Publications of the selected author

1

Title:
Systems for Reporting Irregularities in Enterprises
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / ed. by Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 269-279 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342675
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Title:
Organizational Culture in Cross-cultural Management
Source:
Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations / sci. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 33-41. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Project carried out under statutory research in the Department of International Management, Cracow University of Economics 073/WE-KZM/01/2017/S/7073.
ISBN:
978-83-947815-1-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168316855
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Dorota Dziedzic , Sylwia Gęborys , Marta Kidawa
Title:
Charakterystyka zarządzania projektami inwestycyjnymi na przykładzie ekospalarni w Krakowie
Source:
Współczesne trendy w zarządzaniu projektami / red. Mariusz SOŁTYSIAK, Małgorzata Wesołowska - Kraków: Mfiles.pl, 2016, s. 49-60 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-3-0
Access mode:
Nr:
2168326553
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
Niche in Transport of Goods in Poland in 2005-2015
Source:
Challenges for Contemporary Management / sci. eds. Natalia V. Trifonova, Janusz TECZKE, Piotr BUŁA - Cracow ; Saint Petersburg: Cracow University of Economics, 2016, s. 37-46. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-8-0
Nr:
2168312839
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Marketing transakcji a marketing relacji = Transaction Marketing and Relationship Marketing
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 7 (2011) , s. 205-214. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168313499
article
6

Author:
Title:
Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw = Driving Forces for Internationalization Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 7 (2011) , s. 159-167. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168313501
article
7

Author:
Title:
Zarządzanie kulturą organizacyjną w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
247 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-45
Nr:
52355
doctoral dissertation
8

Title:
Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów = Conjoint Analysis as a Method of Analysing Consumer Preferences
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005) , s. 153-165. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168313503
article
See main document
9

Title:
Kompleksowe metody organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 16-74
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306647
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Benchmarking - nowa metoda doskonalenia organizacji = Benchmarking - the Method of Organizational
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (83) (1996) , s. 39-49. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230564
article
1
Systems for Reporting Irregularities in Enterprises / Dorota DZIEDZIC, Agnieszka ŻAK // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / ed. by Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 269-279. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a4/96/KES%20-%20Challenges%20for%20contemporary%20economies.pdf
2
Organizational Culture in Cross-cultural Management / Dorota DZIEDZIC // W: Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations / sci. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA. - Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 33-41. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947815-1-4. - Pełny tekst: http://katzm.uek.krakow.pl/ksiazki/12.pdf
3
Charakterystyka zarządzania projektami inwestycyjnymi na przykładzie ekospalarni w Krakowie / Dorota Dziedzic, Sylwia Gęborys, Marta Kidawa // W: Współczesne trendy w zarządzaniu projektami / red. Mariusz SOŁTYSIAK, Małgorzata Wesołowska. - Kraków : Mfiles.pl, 2016. - S. 49-60. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941408-3-0. - Pełny tekst: https://books.google.com/books?isbn=8394140831
4
Niche in Transport of Goods in Poland in 2005-2015 / Dorota DZIEEDZIC // W: Challenges for Contemporary Management / sci. eds. Natalia V. Trifonova, Janusz TECZKE, Piotr BUŁA. - Cracow ; Saint Petersburg : Cracow University of Economics, 2016. - S. 37-46. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-8-0
5
Marketing transakcji a marketing relacji = Transaction Marketing and Relationship Marketing / Dorota Dziedzic, Anna Irena Szymańska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 7 (2011), s. 205-214. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-7-2011.pdf. - ISSN 1734-5391
6
Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw = Driving Forces for Internationalization Enterprises / Dorota Dziedzic // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 7 (2011), s. 159-167. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-7-2011.pdf. - ISSN 1734-5391
7
Zarządzanie kulturą organizacyjną w przedsiębiorstwach międzynarodowych / Dorota Dziedzic ; Promotor: Anna FRANCIK. - Kraków, 2007. - 247 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001153a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001153b
8
Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów = Conjoint Analysis as a Method of Analysing Consumer Preferences / Anna Szymańska, Dorota Dziedzic // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005), s. 153-165. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/105096494. - ISSN 0208-7944
9
Kompleksowe metody organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem / Zbigniew MARTYNIAK // W: Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 16-74. - ISBN 83-87239-53-4
10
Benchmarking - nowa metoda doskonalenia organizacji = Benchmarking - the Method of Organizational / Janusz CZEKAJ, Dorota Dziedzic, Tomasz KAFEL, Zbigniew MARTYNIAK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (83) (1996), s. 39-49. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
1
Dziedzic D., Żak A., (2019), Systems for Reporting Irregularities in Enterprises. [W:] Kopeć J., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 269-279.
2
Dziedzic D., (2017), Organizational Culture in Cross-cultural Management. [W:] Teczke J., Buła P. (red.), Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 33-41.
3
Dziedzic D., Gęborys S., Kidawa M., (2016), Charakterystyka zarządzania projektami inwestycyjnymi na przykładzie ekospalarni w Krakowie. [W:] Sołtysik M., Wesołowska M. (red.), Współczesne trendy w zarządzaniu projektami, Kraków : Mfiles.pl, s. 49-60.
4
Dziedzic D., (2016), Niche in Transport of Goods in Poland in 2005-2015. [W:] Trifonova N., Teczke J., Buła P. (red.), Challenges for Contemporary Management, Cracow ; Saint Petersburg : Cracow University of Economics, s. 37-46.
5
Dziedzic D., Szymańska A., (2011), Marketing transakcji a marketing relacji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. 7, s. 205-214; https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-7-2011.pdf
6
Dziedzic D., (2011), Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. 7, s. 159-167; https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-7-2011.pdf
7
Dziedzic D., (2007), Zarządzanie kulturą organizacyjną w przedsiębiorstwach międzynarodowych, Prom. Francik A., Kraków : , 247 k.
8
Szymańska A., Dziedzic D., (2005), Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 680, s. 153-165; https://bazekon.uek.krakow.pl/105096494
9
Martyniak Z., Czekaj J., Dziedzic D., Kafel T., Ziębicki B., (1998), Kompleksowe metody organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Martyniak Z. (red.), Nowe metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 16-74.
10
Czekaj J., Dziedzic D., Kafel T., Martyniak Z., (1996), Benchmarking - nowa metoda doskonalenia organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (83), s. 39-49.
1
@inbook{UEK:2168342675,
author = "Dorota Dziedzic and Agnieszka Żak",
title = "Systems for Reporting Irregularities in Enterprises",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective",
pages = "269-279",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a4/96/KES%20-%20Challenges%20for%20contemporary%20economies.pdf},
isbn = "978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9",
}
2
@inbook{UEK:2168316855,
author = "Dorota Dziedzic",
title = "Organizational Culture in Cross-cultural Management",
booktitle = "Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations",
pages = "33-41",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://katzm.uek.krakow.pl/ksiazki/12.pdf},
isbn = "978-83-947815-1-4",
}
3
@inbook{UEK:2168326553,
author = "Dorota Dziedzic and Sylwia Gęborys and Marta Kidawa",
title = "Charakterystyka zarządzania projektami inwestycyjnymi na przykładzie ekospalarni w Krakowie",
booktitle = "Współczesne trendy w zarządzaniu projektami",
pages = "49-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2016",
url = {https://books.google.com/books?isbn=8394140831},
isbn = "978-83-941408-3-0",
}
4
@inbook{UEK:2168312839,
author = "Dorota Dziedzic",
title = "Niche in Transport of Goods in Poland in 2005-2015",
booktitle = "Challenges for Contemporary Management",
pages = "37-46",
adress = "Cracow ; Saint Petersburg",
publisher = "Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-937642-8-0",
}
5
@article{UEK:2168313499,
author = "Dorota Dziedzic and Anna Irena Szymańska",
title = "Marketing transakcji a marketing relacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 7",
pages = "205-214",
year = "2011",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-7-2011.pdf},
}
6
@article{UEK:2168313501,
author = "Dorota Dziedzic",
title = "Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 7",
pages = "159-167",
year = "2011",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-7-2011.pdf},
}
7
@unpublished{UEK:52355,
author = "Dorota Dziedzic",
title = "Zarządzanie kulturą organizacyjną w przedsiębiorstwach międzynarodowych",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
8
@article{UEK:2168313503,
author = "Anna Szymańska and Dorota Dziedzic",
title = "Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "680",
pages = "153-165",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/105096494},
}
9
@inbook{UEK:2168306647,
author = "Zbigniew Martyniak and Janusz Czekaj and Dorota Dziedzic and Tomasz Kafel and Bernard Ziębicki",
title = "Kompleksowe metody organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania",
pages = "16-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-53-4",
}
10
@article{UEK:2168230564,
author = "Janusz Czekaj and Dorota Dziedzic and Tomasz Kafel and Zbigniew Martyniak",
title = "Benchmarking - nowa metoda doskonalenia organizacji",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (83)",
pages = "39-49",
year = "1996",
}