Publications of the selected author

Filipek Paweł ORCID

Faculty of Finance and Law, Department of Administrative Law and Public Procurement

1

Author:
Title:
Rozproszona europejska kontrola przestrzegania prawa do rzetelnego procesu sądowego w świetle zasady wzajemnego zaufania i wyroku C-216/18 PPU, LM = Decentralized European Judicial Review of the Right to a Fair Trial in the Light of the Principle of Mutual Trust and the Judgment, C-216/18 PPU, LM
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 2 (161) (2019) , s. 14-31. - Streszcz., summ.
Nr:
2168331251
article
2

Author:
Title:
The New National Council of The Judiciary and Its Impact on the Supreme Court in the Light of the Principle of Judicial Independence = Nowa Krajowa Rada Sądownictwa i jej wpływ na Sąd Najwyższy w świetle zasady niezawisłości sądów
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 16 (2018) , s. 177-196. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168329387
article
3

Author:
Title:
Challenges to the Rule of Law in the European Union : the Distressing Case of Poland
Source:
Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos = Journal of the Brazilian Institute of Human Rights. - no 17/18 (2018) , s. 221-248. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168327879
article
4

Author:
Filipek Paweł , Kuźniak Brygida
Title:
Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice, słownik, zadania i ćwiczenia, leksykon
Edition:
5. wyd. rozsz. i zm.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2014
Physical description:
XXII, 358 s.: il.; 24 cm
Series:
(Repetytoria C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335677
textbook
5

Author:
Filipek Paweł , Połatyński Łukasz , Żytkiewicz Natalia
Title:
Równe traktowanie w życiu społecznym : wybrane zagadnienia prawa europejskiego i polskiego
Publisher address:
Kraków: Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008
Physical description:
[2], 112 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-915947-7-7
Access mode:
Nr:
2168335679
book
6

Author:
Filipek Paweł , Kuźniak Brygida
Title:
Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2006
Physical description:
XIX, [3], 260 s.: il.; 24 cm
Series:
(Repetytoria Becka)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7387-204-3
Access mode:
Nr:
2168335675
textbook
1
Rozproszona europejska kontrola przestrzegania prawa do rzetelnego procesu sądowego w świetle zasady wzajemnego zaufania i wyroku C-216/18 PPU, LM = Decentralized European Judicial Review of the Right to a Fair Trial in the Light of the Principle of Mutual Trust and the Judgment, C-216/18 PPU, LM / Paweł FILIPEK // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 2 (161) (2019), s. 14-31. - Streszcz., summ. - ISSN 1895-0396
2
The New National Council of The Judiciary and Its Impact on the Supreme Court in the Light of the Principle of Judicial Independence = Nowa Krajowa Rada Sądownictwa i jej wpływ na Sąd Najwyższy w świetle zasady niezawisłości sądów / Paweł FILIPEK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 16 (2018), s. 177-196. - Streszcz. - ISSN 1730-4504
3
Challenges to the Rule of Law in the European Union : the Distressing Case of Poland / Paweł FILIPEK // Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos = Journal of the Brazilian Institute of Human Rights. - no 17/18 (2018), s. 221-248. - Summ. - Pełny tekst: http://revista.ibdh.org.br/index.php/ibdh/article/view/386/365. - ISSN 1677-1419
4
Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice, słownik, zadania i ćwiczenia, leksykon / Paweł Filipek, Brygida Kuźniak. - 5. wyd. rozsz. i zm. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - XXII, 358 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Repetytoria Becka)
5
Równe traktowanie w życiu społecznym : wybrane zagadnienia prawa europejskiego i polskiego / Paweł Filipek, Łukasz Połatyński, Natalia Żytkiewicz. - Kraków : Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. - [2], 112 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-915947-7-7
6
Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice / Paweł Filipek, Brygida Kuźniak. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. - XIX, [3], 260 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Repetytoria Becka). - ISBN 83-7387-204-3
1
Filipek P., (2019), Rozproszona europejska kontrola przestrzegania prawa do rzetelnego procesu sądowego w świetle zasady wzajemnego zaufania i wyroku C-216/18 PPU, LM, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 2 (161), s. 14-31.
2
Filipek P., (2018), The New National Council of The Judiciary and Its Impact on the Supreme Court in the Light of the Principle of Judicial Independence, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 16, s. 177-196.
3
Filipek P., (2018), Challenges to the Rule of Law in the European Union : the Distressing Case of Poland, "Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos", no 17/18, s. 221-248; http://revista.ibdh.org.br/index.php/ibdh/article/view/386/365
4
Filipek P., Kuźniak B., (2014), Prawo międzynarodowe publiczne: testy, kazusy, tablice, słownik, zadania i ćwiczenia, leksykon, 5. wyd. rozsz. i zm.Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, XXII, 358 s.
5
Filipek P., Połatyński Ł., Żytkiewicz N., (2008), Równe traktowanie w życiu społecznym: wybrane zagadnienia prawa europejskiego i polskiego, Kraków : Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2], 112 s.
6
Filipek P., Kuźniak B., (2006), Prawo międzynarodowe publiczne: testy, kazusy, tablice, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, XIX, [3], 260 s.
1
@article{UEK:2168331251,
author = "Filipek Paweł",
title = "Rozproszona europejska kontrola przestrzegania prawa do rzetelnego procesu sądowego w świetle zasady wzajemnego zaufania i wyroku C-216/18 PPU, LM",
journal = "Europejski Przegląd Sądowy",
number = "2 (161)",
pages = "14-31",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168329387,
author = "Filipek Paweł",
title = "The New National Council of The Judiciary and Its Impact on the Supreme Court in the Light of the Principle of Judicial Independence",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 16",
pages = "177-196",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168327879,
author = "Filipek Paweł",
title = "Challenges to the Rule of Law in the European Union : the Distressing Case of Poland",
journal = "Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos",
number = "no 17/18",
pages = "221-248",
year = "2018",
}
4
@book{UEK:2168335677,
author = "Filipek Paweł and Kuźniak Brygida",
title = "Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice, słownik, zadania i ćwiczenia, leksykon",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C. H. Beck",
year = "2014",
edition = "5. wyd. rozsz. i zm.",
issn = "",
}
5
@book{UEK:2168335679,
author = "Filipek Paweł and Połatyński Łukasz and Żytkiewicz Natalia",
title = "Równe traktowanie w życiu społecznym : wybrane zagadnienia prawa europejskiego i polskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2008",
isbn = "83-915947-7-7",
}
6
@book{UEK:2168335675,
author = "Filipek Paweł and Kuźniak Brygida",
title = "Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C. H. Beck",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7387-204-3",
}