Publications of the selected author

Ilba Mateusz ORCID

College of Economy and Public Administration, Institute of Spatial Development and Urban Studies, Department of Social and Economic Geography

1

Title:
Identifying the Location of Odour Nuisance Emitters Using Spatial GIS Analyses
Source:
Chemosphere. - vol. 263 (2021) , s. 1-12. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019e2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Totalfinancing: 11 897 131,40 PLN.
2019 list:
140.00 pkt
:
:
Nr:
2168349804
article
2

Title:
Photovoltaic Solar Energy from Urban Sprawl : Potential for Poland
Source:
Energies. - vol. 14, iss. 24 (2021) , s. 1-25. - Tytuł numeru: The Role of Spatial Policy Tools in Renewable Energy Investment - Bibliogr.
Research program:
This research was financed by a subsidy granted to the Cracow University of Economics, POTENTIAL Program, and by the National Science Centre, Poland, grant no. UMO2016/23/D/HS4/02961 ("Financial Mechanisms in the Economy Resulting from the Phenomenon of Urban Sprawl").
2019 list:
140.00 pkt
:
:
Nr:
2168360360
article
3

Author:
Title:
Parallel Algorithm for Improving the Performance of Spatial Queries in SQL : the Use Cases of SQLite/SpatiaLite and PostgreSQL/PostGIS Databases
Source:
Computers & Geosciences. - vol. 155 (2021) , s. 1-10. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work was supported by the subsidy granted to Cracow University of Economics, POTENTIAL Program.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168356304
article
4

Author:
Title:
Komunikacja zbiorowa - droga do wysokiej jakości rozwiązań transportowych = Public Transport - Way to High Quality Urban Transport Solutions
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018) , s. 230-242. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333889
article
See main document
5

Author:
Title:
Usłonecznienie jako czynnik wpływający na funkcjonalność obszarów miejskich
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 125-135
ISBN:
978-83-7252-764-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328089
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Title:
Ryzyko powodziowe miasta Krakowa w kontekście polityki planowania przestrzennego = Flood Risk of the City of Krakow in the Context of Spatial Planning Policy
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3 (105) (2018) , s. 61-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331439
article
See main document
7

Author:
Conference:
1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016), Kraków, Polska, od 2016-05-17 do 2016-05-19
Title:
Estimating the Daily Solar Irradiation on Building Roofs and Facades Using Blender Cycles Path Tracing Algorithm
Source:
E3S Web of Conferences. - 10 (2016) , s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168311677
article
8

Author:
Title:
An Analysis and 3D Visualization of Shading of Urban Spatial Objects with the Use of the Phython Programming Language in the Blender Application = Analiza i wizualizacja zacienienia miejskich obiektów przestrzennych 3D z wykorzystaniem języka programistycznego Python w aplikacji Blender
Source:
Geomatics and Environmental Engineering. - vol. 9, nr 3 (2015) , s. 35-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The study was the carried out with the financial support from grant no. 15.11.150.324, AGH University of Science and Technology. Author is a beneficiary of Anna Pasek Foundation Scholarship VII edition.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
:
Nr:
2168311681
article
9

Author:
Title:
Support for Create 3D Computer Graphics Images in GIS Systems Using Externals Renders Algorithm = Wspomaganie tworzenia obrazów grafiki komputerowej 3D w systemach GIS za pomocą zewnętrznych algorytmów renderujących
Source:
Geomatics and Environmental Engineering. - vol. 8, nr 2 (2014) , s. 37-46. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
:
Nr:
2168311679
article
1
Identifying the Location of Odour Nuisance Emitters Using Spatial GIS Analyses / Magdalena WOJNAROWSKA, Mateusz ILBA, Jerzy SZAKIEL, Paweł TUREK, Mariusz SOŁTYSIK // Chemosphere. - vol. 263 (2021), s. 1-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0045-6535
2
Photovoltaic Solar Energy from Urban Sprawl : Potential for Poland / Artur HOŁUJ, Mateusz ILBA, Piotr LITYŃSKI, Karol MAJEWSKI, Marcin SEMCZUK, Piotr SERAFIN // Energies. - vol. 14, iss. 24 (2021), s. 1-25. - Summ.. - Tytuł numeru: The Role of Spatial Policy Tools in Renewable Energy Investment. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/24/8576/htm. - ISSN 1996-1073
3
Parallel Algorithm for Improving the Performance of Spatial Queries in SQL : the Use Cases of SQLite/SpatiaLite and PostgreSQL/PostGIS Databases / Mateusz ILBA // Computers & Geosciences. - vol. 155 (2021), s. 1-10. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0098-3004
4
Komunikacja zbiorowa - droga do wysokiej jakości rozwiązań transportowych = Public Transport - Way to High Quality Urban Transport Solutions / Mateusz ILBA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 230-242. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128632/edition/112219/content. - ISSN 0079-3493
5
Usłonecznienie jako czynnik wpływający na funkcjonalność obszarów miejskich / Mateusz ILBA // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 125-135. - ISBN 978-83-7252-764-6
6
Ryzyko powodziowe miasta Krakowa w kontekście polityki planowania przestrzennego = Flood Risk of the City of Krakow in the Context of Spatial Planning Policy / Mateusz ILBA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3 (105) (2018), s. 61-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
7
Estimating the Daily Solar Irradiation on Building Roofs and Facades Using Blender Cycles Path Tracing Algorithm / Mateusz Ilba // E3S Web of Conferences [on-line]. - 10 (2016), s. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2016/05/e3sconf_seed2016_00027.pdf. - ISSN 2555-0403
8
An Analysis and 3D Visualization of Shading of Urban Spatial Objects with the Use of the Phython Programming Language in the Blender Application = Analiza i wizualizacja zacienienia miejskich obiektów przestrzennych 3D z wykorzystaniem języka programistycznego Python w aplikacji Blender / Mateusz Ilba // Geomatics and Environmental Engineering. - vol. 9, nr 3 (2015), s. 35-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.3/geom.2015.9.3.35.pdf. - ISSN 1898-1135
9
Support for Create 3D Computer Graphics Images in GIS Systems Using Externals Renders Algorithm = Wspomaganie tworzenia obrazów grafiki komputerowej 3D w systemach GIS za pomocą zewnętrznych algorytmów renderujących / Mateusz Ilba // Geomatics and Environmental Engineering. - vol. 8, nr 2 (2014), s. 37-46. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.2/geom.2014.8.2.37.pdf. - ISSN 1898-1135
1
Wojnarowska M., Ilba M., Szakiel J., Turek P., Sołtysik M., (2021), Identifying the Location of Odour Nuisance Emitters Using Spatial GIS Analyses, "Chemosphere", vol. 263, s. 1-12.
2
Hołuj A., Ilba M., Lityński P., Majewski K., Semczuk M., Serafin P., (2021), Photovoltaic Solar Energy from Urban Sprawl : Potential for Poland, "Energies", vol. 14, iss. 24, s. 1-25; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/24/8576/htm
3
Ilba M., (2021), Parallel Algorithm for Improving the Performance of Spatial Queries in SQL : the Use Cases of SQLite/SpatiaLite and PostgreSQL/PostGIS Databases, "Computers & Geosciences", vol. 155, s. 1-10.
4
Ilba M., (2018), Komunikacja zbiorowa - droga do wysokiej jakości rozwiązań transportowych, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 230-242; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128632/edition/112219/content
5
Ilba M., (2018), Usłonecznienie jako czynnik wpływający na funkcjonalność obszarów miejskich. [W:] Kudłacz T., Musiał-Malago' M. (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 125-135.
6
Ilba M., (2018), Ryzyko powodziowe miasta Krakowa w kontekście polityki planowania przestrzennego, "Świat Nieruchomości", nr 3 (105), s. 61-67.
7
Ilba M., (2016), Estimating the Daily Solar Irradiation on Building Roofs and Facades Using Blender Cycles Path Tracing Algorithm, "E3S Web of Conferences" [on-line], 10, s. 1-8; http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2016/05/e3sconf_seed2016_00027.pdf
8
Ilba M., (2015), An Analysis and 3D Visualization of Shading of Urban Spatial Objects with the Use of the Phython Programming Language in the Blender Application, "Geomatics and Environmental Engineering", vol. 9, nr 3, s. 35-44; http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.3/geom.2015.9.3.35.pdf
9
Ilba M., (2014), Support for Create 3D Computer Graphics Images in GIS Systems Using Externals Renders Algorithm, "Geomatics and Environmental Engineering", vol. 8, nr 2, s. 37-46; http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.2/geom.2014.8.2.37.pdf
1
@article{UEK:2168349804,
author = "Magdalena Wojnarowska and Mateusz Ilba and Jerzy Szakiel and Paweł Turek and Mariusz Sołtysik",
title = "Identifying the Location of Odour Nuisance Emitters Using Spatial GIS Analyses",
journal = "Chemosphere",
number = "vol. 263",
pages = "1-12",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128252},
url = {},
}
2
@article{UEK:2168360360,
author = "Artur Hołuj and Mateusz Ilba and Piotr Lityński and Karol Majewski and Marcin Semczuk and Piotr Serafin",
title = "Photovoltaic Solar Energy from Urban Sprawl : Potential for Poland",
journal = "Energies",
number = "vol. 14, iss. 24",
pages = "1-25",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en14248576},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/14/24/8576/htm},
}
3
@article{UEK:2168356304,
author = "Mateusz Ilba",
title = "Parallel Algorithm for Improving the Performance of Spatial Queries in SQL : the Use Cases of SQLite/SpatiaLite and PostgreSQL/PostGIS Databases",
journal = "Computers & Geosciences",
number = "vol. 155",
pages = "1-10",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.cageo.2021.104840},
url = {},
}
4
@article{UEK:2168333889,
author = "Mateusz Ilba",
title = "Komunikacja zbiorowa - droga do wysokiej jakości rozwiązań transportowych",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "230-242",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128632/edition/112219/content},
}
5
@inbook{UEK:2168328089,
author = "Mateusz Ilba",
title = "Usłonecznienie jako czynnik wpływający na funkcjonalność obszarów miejskich",
booktitle = "Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "125-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-764-6",
}
6
@article{UEK:2168331439,
author = "Mateusz Ilba",
title = "Ryzyko powodziowe miasta Krakowa w kontekście polityki planowania przestrzennego",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "3 (105)",
pages = "61-67",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2018.105.008},
url = {},
}
7
@article{UEK:2168311677,
author = "Mateusz Ilba",
title = "Estimating the Daily Solar Irradiation on Building Roofs and Facades Using Blender Cycles Path Tracing Algorithm",
journal = "E3S Web of Conferences",
number = "10",
pages = "1-8",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20161000027},
url = {http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2016/05/e3sconf_seed2016_00027.pdf},
}
8
@article{UEK:2168311681,
author = "Mateusz Ilba",
title = "An Analysis and 3D Visualization of Shading of Urban Spatial Objects with the Use of the Phython Programming Language in the Blender Application",
journal = "Geomatics and Environmental Engineering",
number = "vol. 9, 3",
pages = "35-44",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.7494/geom.2015.9.3.35},
url = {http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.3/geom.2015.9.3.35.pdf},
}
9
@article{UEK:2168311679,
author = "Mateusz Ilba",
title = "Support for Create 3D Computer Graphics Images in GIS Systems Using Externals Renders Algorithm",
journal = "Geomatics and Environmental Engineering",
number = "vol. 8, 2",
pages = "37-46",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.7494/geom.2014.8.2.37},
url = {http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.2/geom.2014.8.2.37.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID