Publications of the selected author

Ilba Mateusz ORCID

College of Economy and Public Administration, Institute of Spatial Development and Urban Studies, Department of Social and Economic Geography

1

Title:
Identifying the Location of Odour Nuisance Emitters Using Spatial GIS Analyses
Source:
Chemosphere. - vol. 263 (2021) , s. article number 128252. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168349804
article
2

Author:
Title:
Usłonecznienie jako czynnik wpływający na funkcjonalność obszarów miejskich
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 125-135
ISBN:
978-83-7252-764-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328089
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Ryzyko powodziowe miasta Krakowa w kontekście polityki planowania przestrzennego = Flood Risk of the City of Krakow in the Context of Spatial Planning Policy
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3 (105) (2018) , s. 61-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331439
article
See main document
4

Author:
Title:
Komunikacja zbiorowa - droga do wysokiej jakości rozwiązań transportowych = Public Transport - Way to High Quality Urban Transport Solutions
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018) , s. 230-242. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333889
article
See main document
5

Author:
Conference:
1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016), Kraków, Polska, od 2016-05-17 do 2016-05-19
Title:
Estimating the Daily Solar Irradiation on Building Roofs and Facades Using Blender Cycles Path Tracing Algorithm
Source:
E3S Web of Conferences. - 10 (2016) , s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168311677
article
6

Author:
Title:
An Analysis and 3D Visualization of Shading of Urban Spatial Objects with the Use of the Phython Programming Language in the Blender Application = Analiza i wizualizacja zacienienia miejskich obiektów przestrzennych 3D z wykorzystaniem języka programistycznego Python w aplikacji Blender
Source:
Geomatics and Environmental Engineering. - vol. 9, nr 3 (2015) , s. 35-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The study was the carried out with the financial support from grant no. 15.11.150.324, AGH University of Science and Technology. Author is a beneficiary of Anna Pasek Foundation Scholarship VII edition.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168311681
article
7

Author:
Title:
Support for Create 3D Computer Graphics Images in GIS Systems Using Externals Renders Algorithm = Wspomaganie tworzenia obrazów grafiki komputerowej 3D w systemach GIS za pomocą zewnętrznych algorytmów renderujących
Source:
Geomatics and Environmental Engineering. - vol. 8, nr 2 (2014) , s. 37-46. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168311679
article
1
Identifying the Location of Odour Nuisance Emitters Using Spatial GIS Analyses / Magdalena WOJNAROWSKA, Mateusz ILBA, Jerzy SZAKIEL, Paweł TUREK, Mariusz SOŁTYSIK // Chemosphere. - vol. 263 (2021), s. article number 128252. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0045-6535
2
Usłonecznienie jako czynnik wpływający na funkcjonalność obszarów miejskich / Mateusz ILBA // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. - S. 125-135. - ISBN 978-83-7252-764-6
3
Ryzyko powodziowe miasta Krakowa w kontekście polityki planowania przestrzennego = Flood Risk of the City of Krakow in the Context of Spatial Planning Policy / Mateusz ILBA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3 (105) (2018), s. 61-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
4
Komunikacja zbiorowa - droga do wysokiej jakości rozwiązań transportowych = Public Transport - Way to High Quality Urban Transport Solutions / Mateusz ILBA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 230-242. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128632/edition/112219/content. - ISSN 0079-3493
5
Estimating the Daily Solar Irradiation on Building Roofs and Facades Using Blender Cycles Path Tracing Algorithm / Mateusz Ilba // E3S Web of Conferences [on-line]. - 10 (2016), s. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2016/05/e3sconf_seed2016_00027.pdf. - ISSN 2555-0403
6
An Analysis and 3D Visualization of Shading of Urban Spatial Objects with the Use of the Phython Programming Language in the Blender Application = Analiza i wizualizacja zacienienia miejskich obiektów przestrzennych 3D z wykorzystaniem języka programistycznego Python w aplikacji Blender / Mateusz Ilba // Geomatics and Environmental Engineering. - vol. 9, nr 3 (2015), s. 35-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.3/geom.2015.9.3.35.pdf. - ISSN 1898-1135
7
Support for Create 3D Computer Graphics Images in GIS Systems Using Externals Renders Algorithm = Wspomaganie tworzenia obrazów grafiki komputerowej 3D w systemach GIS za pomocą zewnętrznych algorytmów renderujących / Mateusz Ilba // Geomatics and Environmental Engineering. - vol. 8, nr 2 (2014), s. 37-46. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.2/geom.2014.8.2.37.pdf. - ISSN 1898-1135
1
Wojnarowska M., Ilba M., Szakiel J., Turek P., Sołtysik M., (2021), Identifying the Location of Odour Nuisance Emitters Using Spatial GIS Analyses, "Chemosphere", vol. 263, s. article number 128252.
2
Ilba M., (2018), Usłonecznienie jako czynnik wpływający na funkcjonalność obszarów miejskich. [W:] Kudłacz T., Musiał-Malago' M. (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 125-135.
3
Ilba M., (2018), Ryzyko powodziowe miasta Krakowa w kontekście polityki planowania przestrzennego, "Świat Nieruchomości", nr 3 (105), s. 61-67.
4
Ilba M., (2018), Komunikacja zbiorowa - droga do wysokiej jakości rozwiązań transportowych, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 230-242; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128632/edition/112219/content
5
Ilba M., (2016), Estimating the Daily Solar Irradiation on Building Roofs and Facades Using Blender Cycles Path Tracing Algorithm, "E3S Web of Conferences" [on-line], 10, s. 1-8; http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2016/05/e3sconf_seed2016_00027.pdf
6
Ilba M., (2015), An Analysis and 3D Visualization of Shading of Urban Spatial Objects with the Use of the Phython Programming Language in the Blender Application, "Geomatics and Environmental Engineering", vol. 9, nr 3, s. 35-44; http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.3/geom.2015.9.3.35.pdf
7
Ilba M., (2014), Support for Create 3D Computer Graphics Images in GIS Systems Using Externals Renders Algorithm, "Geomatics and Environmental Engineering", vol. 8, nr 2, s. 37-46; http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.2/geom.2014.8.2.37.pdf
1
@article{UEK:2168349804,
author = "Magdalena Wojnarowska and Mateusz Ilba and Jerzy Szakiel and Paweł Turek and Mariusz Sołtysik",
title = "Identifying the Location of Odour Nuisance Emitters Using Spatial GIS Analyses",
journal = "Chemosphere",
number = "vol. 263",
pages = "article number 128252",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128252},
url = {},
}
2
@inbook{UEK:2168328089,
author = "Mateusz Ilba",
title = "Usłonecznienie jako czynnik wpływający na funkcjonalność obszarów miejskich",
booktitle = "Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "125-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-764-6",
}
3
@article{UEK:2168331439,
author = "Mateusz Ilba",
title = "Ryzyko powodziowe miasta Krakowa w kontekście polityki planowania przestrzennego",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "3 (105)",
pages = "61-67",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2018.105.008},
url = {},
}
4
@article{UEK:2168333889,
author = "Mateusz Ilba",
title = "Komunikacja zbiorowa - droga do wysokiej jakości rozwiązań transportowych",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "230-242",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128632/edition/112219/content},
}
5
@article{UEK:2168311677,
author = "Mateusz Ilba",
title = "Estimating the Daily Solar Irradiation on Building Roofs and Facades Using Blender Cycles Path Tracing Algorithm",
journal = "E3S Web of Conferences",
number = "10",
pages = "1-8",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20161000027},
url = {http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2016/05/e3sconf_seed2016_00027.pdf},
}
6
@article{UEK:2168311681,
author = "Mateusz Ilba",
title = "An Analysis and 3D Visualization of Shading of Urban Spatial Objects with the Use of the Phython Programming Language in the Blender Application",
journal = "Geomatics and Environmental Engineering",
number = "vol. 9, 3",
pages = "35-44",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.7494/geom.2015.9.3.35},
url = {http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.3/geom.2015.9.3.35.pdf},
}
7
@article{UEK:2168311679,
author = "Mateusz Ilba",
title = "Support for Create 3D Computer Graphics Images in GIS Systems Using Externals Renders Algorithm",
journal = "Geomatics and Environmental Engineering",
number = "vol. 8, 2",
pages = "37-46",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.7494/geom.2014.8.2.37},
url = {http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.2/geom.2014.8.2.37.pdf},
}