Publications of the selected author
1

Title:
Interrupted Progress : Towards an Understanding of Causes of Institutional Disruption
Source:
Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR - London, New York: Routledge, 2020, s. 231-250 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Governance and Public Policy)
ISBN:
978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168345446
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Łukasz Cieślik , Krystyna Dynowska-Chmielewska , Michał Federowicz , Krzysztof Głuc , Jarosław Górniak , Jerzy Hausner , Magdalena Jelonek , Marcin Kędzierski , Stanisław Mazur , Wojciech Paprocki , Barbara Worek
Title:
Poza horyzont : kurs na edukację : przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020
Physical description:
95 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została opracowana w ramach projektu "Budowa systemu kształtowania wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego w erze rewolucji przemysłowej 4.0". Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019-2020.
ISBN:
978-83-955443-4-7
Access mode:
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168349574
monograph
3

Author:
Nataliya Tyukhtenko , Serhii Makarenko , Nataliia Oliinyk , Krzysztof Głuc , Edwin Portugal , Serhii Rybachok
Title:
Innovative Development of the Regions : Cooperation Between Enterprises and State Institutions = Ìnnovacìjnij rozvitok regìonìv : spìvpracâ mìž pìdpriêmstvami ta deržavnimi ustanovami
Source:
Marketing and Management of Innovations = Marketing ì menedžment ìnnovacìj. - iss. 3 (2019) , s. 354-365. - Summ., rez. - Bibliogr.
Research program:
This research was supported by the Kherson regional organization of the trade union of textile and light industry workers and the primary trade union organization of "Kherson Cotton Factory"
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168357052
article
4

Author:
Title:
The Neo-Weberian State Paradigm in the Water and Sewage Sector in Poland
Source:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (46) (2018) , s. 50-64. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168333285
article
See main document
5

Title:
W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : perspektywa miast
Redaktor:
Kulczycka Joanna
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017
Physical description:
172 s.: il.
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
ISBN:
978-83-89410-38-2
Access mode:
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168321769
monograph
6

Author:
Natalia Potoczek , Krzysztof Głuc
Conference:
16th International Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Tomaszowice, Polska, od 2017-06-19 do 2017-06-20
Title:
Value Creation in Processes - Sector Approach
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2017, s. 553-568. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 16)
ISBN:
978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7
Access mode:
Nr:
2168318741
chapter in conference materials
See main document
7

Title:
W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : perspektywa przemysłu
Redaktor:
Kulczycka Joanna
Publisher address:
Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2017
Physical description:
152 s.: il.
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
ISBN:
978-83-62922-81-9
Access mode:
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168321791
monograph
8

Author:
Janusz Adamek , Krzysztof Głuc , Natalia Potoczek
Conference:
15th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Nowy Sącz, Polska, od 2016-06-20 do 2016-06-21
Title:
The Creation of Process Architecture in a Municipal Company
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2016, s. 9-24. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 15)
Research program:
The project was funded by the National Science Centre allocated on the basis of the agreement number UMO-2011/01/BHS4/02784.
ISBN:
978-83-65196-34-7 ; 978-83-65196-35-4
Access mode:
Nr:
2168309985
chapter in conference materials
See main document
9

Author:
Title:
Samorząd lokalny w USA
Source:
Sprawne państwo : reformy samorządu lokalnego w wybranych krajach / red. Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 136-156 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-87-0
Access mode:
Nr:
2168317193
chapter in monograph
See main document
1
Interrupted Progress : Towards an Understanding of Causes of Institutional Disruption / Krzysztof GŁUC, Michał ŻABIŃSKI // W: Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Studies in Governance and Public Policy). - S. 231-250. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
2
Poza horyzont : kurs na edukację : przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce / red. Jerzy HAUSNER ; autorzy: Łukasz Cieślik, Krystyna Dynowska-Chmielewska, Michał Federowicz, Krzysztof GŁUC, Jarosław Górniak, Jerzy HAUSNER, Magdalena JELONEK, Marcin KĘDZIERSKI, Stanisław MAZUR, Wojciech Paprocki, Barbara Worek. - Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020. - 95 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-955443-4-7. - Pełny tekst: https://media.freshmail.mx/userfiles/0cl8p8ise4/2575305f60fa0deb862e89163a26f9a41598431986.pdf
3
Innovative Development of the Regions : Cooperation Between Enterprises and State Institutions = Ìnnovacìjnij rozvitok regìonìv : spìvpracâ mìž pìdpriêmstvami ta deržavnimi ustanovami / Nataliya Tyukhtenko, Serhii Makarenko, Nataliia Oliinyk, Krzysztof GLUC, Edwin Portugal, Serhii Rybachok // Marketing and Management of Innovations = Marketing ì menedžment ìnnovacìj. - iss. 3 (2019), s. 354-365. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en/journals/2019/3/354-365. - ISSN 2218-4511
4
The Neo-Weberian State Paradigm in the Water and Sewage Sector in Poland / Krzysztof GŁUC // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (46) (2018), s. 50-64. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/486. - ISSN 1898-3529
5
W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : perspektywa miast / red. nauk. Joanna Kulczycka, Krzysztof GŁUC. - Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. - 172 s. : il. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-83-89410-38-2. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=isbn,exact,9788389410382&tab=LibraryCatalog&search_scope=NLOP_IZ_NZ&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&offset=0Wstęp:
6
Value Creation in Processes - Sector Approach / Natalia Potoczek, Krzysztof GŁUC // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2017. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 16). - S. 553-568. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol16.pdf
7
W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : perspektywa przemysłu / red. nauk. Joanna Kulczycka, Krzysztof GŁUC. - Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2017. - 152 s. : il. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-83-62922-81-9. - Pełny tekst: http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/monografia.pdf
8
The Creation of Process Architecture in a Municipal Company / Janusz Adamek, Krzysztof GŁUC, Natalia Potoczek // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", cop. 2016. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 15). - S. 9-24. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65196-34-7 ; 978-83-65196-35-4. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol15.pdf
9
Samorząd lokalny w USA / Krzysztof Głuc // W: Sprawne państwo : reformy samorządu lokalnego w wybranych krajach / red. Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 136-156. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-87-0. - Pełny tekst: http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/19639/Reformysamorzadulokalnegowwybranychkrajach.pdf
1
Głuc K., Żabiński M., (2020), Interrupted Progress : Towards an Understanding of Causes of Institutional Disruption. [W:] MAZUR S. (red.), Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms, London, New York : Routledge, s. 231-250.
2
Cieślik Ł., Dynowska-Chmielewska K., Federowicz M., Głuc K., Górniak J., Hausner J., Jelonek M., Kędzierski M., Mazur S., Paprocki W., Worek B., (2020), Poza horyzont: kurs na edukację: przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce, Hausner J. (red.), Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 95 s.
3
Tyukhtenko N., Makarenko S., Oliinyk N., Głuc K., Portugal E., Rybachok S., (2019), Innovative Development of the Regions : Cooperation Between Enterprises and State Institutions, "Marketing and Management of Innovations", iss. 3, s. 354-365; https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en/journals/2019/3/354-365
4
Głuc K., (2018), The Neo-Weberian State Paradigm in the Water and Sewage Sector in Poland, "Zarządzanie Publiczne", nr 4 (46), s. 50-64; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/486
5
Kulczycka J., Głuc K. (red.), (2017), W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym: perspektywa miast, Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 172 s.
6
Potoczek N., Głuc K., (2017), Value Creation in Processes - Sector Approach. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 16), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", s. 553-568.
7
Kulczycka J., Głuc K. (red.), (2017), W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym: perspektywa przemysłu, Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 152 s.
8
Adamek J., Głuc K., Potoczek N., (2016), The Creation of Process Architecture in a Municipal Company. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 15), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", s. 9-24.
9
Głuc K., (2015), Samorząd lokalny w USA. [W:] Mazur S. (red.), Sprawne państwo : reformy samorządu lokalnego w wybranych krajach, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 136-156.
1
@inbook{UEK:2168345446,
author = "Krzysztof Głuc and Michał Żabiński",
title = "Interrupted Progress : Towards an Understanding of Causes of Institutional Disruption",
booktitle = "Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms",
pages = "231-250",
adress = "London, New York",
publisher = "Routledge",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9780429286452-19},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2",
}
2
@book{UEK:2168349574,
author = "Łukasz Cieślik and Krystyna Dynowska-Chmielewska and Michał Federowicz and Krzysztof Głuc and Jarosław Górniak and Jerzy Hausner and Magdalena Jelonek and Marcin Kędzierski and Stanisław Mazur and Wojciech Paprocki and Barbara Worek",
title = "Poza horyzont : kurs na edukację : przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce",
editor = Hausner Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2020",
url = {https://media.freshmail.mx/userfiles/0cl8p8ise4/2575305f60fa0deb862e89163a26f9a41598431986.pdf},
isbn = "978-83-955443-4-7",
}
3
@article{UEK:2168357052,
author = "Nataliya Tyukhtenko and Serhii Makarenko and Nataliia Oliinyk and Krzysztof Głuc and Edwin Portugal and Serhii Rybachok",
title = "Innovative Development of the Regions : Cooperation Between Enterprises and State Institutions",
journal = "Marketing and Management of Innovations",
number = "iss. 3",
pages = "354-365",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.21272/mmi.2019.3-27},
url = {https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en/journals/2019/3/354-365},
}
4
@article{UEK:2168333285,
author = "Krzysztof Głuc",
title = "The Neo-Weberian State Paradigm in the Water and Sewage Sector in Poland",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "4 (46)",
pages = "50-64",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2018.46.4.04},
url = {http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/486},
}
5
@book{UEK:2168321769,
title = "W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : perspektywa miast",
editor = Kulczycka Joanna,
editor = Głuc Krzysztof,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2017",
url = {},
isbn = "978-83-89410-38-2",
}
6
@inbook{UEK:2168318741,
author = "Natalia Potoczek and Krzysztof Głuc",
title = "Value Creation in Processes - Sector Approach",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "553-568",
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science Cognitione",
year = "2017",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol16.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7",
}
7
@book{UEK:2168321791,
title = "W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : perspektywa przemysłu",
editor = Kulczycka Joanna,
editor = Głuc Krzysztof,
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk",
year = "2017",
url = {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/monografia.pdf},
isbn = "978-83-62922-81-9",
}
8
@inbook{UEK:2168309985,
author = "Janusz Adamek and Krzysztof Głuc and Natalia Potoczek",
title = "The Creation of Process Architecture in a Municipal Company",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "9-24",
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science Cognitione",
year = "2016",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol15.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-65196-34-7 ; 978-83-65196-35-4",
}
9
@inbook{UEK:2168317193,
author = "Krzysztof Głuc",
title = "Samorząd lokalny w USA",
booktitle = "Sprawne państwo : reformy samorządu lokalnego w wybranych krajach",
pages = "136-156",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/19639/Reformysamorzadulokalnegowwybranychkrajach.pdf},
isbn = "978-83-89410-87-0",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID