Publications of the selected author
1

Author:
Piotr Horosz , Agnieszka Grzesiok-Horosz
Title:
Ochrona wizerunku w mediach w dobie pandemii = The Protection of Image in Media in the Time of a Pandemic
Source:
Zarządzanie Mediami. - t. 9, nr 2 (2021) , s. 355-368. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168357028
article
2

Author:
Title:
Ograniczenia zbywalności akcji spółki akcyjnej w prawie polskim
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021
Physical description:
130 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-863-6
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168360496
monograph
3

Author:
Piotr Horosz , Agnieszka Grzesiok-Horosz
Title:
Prawo do wizerunku w społeczeństwie informacyjnym = The Right to One's Image in an Information Society
Source:
Santander Art and Culture Law Review. - nr 1 (2021) , s. 21-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168360434
article
4

Author:
Title:
O niecelowości utrzymania upadłości deweloperskiej jako odrębnego postępowania upadłościowego
Source:
Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2 / red. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 1063-1077
ISBN:
978-83-8187-795-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350100
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Użyczenie
Source:
Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki - Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1458-1468 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8198-746-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350554
chapter in monograph
6

Author:
Agnieszka Kubiak-Cyrul , Katarzyna Jasińska , Marek Salamonowicz , Piotr Horosz , Michał Barański , Weronika Wenda
Title:
Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych
Source:
Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki - Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 866-919 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8198-746-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350544
chapter in monograph
7

Author:
Title:
Bezpodstawne wzbogacenie
Source:
Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki - Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 919-946 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8198-746-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350552
chapter in monograph
8

Author:
Title:
Wielość dłużników albo wierzycieli
Source:
Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki - Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 837-866 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8198-746-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350542
chapter in monograph
9

Author:
Title:
Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu prostej spółki akcyjnej - zagadnienia wybrane
Source:
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego : zagadnienia prywatno- i publicznoprawne / red. Katarzyna Marak - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, s. 107-115
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-7695-870-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356552
chapter in monograph
10

Author:
Title:
Umowa rachunku bankowego
Source:
Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki - Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1471-1480 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8198-746-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350556
chapter in monograph
11

Author:
Title:
Pozycja prawna wierzyciela rzeczowego w postępowaniu sanacyjnym
Source:
Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce / red. Piotr Pinior, Paweł Relidzyński, Wojciech Wyrzykowski, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 339-346
ISBN:
978-83-8158-746-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338081
chapter in monograph
12

Author:
Title:
Użyczenie
Source:
Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 1519-1529 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8128-181-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168333253
chapter in monograph
13

Author:
Title:
Bezpodstawne wzbogacenie
Source:
Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 951-979 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8128-181-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168333251
chapter in monograph
14

Author:
Title:
Umowa rachunku bankowego
Source:
Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 1533-1542 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8128-181-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168333259
chapter in monograph
15

Author:
Agnieszka Kubiak-Cyrul , Katarzyna Jasińska , Marek Salamonowicz , Piotr Horosz , Michał Barański , Weronika Wenda
Title:
Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych
Source:
Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 902-951 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8128-181-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168333227
chapter in monograph
16

Author:
Title:
Wielość dłużników albo wierzycieli
Source:
Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 871-902 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8128-181-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168333193
chapter in monograph
17

Author:
Title:
Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w postępowaniach restrukturyzacyjnych
Source:
Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa / red. Michał Kuźnik, Aleksander Jerzy Witosz - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 47-65
ISBN:
978-83-812-8902-3 ; 978-83-812-8987-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168330275
chapter in monograph
18

Author:
Title:
Swoboda przedsiębiorczości w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości = Freedom of Establishment in the Case Law of the Court of Justice - Case Law Review
Source:
Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 2 (2018) , s. 19-26. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324329
article
19

Author:
Title:
Piotr Gil, Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości, Warszawa 2016, Wolters Kluwer Polska SA, s. 530.
Source:
Państwo i Prawo. - z. 3 (2018) , s. 120-124
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168325155
review
20

Author:
Title:
Od klasycznych papierów wartościowych do zdematerializowanych instrumentów finansowych - ewolucja i perspektywy = From Classic Securities to Dematerialised Financial Instruments - Evolution and Perspective
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018) , s. 201-217. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329715
article
21

Author:
Title:
Spółka komandytowa typu Einheitsgesellschaft - wybrane zagadnienia
Source:
Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania / red. Józef Frąckowiak - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 375-399
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8124-552-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324771
chapter in monograph
22

Author:
Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa", Katowice, Polska, od 2017-06-27 do 2017-06-28
Title:
Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w postępowaniach restrukturyzacyjnych
Source:
Konferencja naukowa pt. "Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa". - Referat wygłoszony - nieopublikowany
Nr:
2168316617
varia
23

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
From Classic Securities to Dematerialized Financial Instruments - Evolution and Perspective = Od klasycznych papierów wartościowych do zdematerializowanych instrumentów finansowych - ewolucja i perspektywy
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 52-53. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336275
varia
24

Author:
Title:
Spółki komandytowe z udziałem spółek komunalnych - wybrane zagadnienia = Limited Partnerships Involving Municipal Companies - Selected Issues
Source:
Współczesne problemy prawa publicznego i prawa prywatnego / red. Paulina Bieś-Srokosz, Marcin Mazgaj - Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2016, s. 51-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7455-506-7
Nr:
2168315891
chapter in monograph
25

Author:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Title:
Art. 557 [Zwolnienie od odpowiedzialności]
Source:
Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 413-419
Series:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
Nr:
2168315843
chapter in monograph
26

Author:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Title:
Art. 558 [Modyfikacja odpowiedzialności]
Source:
Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 419-422
Series:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
Nr:
2168315847
chapter in monograph
27

Author:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Title:
Wybrane zagadnienia prawne przekazu audiowizualnego = Selected Legal Issue of Audiovisual Transmission
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 76 (2014) , s. 199-215. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168314175
article
28

Author:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Title:
Art. 573 [Roszczenia osoby trzeciej]
Source:
Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 485-487
Series:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
Nr:
2168315855
chapter in monograph
29

Author:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Title:
Art. 559 [Chwila powstania wad]
Source:
Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 422-425
Series:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
Nr:
2168315849
chapter in monograph
30

Author:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Title:
Art. 552 [Zwłoka z zapłatą ceny]
Source:
Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 385-388
Series:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
Nr:
2168315835
chapter in monograph
31

Author:
Piotr Horosz , Agnieszka Grzesiok-Horosz
Title:
Ograniczone prawa rzeczowe (a przy okazji użytkowanie wieczyste)
Source:
Prawo prywatne w przykładach i zadaniach / red. Piotr Stec, Mariusz Załucki - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 145-160
ISBN:
978-83-7930-498-1
Nr:
2168315899
chapter in textbook
32

Author:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Title:
Art. 554 [Przedawnienie]
Source:
Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 389-393
Series:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
Nr:
2168315839
chapter in monograph
33

Author:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Title:
Art. 549 [Zwłoka ze specyfikacją]
Source:
Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 366-372
Series:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
Nr:
2168315829
chapter in monograph
34

Author:
Piotr Horosz , Agnieszka Grzesiok-Horosz
Title:
O stosunkach (rzecz jasna cywilnoprawnych)
Source:
Prawo prywatne w przykładach i zadaniach / red. Piotr Stec, Mariusz Załucki - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 45-56
ISBN:
978-83-7930-498-1
Nr:
2168315897
chapter in textbook
35

Author:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Title:
Art. 550 [Wyłączność sprzedaży]
Source:
Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 372-379
Series:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
Nr:
2168315831
chapter in monograph
36

Author:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz , Jarosław R. Antoniuk , Gabriela Bar , Berenika Kaczmarek-Templin , Joanna Kozińska , Agnieszka Kubiak-Cyrul , Piotr Stec , Dariusz Szostek , Beata Więzowska-Czepiel , Mariusz Załucki
Title:
Przepisy ogólne
Source:
Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 3-71 - Bibliogr.
Series:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
Nr:
2168315827
chapter in monograph
37

Author:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Title:
Art. 551 [Zwłoka z odebraniem]
Source:
Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 379-385
Series:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
Nr:
2168315833
chapter in monograph
38

Author:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Title:
Know-how jako składnik majątku przedsiębiorstwa = Know-how as Constituent of Enterprise Assets
Source:
Przegląd Nauk Stosowanych. - nr 2 (2014) , s. 71-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168314171
unreviewed article
39

Author:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Title:
Art. 572 1 (uchylony)
Source:
Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 481-485
Series:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
Nr:
2168315853
chapter in monograph
40

Author:
Title:
Naśladownictwo produktów jako czyn nieuczciwej konkurencji zagrażający innowacyjności = The Imitation of Products as Unfair Competition Practice and a Threat to Innovation
Source:
Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań = Modernity of Industry and Services in Times of Crisis and New Challenges / red. Jan Brzóska, Jan Pyka - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2013, s. 150-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-85587-32-3
Nr:
2168315893
chapter in monograph
41

Title:
Podstawy ochrony własności intelektualnej
Redakcja:
Baron-Wiaterek Małgorzata
, Szewc Tomasz
Publisher address:
Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013
Physical description:
172, [2] s.; 25 cm
ISBN:
978-83-7880-033-0
Nr:
2168315175
See related chapters
42

Author:
Title:
Przywrócenie konkurencyjności przedsiębiorcy jako jeden z celów postępowania naprawczego = Re-Establishment of the Entrepreneur 's Ability to Compete in the Market Place as a One of Purposes of Rehabilitation Proceedings
Source:
Konkurencyjność podmiotów gospodarczych i jej determinanty / red. Andrzej Limański, Róża Milic-Czerniak - Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, 2013, s. 107-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-87296-64-3
Nr:
2168315895
chapter in monograph
43

Author:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Title:
Selected Legal Issues of Internet Sale of Goods
Source:
Contemporary Challenges Towards Management III / red. Joachim Foltys, L'ubica Lesáková, Maria Uramova, Anna Wziątek-Staśko - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2013, s. 203-218. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 3067)
ISBN:
978-83-226-2188-9
Nr:
2168315917
chapter in monograph
44

Author:
Title:
Zdrowie obywateli jako dobro publiczne
Source:
Administracja dóbr i usług publicznych / red. Marta Woźniak - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 99-110. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-781-3
Nr:
2168314527
chapter in monograph
45

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Podstawy ochrony własności intelektualnej / red. Małgorzata Baron-Wiaterek, Piotr Horosz, Tomasz Szewc - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013, s. 7-12
ISBN:
978-83-7880-033-0
Nr:
2168315155
chapter in textbook
See main document
46

Author:
Title:
Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości likwidacyjnej
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013
Physical description:
XL, 360 s.; 21 cm
Series:
(Monografie Prawnicze)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-5376-0
Nr:
2168313849
monograph
47

Author:
Title:
Umowa know-how jako narzędzie służące transferowi technologii = The Know-how Contract as a Tool of Transfer of Technology
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - t. 51, nr 6 (2013) , s. 213-225. - Tytuł numeru: Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168314153
article
48

Author:
Title:
Upadłość konsumencka w prawie polskim = Personal Bankruptcy in Polish Law
Source:
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Research Journal of the Chorzow Faculty of the Poznan School of Banking. - nr 15 (2013) , s. 195-216. - Tytuł numeru: Współczesna ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168314157
article
49

Author:
Title:
Prawnogospodarcze konsekwencje komercjalizacji szpitali
Edition:
2. wyd.
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013
Physical description:
250 s.; 21 cm
Notes:
Tyt. poprzedniego wyd.: Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego, Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-4482-1
Nr:
2168315581
monograph
50

Author:
Title:
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Source:
Podstawy ochrony własności intelektualnej / red. Małgorzata Baron-Wiaterek, Piotr Horosz, Tomasz Szewc - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013, s. 150-172
ISBN:
978-83-7880-033-0
Nr:
2168315163
chapter in textbook
See main document
51

Author:
Title:
Organizacja sieci skomercjalizowanych szpitali szansą dla polskiej służby zdrowia = Organizing Commercialized Hospitals' Network as an Opportunity for Polish Health Care
Source:
Przegląd Nauk Stosowanych. - nr 1 (2013) , s. 104-111. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168314147
unreviewed article
52

Author:
Title:
Jak przekształcić szpital w spółkę
Source:
Rzeczpospolita. - nr 30 (2012) , s. D10. - Streszcz.
Nr:
2168314125
unreviewed article
53

Author:
Title:
Zagadnienia ogólne
Source:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. Piotr Horosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 19-33
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312767
chapter in monograph
See main document
54

Author:
Title:
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym = Prevention of Unfair Business-to-Consumer Commercial Practices
Source:
Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. - nr 12 (2012) , s. 64-82. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168315165
article
55

Author:
Title:
Problematyka prywatyzacji skomercjalizowanych szpitali i emisji akcji lub obligacji - wybrane zagadnienia
Source:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. Piotr Horosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 122-136
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312779
chapter in monograph
See main document
56

Author:
Title:
Spółka akcyjna prowadząca skomercjalizowany szpital
Source:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. Piotr Horosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 99-114
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312775
chapter in monograph
See main document
57

Author:
Title:
Skutki ogłoszenia upadłości skomercjalizowanego szpitala
Source:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. Piotr Horosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 166-190
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312799
chapter in monograph
See main document
58

Title:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012
Physical description:
399 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312765
See related chapters
59

Author:
Title:
Spółki kapitałowe w prawie polskim i ich wykorzystanie w procesie komercjalizacji szpitali według przepisów ustawy o działalności leczniczej
Source:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. Piotr Horosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 54-63
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312771
chapter in monograph
See main document
60

Author:
Title:
Podstawy ogłoszenia upadłości i wszczęcie postępowania upadłościowego
Source:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. Piotr Horosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 149-165
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312787
chapter in monograph
See main document
61

Author:
Title:
Przesłanki i przebieg komercjalizacji szpitali według przepisów ustawy o działalności leczniczej
Source:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. Piotr Horosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 34-53
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312769
chapter in monograph
See main document
62

Author:
Title:
Przekształcone szpitale-spółki mogą upaść
Source:
Rzeczpospolita. - nr 56 (2012) , s. D10-D11. - Streszcz.
Nr:
2168314129
unreviewed article
63

Author:
Title:
Postępowanie upadłościowe i naprawcze wobec skomercjalizowanych szpitali - zagadnienia ogólne
Source:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. Piotr Horosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 137-148
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312783
chapter in monograph
See main document
64

Author:
Title:
Przebieg upadłości układowej skomercjalizowanego szpitala
Source:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. Piotr Horosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 209-220
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312803
chapter in monograph
See main document
65

Author:
Title:
Postępowanie naprawcze wobec skomercjalizowanego szpitala
Source:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. Piotr Horosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 221-236
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312805
chapter in monograph
See main document
66

Author:
Title:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca skomercjalizowany szpital
Source:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. Piotr Horosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 64-98
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312773
chapter in monograph
See main document
67

Author:
Title:
Przebieg upadłości likwidacyjnej skomercjalizowanego szpitala
Source:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. Piotr Horosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 191-208
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312801
chapter in monograph
See main document
68

Author:
Title:
Zastaw rejestrowy na prawach autorskich = Registered Pledge on Copyrights
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. Własność Intelektualna. - z. 9 (2012) , s. 99-122. - Tytuł numeru: Własność intelektualna w szkołach wyższych - Bibliogr.
Nr:
2168315169
article
69

Author:
Title:
Przekształcanie, łączenie się i podział spółek prowadzących skomercjalizowane szpitale
Source:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. Piotr Horosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 115-121
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312777
chapter in monograph
See main document
70

Author:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Title:
Contracts in Public Administration
Source:
Acta Universitatis Danubius. Juridica,. - vol. 7, no. 1 (2011) , s. 16-28. - Streszcz., summ.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168314103
article
71

Author:
Title:
Ogólne wiadomości o zobowiązaniach
Source:
Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji / red. Piotr Stec, Mariusz Załucki - Wyd. 2. - Warszawa: Difin, 2011, s. 130-139
ISBN:
978-83-7641-179-8
Nr:
2168314483
chapter in textbook
72

Author:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Title:
Reprywatyzacja muzealiów zagrożeniem dziedzictwa narodowego? = Re-privatization of Museum Items - a Threat to the National Heritage?
Source:
Opolskie Studia Administracyjno-Prawne. - t. 8 (2011) , s. 123-137
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168314143
article
73

Author:
Title:
Dodatkowe pieniądze mają pomóc w przekształceniu szpitali w spółki
Source:
Rzeczpospolita. - nr 288 (2011) , s. D10-D11. - Streszcz.
Nr:
2168314121
unreviewed article
74

Author:
Title:
Spółki komandytowe jako narzędzie budowania sieci handlowych = Limited Partnership as a Way of Building Commercial Networks
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 171 (2011) , s. 127-137. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168313805
article
75

Author:
Title:
Zabezpieczenia wierzytelności
Source:
Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji / red. Piotr Stec, Mariusz Załucki - Wyd. 2. - Warszawa: Difin, 2011, s. 299-325
ISBN:
978-83-7641-179-8
Nr:
2168314485
chapter in textbook
76

Author:
Title:
Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011
Physical description:
264 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1455-8
Nr:
2168313819
monograph
77

Author:
Title:
Pomoc publiczna w prawie wspólnotowym = Public Aid in Community Law
Source:
Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospodarki krajów Unii Europejskiej / red. Jolanta Stacharska-Targosz, Jarosław Szostak - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2010, s. 121-130. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7205-286-5
Nr:
2168314621
chapter in monograph
78

Author:
Title:
Organizacja sieci szpitali jako spółek komandytowych = The Possibility of Using Limited Partnerships to Organize Hospital Networks
Source:
Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia / red. Maria Urbaniec, Piotr Stec - Częstochowa: Wydawnictwo Akademii Polonijnej "Educator", 2010, s. 69-82. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7542-057-9
Nr:
2168314525
chapter in monograph
See main document
79

Author:
Piotr Horosz , Jarosław R. Antoniuk
Title:
Prawne podstawy przedsiębiorczości : testy
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010
Physical description:
177, [1] s.; 24 cm
Series:
(Seria Akademicka)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-0379-8
Nr:
2168313825
textbook
80

Author:
Title:
Zabezpieczenia wierzytelności
Source:
Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji / red. Piotr Stec, Mariusz Załucki - Warszawa: Difin, 2010, s. 291-317
ISBN:
978-83-7641-179-8
Nr:
2168314339
chapter in textbook
81

Author:
Title:
Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia zastawnika rejestrowego = Extra-executive Methods of Satisfying a Registered Pledge
Source:
Opolskie Studia Administracyjno-Prawne. - t. 7 (2010) , s. 217-228
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168314141
article
82

Author:
Title:
Ogólne wiadomości o zobowiązaniach
Source:
Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji / red. Piotr Stec, Mariusz Załucki - Warszawa: Difin, 2010, s. 128-137
ISBN:
978-83-7641-179-8
Nr:
2168314331
chapter in textbook
83

Author:
Agnieszka Grzesiok , Piotr Horosz
Title:
Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej = Carrying out the Tasks with Range of the Municipal Economy
Source:
Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. - nr 2 (8) (2009) , s. 63-82. - Streszcz., summ.
Access mode:
Nr:
2168313921
article
84

Author:
Piotr Horosz , Jarosław R. Antoniuk
Title:
Prawne podstawy przedsiębiorczości
Edition:
2. wyd.
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009
Physical description:
429, [1] s.; 24 cm
Series:
(Seria Akademicka)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7601-218-6
Nr:
2168313847
textbook
85

Author:
Title:
Zabezpieczanie wierzytelności przedsiębiorców w obrocie gospodarczym
Source:
Przewodnik START : przedsiębiorczość akademicka / red. Agata Pradela - Gliwice: Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009, s. 197-205 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60716-74-8
Nr:
2168315993
chapter in book
86

Author:
Title:
Partnerstwo publiczno-prywatne przy wykorzystaniu spółek kapitałowych = Public-private Partnerships in the Form of a Capital Company
Source:
Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego / red. Maria Urbaniec, Piotr Stec, Stanisław Dolata - Częstochowa: Wydawnictwo Akademii Polonijnej "Educator", 2009, s. 133-142. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7542-013-5
Nr:
2168314531
chapter in monograph
See main document
87

Author:
Title:
Tryb ustanowienia zastawu rejestrowego = Use of Computer Programs in the Light of Copyright Law
Source:
Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. - nr 2 (8) (2009) , s. 100-113. - Streszcz., summ.
Nr:
2168313925
article
88

Author:
Title:
Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego
Source:
Zarys ustroju samorządu lokalnego i regionalnego / red. Małgorzata Baron-Wiaterek, Ernest Knosala, Lidia Zacharko - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009, s. 98-116. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7335-578-1
Nr:
2168315153
chapter in monograph
89

Author:
Title:
Swoboda przedsiębiorczości a swoboda świadczenia usług w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Source:
Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 1 (2008) , s. 18-27. - Streszcz.
Nr:
2168313919
article
90

Author:
Piotr Horosz , Jarosław R. Antoniuk
Title:
Prawne podstawy przedsiębiorczości
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2007
Physical description:
318, [1] s.; 24 cm
Series:
(Seria Akademicka)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7526-067-0
Nr:
2168313823
textbook
91

Author:
Conference:
Krajowa Konferencja Naukowa Wiedza - Informacja - Marketing, Szczyrk, Polska, od 2004-11-24 do 2004-11-26
Title:
Obowiązki informacyjne związane z nabyciem lub zbyciem znacznych pakietów akcji przedsiębiorcy będącego spółką publiczną, wynikające z przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi = Obligation to Provide Information in Connection with the Purchase or Sale Substantial Blocks of Shares of an Entrepreneur, Which Is a Public Company, Resulting from Provisions of the Act - Law on Public Circulation of Securities
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 37 (2006) , s. 85-93. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168313813
article
92

Author:
Title:
Prawo spółek i podstawy prawa gospodarczego
Source:
Podstawy prawa dla studentów zarządzania / red. Ernest Knosala, Małgorzata Baron-Wiaterek - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2005, s. 210-244 - Bibliogr.
ISBN:
83-7335-279-1
Nr:
2168315859
chapter in textbook
93

Author:
Title:
Skuteczny interwencjonizm
Source:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 188 (1553) (2005) , s. 18
Nr:
2168313799
unreviewed article
94

Author:
Title:
Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu
Publisher address:
Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2005
Physical description:
236, [1] s.; 21 cm
Series:
(Monografie Zakamycza)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7444-002-3
Nr:
2168312763
monograph
95

Author:
Title:
Marketing papierów wartościowych przy wykorzystaniu internetu w świetle przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi = Marketing of Securities with the Use of the Internet in the Light of Regulations Controlling the Public Circulation of Securities
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 24 (2004) , s. 157-162. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168314095
article
96

Author:
Title:
Ustanowienie zastawu rejestrowego
Source:
Monitor Prawniczy. - R. 12, nr 10 (2004) , s. 449-456. - Streszcz.
Nr:
2168314623
article
97

Author:
Title:
Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (2)
Source:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 9 (153) (2003) , s. 105-110. - Streszcz.
Nr:
2168313841
article
98

Author:
Title:
Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu
Source:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 8 (152) (2003) , s. 87-89. - Streszcz.
Nr:
2168313839
article
99

Author:
Piotr Babiarz , Iwona Ciepiela , Piotr Horosz , Przemysław Jaroński , Agnieszka Kondracka , Jacek Kukulski , Marek Machnij , Przemysław Malinowski , Michał Mysłowski , Elżbieta Niezbecka , Marzena Okła , Ireneusz Pluta , Anna Pyka , Rafał Skiba , Romana Troicka-Sosińska , Radosław Ździeborski
Title:
Praktyka bankowa : edycja 2000
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2000
Series:
(Poradniki Prawnicze)
ISBN:
83-7110-372-7
Nr:
2168314559
book
100

Author:
Title:
Wygaśnięcie zastawu rejestrowego
Source:
Monitor Prawniczy. - z. 6 - dodatek Biuletyn Bankowy (1999) , s. 7-12. - Streszcz.
Nr:
2168316611
article
101

Author:
Title:
Wielkie perspektywy, czy wielki niewypał?
Source:
Penetrator. - nr 9 (81) (1997) , s. 50-51. - Streszcz.
Nr:
2168313829
article
102

Author:
Title:
Podmiotowy zakres zastawu rejestrowego
Source:
Edukacja Prawnicza. - nr 3/4 (grudzień-styczeń) (1997) , s. 8-9
Nr:
2168316841
article
103

Author:
Title:
Zastaw na papierach wartościowych
Source:
Penetrator. - nr 8 (68) (1996) , s. 51-55. - Streszcz.
Nr:
2168313821
article
104

Author:
Title:
Problemy z zastawem : zaspokojenie zastawnika z obciążonych zastawem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu
Source:
Penetrator. - nr 9 (69) (1996) , s. 43-50. - Streszcz.
Nr:
2168313831
article
105

Author:
Title:
Problemy z zastawem : ustanowienie zastawu na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu
Source:
Penetrator. - nr 10 (70) (1996) , s. 37-40. - Streszcz.
Nr:
2168313837
article
1
Ochrona wizerunku w mediach w dobie pandemii = The Protection of Image in Media in the Time of a Pandemic / Piotr HOROSZ, Agnieszka Grzesiok-Horosz // Zarządzanie Mediami. - t. 9, nr 2 (2021), s. 355-368. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ejournals.eu/ZM/2021/2-2021/art/18940/
2
Ograniczenia zbywalności akcji spółki akcyjnej w prawie polskim / Piotr HOROSZ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - 130 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-863-6
3
Prawo do wizerunku w społeczeństwie informacyjnym = The Right to One's Image in an Information Society / Piotr HOROSZ, Agnieszka Grzesiok-Horosz // Santander Art and Culture Law Review. - nr 1 (2021), s. 21-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ejournals.eu/SAACLR/2021/1-2021/art/20748/. - ISSN 2391-7997
4
O niecelowości utrzymania upadłości deweloperskiej jako odrębnego postępowania upadłościowego / Piotr HOROSZ // W: Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2 / red. nauk. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. - S. 1063-1077. - ISBN 978-83-8187-795-4
5
Użyczenie / Piotr HOROSZ // W: Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki. - Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 1458-1468. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8198-746-2
6
Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych / Agnieszka Kubiak-Cyrul, Katarzyna Jasińska, Marek Salamonowicz, Piotr HOROSZ, Michał Barański, Weronika Wenda // W: Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki. - Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 866-919. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8198-746-2
7
Bezpodstawne wzbogacenie / Piotr HOROSZ // W: Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki. - Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 919-946. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8198-746-2
8
Wielość dłużników albo wierzycieli / Piotr HOROSZ // W: Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki. - Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 837-866. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8198-746-2
9
Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu prostej spółki akcyjnej - zagadnienia wybrane / Piotr HOROSZ // W: Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego : zagadnienia prywatno- i publicznoprawne / red. Katarzyna Marak. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020. - S. 107-115. - ISBN 978-83-7695-870-5
10
Umowa rachunku bankowego / Piotr HOROSZ // W: Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki. - Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 1471-1480. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8198-746-2
11
Pozycja prawna wierzyciela rzeczowego w postępowaniu sanacyjnym / Piotr HOROSZ // W: Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce / red. nauk. Piotr Pinior, Paweł Relidzyński, Wojciech Wyrzykowski, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 339-346. - ISBN 978-83-8158-746-4
12
Użyczenie / Piotr HOROSZ // W: Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 1519-1529. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8128-181-2
13
Bezpodstawne wzbogacenie / Piotr HOROSZ // W: Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 951-979. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8128-181-2
14
Umowa rachunku bankowego / Piotr HOROSZ // W: Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 1533-1542. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8128-181-2
15
Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych / Agnieszka Kubiak-Cyrul, Katarzyna Jasińska, Marek Salamonowicz, Piotr HOROSZ, Michał Barański, Weronika Wenda // W: Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 902-951. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8128-181-2
16
Wielość dłużników albo wierzycieli / Piotr HOROSZ // W: Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 871-902. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8128-181-2
17
Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w postępowaniach restrukturyzacyjnych / Piotr HOROSZ // W: Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa / red. nauk. Michał Kuźnik, Aleksander Jerzy Witosz. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - S. 47-65. - ISBN 978-83-812-8902-3 ; 978-83-812-8987-0
18
Swoboda przedsiębiorczości w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości = Freedom of Establishment in the Case Law of the Court of Justice - Case Law Review / Piotr HOROSZ // Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 2 (2018), s. 19-26. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/swoboda-przedsiebiorczosci-w-orzecznictwie-trybunalu-151333088Wstęp: . - ISSN 1233-4634
19
Piotr Gil, Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości, Warszawa 2016, Wolters Kluwer Polska SA, s. 530. / Piotr HOROSZ // Państwo i Prawo. - z. 3 (2018), s. 120-124. - ISSN 0031-0980
20
Od klasycznych papierów wartościowych do zdematerializowanych instrumentów finansowych - ewolucja i perspektywy = From Classic Securities to Dematerialised Financial Instruments - Evolution and Perspective / Piotr HOROSZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018), s. 201-217. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1493/1178. - ISSN 1898-6447
21
Spółka komandytowa typu Einheitsgesellschaft - wybrane zagadnienia / Piotr HOROSZ // W: Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania / red. nauk. Józef Frąckowiak. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 375-399. - ISBN 978-83-8124-552-4
22
Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w postępowaniach restrukturyzacyjnych / Piotr HOROSZ // W: Konferencja naukowa pt. "Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa". - (2017). - Referat wygłoszony - nieopublikowany
23
From Classic Securities to Dematerialized Financial Instruments - Evolution and Perspective = Od klasycznych papierów wartościowych do zdematerializowanych instrumentów finansowych - ewolucja i perspektywy / Piotr HOROSZ // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 52-53. - Dostępne tylko streszczenia
24
Spółki komandytowe z udziałem spółek komunalnych - wybrane zagadnienia = Limited Partnerships Involving Municipal Companies - Selected Issues / Piotr Horosz // W: Współczesne problemy prawa publicznego i prawa prywatnego / red. nauk. Paulina Bieś-Srokosz, Marcin Mazgaj. - Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2016. - S. 51-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7455-506-7
25
Art. 557 [Zwolnienie od odpowiedzialności] / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // W: Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 413-419. - ISBN 978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
26
Art. 558 [Modyfikacja odpowiedzialności] / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // W: Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 419-422. - ISBN 978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
27
Wybrane zagadnienia prawne przekazu audiowizualnego = Selected Legal Issue of Audiovisual Transmission / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 76 (2014), s. 199-215. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z76/A.Grzesiok-Horosz_P%20.pdf. - ISSN 1641-3466
28
Art. 573 [Roszczenia osoby trzeciej] / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // W: Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 485-487. - ISBN 978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
29
Art. 559 [Chwila powstania wad] / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // W: Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 422-425. - ISBN 978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
30
Art. 552 [Zwłoka z zapłatą ceny] / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // W: Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 385-388. - ISBN 978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
31
Ograniczone prawa rzeczowe (a przy okazji użytkowanie wieczyste) / Piotr Horosz, Agnieszka Grzesiok-Horosz // W: Prawo prywatne w przykładach i zadaniach / red. nauk. Piotr Stec, Mariusz Załucki. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 145-160. - ISBN 978-83-7930-498-1
32
Art. 554 [Przedawnienie] / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // W: Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 389-393. - ISBN 978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
33
Art. 549 [Zwłoka ze specyfikacją] / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // W: Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 366-372. - ISBN 978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
34
O stosunkach (rzecz jasna cywilnoprawnych) / Piotr Horosz, Agnieszka Grzesiok-Horosz // W: Prawo prywatne w przykładach i zadaniach / red. nauk. Piotr Stec, Mariusz Załucki. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 45-56. - ISBN 978-83-7930-498-1
35
Art. 550 [Wyłączność sprzedaży] / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // W: Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 372-379. - ISBN 978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
36
Przepisy ogólne / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk, Gabriela Bar, Berenika Kaczmarek-Templin, Joanna Kozińska, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Piotr Stec, Dariusz Szostek, Beata Więzowska-Czepiel, Mariusz Załucki // W: Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 3-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
37
Art. 551 [Zwłoka z odebraniem] / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // W: Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 379-385. - ISBN 978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
38
Know-how jako składnik majątku przedsiębiorstwa = Know-how as Constituent of Enterprise Assets / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // Przegląd Nauk Stosowanych [on-line]. - nr 2 (2014), s. 71-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pns.po.opole.pl/pns/PNS_02.pdf. - ISSN 2353-8899
39
Art. 572 1 (uchylony) / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // W: Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 481-485. - ISBN 978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
40
Naśladownictwo produktów jako czyn nieuczciwej konkurencji zagrażający innowacyjności = The Imitation of Products as Unfair Competition Practice and a Threat to Innovation / Piotr Horosz // W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań = Modernity of Industry and Services in Times of Crisis and New Challenges / red. Jan Brzóska, Jan Pyka. - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2013. - S. 150-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-85587-32-3
41
Podstawy ochrony własności intelektualnej / red. Małgorzata Baron-Wiaterek, Piotr Horosz, Tomasz Szewc. - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013. - 172, [2] s. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7880-033-0
42
Przywrócenie konkurencyjności przedsiębiorcy jako jeden z celów postępowania naprawczego = Re-Establishment of the Entrepreneur 's Ability to Compete in the Market Place as a One of Purposes of Rehabilitation Proceedings / Piotr Horosz // W: Konkurencyjność podmiotów gospodarczych i jej determinanty / red. nauk. Andrzej Limański, Róża Milic-Czerniak. - Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, 2013. - S. 107-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-87296-64-3
43
Selected Legal Issues of Internet Sale of Goods / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // W: Contemporary Challenges Towards Management III / ed. by Joachim Foltys, L'ubica Lesáková, Maria Uramova, Anna Wziątek-Staśko. - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2013. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; 3067). - S. 203-218. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-226-2188-9
44
Zdrowie obywateli jako dobro publiczne / Piotr Horosz // W: Administracja dóbr i usług publicznych / red. nauk. Marta Woźniak. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 99-110. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-781-3
45
Wprowadzenie / Piotr Horosz // W: Podstawy ochrony własności intelektualnej / red. Małgorzata Baron-Wiaterek, Piotr Horosz, Tomasz Szewc. - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013. - S. 7-12. - ISBN 978-83-7880-033-0
46
Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości likwidacyjnej / Piotr Horosz. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. - XL, 360 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-255-5376-0
47
Umowa know-how jako narzędzie służące transferowi technologii = The Know-how Contract as a Tool of Transfer of Technology / Piotr Horosz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - t. 51, nr 6 (2013), s. 213-225. - Tytuł numeru: Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_pn_51_druk.pdf. - ISSN 1426-9724
48
Upadłość konsumencka w prawie polskim = Personal Bankruptcy in Polish Law / Piotr Horosz // Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Research Journal of the Chorzow Faculty of the Poznan School of Banking. - nr 15 (2013), s. 195-216. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Współczesna ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_wz_chorzow_15.pdf. - ISSN 1642-9605
49
Prawnogospodarcze konsekwencje komercjalizacji szpitali / Piotr Horosz. - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013. - 250 s. ; 21 cm. - Tyt. poprzedniego wyd.: Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-4482-1
50
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji / Piotr Horosz // W: Podstawy ochrony własności intelektualnej / red. Małgorzata Baron-Wiaterek, Piotr Horosz, Tomasz Szewc. - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013. - S. 150-172. - ISBN 978-83-7880-033-0
51
Organizacja sieci skomercjalizowanych szpitali szansą dla polskiej służby zdrowia = Organizing Commercialized Hospitals' Network as an Opportunity for Polish Health Care / Piotr Horosz // Przegląd Nauk Stosowanych [on-line]. - nr 1 (2013), s. 104-111. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pns.po.opole.pl/pns/PNS_01.pdf. - ISSN 2353-8899
52
Jak przekształcić szpital w spółkę / Piotr Horosz // Rzeczpospolita. - nr 30 (2012), s. D10. - Streszcz. - ISSN 0208-9130
53
Zagadnienia ogólne / Piotr Horosz // W: Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 19-33. - ISBN 978-83-264-3795-3
54
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym = Prevention of Unfair Business-to-Consumer Commercial Practices / Piotr Horosz // Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. - nr 12 (2012), s. 64-82. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-7017
55
Problematyka prywatyzacji skomercjalizowanych szpitali i emisji akcji lub obligacji - wybrane zagadnienia / Piotr Horosz // W: Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 122-136. - ISBN 978-83-264-3795-3
56
Spółka akcyjna prowadząca skomercjalizowany szpital / Piotr Horosz // W: Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 99-114. - ISBN 978-83-264-3795-3
57
Skutki ogłoszenia upadłości skomercjalizowanego szpitala / Piotr Horosz // W: Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 166-190. - ISBN 978-83-264-3795-3
58
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - 399 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-3795-3
59
Spółki kapitałowe w prawie polskim i ich wykorzystanie w procesie komercjalizacji szpitali według przepisów ustawy o działalności leczniczej / Piotr Horosz // W: Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 54-63. - ISBN 978-83-264-3795-3
60
Podstawy ogłoszenia upadłości i wszczęcie postępowania upadłościowego / Piotr Horosz // W: Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 149-165. - ISBN 978-83-264-3795-3
61
Przesłanki i przebieg komercjalizacji szpitali według przepisów ustawy o działalności leczniczej / Piotr Horosz // W: Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 34-53. - ISBN 978-83-264-3795-3
62
Przekształcone szpitale-spółki mogą upaść / Piotr Horosz // Rzeczpospolita. - nr 56 (2012), s. D10-D11. - Streszcz. - ISSN 0208-9130
63
Postępowanie upadłościowe i naprawcze wobec skomercjalizowanych szpitali - zagadnienia ogólne / Piotr Horosz // W: Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 137-148. - ISBN 978-83-264-3795-3
64
Przebieg upadłości układowej skomercjalizowanego szpitala / Piotr Horosz // W: Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 209-220. - ISBN 978-83-264-3795-3
65
Postępowanie naprawcze wobec skomercjalizowanego szpitala / Piotr Horosz // W: Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 221-236. - ISBN 978-83-264-3795-3
66
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca skomercjalizowany szpital / Piotr Horosz // W: Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 64-98. - ISBN 978-83-264-3795-3
67
Przebieg upadłości likwidacyjnej skomercjalizowanego szpitala / Piotr Horosz // W: Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 191-208. - ISBN 978-83-264-3795-3
68
Zastaw rejestrowy na prawach autorskich = Registered Pledge on Copyrights / Piotr Horosz // Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. Własność Intelektualna. - z. 9 (2012), s. 99-122. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Własność intelektualna w szkołach wyższych. - Bibliogr. - ISSN 1508-9657
69
Przekształcanie, łączenie się i podział spółek prowadzących skomercjalizowane szpitale / Piotr Horosz // W: Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 115-121. - ISBN 978-83-264-3795-3
70
Contracts in Public Administration / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // Acta Universitatis Danubius. Juridica,. - vol. 7, no. 1 (2011), s. 16-28. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/article/download/836/747
71
Ogólne wiadomości o zobowiązaniach / Piotr Horosz // W: Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji / red. Piotr Stec, Mariusz Załucki. - Wyd. 2. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 130-139. - ISBN 978-83-7641-179-8
72
Reprywatyzacja muzealiów zagrożeniem dziedzictwa narodowego? = Re-privatization of Museum Items - a Threat to the National Heritage? / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // Opolskie Studia Administracyjno-Prawne. - t. 8 (2011), s. 123-137. - ISSN 1731-8297
73
Dodatkowe pieniądze mają pomóc w przekształceniu szpitali w spółki / Piotr Horosz // Rzeczpospolita. - nr 288 (2011), s. D10-D11. - Streszcz. - ISSN 0208-9130
74
Spółki komandytowe jako narzędzie budowania sieci handlowych = Limited Partnership as a Way of Building Commercial Networks / Piotr Horosz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 171 (2011), s. 127-137. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
75
Zabezpieczenia wierzytelności / Piotr Horosz // W: Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji / red. Piotr Stec, Mariusz Załucki. - Wyd. 2. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 299-325. - ISBN 978-83-7641-179-8
76
Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego / Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011. - 264 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1455-8
77
Pomoc publiczna w prawie wspólnotowym = Public Aid in Community Law / Piotr Horosz // W: Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospodarki krajów Unii Europejskiej / red. nauk. Jolanta Stacharska-Targosz, Jarosław Szostak. - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2010. - S. 121-130. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7205-286-5
78
Organizacja sieci szpitali jako spółek komandytowych = The Possibility of Using Limited Partnerships to Organize Hospital Networks / Piotr Horosz // W: Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia / red. nauk. Maria Urbaniec, Piotr Stec. - Częstochowa: Wydawnictwo Akademii Polonijnej "Educator", 2010. - S. 69-82. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7542-057-9
79
Prawne podstawy przedsiębiorczości : testy / red. Piotr Horosz ; Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010. - 177, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-264-0379-8
80
Zabezpieczenia wierzytelności / Piotr Horosz // W: Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji / red. Piotr Stec, Mariusz Załucki. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 291-317. - ISBN 978-83-7641-179-8
81
Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia zastawnika rejestrowego = Extra-executive Methods of Satisfying a Registered Pledge / Piotr Horosz // Opolskie Studia Administracyjno-Prawne. - t. 7 (2010), s. 217-228. - ISSN 1731-8297
82
Ogólne wiadomości o zobowiązaniach / Piotr Horosz // W: Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji / red. Piotr Stec, Mariusz Załucki. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 128-137. - ISBN 978-83-7641-179-8
83
Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej = Carrying out the Tasks with Range of the Municipal Economy / Agnieszka Grzesiok, Piotr Horosz // Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. - nr 2 (8) (2009), s. 63-82. - Streszcz., summ.
84
Prawne podstawy przedsiębiorczości / red. Piotr Horosz ; Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk. - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009. - 429, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-7601-218-6
85
Zabezpieczanie wierzytelności przedsiębiorców w obrocie gospodarczym / Piotr Horosz // W: Przewodnik START : przedsiębiorczość akademicka / red. Agata Pradela. - Gliwice: Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009. - S. 197-205. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60716-74-8
86
Partnerstwo publiczno-prywatne przy wykorzystaniu spółek kapitałowych = Public-private Partnerships in the Form of a Capital Company / Piotr Horosz // W: Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego / red. nauk. Maria Urbaniec, Piotr Stec, Stanisław Dolata. - Częstochowa: Wydawnictwo Akademii Polonijnej "Educator", 2009. - S. 133-142. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7542-013-5
87
Tryb ustanowienia zastawu rejestrowego = Use of Computer Programs in the Light of Copyright Law / Piotr Horosz // Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. - nr 2 (8) (2009), s. 100-113. - Streszcz., summ.
88
Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego / Piotr Horosz // W: Zarys ustroju samorządu lokalnego i regionalnego / red. Małgorzata Baron-Wiaterek, Ernest Knosala, Lidia Zacharko. - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009. - S. 98-116. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7335-578-1
89
Swoboda przedsiębiorczości a swoboda świadczenia usług w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Piotr HOROSZ // Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 1 (2008), s. 18-27. - Streszcz. - ISSN 1233-4634
90
Prawne podstawy przedsiębiorczości / Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2007. - 318, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-7526-067-0
91
Obowiązki informacyjne związane z nabyciem lub zbyciem znacznych pakietów akcji przedsiębiorcy będącego spółką publiczną, wynikające z przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi = Obligation to Provide Information in Connection with the Purchase or Sale Substantial Blocks of Shares of an Entrepreneur, Which Is a Public Company, Resulting from Provisions of the Act - Law on Public Circulation of Securities / Piotr Horosz // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 37 (2006), s. 85-93. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-3466
92
Prawo spółek i podstawy prawa gospodarczego / Piotr HOROSZ // W: Podstawy prawa dla studentów zarządzania / red. Ernest Knosala, Małgorzata Baron-Wiaterek. - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2005. - S. 210-244. - Bibliogr. - ISBN 83-7335-279-1
93
Skuteczny interwencjonizm / Piotr Horosz // Dziennik Gazeta Prawna. - nr 188 (1553) (2005), s. 18. - ISSN 2080-6744
94
Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu / Piotr Horosz. - Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2005. - 236, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Zakamycza). - ISBN 83-7444-002-3
95
Marketing papierów wartościowych przy wykorzystaniu internetu w świetle przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi = Marketing of Securities with the Use of the Internet in the Light of Regulations Controlling the Public Circulation of Securities / Piotr Horosz // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 24 (2004), s. 157-162. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-3466
96
Ustanowienie zastawu rejestrowego / Piotr P. Horosz // Monitor Prawniczy. - R. 12, nr 10 (2004), s. 449-456. - Streszcz. - ISSN 1230-6509
97
Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (2) / Piotr P. Horosz // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 9 (153) (2003), s. 105-110. - Streszcz. - ISSN 1508-9711
98
Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu / Piotr P. Horosz // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 8 (152) (2003), s. 87-89. - Streszcz. - ISSN 1508-9711
99
Praktyka bankowa : edycja 2000 / Piotr Babiarz, Iwona Ciepiela, Piotr Horosz, Przemysław Jaroński, Agnieszka Kondracka, Jacek Kukulski, Marek Machnij, Przemysław Malinowski, Michał Mysłowski, Elżbieta Niezbecka, Marzena Okła, Ireneusz Pluta, Anna Pyka, Rafał Skiba, Romana Troicka-Sosińska, Radosław Ździeborski. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2000. - (Poradniki Prawnicze). - ISBN 83-7110-372-7
100
Wygaśnięcie zastawu rejestrowego / Piotr Horosz // Monitor Prawniczy. - z. 6 - dodatek Biuletyn Bankowy (1999), s. 7-12. - Streszcz. - ISSN 1230-6509
101
Wielkie perspektywy, czy wielki niewypał? / Piotr Horosz // Penetrator. - nr 9 (81) (1997), s. 50-51. - Streszcz. - ISSN 1233-3050
102
Podmiotowy zakres zastawu rejestrowego / Piotr Horosz // Edukacja Prawnicza. - nr 3/4 (grudzień-styczeń) (1997/1998), s. 8-9. - ISSN 1231-0336
103
Zastaw na papierach wartościowych / Piotr P. Horosz // Penetrator. - nr 8 (68) (1996), s. 51-55. - Streszcz. - ISSN 1233-3050
104
Problemy z zastawem : zaspokojenie zastawnika z obciążonych zastawem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu / Piotr P. Horosz // Penetrator. - nr 9 (69) (1996), s. 43-50. - Streszcz. - ISSN 1233-3050
105
Problemy z zastawem : ustanowienie zastawu na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu / Piotr P. Horosz // Penetrator. - nr 10 (70) (1996), s. 37-40. - Streszcz. - ISSN 1233-3050
1
Horosz P., Grzesiok-Horosz A., (2021), Ochrona wizerunku w mediach w dobie pandemii, "Zarządzanie Mediami", t. 9, nr 2, s. 355-368; https://www.ejournals.eu/ZM/2021/2-2021/art/18940/
2
Horosz P., (2021), Ograniczenia zbywalności akcji spółki akcyjnej w prawie polskim, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 130 s.
3
Horosz P., Grzesiok-Horosz A., (2021), Prawo do wizerunku w społeczeństwie informacyjnym, "Santander Art and Culture Law Review", nr 1, s. 21-38; https://www.ejournals.eu/SAACLR/2021/1-2021/art/20748/
4
Horosz P., (2020), O niecelowości utrzymania upadłości deweloperskiej jako odrębnego postępowania upadłościowego. [W:] Dumkiewicz M., Kopaczyńska-Pieczniak K., Szczotka J. (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, T. 2, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 1063-1077.
5
Horosz P., (2020), Użyczenie. [W:] Załucki M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1458-1468.
6
Kubiak-Cyrul A., Jasińska K., Salamonowicz M., Horosz P., Barański M., Wenda W., (2020), Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych. [W:] Załucki M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 866-919.
7
Horosz P., (2020), Bezpodstawne wzbogacenie. [W:] Załucki M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 919-946.
8
Horosz P., (2020), Wielość dłużników albo wierzycieli. [W:] Załucki M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 837-866.
9
Horosz P., (2020), Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu prostej spółki akcyjnej - zagadnienia wybrane. [W:] Marak K. (red.), Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego : zagadnienia prywatno- i publicznoprawne, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 107-115.
10
Horosz P., (2020), Umowa rachunku bankowego. [W:] Załucki M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1471-1480.
11
Horosz P., (2019), Pozycja prawna wierzyciela rzeczowego w postępowaniu sanacyjnym. [W:] Pinior P., Relidzyński P., Wyrzykowski W., Zielińska E., Żaba M. (red.), Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 339-346.
12
Horosz P., (2019), Użyczenie. [W:] Załucki M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1519-1529.
13
Horosz P., (2019), Bezpodstawne wzbogacenie. [W:] Załucki M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 951-979.
14
Horosz P., (2019), Umowa rachunku bankowego. [W:] Załucki M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1533-1542.
15
Kubiak-Cyrul A., Jasińska K., Salamonowicz M., Horosz P., Barański M., Wenda W., (2019), Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych. [W:] Załucki M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 902-951.
16
Horosz P., (2019), Wielość dłużników albo wierzycieli. [W:] Załucki M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 871-902.
17
Horosz P., (2018), Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w postępowaniach restrukturyzacyjnych. [W:] Kuźnik M., Witosz (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 47-65.
18
Horosz P., (2018), Swoboda przedsiębiorczości w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", nr 2, s. 19-26.
19
Horosz P., (2018), Piotr Gil, Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości, Warszawa 2016, Wolters Kluwer Polska SA, s. 530., "Państwo i Prawo", z. 3, s. 120-124.
20
Horosz P., (2018), Od klasycznych papierów wartościowych do zdematerializowanych instrumentów finansowych - ewolucja i perspektywy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (976), s. 201-217; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1493/1178
21
Horosz P., (2018), Spółka komandytowa typu Einheitsgesellschaft - wybrane zagadnienia. [W:] Frąckowiak J. (red.), Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 375-399.
22
Horosz P., (2017), Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w postępowaniach restrukturyzacyjnych. [W:] Konferencja naukowa pt. "Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa"
23
Horosz P., (2017), From Classic Securities to Dematerialized Financial Instruments - Evolution and Perspective. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 52-53.
24
Horosz P., (2016), Spółki komandytowe z udziałem spółek komunalnych - wybrane zagadnienia. [W:] Bieś-Srokosz P., Mazgaj M. (red.), Współczesne problemy prawa publicznego i prawa prywatnego, Częstochowa : Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, s. 51-63.
25
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2014), Art. 557 [Zwolnienie od odpowiedzialności]. [W:] Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 413-419.
26
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2014), Art. 558 [Modyfikacja odpowiedzialności]. [W:] Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 419-422.
27
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2014), Wybrane zagadnienia prawne przekazu audiowizualnego, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 76, s. 199-215; http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z76/A.Grzesiok-Horosz_P%20.pdf
28
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2014), Art. 573 [Roszczenia osoby trzeciej]. [W:] Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 485-487.
29
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2014), Art. 559 [Chwila powstania wad]. [W:] Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 422-425.
30
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2014), Art. 552 [Zwłoka z zapłatą ceny]. [W:] Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 385-388.
31
Horosz P., Grzesiok-Horosz A., (2014), Ograniczone prawa rzeczowe (a przy okazji użytkowanie wieczyste). [W:] Stec P., Załucki M. (red.), Prawo prywatne w przykładach i zadaniach, Warszawa : Difin SA, s. 145-160.
32
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2014), Art. 554 [Przedawnienie]. [W:] Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 389-393.
33
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2014), Art. 549 [Zwłoka ze specyfikacją]. [W:] Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 366-372.
34
Horosz P., Grzesiok-Horosz A., (2014), O stosunkach (rzecz jasna cywilnoprawnych). [W:] Stec P., Załucki M. (red.), Prawo prywatne w przykładach i zadaniach, Warszawa : Difin SA, s. 45-56.
35
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2014), Art. 550 [Wyłączność sprzedaży]. [W:] Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 372-379.
36
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., Antoniuk J., Bar G., Kaczmarek-Templin B., Kozińska J., Kubiak-Cyrul A., Stec P., Szostek D., Więzowska-Czepiel B., Załucki M., (2014), Przepisy ogólne. [W:] Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 3-71.
37
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2014), Art. 551 [Zwłoka z odebraniem]. [W:] Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 379-385.
38
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2014), Know-how jako składnik majątku przedsiębiorstwa, "Przegląd Nauk Stosowanych" [on-line], nr 2, s. 71-80; http://pns.po.opole.pl/pns/PNS_02.pdf
39
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2014), Art. 572 1 (uchylony). [W:] Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 481-485.
40
Horosz P., (2013), Naśladownictwo produktów jako czyn nieuczciwej konkurencji zagrażający innowacyjności. [W:] Brzóska J., Pyka J. (red.), Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań, Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, s. 150-158.
41
Baron-Wiaterek M., Horosz P., Szewc T. (red.), (2013), Podstawy ochrony własności intelektualnej, Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 172, [2] s.
42
Horosz P., (2013), Przywrócenie konkurencyjności przedsiębiorcy jako jeden z celów postępowania naprawczego. [W:] Limański A., Milic-Czerniak R. (red.), Konkurencyjność podmiotów gospodarczych i jej determinanty, Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, s. 107-120.
43
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2013), Selected Legal Issues of Internet Sale of Goods. [W:] Foltys J., Lesáková L., Uramova M., Wziątek-Staśko A. (red.), Contemporary Challenges Towards Management III (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 3067), Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, s. 203-218.
44
Horosz P., (2013), Zdrowie obywateli jako dobro publiczne. [W:] Woźniak M. (red.), Administracja dóbr i usług publicznych, Warszawa : Difin SA, s. 99-110.
45
Horosz P., (2013), Wprowadzenie. [W:] Baron-Wiaterek M., Horosz P., Szewc T. (red.), Podstawy ochrony własności intelektualnej, Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s. 7-12.
46
Horosz P., (2013), Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości likwidacyjnej, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XL, 360 s.
47
Horosz P., (2013), Umowa know-how jako narzędzie służące transferowi technologii, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", t. 51, nr 6, s. 213-225; http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_pn_51_druk.pdf
48
Horosz P., (2013), Upadłość konsumencka w prawie polskim, "Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", nr 15, s. 195-216; http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_wz_chorzow_15.pdf
49
Horosz P., (2013), Prawnogospodarcze konsekwencje komercjalizacji szpitali, 2. wyd.Warszawa : Wolters Kluwer SA, 250 s.
50
Horosz P., (2013), Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. [W:] Baron-Wiaterek M., Horosz P., Szewc T. (red.), Podstawy ochrony własności intelektualnej, Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s. 150-172.
51
Horosz P., (2013), Organizacja sieci skomercjalizowanych szpitali szansą dla polskiej służby zdrowia, "Przegląd Nauk Stosowanych" [on-line], nr 1, s. 104-111; http://pns.po.opole.pl/pns/PNS_01.pdf
52
Horosz P., (2012), Jak przekształcić szpital w spółkę, "Rzeczpospolita", nr 30, s. D10.
53
Horosz P., (2012), Zagadnienia ogólne. [W:] Horosz P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 19-33.
54
Horosz P., (2012), Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym, "Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu", nr 12, s. 64-82.
55
Horosz P., (2012), Problematyka prywatyzacji skomercjalizowanych szpitali i emisji akcji lub obligacji - wybrane zagadnienia. [W:] Horosz P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 122-136.
56
Horosz P., (2012), Spółka akcyjna prowadząca skomercjalizowany szpital. [W:] Horosz P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 99-114.
57
Horosz P., (2012), Skutki ogłoszenia upadłości skomercjalizowanego szpitala. [W:] Horosz P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 166-190.
58
Horosz P. (red.), (2012), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 399 s.
59
Horosz P., (2012), Spółki kapitałowe w prawie polskim i ich wykorzystanie w procesie komercjalizacji szpitali według przepisów ustawy o działalności leczniczej. [W:] Horosz P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 54-63.
60
Horosz P., (2012), Podstawy ogłoszenia upadłości i wszczęcie postępowania upadłościowego. [W:] Horosz P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 149-165.
61
Horosz P., (2012), Przesłanki i przebieg komercjalizacji szpitali według przepisów ustawy o działalności leczniczej. [W:] Horosz P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 34-53.
62
Horosz P., (2012), Przekształcone szpitale-spółki mogą upaść, "Rzeczpospolita", nr 56, s. D10-D11.
63
Horosz P., (2012), Postępowanie upadłościowe i naprawcze wobec skomercjalizowanych szpitali - zagadnienia ogólne. [W:] Horosz P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 137-148.
64
Horosz P., (2012), Przebieg upadłości układowej skomercjalizowanego szpitala. [W:] Horosz P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 209-220.
65
Horosz P., (2012), Postępowanie naprawcze wobec skomercjalizowanego szpitala. [W:] Horosz P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 221-236.
66
Horosz P., (2012), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca skomercjalizowany szpital. [W:] Horosz P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 64-98.
67
Horosz P., (2012), Przebieg upadłości likwidacyjnej skomercjalizowanego szpitala. [W:] Horosz P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 191-208.
68
Horosz P., (2012), Zastaw rejestrowy na prawach autorskich, "Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. Własność Intelektualna", z. 9, s. 99-122.
69
Horosz P., (2012), Przekształcanie, łączenie się i podział spółek prowadzących skomercjalizowane szpitale. [W:] Horosz P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 115-121.
70
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2011), Contracts in Public Administration, "Acta Universitatis Danubius. Juridica,", vol. 7, no. 1, s. 16-28; http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/article/download/836/747
71
Horosz P., (2011), Ogólne wiadomości o zobowiązaniach. [W:] Stec P., Załucki M. (red.), Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, Warszawa : Difin, s. 130-139.
72
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2011), Reprywatyzacja muzealiów zagrożeniem dziedzictwa narodowego?, "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne", t. 8, s. 123-137.
73
Horosz P., (2011), Dodatkowe pieniądze mają pomóc w przekształceniu szpitali w spółki, "Rzeczpospolita", nr 288, s. D10-D11.
74
Horosz P., (2011), Spółki komandytowe jako narzędzie budowania sieci handlowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 171, s. 127-137.
75
Horosz P., (2011), Zabezpieczenia wierzytelności. [W:] Stec P., Załucki M. (red.), Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, Warszawa : Difin, s. 299-325.
76
Horosz P., (2011), Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 264 s.
77
Horosz P., (2010), Pomoc publiczna w prawie wspólnotowym. [W:] Stacharska-Targosz J., Szostak J. (red.), Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospodarki krajów Unii Europejskiej, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s. 121-130.
78
Horosz P., (2010), Organizacja sieci szpitali jako spółek komandytowych. [W:] Urbaniec M., Stec P. (red.), Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia, Częstochowa : Wydawnictwo Akademii Polonijnej "Educator", s. 69-82.
79
Horosz P., Antoniuk J., (2010), Prawne podstawy przedsiębiorczości: testy, Horosz P. (red.), Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 177, [1] s.
80
Horosz P., (2010), Zabezpieczenia wierzytelności. [W:] Stec P., Załucki M. (red.), Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, Warszawa : Difin, s. 291-317.
81
Horosz P., (2010), Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia zastawnika rejestrowego, "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne", t. 7, s. 217-228.
82
Horosz P., (2010), Ogólne wiadomości o zobowiązaniach. [W:] Stec P., Załucki M. (red.), Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, Warszawa : Difin, s. 128-137.
83
Grzesiok A., Horosz P., (2009), Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej, "Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu", nr 2 (8), s. 63-82.
84
Horosz P., Antoniuk J., (2009), Prawne podstawy przedsiębiorczości, Horosz P. (red.), 2. wyd.Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 429, [1] s.
85
Horosz P., (2009), Zabezpieczanie wierzytelności przedsiębiorców w obrocie gospodarczym. [W:] Pradela A. (red.), Przewodnik START : przedsiębiorczość akademicka, Gliwice : Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, s. 197-205.
86
Horosz P., (2009), Partnerstwo publiczno-prywatne przy wykorzystaniu spółek kapitałowych. [W:] Urbaniec M., Stec P., Dolata S. (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego, Częstochowa : Wydawnictwo Akademii Polonijnej "Educator", s. 133-142.
87
Horosz P., (2009), Tryb ustanowienia zastawu rejestrowego, "Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu", nr 2 (8), s. 100-113.
88
Horosz P., (2009), Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. [W:] Baron-Wiaterek M., Knosala E., Zacharko L. (red.), Zarys ustroju samorządu lokalnego i regionalnego, Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s. 98-116.
89
Horosz P., (2008), Swoboda przedsiębiorczości a swoboda świadczenia usług w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", nr 1, s. 18-27.
90
Horosz P., Antoniuk J., (2007), Prawne podstawy przedsiębiorczości, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 318, [1] s.
91
Horosz P., (2006), Obowiązki informacyjne związane z nabyciem lub zbyciem znacznych pakietów akcji przedsiębiorcy będącego spółką publiczną, wynikające z przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 37, s. 85-93.
92
Horosz P., (2005), Prawo spółek i podstawy prawa gospodarczego. [W:] Knosala E., Baron-Wiaterek M. (red.), Podstawy prawa dla studentów zarządzania, Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s. 210-244.
93
Horosz P., (2005), Skuteczny interwencjonizm, "Dziennik Gazeta Prawna", nr 188 (1553), s. 18.
94
Horosz P., (2005), Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 236, [1] s.
95
Horosz P., (2004), Marketing papierów wartościowych przy wykorzystaniu internetu w świetle przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 24, s. 157-162.
96
Horosz P., (2004), Ustanowienie zastawu rejestrowego, "Monitor Prawniczy", R. 12, nr 10, s. 449-456.
97
Horosz P., (2003), Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (2), "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 9 (153), s. 105-110.
98
Horosz P., (2003), Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 8 (152), s. 87-89.
99
Babiarz P., Ciepiela I., Horosz P., Jaroński P., Kondracka A., Kukulski J., Machnij M., Malinowski P., Mysłowski M., Niezbecka E., Okła M., Pluta I., Pyka A., Skiba R., Troicka-Sosińska R., Ździeborski R., (2000), Praktyka bankowa: edycja 2000, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
100
Horosz P., (1999), Wygaśnięcie zastawu rejestrowego, "Monitor Prawniczy", z. 6 - dodatek Biuletyn Bankowy, s. 7-12.
101
Horosz P., (1997), Wielkie perspektywy, czy wielki niewypał?, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 9 (81), s. 50-51.
102
Horosz P., (1997), Podmiotowy zakres zastawu rejestrowego, "Edukacja Prawnicza", nr 3/4 (grudzień-styczeń), s. 8-9.
103
Horosz P., (1996), Zastaw na papierach wartościowych, "Penetrator", nr 8 (68), s. 51-55.
104
Horosz P., (1996), Problemy z zastawem : zaspokojenie zastawnika z obciążonych zastawem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, "Penetrator", nr 9 (69), s. 43-50.
105
Horosz P., (1996), Problemy z zastawem : ustanowienie zastawu na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, "Penetrator", nr 10 (70), s. 37-40.
1
@article{UEK:2168357028,
author = "Piotr Horosz and Agnieszka Grzesiok-Horosz",
title = "Ochrona wizerunku w mediach w dobie pandemii",
journal = "Zarządzanie Mediami",
number = "t. 9, 2",
pages = "355-368",
year = "2021",
url = {https://www.ejournals.eu/ZM/2021/2-2021/art/18940/},
}
2
@book{UEK:2168360496,
author = "Piotr Horosz",
title = "Ograniczenia zbywalności akcji spółki akcyjnej w prawie polskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-863-6",
}
3
@article{UEK:2168360434,
author = "Piotr Horosz and Agnieszka Grzesiok-Horosz",
title = "Prawo do wizerunku w społeczeństwie informacyjnym",
journal = "Santander Art and Culture Law Review",
number = "1",
pages = "21-38",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/2450050XSNR.21.002.14591},
url = {https://www.ejournals.eu/SAACLR/2021/1-2021/art/20748/},
}
4
@inbook{UEK:2168350100,
author = "Piotr Horosz",
title = "O niecelowości utrzymania upadłości deweloperskiej jako odrębnego postępowania upadłościowego",
booktitle = "Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2",
pages = "1063-1077",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2020",
isbn = "978-83-8187-795-4",
}
5
@inbook{UEK:2168350554,
author = "Piotr Horosz",
title = "Użyczenie",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz",
pages = "1458-1468",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
edition = "Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone",
isbn = "978-83-8198-746-2",
}
6
@inbook{UEK:2168350544,
author = "Agnieszka Kubiak-Cyrul and Katarzyna Jasińska and Marek Salamonowicz and Piotr Horosz and Michał Barański and Weronika Wenda",
title = "Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz",
pages = "866-919",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
edition = "Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone",
isbn = "978-83-8198-746-2",
}
7
@inbook{UEK:2168350552,
author = "Piotr Horosz",
title = "Bezpodstawne wzbogacenie",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz",
pages = "919-946",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
edition = "Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone",
isbn = "978-83-8198-746-2",
}
8
@inbook{UEK:2168350542,
author = "Piotr Horosz",
title = "Wielość dłużników albo wierzycieli",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz",
pages = "837-866",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
edition = "Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone",
isbn = "978-83-8198-746-2",
}
9
@inbook{UEK:2168356552,
author = "Piotr Horosz",
title = "Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu prostej spółki akcyjnej - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego : zagadnienia prywatno- i publicznoprawne",
pages = "107-115",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2020",
isbn = "978-83-7695-870-5",
}
10
@inbook{UEK:2168350556,
author = "Piotr Horosz",
title = "Umowa rachunku bankowego",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz",
pages = "1471-1480",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
edition = "Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone",
isbn = "978-83-8198-746-2",
}
11
@inbook{UEK:2168338081,
author = "Piotr Horosz",
title = "Pozycja prawna wierzyciela rzeczowego w postępowaniu sanacyjnym",
booktitle = "Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce",
pages = "339-346",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-746-4",
}
12
@inbook{UEK:2168333253,
author = "Piotr Horosz",
title = "Użyczenie",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz",
pages = "1519-1529",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8128-181-2",
}
13
@inbook{UEK:2168333251,
author = "Piotr Horosz",
title = "Bezpodstawne wzbogacenie",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz",
pages = "951-979",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8128-181-2",
}
14
@inbook{UEK:2168333259,
author = "Piotr Horosz",
title = "Umowa rachunku bankowego",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz",
pages = "1533-1542",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8128-181-2",
}
15
@inbook{UEK:2168333227,
author = "Agnieszka Kubiak-Cyrul and Katarzyna Jasińska and Marek Salamonowicz and Piotr Horosz and Michał Barański and Weronika Wenda",
title = "Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz",
pages = "902-951",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8128-181-2",
}
16
@inbook{UEK:2168333193,
author = "Piotr Horosz",
title = "Wielość dłużników albo wierzycieli",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz",
pages = "871-902",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8128-181-2",
}
17
@inbook{UEK:2168330275,
author = "Piotr Horosz",
title = "Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w postępowaniach restrukturyzacyjnych",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa",
pages = "47-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
isbn = "978-83-812-8902-3 ; 978-83-812-8987-0",
}
18
@article{UEK:2168324329,
author = "Piotr Horosz",
title = "Swoboda przedsiębiorczości w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości",
journal = "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach",
number = "2",
pages = "19-26",
year = "2018",
url = {},
}
19
@article{UEK:2168325155,
author = "Piotr Horosz",
title = "Piotr Gil, Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości, Warszawa 2016, Wolters Kluwer Polska SA, s. 530.",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 3",
pages = "120-124",
year = "2018",
}
20
@article{UEK:2168329715,
author = "Piotr Horosz",
title = "Od klasycznych papierów wartościowych do zdematerializowanych instrumentów finansowych - ewolucja i perspektywy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (976)",
pages = "201-217",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0976.0412},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1493/1178},
}
21
@inbook{UEK:2168324771,
author = "Piotr Horosz",
title = "Spółka komandytowa typu Einheitsgesellschaft - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania",
pages = "375-399",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8124-552-4",
}
22
@misc{UEK:2168316617,
author = "Piotr Horosz",
title = "Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w postępowaniach restrukturyzacyjnych",
booktitle = "Konferencja naukowa pt. "Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa"",
pages = "",
year = "2017",
}
23
@misc{UEK:2168336275,
author = "Piotr Horosz and ",
title = "From Classic Securities to Dematerialized Financial Instruments - Evolution and Perspective",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "52-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
24
@inbook{UEK:2168315891,
author = "Piotr Horosz",
title = "Spółki komandytowe z udziałem spółek komunalnych - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Współczesne problemy prawa publicznego i prawa prywatnego",
pages = "51-63",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza",
year = "2016",
isbn = "978-83-7455-506-7",
}
25
@inbook{UEK:2168315843,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Art. 557 [Zwolnienie od odpowiedzialności]",
booktitle = "Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz",
pages = "413-419",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1",
}
26
@inbook{UEK:2168315847,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Art. 558 [Modyfikacja odpowiedzialności]",
booktitle = "Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz",
pages = "419-422",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1",
}
27
@article{UEK:2168314175,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Wybrane zagadnienia prawne przekazu audiowizualnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 76",
pages = "199-215",
year = "2014",
url = {http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z76/A.Grzesiok-Horosz_P%20.pdf},
}
28
@inbook{UEK:2168315855,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Art. 573 [Roszczenia osoby trzeciej]",
booktitle = "Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz",
pages = "485-487",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1",
}
29
@inbook{UEK:2168315849,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Art. 559 [Chwila powstania wad]",
booktitle = "Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz",
pages = "422-425",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1",
}
30
@inbook{UEK:2168315835,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Art. 552 [Zwłoka z zapłatą ceny]",
booktitle = "Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz",
pages = "385-388",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1",
}
31
@inbook{UEK:2168315899,
author = "Piotr Horosz and Agnieszka Grzesiok-Horosz",
title = "Ograniczone prawa rzeczowe (a przy okazji użytkowanie wieczyste)",
booktitle = "Prawo prywatne w przykładach i zadaniach",
pages = "145-160",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-498-1",
}
32
@inbook{UEK:2168315839,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Art. 554 [Przedawnienie]",
booktitle = "Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz",
pages = "389-393",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1",
}
33
@inbook{UEK:2168315829,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Art. 549 [Zwłoka ze specyfikacją]",
booktitle = "Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz",
pages = "366-372",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1",
}
34
@inbook{UEK:2168315897,
author = "Piotr Horosz and Agnieszka Grzesiok-Horosz",
title = "O stosunkach (rzecz jasna cywilnoprawnych)",
booktitle = "Prawo prywatne w przykładach i zadaniach",
pages = "45-56",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-498-1",
}
35
@inbook{UEK:2168315831,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Art. 550 [Wyłączność sprzedaży]",
booktitle = "Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz",
pages = "372-379",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1",
}
36
@inbook{UEK:2168315827,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz and Jarosław R. Antoniuk and Gabriela Bar and Berenika Kaczmarek-Templin and Joanna Kozińska and Agnieszka Kubiak-Cyrul and Piotr Stec and Dariusz Szostek and Beata Więzowska-Czepiel and Mariusz Załucki",
title = "Przepisy ogólne",
booktitle = "Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz",
pages = "3-71",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1",
}
37
@inbook{UEK:2168315833,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Art. 551 [Zwłoka z odebraniem]",
booktitle = "Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz",
pages = "379-385",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1",
}
38
@article{UEK:2168314171,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Know-how jako składnik majątku przedsiębiorstwa",
journal = "Przegląd Nauk Stosowanych",
number = "2",
pages = "71-80",
year = "2014",
url = {http://pns.po.opole.pl/pns/PNS_02.pdf},
}
39
@inbook{UEK:2168315853,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Art. 572 1 (uchylony)",
booktitle = "Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz",
pages = "481-485",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1",
}
40
@inbook{UEK:2168315893,
author = "Piotr Horosz",
title = "Naśladownictwo produktów jako czyn nieuczciwej konkurencji zagrażający innowacyjności",
booktitle = "Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań",
pages = "150-158",
adress = "Katowice",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział",
year = "2013",
isbn = "978-83-85587-32-3",
}
41
@book{UEK:2168315175,
title = "Podstawy ochrony własności intelektualnej",
adress = "Gliwice",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Śląskiej",
year = "2013",
isbn = "978-83-7880-033-0",
}
42
@inbook{UEK:2168315895,
author = "Piotr Horosz",
title = "Przywrócenie konkurencyjności przedsiębiorcy jako jeden z celów postępowania naprawczego",
booktitle = "Konkurencyjność podmiotów gospodarczych i jej determinanty",
pages = "107-120",
adress = "Katowice",
publisher = "Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych",
year = "2013",
isbn = "978-83-87296-64-3",
}
43
@inbook{UEK:2168315917,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Selected Legal Issues of Internet Sale of Goods",
booktitle = "Contemporary Challenges Towards Management III",
pages = "203-218",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski w Katowicach",
year = "2013",
issn = "0208-6336",
isbn = "978-83-226-2188-9",
}
44
@inbook{UEK:2168314527,
author = "Piotr Horosz",
title = "Zdrowie obywateli jako dobro publiczne",
booktitle = "Administracja dóbr i usług publicznych",
pages = "99-110",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-781-3",
}
45
@inbook{UEK:2168315155,
author = "Piotr Horosz",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Podstawy ochrony własności intelektualnej",
pages = "7-12",
adress = "Gliwice",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Śląskiej",
year = "2013",
isbn = "978-83-7880-033-0",
}
46
@book{UEK:2168313849,
author = "Piotr Horosz",
title = "Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości likwidacyjnej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-255-5376-0",
}
47
@article{UEK:2168314153,
author = "Piotr Horosz",
title = "Umowa know-how jako narzędzie służące transferowi technologii",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "t. 51, 6",
pages = "213-225",
year = "2013",
url = {http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_pn_51_druk.pdf},
}
48
@article{UEK:2168314157,
author = "Piotr Horosz",
title = "Upadłość konsumencka w prawie polskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "15",
pages = "195-216",
year = "2013",
url = {http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_wz_chorzow_15.pdf},
}
49
@book{UEK:2168315581,
author = "Piotr Horosz",
title = "Prawnogospodarcze konsekwencje komercjalizacji szpitali",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2013",
edition = "2. wyd.",
isbn = "978-83-264-4482-1",
}
50
@inbook{UEK:2168315163,
author = "Piotr Horosz",
title = "Zwalczanie nieuczciwej konkurencji",
booktitle = "Podstawy ochrony własności intelektualnej",
pages = "150-172",
adress = "Gliwice",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Śląskiej",
year = "2013",
isbn = "978-83-7880-033-0",
}
51
@article{UEK:2168314147,
author = "Piotr Horosz",
title = "Organizacja sieci skomercjalizowanych szpitali szansą dla polskiej służby zdrowia",
journal = "Przegląd Nauk Stosowanych",
number = "1",
pages = "104-111",
year = "2013",
url = {http://pns.po.opole.pl/pns/PNS_01.pdf},
}
52
@article{UEK:2168314125,
author = "Piotr Horosz",
title = "Jak przekształcić szpital w spółkę",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "30",
pages = "D10",
year = "2012",
}
53
@inbook{UEK:2168312767,
author = "Piotr Horosz",
title = "Zagadnienia ogólne",
booktitle = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
pages = "19-33",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
54
@article{UEK:2168315165,
author = "Piotr Horosz",
title = "Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym",
journal = "Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu",
number = "12",
pages = "64-82",
year = "2012",
}
55
@inbook{UEK:2168312779,
author = "Piotr Horosz",
title = "Problematyka prywatyzacji skomercjalizowanych szpitali i emisji akcji lub obligacji - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
pages = "122-136",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
56
@inbook{UEK:2168312775,
author = "Piotr Horosz",
title = "Spółka akcyjna prowadząca skomercjalizowany szpital",
booktitle = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
pages = "99-114",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
57
@inbook{UEK:2168312799,
author = "Piotr Horosz",
title = "Skutki ogłoszenia upadłości skomercjalizowanego szpitala",
booktitle = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
pages = "166-190",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
58
@book{UEK:2168312765,
title = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
59
@inbook{UEK:2168312771,
author = "Piotr Horosz",
title = "Spółki kapitałowe w prawie polskim i ich wykorzystanie w procesie komercjalizacji szpitali według przepisów ustawy o działalności leczniczej",
booktitle = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
pages = "54-63",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
60
@inbook{UEK:2168312787,
author = "Piotr Horosz",
title = "Podstawy ogłoszenia upadłości i wszczęcie postępowania upadłościowego",
booktitle = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
pages = "149-165",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
61
@inbook{UEK:2168312769,
author = "Piotr Horosz",
title = "Przesłanki i przebieg komercjalizacji szpitali według przepisów ustawy o działalności leczniczej",
booktitle = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
pages = "34-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
62
@article{UEK:2168314129,
author = "Piotr Horosz",
title = "Przekształcone szpitale-spółki mogą upaść",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "56",
pages = "D10-D11",
year = "2012",
}
63
@inbook{UEK:2168312783,
author = "Piotr Horosz",
title = "Postępowanie upadłościowe i naprawcze wobec skomercjalizowanych szpitali - zagadnienia ogólne",
booktitle = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
pages = "137-148",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
64
@inbook{UEK:2168312803,
author = "Piotr Horosz",
title = "Przebieg upadłości układowej skomercjalizowanego szpitala",
booktitle = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
pages = "209-220",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
65
@inbook{UEK:2168312805,
author = "Piotr Horosz",
title = "Postępowanie naprawcze wobec skomercjalizowanego szpitala",
booktitle = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
pages = "221-236",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
66
@inbook{UEK:2168312773,
author = "Piotr Horosz",
title = "Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca skomercjalizowany szpital",
booktitle = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
pages = "64-98",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
67
@inbook{UEK:2168312801,
author = "Piotr Horosz",
title = "Przebieg upadłości likwidacyjnej skomercjalizowanego szpitala",
booktitle = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
pages = "191-208",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
68
@article{UEK:2168315169,
author = "Piotr Horosz",
title = "Zastaw rejestrowy na prawach autorskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. Własność Intelektualna",
number = "z. 9",
pages = "99-122",
year = "2012",
}
69
@inbook{UEK:2168312777,
author = "Piotr Horosz",
title = "Przekształcanie, łączenie się i podział spółek prowadzących skomercjalizowane szpitale",
booktitle = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
pages = "115-121",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
70
@article{UEK:2168314103,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Contracts in Public Administration",
journal = "Acta Universitatis Danubius. Juridica,",
number = "vol. 7, no. 1",
pages = "16-28",
year = "2011",
url = {http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/article/download/836/747},
}
71
@inbook{UEK:2168314483,
author = "Piotr Horosz",
title = "Ogólne wiadomości o zobowiązaniach",
booktitle = "Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji",
pages = "130-139",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-7641-179-8",
}
72
@article{UEK:2168314143,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Reprywatyzacja muzealiów zagrożeniem dziedzictwa narodowego?",
journal = "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne",
number = "t. 8",
pages = "123-137",
year = "2011",
}
73
@article{UEK:2168314121,
author = "Piotr Horosz",
title = "Dodatkowe pieniądze mają pomóc w przekształceniu szpitali w spółki",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "288",
pages = "D10-D11",
year = "2011",
}
74
@article{UEK:2168313805,
author = "Piotr Horosz",
title = "Spółki komandytowe jako narzędzie budowania sieci handlowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "171",
pages = "127-137",
adress = "",
year = "2011",
}
75
@inbook{UEK:2168314485,
author = "Piotr Horosz",
title = "Zabezpieczenia wierzytelności",
booktitle = "Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji",
pages = "299-325",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-7641-179-8",
}
76
@book{UEK:2168313819,
author = "Piotr Horosz",
title = "Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1455-8",
}
77
@inbook{UEK:2168314621,
author = "Piotr Horosz",
title = "Pomoc publiczna w prawie wspólnotowym",
booktitle = "Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospodarki krajów Unii Europejskiej",
pages = "121-130",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej",
year = "2010",
isbn = "978-83-7205-286-5",
}
78
@inbook{UEK:2168314525,
author = "Piotr Horosz",
title = "Organizacja sieci szpitali jako spółek komandytowych",
booktitle = "Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia",
pages = "69-82",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Polonijnej Educator",
year = "2010",
isbn = "978-83-7542-057-9",
}
79
@book{UEK:2168313825,
author = "Piotr Horosz and Jarosław R. Antoniuk",
title = "Prawne podstawy przedsiębiorczości : testy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0379-8",
}
80
@inbook{UEK:2168314339,
author = "Piotr Horosz",
title = "Zabezpieczenia wierzytelności",
booktitle = "Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji",
pages = "291-317",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-179-8",
}
81
@article{UEK:2168314141,
author = "Piotr Horosz",
title = "Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia zastawnika rejestrowego",
journal = "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne",
number = "t. 7",
pages = "217-228",
year = "2010",
}
82
@inbook{UEK:2168314331,
author = "Piotr Horosz",
title = "Ogólne wiadomości o zobowiązaniach",
booktitle = "Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji",
pages = "128-137",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-179-8",
}
83
@article{UEK:2168313921,
author = "Agnieszka Grzesiok and Piotr Horosz",
title = "Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej",
journal = "Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu",
number = "2 (8)",
pages = "63-82",
year = "2009",
url = {},
}
84
@book{UEK:2168313847,
author = "Piotr Horosz and Jarosław R. Antoniuk",
title = "Prawne podstawy przedsiębiorczości",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2009",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-7601-218-6",
}
85
@inbook{UEK:2168315993,
author = "Piotr Horosz",
title = "Zabezpieczanie wierzytelności przedsiębiorców w obrocie gospodarczym",
booktitle = "Przewodnik START : przedsiębiorczość akademicka",
pages = "197-205",
adress = "Gliwice",
publisher = "Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-60716-74-8",
}
86
@inbook{UEK:2168314531,
author = "Piotr Horosz",
title = "Partnerstwo publiczno-prywatne przy wykorzystaniu spółek kapitałowych",
booktitle = "Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego",
pages = "133-142",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Polonijnej Educator",
year = "2009",
isbn = "978-83-7542-013-5",
}
87
@article{UEK:2168313925,
author = "Piotr Horosz",
title = "Tryb ustanowienia zastawu rejestrowego",
journal = "Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu",
number = "2 (8)",
pages = "100-113",
year = "2009",
}
88
@inbook{UEK:2168315153,
author = "Piotr Horosz",
title = "Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego",
booktitle = "Zarys ustroju samorządu lokalnego i regionalnego",
pages = "98-116",
adress = "Gliwice",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Śląskiej",
year = "2009",
isbn = "978-83-7335-578-1",
}
89
@article{UEK:2168313919,
author = "Piotr Horosz",
title = "Swoboda przedsiębiorczości a swoboda świadczenia usług w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości",
journal = "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach",
number = "1",
pages = "18-27",
year = "2008",
}
90
@book{UEK:2168313823,
author = "Piotr Horosz and Jarosław R. Antoniuk",
title = "Prawne podstawy przedsiębiorczości",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-067-0",
}
91
@article{UEK:2168313813,
author = "Piotr Horosz",
title = "Obowiązki informacyjne związane z nabyciem lub zbyciem znacznych pakietów akcji przedsiębiorcy będącego spółką publiczną, wynikające z przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 37",
pages = "85-93",
year = "2006",
}
92
@inbook{UEK:2168315859,
author = "Piotr Horosz",
title = "Prawo spółek i podstawy prawa gospodarczego",
booktitle = "Podstawy prawa dla studentów zarządzania",
pages = "210-244",
adress = "Gliwice",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Śląskiej",
year = "2005",
isbn = "83-7335-279-1",
}
93
@article{UEK:2168313799,
author = "Piotr Horosz",
title = "Skuteczny interwencjonizm",
journal = "Dziennik Gazeta Prawna",
number = "188 (1553)",
pages = "18",
year = "2005",
}
94
@book{UEK:2168312763,
author = "Piotr Horosz",
title = "Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7444-002-3",
}
95
@article{UEK:2168314095,
author = "Piotr Horosz",
title = "Marketing papierów wartościowych przy wykorzystaniu internetu w świetle przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 24",
pages = "157-162",
year = "2004",
}
96
@article{UEK:2168314623,
author = "Piotr Horosz",
title = "Ustanowienie zastawu rejestrowego",
journal = "Monitor Prawniczy",
number = "R. 12, 10",
pages = "449-456",
year = "2004",
}
97
@article{UEK:2168313841,
author = "Piotr Horosz",
title = "Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (2)",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "9 (153)",
pages = "105-110",
year = "2003",
}
98
@article{UEK:2168313839,
author = "Piotr Horosz",
title = "Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "8 (152)",
pages = "87-89",
year = "2003",
}
99
@book{UEK:2168314559,
author = "Piotr Babiarz and Iwona Ciepiela and Piotr Horosz and Przemysław Jaroński and Agnieszka Kondracka and Jacek Kukulski and Marek Machnij and Przemysław Malinowski and Michał Mysłowski and Elżbieta Niezbecka and Marzena Okła and Ireneusz Pluta and Anna Pyka and Rafał Skiba and Romana Troicka-Sosińska and Radosław Ździeborski",
title = "Praktyka bankowa : edycja 2000",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-7110-372-7",
}
100
@article{UEK:2168316611,
author = "Piotr Horosz",
title = "Wygaśnięcie zastawu rejestrowego",
journal = "Monitor Prawniczy",
number = "z. 6 - dodatek Biuletyn Bankowy",
pages = "7-12",
year = "1999",
}
101
@article{UEK:2168313829,
author = "Piotr Horosz",
title = "Wielkie perspektywy, czy wielki niewypał?",
journal = "Penetrator",
number = "9 (81)",
pages = "50-51",
year = "1997",
}
102
@article{UEK:2168316841,
author = "Piotr Horosz",
title = "Podmiotowy zakres zastawu rejestrowego",
journal = "Edukacja Prawnicza",
number = "3/4 (grudzień-styczeń)",
pages = "8-9",
year = "1997",
}
103
@article{UEK:2168313821,
author = "Piotr Horosz",
title = "Zastaw na papierach wartościowych",
journal = "Penetrator",
number = "8 (68)",
pages = "51-55",
year = "1996",
}
104
@article{UEK:2168313831,
author = "Piotr Horosz",
title = "Problemy z zastawem : zaspokojenie zastawnika z obciążonych zastawem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu",
journal = "Penetrator",
number = "9 (69)",
pages = "43-50",
year = "1996",
}
105
@article{UEK:2168313837,
author = "Piotr Horosz",
title = "Problemy z zastawem : ustanowienie zastawu na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu",
journal = "Penetrator",
number = "10 (70)",
pages = "37-40",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID