Publications of the selected author

1

Title:
Telewspółpraca ze studentami z Indii, Brazylii, Japonii, Hiszpanii i Tunezji
Source:
Kurier UEK2020. - nr 3 (85), s. 63. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168351470
varia
2

Title:
Multitasking Effects on Individual Performance : an Experimental Eye-Tracking Study
Source:
European Research Studies Journal. - vol. 23, iss. 1 (2020) , s. 107-116. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education of Poland within the "Regional Initiative of Excellence" Program for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: PLN 11,897,131.40
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168343327
article
3

Title:
Przywództwo w wirtualnych zespołach projektowych = Leadership in Virtual Project Teams
Source:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 49-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych na projekt w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwa "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022 nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40 zł. ; Publikacja została sfinansowana ze środków projektu badawczego realizowanego w ramach Programu POTENCJAŁ w latach 2020-2021
ISBN:
978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350106
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Konflikty wewnątrzgrupowe jako determinanty efektywności rad nadzorczych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Physical description:
147 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie z przyznanej subwencji ze środków na naukę.
ISBN:
978-83-8198-662-5 ; 978-83-8198-663-2
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168348356
monograph
5

Title:
Model of Digital Competencies in Fourth Industrial Revolution
Source:
Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management / ed. by Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 143-151 - Bibliogr.
Research program:
The publication has been financed by the Ministry of Science and Higher Education of Poland within the "Regional Initiative of Excellence" Program for 2019-2022. Project No.: 021/RID/2018/19
ISBN:
978-83-7285-959-4 ; 978-83-7285-960-0
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351704
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Affective Conflicts as Determinants of Supervisory Boards Effectiveness = Konflikty afektywne jako determinanty efektywności rad nadzorczych
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 46, nr 2 (2020) , s. 121-132. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168348354
article
7

Author:
Artur Gajdos , Małgorzata Marchewka , Ewa Stroinska , Justyna Trippner-Hrabi
Conference:
49th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society", Zagrzeb, Chorwacja, od 2019-12-13 do 2019-12-14
Title:
Multitasking in Public Organizations - the Case Study of a Polish University
Source:
Economic and Social Development. - 49 (2019) , s. 67-76. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
M. Marchewka's contribution to this research was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics, under the grant for maintenance of the research potential 2019
Access mode:
Nr:
2168343335
article
8

Author:
Małgorzata Marchewka , Reeta Raina
Title:
'FORE - UEK Telecollaboration 2017' - Virtual Exchange in Business Studies
Source:
Telecollaboration and Virtual Exchange Across Disciplines : in Service of Social Inclusion and Global Citizenship / eds. Anna Turula, Malgorzata Kurek, Tim Lewis - Voillans: Research-publishing.net, 2019, s. 49-55. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-2-490057-41-2 ; 978-2-490057-42-9
Nr:
2168336969
chapter in monograph
9

Title:
Telewspółpraca ze studentami z Hiszpanii, Japonii i Tunezji
Source:
Kurier UEK2019. - nr 2 (81), s. 57. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168342977
varia
10

Title:
Dlaczego warto uczyć się ekonomii?
Source:
Kurier UEK2019. - nr 2 (81), s. 87. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168342995
varia
11

Title:
Konflikty wewnątrzgrupowe jako determinanty efektywności organów naczelnego kierownictwa przedsiębiorstw
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
231 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-450
Nr:
2168338583
doctoral dissertation
12

Conference:
International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning (IAC-TLEl 2018) and Management, Economics and Marketing (IAC-MEM 2018), Drezno, Niemcy, od 2018-12-12 do 2018-12-13
Title:
Group Cohesiveness as a Determinant of Top Management Teams' Effectiveness
Source:
Proceedings of IAC in Dresden 2018 / eds. Helena Kratochvílová, Radek Kratochvíl - Praha: Czech Institute of Academic Education z.s., 2018, s. 231-236. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was funded from Cracow University of Economics grant for Young Scientists 2018
ISBN:
978-80-88203-09-4
Access mode:
Nr:
2168330287
chapter in conference materials
13

Title:
Telewspółpraca ze studentami z Indii
Source:
Kurier UEK2018. - nr 1 (76), s. 34. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342999
varia
14

Author:
Reeta Raina , Małgorzata Marchewka
Title:
Has Human Moment Lost Its Popularity among Digital Natives : Evidence from India
Source:
Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict. - vol. 22, iss. 1 (2018) , s. 1-14. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168324737
article
15

Title:
Wielozadaniowość w zarządzaniu portfelem projektów
Source:
Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2018, s. 243-256
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-4-7
Access mode:
Nr:
2168323783
chapter in monograph
See main document
16

Title:
The Effects and Determinants of Multitasking
Source:
Aspirare : an International Journal of Commerce & Management. - vol. 5 (2018) , s. 1-7. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University ofEconomics, under the grant for maintenance of the research potential 2018
Access mode:
Nr:
2168333061
article
17

Title:
Crowdsourcing in Scientific Research - Opportunities and Limitations
Source:
Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 97-103 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics, under the grant for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
Access mode:
Nr:
2168322339
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Crowdsourcing jako źródło innowacyjności w organizacjach = Crowdsourcing as a Source of Innovation in Organizations
Source:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym innowacje, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA i Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2017, s. 43-55. - Summ.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-60561-08-9
Nr:
2168318205
chapter in monograph
See main document
19

Title:
The Concept of Group Dynamics : Origins and Applications in Top Management Teams Studies
Source:
Aspirare : an International Journal of Commerce & Management. - vol. 4 (2017) , s. 15-20. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was funded from Cracow University of Economics grant for Young Scientists 2017
Access mode:
Nr:
2168323011
article
20

Title:
Struktura i dynamika grupowa rad nadzorczych a efektywność przedsiębiorstw = Supervisory Board Structure and Group Dynamics as Determinants of Company Performance
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (951) (2016) , s. 33-46. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168308855
article
21

Title:
Top Management Team Group Structure as a Determinant of Company Performance : Empirical Evidence from Poland
Source:
Journal of Business and Economics. - vol. 6, no 5 (2015) , s. 996-1002. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper has been prepared in the framework of research project which was funded by the National Science Centre, decision no. UMO-2011/01/N/HS4/02166
Access mode:
Nr:
2168313701
article
22

Title:
Supervisory Board Group Dynamics as a Determinant of Team and Company Effectiveness : Empirical Evidence from Poland
Source:
Business and Public Administration Studies / ed. Sławomir WAWAK. - vol. 9, no 1 (2015) , s. 17-23. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper has been prepared in the framework of research project which was funded by the National Science Centre, decision no. UMO-2011/01/N/HS4/02166
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168315209
article
See main document
23

Author:
Małgorzata Marchewka , Wioletta Nogaj
Title:
Nauka ekonomii oczami nastolatków - wyniki szóstej edycji badania świadomości i dojrzałości ekonomicznej dzieci i młodzieży = Teenagers' point of view on economics
Source:
e-mentor. - nr 4 (2015) , s. 13-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168308857
article
24

Author:
Małgorzata Marchewka , Wioletta Nogaj
Title:
Nauka ekonomii oczami nastolatków = Economic education in the perspective of teenagers
Source:
e-mentor. - nr 4 (2014) , s. 10-23. - Summ., streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308859
article
25

Title:
Group Dynamics as a Determinant of Top Management Teams' Effectiveness and the Method of its Diagnosis
Source:
The Macrotheme Review. - vol. 3, iss. 8 (2014) , s. 63-70. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The project was funded by the National Science Centre (Poland) allocated on the basis of the decision number UMO-2011/01/N/HS4/02166
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168319171
article
26

Title:
Kultura organizacyjna a efektywność = Organizational Culture and Effectiveness
Source:
Gospodarka globalna, technologia, społeczeństwo / red. nauk. Elżbieta Gołembska - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2013, s. 292-301. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Studia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomiczny w Poznaniu ; nr 12)
ISBN:
978-83-7417-761-0
Nr:
2168313859
chapter in monograph
27

Author:
Małgorzata Marchewka , Wioletta Nogaj
Title:
"Ekonomia przyda się w dorosłym życiu", czyli nauka ekonomii oczami nastolatków
Source:
e-mentor. - nr 4 (2013) , s. 14-22. - Streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308949
article
28

Author:
Elzbieta Kostrzewa , Małgorzata Marchewka
Title:
Neuromanagement Approach to Financial Incentives and Motivation
Source:
Revue mladých vedcov : zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov = Young Scientists Revue : Scientific Papers of Postgraduate Students and Young Scientific Workers / red. Štefan Hittmár - Žilina: Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline & Inštitút manažmentu pri Žilinskej univerzite v Žiline, 2013, s. 101-104. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0725-8
Nr:
2168319227
chapter in monograph
29

Title:
Znaczenie procesów grupowych dla efektywności rad nadzorczych i zarządu
Source:
Przegląd Corporate Governance. - 2 (34) (2013) , s. 87-96. - Dołączono kwestionariusz na s. 91-96
Nr:
2168319231
article
30

Title:
Struktura organów władania korporacyjnego a efektywność przedsiębiorstwa = Company Performance and the Structure of Top Management Teams
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 6 (2013) , s. 331-344. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168308947
article
31

Title:
Behawioralne problemy władania korporacyjnego
Source:
Strategie rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Tomasz MAŁKUS - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 151-159
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-7-6
Nr:
2168319215
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Małgorzata Marchewka , Wioletta Nogaj
Title:
Nastolatki o korzyściach z nauki ekonomii = Teenagers' Opinion on the Benefits from Studying Economy
Source:
e-mentor. - nr 4 (2012) , s. 18-25. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168318991
article
33

Title:
Determinanty efektywności naczelnych organów kierownictwa przedsiębiorstw w ujęciu koncepcji dynamiki grupowej = Determinants of Top Management Teams Effectiveness According to the Concept of Group Dynamics
Source:
Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego / red. nauk. Piotr Urbanek - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2012, s. 261-273. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-674-1
Nr:
2168319211
chapter in monograph
34

Title:
Wykorzystanie koncepcji dynamiki grupowej w badaniach naczelnych organów kierownictwa przedsiębiorstw = Application the Concept of Group Dynamics in Studies of Top Management Teams
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2011) , s. 277-289. - Tytuł numeru: Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168319207
article
35

Title:
Methods of Diagnosing Top Management Teams Group Dynamics
Source:
Revue mladých vedcov : zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov = Young Scientists Revue : Scientific Papers of Postgraduate Students and Young Scientific Workers / red. Štefan Hittmár - Žilina: Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline & Inštitút manažmentu pri Žilinskej univerzite v Žiline, 2011, s. 139-143. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0400-4
Nr:
2168319221
chapter in monograph
36

Author:
Krzysztof Mudyń , Małgorzata Michalik
Title:
Can Information about Similarities or Differences Change the Attitude Toward Foreigners? : an Internet Study with Japanese and Polish Male Students
Source:
Kultura i Edukacja. - no. 5(79) (2010) , s. 190-221. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168319373
article
37

Conference:
V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków, Polska, od 2010-09-23 do 2010-09-25
Title:
Iluzja pieniądza a racjonalność ekonomiczna = Money Illusion and Economic Rationality
Source:
Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010 - Kraków: Grupa Naukowa Pro Futuro; Fundacja dla AGH, 2010, s. 583-594. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Sympozja i Konferencje KKMU ; 5)
ISBN:
978-83-62079-04-9
Nr:
2168319225
chapter in conference materials
38

Conference:
Ogólnopolska konferencja orientalistyczna "Orient - przyszłość, teraźniejszość, przyszłość", Kraków, Polska, od 2005-12-14 do 2005-12-15
Title:
Fenomen karōshi
Source:
Orient. - nr 4(6), suplement (2005) , s. 131-135 - Bibliogr.
Nr:
2168319219
article
1
Telewspółpraca ze studentami z Indii, Brazylii, Japonii, Hiszpanii i Tunezji / Małgorzata MARCHEWKA // Kurier UEK. - nr 3 (85) (2020), s. 63. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/63. - ISSN 1689-7757
2
Multitasking Effects on Individual Performance : an Experimental Eye-Tracking Study / Malgorzata MARCHEWKA, Janusz NESTERAK, Mariusz SOŁTYSIK, Wojciech SZYMLA, Magdalena WOJNAROWSKAMultitasking Effects on Individual Performance : an Experimental Eye-Tracking Study / Malgorzata MARCHEWKA, Janusz NESTERAK, Mariusz SOŁTYSIK, Wojciech SZYMLA, Magdalena WOJNAROWSKAMultitasking Effects on Individual Performance : an Experimental Eye-Tracking Study / Malgorzata MARCHEWKA, Janusz NESTERAK, Mariusz SOŁTYSIK, Wojciech SZYMLA, Magdalena WOJNAROWSKAMultitasking Effects on Individual Performance : an Experimental Eye-Tracking Study / Malgorzata MARCHEWKA, Janusz NESTERAK, Mariusz SOŁTYSIK, Wojciech SZYMLA, Magdalena WOJNAROWSKAMultitasking Effects on Individual Performance : an Experimental Eye-Tracking Study / Malgorzata MARCHEWKA, Janusz NESTERAK, Mariusz SOŁTYSIK, Wojciech SZYMLA, Magdalena WOJNAROWSKA // European Research Studies JournalEuropean Research Studies JournalEuropean Research Studies JournalEuropean Research Studies JournalEuropean Research Studies Journal. - vol. 23, iss. 1 (2020), s. 107-116vol. 23, iss. 1 (2020), s. 107-116vol. 23, iss. 1 (2020), s. 107-116vol. 23, iss. 1 (2020), s. 107-116vol. 23, iss. 1 (2020), s. 107-116. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ersj.eu/journal/1539. - ISSN 1108-29761108-29761108-29761108-29761108-2976
3
Przywództwo w wirtualnych zespołach projektowych = Leadership in Virtual Project Teams / Małgorzata MARCHEWKA, Krzysztof WOŹNIAK // W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 49-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
4
Konflikty wewnątrzgrupowe jako determinanty efektywności rad nadzorczych / Małgorzata MARCHEWKA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - 147 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Seria: Zarządzanie). - ISBN 978-83-8198-662-5 ; 978-83-8198-663-2
5
Model of Digital Competencies in Fourth Industrial Revolution / Małgorzata TYRAŃSKA, Jadwiga STOBIECKA, Małgorzata MARCHEWKA, Anna DOLOT // W: Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management / ed. by Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 143-151. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-959-4 ; 978-83-7285-960-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/bf/cb/2020_KES_External%20and%20Internal_final_15.12.2020.pdf
6
Affective Conflicts as Determinants of Supervisory Boards Effectiveness = Konflikty afektywne jako determinanty efektywności rad nadzorczych / Małgorzata MARCHEWKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 46, nr 2 (2020), s. 121-132. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/710/681. - ISSN 1506-2635
7
Multitasking in Public Organizations - the Case Study of a Polish University / Artur Gajdos, Malgorzata MARCHEWKA, Ewa Stroinska, Justyna Trippner-HrabiMultitasking in Public Organizations - the Case Study of a Polish University / Artur Gajdos, Malgorzata MARCHEWKA, Ewa Stroinska, Justyna Trippner-HrabiMultitasking in Public Organizations - the Case Study of a Polish University / Artur Gajdos, Malgorzata MARCHEWKA, Ewa Stroinska, Justyna Trippner-HrabiMultitasking in Public Organizations - the Case Study of a Polish University / Artur Gajdos, Malgorzata MARCHEWKA, Ewa Stroinska, Justyna Trippner-Hrabi // Economic and Social DevelopmentEconomic and Social DevelopmentEconomic and Social DevelopmentEconomic and Social Development. - 49 (2019), s. 67-7649 (2019), s. 67-7649 (2019), s. 67-7649 (2019), s. 67-76. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdZagreb2019_Online.pdf. - ISSN 1849-69031849-69031849-69031849-6903
8
'FORE - UEK Telecollaboration 2017' - Virtual Exchange in Business Studies / Małgorzata MARCHEWKA, Reeta Raina // W: Telecollaboration and Virtual Exchange Across Disciplines : in Service of Social Inclusion and Global Citizenship / eds. Anna Turula, Malgorzata Kurek, Tim Lewis. - Voillans: Research-publishing.net, 2019. - S. 49-55. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-2-490057-41-2 ; 978-2-490057-42-9. - Pełny tekst: https://research-publishing.net/manuscript?10.14705/rpnet.2019.35.939
9
Telewspółpraca ze studentami z Hiszpanii, Japonii i Tunezji / Małgorzata MARCHEWKA // Kurier UEK. - nr 2 (81) (2019), s. 57. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/57
10
Dlaczego warto uczyć się ekonomii? / Małgorzata MARCHEWKA // Kurier UEK. - nr 2 (81) (2019), s. 87. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/87
11
Konflikty wewnątrzgrupowe jako determinanty efektywności organów naczelnego kierownictwa przedsiębiorstw / Małgorzata MARCHEWKA ; Promotor: Czesław MESJASZ ; promotor pomocniczy: Małgorzata TYRAŃSKA. - Kraków, 2019. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
12
Group Cohesiveness as a Determinant of Top Management Teams' Effectiveness / Małgorzata MARCHEWKA // W: Proceedings of IAC in Dresden 2018 / eds. Helena Kratochvílová, Radek Kratochvíl. - Praha: Czech Institute of Academic Education z.s., 2018. - S. 231-236. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-88203-09-4. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=RU9-DwAAQBAJ&pg=PA6&lpg=PA6&dq=Proceedings+of+IAC+in+Dresden+2018&source=bl&ots=pRpskDjcUT&sig=_Izv-jycgIlSdFDE_KH3GEeJ3e8&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwj1n8TE-NTfAhUstIsKHVZ0CwQQ6AEwBXoECAQQAQ#v=onepage&q=Proceedings%20of%20IAC%20in%20Dresden%202018&f=false
13
Telewspółpraca ze studentami z Indii / Małgorzata MARCHEWKA // Kurier UEK. - nr 1 (76) (2018), s. 34. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small. - ISSN 1689-7757
14
Has Human Moment Lost Its Popularity among Digital Natives : Evidence from India / Reeta Raina, Malgorzata MARCHEWKAHas Human Moment Lost Its Popularity among Digital Natives : Evidence from India / Reeta Raina, Malgorzata MARCHEWKA // Journal of Organizational Culture, Communications and ConflictJournal of Organizational Culture, Communications and Conflict. - vol. 22, iss. 1 (2018), s. 1-14vol. 22, iss. 1 (2018), s. 1-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.abacademies.org/articles/Has-human-moment-lost-its-popularity-1939-4691-22-1-116.pdf. - ISSN 1544-05081544-0508
15
Wielozadaniowość w zarządzaniu portfelem projektów / Małgorzata MARCHEWKA // W: Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2018. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 243-256. - ISBN 978-83-941408-4-7. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan
16
The Effects and Determinants of Multitasking / Małgorzata MARCHEWKA // Aspirare : an International Journal of Commerce & Management. - vol. 5 (2018), s. 1-7. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.aspirare.org/VolNo5/MalgorzataMarchewka.pdf. - ISSN 2394-0484
17
Crowdsourcing in Scientific Research - Opportunities and Limitations / Małgorzata MARCHEWKA // W: Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 97-103. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/97/c6/ECONOMY_%20CFM%202017.pdf
18
Crowdsourcing jako źródło innowacyjności w organizacjach = Crowdsourcing as a Source of Innovation in Organizations / Małgorzata MARCHEWKA // W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym innowacje, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA i Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2017. - S. 43-55. - Summ. - ISBN 978-83-60561-08-9
19
The Concept of Group Dynamics : Origins and Applications in Top Management Teams Studies / Małgorzata MARCHEWKA // Aspirare : an International Journal of Commerce & Management. - vol. 4 (2017), s. 15-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2394-0484
20
Struktura i dynamika grupowa rad nadzorczych a efektywność przedsiębiorstw = Supervisory Board Structure and Group Dynamics as Determinants of Company Performance / Małgorzata Marchewka // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (951) (2016), s. 33-46. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1062/752. - ISSN 1898-6447
21
Top Management Team Group Structure as a Determinant of Company Performance : Empirical Evidence from Poland / Małgorzata Marchewska // Journal of Business and Economics. - vol. 6, no 5 (2015), s. 996-1002. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.academicstar.us/UploadFile/Picture/2015-7/201573125950123.pdf. - ISSN 2155-7950
22
Supervisory Board Group Dynamics as a Determinant of Team and Company Effectiveness : Empirical Evidence from Poland / Małgorzata Marchewka // Business and Public Administration Studies / ed. Sławomir WAWAK. - vol. 9, no 1 (2015), s. 17-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.bpastudies.org/bpastudies/article/download/195/367. - ISSN 2373-9398
23
Nauka ekonomii oczami nastolatków - wyniki szóstej edycji badania świadomości i dojrzałości ekonomicznej dzieci i młodzieży = Teenagers' point of view on economics / Małgorzata Marchewka, Wioletta NogajNauka ekonomii oczami nastolatków - wyniki szóstej edycji badania świadomości i dojrzałości ekonomicznej dzieci i młodzieży = Teenagers' point of view on economics / Małgorzata Marchewka, Wioletta Nogaj // e-mentore-mentor. - nr 4 (2015), s. 13-21nr 4 (2015), s. 13-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/61/id/1202. - ISSN 1731-67581731-6758
24
Nauka ekonomii oczami nastolatków = Economic education in the perspective of teenagers / Małgorzata Marchewka, Wioletta NogajNauka ekonomii oczami nastolatków = Economic education in the perspective of teenagers / Małgorzata Marchewka, Wioletta Nogaj // e-mentore-mentor. - nr 4 (2014), s. 10-23nr 4 (2014), s. 10-23. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/56/id/1118. - ISSN 1731-67581731-6758
25
Group Dynamics as a Determinant of Top Management Teams' Effectiveness and the Method of its Diagnosis / Małgorzata Marchewska // The Macrotheme Review. - vol. 3, iss. 8 (2014), s. 63-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://macrotheme.com/yahoo_site_admin/assets/docs/6MR38Ma.26782602.pdf. - ISSN 2379-9765
26
Kultura organizacyjna a efektywność = Organizational Culture and Effectiveness / Małgorzata Marchewka // W: Gospodarka globalna, technologia, społeczeństwo / red. nauk. Elżbieta Gołembska. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2013. - (Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-8877 ; nr 12). - S. 292-301. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-761-0
27
"Ekonomia przyda się w dorosłym życiu", czyli nauka ekonomii oczami nastolatków / Małgorzata Marchewka, Wioletta Nagaj"Ekonomia przyda się w dorosłym życiu", czyli nauka ekonomii oczami nastolatków / Małgorzata Marchewka, Wioletta Nagaj // e-mentore-mentor. - nr 4 (2013), s. 14-22nr 4 (2013), s. 14-22. - Streszcz. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/51/id/1038. - ISSN 1731-67581731-6758
28
Neuromanagement Approach to Financial Incentives and Motivation / Elżbieta Kostrzewa, Małgorzata MARCHEWKA // W: Revue mladých vedcov : zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov = Young Scientists Revue : Scientific Papers of Postgraduate Students and Young Scientific Workers / red. Štefan Hittmár. - Žilina: Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline & Inštitút manažmentu pri Žilinskej univerzite v Žiline, 2013. - S. 101-104. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0725-8
29
Znaczenie procesów grupowych dla efektywności rad nadzorczych i zarządu / Małgorzata Marchewka // Przegląd Corporate Governance. - 2 (34) (2013), s. 87-96. - Dołączono kwestionariusz na s. 91-96. - ISSN 1734-9699
30
Struktura organów władania korporacyjnego a efektywność przedsiębiorstwa = Company Performance and the Structure of Top Management Teams / Małgorzata Marchewka // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 6 (2013), s. 331-344. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_6_23.pdf. - ISSN 2084-5189
31
Behawioralne problemy władania korporacyjnego / Małgorzata Michalik // W: Strategie rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Tomasz MAŁKUS. - Kraków: Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 151-159. - ISBN 978-83-931128-7-6
32
Nastolatki o korzyściach z nauki ekonomii = Teenagers' Opinion on the Benefits from Studying Economy / Małgorzata Marchewka, Wioletta NogajNastolatki o korzyściach z nauki ekonomii = Teenagers' Opinion on the Benefits from Studying Economy / Małgorzata Marchewka, Wioletta Nogaj // e-mentore-mentor. - nr 4 (2012), s. 18-25nr 4 (2012), s. 18-25. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/46/id/947. - ISSN 1731-67581731-6758
33
Determinanty efektywności naczelnych organów kierownictwa przedsiębiorstw w ujęciu koncepcji dynamiki grupowej = Determinants of Top Management Teams Effectiveness According to the Concept of Group Dynamics / Małgorzata Michalik // W: Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego / red. nauk. Piotr Urbanek. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2012. - S. 261-273. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-674-1
34
Wykorzystanie koncepcji dynamiki grupowej w badaniach naczelnych organów kierownictwa przedsiębiorstw = Application the Concept of Group Dynamics in Studies of Top Management Teams / Małgorzata Michalik // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2011), s. 277-289. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
35
Methods of Diagnosing Top Management Teams Group Dynamics / Małgorzata Michalik // W: Revue mladých vedcov : zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov = Young Scientists Revue : Scientific Papers of Postgraduate Students and Young Scientific Workers / red. Štefan Hittmár. - Žilina: Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline & Inštitút manažmentu pri Žilinskej univerzite v Žiline, 2011. - S. 139-143. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0400-4
36
Can Information about Similarities or Differences Change the Attitude Toward Foreigners? : an Internet Study with Japanese and Polish Male Students / Krzysztof Mudyń, Małgorzata MichalikCan Information about Similarities or Differences Change the Attitude Toward Foreigners? : an Internet Study with Japanese and Polish Male Students / Krzysztof Mudyń, Małgorzata Michalik // Kultura i EdukacjaKultura i Edukacja. - no. 5(79) (2010), s. 190-221no. 5(79) (2010), s. 190-221. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kultura-i-edukacja.pl/ojs/index.php?journal=kie&page=article&op=view&path%5B%5D=345&path%5B%5D=339. - ISSN 1230-266X1230-266X
37
Iluzja pieniądza a racjonalność ekonomiczna = Money Illusion and Economic Rationality / Małgorzata Michalik // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010. - Kraków: Grupa Naukowa Pro Futuro; Fundacja dla AGH, 2010. - (Sympozja i Konferencje KKMU ; 5). - S. 583-594. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62079-04-9
38
Fenomen karōshi / Małgorzata Michalik // Orient. - nr 4(6), suplement (2005), s. 131-135. - Bibliogr. - ISSN 1895-295X
1
Marchewka M., (2020), Telewspółpraca ze studentami z Indii, Brazylii, Japonii, Hiszpanii i Tunezji, "Kurier UEK", nr 3 (85), s. 63; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/63
2
Marchewka M., Nesterak J., Sołtysik M., Szymla W., Wojnarowska M., (2020), Multitasking Effects on Individual Performance : an Experimental Eye-Tracking Study, "European Research Studies Journal", vol. 23, iss. 1, s. 107-116; https://www.ersj.eu/journal/1539
3
Marchewka M., Woźniak K., (2020), Przywództwo w wirtualnych zespołach projektowych. [W:] Walas-Trębacz J., Małkus T. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 49-59.
4
Marchewka M., (2020), Konflikty wewnątrzgrupowe jako determinanty efektywności rad nadzorczych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 147 s.
5
Tyrańska M., Stobiecka J., Marchewka M., Dolot A., (2020), Model of Digital Competencies in Fourth Industrial Revolution. [W:] JAKI A., ZIĘBICKI B. (red.), Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 143-151.
6
Marchewka M., (2020), Affective Conflicts as Determinants of Supervisory Boards Effectiveness, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 46, nr 2, s. 121-132; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/710/681
7
Gajdos A., Marchewka M., Stroinska E., Trippner-Hrabi J., (2019), Multitasking in Public Organizations - the Case Study of a Polish University, "Economic and Social Development", 49, s. 67-76; https://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdZagreb2019_Online.pdf
8
Marchewka M., Raina R., (2019), 'FORE - UEK Telecollaboration 2017' - Virtual Exchange in Business Studies. [W:] Turula A., Kurek M., Lewis T. (red.), Telecollaboration and Virtual Exchange Across Disciplines : in Service of Social Inclusion and Global Citizenship, Voillans : Research-publishing.net, s. 49-55.
9
Marchewka M., (2019), Telewspółpraca ze studentami z Hiszpanii, Japonii i Tunezji, "Kurier UEK", nr 2 (81), s. 57; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/57
10
Marchewka M., (2019), Dlaczego warto uczyć się ekonomii?, "Kurier UEK", nr 2 (81), s. 87; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/87
11
Marchewka M., (2019), Konflikty wewnątrzgrupowe jako determinanty efektywności organów naczelnego kierownictwa przedsiębiorstw, Prom. Mesjasz C., Kraków : , 231 k.
12
Marchewka M., (2018), Group Cohesiveness as a Determinant of Top Management Teams' Effectiveness. [W:] Kratochvílová H., Kratochvíl R. (red.), Proceedings of IAC in Dresden 2018, Praha : Czech Institute of Academic Education z.s., s. 231-236.
13
Marchewka M., (2018), Telewspółpraca ze studentami z Indii, "Kurier UEK", nr 1 (76), s. 34; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small
14
Raina R., Marchewka M., (2018), Has Human Moment Lost Its Popularity among Digital Natives : Evidence from India, "Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict", vol. 22, iss. 1, s. 1-14; https://www.abacademies.org/articles/Has-human-moment-lost-its-popularity-1939-4691-22-1-116.pdf
15
Marchewka M., (2018), Wielozadaniowość w zarządzaniu portfelem projektów. [W:] Cabała P. (red.), Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań, Kraków : Mfiles.pl, s. 243-256.
16
Marchewka M., (2018), The Effects and Determinants of Multitasking, "Aspirare : an International Journal of Commerce & Management", vol. 5, s. 1-7; http://www.aspirare.org/VolNo5/MalgorzataMarchewka.pdf
17
Marchewka M., (2017), Crowdsourcing in Scientific Research - Opportunities and Limitations. [W:] Seweryn R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 97-103.
18
Marchewka M., (2017), Crowdsourcing jako źródło innowacyjności w organizacjach. [W:] Cabała P., Tyrańska M. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym innowacje, projekty, procesy, Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", s. 43-55.
19
Marchewka M., (2017), The Concept of Group Dynamics : Origins and Applications in Top Management Teams Studies, "Aspirare : an International Journal of Commerce & Management", vol. 4, s. 15-20.
20
Marchewka M., (2016), Struktura i dynamika grupowa rad nadzorczych a efektywność przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (951), s. 33-46; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1062/752
21
Marchewka M., (2015), Top Management Team Group Structure as a Determinant of Company Performance : Empirical Evidence from Poland, "Journal of Business and Economics", vol. 6, no 5, s. 996-1002; http://www.academicstar.us/UploadFile/Picture/2015-7/201573125950123.pdf
22
Marchewka M., (2015), Supervisory Board Group Dynamics as a Determinant of Team and Company Effectiveness : Empirical Evidence from Poland, "Business and Public Administration Studies", vol. 9, no 1, s. 17-23; https://www.bpastudies.org/bpastudies/article/download/195/367
23
Marchewka M., Nogaj W., (2015), Nauka ekonomii oczami nastolatków - wyniki szóstej edycji badania świadomości i dojrzałości ekonomicznej dzieci i młodzieży, "e-mentor", nr 4, s. 13-21; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/61/id/1202
24
Marchewka M., Nogaj W., (2014), Nauka ekonomii oczami nastolatków, "e-mentor", nr 4, s. 10-23; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/56/id/1118
25
Marchewka M., (2014), Group Dynamics as a Determinant of Top Management Teams' Effectiveness and the Method of its Diagnosis, "The Macrotheme Review", vol. 3, iss. 8, s. 63-70; http://macrotheme.com/yahoo_site_admin/assets/docs/6MR38Ma.26782602.pdf
26
Marchewka M., (2013), Kultura organizacyjna a efektywność. [W:] Gołembska E. (red.), Gospodarka globalna, technologia, społeczeństwo (Studia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomiczny w Poznaniu; nr 12), Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 292-301.
27
Marchewka M., Nogaj W., (2013), "Ekonomia przyda się w dorosłym życiu", czyli nauka ekonomii oczami nastolatków, "e-mentor", nr 4, s. 14-22; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/51/id/1038
28
Kostrzewa E., Marchewka M., (2013), Neuromanagement Approach to Financial Incentives and Motivation. [W:] Hittmár Š. (red.), Revue mladých vedcov : zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Žilina : Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline & Inštitút manažmentu pri Žilinskej univerzite v Žiline, s. 101-104.
29
Marchewka M., (2013), Znaczenie procesów grupowych dla efektywności rad nadzorczych i zarządu, "Przegląd Corporate Governance", 2 (34), s. 87-96.
30
Marchewka M., (2013), Struktura organów władania korporacyjnego a efektywność przedsiębiorstwa, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 2, cz. 6, s. 331-344; http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_6_23.pdf
31
Michalik M., (2012), Behawioralne problemy władania korporacyjnego. [W:] Stabryła A., Małkus T. (red.), Strategie rozwoju organizacji, Kraków : Mfiles.pl, s. 151-159.
32
Marchewka M., Nogaj W., (2012), Nastolatki o korzyściach z nauki ekonomii, "e-mentor", nr 4, s. 18-25; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/46/id/947
33
Michalik M., (2012), Determinanty efektywności naczelnych organów kierownictwa przedsiębiorstw w ujęciu koncepcji dynamiki grupowej. [W:] Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 261-273.
34
Michalik M., (2011), Wykorzystanie koncepcji dynamiki grupowej w badaniach naczelnych organów kierownictwa przedsiębiorstw, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/1, s. 277-289.
35
Michalik M., (2011), Methods of Diagnosing Top Management Teams Group Dynamics. [W:] Hittmár Š. (red.), Revue mladých vedcov : zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Žilina : Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline & Inštitút manažmentu pri Žilinskej univerzite v Žiline, s. 139-143.
36
Mudyń K., Michalik M., (2010), Can Information about Similarities or Differences Change the Attitude Toward Foreigners? : an Internet Study with Japanese and Polish Male Students, "Kultura i Edukacja", no. 5(79), s. 190-221; http://www.kultura-i-edukacja.pl/ojs/index.php?journal=kie&page=article&op=view&path%5B%5D=345&path%5B%5D=339
37
Michalik M., (2010), Iluzja pieniądza a racjonalność ekonomiczna. [W:] Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010, Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro : Fundacja dla AGH, s. 583-594.
38
Michalik M., (2005), Fenomen karōshi, "Orient", nr 4(6), suplement, s. 131-135.
1
@misc{varUEK:2168351470,
author = "Małgorzata Marchewka",
title = "Telewspółpraca ze studentami z Indii, Brazylii, Japonii, Hiszpanii i Tunezji",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (85)",
pages = "63",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/63},
}
2
@article{artUEK:2168343327,
author = "Małgorzata Marchewka and Janusz Nesterak and Mariusz Sołtysik and Wojciech Szymla and Magdalena Wojnarowska",
title = "Multitasking Effects on Individual Performance : an Experimental Eye-Tracking Study",
journal = "European Research Studies Journal",
number = "vol. 23, iss. 1",
pages = "107-116",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.35808/ersj/1539},
url = {https://www.ersj.eu/journal/1539},
}
3
@inbook{fmUEK:2168350106,
author = "Małgorzata Marchewka and Krzysztof Woźniak",
title = "Przywództwo w wirtualnych zespołach projektowych",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury",
pages = "49-59",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4",
}
4
@book{monUEK:2168348356,
author = "Małgorzata Marchewka",
title = "Konflikty wewnątrzgrupowe jako determinanty efektywności rad nadzorczych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-662-5 ; 978-83-8198-663-2",
}
5
@inbook{fmUEK:2168351704,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jadwiga Stobiecka and Małgorzata Marchewka and Anna Dolot",
title = "Model of Digital Competencies in Fourth Industrial Revolution",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management",
pages = "143-151",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/bf/cb/2020_KES_External%20and%20Internal_final_15.12.2020.pdf},
isbn = "978-83-7285-959-4 ; 978-83-7285-960-0",
}
6
@article{artUEK:2168348354,
author = "Małgorzata Marchewka",
title = "Affective Conflicts as Determinants of Supervisory Boards Effectiveness",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 46, 2",
pages = "121-132",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.121132},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/710/681},
}
7
@article{artUEK:2168343335,
author = "Artur Gajdos and Małgorzata Marchewka and Ewa Stroinska and Justyna Trippner-Hrabi",
title = "Multitasking in Public Organizations - the Case Study of a Polish University",
journal = "Economic and Social Development",
number = "49",
pages = "67-76",
year = "2019",
url = {https://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdZagreb2019_Online.pdf},
}
8
@inbook{fmUEK:2168336969,
author = "Małgorzata Marchewka and Reeta Raina",
title = "'FORE - UEK Telecollaboration 2017' - Virtual Exchange in Business Studies",
booktitle = "Telecollaboration and Virtual Exchange Across Disciplines : in Service of Social Inclusion and Global Citizenship",
pages = "49-55",
adress = "Voillans",
publisher = "Research-publishing.net",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.14705/rpnet.2019.35.939},
url = {https://research-publishing.net/manuscript?10.14705/rpnet.2019.35.939},
isbn = "978-2-490057-41-2 ; 978-2-490057-42-9",
}
9
@misc{varUEK:2168342977,
author = "Małgorzata Marchewka",
title = "Telewspółpraca ze studentami z Hiszpanii, Japonii i Tunezji",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (81)",
pages = "57",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/57},
}
10
@misc{varUEK:2168342995,
author = "Małgorzata Marchewka",
title = "Dlaczego warto uczyć się ekonomii?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (81)",
pages = "87",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/87},
}
11
@unpublished{drUEK:2168338583,
author = "Małgorzata Marchewka",
title = "Konflikty wewnątrzgrupowe jako determinanty efektywności organów naczelnego kierownictwa przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2019",
}
12
@inbook{mkaUEK:2168330287,
author = "Małgorzata Marchewka",
title = "Group Cohesiveness as a Determinant of Top Management Teams' Effectiveness",
booktitle = "Proceedings of IAC in Dresden 2018",
pages = "231-236",
adress = "Praha",
publisher = "Czech Institute of Academic Education z.s.",
year = "2018",
url = {https://books.google.pl/books?id=RU9-DwAAQBAJ&pg=PA6&lpg=PA6&dq=Proceedings+of+IAC+in+Dresden+2018&source=bl&ots=pRpskDjcUT&sig=_Izv-jycgIlSdFDE_KH3GEeJ3e8&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwj1n8TE-NTfAhUstIsKHVZ0CwQQ6AEwBXoECAQQAQ#v=onepage&q=Proceedings%20of%20IAC%20in%20Dresden%202018&f=false},
isbn = "978-80-88203-09-4",
}
13
@misc{varUEK:2168342999,
author = "Małgorzata Marchewka",
title = "Telewspółpraca ze studentami z Indii",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (76)",
pages = "34",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small},
}
14
@article{artUEK:2168324737,
author = "Reeta Raina and Małgorzata Marchewka",
title = "Has Human Moment Lost Its Popularity among Digital Natives : Evidence from India",
journal = "Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict",
number = "vol. 22, iss. 1",
pages = "1-14",
year = "2018",
url = {https://www.abacademies.org/articles/Has-human-moment-lost-its-popularity-1939-4691-22-1-116.pdf},
}
15
@inbook{fmUEK:2168323783,
author = "Małgorzata Marchewka",
title = "Wielozadaniowość w zarządzaniu portfelem projektów",
booktitle = "Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań",
pages = "243-256",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2018",
url = {https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan},
issn = "",
isbn = "978-83-941408-4-7",
}
16
@article{artUEK:2168333061,
author = "Małgorzata Marchewka",
title = "The Effects and Determinants of Multitasking",
journal = "Aspirare : an International Journal of Commerce & Management",
number = "vol. 5",
pages = "1-7",
year = "2018",
url = {http://www.aspirare.org/VolNo5/MalgorzataMarchewka.pdf},
}
17
@inbook{fmUEK:2168322339,
author = "Małgorzata Marchewka",
title = "Crowdsourcing in Scientific Research - Opportunities and Limitations",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy",
pages = "97-103",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/97/c6/ECONOMY_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1",
}
18
@inbook{fmUEK:2168318205,
author = "Małgorzata Marchewka",
title = "Crowdsourcing jako źródło innowacyjności w organizacjach",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym innowacje, projekty, procesy",
pages = "43-55",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ",
year = "2017",
isbn = "978-83-60561-08-9",
}
19
@article{artUEK:2168323011,
author = "Małgorzata Marchewka",
title = "The Concept of Group Dynamics : Origins and Applications in Top Management Teams Studies",
journal = "Aspirare : an International Journal of Commerce & Management",
number = "vol. 4",
pages = "15-20",
year = "2017",
url = {},
}
20
@article{artUEK:2168308855,
author = "Małgorzata Marchewka",
title = "Struktura i dynamika grupowa rad nadzorczych a efektywność przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (951)",
pages = "33-46",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0951.0303},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1062/752},
}
21
@article{artUEK:2168313701,
author = "Małgorzata Marchewka",
title = "Top Management Team Group Structure as a Determinant of Company Performance : Empirical Evidence from Poland",
journal = "Journal of Business and Economics",
number = "vol. 6, no 5",
pages = "996-1002",
year = "2015",
url = {http://www.academicstar.us/UploadFile/Picture/2015-7/201573125950123.pdf},
}
22
@article{artUEK:2168315209,
author = "Małgorzata Marchewka",
title = "Supervisory Board Group Dynamics as a Determinant of Team and Company Effectiveness : Empirical Evidence from Poland",
journal = "Business and Public Administration Studies",
number = "vol. 9, no 1",
pages = "17-23",
year = "2015",
url = {https://www.bpastudies.org/bpastudies/article/download/195/367},
}
23
@article{artUEK:2168308857,
author = "Małgorzata Marchewka and Wioletta Nogaj",
title = "Nauka ekonomii oczami nastolatków - wyniki szóstej edycji badania świadomości i dojrzałości ekonomicznej dzieci i młodzieży",
journal = "e-mentor",
number = "4",
pages = "13-21",
year = "2015",
url = {http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/61/id/1202},
}
24
@article{artUEK:2168308859,
author = "Małgorzata Marchewka and Wioletta Nogaj",
title = "Nauka ekonomii oczami nastolatków",
journal = "e-mentor",
number = "4",
pages = "10-23",
year = "2014",
url = {http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/56/id/1118},
}
25
@article{artUEK:2168319171,
author = "Małgorzata Marchewka",
title = "Group Dynamics as a Determinant of Top Management Teams' Effectiveness and the Method of its Diagnosis",
journal = "The Macrotheme Review",
number = "vol. 3, iss. 8",
pages = "63-70",
year = "2014",
url = {http://macrotheme.com/yahoo_site_admin/assets/docs/6MR38Ma.26782602.pdf},
}
26
@inbook{fmUEK:2168313859,
author = "Małgorzata Marchewka",
title = "Kultura organizacyjna a efektywność",
booktitle = "Gospodarka globalna, technologia, społeczeństwo",
pages = "292-301",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2013",
issn = "1689-8877",
isbn = "978-83-7417-761-0",
}
27
@article{artUEK:2168308949,
author = "Małgorzata Marchewka and Wioletta Nogaj",
title = "Ekonomia przyda się w dorosłym życiu, czyli nauka ekonomii oczami nastolatków",
journal = "e-mentor",
number = "4",
pages = "14-22",
year = "2013",
url = {http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/51/id/1038},
}
28
@inbook{fmUEK:2168319227,
author = "Elzbieta Kostrzewa and Małgorzata Marchewka",
title = "Neuromanagement Approach to Financial Incentives and Motivation",
booktitle = "Revue mladých vedcov : zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov",
pages = "101-104",
adress = "Žilina",
publisher = "Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline & Inštitút manažmentu pri Žilinskej univerzite v Žiline",
year = "2013",
isbn = "978-80-554-0725-8",
}
29
@article{artUEK:2168319231,
author = "Małgorzata Marchewka",
title = "Znaczenie procesów grupowych dla efektywności rad nadzorczych i zarządu",
journal = "Przegląd Corporate Governance",
number = "2 (34)",
pages = "87-96",
year = "2013",
}
30
@article{artUEK:2168308947,
author = "Małgorzata Marchewka",
title = "Struktura organów władania korporacyjnego a efektywność przedsiębiorstwa",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 2, cz. 6",
pages = "331-344",
year = "2013",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_6_23.pdf},
}
31
@inbook{fmUEK:2168319215,
author = "Małgorzata Michalik",
title = "Behawioralne problemy władania korporacyjnego",
booktitle = "Strategie rozwoju organizacji",
pages = "151-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-7-6",
}
32
@article{artUEK:2168318991,
author = "Małgorzata Marchewka and Wioletta Nogaj",
title = "Nastolatki o korzyściach z nauki ekonomii",
journal = "e-mentor",
number = "4",
pages = "18-25",
year = "2012",
url = {http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/46/id/947},
}
33
@inbook{fmUEK:2168319211,
author = "Małgorzata Michalik",
title = "Determinanty efektywności naczelnych organów kierownictwa przedsiębiorstw w ujęciu koncepcji dynamiki grupowej",
booktitle = "Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego",
pages = "261-273",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2012",
isbn = "978-83-7525-674-1",
}
34
@article{artUEK:2168319207,
author = "Małgorzata Michalik",
title = "Wykorzystanie koncepcji dynamiki grupowej w badaniach naczelnych organów kierownictwa przedsiębiorstw",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2/1",
pages = "277-289",
year = "2011",
}
35
@inbook{fmUEK:2168319221,
author = "Małgorzata Michalik",
title = "Methods of Diagnosing Top Management Teams Group Dynamics",
booktitle = "Revue mladých vedcov : zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov",
pages = "139-143",
adress = "Žilina",
publisher = "Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline & Inštitút manažmentu pri Žilinskej univerzite v Žiline",
year = "2011",
isbn = "978-80-554-0400-4",
}
36
@article{artUEK:2168319373,
author = "Krzysztof Mudyń and Małgorzata Michalik",
title = "Can Information about Similarities or Differences Change the Attitude Toward Foreigners? : an Internet Study with Japanese and Polish Male Students",
journal = "Kultura i Edukacja",
number = "no. 5(79)",
pages = "190-221",
year = "2010",
url = {http://www.kultura-i-edukacja.pl/ojs/index.php?journal=kie&page=article&op=view&path%5B%5D=345&path%5B%5D=339},
}
37
@inbook{mkaUEK:2168319225,
author = "Małgorzata Michalik",
title = "Iluzja pieniądza a racjonalność ekonomiczna",
booktitle = "Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010",
pages = "583-594",
adress = "Kraków",
publisher = "Grupa Naukowa Pro Futuro; Fundacja dla AGH",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-62079-04-9",
}
38
@article{artUEK:2168319219,
author = "Małgorzata Michalik",
title = "Fenomen karōshi",
journal = "Orient",
number = "4(6), suplement",
pages = "131-135",
year = "2005",
}