Publications of the selected author

Włoch-Szymla Agnieszka ORCID

College of Economy and Public Administration, Institute of Spatial Development and Urban Studies, Department of Spatial Development

1

Title:
Urban Sprawl and Smart Growth versus Quality of Life = Urban sprawl i smart growth a jakość życia
Source:
Technical Transactions = Czasopismo Techniczne. - Vol. 12 (2019) , s. 85-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168342029
article
2

Title:
City Development Strategies in the Urban Planning Context vs. the Quality of Living - A Case Study of Vienna = Strategie rozwojowe miasta w kontekście rozwoju przestrzennego a jakość życia - analiza przypadku Wiednia
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018) , s. 91-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Public Economy and Administration, Department of Regional Economy of the Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332597
article
See main document
3

Title:
Instrumenty planistyczne a jakość środowiska zamieszkania w przestrzeni miasta = Planning Instruments and a Quality of Living Environment in the Urban Space
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018) , s. 188-201. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333885
article
See main document
4

Title:
Miasto funkcjonalne w kontekście kształtowania miejskich struktur mieszkaniowych - model Wiednia i Monachium : wnioski dla Krakowa
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 106-115
ISBN:
978-83-7252-764-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328085
chapter in monograph
See main document
1
Urban Sprawl and Smart Growth versus Quality of Life = Urban sprawl i smart growth a jakość życia / Agnieszka WŁOCH-SZYMLA // Technical Transactions = Czasopismo Techniczne. - Vol. 12 (2019), s. 85-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2019/Volume-12/art/15951/. - ISSN 0011-4561
2
City Development Strategies in the Urban Planning Context vs. the Quality of Living - A Case Study of Vienna = Strategie rozwojowe miasta w kontekście rozwoju przestrzennego a jakość życia - analiza przypadku Wiednia / Agnieszka WŁOCH-SZYMLA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018), s. 91-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
3
Instrumenty planistyczne a jakość środowiska zamieszkania w przestrzeni miasta = Planning Instruments and a Quality of Living Environment in the Urban Space / Agnieszka WŁOCH-SZYMLA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 188-201. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128629/edition/112216/content. - ISSN 0079-3493
4
Miasto funkcjonalne w kontekście kształtowania miejskich struktur mieszkaniowych - model Wiednia i Monachium : wnioski dla Krakowa / Agnieszka WŁOCH-SZYMLA // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. - S. 106-115. - ISBN 978-83-7252-764-6
1
Włoch-Szymla A., (2019), Urban Sprawl and Smart Growth versus Quality of Life, "Technical Transactions", Vol. 12, s. 85-98; http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2019/Volume-12/art/15951/
2
Włoch-Szymla A., (2018), City Development Strategies in the Urban Planning Context vs. the Quality of Living - A Case Study of Vienna, "Świat Nieruchomości", nr 4 (106), s. 91-98.
3
Włoch-Szymla A., (2018), Instrumenty planistyczne a jakość środowiska zamieszkania w przestrzeni miasta, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 188-201; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128629/edition/112216/content
4
Włoch-Szymla A., (2018), Miasto funkcjonalne w kontekście kształtowania miejskich struktur mieszkaniowych - model Wiednia i Monachium : wnioski dla Krakowa. [W:] Kudłacz T., Musiał-Malago' M. (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 106-115.
1
@article{UEK:2168342029,
author = "Agnieszka Włoch-Szymla",
title = "Urban Sprawl and Smart Growth versus Quality of Life",
journal = "Technical Transactions",
number = "Vol. 12",
pages = "85-98",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.19.131.11497},
url = {http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2019/Volume-12/art/15951/},
}
2
@article{UEK:2168332597,
author = "Agnieszka Włoch-Szymla",
title = "City Development Strategies in the Urban Planning Context vs. the Quality of Living - A Case Study of Vienna",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (106)",
pages = "91-98",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2018.106.012},
url = {},
}
3
@article{UEK:2168333885,
author = "Agnieszka Włoch-Szymla",
title = "Instrumenty planistyczne a jakość środowiska zamieszkania w przestrzeni miasta",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "188-201",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128629/edition/112216/content},
}
4
@inbook{UEK:2168328085,
author = "Agnieszka Włoch-Szymla",
title = "Miasto funkcjonalne w kontekście kształtowania miejskich struktur mieszkaniowych - model Wiednia i Monachium : wnioski dla Krakowa",
booktitle = "Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "106-115",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-764-6",
}