Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Obserwatora i uczestnika spojrzenia na wojnę albo o obojętności i zaangażowaniu : rozważania w świetle filozofii Kanta = Observer's and Participant's Views on War or About Indifference and Commitment : Deliberations Under Kant's Philosophy [dokument elektroniczny]
Source:
Politeja. - nr 2 (53) (2018) , s. 169-182. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168327467
article
2

Author:
Title:
Natychmiastowość, konieczność i proporcjonalność w ius ad bellum a zagadnienie legalności uprzedzającego/wyprzedzającego i prewencyjnego użycia siły zbrojnej = Immediacy, Necessity, and Proportionality in jus ad bellum and an Issue of Lawfulness of Anticipatory/Pre-Emptive and Preventive Use of Force
Source:
Państwo i Prawo. - z. 10 (2017) , s. 20-34. - Summ.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168319025
article
3

Author:
Title:
Siła zbrojna, wojna i "święta wojna" w islamskiej tradycji i kulturze prawnej = Armed Force, War and "Holy War" in Islamic Tradition and Legal Culture
Source:
Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej / red. Paweł CZUBIK i Karol MAGOŃ - Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2017, s. 24-34. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-948146-3-2
Nr:
2168321997
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
General Principles of Law : the Gentle Guardians of Systemic Integration of International Law
Source:
Polish Yearbook of International Law. - vol. 37 (2017) , s. 235-242. - Summ.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168325953
article
5

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Polish Yearbook of International Law. - vol. 36 (2016) , s. 287-290
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168315767
review
6

Author:
Title:
International Constitutionalism, Language in Legal Discourse, and the Functions of International Law Scholarship
Source:
Fragmentation vs the Constitutionalisation of International Law : a Practical Inquiry / red. Andrzej Jakubowski, Karolina Wierczyńska - London ; New York: Routledge, 2016, s. 53-68
Series:
(Routledge Research in International Law)
Access mode:
Nr:
2168314851
chapter in monograph
7

Author:
Title:
Legitymizacja rządu państwa w prawie międzynarodowym w świetle problemu regime change = The Legitimacy of State Government in International Law with Particular Focus on the Regime Change Problem
Source:
Państwo i Prawo. - z. 7 (2016) , s. 3-29. - Summ.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168314635
article
8

Author:
Title:
Podstawy i uwarunkowania systemowości prawa międzynarodowego (w odpowiedzi recenzentom)
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 14 (2016) , s. 196-201
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168316205
polemic
9

Author:
Title:
Czy "wojna z terroryzmem" to bellum iustum? : o związkach etyki i prawa w świetle rezolucji Rady Bezpieczeństwa 2249
Source:
Ubi ius, ibi remedium : księga dedykowana pamięci profesora Jana Kolasy / red. Bartłomiej Krzan - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 323-337
ISBN:
978-83-2559-154-0 ; 978-83-2559-155-7
Nr:
2168314633
chapter in monograph
10

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Państwo i Prawo. - z. 3 (2016) , s. 123-126
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168316239
review
11

Author:
Title:
The Nicaragua Judgment and the Use of Force - 30 Years Later
Source:
Polish Yearbook of International Law. - vol. 36 (2016) , s. 21-36. - Summ.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168315765
article
12

Author:
Title:
Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie społeczności międzynarodowej : o znaczeniu liberalizmu i komunitaryzmu dla teorii prawa międzynarodowego
Publisher address:
Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015
Physical description:
131 s.; 22 cm
Notes:
Książka została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS5/01369, Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-641-4
Nr:
2168314655
monograph
13

Author:
Title:
Status prawny i rola państw w społeczności międzynarodowej a podmiotowe granice prawa międzynarodowego
Source:
Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym / red. Jerzy Menkes, Ewelina Cała-Wacinkiewicz - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 75-88
Series:
(Monografie Prawnicze)
Research program:
Publikacja została przygotowana w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS5/01369
ISBN:
978-83-255-7881-7 ; 978-83-255-7882-4
Nr:
2168314685
chapter in monograph
14

Author:
Title:
Państwo i jego suwerenność "międzynarodowi prawodawcy" a systemowe cechy prawa międzynarodowego
Source:
Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa / red. Roman Kwiecień - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 47-105
ISBN:
978-83-7784-559-2
Nr:
2168314679
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa
Redakcja:
Publisher address:
Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015
Physical description:
439 s.; 25 cm
Research program:
Książka została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC/2011/03/B/HS5/01369
ISBN:
978-83-7784-559-2
Nr:
2168314657
See related chapters
16

Author:
Title:
Między zakazem używania siły zbrojnej a nakazem poszanowania praw człowieka : w poszukiwaniu głównych wartości współczesnego prawa międzynarodowego
Source:
Globalne problemy ochrony praw człowieka / red. Elżbieta Karska - Warszawa: Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015, s. 71-77
Series:
(Prawa Człowieka i Prawo Międzynarodowe ; nr 3)
ISBN:
978-83-64298-02-8
Access mode:
Nr:
2168314857
chapter in monograph
17

Author:
Title:
Konkluzje : państwo i prawo międzynarodowe - "żyjąca symbioza"?
Source:
Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa / red. Roman Kwiecień - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 429-436
ISBN:
978-83-7784-559-2
Nr:
2168314683
preface / summary
See main document
18

Author:
Title:
Państwo i jego suwerenność a prawo międzynarodowe jako system prawa
Source:
Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa / red. Roman Kwiecień - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 37-46
ISBN:
978-83-7784-559-2
Nr:
2168314677
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Title:
International Law as Legal System : Legality, Legitimacy, and Legal Position of States
Source:
Polish Review of International and European Law. - vol. 4, no 2 (2015) , s. 9-44
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168315661
article
20

Author:
Title:
Wprowadzenie : prawo międzynarodowe jako system prawa : (przegląd zagadnień badawczych i koncepcji badań)
Source:
Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa / red. Roman Kwiecień - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 11-34
ISBN:
978-83-7784-559-2
Nr:
2168314673
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Title:
Universality and Coherence under the Experiences of the League of Nations
Source:
International Community Law Review. - vol. 17, iss. 2 (2015) , s. 175-188. - Summ.
Nr:
2168316099
article
22

Author:
Title:
Od Redaktora
Source:
Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa / red. Roman Kwiecień - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 9-10
ISBN:
978-83-7784-559-2
Nr:
2168314671
preface / summary
See main document
23

Author:
Title:
Orzeczenia sądowe
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 331-333
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168316219
lexical items
24

Author:
Title:
Zobowiązania międzynarodowe
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 608-609
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168316229
lexical items
25

Author:
Title:
Karta Narodów Zjednoczonych
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 148-150
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168316217
lexical items
26

Author:
Title:
Zakon Kawalerów Maltańskich
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 579
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168316227
lexical items
27

Author:
Title:
Sukcesja
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 479-481
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168316221
lexical items
28

Author:
Title:
Prawo międzynarodowe prywatne
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 378-380
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168316223
lexical items
29

Author:
Title:
Prawa historyczne
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 365
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168316225
lexical items
30

Author:
Title:
International Legal Personality of the State in the Age of Multilevel Global Governance and Responsibility to Protect - Continuity or Change of the Paradigm?
Source:
Polish Review of International and European Law. - vol. 2, no 1 (2013) , s. 9-39
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168316181
article
31

Author:
Conference:
Konferencja katedr prawa międzynarodowego i europejskiego, Stronie Śląskie, Polska, od 2012-04-25 do 2012-04-27
Title:
Podmiotowość prawnomiędzynarodowa państwa w dobie multilevel global governance i responsibility to protect - ciągłość czy zmiana paradygmatu?
Source:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Ius Inter Gentes. - 10 (2013) , s. 31-62. - Tytuł numeru: Podmiotowość w prawie międzynarodowym
Series:
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3529)
Access mode:
Nr:
2168314893
article
32

Author:
Title:
Okupacja wojenna w świetle prawa międzynarodowego : natura, skutki, nowe tendencje = Belligerent Occupation Under International Law : Legal Nature, Consequences, New Tendencies
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius. - vol. 60, nr 1 (2013) , s. 65-80. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168314667
article
33

Author:
Conference:
The Permanent Court and Modern International Law : Reflections on the PCIJ's Lasting Legacy, Londyn, Wielka Brytania, od 2010-11-26 do 2010-11-26
Title:
The Permanent Court of International Justice and the Constitutional Dimension of International Law : from Expectations to Reality
Source:
Legacies of the Permanent Court of International Justice / red. Christian J. Tams, Malgosia Fitzmaurice - Leiden ; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2013, s. 361-395. - Pełny tekst dostępny w EBSCOhost
Series:
(Queen Mary Studies in International Law ; vol. 13)
ISBN:
978-90-04-24493-1 ; 978-90-04-24494-8
Nr:
2168314859
chapter in conference materials
34

Author:
Title:
On Some Contemporary Challenges to Statehood in the International Legal Order : International Law Between Lotus and Global Administrative Law
Source:
Archiv des Völkerrechts. - vol. 51, nr 3 (2013) , s. 279-311. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316183
article
35

Author:
Title:
Jednostka i jej prawa a państwo w świetle doktryny Responsibility to Protect : ku nowej idei prawa międzynarodowego?
Source:
Księga życia i twórczości : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi. T. 5, Prawo / red. Zbigniew Władek - Lublin: Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, 2013, s. 193-202
ISBN:
978-83-7847-096-0
Access mode:
Nr:
2168314875
chapter in book
36

Author:
Title:
O genezie idei prawa narodów, czyli o (nie)trafności europocentrycznego tłumaczenia fenomenu prawa międzynarodowego
Source:
Consul est iuris et patriae defensor : księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi - Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją, 2012, s. 311-326
Redakcja:
Longchamps de Bérier Franciszek
, Sarkowicz Ryszard
, Szpunar Maciej
ISBN:
978-83-63743-02-4
Access mode:
Nr:
2168314897
chapter in monograph
37

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 12, nr 1 (2012) , s. 219-224
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168316241
review
38

Author:
Title:
Recenzja książki Przemysława Saganka Akty jednostronne państw w prawie międzynarodowym
Source:
Forum Prawnicze. - nr 1 (2012) , s. 100-105
Access mode:
Nr:
2168316249
review
39

Author:
Title:
Potrzeba globalnego konstytucjonalizmu? = Is There a Need for Global Consitutionalism?
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 10 (2012) , s. 194-200. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168316243
review
40

Author:
Title:
Does the State Still Matter? : Sovereignty, Legitimacy and International Law
Source:
Polish Yearbook of International Law. - vol. 32 (2012) , s. 45-73. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168314651
article
41

Author:
Title:
Teoria i filozofia prawa międzynarodowego : problemy wybrane = Theory and Philosophy of International Law : Selected Problems
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2011
Physical description:
238 s.; 23 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-463-8
Nr:
2168314645
monograph
42

Author:
Conference:
Konferencja katedr prawa międzynarodowego, Książ, Polska, od 2010-05-12 do 2010-05-14
Title:
Konstytucja społeczności międzynarodowej w perspektywie aksjologii prawa międzynarodowego
Source:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Ius Inter Gentes. - 8 (2011) , s. 91-145. - Tytuł numeru: Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego
Series:
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3294)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168314951
article
43

Author:
Title:
Sir Hersch Lauterpacht's Idea of State Sovereignty - Is It Still Alive?
Source:
International Community Law Review. - vol. 13, iss. 1-2 (2011) , s. 23-41. - Summ.
Nr:
2168316185
article
44

Author:
Title:
Wartości i prawo a kreatywność porządku prawnego = Law, Values and Creativity of Legal Order
Source:
Forum Prawnicze. - nr 1 (2010) , s. 30-43. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168316187
article
45

Author:
Title:
Glosa do opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 22.7.2010 r. w sprawie zgodności z prawem międzynarodowym jednostronnej deklaracji niepodległości Kosowa
Source:
Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 10, nr 3 (2010) , s. 211-221
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168316213
article
46

Author:
Title:
Przezwyciężanie przeszłości przez prawo międzynarodowe
Source:
Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku / red. Władysław Czapliński, Bernard Łukańko - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009, s. 7-37
ISBN:
978-83-7383-373-9
Nr:
2168315173
chapter in monograph
47

Author:
Title:
Charakter prawny Zbrodni Katyńskiej i jej znaczenie we współczesnych stosunkach polsko-rosyjskich : wykład inauguracyjny
Publisher address:
Zamość: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego, 2009
Physical description:
19 s.: il.; 21 cm
ISBN:
978-83-926533-3-2
Nr:
2168314789
book
48

Author:
Title:
Aksjologia prawa międzynarodowego a siła zbrojna w perspektywie historycznej
Source:
Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej : dylematy prawa i polityki / red. Jerzy Kranz - Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2009, s. 13-80
ISBN:
978-83-7627-008-1
Nr:
2168316179
chapter in monograph
49

Author:
Conference:
Międzynarodowa konferencja "Prawo międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata", Jesionka k. Rzeszowa, Polska, od 2008-09-16 do 2008-09-19
Title:
Prawnomiędzynarodowe konsekwencje jednostronnej deklaracji niepodległości Kosowa
Source:
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata / red. Elżbieta Dynia - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2009, s. 111-120
ISBN:
978-83-7338-484-2
Nr:
2168314649
chapter in conference materials
50

Author:
Title:
Tradycja wojny sprawiedliwej a zagadnienie legalności tzw. interwencji humanitarnej w prawie międzynarodowym
Source:
Studia Prawnicze. - z. 1/2 (2009) , s. 43-64
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168316191
article
51

Author:
Title:
Overcoming the Past by International Law
Source:
Polish Yearbook of International Law. - vol. 29 (2009) , s. 15-50. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168316189
article
52

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Polski Przegląd Dyplomatyczny. - nr 3 (2008) , s. 173-176
Nr:
2168316251
review
53

Author:
Title:
Monizm i dualizm a miejsce prawa międzynarodowego w polskim porządku prawnym pod rządami Konstytucji z 1997 r.
Source:
Prawo międzynarodowe : księga pamiątkowa profesor Renaty Szafarz / red. Jerzy Menkes - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2007, s. 362-374
ISBN:
978-83-60694-08-4
Nr:
2168316027
chapter in monograph
54

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Przegląd Sejmowy. - nr 1(78) (2007) , s. 166-173
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168316253
review
55

Author:
Title:
W sprawie filozofii prawa międzynarodowego
Source:
Państwo i Prawo. - z. 5 (2007) , s. 107-111
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168316207
polemic
56

Author:
Conference:
Konferencja katedr prawa międzynarodowego, Karpacz, Polska, od 2006-05-10 do 2006-05-12
Title:
Hegemonializm v. pluralizm społeczności państw a jedność i powszechność prawa międzynarodowego
Source:
Rozwój prawa międzynarodowego - jedność czy fragmentacja? / red. Jan Kolasa, Artur Kozłowski - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, s. 233-245
Series:
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2969)
ISBN:
978-83-229-2838-7
Nr:
2168315921
chapter in conference materials
57

Author:
Title:
Traktat reformujący Unię Europejską - aspekty prawne i polityczne
Publisher address:
Zamość: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego, 2007
Physical description:
[4], 28 s.: il.; 21 cm
Notes:
U góry okł.: Wykład inauguracyjny,
ISBN:
978-83-913266-9-5
Nr:
2168314849
book
58

Author:
Title:
Traktaty a decyzje administracyjne i ich sądowa kontrola
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 7-8 (2007) , s. 5-15
Nr:
2168316193
article
59

Author:
Title:
O tak zwanej autonomii prawa wspólnotowego : uwagi na tle orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego
Source:
Problemy stosowania prawa sądowego : księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi / red. Ireneusz Nowikowski - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2007, s. 572-583
ISBN:
978-83-227-2720-1
Nr:
2168315991
chapter in monograph
60

Author:
Title:
Między wartością wspólnoty a wspólnotą wartości : studia i szkice z filozofii prawa idealizmu niemieckiego
Publisher address:
Lublin: Oficyna Wydawnicza VERBA, 2007
Physical description:
158, [1] s.; 21 cm
ISBN:
978-83-89468-64-2
Nr:
2168314787
monograph
61

Author:
Title:
Pokój czy sprawiedliwość? : o aksjologicznej podstawie współczesnego prawa międzynarodowego
Source:
Prawo międzynarodowe - problemy i wyzwania : księga pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld -Tomporek / red. Jerzy Menkes - Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2006, s. 373-386
ISBN:
83-88690-95-7
Nr:
2168316095
chapter in monograph
62

Author:
Conference:
2nd German-Polish Seminar on the Constitutional Law of the European Union, Wrocław, Polska, od 2005-05-11 do 2005-05-15
Title:
The Primacy of European Union Law Over National Law Under the Constitutional Treaty
Source:
The Unity of the European Constitution / red. Philipp Dann, Michał Rynkowski - Berlin ; Heidelberg ; New York: Springer, 2006, s. 67-86
Series:
(Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; Band 186)
ISBN:
3-540-35450-6
Nr:
2168314639
chapter in conference materials
63

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Palestra. - nr 3-4 (2006) , s. 200-203
Access mode:
Nr:
2168316255
review
64

Author:
Title:
Pierwszeństwo prawa Unii Europejskiej przed prawem państw członkowskich w świetle Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy
Source:
Studia Iuridica Lublinensia. - nr 7 (2006) , s. 9-24
Nr:
2168316195
article
65

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Państwo i Prawo. - z. 2 (2006) , s. 113-116
Nr:
2168316235
review
66

Author:
Conference:
2nd German-Polish Seminar on the Constitutional Law of the European Union - The Unity of the European Constitution, Wrocław, Polska, od 2005-05-11 do 2005-05-15
Title:
The Primacy of European Union Law over National Law Under the Constitutional Treaty
Source:
German Law Journal. - vol. 06, no. 11, special issue (2005) , s. 1479-1495
Access mode:
Nr:
2168316197
article
67

Author:
Title:
Prawo i państwo w niemieckiej filozofii idealistycznej (Kant, Fichte, Hegel)
Source:
Studia Prawnicze. - z. 1 (2005) , s. 5-49
Nr:
2168314699
article
68

Author:
Title:
Charakter prawny i znaczenie umów repatriacyjnych z 9 i 22 września 1944 roku = Legal Character and Significance of the Repatriation Agreements of 9 and 22 September 1944
Source:
Przegląd Sejmowy. - nr 4(69) (2005) , s. 9-22. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168314647
article
69

Author:
Title:
Zgodność traktatu akcesyjnego z Konstytucją
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 1 (2005) , s. 40-45. - Streszcz.
Nr:
2168316215
article
70

Author:
Title:
In Defence of the Idea of State Sovereignty in International Law
Source:
Polish Yearbook of International Law. - vol. 27 (2004) , s. 87-103
Access mode:
Nr:
2168316203
article
71

Author:
Title:
Suwerenność państwa : rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie międzynarodowym
Publisher address:
Kraków: Zakamycze, 2004
Physical description:
204, [1] s.; 21 cm
Series:
(Monografie Zakamycza)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7333-435-1
Nr:
2168314641
monograph
72

Author:
Title:
Interwencja zbrojna a naruszenie suwerenności państwa w prawie międzynarodowym
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - nr 1 (2004) , s. 79-94
Nr:
2168314665
article
73

Author:
Title:
Armed Intervention and Violation of State Sovereignty in International Law
Source:
The Polish Quarterly of International Affairs. - vol. 13, no. 1 (2004) , s. 73-88
Nr:
2168316267
article
74

Author:
Conference:
German-Polish Seminar on Emerging Constitutional Law of the European Union, Kraków, Polska, od 2002-10-15 do 2002-10-20
Title:
Sovereignty of the European Union Member States : International Legal Aspects
Source:
The Emerging Constitutional Law of the European Union / red. Adam Bodnar, Michał Kowalski, Karen Raible, Frank Schorkopf - Berlin: Springer, 2003, s. 339-357 - Bibliogr.
Series:
(Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; Band 163)
ISBN:
3-540-40424-8
Nr:
2168314669
chapter in conference materials
75

Author:
Title:
State Sovereignty in the Polish Doctrine of International Law = Suwerenność państwa w polskiej doktrynie prawa międzynarodowego
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius. - vol. 50/51 (2003) , s. 115-126. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168316257
article
76

Author:
Title:
Suwerenność państwa w Unii Europejskiej : aspekty prawnomiędzynarodowe
Source:
Państwo i Prawo. - z. 2 (2003) , s. 25-38
Nr:
2168314653
article
77

Author:
Title:
Suwerenność państwa - geneza i rozwój idei w prawie międzynarodowym
Source:
Studia Prawnicze. - z. 3 (2002) , s. 5-31
Nr:
2168314693
article
78

Author:
Title:
International Law Compared with the Constitutions of Central and Eastern European Countries (Outline of the Problem)
Source:
The Polish Foreign Affairs Digest. - vol. 2, no 2(3) (2002) , s. 189-228
Access mode:
Nr:
2168316271
article
79

Author:
Title:
Prawo międzynarodowe a konstytucje państw Europy Środkowej i Wschodniej : (zarys problematyki)
Source:
Przegląd Prawa Europejskiego. - nr 2(10) (2001) , s. 5-25. - Summ.
Nr:
2168314663
article
80

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Państwo i Prawo. - z. 10 (2001) , s. 96-98
Nr:
2168316233
review
81

Author:
Title:
Zdolność traktatowa Rzeczypospolitej Polskiej w świetle konstytucji i ustawy o umowach międzynarodowych
Source:
Zamojskie Studia i Materiały. - nr 1 (2001) , s. 139-150
Nr:
2168316269
article
82

Author:
Title:
Państwo i prawo międzynarodowe w filozofii Hegla = The State and International Law in Hegel's Philosophy
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius. - vol. 47 (2000) , s. 135-150. - Summ.
Nr:
2168314661
article
83

Author:
Title:
Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2000
Physical description:
215,[1] s.; 21 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7059-490-5
Nr:
2168314643
monograph
84

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Państwo i Prawo. - z. 3 (2000) , s. 89-92
Nr:
2168316231
review
85

Author:
Title:
Między wolnością a przymusem : Immanuela Kanta idea prawa i "wiecznego pokoju"
Source:
Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe. - nr 7 (2000) , s. 57-64
Nr:
2168316263
article
86

Author:
Title:
Replika w ramach polemiki odnoszącej się do problematyki tożsamości i ciągłości prawnomiędzynarodowej Polski
Source:
Państwo i Prawo. - z. 5 (2000) , s. 91-93
Nr:
2168316209
polemic
87

Author:
Title:
O tożsamości i ciągłości prawnomiędzynarodowej państwa polskiego raz jeszcze
Source:
Państwo i Prawo. - z. 8 (1999) , s. 92-95
Nr:
2168314753
polemic
88

Author:
Title:
Tożsamość i ciągłość prawnomiędzynarodowa państwa polskiego
Source:
Państwo i Prawo. - z. 8 (1998) , s. 13-25
Nr:
2168314749
article
89

Author:
Title:
Transformacja umów międzynarodowych jako forma stanowienia prawa w państwie : (z uwzględnieniem praktyki polskiej)
Source:
Państwo i Prawo. - z. 4 (1997) , s. 3-15
Nr:
2168314745
article
90

Author:
Title:
Tożsamość Litwy, Łotwy i Estonii w świetle prawa międzynarodowego
Publisher address:
Warszawa: PFSM, 1997
Physical description:
24 s.; 21 cm
Series:
(Studia i Materiały Polskiej Fundacji Spraw Międzynarodowych ; nr 5)
Nr:
2168314659
publishing series
91

Author:
Title:
Prawo międzynarodowe a porządek prawny państwa (zagadnienia teoretyczne)
Source:
Studia Prawnicze. - z. 3/4 (1997) , s. 51-91
Nr:
2168314691
article
92

Author:
Title:
Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne w świetle projektu konstytucji RP = International Law and Internal Law in the Context of the Draft of the Constitution of the Republic of Poland
Source:
Przegląd Sejmowy. - nr 1(18) (1997) , s. 36-52. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168316261
article
93

Author:
Title:
Problematyka międzynarodowa w konstytucjach Chorwacji, Czech i Litwy = International Problems in the Constitutions of Croatia, the Czech Republic and Lithuania
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius. - vol. 43 (1996) , s. 309-324. - Summ.
Nr:
2168316259
article
1
Obserwatora i uczestnika spojrzenia na wojnę albo o obojętności i zaangażowaniu : rozważania w świetle filozofii Kanta [on-line] = Observer's and Participant's Views on War or About Indifference and Commitment : Deliberations Under Kant's Philosophy / Roman KWIECIEŃ // Politeja. - nr 2 (53) (2018), s. 169-182. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/162. - ISSN 1733-6716
2
Natychmiastowość, konieczność i proporcjonalność w ius ad bellum a zagadnienie legalności uprzedzającego/wyprzedzającego i prewencyjnego użycia siły zbrojnej = Immediacy, Necessity, and Proportionality in jus ad bellum and an Issue of Lawfulness of Anticipatory/Pre-Emptive and Preventive Use of Force / Roman KWIECIEŃ // Państwo i Prawo. - z. 10 (2017), s. 20-34. - Summ. - ISSN 0031-0980
3
Siła zbrojna, wojna i "święta wojna" w islamskiej tradycji i kulturze prawnej = Armed Force, War and "Holy War" in Islamic Tradition and Legal Culture / Roman KWIECIEŃ // W: Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej / red. nauk. Paweł CZUBIK i Karol MAGOŃ. - Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2017. - S. 24-34. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-948146-3-2
4
General Principles of Law : the Gentle Guardians of Systemic Integration of International Law / Roman KWIECIEŃ // Polish Yearbook of International Law. - vol. 37 (2017), s. 235-242. - Summ. - ISSN 0554-498X
5
[Recenzja] / Roman KWIECIEŃ // Polish Yearbook of International Law. - vol. 36 (2016), s. 287-290. - Rec. pracy: Robert Kolb, Peremptory International Law - Jus Cogens : A General Inventory, Hart Publishing, Oxford/Portland: 2015, pp. xvii + 137 ISBN: 978-1-78225-727-1. - ISSN 0554-498X
6
International Constitutionalism, Language in Legal Discourse, and the Functions of International Law Scholarship / Roman Kwiecień // W: Fragmentation vs the Constitutionalisation of International Law : a Practical Inquiry / ed. by Andrzej Jakubowski, Karolina Wierczyńska. - London ; New York: Routledge, 2016. - (Routledge Research in International Law). - S. 53-68. - Spis treści: https://www.routledge.com/Fragmentation-vs-the-Constitutionalisation-of-International-Law-A-Practical/Jakubowski-Wierczynska/p/book/9781138119727Wstęp:
7
Legitymizacja rządu państwa w prawie międzynarodowym w świetle problemu regime change = The Legitimacy of State Government in International Law with Particular Focus on the Regime Change Problem / Roman Kwiecień // Państwo i Prawo. - z. 7 (2016), s. 3-29. - Summ. - ISSN 0031-0980
8
Podstawy i uwarunkowania systemowości prawa międzynarodowego (w odpowiedzi recenzentom) / Roman Kwiecień // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 14 (2016), s. 196-201. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/134551836/196-201_R.Kwiecień. - ISSN 1730-4504
9
Czy "wojna z terroryzmem" to bellum iustum? : o związkach etyki i prawa w świetle rezolucji Rady Bezpieczeństwa 2249 / Roman KWIECIEŃ // W: Ubi ius, ibi remedium : księga dedykowana pamięci profesora Jana Kolasy / red. Bartłomiej Krzan. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - S. 323-337. - ISBN 978-83-2559-154-0 ; 978-83-2559-155-7
10
[Recenzja] / Roman Kwiecień // Państwo i Prawo. - z. 3 (2016), s. 123-126. - ISSN 0031-0980
11
The Nicaragua Judgment and the Use of Force - 30 Years Later / Roman KWIECIEŃ // Polish Yearbook of International Law. - vol. 36 (2016), s. 21-36. - Summ. - ISSN 0554-498X
12
Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie społeczności międzynarodowej : o znaczeniu liberalizmu i komunitaryzmu dla teorii prawa międzynarodowego / Roman Kwiecień. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015. - 131 s. ; 22 cm. - Książka została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS5/01369. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-641-4
13
Status prawny i rola państw w społeczności międzynarodowej a podmiotowe granice prawa międzynarodowego / Roman Kwiecień // W: Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym / red. Jerzy Menkes, Ewelina Cała-Wacinkiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Monografie Prawnicze). - S. 75-88. - ISBN 978-83-255-7881-7 ; 978-83-255-7882-4
14
Państwo i jego suwerenność "międzynarodowi prawodawcy" a systemowe cechy prawa międzynarodowego / Roman Kwiecień // W: Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa / red. Roman Kwiecień. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015. - S. 47-105. - ISBN 978-83-7784-559-2
15
Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa / red. Roman Kwiecień. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015. - 439 s. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7784-559-2
16
Między zakazem używania siły zbrojnej a nakazem poszanowania praw człowieka : w poszukiwaniu głównych wartości współczesnego prawa międzynarodowego / Roman Kwiecień // W: Globalne problemy ochrony praw człowieka / red. nauk. Elżbieta Karska. - Warszawa: Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. - (Prawa Człowieka i Prawo Międzynarodowe, ISSN 2300-3472 ; nr 3). - S. 71-77. - ISBN 978-83-64298-02-8
17
Konkluzje : państwo i prawo międzynarodowe - "żyjąca symbioza"? / Roman Kwiecień // W: Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa / red. Roman Kwiecień. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015. - S. 429-436. - ISBN 978-83-7784-559-2
18
Państwo i jego suwerenność a prawo międzynarodowe jako system prawa / Roman Kwiecień // W: Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa / red. Roman Kwiecień. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015. - S. 37-46. - ISBN 978-83-7784-559-2
19
International Law as Legal System : Legality, Legitimacy, and Legal Position of States / Roman Kwiecień // Polish Review of International and European Law. - vol. 4, no 2 (2015), s. 9-44. - ISSN 2299-2170
20
Wprowadzenie : prawo międzynarodowe jako system prawa : (przegląd zagadnień badawczych i koncepcji badań) / Roman Kwiecień // W: Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa / red. Roman Kwiecień. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015. - S. 11-34. - ISBN 978-83-7784-559-2
21
Universality and Coherence under the Experiences of the League of Nations / Roman Kwiecień // International Community Law Review. - vol. 17, iss. 2 (2015), s. 175-188. - Summ. - ISSN 1871-9740
22
Od Redaktora / Roman Kwiecień // W: Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa / red. Roman Kwiecień. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015. - S. 9-10. - ISBN 978-83-7784-559-2
23
Orzeczenia sądowe / Roman Kwiecień // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 331-333. - ISBN 978-83-64556-03-6
24
Zobowiązania międzynarodowe / Roman Kwiecień // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 608-609. - ISBN 978-83-64556-03-6
25
Karta Narodów Zjednoczonych / Roman Kwiecień // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 148-150. - ISBN 978-83-64556-03-6
26
Zakon Kawalerów Maltańskich / Roman Kwiecień // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 579. - ISBN 978-83-64556-03-6
27
Sukcesja / Roman Kwiecień // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 479-481. - ISBN 978-83-64556-03-6
28
Prawo międzynarodowe prywatne / Roman Kwiecień // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 378-380. - ISBN 978-83-64556-03-6
29
Prawa historyczne / Roman Kwiecień // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 365. - ISBN 978-83-64556-03-6
30
International Legal Personality of the State in the Age of Multilevel Global Governance and Responsibility to Protect - Continuity or Change of the Paradigm? / Roman Kwiecień // Polish Review of International and European Law. - vol. 2, no 1 (2013), s. 9-39. - ISSN 2299-2170
31
Podmiotowość prawnomiędzynarodowa państwa w dobie multilevel global governance i responsibility to protect - ciągłość czy zmiana paradygmatu? / Roman Kwiecień // Acta Universitatis Wratislaviensis. Ius Inter Gentes. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 3529). - 10 (2013), s. 31-62. - Tytuł numeru: Podmiotowość w prawie międzynarodowym. - ISSN 2084-3542
32
Okupacja wojenna w świetle prawa międzynarodowego : natura, skutki, nowe tendencje = Belligerent Occupation Under International Law : Legal Nature, Consequences, New Tendencies / Roman Kwiecień // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius. - vol. 60, nr 1 (2013), s. 65-80. - Summ. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2013&tom=60§io=G&numer_artykulu=05&zeszyt=1. - ISSN 0458-4317
33
The Permanent Court of International Justice and the Constitutional Dimension of International Law : from Expectations to Reality / Roman Kwiecień // W: Legacies of the Permanent Court of International Justice / ed. by Christian J. Tams, Malgosia Fitzmaurice. - Leiden ; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2013. - (Queen Mary Studies in International Law, ISSN 1877-4822 ; vol. 13). - S. 361-395. - Pełny tekst dostępny w EBSCOhost. - ISBN 978-90-04-24493-1 ; 978-90-04-24494-8
34
On Some Contemporary Challenges to Statehood in the International Legal Order : International Law Between Lotus and Global Administrative Law / Roman Kwiecień // Archiv des Völkerrechts. - vol. 51, nr 3 (2013), s. 279-311. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0003-892X
35
Jednostka i jej prawa a państwo w świetle doktryny Responsibility to Protect : ku nowej idei prawa międzynarodowego? / Roman Kwiecień // W: Księga życia i twórczości : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi. T. 5, Prawo / red. Zbigniew Władek. - Lublin: Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, 2013. - S. 193-202. - ISBN 978-83-7847-096-0. - Pełny tekst: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjp9ZzrqszUAhVjM5oKHVkEB5QQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.romantokarczyk.pl%2Fksiega%2Ft5prawo.pdf&usg=AFQjCNGTckTQG5kyxJbFqEaEqCsdZXAgQw
36
O genezie idei prawa narodów, czyli o (nie)trafności europocentrycznego tłumaczenia fenomenu prawa międzynarodowego / Roman Kwiecień // W: Consul est iuris et patriae defensor : księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi. - Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją, 2012. - S. 311-326. - ISBN 978-83-63743-02-4. - Spis treści: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5zKOP0M7UAhWJXBQKHWSoBq4QFghFMAc&url=http%3A%2F%2Fdocplayer.pl%2F6561456-Consul-est-iuris-et-patriae-defensor.html&usg=AFQjCNFGn9gjQjZAI1UN-brn76KTqq96tAWstęp:
37
[Recenzja] / Roman Kwiecień // Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 12, nr 1 (2012), s. 219-224. - Rec. pracy: Mariusz Muszyński, Państwo w prawie międzynarodowym. Istota, rodzaje i atrybuty, Wydawnictwo STO, Bielsko-Biała 2012, ss. 541. - Pełny tekst: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2012-t12-n1/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2012-t12-n1-s219-224/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2012-t12-n1-s219-224.pdf. - ISSN 1642-9591
38
Recenzja książki Przemysława Saganka Akty jednostronne państw w prawie międzynarodowym / Roman Kwiecień // Forum Prawnicze. - nr 1 (2012), s. 100-105. - Rec. pracy: P. Saganek, Akty jednostronne państw w prawie międzynarodowym, Warszawa 2010, ss. 627. - Pełny tekst: http://www.forumprawnicze.eu/pdf/9-2012.pdf. - ISSN 2081-688X
39
Potrzeba globalnego konstytucjonalizmu? = Is There a Need for Global Consitutionalism? / Roman Kwiecień // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 10 (2012), s. 194-200. - Rec. pracy: Ch.E.J. Schwöbel, Global Constitutionalism in International Legal Perspective, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston 2011, s. 205. - Pełny tekst: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/441b7d26-2439-4e14-b4af-62bd2434db58. - ISSN 1730-4504
40
Does the State Still Matter? : Sovereignty, Legitimacy and International Law / Roman Kwiecień // Polish Yearbook of International Law. - vol. 32 (2012), s. 45-73. - Summ. - Pełny tekst: https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2407541_code1927753.pdf?abstractid=2407541&mirid=1. - ISSN 0554-498X
41
Teoria i filozofia prawa międzynarodowego : problemy wybrane = Theory and Philosophy of International Law : Selected Problems / Roman Kwiecień. - Warszawa: Difin, 2011. - 238 s. ; 23 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-463-8
42
Konstytucja społeczności międzynarodowej w perspektywie aksjologii prawa międzynarodowego / Roman Kwiecień // Acta Universitatis Wratislaviensis. Ius Inter Gentes. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 3294). - 8 (2011), s. 91-145. - Tytuł numeru: Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego. - ISSN 2084-3542
43
Sir Hersch Lauterpacht's Idea of State Sovereignty - Is It Still Alive? / Roman Kwiecień // International Community Law Review. - vol. 13, iss. 1-2 (2011), s. 23-41. - Summ. - ISSN 1871-9740
44
Wartości i prawo a kreatywność porządku prawnego = Law, Values and Creativity of Legal Order / Roman Kwiecień // Forum Prawnicze. - nr 1 (2010), s. 30-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.forumprawnicze.eu/attachments/article/121/1-2010%20Kwiecie%C5%84.pdf. - ISSN 2081-688X
45
Glosa do opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 22.7.2010 r. w sprawie zgodności z prawem międzynarodowym jednostronnej deklaracji niepodległości Kosowa / Roman Kwiecień // Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 10, nr 3 (2010), s. 211-221. - Pełny tekst: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3-s211-221/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3-s211-221.pdf. - ISSN 1642-9591
46
Przezwyciężanie przeszłości przez prawo międzynarodowe / Roman Kwiecień // W: Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku / red. Władysław Czapliński, Bernard Łukańko. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. - S. 7-37. - ISBN 978-83-7383-373-9
47
Charakter prawny Zbrodni Katyńskiej i jej znaczenie we współczesnych stosunkach polsko-rosyjskich : wykład inauguracyjny / Roman Kwiecień. - Zamość: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego, 2009. - 19 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-926533-3-2
48
Aksjologia prawa międzynarodowego a siła zbrojna w perspektywie historycznej / Roman Kwiecień // W: Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej : dylematy prawa i polityki / red. nauk. Jerzy Kranz. - Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2009. - S. 13-80. - ISBN 978-83-7627-008-1
49
Prawnomiędzynarodowe konsekwencje jednostronnej deklaracji niepodległości Kosowa / Roman Kwiecień // W: Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata / red. Elżbieta Dynia. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2009. - S. 111-120. - ISBN 978-83-7338-484-2
50
Tradycja wojny sprawiedliwej a zagadnienie legalności tzw. interwencji humanitarnej w prawie międzynarodowym / Roman Kwiecień // Studia Prawnicze. - z. 1/2 (2009), s. 43-64. - ISSN 0039-3312
51
52
[Recenzja] / Roman Kwiecień // Polski Przegląd Dyplomatyczny. - nr 3 (2008), s. 173-176. - Rec. pracy: Stephen C. Neff: War and the Law of Nations. A General History. - ISSN 1642-4069
53
Monizm i dualizm a miejsce prawa międzynarodowego w polskim porządku prawnym pod rządami Konstytucji z 1997 r. / Roman Kwiecień // W: Prawo międzynarodowe : księga pamiątkowa profesor Renaty Szafarz / red. nauk. Jerzy Menkes. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2007. - S. 362-374. - ISBN 978-83-60694-08-4
54
[Recenzja] / Roman Kwiecień // Przegląd Sejmowy. - nr 1(78) (2007), s. 166-173. - Rec. pracy: Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, pod red. Krzysztofa Wójtowicza, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 235. - Pełny tekst: http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/777C6A9B819B7647C12579370043F911/%24File/ps78.pdf. - ISSN 1230-5502
55
W sprawie filozofii prawa międzynarodowego / Roman Kwiecień // Państwo i Prawo. - z. 5 (2007), s. 107-111. - ISSN 0031-0980
56
Hegemonializm v. pluralizm społeczności państw a jedność i powszechność prawa międzynarodowego / Roman Kwiecień // W: Rozwój prawa międzynarodowego - jedność czy fragmentacja? / red. Jan Kolasa, Artur Kozłowski. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 2969). - S. 233-245. - ISBN 978-83-229-2838-7
57
Traktat reformujący Unię Europejską - aspekty prawne i polityczne / Roman Kwiecień. - Zamość: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego, 2007. - [4], 28 s. : il. ; 21 cm. - U góry okł.: Wykład inauguracyjny. - ISBN 978-83-913266-9-5
58
Traktaty a decyzje administracyjne i ich sądowa kontrola / Roman Kwiecień // Przegląd Sądowy. - nr 7-8 (2007), s. 5-15. - ISSN 0867-7255
59
O tak zwanej autonomii prawa wspólnotowego : uwagi na tle orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego / Roman Kwiecień // W: Problemy stosowania prawa sądowego : księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi / red. Ireneusz Nowikowski. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2007. - S. 572-583. - ISBN 978-83-227-2720-1
60
Między wartością wspólnoty a wspólnotą wartości : studia i szkice z filozofii prawa idealizmu niemieckiego / Roman Kwiecień. - Lublin: Oficyna Wydawnicza VERBA, 2007. - 158, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-89468-64-2
61
Pokój czy sprawiedliwość? : o aksjologicznej podstawie współczesnego prawa międzynarodowego / Roman Kwiecień // W: Prawo międzynarodowe - problemy i wyzwania : księga pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld -Tomporek / red. nauk. Jerzy Menkes. - Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2006. - S. 373-386. - ISBN 83-88690-95-7
62
The Primacy of European Union Law Over National Law Under the Constitutional Treaty / Roman Kwiecień // W: The Unity of the European Constitution / eds. Philipp Dann, Michał Rynkowski. - Berlin ; Heidelberg ; New York: Springer, 2006. - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht, ISSN 0172-4770 ; Band 186). - S. 67-86. - ISBN 3-540-35450-6
63
[Recenzja] / Roman Kwiecień // Palestra. - nr 3-4 (2006), s. 200-203. - Rec. pracy: M. Woźniak: Miejsce i stosowanie umów międzynarodowych w polskim prawie administracyjnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005. - Pełny tekst: http://palestra.pl/upload/14/25/46/1425463793_.pdf. - ISSN 0031-0344
64
Pierwszeństwo prawa Unii Europejskiej przed prawem państw członkowskich w świetle Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy / Roman Kwiecień // Studia Iuridica Lublinensia. - nr 7 (2006), s. 9-24. - ISSN 1731-6375
65
[Recenzja] / Roman Kwiecień // Państwo i Prawo. - z. 2 (2006), s. 113-116. - ISSN 0031-0980
66
The Primacy of European Union Law over National Law Under the Constitutional Treaty / Roman Kwiecień // German Law Journal. - vol. 06, no. 11, special issue (2005), s. 1479-1495. - Pełny tekst: https://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/57635593d1758e9827827fcb/1466127764272/GLJ_Vol_6_No_11_Kwiecien.pdf. - ISSN 2071-8322
67
Prawo i państwo w niemieckiej filozofii idealistycznej (Kant, Fichte, Hegel) / Roman Kwiecień // Studia Prawnicze. - z. 1 (2005), s. 5-49. - ISSN 0039-3312
68
Charakter prawny i znaczenie umów repatriacyjnych z 9 i 22 września 1944 roku = Legal Character and Significance of the Repatriation Agreements of 9 and 22 September 1944 / Roman Kwiecień // Przegląd Sejmowy. - nr 4(69) (2005), s. 9-22. - Summ. - Pełny tekst: http://www.sejm.gov.pl/wydarzenia/przeglad/teksty/ps69.pdf. - ISSN 1230-5502
69
Zgodność traktatu akcesyjnego z Konstytucją / Roman Kwiecień // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 1 (2005), s. 40-45. - Streszcz. - ISSN 1895-0396
70
In Defence of the Idea of State Sovereignty in International Law / Roman Kwiecień // Polish Yearbook of International Law. - vol. 27 (2004-2005), s. 87-103. - ISSN 0554-498X
71
Suwerenność państwa : rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie międzynarodowym / Roman Kwiecień. - Kraków: Zakamycze, 2004. - 204, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Zakamycze). - ISBN 83-7333-435-1
72
Interwencja zbrojna a naruszenie suwerenności państwa w prawie międzynarodowym / Roman Kwiecień // Sprawy Międzynarodowe. - nr 1 (2004), s. 79-94. - ISSN 0038-853X
73
Armed Intervention and Violation of State Sovereignty in International Law / Roman Kwiecień // The Polish Quarterly of International Affairs. - vol. 13, no. 1 (2004), s. 73-88. - ISSN 1230-4999
74
Sovereignty of the European Union Member States : International Legal Aspects / Roman Kwiecień // W: The Emerging Constitutional Law of the European Union / red. Adam Bodnar, Michał Kowalski, Karen Raible, Frank Schorkopf . - Berlin: Springer, 2003. - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht, ISSN 0172-4770 ; Band 163). - S. 339-357. - Bibliogr. - ISBN 3-540-40424-8
75
State Sovereignty in the Polish Doctrine of International Law = Suwerenność państwa w polskiej doktrynie prawa międzynarodowego / Roman Kwiecień // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius. - vol. 50/51 (2003/2004), s. 115-126. - Streszcz. - Pełny tekst: http://dlibra.umcs.lublin.pl/Content/21439/czas4058_50_51_2003_2004_6.pdf. - ISSN 0458-4317
76
Suwerenność państwa w Unii Europejskiej : aspekty prawnomiędzynarodowe / Roman Kwiecień // Państwo i Prawo. - z. 2 (2003), s. 25-38. - ISSN 0031-0980
77
Suwerenność państwa - geneza i rozwój idei w prawie międzynarodowym / Roman Kwiecień // Studia Prawnicze. - z. 3 (2002), s. 5-31. - ISSN 0039-3312
78
International Law Compared with the Constitutions of Central and Eastern European Countries (Outline of the Problem) / Roman Kwiecień // The Polish Foreign Affairs Digest. - vol. 2, no 2(3) (2002), s. 189-228. - Pełny tekst: http://digit.pism.pl/dlibra/docmetadata?id=110&from=publication. - ISSN 1643-0379
79
Prawo międzynarodowe a konstytucje państw Europy Środkowej i Wschodniej : (zarys problematyki) / Roman Kwiecień // Przegląd Prawa Europejskiego. - nr 2(10) (2001), s. 5-25. - Summ. - ISSN 1427-0552
80
[Recenzja] / Roman Kwiecień // Państwo i Prawo. - z. 10 (2001), s. 96-98. - ISSN 0031-0980
81
Zdolność traktatowa Rzeczypospolitej Polskiej w świetle konstytucji i ustawy o umowach międzynarodowych / Roman Kwiecień // Zamojskie Studia i Materiały. - nr 1 (2001), s. 139-150. - ISSN 1507-9090
82
Państwo i prawo międzynarodowe w filozofii Hegla = The State and International Law in Hegel's Philosophy / Roman Kwiecień // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius. - vol. 47 (2000), s. 135-150. - Summ. - ISSN 0458-4317
83
Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego / Roman Kwiecień. - Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2000. - 215,[1] s. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7059-490-5
84
[Recenzja] / Roman Kwiecień // Państwo i Prawo. - z. 3 (2000), s. 89-92
85
Między wolnością a przymusem : Immanuela Kanta idea prawa i "wiecznego pokoju" / Roman Kwiecień // Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe. - nr 7 (2000), s. 57-64. - ISSN 2082-971X
86
Replika w ramach polemiki odnoszącej się do problematyki tożsamości i ciągłości prawnomiędzynarodowej Polski / Roman Kwiecień // Państwo i Prawo. - z. 5 (2000), s. 91-93. - ISSN 0031-0980
87
O tożsamości i ciągłości prawnomiędzynarodowej państwa polskiego raz jeszcze / Roman Kwiecień // Państwo i Prawo. - z. 8 (1999), s. 92-95. - ISSN 0031-0980
88
Tożsamość i ciągłość prawnomiędzynarodowa państwa polskiego / Roman Kwiecień // Państwo i Prawo. - z. 8 (1998), s. 13-25. - ISSN 0031-0980
89
Transformacja umów międzynarodowych jako forma stanowienia prawa w państwie (z uwzględnieniem praktyki polskiej) / Roman Kwiecień // Państwo i Prawo. - z. 4 (1997), s. 3-15. - ISSN 0031-0980
90
Tożsamość Litwy, Łotwy i Estonii w świetle prawa międzynarodowego / Roman Kwiecień. - Warszawa : PFSM, 1997. - 24 s. ; 21 cm. - Studia i Materiały Polskiej Fundacji Spraw Międzynarodowych, ISSN 1429-351X ; nr 5
91
Prawo międzynarodowe a porządek prawny państwa (zagadnienia teoretyczne) / Roman Kwiecień // Studia Prawnicze. - z. 3/4 (1997), s. 51-91. - ISSN 0039-3312
92
Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne w świetle projektu konstytucji RP = International Law and Internal Law in the Context of the Draft of the Constitution of the Republic of Poland / Roman Kwiecień // Przegląd Sejmowy. - nr 1(18) (1997), s. 36-52. - Summ. - Pełny tekst: http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/C3516EC640568771C12579370043F977/%24File/ps18.pdf. - ISSN 1230-5502
93
Problematyka międzynarodowa w konstytucjach Chorwacji, Czech i Litwy = International Problems in the Constitutions of Croatia, the Czech Republic and Lithuania / Roman Kwiecień // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius. - vol. 43 (1996), s. 309-324. - Summ. - ISSN 0458-4317
1
Kwiecień R., (2018), Obserwatora i uczestnika spojrzenia na wojnę albo o obojętności i zaangażowaniu : rozważania w świetle filozofii Kanta, "Politeja", nr 2 (53), s. 169-182; https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/162
2
Kwiecień R., (2017), Natychmiastowość, konieczność i proporcjonalność w ius ad bellum a zagadnienie legalności uprzedzającego/wyprzedzającego i prewencyjnego użycia siły zbrojnej, "Państwo i Prawo", z. 10, s. 20-34.
3
Kwiecień R., (2017), Siła zbrojna, wojna i "święta wojna" w islamskiej tradycji i kulturze prawnej. [W:] Czubik P., Magoń K. (red.), Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej, Kraków : Stowarzyszenie Ryza, s. 24-34.
4
Kwiecień R., (2017), General Principles of Law : the Gentle Guardians of Systemic Integration of International Law, "Polish Yearbook of International Law", vol. 37, s. 235-242.
5
Kwiecień R., (2016), [Recenzja], "Polish Yearbook of International Law", vol. 36, s. 287-290.
6
Kwiecień R., (2016), International Constitutionalism, Language in Legal Discourse, and the Functions of International Law Scholarship. [W:] Jakubowski A., Wierczyńska K. (red.), Fragmentation vs the Constitutionalisation of International Law : a Practical Inquiry, London ; New York : Routledge, s. 53-68.
7
Kwiecień R., (2016), Legitymizacja rządu państwa w prawie międzynarodowym w świetle problemu regime change, "Państwo i Prawo", z. 7, s. 3-29.
8
Kwiecień R., (2016), Podstawy i uwarunkowania systemowości prawa międzynarodowego (w odpowiedzi recenzentom), "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 14, s. 196-201; https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/134551836/196-201_R.Kwiecień
9
Kwiecień R., (2016), Czy "wojna z terroryzmem" to bellum iustum? : o związkach etyki i prawa w świetle rezolucji Rady Bezpieczeństwa 2249. [W:] Krzan B. (red.), Ubi ius, ibi remedium : księga dedykowana pamięci profesora Jana Kolasy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 323-337.
10
Kwiecień R., (2016), [Recenzja], "Państwo i Prawo", z. 3, s. 123-126.
11
Kwiecień R., (2016), The Nicaragua Judgment and the Use of Force - 30 Years Later, "Polish Yearbook of International Law", vol. 36, s. 21-36.
12
Kwiecień R., (2015), Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie społeczności międzynarodowej: o znaczeniu liberalizmu i komunitaryzmu dla teorii prawa międzynarodowego, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 131 s.
13
Kwiecień R., (2015), Status prawny i rola państw w społeczności międzynarodowej a podmiotowe granice prawa międzynarodowego. [W:] Menkes J., Cała-Wacinkiewicz E. (red.), Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 75-88.
14
Kwiecień R., (2015), Państwo i jego suwerenność "międzynarodowi prawodawcy" a systemowe cechy prawa międzynarodowego. [W:] Kwiecień R. (red.), Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 47-105.
15
Kwiecień R. (red.), (2015), Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 439 s.
16
Kwiecień R., (2015), Między zakazem używania siły zbrojnej a nakazem poszanowania praw człowieka : w poszukiwaniu głównych wartości współczesnego prawa międzynarodowego. [W:] Karska E. (red.), Globalne problemy ochrony praw człowieka (Prawa Człowieka i Prawo Międzynarodowe; nr 3), Warszawa : Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 71-77.
17
Kwiecień R., (2015), Konkluzje : państwo i prawo międzynarodowe - "żyjąca symbioza"?. [W:] Kwiecień R. (red.), Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 429-436.
18
Kwiecień R., (2015), Państwo i jego suwerenność a prawo międzynarodowe jako system prawa. [W:] Kwiecień R. (red.), Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 37-46.
19
Kwiecień R., (2015), International Law as Legal System : Legality, Legitimacy, and Legal Position of States, "Polish Review of International and European Law", vol. 4, no 2, s. 9-44.
20
Kwiecień R., (2015), Wprowadzenie : prawo międzynarodowe jako system prawa : (przegląd zagadnień badawczych i koncepcji badań). [W:] Kwiecień R. (red.), Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 11-34.
21
Kwiecień R., (2015), Universality and Coherence under the Experiences of the League of Nations, "International Community Law Review", vol. 17, iss. 2, s. 175-188.
22
Kwiecień R., (2015), Od Redaktora. [W:] Kwiecień R. (red.), Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 9-10.
23
Kwiecień R., (2014), Orzeczenia sądowe. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 331-333.
24
Kwiecień R., (2014), Zobowiązania międzynarodowe. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 608-609.
25
Kwiecień R., (2014), Karta Narodów Zjednoczonych. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 148-150.
26
Kwiecień R., (2014), Zakon Kawalerów Maltańskich. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 579.
27
Kwiecień R., (2014), Sukcesja. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 479-481.
28
Kwiecień R., (2014), Prawo międzynarodowe prywatne. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 378-380.
29
Kwiecień R., (2014), Prawa historyczne. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 365.
30
Kwiecień R., (2013), International Legal Personality of the State in the Age of Multilevel Global Governance and Responsibility to Protect - Continuity or Change of the Paradigm?, "Polish Review of International and European Law", vol. 2, no 1, s. 9-39.
31
Kwiecień R., (2013), Podmiotowość prawnomiędzynarodowa państwa w dobie multilevel global governance i responsibility to protect - ciągłość czy zmiana paradygmatu?, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Ius Inter Gentes", 10, s. 31-62.
32
Kwiecień R., (2013), Okupacja wojenna w świetle prawa międzynarodowego : natura, skutki, nowe tendencje, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius", vol. 60, nr 1, s. 65-80; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2013&tom=60§io=G&numer_artykulu=05&zeszyt=1
33
Kwiecień R., (2013), The Permanent Court of International Justice and the Constitutional Dimension of International Law : from Expectations to Reality. [W:] Tams , Fitzmaurice M. (red.), Legacies of the Permanent Court of International Justice (Queen Mary Studies in International Law; vol. 13), Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, s. 361-395.
34
Kwiecień R., (2013), On Some Contemporary Challenges to Statehood in the International Legal Order : International Law Between Lotus and Global Administrative Law, "Archiv des Völkerrechts", vol. 51, nr 3, s. 279-311.
35
Kwiecień R., (2013), Jednostka i jej prawa a państwo w świetle doktryny Responsibility to Protect : ku nowej idei prawa międzynarodowego?. [W:] Władek Z. (red.), Księga życia i twórczości : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, T. 5, Prawo, Lublin : Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, s. 193-202.
36
Kwiecień R., (2012), O genezie idei prawa narodów, czyli o (nie)trafności europocentrycznego tłumaczenia fenomenu prawa międzynarodowego. [W:] Consul est iuris et patriae defensor : księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi, Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją, s. 311-326.
37
Kwiecień R., (2012), [Recenzja], "Kwartalnik Prawa Publicznego", R. 12, nr 1, s. 219-224; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2012-t12-n1/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2012-t12-n1-s219-224/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2012-t12-n1-s219-224.pdf
38
Kwiecień R., (2012), Recenzja książki Przemysława Saganka Akty jednostronne państw w prawie międzynarodowym, "Forum Prawnicze", nr 1, s. 100-105; http://www.forumprawnicze.eu/pdf/9-2012.pdf
39
Kwiecień R., (2012), Potrzeba globalnego konstytucjonalizmu?, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 10, s. 194-200; http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/441b7d26-2439-4e14-b4af-62bd2434db58
40
Kwiecień R., (2012), Does the State Still Matter? : Sovereignty, Legitimacy and International Law, "Polish Yearbook of International Law", vol. 32, s. 45-73; https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2407541_code1927753.pdf?abstractid=2407541&mirid=1
41
Kwiecień R., (2011), Teoria i filozofia prawa międzynarodowego: problemy wybrane, Warszawa : Difin, 238 s.
42
Kwiecień R., (2011), Konstytucja społeczności międzynarodowej w perspektywie aksjologii prawa międzynarodowego, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Ius Inter Gentes", 8, s. 91-145.
43
Kwiecień R., (2011), Sir Hersch Lauterpacht's Idea of State Sovereignty - Is It Still Alive?, "International Community Law Review", vol. 13, iss. 1-2, s. 23-41.
44
Kwiecień R., (2010), Wartości i prawo a kreatywność porządku prawnego, "Forum Prawnicze", nr 1, s. 30-43; http://www.forumprawnicze.eu/attachments/article/121/1-2010%20Kwiecie%C5%84.pdf
45
Kwiecień R., (2010), Glosa do opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 22.7.2010 r. w sprawie zgodności z prawem międzynarodowym jednostronnej deklaracji niepodległości Kosowa, "Kwartalnik Prawa Publicznego", R. 10, nr 3, s. 211-221; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3-s211-221/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3-s211-221.pdf
46
Kwiecień R., (2009), Przezwyciężanie przeszłości przez prawo międzynarodowe. [W:] Czapliński W., Łukańko B. (red.), Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 7-37.
47
Kwiecień R., (2009), Charakter prawny Zbrodni Katyńskiej i jej znaczenie we współczesnych stosunkach polsko-rosyjskich: wykład inauguracyjny, Zamość : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego, 19 s.
48
Kwiecień R., (2009), Aksjologia prawa międzynarodowego a siła zbrojna w perspektywie historycznej. [W:] Kranz J. (red.), Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej : dylematy prawa i polityki, Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, s. 13-80.
49
Kwiecień R., (2009), Prawnomiędzynarodowe konsekwencje jednostronnej deklaracji niepodległości Kosowa. [W:] Dynia E. (red.), Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 111-120.
50
Kwiecień R., (2009), Tradycja wojny sprawiedliwej a zagadnienie legalności tzw. interwencji humanitarnej w prawie międzynarodowym, "Studia Prawnicze", z. 1/2, s. 43-64.
51
Kwiecień R., (2009), Overcoming the Past by International Law, "Polish Yearbook of International Law", vol. 29, s. 15-50; https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=483078123005000088030080121001004126031069030050059041065104003065111111092126113005006042121044112043011081093079077120091026040006002065003102079031096098003109088054041055114118126030083010101071100095125008117093021114031084093004064122008099090086&EXT=pdf
52
Kwiecień R., (2008), [Recenzja], "Polski Przegląd Dyplomatyczny", nr 3, s. 173-176.
53
Kwiecień R., (2007), Monizm i dualizm a miejsce prawa międzynarodowego w polskim porządku prawnym pod rządami Konstytucji z 1997 r.. [W:] Menkes J. (red.), Prawo międzynarodowe : księga pamiątkowa profesor Renaty Szafarz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, s. 362-374.
54
Kwiecień R., (2007), [Recenzja], "Przegląd Sejmowy", nr 1(78), s. 166-173; http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/777C6A9B819B7647C12579370043F911/%24File/ps78.pdf
55
Kwiecień R., (2007), W sprawie filozofii prawa międzynarodowego, "Państwo i Prawo", z. 5, s. 107-111.
56
Kwiecień R., (2007), Hegemonializm v. pluralizm społeczności państw a jedność i powszechność prawa międzynarodowego. [W:] Kolasa J., Kozłowski A. (red.), Rozwój prawa międzynarodowego - jedność czy fragmentacja? (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2969), Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 233-245.
57
Kwiecień R., (2007), Traktat reformujący Unię Europejską - aspekty prawne i polityczne, Zamość : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego, [4], 28 s.
58
Kwiecień R., (2007), Traktaty a decyzje administracyjne i ich sądowa kontrola, "Przegląd Sądowy", nr 7-8, s. 5-15.
59
Kwiecień R., (2007), O tak zwanej autonomii prawa wspólnotowego : uwagi na tle orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego. [W:] Nowikowski I. (red.), Problemy stosowania prawa sądowego : księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 572-583.
60
Kwiecień R., (2007), Między wartością wspólnoty a wspólnotą wartości: studia i szkice z filozofii prawa idealizmu niemieckiego, Lublin : Oficyna Wydawnicza VERBA, 158, [1] s.
61
Kwiecień R., (2006), Pokój czy sprawiedliwość? : o aksjologicznej podstawie współczesnego prawa międzynarodowego. [W:] Menkes J. (red.), Prawo międzynarodowe - problemy i wyzwania : księga pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld -Tomporek, Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, s. 373-386.
62
Kwiecień R., (2006), The Primacy of European Union Law Over National Law Under the Constitutional Treaty. [W:] Dann P., Rynkowski M. (red.), The Unity of the European Constitution (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht; Band 186), Berlin ; Heidelberg : Springer, s. 67-86.
63
Kwiecień R., (2006), [Recenzja], "Palestra", nr 3-4, s. 200-203; http://palestra.pl/upload/14/25/46/1425463793_.pdf
64
Kwiecień R., (2006), Pierwszeństwo prawa Unii Europejskiej przed prawem państw członkowskich w świetle Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy, "Studia Iuridica Lublinensia", nr 7, s. 9-24.
65
Kwiecień R., (2006), [Recenzja], "Państwo i Prawo", z. 2, s. 113-116.
66
Kwiecień R., (2005), The Primacy of European Union Law over National Law Under the Constitutional Treaty, "German Law Journal", vol. 06, no. 11, special issue, s. 1479-1495; https://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/57635593d1758e9827827fcb/1466127764272/GLJ_Vol_6_No_11_Kwiecien.pdf
67
Kwiecień R., (2005), Prawo i państwo w niemieckiej filozofii idealistycznej (Kant, Fichte, Hegel), "Studia Prawnicze", z. 1, s. 5-49.
68
Kwiecień R., (2005), Charakter prawny i znaczenie umów repatriacyjnych z 9 i 22 września 1944 roku, "Przegląd Sejmowy", nr 4(69), s. 9-22; http://www.sejm.gov.pl/wydarzenia/przeglad/teksty/ps69.pdf
69
Kwiecień R., (2005), Zgodność traktatu akcesyjnego z Konstytucją, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 1, s. 40-45.
70
Kwiecień R., (2004), In Defence of the Idea of State Sovereignty in International Law, "Polish Yearbook of International Law", vol. 27, s. 87-103.
71
Kwiecień R., (2004), Suwerenność państwa: rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie międzynarodowym, Kraków : Zakamycze, 204, [1] s.
72
Kwiecień R., (2004), Interwencja zbrojna a naruszenie suwerenności państwa w prawie międzynarodowym, "Sprawy Międzynarodowe", nr 1, s. 79-94.
73
Kwiecień R., (2004), Armed Intervention and Violation of State Sovereignty in International Law, "The Polish Quarterly of International Affairs", vol. 13, no. 1, s. 73-88.
74
Kwiecień R., (2003), Sovereignty of the European Union Member States : International Legal Aspects. [W:] Bodnar A., Kowalski M., Raible K., Schorkopf F. (red.), The Emerging Constitutional Law of the European Union (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht; Band 163), Berlin : Springer, s. 339-357.
75
Kwiecień R., (2003), State Sovereignty in the Polish Doctrine of International Law, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius", vol. 50/51, s. 115-126; http://dlibra.umcs.lublin.pl/Content/21439/czas4058_50_51_2003_2004_6.pdf
76
Kwiecień R., (2003), Suwerenność państwa w Unii Europejskiej : aspekty prawnomiędzynarodowe, "Państwo i Prawo", z. 2, s. 25-38.
77
Kwiecień R., (2002), Suwerenność państwa - geneza i rozwój idei w prawie międzynarodowym, "Studia Prawnicze", z. 3, s. 5-31.
78
Kwiecień R., (2002), International Law Compared with the Constitutions of Central and Eastern European Countries (Outline of the Problem), "The Polish Foreign Affairs Digest", vol. 2, no 2(3), s. 189-228; http://digit.pism.pl/dlibra/docmetadata?id=110&from=publication
79
Kwiecień R., (2001), Prawo międzynarodowe a konstytucje państw Europy Środkowej i Wschodniej (zarys problematyki), "Przegląd Prawa Europejskiego", nr 2(10), s. 5-25.
80
Kwiecień R., (2001), [Recenzja], "Państwo i Prawo", z. 10, s. 96-98.
81
Kwiecień R., (2001), Zdolność traktatowa Rzeczypospolitej Polskiej w świetle konstytucji i ustawy o umowach międzynarodowych, "Zamojskie Studia i Materiały", nr 1, s. 139-150.
82
Kwiecień R., (2000), Państwo i prawo międzynarodowe w filozofii Hegla, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius", vol. 47, s. 135-150.
83
Kwiecień R., (2000), Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 215,[1] s.
84
Kwiecień R., (2000), [Recenzja], "Państwo i Prawo", z. 3, s. 89-92.
85
Kwiecień R., (2000), Między wolnością a przymusem : Immanuela Kanta idea prawa i "wiecznego pokoju", "Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe", nr 7, s. 57-64.
86
Kwiecień R., (2000), Replika w ramach polemiki odnoszącej się do problematyki tożsamości i ciągłości prawnomiędzynarodowej Polski, "Państwo i Prawo", z. 5, s. 91-93.
87
Kwiecień R., (1999), O tożsamości i ciągłości prawnomiędzynarodowej państwa polskiego raz jeszcze, "Państwo i Prawo", z. 8, s. 92-95.
88
Kwiecień R., (1998), Tożsamość i ciągłość prawnomiędzynarodowa państwa polskiego, "Państwo i Prawo", z. 8, s. 13-25.
89
Kwiecień R., (1997), Transformacja umów międzynarodowych jako forma stanowienia prawa w państwie (z uwzględnieniem praktyki polskiej), "Państwo i Prawo", z. 4, s. 3-15.
90
Kwiecień R., (1997), Tożsamość Litwy, Łotwy i Estonii w świetle prawa międzynarodowego, (Studia i Materiały Polskiej Fundacji Spraw Międzynarodowych, nr 5), Warszawa : PFSM, 24 s.
91
Kwiecień R., (1997), Prawo międzynarodowe a porządek prawny państwa (zagadnienia teoretyczne), "Studia Prawnicze", z. 3/4, s. 51-91.
92
Kwiecień R., (1997), Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne w świetle projektu konstytucji RP, "Przegląd Sejmowy", nr 1(18), s. 36-52; http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/C3516EC640568771C12579370043F977/%24File/ps18.pdf
93
Kwiecień R., (1996), Problematyka międzynarodowa w konstytucjach Chorwacji, Czech i Litwy, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius", vol. 43, s. 309-324.
1
@article{UEK:2168327467,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Obserwatora i uczestnika spojrzenia na wojnę albo o obojętności i zaangażowaniu : rozważania w świetle filozofii Kanta",
journal = "Politeja",
number = "2 (53)",
pages = "169-182",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.53.10},
url = {https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/162},
}
2
@article{UEK:2168319025,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Natychmiastowość, konieczność i proporcjonalność w ius ad bellum a zagadnienie legalności uprzedzającego/wyprzedzającego i prewencyjnego użycia siły zbrojnej",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 10",
pages = "20-34",
year = "2017",
}
3
@inbook{UEK:2168321997,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Siła zbrojna, wojna i święta wojna w islamskiej tradycji i kulturze prawnej",
booktitle = "Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej",
pages = "24-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Ryza",
year = "2017",
isbn = "978-83-948146-3-2",
}
4
@article{UEK:2168325953,
author = "Roman Kwiecień",
title = "General Principles of Law : the Gentle Guardians of Systemic Integration of International Law",
journal = "Polish Yearbook of International Law",
number = "vol. 37",
pages = "235-242",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.7420/pyil2017k},
url = {},
}
5
@article{UEK:2168315767,
author = "Roman Kwiecień",
title = "[Recenzja]",
journal = "Polish Yearbook of International Law",
number = "vol. 36",
pages = "287-290",
year = "2016",
}
6
@inbook{UEK:2168314851,
author = "Roman Kwiecień",
title = "International Constitutionalism, Language in Legal Discourse, and the Functions of International Law Scholarship",
booktitle = "Fragmentation vs the Constitutionalisation of International Law : a Practical Inquiry",
pages = "53-68",
adress = "London ; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2016",
url = {},
issn = "",
}
7
@article{UEK:2168314635,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Legitymizacja rządu państwa w prawie międzynarodowym w świetle problemu regime change",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 7",
pages = "3-29",
year = "2016",
}
8
@article{UEK:2168316205,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Podstawy i uwarunkowania systemowości prawa międzynarodowego (w odpowiedzi recenzentom)",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 14",
pages = "196-201",
year = "2016",
url = {https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/134551836/196-201_R.Kwiecień},
}
9
@inbook{UEK:2168314633,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Czy wojna z terroryzmem to bellum iustum? : o związkach etyki i prawa w świetle rezolucji Rady Bezpieczeństwa 2249",
booktitle = "Ubi ius, ibi remedium : księga dedykowana pamięci profesora Jana Kolasy",
pages = "323-337",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
isbn = "978-83-2559-154-0 ; 978-83-2559-155-7",
}
10
@article{UEK:2168316239,
author = "Roman Kwiecień",
title = "[Recenzja]",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 3",
pages = "123-126",
year = "2016",
}
11
@article{UEK:2168315765,
author = "Roman Kwiecień",
title = "The Nicaragua Judgment and the Use of Force - 30 Years Later",
journal = "Polish Yearbook of International Law",
number = "vol. 36",
pages = "21-36",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.7420/pyil2016b},
url = {},
}
12
@book{UEK:2168314655,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie społeczności międzynarodowej : o znaczeniu liberalizmu i komunitaryzmu dla teorii prawa międzynarodowego",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7784-641-4",
}
13
@inbook{UEK:2168314685,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Status prawny i rola państw w społeczności międzynarodowej a podmiotowe granice prawa międzynarodowego",
booktitle = "Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym",
pages = "75-88",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7881-7 ; 978-83-255-7882-4",
}
14
@inbook{UEK:2168314679,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Państwo i jego suwerenność międzynarodowi prawodawcy a systemowe cechy prawa międzynarodowego",
booktitle = "Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa",
pages = "47-105",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7784-559-2",
}
15
@book{UEK:2168314657,
title = "Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7784-559-2",
}
16
@inbook{UEK:2168314857,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Między zakazem używania siły zbrojnej a nakazem poszanowania praw człowieka : w poszukiwaniu głównych wartości współczesnego prawa międzynarodowego",
booktitle = "Globalne problemy ochrony praw człowieka",
pages = "71-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego",
year = "2015",
url = {},
issn = "2300-3472",
isbn = "978-83-64298-02-8",
}
17
@misc{UEK:2168314683,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Konkluzje : państwo i prawo międzynarodowe - żyjąca symbioza?",
booktitle = "Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa",
pages = "429-436",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7784-559-2",
}
18
@inbook{UEK:2168314677,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Państwo i jego suwerenność a prawo międzynarodowe jako system prawa",
booktitle = "Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa",
pages = "37-46",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7784-559-2",
}
19
@article{UEK:2168315661,
author = "Roman Kwiecień",
title = "International Law as Legal System : Legality, Legitimacy, and Legal Position of States",
journal = "Polish Review of International and European Law",
number = "vol. 4, no 2",
pages = "9-44",
year = "2015",
}
20
@inbook{UEK:2168314673,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Wprowadzenie : prawo międzynarodowe jako system prawa : (przegląd zagadnień badawczych i koncepcji badań)",
booktitle = "Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa",
pages = "11-34",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7784-559-2",
}
21
@article{UEK:2168316099,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Universality and Coherence under the Experiences of the League of Nations",
journal = "International Community Law Review",
number = "vol. 17, iss. 2",
pages = "175-188",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1163/18719732-12341301},
url = {},
}
22
@misc{UEK:2168314671,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Od Redaktora",
booktitle = "Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa",
pages = "9-10",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7784-559-2",
}
23
@inbook{UEK:2168316219,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Orzeczenia sądowe",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "331-333",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
24
@inbook{UEK:2168316229,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Zobowiązania międzynarodowe",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "608-609",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
25
@inbook{UEK:2168316217,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Karta Narodów Zjednoczonych",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "148-150",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
26
@inbook{UEK:2168316227,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Zakon Kawalerów Maltańskich",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "579",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
27
@inbook{UEK:2168316221,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Sukcesja",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "479-481",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
28
@inbook{UEK:2168316223,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Prawo międzynarodowe prywatne",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "378-380",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
29
@inbook{UEK:2168316225,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Prawa historyczne",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "365",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
30
@article{UEK:2168316181,
author = "Roman Kwiecień",
title = "International Legal Personality of the State in the Age of Multilevel Global Governance and Responsibility to Protect - Continuity or Change of the Paradigm?",
journal = "Polish Review of International and European Law",
number = "vol. 2, no 1",
pages = "9-39",
year = "2013",
}
31
@article{UEK:2168314893,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Podmiotowość prawnomiędzynarodowa państwa w dobie multilevel global governance i responsibility to protect - ciągłość czy zmiana paradygmatu?",
journal = "Acta Universitatis Wratislaviensis. Ius Inter Gentes",
number = "10",
pages = "31-62",
year = "2013",
url = {},
issn = "0239-6661",
}
32
@article{UEK:2168314667,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Okupacja wojenna w świetle prawa międzynarodowego : natura, skutki, nowe tendencje",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius",
number = "vol. 60, 1",
pages = "65-80",
year = "2013",
url = {http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2013&tom=60§io=G&numer_artykulu=05&zeszyt=1},
}
33
@inbook{UEK:2168314859,
author = "Roman Kwiecień",
title = "The Permanent Court of International Justice and the Constitutional Dimension of International Law : from Expectations to Reality",
booktitle = "Legacies of the Permanent Court of International Justice",
pages = "361-395",
adress = "Leiden ; Boston",
publisher = "Martinus Nijhoff Publishers",
year = "2013",
issn = "1877-4822",
isbn = "978-90-04-24493-1 ; 978-90-04-24494-8",
}
34
@article{UEK:2168316183,
author = "Roman Kwiecień",
title = "On Some Contemporary Challenges to Statehood in the International Legal Order : International Law Between Lotus and Global Administrative Law",
journal = "Archiv des Völkerrechts",
number = "vol. 51, 3",
pages = "279-311",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.1628/000389213X13801980006783},
url = {},
}
35
@inbook{UEK:2168314875,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Jednostka i jej prawa a państwo w świetle doktryny Responsibility to Protect : ku nowej idei prawa międzynarodowego?",
booktitle = "Księga życia i twórczości : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi. T. 5, Prawo",
pages = "193-202",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia",
year = "2013",
url = {https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjp9ZzrqszUAhVjM5oKHVkEB5QQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.romantokarczyk.pl%2Fksiega%2Ft5prawo.pdf&usg=AFQjCNGTckTQG5kyxJbFqEaEqCsdZXAgQw},
isbn = "978-83-7847-096-0",
}
36
@inbook{UEK:2168314897,
author = "Roman Kwiecień",
title = "O genezie idei prawa narodów, czyli o (nie)trafności europocentrycznego tłumaczenia fenomenu prawa międzynarodowego",
booktitle = "Consul est iuris et patriae defensor : księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi",
pages = "311-326",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją",
year = "2012",
url = {},
isbn = "978-83-63743-02-4",
}
37
@article{UEK:2168316241,
author = "Roman Kwiecień",
title = "[Recenzja]",
journal = "Kwartalnik Prawa Publicznego",
number = "R. 12, 1",
pages = "219-224",
year = "2012",
url = {http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2012-t12-n1/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2012-t12-n1-s219-224/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2012-t12-n1-s219-224.pdf},
}
38
@article{UEK:2168316249,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Recenzja książki Przemysława Saganka Akty jednostronne państw w prawie międzynarodowym",
journal = "Forum Prawnicze",
number = "1",
pages = "100-105",
year = "2012",
url = {http://www.forumprawnicze.eu/pdf/9-2012.pdf},
}
39
@article{UEK:2168316243,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Potrzeba globalnego konstytucjonalizmu?",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 10",
pages = "194-200",
year = "2012",
url = {http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/441b7d26-2439-4e14-b4af-62bd2434db58},
}
40
@article{UEK:2168314651,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Does the State Still Matter? : Sovereignty, Legitimacy and International Law",
journal = "Polish Yearbook of International Law",
number = "vol. 32",
pages = "45-73",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.7420/pyil2012b},
url = {https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2407541_code1927753.pdf?abstractid=2407541&mirid=1},
}
41
@book{UEK:2168314645,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Teoria i filozofia prawa międzynarodowego : problemy wybrane",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-463-8",
}
42
@article{UEK:2168314951,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Konstytucja społeczności międzynarodowej w perspektywie aksjologii prawa międzynarodowego",
journal = "Acta Universitatis Wratislaviensis. Ius Inter Gentes",
number = "8",
pages = "91-145",
adress = "",
year = "2011",
issn = "0239-6661",
}
43
@article{UEK:2168316185,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Sir Hersch Lauterpacht's Idea of State Sovereignty - Is It Still Alive?",
journal = "International Community Law Review",
number = "vol. 13, iss. 1-2",
pages = "23-41",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.1163/187197311X552901},
url = {},
}
44
@article{UEK:2168316187,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Wartości i prawo a kreatywność porządku prawnego",
journal = "Forum Prawnicze",
number = "1",
pages = "30-43",
year = "2010",
url = {http://www.forumprawnicze.eu/attachments/article/121/1-2010%20Kwiecie%C5%84.pdf},
}
45
@article{UEK:2168316213,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Glosa do opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 22.7.2010 r. w sprawie zgodności z prawem międzynarodowym jednostronnej deklaracji niepodległości Kosowa",
journal = "Kwartalnik Prawa Publicznego",
number = "R. 10, 3",
pages = "211-221",
year = "2010",
url = {http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3-s211-221/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3-s211-221.pdf},
}
46
@inbook{UEK:2168315173,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Przezwyciężanie przeszłości przez prawo międzynarodowe",
booktitle = "Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku",
pages = "7-37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2009",
isbn = "978-83-7383-373-9",
}
47
@book{UEK:2168314789,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Charakter prawny Zbrodni Katyńskiej i jej znaczenie we współczesnych stosunkach polsko-rosyjskich : wykład inauguracyjny",
adress = "Zamość",
publisher = "Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-926533-3-2",
}
48
@inbook{UEK:2168316179,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Aksjologia prawa międzynarodowego a siła zbrojna w perspektywie historycznej",
booktitle = "Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej : dylematy prawa i polityki",
pages = "13-80",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wydawniczy EuroPrawo",
year = "2009",
isbn = "978-83-7627-008-1",
}
49
@inbook{UEK:2168314649,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Prawnomiędzynarodowe konsekwencje jednostronnej deklaracji niepodległości Kosowa",
booktitle = "Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata",
pages = "111-120",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2009",
isbn = "978-83-7338-484-2",
}
50
@article{UEK:2168316191,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Tradycja wojny sprawiedliwej a zagadnienie legalności tzw. interwencji humanitarnej w prawie międzynarodowym",
journal = "Studia Prawnicze",
number = "z. 1/2",
pages = "43-64",
year = "2009",
}
51
@article{UEK:2168316189,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Overcoming the Past by International Law",
journal = "Polish Yearbook of International Law",
number = "vol. 29",
pages = "15-50",
year = "2009",
url = {https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=483078123005000088030080121001004126031069030050059041065104003065111111092126113005006042121044112043011081093079077120091026040006002065003102079031096098003109088054041055114118126030083010101071100095125008117093021114031084093004064122008099090086&EXT=pdf},
}
52
@article{UEK:2168316251,
author = "Roman Kwiecień",
title = "[Recenzja]",
journal = "Polski Przegląd Dyplomatyczny",
number = "3",
pages = "173-176",
year = "2008",
}
53
@inbook{UEK:2168316027,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Monizm i dualizm a miejsce prawa międzynarodowego w polskim porządku prawnym pod rządami Konstytucji z 1997 r.",
booktitle = "Prawo międzynarodowe : księga pamiątkowa profesor Renaty Szafarz",
pages = "362-374",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-60694-08-4",
}
54
@article{UEK:2168316253,
author = "Roman Kwiecień",
title = "[Recenzja]",
journal = "Przegląd Sejmowy",
number = "1(78)",
pages = "166-173",
year = "2007",
url = {http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/777C6A9B819B7647C12579370043F911/%24File/ps78.pdf},
}
55
@article{UEK:2168316207,
author = "Roman Kwiecień",
title = "W sprawie filozofii prawa międzynarodowego",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 5",
pages = "107-111",
year = "2007",
}
56
@inbook{UEK:2168315921,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Hegemonializm v. pluralizm społeczności państw a jedność i powszechność prawa międzynarodowego",
booktitle = "Rozwój prawa międzynarodowego - jedność czy fragmentacja?",
pages = "233-245",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego",
year = "2007",
issn = "0239-6661",
isbn = "978-83-229-2838-7",
}
57
@book{UEK:2168314849,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Traktat reformujący Unię Europejską - aspekty prawne i polityczne",
adress = "Zamość",
publisher = "Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-913266-9-5",
}
58
@article{UEK:2168316193,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Traktaty a decyzje administracyjne i ich sądowa kontrola",
journal = "Przegląd Sądowy",
number = "7-8",
pages = "5-15",
year = "2007",
}
59
@inbook{UEK:2168315991,
author = "Roman Kwiecień",
title = "O tak zwanej autonomii prawa wspólnotowego : uwagi na tle orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego",
booktitle = "Problemy stosowania prawa sądowego : księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi",
pages = "572-583",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2007",
isbn = "978-83-227-2720-1",
}
60
@book{UEK:2168314787,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Między wartością wspólnoty a wspólnotą wartości : studia i szkice z filozofii prawa idealizmu niemieckiego",
adress = "Lublin",
publisher = "Oficyna Wydawnicza VERBA",
year = "2007",
isbn = "978-83-89468-64-2",
}
61
@inbook{UEK:2168316095,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Pokój czy sprawiedliwość? : o aksjologicznej podstawie współczesnego prawa międzynarodowego",
booktitle = "Prawo międzynarodowe - problemy i wyzwania : księga pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld -Tomporek",
pages = "373-386",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego",
year = "2006",
isbn = "83-88690-95-7",
}
62
@inbook{UEK:2168314639,
author = "Roman Kwiecień",
title = "The Primacy of European Union Law Over National Law Under the Constitutional Treaty",
booktitle = "The Unity of the European Constitution",
pages = "67-86",
adress = "Berlin ; Heidelberg ; New York",
publisher = "Springer",
year = "2006",
issn = "0172-4770",
isbn = "3-540-35450-6",
}
63
@article{UEK:2168316255,
author = "Roman Kwiecień",
title = "[Recenzja]",
journal = "Palestra",
number = "3-4",
pages = "200-203",
year = "2006",
url = {http://palestra.pl/upload/14/25/46/1425463793_.pdf},
}
64
@article{UEK:2168316195,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Pierwszeństwo prawa Unii Europejskiej przed prawem państw członkowskich w świetle Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy",
journal = "Studia Iuridica Lublinensia",
number = "7",
pages = "9-24",
year = "2006",
}
65
@article{UEK:2168316235,
author = "Roman Kwiecień",
title = "[Recenzja]",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 2",
pages = "113-116",
year = "2006",
}
66
@article{UEK:2168316197,
author = "Roman Kwiecień",
title = "The Primacy of European Union Law over National Law Under the Constitutional Treaty",
journal = "German Law Journal",
number = "vol. 06, no. 11, special issue",
pages = "1479-1495",
year = "2005",
url = {https://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/57635593d1758e9827827fcb/1466127764272/GLJ_Vol_6_No_11_Kwiecien.pdf},
}
67
@article{UEK:2168314699,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Prawo i państwo w niemieckiej filozofii idealistycznej (Kant, Fichte, Hegel)",
journal = "Studia Prawnicze",
number = "z. 1",
pages = "5-49",
year = "2005",
}
68
@article{UEK:2168314647,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Charakter prawny i znaczenie umów repatriacyjnych z 9 i 22 września 1944 roku",
journal = "Przegląd Sejmowy",
number = "4(69)",
pages = "9-22",
year = "2005",
url = {http://www.sejm.gov.pl/wydarzenia/przeglad/teksty/ps69.pdf},
}
69
@article{UEK:2168316215,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Zgodność traktatu akcesyjnego z Konstytucją",
journal = "Europejski Przegląd Sądowy",
number = "1",
pages = "40-45",
year = "2005",
}
70
@article{UEK:2168316203,
author = "Roman Kwiecień",
title = "In Defence of the Idea of State Sovereignty in International Law",
journal = "Polish Yearbook of International Law",
number = "vol. 27",
pages = "87-103",
year = "2004",
url = {},
}
71
@book{UEK:2168314641,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Suwerenność państwa : rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie międzynarodowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7333-435-1",
}
72
@article{UEK:2168314665,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Interwencja zbrojna a naruszenie suwerenności państwa w prawie międzynarodowym",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "1",
pages = "79-94",
year = "2004",
}
73
@article{UEK:2168316267,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Armed Intervention and Violation of State Sovereignty in International Law",
journal = "The Polish Quarterly of International Affairs",
number = "vol. 13, no. 1",
pages = "73-88",
year = "2004",
}
74
@inbook{UEK:2168314669,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Sovereignty of the European Union Member States : International Legal Aspects",
booktitle = "The Emerging Constitutional Law of the European Union",
pages = "339-357",
adress = "Berlin",
publisher = "Springer",
year = "2003",
issn = "0172-4770",
isbn = "3-540-40424-8",
}
75
@article{UEK:2168316257,
author = "Roman Kwiecień",
title = "State Sovereignty in the Polish Doctrine of International Law",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius",
number = "vol. 50/51",
pages = "115-126",
year = "2003",
url = {http://dlibra.umcs.lublin.pl/Content/21439/czas4058_50_51_2003_2004_6.pdf},
}
76
@article{UEK:2168314653,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Suwerenność państwa w Unii Europejskiej : aspekty prawnomiędzynarodowe",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 2",
pages = "25-38",
year = "2003",
}
77
@article{UEK:2168314693,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Suwerenność państwa - geneza i rozwój idei w prawie międzynarodowym",
journal = "Studia Prawnicze",
number = "z. 3",
pages = "5-31",
year = "2002",
}
78
@article{UEK:2168316271,
author = "Roman Kwiecień",
title = "International Law Compared with the Constitutions of Central and Eastern European Countries (Outline of the Problem)",
journal = "The Polish Foreign Affairs Digest",
number = "vol. 2, no 2(3)",
pages = "189-228",
year = "2002",
url = {http://digit.pism.pl/dlibra/docmetadata?id=110&from=publication},
}
79
@article{UEK:2168314663,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Prawo międzynarodowe a konstytucje państw Europy Środkowej i Wschodniej : (zarys problematyki)",
journal = "Przegląd Prawa Europejskiego",
number = "2(10)",
pages = "5-25",
year = "2001",
}
80
@article{UEK:2168316233,
author = "Roman Kwiecień",
title = "[Recenzja]",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 10",
pages = "96-98",
year = "2001",
}
81
@article{UEK:2168316269,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Zdolność traktatowa Rzeczypospolitej Polskiej w świetle konstytucji i ustawy o umowach międzynarodowych",
journal = "Zamojskie Studia i Materiały",
number = "1",
pages = "139-150",
year = "2001",
}
82
@article{UEK:2168314661,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Państwo i prawo międzynarodowe w filozofii Hegla",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius",
number = "vol. 47",
pages = "135-150",
year = "2000",
}
83
@book{UEK:2168314643,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Sejmowe",
year = "2000",
isbn = "83-7059-490-5",
}
84
@article{UEK:2168316231,
author = "Roman Kwiecień",
title = "[Recenzja]",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 3",
pages = "89-92",
year = "2000",
}
85
@article{UEK:2168316263,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Między wolnością a przymusem : Immanuela Kanta idea prawa i wiecznego pokoju",
journal = "Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe",
number = "7",
pages = "57-64",
year = "2000",
}
86
@article{UEK:2168316209,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Replika w ramach polemiki odnoszącej się do problematyki tożsamości i ciągłości prawnomiędzynarodowej Polski",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 5",
pages = "91-93",
year = "2000",
}
87
@article{UEK:2168314753,
author = "Roman Kwiecień",
title = "O tożsamości i ciągłości prawnomiędzynarodowej państwa polskiego raz jeszcze",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 8",
pages = "92-95",
year = "1999",
}
88
@article{UEK:2168314749,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Tożsamość i ciągłość prawnomiędzynarodowa państwa polskiego",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 8",
pages = "13-25",
year = "1998",
}
89
@article{UEK:2168314745,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Transformacja umów międzynarodowych jako forma stanowienia prawa w państwie : (z uwzględnieniem praktyki polskiej)",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 4",
pages = "3-15",
year = "1997",
}
90
@book{UEK:2168314659,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Tożsamość Litwy, Łotwy i Estonii w świetle prawa międzynarodowego",
adress = "Warszawa",
publisher = "PFSM",
year = "1997",
issn = "1429-351X",
}
91
@article{UEK:2168314691,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Prawo międzynarodowe a porządek prawny państwa (zagadnienia teoretyczne)",
journal = "Studia Prawnicze",
number = "z. 3/4",
pages = "51-91",
year = "1997",
}
92
@article{UEK:2168316261,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne w świetle projektu konstytucji RP",
journal = "Przegląd Sejmowy",
number = "1(18)",
pages = "36-52",
year = "1997",
url = {http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/C3516EC640568771C12579370043F977/%24File/ps18.pdf},
}
93
@article{UEK:2168316259,
author = "Roman Kwiecień",
title = "Problematyka międzynarodowa w konstytucjach Chorwacji, Czech i Litwy",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius",
number = "vol. 43",
pages = "309-324",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID