Publications of the selected author

1

Title:
Interrupted Progress : Towards an Understanding of Causes of Institutional Disruption
Source:
Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR - London, New York: Routledge, 2020, s. 231-250 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Governance and Public Policy)
ISBN:
978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168345446
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Łukasz Cieślik , Krystyna Dynowska-Chmielewska , Michał Federowicz , Krzysztof Głuc , Jarosław Górniak , Jerzy Hausner , Magdalena Jelonek , Marcin Kędzierski , Stanisław Mazur , Wojciech Paprocki , Barbara Worek
Title:
Poza horyzont : kurs na edukację : przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020
Physical description:
95 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została opracowana w ramach projektu "Budowa systemu kształtowania wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego w erze rewolucji przemysłowej 4.0". Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019-2020.
ISBN:
978-83-955443-4-7
Access mode:
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168349574
monograph
3

Author:
Title:
The Neo-Weberian State Paradigm in the Water and Sewage Sector in Poland
Source:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (46) (2018) , s. 50-64. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168333285
article
See main document
4

Title:
W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : perspektywa miast
Redaktor:
Kulczycka Joanna
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017
Physical description:
172 s.: il.
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
ISBN:
978-83-89410-38-2
Level I:
Nr:
2168321769
monograph
5

Title:
W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : perspektywa przemysłu
Redaktor:
Kulczycka Joanna
Publisher address:
Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2017
Physical description:
152 s.: il.
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
ISBN:
978-83-62922-81-9
Access mode:
Level I:
Nr:
2168321791
monograph
6

Author:
Natalia Potoczek , Krzysztof Głuc
Conference:
16th International Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Tomaszowice, Polska, od 2017-06-19 do 2017-06-20
Title:
Value Creation in Processes - Sector Approach
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2017, s. 553-568. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 16)
ISBN:
978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7
Access mode:
Nr:
2168318741
chapter in conference materials
See main document
7

Author:
Janusz Adamek , Krzysztof Głuc , Natalia Potoczek
Conference:
15th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Nowy Sącz, Polska, od 2016-06-20 do 2016-06-21
Title:
The Creation of Process Architecture in a Municipal Company
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2016, s. 9-24. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 15)
Research program:
The project was funded by the National Science Centre allocated on the basis of the agreement number UMO-2011/01/BHS4/02784.
ISBN:
978-83-65196-34-7 ; 978-83-65196-35-4
Access mode:
Nr:
2168309985
chapter in conference materials
See main document
8

Author:
Title:
Samorząd lokalny w USA
Source:
Sprawne państwo : reformy samorządu lokalnego w wybranych krajach / red. Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 136-156 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-87-0
Access mode:
Nr:
2168317193
chapter in monograph
See main document
1
Interrupted Progress : Towards an Understanding of Causes of Institutional Disruption / Krzysztof GŁUC, Michał ŻABIŃSKI // W: Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Studies in Governance and Public Policy). - S. 231-250. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2. - Spis treści: https://www.routledge.com/Public-Administration-in-Central-Europe-Ideas-as-Causes-of-Reforms-1st/Mazur/p/book/9780367251963 ; Wstęp: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429286452
2
Poza horyzont : kurs na edukację : przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce / red. Jerzy HAUSNER ; autorzy: Łukasz Cieślik, Krystyna Dynowska-Chmielewska, Michał Federowicz, Krzysztof GŁUC, Jarosław Górniak, Jerzy HAUSNER, Magdalena JELONEK, Marcin KĘDZIERSKI, Stanisław MAZUR, Wojciech Paprocki, Barbara Worek. - Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020. - 95 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-955443-4-7. - Pełny tekst: https://kometa.edu.pl/uploads/publication/1010/a969_A_Poza-horyzont.-Kurs-na-edukacj%C4%99.pdf?v2.8
3
The Neo-Weberian State Paradigm in the Water and Sewage Sector in Poland / Krzysztof GŁUC // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (46) (2018), s. 50-64. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/486. - ISSN 1898-3529
4
W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : perspektywa miast / red. nauk. Joanna Kulczycka, Krzysztof GŁUC. - Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. - 172 s. : il. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-83-89410-38-2
5
W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : perspektywa przemysłu / red. nauk. Joanna Kulczycka, Krzysztof GŁUC. - Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2017. - 152 s. : il. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-83-62922-81-9. - Pełny tekst: http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/monografia.pdf
6
Value Creation in Processes - Sector Approach / Natalia Potoczek, Krzysztof GŁUC // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2017. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 16). - S. 553-568. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol16.pdf
7
The Creation of Process Architecture in a Municipal Company / Janusz Adamek, Krzysztof GŁUC, Natalia Potoczek // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", cop. 2016. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 15). - S. 9-24. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65196-34-7 ; 978-83-65196-35-4. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol15.pdf
8
Samorząd lokalny w USA / Krzysztof Głuc // W: Sprawne państwo : reformy samorządu lokalnego w wybranych krajach / red. Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 136-156. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-87-0. - Pełny tekst: http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/19639/Reformysamorzadulokalnegowwybranychkrajach.pdf
1
Głuc K., Żabiński M., (2020), Interrupted Progress : Towards an Understanding of Causes of Institutional Disruption. [W:] Mazur S. (red.), Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms, London, New York : Routledge, s. 231-250.
2
Cieślik Ł., Dynowska-Chmielewska K., Federowicz M., Głuc K., Górniak J., Hausner J., Jelonek M., Kędzierski M., Mazur S., Paprocki W., Worek B., (2020), Poza horyzont: kurs na edukację: przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce, Hausner J. (red.), Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 95 s.
3
Głuc K., (2018), The Neo-Weberian State Paradigm in the Water and Sewage Sector in Poland, "Zarządzanie Publiczne", nr 4 (46), s. 50-64; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/486
4
Kulczycka J., Głuc K. (red.), (2017), W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym: perspektywa miast, Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 172 s.
5
Kulczycka J., Głuc K. (red.), (2017), W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym: perspektywa przemysłu, Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 152 s.
6
Potoczek N., Głuc K., (2017), Value Creation in Processes - Sector Approach. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 16), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", s. 553-568.
7
Adamek J., Głuc K., Potoczek N., (2016), The Creation of Process Architecture in a Municipal Company. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 15), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", s. 9-24.
8
Głuc K., (2015), Samorząd lokalny w USA. [W:] Mazur S. (red.), Sprawne państwo : reformy samorządu lokalnego w wybranych krajach, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 136-156.
1
@inbook{fmUEK:2168345446,
author = "Krzysztof Głuc and Michał Żabiński",
title = "Interrupted Progress : Towards an Understanding of Causes of Institutional Disruption",
booktitle = "Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms",
pages = "231-250",
adress = "London, New York",
publisher = "Routledge",
year = "2020",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2",
}
2
@book{monUEK:2168349574,
author = "Łukasz Cieślik and Krystyna Dynowska-Chmielewska and Michał Federowicz and Krzysztof Głuc and Jarosław Górniak and Jerzy Hausner and Magdalena Jelonek and Marcin Kędzierski and Stanisław Mazur and Wojciech Paprocki and Barbara Worek",
title = "Poza horyzont : kurs na edukację : przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce",
editor = Hausner Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2020",
url = {https://kometa.edu.pl/uploads/publication/1010/a969_A_Poza-horyzont.-Kurs-na-edukacj%C4%99.pdf?v2.8},
isbn = "978-83-955443-4-7",
}
3
@article{artUEK:2168333285,
author = "Krzysztof Głuc",
title = "The Neo-Weberian State Paradigm in the Water and Sewage Sector in Poland",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "4 (46)",
pages = "50-64",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2018.46.4.04},
url = {http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/486},
}
4
@book{monUEK:2168321769,
title = "W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : perspektywa miast",
editor = Kulczycka Joanna,
editor = Głuc Krzysztof,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-89410-38-2",
}
5
@book{monUEK:2168321791,
title = "W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : perspektywa przemysłu",
editor = Kulczycka Joanna,
editor = Głuc Krzysztof,
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk",
year = "2017",
url = {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/monografia.pdf},
isbn = "978-83-62922-81-9",
}
6
@inbook{mkaUEK:2168318741,
author = "Natalia Potoczek and Krzysztof Głuc",
title = "Value Creation in Processes - Sector Approach",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "553-568",
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science Cognitione",
year = "2017",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol16.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7",
}
7
@inbook{mkaUEK:2168309985,
author = "Janusz Adamek and Krzysztof Głuc and Natalia Potoczek",
title = "The Creation of Process Architecture in a Municipal Company",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "9-24",
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science Cognitione",
year = "2016",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol15.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-65196-34-7 ; 978-83-65196-35-4",
}
8
@inbook{fmUEK:2168317193,
author = "Krzysztof Głuc",
title = "Samorząd lokalny w USA",
booktitle = "Sprawne państwo : reformy samorządu lokalnego w wybranych krajach",
pages = "136-156",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/19639/Reformysamorzadulokalnegowwybranychkrajach.pdf},
isbn = "978-83-89410-87-0",
}