Publications of the selected author

1

Author:
Title:
The Neo-Weberian State Paradigm in the Water and Sewage Sector in Poland
Source:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (46) (2018) , s. 50-64. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168333285
article
See main document
2

Title:
W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : perspektywa przemysłu
Redaktor:
Kulczycka Joanna
Publisher address:
Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii, 2017
Physical description:
152 s.: il.
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
ISBN:
978-83-62922-81-9
Nr:
2168321791
monograph
3

Title:
W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : perspektywa miast
Redaktor:
Kulczycka Joanna
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Physical description:
172 s.: il.
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
ISBN:
978-83-89410-38-2
Nr:
2168321769
monograph
4

Author:
Potoczek Natalia , Głuc Krzysztof
Conference:
16th International Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Tomaszowice, Polska, od 2017-06-19 do 2017-06-20
Title:
Value Creation in Processes - Sector Approach
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2017, s. 553-568. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 16)
ISBN:
978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7
Access mode:
Nr:
2168318741
chapter in conference materials
See main document
5

Author:
Adamek Janusz , Głuc Krzysztof , Potoczek Natalia
Conference:
15th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Nowy Sącz, Polska, od 2016-06-20 do 2016-06-21
Title:
The Creation of Process Architecture in a Municipal Company
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2016, s. 9-24. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 15)
Research program:
The project was funded by the National Science Centre allocated on the basis of the agreement number UMO-2011/01/BHS4/02784.
ISBN:
978-83-65196-34-7 ; 978-83-65196-35-4
Access mode:
Nr:
2168309985
chapter in conference materials
See main document
6

Author:
Title:
Samorząd lokalny w USA
Source:
Sprawne państwo : reformy samorządu lokalnego w wybranych krajach / red. Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 136-156 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-87-0
Access mode:
Nr:
2168317193
chapter in monograph
See main document
1
The Neo-Weberian State Paradigm in the Water and Sewage Sector in Poland / Krzysztof GŁUC // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (46) (2018), s. 50-64. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/486. - ISSN 1898-3529
2
W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : perspektywa przemysłu / red. nauk. Joanna Kulczycka, Krzysztof GŁUC. - Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii, 2017. - 152 s. : il. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-83-62922-81-9
3
W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : perspektywa miast / red. nauk. Joanna Kulczycka, Krzysztof GŁUC. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 172 s. : il. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-83-89410-38-2
4
Value Creation in Processes - Sector Approach / Natalia Potoczek, Krzysztof GŁUC // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2017. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 16). - S. 553-568. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol16.pdf
5
The Creation of Process Architecture in a Municipal Company / Janusz Adamek, Krzysztof GŁUC, Natalia Potoczek // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", cop. 2016. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 15). - S. 9-24. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65196-34-7 ; 978-83-65196-35-4. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol15.pdf
6
Samorząd lokalny w USA / Krzysztof Głuc // W: Sprawne państwo : reformy samorządu lokalnego w wybranych krajach / red. Stanisław MAZUR. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 136-156. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-87-0. - Pełny tekst: http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/19639/Reformysamorzadulokalnegowwybranychkrajach.pdf
1
Głuc K., (2018), The Neo-Weberian State Paradigm in the Water and Sewage Sector in Poland, "Zarządzanie Publiczne", nr 4 (46), s. 50-64; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/486
2
Kulczycka J., Głuc K. (red.), (2017), W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym: perspektywa przemysłu, Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii, 152 s.
3
Kulczycka J., Głuc K. (red.), (2017), W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym: perspektywa miast, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 172 s.
4
Potoczek N., Głuc K., (2017), Value Creation in Processes - Sector Approach. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 16), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University ; Nowy Targ : Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", s. 553-568.
5
Adamek J., Głuc K., Potoczek N., (2016), The Creation of Process Architecture in a Municipal Company. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 15), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University ; Nowy Targ : Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", s. 9-24.
6
Głuc K., (2015), Samorząd lokalny w USA. [W:] Mazur S. (red.), Sprawne państwo : reformy samorządu lokalnego w wybranych krajach, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 136-156.
1
@article{UEK:2168333285,
author = "Głuc Krzysztof",
title = "The Neo-Weberian State Paradigm in the Water and Sewage Sector in Poland",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "4 (46)",
pages = "50-64",
year = "2018",
}
2
@book{UEK:2168321791,
title = "W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : perspektywa przemysłu",
editor = Kulczycka Joanna,
editor = Głuc Krzysztof,
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii",
year = "2017",
isbn = "978-83-62922-81-9",
}
3
@book{UEK:2168321769,
title = "W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : perspektywa miast",
editor = Kulczycka Joanna,
editor = Głuc Krzysztof,
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-89410-38-2",
}
4
@inbook{UEK:2168318741,
author = "Potoczek Natalia and Głuc Krzysztof",
title = "Value Creation in Processes - Sector Approach",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "553-568",
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science Cognitione",
year = "2017",
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7",
}
5
@inbook{UEK:2168309985,
author = "Adamek Janusz and Głuc Krzysztof and Potoczek Natalia",
title = "The Creation of Process Architecture in a Municipal Company",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "9-24",
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science Cognitione",
year = "2016",
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-65196-34-7 ; 978-83-65196-35-4",
}
6
@inbook{UEK:2168317193,
author = "Głuc Krzysztof",
title = "Samorząd lokalny w USA",
booktitle = "Sprawne państwo : reformy samorządu lokalnego w wybranych krajach",
pages = "136-156",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-89410-87-0",
}