Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Wyroki TS w sprawie C-216/18 LM oraz C-354 i 412/20 L i P (wykonanie ENA)
Source:
Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (2018-2020) / red. Jan Barcz, Agnieszka Grzelak, Rafał Szyndlauer - Warszawa: Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, 2021, s. 189-286
ISBN:
978-92-76-41496-4 ; 978-92-76-41497-1
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359024
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Reorganizacja sądownictwa polskiego w świetle wymogów prawa unijnego i standardów orzeczniczych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Source:
Konstytucyjne granice zmian ustroju sądownictwa i statusu prawnego sędziów : (Nad?)użycie art. 180 ust. 5 Konstytucji RP / red. Stanisław Biernat - Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2021, s. 61-67
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168359028
chapter in book
3

Author:
Title:
Europejski Komitet Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu
Source:
Pozasądowe mechanizmy praw człowieka i podstawowych wolności Rady Europy / red. Elżbieta H. Morawska, Katarzyna Gałka - Lublin: Wydawnictwo Episteme, 2021, s. 215-239. - Summ.
ISBN:
978-83-65172-28-0
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359032
chapter in monograph
4

Author:
Stanisław Biernat , Paweł Filipek
Title:
The Assessment of Judicial Independence Following the CJEU Ruling in C-216/18 LM
Source:
Defending Checks and Balances in EU Member States : Taking Stock of Europe's Actions / red. Armin von Bogdandy, Piotr Bogdanowicz, Iris Canor, Christoph Grabenwarter, Maciej Taborowski, Matthias Schmidt - Berlin: Springer, 2021, s. 403-430. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; vol. 298)
ISBN:
978-3-662-62316-9 ; 978-3-662-62319-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359022
chapter in monograph
5

Author:
Artur Bodnar , Paweł Filipek
Title:
Time Is of the Essence : the European Approach Towards the Rule of Law in Poland Should Not Only Focus on Budgetary Discussions
Source:
Verfassungsblog on Matters Constitutional (VerfBlog). - 30 November
Nr:
2168359030
varia
6

Author:
Title:
Only a Court Established by Law Can Be an Independent Court : the ECJ's Independence Test as an Incomplete Tool to Assess the Lawfulness of Domestic Courts
Source:
Verfassungsblog on Matters Constitutional (VerfBlog). - 23 January
Nr:
2168343461
varia
7

Author:
Title:
Rozproszona europejska kontrola przestrzegania prawa do rzetelnego procesu sądowego w świetle zasady wzajemnego zaufania i wyroku C-216/18 PPU, LM = Decentralized European Judicial Review of the Right to a Fair Trial in the Light of the Principle of Mutual Trust and the Judgment, C-216/18 PPU, LM
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 2 (161) (2019) , s. 14-31. - Streszcz., summ.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168331251
article
8

Author:
Title:
Nieusuwalność sędziów i granice kompetencji państwa członkowskiego do regulowania krajowego wymiaru sprawiedliwości - uwagi w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 24.06.2019 r., C-619/18, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej = Irremovability of Judges and the Limits of aMember State's Competence to Regulate Domestic Judiciary: Remarks in the Light of Court of Justice Judgment of 24 June 2019, C-619/18, European Commission v. Poland
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 12 (2019) , s. 4-14. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168343465
article
9

Author:
Title:
The New National Council of the Judiciary and Its Impact on the Supreme Court in the Light of the Principle of Judicial Independence = Nowa Krajowa Rada Sądownictwa i jej wpływ na Sąd Najwyższy w świetle zasady niezawisłości sądów
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 16 (2018) , s. 177-196. - Streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168329387
article
10

Author:
Title:
Challenges to the Rule of Law in the European Union : the Distressing Case of Poland
Source:
Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos = Journal of the Brazilian Institute of Human Rights. - no 17/18 (2018) , s. 221-248. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168327879
article
11

Author:
Paweł Filipek , Brygida Kuźniak
Title:
Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice, słownik, zadania i ćwiczenia, leksykon
Edition:
5. wyd. rozsz. i zm.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2014
Physical description:
XXII, 358 s.: il.; 24 cm
Series:
(Repetytoria C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335677
textbook
12

Author:
Title:
Procesy podejmowania decyzji w Unii Europejskiej
Source:
Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji : podręcznik dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów lokalnych / red. Paweł Filipek - Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, s. 97-118 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-918835-4-X
Access mode:
Nr:
2168337829
chapter in textbook
See main document
13

Author:
,
Title:
Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji : podręcznik dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów lokalnych
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011
Physical description:
186 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-918835-4-X
Access mode:
Nr:
2168337827
See related chapters
14

Author:
Paweł Filipek , Łukasz Połatyński , Natalia Żytkiewicz
Title:
Równe traktowanie w życiu społecznym : wybrane zagadnienia prawa europejskiego i polskiego
Publisher address:
Kraków: Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008
Physical description:
[2], 112 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-915947-7-7
Nr:
2168335679
book
15

Author:
Paweł Filipek , Brygida Kuźniak
Title:
Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2006
Physical description:
XIX, [3], 260 s.: il.; 24 cm
Series:
(Repetytoria Becka)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7387-204-3
Access mode:
Nr:
2168335675
textbook
16

Author:
Title:
Sprawa "mienia zabużańskiego" przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 1 (2003) , s. 162-170
Access mode:
Nr:
2168337819
article
1
Wyroki TS w sprawie C-216/18 LM oraz C-354 i 412/20 L i P (wykonanie ENA) / Paweł FILIPEK // W: Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (2018-2020) / red. Jan Barcz, Agnieszka Grzelak, Rafał Szyndlauer. - Warszawa: Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, 2021. - S. 189-286. - ISBN 978-92-76-41496-4 ; 978-92-76-41497-1. - Pełny tekst: https://www.wpia.uni.lodz.pl/files/profiles/258/problem_praworzadnosci_ts_e_book.pdf
2
Reorganizacja sądownictwa polskiego w świetle wymogów prawa unijnego i standardów orzeczniczych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Paweł FILIPEK // W: Konstytucyjne granice zmian ustroju sądownictwa i statusu prawnego sędziów : (Nad?)użycie art. 180 ust. 5 Konstytucji RP / red. Stanisław Biernat. - Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2021. - S. 61-67. - Pełny tekst: https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2021/10/Konstytucyjne-granice-zmian-ustroju-sadownictwa-i-statusu-prawnego-sedziow-FIN.pdf
3
Europejski Komitet Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu / Paweł FILIPEK // W: Pozasądowe mechanizmy praw człowieka i podstawowych wolności Rady Europy / red. nauk. Elżbieta H. Morawska, Katarzyna Gałka. - Lublin: Wydawnictwo Episteme, 2021. - S. 215-239. - Summ. - ISBN 978-83-65172-28-0. - Pełny tekst: https://wydawnictwoepisteme.pl/wp-content/uploads/2021/11/PozasadoweMechanizmy_MORAWSKA_GALKA_sklejony.pdf
4
The Assessment of Judicial Independence Following the CJEU Ruling in C-216/18 LM / Stanisław Biernat, Paweł FILIPEK // W: Defending Checks and Balances in EU Member States : Taking Stock of Europe's Actions / red. Armin von Bogdandy, Piotr Bogdanowicz, Iris Canor, Christoph Grabenwarter, Maciej Taborowski, Matthias Schmidt. - Berlin: Springer, 2021. - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht, ISSN 0172-4770 ; vol. 298). - S. 403-430. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-662-62316-9 ; 978-3-662-62319-0. - Pełny tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-62317-6_16.pdf
5
Time Is of the Essence : the European Approach Towards the Rule of Law in Poland Should Not Only Focus on Budgetary Discussions / Adam Bodnar, Paweł FILIPEK // Verfassungsblog on Matters Constitutional (VerfBlog) [on-line]. - 30 November (2020)1 ekran. - Pełny tekst: https://verfassungsblog.de/time-is-of-the-essence/
6
Only a Court Established by Law Can Be an Independent Court : the ECJ's Independence Test as an Incomplete Tool to Assess the Lawfulness of Domestic Courts / Paweł FILIPEK // Verfassungsblog on Matters Constitutional (VerfBlog) [on-line]. - 23 January (2020)1 ekran. - Pełny tekst: https://verfassungsblog.de/only-a-court-established-by-law-can-be-an-independent-court/
7
Rozproszona europejska kontrola przestrzegania prawa do rzetelnego procesu sądowego w świetle zasady wzajemnego zaufania i wyroku C-216/18 PPU, LM = Decentralized European Judicial Review of the Right to a Fair Trial in the Light of the Principle of Mutual Trust and the Judgment, C-216/18 PPU, LM / Paweł FILIPEK // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 2 (161) (2019), s. 14-31. - Streszcz., summ. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778303/2019/2/tocWstęp: . - ISSN 1895-0396
8
Nieusuwalność sędziów i granice kompetencji państwa członkowskiego do regulowania krajowego wymiaru sprawiedliwości - uwagi w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 24.06.2019 r., C-619/18, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej = Irremovability of Judges and the Limits of aMember State's Competence to Regulate Domestic Judiciary: Remarks in the Light of Court of Justice Judgment of 24 June 2019, C-619/18, European Commission v. Poland / Paweł FILIPEK // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 12 (2019), s. 4-14. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778303/2019/12/tocWstęp: . - ISSN 1895-0396
9
The New National Council of the Judiciary and Its Impact on the Supreme Court in the Light of the Principle of Judicial Independence = Nowa Krajowa Rada Sądownictwa i jej wpływ na Sąd Najwyższy w świetle zasady niezawisłości sądów / Paweł FILIPEK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 16 (2018), s. 177-196. - Streszcz. - Pełny tekst: https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/141910948/P.+Filipek_PWPM2018_pages-177-196.pdf/e51cc871-d889-43c8-87df-cd9abccd8427. - ISSN 1730-4504
10
Challenges to the Rule of Law in the European Union : the Distressing Case of Poland / Paweł FILIPEK // Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos = Journal of the Brazilian Institute of Human Rights. - no 17/18 (2018), s. 221-248. - Summ. - Pełny tekst: http://revista.ibdh.org.br/index.php/ibdh/article/view/386/365. - ISSN 1677-1419
11
Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice, słownik, zadania i ćwiczenia, leksykon / Paweł Filipek, Brygida Kuźniak. - 5. wyd. rozsz. i zm. - Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - XXII, 358 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Repetytoria Becka)
12
Procesy podejmowania decyzji w Unii Europejskiej / Paweł Filipek // W: Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji : podręcznik dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów lokalnych / red. Paweł Filipek. - Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - S. 97-118. - Bibliogr. - ISBN 978-83-918835-4-X. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/2955139-Unia-europejska-u-progu-polskiej-prezydencji.html
13
Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji : podręcznik dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów lokalnych / red. Paweł Filipek. - Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - 186 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-918835-4-X. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/2955139-Unia-europejska-u-progu-polskiej-prezydencji.html
14
Równe traktowanie w życiu społecznym : wybrane zagadnienia prawa europejskiego i polskiego / Paweł Filipek, Łukasz Połatyński, Natalia Żytkiewicz. - Kraków : Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. - [2], 112 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-915947-7-7
15
Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice / Paweł Filipek, Brygida Kuźniak. - Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. - XIX, [3], 260 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Repetytoria Becka). - ISBN 83-7387-204-3
16
Sprawa "mienia zabużańskiego" przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka / Paweł Filipek // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 1 (2003), s. 162-170. - Pełny tekst: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/66feeed8-1aad-4661-90fa-13b5a058e354. - ISSN 1730-4504
1
Filipek P., (2021), Wyroki TS w sprawie C-216/18 LM oraz C-354 i 412/20 L i P (wykonanie ENA). [W:] Barcz J., Grzelak A., Szyndlauer R. (red.), Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (2018-2020), Warszawa : Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, s. 189-286.
2
Filipek P., (2021), Reorganizacja sądownictwa polskiego w świetle wymogów prawa unijnego i standardów orzeczniczych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. [W:] Biernat S. (red.), Konstytucyjne granice zmian ustroju sądownictwa i statusu prawnego sędziów : (Nad?)użycie art. 180 ust. 5 Konstytucji RP, Warszawa : Helsińska Fundacja Praw Człowieka, s. 61-67.
3
Filipek P., (2021), Europejski Komitet Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu. [W:] Morawska , Gałka K. (red.), Pozasądowe mechanizmy praw człowieka i podstawowych wolności Rady Europy, Lublin : Wydawnictwo Episteme, s. 215-239.
4
Biernat S., Filipek P., (2021), The Assessment of Judicial Independence Following the CJEU Ruling in C-216/18 LM. [W:] Bogdandy , Bogdanowicz P., Canor I., Grabenwarter C., Taborowski M., Schmidt M. (red.), Defending Checks and Balances in EU Member States : Taking Stock of Europe's Actions (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht; vol. 298), Berlin : Springer, s. 403-430.
5
Bodnar A., Filipek P., (2020), Time Is of the Essence : the European Approach Towards the Rule of Law in Poland Should Not Only Focus on Budgetary Discussions, "Verfassungsblog on Matters Constitutional (VerfBlog)" [on-line], 30 November; https://verfassungsblog.de/time-is-of-the-essence/
6
Filipek P., (2020), Only a Court Established by Law Can Be an Independent Court : the ECJ's Independence Test as an Incomplete Tool to Assess the Lawfulness of Domestic Courts, "Verfassungsblog on Matters Constitutional (VerfBlog)" [on-line], 23 January; https://verfassungsblog.de/only-a-court-established-by-law-can-be-an-independent-court/
7
Filipek P., (2019), Rozproszona europejska kontrola przestrzegania prawa do rzetelnego procesu sądowego w świetle zasady wzajemnego zaufania i wyroku C-216/18 PPU, LM, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 2 (161), s. 14-31.
8
Filipek P., (2019), Nieusuwalność sędziów i granice kompetencji państwa członkowskiego do regulowania krajowego wymiaru sprawiedliwości - uwagi w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 24.06.2019 r., C-619/18, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 12, s. 4-14.
9
Filipek P., (2018), The New National Council of the Judiciary and Its Impact on the Supreme Court in the Light of the Principle of Judicial Independence, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 16, s. 177-196; https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/141910948/P.+Filipek_PWPM2018_pages-177-196.pdf/e51cc871-d889-43c8-87df-cd9abccd8427
10
Filipek P., (2018), Challenges to the Rule of Law in the European Union : the Distressing Case of Poland, "Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos", no 17/18, s. 221-248; http://revista.ibdh.org.br/index.php/ibdh/article/view/386/365
11
Filipek P., Kuźniak B., (2014), Prawo międzynarodowe publiczne: testy, kazusy, tablice, słownik, zadania i ćwiczenia, leksykon, 5. wyd. rozsz. i zm.Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, XXII, 358 s.
12
Filipek P., (2011), Procesy podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. [W:] Filipek P. (red.), Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji : podręcznik dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów lokalnych, Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 97-118.
13
Filipek P. (red.), (2011), Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji: podręcznik dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów lokalnych, Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 186 s.
14
Filipek P., Połatyński Ł., Żytkiewicz N., (2008), Równe traktowanie w życiu społecznym: wybrane zagadnienia prawa europejskiego i polskiego, Kraków : Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2], 112 s.
15
Filipek P., Kuźniak B., (2006), Prawo międzynarodowe publiczne: testy, kazusy, tablice, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, XIX, [3], 260 s.
16
Filipek P., (2003), Sprawa "mienia zabużańskiego" przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 1, s. 162-170; http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/66feeed8-1aad-4661-90fa-13b5a058e354
1
@inbook{UEK:2168359024,
author = "Paweł Filipek",
title = "Wyroki TS w sprawie C-216/18 LM oraz C-354 i 412/20 L i P (wykonanie ENA)",
booktitle = "Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (2018-2020)",
pages = "189-286",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa",
year = "2021",
url = {https://www.wpia.uni.lodz.pl/files/profiles/258/problem_praworzadnosci_ts_e_book.pdf},
isbn = "978-92-76-41496-4 ; 978-92-76-41497-1",
}
2
@inbook{UEK:2168359028,
author = "Paweł Filipek",
title = "Reorganizacja sądownictwa polskiego w świetle wymogów prawa unijnego i standardów orzeczniczych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej",
booktitle = "Konstytucyjne granice zmian ustroju sądownictwa i statusu prawnego sędziów : (Nad?)użycie art. 180 ust. 5 Konstytucji RP",
pages = "61-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Helsińska Fundacja Praw Człowieka",
year = "2021",
url = {https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2021/10/Konstytucyjne-granice-zmian-ustroju-sadownictwa-i-statusu-prawnego-sedziow-FIN.pdf},
}
3
@inbook{UEK:2168359032,
author = "Paweł Filipek",
title = "Europejski Komitet Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu",
booktitle = "Pozasądowe mechanizmy praw człowieka i podstawowych wolności Rady Europy",
pages = "215-239",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydawnictwo Episteme",
year = "2021",
url = {https://wydawnictwoepisteme.pl/wp-content/uploads/2021/11/PozasadoweMechanizmy_MORAWSKA_GALKA_sklejony.pdf},
isbn = "978-83-65172-28-0",
}
4
@inbook{UEK:2168359022,
author = "Stanisław Biernat and Paweł Filipek",
title = "The Assessment of Judicial Independence Following the CJEU Ruling in C-216/18 LM",
booktitle = "Defending Checks and Balances in EU Member States : Taking Stock of Europe's Actions",
pages = "403-430",
adress = "Berlin",
publisher = "Springer",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-62317-6_16},
url = {https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-62317-6_16.pdf},
issn = "0172-4770",
isbn = "978-3-662-62316-9 ; 978-3-662-62319-0",
}
5
@misc{UEK:2168359030,
author = "Artur Bodnar and Paweł Filipek",
title = "Time Is of the Essence : the European Approach Towards the Rule of Law in Poland Should Not Only Focus on Budgetary Discussions",
booktitle = "Verfassungsblog on Matters Constitutional (VerfBlog)",
number = "30 November",
pages = "",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.17176/20201130-220147-0},
url = {https://verfassungsblog.de/time-is-of-the-essence/},
}
6
@misc{UEK:2168343461,
author = "Paweł Filipek",
title = "Only a Court Established by Law Can Be an Independent Court : the ECJ's Independence Test as an Incomplete Tool to Assess the Lawfulness of Domestic Courts",
booktitle = "Verfassungsblog on Matters Constitutional (VerfBlog)",
number = "23 January",
pages = "",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.17176/20200123-181754-0},
url = {https://verfassungsblog.de/only-a-court-established-by-law-can-be-an-independent-court/},
}
7
@article{UEK:2168331251,
author = "Paweł Filipek",
title = "Rozproszona europejska kontrola przestrzegania prawa do rzetelnego procesu sądowego w świetle zasady wzajemnego zaufania i wyroku C-216/18 PPU, LM",
journal = "Europejski Przegląd Sądowy",
number = "2 (161)",
pages = "14-31",
year = "2019",
url = {},
}
8
@article{UEK:2168343465,
author = "Paweł Filipek",
title = "Nieusuwalność sędziów i granice kompetencji państwa członkowskiego do regulowania krajowego wymiaru sprawiedliwości - uwagi w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 24.06.2019 r., C-619/18, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej",
journal = "Europejski Przegląd Sądowy",
number = "12",
pages = "4-14",
year = "2019",
url = {},
}
9
@article{UEK:2168329387,
author = "Paweł Filipek",
title = "The New National Council of the Judiciary and Its Impact on the Supreme Court in the Light of the Principle of Judicial Independence",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 16",
pages = "177-196",
year = "2018",
url = {https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/141910948/P.+Filipek_PWPM2018_pages-177-196.pdf/e51cc871-d889-43c8-87df-cd9abccd8427},
}
10
@article{UEK:2168327879,
author = "Paweł Filipek",
title = "Challenges to the Rule of Law in the European Union : the Distressing Case of Poland",
journal = "Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos",
number = "no 17/18",
pages = "221-248",
year = "2018",
url = {http://revista.ibdh.org.br/index.php/ibdh/article/view/386/365},
}
11
@book{UEK:2168335677,
author = "Paweł Filipek and Brygida Kuźniak",
title = "Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice, słownik, zadania i ćwiczenia, leksykon",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C. H. Beck",
year = "2014",
url = {},
edition = "5. wyd. rozsz. i zm.",
issn = "",
}
12
@inbook{UEK:2168337829,
author = "Paweł Filipek",
title = "Procesy podejmowania decyzji w Unii Europejskiej",
booktitle = "Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji : podręcznik dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów lokalnych",
pages = "97-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2011",
url = {https://docplayer.pl/2955139-Unia-europejska-u-progu-polskiej-prezydencji.html},
isbn = "978-83-918835-4-X",
}
13
@book{UEK:2168337827,
author = " and ",
title = "Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji : podręcznik dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów lokalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2011",
url = {https://docplayer.pl/2955139-Unia-europejska-u-progu-polskiej-prezydencji.html},
isbn = "978-83-918835-4-X",
}
14
@book{UEK:2168335679,
author = "Paweł Filipek and Łukasz Połatyński and Natalia Żytkiewicz",
title = "Równe traktowanie w życiu społecznym : wybrane zagadnienia prawa europejskiego i polskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2008",
isbn = "83-915947-7-7",
}
15
@book{UEK:2168335675,
author = "Paweł Filipek and Brygida Kuźniak",
title = "Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C. H. Beck",
year = "2006",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-7387-204-3",
}
16
@article{UEK:2168337819,
author = "Paweł Filipek",
title = "Sprawa mienia zabużańskiego przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 1",
pages = "162-170",
year = "2003",
url = {http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/66feeed8-1aad-4661-90fa-13b5a058e354},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID