Publications of the selected author
1

Title:
National Parks - Areas of Economic Development or Stagnation? Evidence from Poland
Source:
Sustainability. - vol. 13, iss. 20 (2021) , s. 1-25. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168358866
article
2

Author:
Rafał Quirini-Popławski , Marcin Semczuk
Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Use of Geographic Information Systems in the Cataloguing of Tourist Facilities : the Proposal of a New Research Procedure
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 12510-12524. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
The research was completed as part of a competition financed by the National Science Centre in Poland. The financing was designated the FUGA 5 program for domestic internships after the doctoral degree (DEC-2016/20/S/HS4/00451). Additional financing was provided by the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168357160
chapter in conference materials
3

Author:
Title:
The Impact of the Closure of Primary Schools on the Economic Development of Rural Areas in Małopolska Voivodeship
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 16, no. 1 (2020) , s. 247-256. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w edukacji oraz w rozwoju organizacji i układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in Education and in the Development of Organisations and Spatial Systems - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168348224
article
4

Title:
Zmiany użytkowania ziemi i ich skutki ekonomiczne i pozaekonomiczne w strefie podmiejskiej na tle przemian demograficznych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
140 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
W publikacji zawarto wyniki badań zrealizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie (rozdz. 1 i 2: Program POTENCJAŁ nr 52/GGR/2020/POT); rozdz. 3: Badania statutowe 087/WGAP-KGR/01/2019/S/9087).
ISBN:
978-83-7252-815-5
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168351310
monograph
5

Author:
Title:
Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w województwie małopolskim = Diversification of Socio-economic Development of Rural Areas in the Lesser Poland Voivodeship
Source:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - t. 15 (2020) , s. 7-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168352030
article
6

Author:
Rafał Koszek , Agnieszka Świętek , Marcin Semczuk , Mariusz Dzięglewski , Stanley D. Brunn
Title:
Language of Parenting : Poland's Efforts to Promote New Fatherhood Through Outdoor Advertising Campaign
Source:
Handbook of the Changing World Language Map / eds. Stanley D. Brunn, Roland Kehrein - Cham: Springer, 2019, s. 1853-1882. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-3-319-73400-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335499
chapter in monograph
7

Author:
Title:
Zmiany w sieci szkół podstawowych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego w latach 2000-2016 = Changes of the Primary Schools Network in Rural Areas in the Małopolskie Voivodship over the 2000-2016 Period
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018) , s. 113-124. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333881
article
See main document
8

Title:
Dzielnice samorządowe w świadomości mieszkańców miasta na przykładzie wybranych dzielnic Krakowa = Self-government Districts in the Minds of the City Residents on the Example of Selected Districts of Cracow
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 270 (2018) , s. 159-173. - Tytuł numeru: Dobre praktyki w rozwoju miast i wsi w zakresie przestrzennym, społecznym i środowiskowym - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168329305
article
9

Title:
Komunikacja
Source:
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 151-169
ISBN:
978-83-7252-766-0
Nr:
2168331137
chapter in textbook
See main document
10

Author:
Mariola Tracz , Marcin Semczuk
Title:
Wpływ turystyki na zmianę funkcji przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa = The Impact of Tourism on the Change in the Function of Urban Space : Case Study of Cracow
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018) , s. 272-284. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333897
article
See main document
11

Title:
Funkcjonalność dzielnic samorządowych w kontekście rozwoju miasta na przykładzie wybranej jednostki pomocniczej Krakowa
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 165-181
ISBN:
978-83-7252-764-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328101
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Mieszkańcy miasta wobec dzielnic samorządowych - przykład dzielnic VIII Dębniki i X Swoszowice w Krakowie = Residents of the City Towards Self-governing Districts - an Example of Districts VIII Dębniki and X Swoszowice in Kraków
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018) , s. 254-271. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333891
article
See main document
13

Author:
Bronisław Górz , Agnieszka Gil , Marcin Semczuk
Title:
Szanse i ograniczenia w realizacji programów rewitalizacji obszarów wiejskich województwa małopolskiego = Opportunities and Constraints in the Implementation of Revitalisation Programmes of Rural Areas in the Małopolskie Voivodeship
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 14 (2018) , s. 93-108. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168330321
article
14

Author:
Marcin Semczuk , Radosław Uliszak , Krzysztof Wiedermann
Title:
Lokomotywy w rozwoju społeczno-gospodarczym miast
Source:
Rozwój gospodarczy : raport o stanie polskich miast 2016 / red. Magdalena Dej - Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 2016, s. 63-95 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65105-07-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168354936
chapter in monograph
15

Author:
Stanley D. Brunn , Marcin Semczuk , Rafał Koszek , Karolina Gołuszka , Gabriela Bołoz
Title:
Poland's Voivodeships and Poviats and the Geographies of Knowledge : Addressing Uneven Human Resources
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 2 (2016) , s. 198-208. - Tytuł numeru: International Determinants for the Development of Local and Regional Systems - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168311819
article
16

Author:
Wioletta Kilar , Sławomir Kurek , Tomasz Rachwał , Marcin Semczuk , Agnieszka Świętek
Title:
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad ekorozwoju wśród uczniów z wykorzystaniem gry PowerPlayer wypracowanej w ramach projektu SUSEN = Development of Entrepreneurial Attitudes with Regard to the Principles of Sustainable Development Among Pupils Using the PowerPlayer Game Developed Within the Project SUSEN
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016) , s. 444-456. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych - Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu "Sustainable Entrepreneurship - A Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools (SUSEN)", realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu "Erasmus+"
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168311975
article
17

Author:
Witold Warcholik , Marcin Semczuk , Marcin Baranowski
Title:
Monitoring ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym = Tourist Traffic Monitoring in the Pieniny National Park (Results of Tourist Traffic Monitoring Carried out in the Years 2007-2009 by SKNG UP)
Source:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - t. 1 (2016) , s. 49-57. - Tytuł numeru: Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji - Bibliogr.
Nr:
2168359066
article
18

Author:
Title:
Wpływ peryferyjności na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich województwa małopolskiego = The Effect of Remoteness on the Socioeconomic Development of Rural Areas in Lesser Poland
Promotor:
Wilczyński Witold
Publisher address:
Kraków: , 2016
Physical description:
199 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168348496
doctoral dissertation
19

Author:
Agnieszka Gil , Marcin Semczuk
Title:
Dostępność edukacji podstawowej na obszarach wiejskich województwa małopolskiego - studium przypadku powiatu miechowskiego = Accessibility to Primary Education in Rural Areas of the Małopolskie Voivodship - Case Study of Miechów District
Source:
Studia Obszarów Wiejskich. - t. 40 (2015) , s. 65-80. - Tytuł numeru: Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168330807
article
20

Author:
Agnieszka Gil , Marcin Semczuk
Title:
Uwarunkowania współczesnych zmian w sieci szkół podstawowych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego = The Conditioning of Contemporary Changes in the Network of Primary Schools in Rural Areas of the Malopolskie Voivodeship
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 11 (2015) , s. 152-164. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in the Socio-economic Developmentof Spatial Systems - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168359038
article
21

Author:
Marcin Semczuk , Karol Majewski , Agnieszka Gil
Title:
Uwarunkowania i kierunki zmian ruchu turystycznego w Gorczańskim Parku Narodowym = Conditions and Tourist Traffic Trends in the Gorce National Park (S Poland, Carpathians)
Source:
Ochrona Beskidów Zachodnich. - nr 5 (2014) , s. 47-60. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168330767
article
22

Author:
Marcin Semczuk , Radosław Uliszak , Krzysztof Wiedermann
Title:
Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej obszarów wiejskich województwa małopolskiego = Non-agricultural Economic Activity Development of Rural Areas in Małopolska Region
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 23 (2013) , s. 43-56. - Tytuł numeru: Rola innowacyjności w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Innovativeness in Socio-Economic Development of Spatial Systems - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168359054
article
23

Author:
Title:
Ruch turystyczny w Gorczańskim Parku Narodowym = Tourist Traffic in the Gorce National Park
Source:
Ochrona Beskidów Zachodnich. - nr 4 (2012) , s. 98-110. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168330761
article
24

Author:
Witold Warcholik , Marcin Semczuk
Title:
Natężenie ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym = Tourist Traffic Intensity in the Pieniny National Park
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 18 (2011) , s. 148-154. - Tytuł numeru: Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego = Changes in Local and Regional Structures of the Service Sector during Economic Crisis - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168359060
article
25

Author:
Krzysztof Kiszka , Karol Majewski , Marcin Semczuk
Title:
Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym
Source:
Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie. T. 4 / red. nauk. Zygmunt Górka i Joanna Więcław-Michniewska - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2009, s. 129-137
ISBN:
83-919079-6-1
Nr:
2168358914
chapter in book
1
National Parks - Areas of Economic Development or Stagnation? Evidence from Poland / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Patrycja BRAŃKA, Karol MAJEWSKI, Marcin SEMCZUK // Sustainability. - vol. 13, iss. 20 (2021), s. 1-25. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/20/11351. - ISSN 2071-1050
2
Use of Geographic Information Systems in the Cataloguing of Tourist Facilities : the Proposal of a New Research Procedure / Rafał Quirini-Popławski, Marcin SEMCZUK // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 12510-12524. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/use-of-geographic-information-systems-in-the-cataloguing-of-tourist-facilities-the-proposal-of-a-new-research-procedure/Wstęp:
3
The Impact of the Closure of Primary Schools on the Economic Development of Rural Areas in Małopolska Voivodeship / Marcin SEMCZUK // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 16, no. 1 (2020), s. 247-256. - Summ.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w edukacji oraz w rozwoju organizacji i układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in Education and in the Development of Organisations and Spatial Systems. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7257. - ISSN 2083-3296
4
Zmiany użytkowania ziemi i ich skutki ekonomiczne i pozaekonomiczne w strefie podmiejskiej na tle przemian demograficznych / Artur HOŁUJ, Bogusław LUCHTER, Marcin SEMCZUK, Piotr SERAFIN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 140 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-815-5
5
Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w województwie małopolskim = Diversification of Socio-economic Development of Rural Areas in the Lesser Poland Voivodeship / Marcin SEMCZUK // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - t. 15 (2020), s. 7-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/7800/7091. - ISSN 2084-5456
6
Language of Parenting : Poland's Efforts to Promote New Fatherhood Through Outdoor Advertising Campaign / Rafał Koszek, Agnieszka Świętek, Marcin SEMCZUK, Mariusz Dzięglewski, Stanley D. Brunn // W: Handbook of the Changing World Language Map / eds. Stanley D. Brunn, Roland Kehrein. - Cham: Springer, 2019. - S. 1853-1882. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-73400-2
7
Zmiany w sieci szkół podstawowych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego w latach 2000-2016 = Changes of the Primary Schools Network in Rural Areas in the Małopolskie Voivodship over the 2000-2016 Period / Marcin SEMCZUK // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 113-124. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128623/edition/112210/content. - ISSN 0079-3493
8
Dzielnice samorządowe w świadomości mieszkańców miasta na przykładzie wybranych dzielnic Krakowa = Self-government Districts in the Minds of the City Residents on the Example of Selected Districts of Cracow / Marcin SEMCZUK, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 270 (2018), s. 159-173. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Dobre praktyki w rozwoju miast i wsi w zakresie przestrzennym, społecznym i środowiskowym. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/109001/PDF/Biuletyn_KPZK_270_Semczuk_et_al.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3493
9
Komunikacja / Marcin SEMCZUK, Piotr SERAFIN, Piotr WĘGRZYNOWICZ, Jerzy Wrona // W: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 151-169. - ISBN 978-83-7252-766-0
10
Wpływ turystyki na zmianę funkcji przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa = The Impact of Tourism on the Change in the Function of Urban Space : Case Study of Cracow / Mariola Tracz, Marcin SEMCZUK // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 272-284. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128653/edition/112239/content. - ISSN 0079-3493
11
Funkcjonalność dzielnic samorządowych w kontekście rozwoju miasta na przykładzie wybranej jednostki pomocniczej Krakowa / Bogusław LUCHTER, Marcin SEMCZUK, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKa // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 165-181. - ISBN 978-83-7252-764-6
12
Mieszkańcy miasta wobec dzielnic samorządowych - przykład dzielnic VIII Dębniki i X Swoszowice w Krakowie = Residents of the City Towards Self-governing Districts - an Example of Districts VIII Dębniki and X Swoszowice in Kraków / Bogusław LUCHTER, Marcin SEMCZUK, Piotr SERAFIN, Piotr WĘGZRYNOWICZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 254-271. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128634/edition/112221/content. - ISSN 0079-3493
13
Szanse i ograniczenia w realizacji programów rewitalizacji obszarów wiejskich województwa małopolskiego = Opportunities and Constraints in the Implementation of Revitalisation Programmes of Rural Areas in the Małopolskie Voivodeship / Bronisław Górz, Agnieszka Gil, Marcin SEMCZUK // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 14 (2018), s. 93-108. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/20833296.14.7/4414. - ISSN 2083-3296
14
Lokomotywy w rozwoju społeczno-gospodarczym miast / Marcin SEMCZUK, Radosław Uliszak, Krzysztof, Wiedermann // W: Rozwój gospodarczy : raport o stanie polskich miast 2016 / red. Magdalena Dej. - Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 2016. - S. 63-95. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65105-07-3. - Pełny tekst: http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2017/02/Raport_o_stanie_polskich_miast_2016_Rozw%C3%B3j_gospodarczy.pdf
15
Poland's Voivodeships and Poviats and the Geographies of Knowledge : Addressing Uneven Human Resources / Stanley D. Brunn, Marcin SEMCZUK, Rafał Koszek, Karolina Gołuszka, Gabriela Bołoz // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 2 (2016), s. 198-208. - Summ.. - Tytuł numeru: International Determinants for the Development of Local and Regional Systems. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3217/2838. - ISSN 2080-1653
16
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad ekorozwoju wśród uczniów z wykorzystaniem gry PowerPlayer wypracowanej w ramach projektu SUSEN = Development of Entrepreneurial Attitudes with Regard to the Principles of Sustainable Development Among Pupils Using the PowerPlayer Game Developed Within the Project SUSEN / Wioletta Kilar, Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał, Marcin Semczuk, Agnieszka Świętek // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016), s. 444-456. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3174/2797. - ISSN 2083-3296
17
Monitoring ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym = Tourist Traffic Monitoring in the Pieniny National Park (Results of Tourist Traffic Monitoring Carried out in the Years 2007-2009 by SKNG UP) / Witold Warcholik, Marcin Semczuk, Marcin Baranowski // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - t. 1 (2016), s. 49-57. - Summ.. - Tytuł numeru: Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sr.up.krakow.pl/index.php/aupcsg/article/viewFile/43/351. - ISSN 2084-5456
18
Wpływ peryferyjności na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich województwa małopolskiego = The Effect of Remoteness on the Socioeconomic Development of Rural Areas in Lesser Poland / Marcin Semczuk ; . - Kraków : , 2016. - 199 s. : il. ; 30 cm. - Promotor: Witold Wilczyński. - Bibliogr.
19
Dostępność edukacji podstawowej na obszarach wiejskich województwa małopolskiego - studium przypadku powiatu miechowskiego = Accessibility to Primary Education in Rural Areas of the Małopolskie Voivodship - Case Study of Miechów District / Agnieszka Gil, Marcin Semczuk // Studia Obszarów Wiejskich. - t. 40 (2015), s. 65-80. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.rcin.org.pl/igipz/Content/58067/WA51_78053_r2015-t40_SOW-Gil.pdf. - ISSN 1642-4689
20
Uwarunkowania współczesnych zmian w sieci szkół podstawowych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego = The Conditioning of Contemporary Changes in the Network of Primary Schools in Rural Areas of the Malopolskie Voivodeship / Agnieszka Gil, Marcin Semczuk // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 11 (2015), s. 152-164. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in the Socio-economic Developmentof Spatial Systems. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://p-e.up.krakow.pl/article/download/2741/2415. - ISSN 2083-3296
21
Uwarunkowania i kierunki zmian ruchu turystycznego w Gorczańskim Parku Narodowym = Conditions and Tourist Traffic Trends in the Gorce National Park (S Poland, Carpathians) / Marcin Semczuk, Karol Majewski, Agnieszka Gil // Ochrona Beskidów Zachodnich. - nr 5 (2014), s. 47-60. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.gorczanskipark.pl/UserFiles/File/Nauka/OBZ/zeszyt%205/Ochrona%20Beskidow%204%20M_%20Semczuk%20i%20in_.pdf. - ISSN 1896-2300
22
Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej obszarów wiejskich województwa małopolskiego = Non-agricultural Economic Activity Development of Rural Areas in Małopolska Region / Marcin Semczuk, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 23 (2013), s. 43-56. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rola innowacyjności w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Innovativeness in Socio-Economic Development of Spatial Systems. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1447/1250. - ISSN 2080-1653
23
Ruch turystyczny w Gorczańskim Parku Narodowym = Tourist Traffic in the Gorce National Park / Marcin Semczuk // Ochrona Beskidów Zachodnich. - nr 4 (2012), s. 98-110. - Summ. - Pełny tekst: http://www.gorczanskipark.pl/UserFiles/File/Nauka/OBZ/zeszyt%204/OBZ_4_2012_art_08_%20Semczuk.pdf. - ISSN 1896-2300
24
Natężenie ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym = Tourist Traffic Intensity in the Pieniny National Park / Witold Warcholik, Marcin Semczuk // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 18 (2011), s. 148-154. - Summ.. - Tytuł numeru: Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego = Changes in Local and Regional Structures of the Service Sector during Economic Crisis. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/97/38. - ISSN 2080-1653
25
Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym / Krzysztof Kiszka, Karol Majewski, Marcin Semczuk // W: Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie. T. 4 / red. nauk. Zygmunt Górka i Joanna Więcław-Michniewska. - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2009. - S. 129-137. - ISBN 83-919079-6-1
1
Zawilińska B., Brańka P., Majewski K., Semczuk M., (2021), National Parks - Areas of Economic Development or Stagnation? Evidence from Poland, "Sustainability", vol. 13, iss. 20, s. 1-25; https://www.mdpi.com/2071-1050/13/20/11351
2
Quirini-Popławski R., Semczuk M., (2021), Use of Geographic Information Systems in the Cataloguing of Tourist Facilities : the Proposal of a New Research Procedure. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 12510-12524.
3
Semczuk M., (2020), The Impact of the Closure of Primary Schools on the Economic Development of Rural Areas in Małopolska Voivodeship, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 16, no. 1, s. 247-256; https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7257
4
Hołuj A., Luchter B., Semczuk M., Serafin P., (2020), Zmiany użytkowania ziemi i ich skutki ekonomiczne i pozaekonomiczne w strefie podmiejskiej na tle przemian demograficznych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 140 s.
5
Semczuk M., (2020), Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w województwie małopolskim, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica", t. 15, s. 7-22; https://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/7800/7091
6
Koszek R., Świętek A., Semczuk M., Dzięglewski M., Brunn S., (2019), Language of Parenting : Poland's Efforts to Promote New Fatherhood Through Outdoor Advertising Campaign. [W:] Brunn , Kehrein R. (red.), Handbook of the Changing World Language Map, Cham : Springer, s. 1853-1882.
7
Semczuk M., (2018), Zmiany w sieci szkół podstawowych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego w latach 2000-2016, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 113-124; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128623/edition/112210/content
8
Semczuk M., Serafin P., Zawilińska B., (2018), Dzielnice samorządowe w świadomości mieszkańców miasta na przykładzie wybranych dzielnic Krakowa, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 270, s. 159-173; http://journals.pan.pl/Content/109001/PDF/Biuletyn_KPZK_270_Semczuk_et_al.pdf?handler=pdf
9
Semczuk M., Serafin P., Węgrzynowicz P., Wrona J., (2018), Komunikacja. [W:] Luchter B., Wrona J. (red.), Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 151-169.
10
Tracz M., Semczuk M., (2018), Wpływ turystyki na zmianę funkcji przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 272-284; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128653/edition/112239/content
11
Luchter B., Semczuk M., Serafin P., Zawilińska B., (2018), Funkcjonalność dzielnic samorządowych w kontekście rozwoju miasta na przykładzie wybranej jednostki pomocniczej Krakowa. [W:] Kudłacz T., Musiał-Malago' M. (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 165-181.
12
Luchter B., Semczuk M., Serafin P., Węgrzynowicz P., Zawilińska B., (2018), Mieszkańcy miasta wobec dzielnic samorządowych - przykład dzielnic VIII Dębniki i X Swoszowice w Krakowie, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 254-271; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128634/edition/112221/content
13
Górz B., Gil A., Semczuk M., (2018), Szanse i ograniczenia w realizacji programów rewitalizacji obszarów wiejskich województwa małopolskiego, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 14, s. 93-108; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/20833296.14.7/4414
14
Semczuk M., Uliszak R., Wiedermann K., (2016), Lokomotywy w rozwoju społeczno-gospodarczym miast. [W:] Dej M. (red.), Rozwój gospodarczy : raport o stanie polskich miast 2016, Kraków : Instytut Rozwoju Miast, s. 63-95.
15
Brunn S., Semczuk M., Koszek R., Gołuszka K., Bołoz G., (2016), Poland's Voivodeships and Poviats and the Geographies of Knowledge : Addressing Uneven Human Resources, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 30, nr 2, s. 198-208; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3217/2838
16
Kilar W., Kurek S., Rachwał T., Semczuk M., Świętek A., (2016), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad ekorozwoju wśród uczniów z wykorzystaniem gry PowerPlayer wypracowanej w ramach projektu SUSEN, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 12, s. 444-456; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3174/2797
17
Warcholik W., Semczuk M., Baranowski M., (2016), Monitoring ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica", t. 1, s. 49-57; http://sr.up.krakow.pl/index.php/aupcsg/article/viewFile/43/351
18
Semczuk M., (2016), Wpływ peryferyjności na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich województwa małopolskiego, Prom. Wilczyński W., Kraków : , 199 s.
19
Gil A., Semczuk M., (2015), Dostępność edukacji podstawowej na obszarach wiejskich województwa małopolskiego - studium przypadku powiatu miechowskiego, "Studia Obszarów Wiejskich", t. 40, s. 65-80; http://www.rcin.org.pl/igipz/Content/58067/WA51_78053_r2015-t40_SOW-Gil.pdf
20
Gil A., Semczuk M., (2015), Uwarunkowania współczesnych zmian w sieci szkół podstawowych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 11, s. 152-164; https://p-e.up.krakow.pl/article/download/2741/2415
21
Semczuk M., Majewski K., Gil A., (2014), Uwarunkowania i kierunki zmian ruchu turystycznego w Gorczańskim Parku Narodowym, "Ochrona Beskidów Zachodnich", nr 5, s. 47-60; http://www.gorczanskipark.pl/UserFiles/File/Nauka/OBZ/zeszyt%205/Ochrona%20Beskidow%204%20M_%20Semczuk%20i%20in_.pdf
22
Semczuk M., Uliszak R., Wiedermann K., (2013), Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej obszarów wiejskich województwa małopolskiego, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 23, s. 43-56; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1447/1250
23
Semczuk M., (2012), Ruch turystyczny w Gorczańskim Parku Narodowym, "Ochrona Beskidów Zachodnich", nr 4, s. 98-110; http://www.gorczanskipark.pl/UserFiles/File/Nauka/OBZ/zeszyt%204/OBZ_4_2012_art_08_%20Semczuk.pdf
24
Warcholik W., Semczuk M., (2011), Natężenie ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 18, s. 148-154; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/97/38
25
Kiszka K., Majewski K., Semczuk M., (2009), Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym. [W:] Górka Z., Więcław-Michniewska J. (red.), Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie, T. 4, Kraków : Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, s. 129-137.
1
@article{UEK:2168358866,
author = "Bernadetta Zawilińska and Patrycja Brańka and Karol Majewski and Marcin Semczuk",
title = "National Parks - Areas of Economic Development or Stagnation? Evidence from Poland",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 13, iss. 20",
pages = "1-25",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su132011351},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/13/20/11351},
}
2
@inbook{UEK:2168357160,
author = "Rafał Quirini-Popławski and Marcin Semczuk",
title = "Use of Geographic Information Systems in the Cataloguing of Tourist Facilities : the Proposal of a New Research Procedure",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "12510-12524",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
3
@article{UEK:2168348224,
author = "Marcin Semczuk",
title = "The Impact of the Closure of Primary Schools on the Economic Development of Rural Areas in Małopolska Voivodeship",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 16, no. 1",
pages = "247-256",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.161.20},
url = {https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7257},
}
4
@book{UEK:2168351310,
author = "Artur Hołuj and Bogusław Luchter and Marcin Semczuk and Piotr Serafin",
title = "Zmiany użytkowania ziemi i ich skutki ekonomiczne i pozaekonomiczne w strefie podmiejskiej na tle przemian demograficznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-815-5",
}
5
@article{UEK:2168352030,
author = "Marcin Semczuk",
title = "Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w województwie małopolskim",
journal = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica",
number = "t. 15",
pages = "7-22",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20845456.15.1},
url = {https://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/7800/7091},
}
6
@inbook{UEK:2168335499,
author = "Rafał Koszek and Agnieszka Świętek and Marcin Semczuk and Mariusz Dzięglewski and Stanley D. Brunn",
title = "Language of Parenting : Poland's Efforts to Promote New Fatherhood Through Outdoor Advertising Campaign",
booktitle = "Handbook of the Changing World Language Map",
pages = "1853-1882",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-73400-2_208-1},
url = {},
isbn = "978-3-319-73400-2",
}
7
@article{UEK:2168333881,
author = "Marcin Semczuk",
title = "Zmiany w sieci szkół podstawowych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego w latach 2000-2016",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "113-124",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128623/edition/112210/content},
}
8
@article{UEK:2168329305,
author = "Marcin Semczuk and Piotr Serafin and Bernadetta Zawilińska",
title = "Dzielnice samorządowe w świadomości mieszkańców miasta na przykładzie wybranych dzielnic Krakowa",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 270",
pages = "159-173",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/Content/109001/PDF/Biuletyn_KPZK_270_Semczuk_et_al.pdf?handler=pdf},
}
9
@inbook{UEK:2168331137,
author = "Marcin Semczuk and Piotr Serafin and Piotr Węgrzynowicz and Jerzy Wrona",
title = "Komunikacja",
booktitle = "Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata",
pages = "151-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-766-0",
}
10
@article{UEK:2168333897,
author = "Mariola Tracz and Marcin Semczuk",
title = "Wpływ turystyki na zmianę funkcji przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "272-284",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128653/edition/112239/content},
}
11
@inbook{UEK:2168328101,
author = "Bogusław Luchter and Marcin Semczuk and Piotr Serafin and Bernadetta Zawilińska",
title = "Funkcjonalność dzielnic samorządowych w kontekście rozwoju miasta na przykładzie wybranej jednostki pomocniczej Krakowa",
booktitle = "Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "165-181",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-764-6",
}
12
@article{UEK:2168333891,
author = "Bogusław Luchter and Marcin Semczuk and Piotr Serafin and Piotr Węgrzynowicz and Bernadetta Zawilińska",
title = "Mieszkańcy miasta wobec dzielnic samorządowych - przykład dzielnic VIII Dębniki i X Swoszowice w Krakowie",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "254-271",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128634/edition/112221/content},
}
13
@article{UEK:2168330321,
author = "Bronisław Górz and Agnieszka Gil and Marcin Semczuk",
title = "Szanse i ograniczenia w realizacji programów rewitalizacji obszarów wiejskich województwa małopolskiego",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 14",
pages = "93-108",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.14.7},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/20833296.14.7/4414},
}
14
@inbook{UEK:2168354936,
author = "Marcin Semczuk and Radosław Uliszak and Krzysztof Wiedermann",
title = "Lokomotywy w rozwoju społeczno-gospodarczym miast",
booktitle = "Rozwój gospodarczy : raport o stanie polskich miast 2016",
pages = "63-95",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Rozwoju Miast",
year = "2016",
url = {http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2017/02/Raport_o_stanie_polskich_miast_2016_Rozw%C3%B3j_gospodarczy.pdf},
isbn = "978-83-65105-07-3",
}
15
@article{UEK:2168311819,
author = "Stanley D. Brunn and Marcin Semczuk and Rafał Koszek and Karolina Gołuszka and Gabriela Bołoz",
title = "Poland's Voivodeships and Poviats and the Geographies of Knowledge : Addressing Uneven Human Resources",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 30, 2",
pages = "198-208",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.302.13},
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3217/2838},
}
16
@article{UEK:2168311975,
author = "Wioletta Kilar and Sławomir Kurek and Tomasz Rachwał and Marcin Semczuk and Agnieszka Świętek",
title = "Kształtowanie postaw przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad ekorozwoju wśród uczniów z wykorzystaniem gry PowerPlayer wypracowanej w ramach projektu SUSEN",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 12",
pages = "444-456",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.12.33},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3174/2797},
}
17
@article{UEK:2168359066,
author = "Witold Warcholik and Marcin Semczuk and Marcin Baranowski",
title = "Monitoring ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym",
journal = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica",
number = "t. 1",
pages = "49-57",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20845456.10.7},
url = {http://sr.up.krakow.pl/index.php/aupcsg/article/viewFile/43/351},
}
18
@unpublished{UEK:2168348496,
author = "Marcin Semczuk",
title = "Wpływ peryferyjności na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2016",
}
19
@article{UEK:2168330807,
author = "Agnieszka Gil and Marcin Semczuk",
title = "Dostępność edukacji podstawowej na obszarach wiejskich województwa małopolskiego - studium przypadku powiatu miechowskiego",
journal = "Studia Obszarów Wiejskich",
number = "t. 40",
pages = "65-80",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.7163/SOW.40.5},
url = {http://www.rcin.org.pl/igipz/Content/58067/WA51_78053_r2015-t40_SOW-Gil.pdf},
}
20
@article{UEK:2168359038,
author = "Agnieszka Gil and Marcin Semczuk",
title = "Uwarunkowania współczesnych zmian w sieci szkół podstawowych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 11",
pages = "152-164",
year = "2015",
url = {https://p-e.up.krakow.pl/article/download/2741/2415},
}
21
@article{UEK:2168330767,
author = "Marcin Semczuk and Karol Majewski and Agnieszka Gil",
title = "Uwarunkowania i kierunki zmian ruchu turystycznego w Gorczańskim Parku Narodowym",
journal = "Ochrona Beskidów Zachodnich",
number = "5",
pages = "47-60",
year = "2014",
url = {http://www.gorczanskipark.pl/UserFiles/File/Nauka/OBZ/zeszyt%205/Ochrona%20Beskidow%204%20M_%20Semczuk%20i%20in_.pdf},
}
22
@article{UEK:2168359054,
author = "Marcin Semczuk and Radosław Uliszak and Krzysztof Wiedermann",
title = "Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej obszarów wiejskich województwa małopolskiego",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "23",
pages = "43-56",
year = "2013",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1447/1250},
}
23
@article{UEK:2168330761,
author = "Marcin Semczuk",
title = "Ruch turystyczny w Gorczańskim Parku Narodowym",
journal = "Ochrona Beskidów Zachodnich",
number = "4",
pages = "98-110",
year = "2012",
url = {http://www.gorczanskipark.pl/UserFiles/File/Nauka/OBZ/zeszyt%204/OBZ_4_2012_art_08_%20Semczuk.pdf},
}
24
@article{UEK:2168359060,
author = "Witold Warcholik and Marcin Semczuk",
title = "Natężenie ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "18",
pages = "148-154",
year = "2011",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/97/38},
}
25
@inbook{UEK:2168358914,
author = "Krzysztof Kiszka and Karol Majewski and Marcin Semczuk",
title = "Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym",
booktitle = "Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie. T. 4",
pages = "129-137",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "83-919079-6-1",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID