cz. 2",
pages = "77-97",
year = "2009",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.7797},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/471/440},
}
43
@unpublished{UEK:52354,
author = "Renata Żaba-Nieroda",
title = "Wpływ standardów ekologicznych na konkurencyjność w sektorze elektroenergetyki w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
44
@misc{UEK:2168277071,
author = "Józefa Famielec and Kazimierz Górka and Małgorzata Kożuch and Piotr P. Małecki and Zbigniew Karaczun and Justyna Dyduch and Ksymena Rosiek and Renata Żaba-Nieroda and Stefan Korta",
title = "Analiza zadań na lata 2004-2015 wynikających z Traktatu Akcesyjnego i dokumentów strategicznych w ochronie środowiska wraz z szacunkiem kosztów ich realizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
45
@article{UEK:2168324635,
author = "Józefa Famielec and Jolanta Stanienda and Renata Żaba",
title = "Pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej",
journal = "Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu",
number = "4(17)",
pages = "49-53",
year = "2000",
}
46
@article{UEK:2168324631,
author = "Józefa Famielec and Jolanta Stanienda and Renata Żaba",
title = "Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw a ich tożsamość",
journal = "Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu",
number = "13",
pages = "126-131",
year = "1999",
}
47
@unpublished{UEK:2163754200,
author = "Józefa Famielec and Kazimierz Górka and Krzysztof Surówka and Małgorzata Kożuch and Piotr P. Małecki and Justyna Dyduch and Ksymena Rosiek and Renata Żaba-Nieroda and Małgorzata Gołąbek",
title = "System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych i integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID