Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Skuteczność formalna czynności nieznanej prawu loci actus - rozważania na przykładzie sporządzonej w Anglii umowy wprowadzającej ustrój rozdzielności majątkowej polskich małżonków
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (80) (2020) , s. 5-13
Nr:
2168347350
unreviewed article
2

Author:
Title:
Zakres immunitetu konsula honorowego w świetle niektórych dwustronnych konwencji konsularnych (case study) = Scope of the Immunity of the Honorary Consul in the Light of Some Bilateral Consular Conventions (Case Study)
Source:
Problems of Economics and Law. - t. 3, nr 12 (2019) , s. 1-14. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168342891
article
3

Author:
Title:
Zamknięcie katalogu czynności notarialnych konsula przewidzianego w art. 28 ustawy - prawo konsularne - błąd ustawodawcy krajowego = Numerus Clauses in Consular Notarial Activities Provided in Article 28 of the Consular Law - an Analysis of Errors in the National Legislation
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 17 (2019) , s. 230-241. - Streszcz., summ.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168345740
article
4

Author:
Title:
Uznanie z mocy prawa, uznanie sądowe, odmowa uznania orzeczenia sądów państw obcych w świetle praktyki notarialnej i wieczystoksięgowej
Source:
Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda / red. nauk. Tomasz Demendecki - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019, s. 71-83
Access mode:
Nr:
2168337105
chapter in report
5

Author:
Title:
Zmiany zakresu stosowania konwencji haskiej "apostille" w latach 2018-2019
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (79) (2019) , s. 5-21
Nr:
2168341887
unreviewed article
6

Author:
Title:
Podpis i parafa notariusza na oryginale aktu notarialnego - zagadnienia wybrane
Source:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 4, nr 1 (2019) , s. 33-44
Access mode:
Nr:
2168334251
unreviewed article
7

Author:
Title:
Orzeczenia sądów państw obcych w praktyce konsularnej - uwagi na tle badań ankietowych
Source:
Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda / red. nauk. Tomasz Demendecki - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019, s. 85-90
Access mode:
Nr:
2168337107
chapter in report
8

Author:
Title:
Usus extraordinarius, czyli o legalizacji dokumentów zagranicznych w prawie francuskim = Usus extraordinarius, that is about the Certification of Foreign Documents in French Law
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 29, nr 8 (340) (2019) , s. 42-59. - Summ.
Nr:
2168338129
article
9

Author:
Title:
Czynności notarialne konsula - sugestie de lege ferenda w związku z przeglądem ex post ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (w przedmiocie udziału notariusza w procesie tworzenia aktu notarialnego konsula)
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (78) (2019) , s. 5-23
Nr:
2168338471
unreviewed article
10

Author:
Paweł Czubik , Wojciech Graliński , Mateusz Derdak
Title:
Przesłanki uznawania orzeczeń zagranicznych w praktyce sądowej
Source:
Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda / red. nauk. Tomasz Demendecki - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019, s. 23-59
Access mode:
Nr:
2168337099
chapter in report
11

Author:
Title:
Brak podpisu notariusza na oryginale aktu wobec podpisania jego wypisu jako przyczyna nieważności czynności
Source:
Nieruchomości. - nr 2 (2019) , s. 10-14. - Streszcz.
Nr:
2168332767
article
12

Author:
Title:
Czynności uwierzytelniające dokumenty zagraniczne w polskim prawie i praktyce konsularnej w latach 1918-2018 : ewolucja podstaw prawnych legalizacji konsularnej na tle wybranych czynności notarialnych konsula
Publisher address:
Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2019
Physical description:
361, [2] s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-948146-5-6
Nr:
2168335191
monograph
13

Author:
Title:
Rozpad państwa w świetle norm iuris gentium - na przykładzie Związku Sowieckiego
Source:
Prawo i Więź. - nr 2 (28) (2019) , s. 87-90
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168338263
review
14

Author:
Title:
Konstrukcja testamentów cudzoziemców sporządzanych w formie aktu notarialnego
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (77) (2019) , s. 5-19
Access mode:
Nr:
2168335377
unreviewed article
15

Author:
Title:
Zmiany w konwencji haskiej ("apostille") w latach 2016-2017
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1(74) (2018) , s. 5-25
Access mode:
Nr:
2168325477
unreviewed article
16

Author:
Title:
Art. 75. [Stosunek do istniejących konwencji międzynarodowych]
Source:
Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz / red. Mariusz Załucki - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 399-407
Series:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-8128-360-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168322137
chapter in monograph
17

Author:
Title:
Transgraniczny przepływ osób a optymalizacja oczekiwań wynikających z rozwiązań cywilnoprawnych : (przykłady wybrane z zakresu obrotu notarialnego) = Cross-border Movement of Persons in Order to Optimize Expectations Resulting from Civil Law Solutions : (Examples Selected from the Scope of Notarial Deed Turnover)
Source:
Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność : prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla / red. Piotr Cybula - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 153-162. - Summ.
ISBN:
978-83-233-4406-3 ; 978-83-233-9782-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168330463
chapter in monograph
18

Author:
Title:
Art. 22. [Wybór prawa]
Source:
Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz / red. Mariusz Załucki - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 181-189
Series:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-8128-360-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168322133
chapter in monograph
19

Author:
Paweł Czubik , Tibor Szőcs
Title:
Odrzucenie spadku w świetle węgierskiego prawa spadkowego = Rejection of Inheritance in the Light of the Hungarian Inheritance Law
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 28, nr 12 (332) (2018) , s. 30-45. - Summ.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168331029
article
20

Author:
Title:
Refleksja na temat potrzeby przyjęcia de lege ferenda przepisów wyłączających czynność odrzucenia spadku imieniem małoletniego z kręgu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (76) (2018) , s. 5-12
Access mode:
Nr:
2168331031
unreviewed article
21

Author:
Title:
Związki formy czynności prawnej i mocy dowodowej dokumentu : (uwagi na kanwie tekstu Macieja Celichowskiego z numeru 8 "Rejenta" z 2017 r.)
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 28, nr 8 (328) (2018) , s. 107-120
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168327481
polemic
22

Author:
Title:
Odrzucenie spadku przed konsulem obcym w Polsce - glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2015 r., V CSK 51/14 = The Renunciation of Inheritance Before the Consul - Commentary on the Decision of the Supreme Court of 9 January 2015 (V CSK 51/14)
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 16 (2018) , s. 209-221. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168331027
article
23

Author:
Conference:
Meždunarodna naučno-praktičeskaâ konferenciâ, Mińsk, Białoruś, od 2017-06-08 do 2017-06-09
Title:
Pravovoj status i funkcii pol'skogo notariusa - èvoluciâ i predpolagaemoe razvitie = Legal Status and Functions of the Polish Notary - Evolution and the Expected Development
Source:
Vnesudebnaâ zaŝita prav fizičeskih i ûridičeskih lic : sovremennoe sostoânie i perspektivy razvitiâ notariata = Extrajudicial Protection of the Rights of Individuals and Legal Entities : the Current State and Prospects for the Development of the Notarial Profession - Minsk: Al'tiora Forte, 2018, s. 37-42. - Referat w dwóch wersjach językowych: rosyjskiej i angielskiej
ISBN:
978-985-7175-49-9
Nr:
2168325045
chapter in conference materials
24

Author:
Title:
Potrzeba uregulowania losu depozytów notarialnych w przypadku likwidacji kancelarii notarialnej
Source:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 3, nr 3 (2018) , s. 11-24
Access mode:
Nr:
2168330169
unreviewed article
25

Author:
Title:
Legalizacja dokumentów w ustawie z 25.06.2015 r. - Prawo konsularne = Legalisation of Documents in Act on 25th of June 2015 - Consular Law = La légalisation des documents dans la loi du 25 juin 2015 - Droit consulaire = Die Legalisation von Urkunden in dem Gesetz vom 25 Juni 2015 - Konsularrecht
Source:
Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi / [red. nauk. Maksymilian Pazdan, Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Szpunar] - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 37-47
ISBN:
978-83-8107-156-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168315555
chapter in monograph
26

Author:
Title:
Wpływ odwołania i zmiany postanowień testamentowych na wybór prawa z art. 22 lub na domniemany wybór prawa z art. 83 ust. 4 europejskiego rozporządzenia spadkowego
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (72) (2017) , s. 5-16
Access mode:
Nr:
2168317999
unreviewed article
27

Author:
Title:
Jeszcze o obowiązku informacyjnym w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców - uwagi na tle bieżącej praktyki notarialnej
Source:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 2, nr 2 (2017) , s. 9-19
Access mode:
Nr:
2168316925
unreviewed article
28

Author:
Title:
Polskie dokumenty urzędowe jako dowód w obrocie cywilnoprawnym za granicą
Source:
Człowiek i Dokumenty. - nr 46 (2017) , s. 6-13. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168318017
unreviewed article
29

Author:
Title:
Europejskie rozporządzenie o doręczaniu dokumentów (nr 1393/2007) i jego potencjalne zastosowanie do polskiego notariusza
Source:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 2, nr 4 (2017) , s. 55-64
Access mode:
Nr:
2168322143
unreviewed article
30

Author:
Title:
Konsekwencje nowelizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców dla praktyki notyfikacyjnej polskiego notariusza
Source:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 2, nr 1 (2017) , s. 23-45
Access mode:
Nr:
2168313337
unreviewed article
31

Author:
Title:
Dokumenty zagraniczne jako dowód w polskim procesie cywilnym
Source:
Człowiek i Dokumenty. - nr 47 (2017) , s. 52-60. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168322561
unreviewed article
32

Author:
Title:
Krytyczna analiza postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2016 r., I CSK 64/15 = Critical Appraisal of the Decision of the Supreme Court of 11 March 2016 in the Case I CSK 64/15
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 15 (2017) , s. 168-175. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168316933
article
33

Author:
Title:
Pierwokup gruntów pod wodami stojącymi - refleksja na kanwie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (73) (2017) , s. 5-14
Access mode:
Nr:
2168322139
unreviewed article
34

Author:
Title:
Niewolnictwo w mahometanizmie = Slavery in Mohammedanism
Source:
Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej / red. nauk. Paweł CZUBIK i Karol MAGOŃ - Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2017, s. 154-172. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-948146-3-2
Nr:
2168322005
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Title:
Obowiązki informacyjne wynikające z noweli ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców a czynności notarialne polskich konsulów = Information Duties Resulting of the New Law on the Acquisition of Real Estate by Foreigners and Notarial Activities of Polsish Consuls
Source:
Studia Prawnoustrojowe. - 38 (2017) , s. 171-182. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168324523
article
36

Title:
Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2017
Physical description:
192 s.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy tekstach, Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-948146-3-2
Nr:
2168321995
monograph
See related chapters
37

Author:
Title:
Kwalifikacja pojęcia "formy" pełnomocnictw amerykańskich : (replika w odpowiedzi na teksty dra Wojciecha Kwiatkowskiego w nr 4 i 9 "Rejenta" z 2016 r.)
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 27, nr 4 (312) (2017) , s. 95-134
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168313875
polemic
38

Author:
Title:
Transgraniczne odrzucenie spadku w świetle rozporządzenia nr 650/2012 - zagadnienia wybrane
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 27, nr 2 (310) (2017) , s. 16-29
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168312917
article
39

Author:
Title:
Protokół nr 12 do Europejskiej konwencji praw człowieka - zagrożenie dla pozycji ustrojowej notariatu RP?
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (70) (2016) , s. 5-14
Nr:
2168312911
unreviewed article
40

Author:
Title:
Mechanizm uwierzytelniania dokumentów zagranicznych w relacjach polsko-marokańskich po akcesji Maroka do Konwencji haskiej
Source:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 3 (2016) , s. 35-43
Access mode:
Nr:
2168307637
unreviewed article
41

Author:
Title:
Podstawowe modele jurysdykcyjne w przypadku sporządzania aktu poświadczenia dziedziczenia i europejskiego poświadczenia spadkowego w krajowej praktyce notarialnej. Cz. A
Publisher address:
Kraków: Instytut Multimedialny, 2016
Physical description:
104 s.: il.; 23 cm + Diagram : [1] k. złoż.
ISBN:
978-83-934132-7-0
Nr:
2168306027
academic script
42

Author:
Title:
Zawieranie przez obywateli państw zza wschodniej granicy umów majątkowych małżeńskich przed polskim notariuszem - zagadnienia praktyczne
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (67) (2016) , s. 9-19
Nr:
2168306045
unreviewed article
43

Author:
Title:
Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z 1920 r. a prawo właściwe dla sprawy spadkowej wynikające z rozporządzenia europejskiego nr 650/2012
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 26, nr 7 (303) (2016) , s. 141-150
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168307645
article
44

Author:
Title:
Sporządzanie "Cząstkowego protokołu dziedziczenia" przed konsulem - zapowiedź aktywizacji polskiej służby konsularnej w zakresie dokonywania czynności notarialnych? = Consular "Partial Succession Protocol" - Forecast of Activation of Polish Consular Staff in the Execution of Notarial Functions
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 14 (2016) , s. 53-61. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168307629
article
45

Author:
Title:
Umowa prorogacyjna z art. 5 europejskiego rozporządzenia spadkowego jako nowa czynność notarialna
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (68) (2016) , s. 5-26
Nr:
2168307647
unreviewed article
46

Author:
Arkadiusz Adamczyk , Wojciech Arndt , Bogusław Banaszak , Andrzej Bryk , Paweł Czubik , Andrzej Dziadzio , Jolanta Jabłońska-Bonca , Anna Łabno , Jan Majchrowski , Maciej Marszał , Bogusław Nizieński , Bogdan Szlachta , Bogumił Szmulik , Jarosław Szymanek
Title:
Raport Zespołu Ekspertów do spraw Problematyki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2016 r. = The Report from the Team of Experts for the Constitutional Tribunal Affairs of July 15, 2016
Source:
Przegląd Sejmowy. - nr 4(135) (2016) , s. 169-237
Koordynator:
Majchrowski Jan
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168309203
article
47

Author:
Title:
Ustawa konsularna - pierwszy komentarz po ponad trzydziestu latach obowiązywania
Source:
Prawo i Więź. - nr 2 (16) (2016) , s. 81-87
Nr:
2168308275
review
48

Author:
Title:
Kres stosowania klauzuli "zgodność dokumentu z prawem miejsca wystawienia" jako konsekwencja wejścia w życie od 1 listopada 2015 r. ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (69) (2016) , s. 15-21
Nr:
2168311125
unreviewed article
49

Author:
Title:
Przepisy dotyczące odrzucenia spadku w europejskim rozporządzeniu spadkowym z perspektywy polskiego notariusza
Source:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 2 (2016) , s. 9-16
Access mode:
Nr:
2168306041
unreviewed article
50

Author:
Title:
Analiza wybranych zmian ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców na kanwie projektu rządowego z 24 sierpnia 2016 r.
Source:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 4 (2016) , s. 61-75
Access mode:
Nr:
2168310695
unreviewed article
51

Title:
Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich)
Redaktor:
, Burek Wojciech
Publisher address:
Kraków: Ziyad Raoof, 2016
Physical description:
140 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana przez przedstawicielstwo Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce
ISBN:
978-83-935927-1-5
Nr:
2168306019
monograph
See related chapters
52

Author:
Paweł Czubik , Wojciech Burek
Title:
Wstęp
Source:
Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich) / red. Paweł CZUBIK i Wojciech Burek - Kraków: Ziyad Raoof, 2016, s. 7-9
ISBN:
978-83-935927-1-5
Nr:
2168306023
preface / summary
See main document
53

Author:
Title:
Niedopracowania legislacyjne i błędy konstrukcyjne w stosowanych od 17 VIII 2015 r. przepisach dotyczących aktów poświadczenia dziedziczenia zawartych w prawie o notariacie i przepisach intertemporalnych - zagadnienia wybrane
Source:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 1 (2016) , s. 25-37
Access mode:
Nr:
2168306047
unreviewed article
54

Author:
Title:
Umowa o pomocy prawnej z 1988 r.
Source:
Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich) / red. Paweł CZUBIK i Wojciech Burek - Kraków: Ziyad Raoof, 2016, s. 121-133
ISBN:
978-83-935927-1-5
Nr:
2168306025
chapter in monograph
See main document
55

Author:
Title:
Forma czy formularz, zakres formy czy zakres "rejestrowy"? - interpretacja strony formalnoprawnej i dowodowej pełnomocnictw wystawionych w USA w postępowaniu wieczystoksięgowym = A Form or Forms, a Scope of the Form or a "Registry" Scope? and the Interpretation of Powers of Attorney with Regard to the Formal, Legal and Evidentiary Aspects Given in the USA in Real Estate Register Proceedings = Die Form oder das Formular, der Bereich der Form oder der Registerbereich? - die Auslegung der formell- juristischen Beweisseite der in den USA ausgestellten Vollmachten im Grundbuchverfahren
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 26, nr 3 (299) (2016) , s. 28-37. - Summ.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168306049
article
56

Author:
Title:
Uwaga na kanwie tekstów Wojciecha Kwiatkowskiego zamieszczonych w "Rejencie" 2015, nr 6 i 7, dotyczących "notariatu" w USA
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 25, nr 9 (293) (2015) , s. 148-153
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168302075
polemic
57

Author:
Title:
Obowiązywanie norm kolizyjnych z umów o pomocy prawnej zawartych z Białorusią, Ukrainą i Rosją w obrębie materii objętej zakresem zastosowania rozporządzeń europejskich
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (65) (2015) , s. 19-28
Nr:
2168302121
unreviewed article
58

Title:
Polskie prawo konsularne w okresie zmian
Redaktor:
, Burek Wojciech
Publisher address:
Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2015
Physical description:
215 s.; 24 cm
Notes:
Stan prawny: 1 listopada 2015 r., Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN:
978-83-63743-19-2
Nr:
2168302023
monograph
See related chapters
59

Author:
Title:
A magyar közjegyzöi meghatalmazások alaki érvényessége és bizonyító ereje Lengyelország területén
Source:
Közjegyzők közlönye. - nr 2 (2015) , s. 5-11
Nr:
2168302203
article
60

Author:
Title:
Art. 75. [Stosunek do istniejących konwencji międzynarodowych]
Source:
Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz / red. Mariusz Załucki - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 342-350
Series:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-7621-9 ; 978-83-255-7622-6
Nr:
2168302315
chapter in monograph
61

Author:
Title:
Efektivnost na b"lgarski p"lnomoŝni w polskoto pravno prostranstvo
Source:
Notarialen bûletin. - nr 1 (17) (2015) , s. 13-15
Nr:
2168302151
article
62

Author:
Title:
Konwencja haska (apostille) w latach 2014-2015
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (66) (2015) , s. 5-19
Nr:
2168302037
unreviewed article
63

Author:
Title:
Aktywność legislacyjna Unii Europejskiej w zakresie międzynarodowego prawa konsularnego - najnowsze zagadnienia wybrane
Source:
Unia Europejska a prawo międzynarodowe : Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni / red. Lidia Brodowski, Dagmara Kuźniar-Kwiatek - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza "Zimowit", 2015, s. 27-32
ISBN:
978-83-7667-207-6
Nr:
2168303359
chapter in monograph
64

Author:
Title:
Nomina odiosa - czyli rzecz o karykaturalnym używaniu języka angielskiego w przekładach nazwisk pisanych cyrylicą w polskich dokumentach urzędowych = Nomina odiosa - Comical Usage of English in Polish Official Documents as an Effect of Transcription of Names Written in the Cyrillic
Source:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 10 (103) (2015) , s. 22-30. - Summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168302489
article
65

Author:
Title:
Uregulowanie statusu prawnomiędzynarodowego przedstawicieli państwa in statu nascendi na przykładzie Kurdystanu : (wnioski de lege ferenda)
Source:
Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym / red. Jerzy Menkes, Ewelina Cała-Wacinkiewicz - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 250-260
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-255-7881-7
Nr:
2168302043
chapter in monograph
66

Author:
Title:
Eficacitatea juridico-formală şi forţa probantă a procurilor româneşti în Polonia
Source:
Buletinul notarilor publici. - R. 19, nr 1 (2015) , s. 29-32
Nr:
2168302125
article
67

Author:
Title:
Čem dolžen rukovodstvovat'sâ notarius Rossijskoj Federacii pri sostavlenii doverennosti, prednaznačennoj dlâ ispol'zovaniâ na territorii Respubliki Pol'ša? = What Should be Guided by the Notary of the Russian Federation in the Preparation of Proxy for Use on the Territory of the Republic of Poland?
Source:
Notarial'nyj Vestnik". - no. 2 (2015) , s. 48-54. - Rez., summ.
Nr:
2168302183
article
68

Author:
Title:
Nieuznawanie urzędowych dokumentów zagranicznych wystawianych w ramach jurysdykcji tzw. państw nieuznanych - przypadek Tureckiej Republiki Północnego Cypru = Non-Recognition of Official Foreign Documents Issued in Jurisdiction of So-Called Non-Recognized States - Case of the Turkish Republic of North Cyprus
Source:
Państwo i Społeczeństwo. - R. 15, nr 1 (2015) , s. 11-20. - Summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168302059
article
See main document
69

Author:
Title:
Stosunki dyplomatyczne, konsularne i quasi-konsularne z udziałem państw nieuznanych i pomiędzy nimi : przyczynek do teorii alternatywnej przestrzeni iuris gentium = Diplomatic, Consular and Quasi-consular Relations with and between Unrecognized States : Contribution to the Theory of Alternative Space iuris gentium
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego / red. nauk. Karol Karski - Warszawa: Bellona, 2015, s. 178-198. - Summ.
ISBN:
978-83-11-13716-5
Nr:
2168302135
chapter in monograph
70

Author:
Title:
Art. 22. [Wybór prawa]
Source:
Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz / red. Mariusz Załucki - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 145-153
Series:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-7621-9 ; 978-83-255-7622-6
Nr:
2168302311
chapter in monograph
71

Author:
Title:
Udel'ovanie plných mocí na Slovensku určených na použitie v Pol'sku : problematika formy úkonu a dôkaznej sily listiny
Source:
Ars Notaria. - 3 (2015) , s. 12-15
Nr:
2168302129
article
72

Author:
Title:
Udział w drodze wspólnej jako nieobjęty reglamentacją sprzedaży gruntu na rzecz cudzoziemców : uwagi aprobujące na kanwie postanowienia z dnia 15 lutego 2012 r. Skarb Państwa (MSWiA) v. A.S. i M.W. (Sąd Okręgowy w Suwałkach, I Ca 346/11)
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (63) (2015) , s. 51-58
Nr:
2168302331
unreviewed article
73

Author:
Title:
Czynności notarialne i legalizacyjne konsula w świetle nowej polskiej ustawy konsularnej - uwagi porównawcze na marginesie procesu legislacyjnego
Source:
Polskie prawo konsularne w okresie zmian / red. nauk.: Wojciech Burek, Paweł CZUBIK - Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2015, s. 85-98
ISBN:
978-83-63743-19-2
Nr:
2168302031
chapter in monograph
See main document
74

Author:
Title:
Wpływ stosunków majątkowych małżeńskich na skuteczności dokonania w Austrii czynności rozporządzającej udziałem w nieruchomości położonej w Polsce - uwagi na tle postanowienia Sądu Rejonowego w Gostyninie - Wydział Ksiąg Wieczystych z 31 stycznia 2014 r. = The Influence of Matrimonial Property Regime on Legal Effectiveness of Disposing Transaction of Shares in Polish Real Estate in Austria : Some Remarks on District Court Decision (Land and Mortgage Register Department in Gostynin of 31th January 2014)
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 13 (2015) , s. 205-210. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168302019
article
75

Author:
Title:
Česká plná moc v polském právním systému
Source:
Ad notam. - nr 1 (2015) , s. 15-19
Nr:
2168302307
article
76

Author:
Title:
Artykuł 48 Konwencji konsularnej zawartej między Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii jako podstawa zniesienia wymogu legalizacji we wzajemnych relacjach
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (64) (2015) , s. 21-27
Nr:
2168302325
unreviewed article
77

Author:
Title:
Formalna učinkovitost i dokazna vrijednost hrvatskih javnobilježničkih punomoći pred poljskim javnim bilježnikom
Source:
Javni bilježnik. - nr 41 (2015) , s. 65-68
Nr:
2168302283
article
78

Author:
Title:
Aktywność konsularna w zakresie transgranicznego transportu zwłok - analiza podstawowych regulacji na tle działań podjętych po katastrofie smoleńskiej wobec wątpliwości co do zakazu otwierania trumien = Consular Activity in the Field of Cross-border Transport of Corpses - an Analysis of the Basic Regulation Against the Actions Taken after the Smolensk Crash and Doubts about the Ban on Opening Coffins
Source:
Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego. - 5 (2014) , s. 117-129. - Summ.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168302355
article
79

Author:
Title:
Zagadnienia prawnokonsularne i kolizyjnoprawne w sporze dotyczącym kolekcji profesora Kostaneckiego : (znajdującej się w posiadaniu Muzeum Narodowego w Krakowie) - Case Study
Source:
Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 14, nr 1-2 (2014) , s. 65-78
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168302113
article
80

Author:
Title:
Ukraїna âk prijmaûča deržava v rozumìnnì konsul's'kogo prava ta mehanìzmi êvropejs'kogo konsul's'kogo zahistu = Ukraine as the Host State within the Meaning of the Consular Rights and Mechanisms of the European Consular Protection
Source:
Al'manah mìžnarodnogo prava. - vip. 6 (2014) , s. 17-24. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302167
article
81

Author:
Title:
Konsul honorowy jako świadczący działania związane z "europejską opieką konsularną"
Source:
Człowiek i prawo międzynarodowe : księga dedykowana Profesorowi Bogdanowi Wierzbickiemu / red. nauk. Maciej Perkowski, Janusz Szymański, Mieczysława Zdanowicz - Białystok: Temida 2 Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2014, s. 69-78
ISBN:
978-83-62813-70-4
Nr:
2168302109
chapter in monograph
82

Author:
Title:
Międzynarodowe i krajowe prawo konsularne - refleksja w 50-lecie kodyfikacji wiedeńskiej dotycząca stanu badań dziedziny w ostatnich latach w Polsce
Source:
Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego : (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej) / red. nauk. Paweł Czubik, Wojciech Burek - Kraków: Instytut Multimedialny, 2014, s. 285-295
ISBN:
978-83-934132-5-6
Access mode:
Nr:
2168334481
chapter in monograph
83

Author:
Title:
Wybrane regulacje kolizyjne wynikające z umów dwustronnych o pomocy prawnej w praktyce notarialnej = Selection of Choice of Law Provisions Resulting from Bilateral Agreements on Legal Aid in Notarial Practice = Ausgewählte Kollisionsregelungen aufgrund der beiderseitigen Verträge über Rechtshilfe in der Notarpraxis
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 23, nr 10(270) (2013) , s. 9-26. - Summ.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168323435
article
84

Author:
Title:
Nowe prawo prywatne międzynarodowe w świetle praktyki notarialnej. Cz. 1
Source:
Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka. - nr 2 (2013) , s. 20-23
Nr:
2168322873
article
85

Author:
Title:
Nowe prawo prywatne międzynarodowe w świetle praktyki notarialnej. Cz. 2
Source:
Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka. - nr 3 (2013) , s. 20-23
Nr:
2168322875
article
86

Author:
Title:
Przypadki "jednostronnego" obowiązywania rozdzielności majątkowej małżeńskiej z elementem zagranicznym
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (57) (2013) , s. 19-27
Nr:
2168313481
unreviewed article
87

Author:
Title:
Konsekwencje europejskiego rozporządzenia spadkowego (nr 650/2012) dla praktyki notarialnej : (zagadnienia dotyczące wyboru prawa właściwego dla dziedziczenia) = Consequences of the European Succession Regulation (No. 650/2012) for Notarial Practice = Konsequenzen der europäischen Erbrechtsverordnung (Nr. 650/2012) für notarielle Praxis
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 23, nr 11(271) (2013) , s. 27-47. - Summ.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168313483
article
88

Author:
Title:
Wymóg uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej na zmianę sposobu użytkowania lokalu = A Requirement of Obtaining a Consent of the Housing Community to Change the Way of Using the Premises
Source:
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka. - nr 3(28) (2012) , s. 5-14. - Summ.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168313861
article
89

Author:
Paweł Czubik , Krzysztof Żółkiewicz
Title:
Liczba możliwych relacji wielostronnych podmiotów iuris gentium oraz wymiar matematyczny "potencjału" traktatowego pojedynczego podmiotu = The Number of Possible Multilateral Relations Among Iuris Gentium Subjects and the Mathematical Formula Determining Treaty-Making-Power of Single Subject
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 10 (2012) , s. 201-208. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168316245
article
90

Author:
Title:
Forma "czysto" prywatnoprawna czynności zagranicznej dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce a czynności notarialne polskiego konsula
Source:
Consul est iuris et patriae defensor : księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi / red. Franciszek Longchamps de Bérier, Ryszard Sarkowicz i Maciej Szpunar - Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją, 2012, s. 295-308
ISBN:
978-83-63743-02-4
Access mode:
Nr:
2168314899
chapter in monograph
91

Author:
Title:
Przyjmowanie dokumentów zagranicznych wystawianych w ramach jurysdykcji tzw. państw nieuznanych (uwagi na tle specyficznego przypadku dokumentów z Tajwanu)
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (52) (2012) , s. 43-52
Nr:
2168314461
unreviewed article
92

Title:
Hereditas Mercaturæ : księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu
Edition:
Stan prawny na 15 października 2012 r.
Redaktor:
, Mach Zdzisław
Publisher address:
Kraków: Instytut Multimedialny, 2012
Physical description:
303, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-934132-0-1
Nr:
2168335399
monograph
See related chapters
93

Author:
Title:
Klauzula generalna przewidująca "rozsądny termin" dla ustalenia treści prawa obcego - rzekome czy rzeczywiste niebezpieczeństwo dla praktyki notarialnej?
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (53) (2012) , s. 5-13
Nr:
2168314459
unreviewed article
94

Author:
Title:
Azjatyckie drogi do regionalizmu handlowego - kilka wniosków w świetle stosowania porozumień o wolnym handlu przez Chiny
Source:
Hereditas Mercaturæ : księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu / red. Paweł Czubik, Zdzisław Mach - Stan prawny na 15 października 2012 r.. - Kraków: Instytut Multimedialny, 2012, s. 210-218
ISBN:
978-83-934132-0-1
Nr:
2168335443
chapter in monograph
See main document
95

Author:
Paweł Czubik , Ewa Kamarad
Title:
Zagraniczna czynność o charakterze rozporządzenia częścią masy spadkowej (odrzucenia części spadku ze wskazaniem nabywającego) dokonana zgodnie z prawem obcym - case study = Legal Action on the Disposition of the Part of the Inheritance (the Disclaimer of Inheritance with an Indication of Purchaser) Made under a Foreign Law - Case Study
Source:
Palestra. - R. 57, nr 3-4 (651-652) (2012) , s. 101-109. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168335601
article
96

Author:
Paweł Czubik , Krzysztof Żółkiewicz
Title:
Matematyczne ustalenie zakresu obowiązywania prawa międzynarodowego umownego i zwyczajowego = Mathematical Determination in the Scope of Usage of International Treaty or Customary Law
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 9 (2011) , s. 215-223. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168316247
article
97

Author:
Title:
Prawo dostępu do konsula w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego = De iure aditus ad consulem : secundum ius gentium, Europæum, leges propriæ nationum
Publisher address:
Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011
Physical description:
640 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja finansowana przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN:
978-83-930883-8-6
Nr:
2168311107
monograph
98

Author:
Title:
Artykuł 25 nowej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe - przełom dla notariatu RP?
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (47) (2011) , s. 29-46
Nr:
2168313467
unreviewed article
99

Title:
Czynności cywilnoprawne konsula w krajowym obrocie notarialnym oraz praktyce służby zagranicznej RP : wybór materiałów źródłowych
Edition:
Wyd. 2.
Wybór i opracowanie:
, Woźniak Mateusz
Publisher address:
Kraków: Instytut Multimedialny, 2010
Physical description:
224 s.; 23 cm
ISBN:
978-83-923759-6-8
Access mode:
Nr:
2168335401
book
100

Author:
Title:
Prawo właściwe dla formy umowy dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce i zawieranej inter absentes przez strony znajdujące się w różnych państwach
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (46) (2010) , s. 5-15
Nr:
2168313473
unreviewed article
101

Author:
Title:
Legalizacja dokumentów krajowych przeznaczonych do użycia w państwie trzecim : case study na bazie bieżącej polskiej praktyki konsularnej
Source:
Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 10, nr 3 (2010) , s. 199-207
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168316211
article
102

Author:
Title:
Pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości sporządzane za granicą na obszarach objętych "eksterytorialnością jurysdykcyjną" = Powers of Attorney for the Transfer of Ownership of the Real Estate Drawn up Abroad in Spread Areas "with Jurisdictional Extraterritorial Status"
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 20, nr 5 (229) (2010) , s. 16-30. - Summ.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168313465
article
103

Author:
Title:
Dokumenty z państw nieuznanych w obrocie cywilnoprawny
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 7, z. 1 (2009) , s. 119-133
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168313471
article
104

Author:
Title:
Od legalizacji konsularnej ku klauzuli apostille raz jeszcze
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (40) (2009) , s. 57-68
Nr:
2168325219
polemic
105

Author:
Title:
Czy czynność dokonana przez konsula państwa obcego akredytowanego w państwie trzecim może wywołać skutki prawne w Polsce?
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (36) (2008) , s. 5-16
Nr:
2168325217
unreviewed article
106

Author:
Title:
Glosa do orzeczenia Sądu Okręgowego w Łomży Wydział Cywilny z dnia 31 stycznia 2008 r. (Ca 276/07) wykluczającego możliwość uznania pełnomocnictw zagranicznych sporządzonych w formie wynikającej z obcego prawa
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (35) (2008) , s. 39-44
Nr:
2168322959
unreviewed article
107

Author:
Title:
Zmierzch niektórych funkcji konsularnych w okresie pokodyfikacyjnym - zagadnienia wybrane
Source:
Prawo międzynarodowe : księga pamiątkowa profesor Renaty Szafarz / red. nauk. Jerzy Menkes - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2007, s. 126-139
ISBN:
978-83-60694-08-4
Nr:
2168316031
chapter in monograph
108

Author:
Title:
Nieprawidłowości w stosowaniu konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych = Irregularities in the application of the Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 4 (2006) , s. 24-28. - Streszcz., summ.
Nr:
2168311101
article
109

Author:
Title:
Krytycznie o praktyce wieczystoksięgowej dotyczącej klauzul apostille z Konwencji haskiej
Source:
Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 6, nr 3 (2006) , s. 137-150
Nr:
2168307761
article
110

Author:
Title:
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2007 r., III CZP 21/07 = Gloss to the Resolution of the Court of Appeal of 13 April 2007, III CZP 21/07
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 17, nr 12(200) (2006) , s. 168-177
Nr:
2168314453
article
111

Author:
Title:
Czy możliwe jest ograniczenie zastosowania art. 12 PPM w związku z funkcjami legalizacyjnymi konsula RP w przypadku dokonanej zagranicą czynności dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce?
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 3 (2005) , s. 106-118
Access mode:
Nr:
2168313469
article
112

Author:
Conference:
Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu, Bielsko-Biała, Polska, od 2004-06-18 do 2004-06-19
Title:
Klauzule antyterrorystyczne w międzynarodowym prawie gospodarczym
Source:
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego / red. Kazimierz LANKOSZ, Michał Chorośnicki, Paweł Czubik - Wyd. 2. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2005, s. 77-86
ISBN:
83-918079-7-5
Nr:
2168311081
chapter in conference materials
See main document
113

Conference:
Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu, Bielsko-Biała, Polska, od 2004-06-18 do 2004-06-19
Title:
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego
Edition:
Wyd. 2
, Chorośnicki Michał
Publisher address:
Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2005
Physical description:
231, [1] s.; 24 cm
ISBN:
83-918079-7-5
Nr:
2168311079
conference materials
See related chapters
114

Author:
Title:
Konwencja Haska : o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych
Edition:
Wyd. 2 rozsz. i zm., stan na dzień 15.08.2005 r.
Publisher address:
Bydgoszcz; Kraków: Oficyna Wydawnicza "Branta", 2005
Physical description:
237, [1] s.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-60186-05-7
Nr:
2168311067
monograph
115

Author:
Title:
Kilka uwag na temat dotychczasowych sukcesów i porażek polityki gospodarczej w ramach CEFTA wobec wycofania się z porozumienia państw Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii w związku z akcesją do Wspólnot Europejskich
Source:
Forum Europejskie. - nr 8, Jesień (2004) , s. 7-10
Nr:
2168312243
article
116

Author:
Title:
Konwencja Haska : o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych
Edition:
Stan prawny na dzień 15.04.2004 r.
Publisher address:
Bydgoszcz; Kraków: Oficyna Wydawnicza "Branta", 2004
Physical description:
229 s.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-89073-69-2
Nr:
2168311065
monograph
117

Author:
Paweł Czubik , Brygida Kuźniak
Title:
Organizacje międzynarodowe
Edition:
Wyd. 2 rozsz. i zm.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2004
Physical description:
XX, [2], 281 s.; 24 cm
Series:
(Skrypty Becka)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7387-535-2
Access mode:
Nr:
2168311059
academic script
118

Author:
Title:
Zachowanie formy aktu notarialnego w przypadku pełnomocnictwa udzielonego za granicą - kilka uwag w nawiązaniu do praktyki polskiej = Maintaining the Form of the Notarial Act in Case of Power of Attorney Given Abroad - Some Remarks on Polish Notarial Practice
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 1(153) (2004) , s. 23-42
Access mode:
Nr:
2168325221
article
119

Conference:
Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu, Bielsko-Biała, Polska, od 2004-06-18 do 2004-06-19
Title:
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego
Edition:
Stan prawny: 15 czerwca 2004 r.
, Chorośnicki Michał
Publisher address:
Bielsko-Biała: "Sto", 2004
Physical description:
250, [1] s.; 19 cm
ISBN:
83-87829-97-8
Nr:
2168311075
conference materials
See related chapters
120

Author:
Title:
Rozwiązania gwarantujące pewność obrotu w przypadku dokonania w formie zgodnej z prawem obcym czynności prawnej dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce - rozważania de lege ferenda = Solutions Warranting Reliability of Transaction Concerning an Immovable Property in Poland While Being Subject of a Legal Transaction Embodied in Foreign Law - de lege ferenda Considerations
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 5(157) (2004) , s. 41-57
Nr:
2168313477
article
121

Author:
Title:
Regulacje uniemożliwiające dokonywanie czynności notarialnych przez notariusza RP za granicą = Regulations to Prevent Polish Notaries from Notarizing Abroad
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 8(160) (2004) , s. 194-202
Access mode:
Nr:
2168313475
article
122

Author:
Conference:
Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu, Bielsko-Biała, Polska, od 2004-06-18 do 2004-06-19
Title:
Klauzule antyterrorystyczne w międzynarodowym prawie gospodarczym
Source:
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego / red. Kazimierz LANKOSZ, Michał Chorośnicki, Paweł Czubik - Stan prawny: 15 czerwca 2004 r.. - Bielsko-Biała: "Sto", 2004, s. 81-90
ISBN:
83-87829-97-8
Nr:
2168311077
chapter in conference materials
See main document
123

Author:
Title:
Wpływ przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu uwierzytelnienia zagranicznych dokumentów publicznych na praktykę notarialną - wybrane aspekty = On the Effect of Accessing the Hague Convention Concerning the Waiver of Requiring the Certification of Foreign Legal Documents by Poland on the Notarial Practice - Selected Aspects
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 12(164) (2004) , s. 86-107
Nr:
2168314463
article
124

Author:
Title:
Konwencja haska o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów publicznych jako europejski i wspólnotowy mechanizm przepływu dokumentów - korzyści wynikające ze spodziewanego przystąpienia do niej Polski = Hague Convention on Abolition of Legalization of Foreign Public Documents as the Mechanism of Document Transfer in Europe and European Communities - Benefits Resulting from Expected Accession of Poland
Source:
Przegląd Prawa Europejskiego. - nr 1(15) (2004) , s. 50-59. - Summ.
Nr:
2168343119
article
125

Author:
Title:
Zgodność z Konstytucją warunków użycia na terytorium państwa dokumentów zagranicznych w świetle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Republiki Kolumbii
Source:
Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 3, nr 3 (2003) , s. 137-157
Access mode:
Nr:
2168307763
article
126

Author:
Title:
Granice opieki konsularnej w prawie wspólnotowym : (wybrane problemy dotyczące interpretacji i możliwości zastosowania decyzji 95/553
Source:
Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 3, nr 4 (2003) , s. 93-111
Access mode:
Nr:
2168320521
article
127

Author:
Paweł Czubik , Brygida Kuźniak
Title:
Organizacje międzynarodowe
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2002
Physical description:
XVIII, [1], 245 s.; 24 cm
Series:
(Skrypty Becka)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7247-165-7
Nr:
2168311061
academic script
128

Author:
Title:
Wolny handel towarami : podstawy międzynarodowoprawne regionalizmu handlowego
Publisher address:
Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002
Physical description:
542 s.; 21 cm
Series:
(Monografie Zakamycza)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7333-100-X
Access mode:
Nr:
2168311069
monograph
129

Author:
Title:
Structural Adjustment Clause - the Aims, Origin, Construction and Evolution : the Comparison with Other Safeguard Measures in the FTA Treaties
Source:
Miscellanea Iuris Gentium. - nr 3-4 (2000) , s. 53-66. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168320419
article
130

Author:
Title:
Odstępstwa od zasad i reguł systemu GATT/WTO w stosunkach handlowych z państwami rozwijającymi się
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 89-100 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
Nr:
2168311095
chapter in conference materials
See main document
131

Author:
Title:
Glosa do postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z 16 kwietnia 1998 r., I Co 45/98
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 9, nr 3(95) (1999) , s. 134-146
Access mode:
Nr:
2168314457
article
132

Author:
Paweł Czubik , Michał Kowalski
Title:
Konsul honorowy : studium prawnomiędzynarodowe
Publisher address:
Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999
Physical description:
194, [1] s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88114-06-9
Nr:
2168311115
monograph
133

Author:
Title:
Zniesienie wymogu legalizacji dokumentów zagranicznych w krajowym obrocie notarialnym
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 9, nr 4(96) (1999) , s. 91-101
Access mode:
Nr:
2168313479
article
134

Author:
Title:
Legalizacja krajowa dokumentów zagranicznych przeznaczonych do obrotu prawnego w Polsce, krajowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą
Publisher address:
Kraków: "Zakamycze", 1998
Physical description:
244 s.; 21 cm
Series:
(Biblioteka Przeglądu Notarialnego ; vol. 3)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7211-021-2
Nr:
2168307759
monograph
135

Author:
Paweł Czubik , Grzegorz Grela , Brygida Kuźniak , Dorota Lipiarska , Anna Mokrzycka , Iwona Szczepańska , Andrzej Zacharzewski , Jolanta Ziajka
Title:
Kazusy : prawo międzynarodowe publiczne
Publisher address:
Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1997
Physical description:
97, [3] s.: il.; 24 cm
Series:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-86393-75-0
Access mode:
Nr:
2168311071
monograph
136

Author:
Aleksandra Sołtysińska , Paweł Czubik
Title:
CEFTA - Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu : komentarz do umowy międzynarodowej wraz z podaniem obecnie obowiązujących między stronami stawek celnych
Publisher address:
Kraków: Audytoriat Oficyna Wydawnicza, 1997
Physical description:
280 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86834-67-6
Access mode:
Nr:
2168311073
monograph
1
Skuteczność formalna czynności nieznanej prawu loci actus - rozważania na przykładzie sporządzonej w Anglii umowy wprowadzającej ustrój rozdzielności majątkowej polskich małżonków / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (80) (2020), s. 5-13. - ISSN 1506-9443
2
Zakres immunitetu konsula honorowego w świetle niektórych dwustronnych konwencji konsularnych (case study) = Scope of the Immunity of the Honorary Consul in the Light of Some Bilateral Consular Conventions (Case Study) / Paweł CZUBIK // Problems of Economics and Law [on-line]. - t. 3, nr 12 (2019), s. 1-14. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=196947
3
Zamknięcie katalogu czynności notarialnych konsula przewidzianego w art. 28 ustawy - prawo konsularne - błąd ustawodawcy krajowego = Numerus Clauses in Consular Notarial Activities Provided in Article 28 of the Consular Law - an Analysis of Errors in the National Legislation / Paweł CZUBIK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 17 (2019), s. 230-241. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/143239918/P.Czubik_PWPM_2019.pdf/85d441a6-d726-4ab5-ad5b-ec5db5828d3d. - ISSN 1730-4504
4
Uznanie z mocy prawa, uznanie sądowe, odmowa uznania orzeczenia sądów państw obcych w świetle praktyki notarialnej i wieczystoksięgowej / Paweł CZUBIK // W: Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda / red. nauk. Tomasz Demendecki. - Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019. - S. 71-83. - Pełny tekst: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/IWS_Demendecki-red._Mechanizm-uznania-lub-odmowy-uznania-orzeczenia-s%C4%85du-pa%C5%84stwa-obcego-w-sprawach-cywilnych.pdf
5
Zmiany zakresu stosowania konwencji haskiej "apostille" w latach 2018-2019 / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (79) (2019), s. 5-21. - ISSN 1506-9443
6
Podpis i parafa notariusza na oryginale aktu notarialnego - zagadnienia wybrane / Paweł CZUBIK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 4, nr 1 (2019), s. 33-44. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_4_(Nr_1)_STYCZEN_MARZEC_2019.pdf. - ISSN 2450-5757
7
Orzeczenia sądów państw obcych w praktyce konsularnej - uwagi na tle badań ankietowych / Paweł CZUBIK // W: Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda / red. nauk. Tomasz Demendecki. - Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019. - S. 85-90. - Pełny tekst: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/IWS_Demendecki-red._Mechanizm-uznania-lub-odmowy-uznania-orzeczenia-s%C4%85du-pa%C5%84stwa-obcego-w-sprawach-cywilnych.pdf
8
Usus extraordinarius, czyli o legalizacji dokumentów zagranicznych w prawie francuskim = Usus extraordinarius, that is about the Certification of Foreign Documents in French Law / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 29, nr 8 (340) (2019), s. 42-59. - Summ. - ISSN 1230-669X
9
Czynności notarialne konsula - sugestie de lege ferenda w związku z przeglądem ex post ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (w przedmiocie udziału notariusza w procesie tworzenia aktu notarialnego konsula) / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (78) (2019), s. 5-23. - ISSN 1506-9443
10
Przesłanki uznawania orzeczeń zagranicznych w praktyce sądowej / Paweł CZUBIK, Wojciech Graliński, Mateusz Derdak // W: Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda / red. nauk. Tomasz Demendecki. - Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019. - S. 23-59. - Pełny tekst: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/IWS_Demendecki-red._Mechanizm-uznania-lub-odmowy-uznania-orzeczenia-s%C4%85du-pa%C5%84stwa-obcego-w-sprawach-cywilnych-1.pdf
11
Brak podpisu notariusza na oryginale aktu wobec podpisania jego wypisu jako przyczyna nieważności czynności / Paweł CZUBIK // Nieruchomości. - nr 2 (2019), s. 10-14. - Streszcz. - ISSN 1506-2899
12
Czynności uwierzytelniające dokumenty zagraniczne w polskim prawie i praktyce konsularnej w latach 1918-2018 : ewolucja podstaw prawnych legalizacji konsularnej na tle wybranych czynności notarialnych konsula / Paweł CZUBIK. - Kraków : Stowarzyszenie Ryza, 2019. - 361, [2] s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-948146-5-6
13
Rozpad państwa w świetle norm iuris gentium - na przykładzie Związku Sowieckiego / Paweł CZUBIK // Prawo i Więź. - nr 2 (28) (2019), s. 87-90. - Rec. pracy: Karol Karski, Rozpad Związku Radzieckiego a prawo międzynarodowe, Wydawnictwo "Bellona", Warszawa 2015, ss. 375. - ISSN 2299-405X
14
Konstrukcja testamentów cudzoziemców sporządzanych w formie aktu notarialnego / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (77) (2019), s. 5-19. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778251/2019/1/tocWstęp: . - ISSN 1506-9443
15
Zmiany w konwencji haskiej ("apostille") w latach 2016-2017 / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1(74) (2018), s. 5-25. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778251/2018/1/tocWstęp: . - ISSN 1506-9443
16
Art. 75. [Stosunek do istniejących konwencji międzynarodowych] / Paweł CZUBIK // W: Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz / red. Mariusz Załucki. - 2. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 399-407. - ISBN 978-83-8128-360-1
17
Transgraniczny przepływ osób a optymalizacja oczekiwań wynikających z rozwiązań cywilnoprawnych : (przykłady wybrane z zakresu obrotu notarialnego) = Cross-border Movement of Persons in Order to Optimize Expectations Resulting from Civil Law Solutions : (Examples Selected from the Scope of Notarial Deed Turnover) / Paweł CZUBIK // W: Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność : prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla / red. Piotr Cybula. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018. - S. 153-162. - Summ. - ISBN 978-83-233-4406-3 ; 978-83-233-9782-3
18
Art. 22. [Wybór prawa] / Paweł CZUBIK // W: Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz / red. Mariusz Załucki. - 2. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 181-189. - ISBN 978-83-8128-360-1
19
Odrzucenie spadku w świetle węgierskiego prawa spadkowego = Rejection of Inheritance in the Light of the Hungarian Inheritance Law / Paweł CZUBIK, Tibor Szőcs // Rejent = Rejent (Notary). - R. 28, nr 12 (332) (2018), s. 30-45. - Summ. - ISSN 1230-669X
20
Refleksja na temat potrzeby przyjęcia de lege ferenda przepisów wyłączających czynność odrzucenia spadku imieniem małoletniego z kręgu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (76) (2018), s. 5-12. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778251/2018/3/tocWstęp: . - ISSN 1506-9443
21
Związki formy czynności prawnej i mocy dowodowej dokumentu : (uwagi na kanwie tekstu Macieja Celichowskiego z numeru 8 "Rejenta" z 2017 r.) / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 28, nr 8 (328) (2018), s. 107-120. - Polem. z: Kilka uwag do dyskusji na temat formy pełnomocnictw z USA / Maciej Celichowski. Rejent, nr 8 (2017), s. 110-117. - ISSN 1230-669X
22
Odrzucenie spadku przed konsulem obcym w Polsce - glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2015 r., V CSK 51/14 = The Renunciation of Inheritance Before the Consul - Commentary on the Decision of the Supreme Court of 9 January 2015 (V CSK 51/14) / Paweł CZUBIK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 16 (2018), s. 209-221. - Summ. - Pełny tekst: https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/141910948/P.+Czubik_PWPM2018_pages-209-221.pdf/1e88f274-48ba-41e0-9d3b-d5054df5efb5. - ISSN 1730-4504
23
Pravovoj status i funkcii pol'skogo notariusa - èvoluciâ i predpolagaemoe razvitie = Legal Status and Functions of the Polish Notary - Evolution and the Expected Development / Pavel Čubik // W: Vnesudebnaâ zaŝita prav fizičeskih i ûridičeskih lic : sovremennoe sostoânie i perspektivy razvitiâ notariata = Extrajudicial Protection of the Rights of Individuals and Legal Entities : the Current State and Prospects for the Development of the Notarial Profession. - Minsk : Al'tiora Forte, 2018. - S. 37-42. - Referat w dwóch wersjach językowych: rosyjskiej i angielskiej. - ISBN 978-985-7175-49-9
24
Potrzeba uregulowania losu depozytów notarialnych w przypadku likwidacji kancelarii notarialnej / Paweł CZUBIK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 3, nr 3 (2018), s. 11-24. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_3_(Nr_3)_LIPIEC_WRZESIEN_2018.pdf. - ISSN 2450-5757
25
Legalizacja dokumentów w ustawie z 25.06.2015 r. - Prawo konsularne = Legalisation of Documents in Act on 25th of June 2015 - Consular Law = La légalisation des documents dans la loi du 25 juin 2015 - Droit consulaire = Die Legalisation von Urkunden in dem Gesetz vom 25 Juni 2015 - Konsularrecht / Paweł CZUBIK // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi / [red. nauk. Maksymilian Pazdan, Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Szpunar]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 37-47. - ISBN 978-83-8107-156-7
26
Wpływ odwołania i zmiany postanowień testamentowych na wybór prawa z art. 22 lub na domniemany wybór prawa z art. 83 ust. 4 europejskiego rozporządzenia spadkowego / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (72) (2017), s. 5-16. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778251/2017/2/tocWstęp: . - ISSN 1506-9443
27
Jeszcze o obowiązku informacyjnym w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców - uwagi na tle bieżącej praktyki notarialnej / Paweł CZUBIK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 2, nr 2 (2017), s. 9-19. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_2_(Nr_2)_KWIECIEN_CZERWIEC_2017.pdf. - ISSN 2450-5757
28
Polskie dokumenty urzędowe jako dowód w obrocie cywilnoprawnym za granicą / Paweł CZUBIK // Człowiek i Dokumenty. - nr 46 (2017), s. 6-13. - Streszcz. - Pełny tekst: https://www.pwpw.pl/Czlowiek_i_dokumenty. - ISSN 1895-7552
29
Europejskie rozporządzenie o doręczaniu dokumentów (nr 1393/2007) i jego potencjalne zastosowanie do polskiego notariusza / Paweł CZUBIK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 2, nr 4 (2017), s. 55-64. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%202%20(Nr%204)%20PA%C5%B9DZIERNIK_GRUDZIE%C5%83%202017.pdf. - ISSN 2450-5757
30
Konsekwencje nowelizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców dla praktyki notyfikacyjnej polskiego notariusza / Paweł CZUBIK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 2, nr 1 (2017), s. 23-45. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%202%20(Nr%201)%20STYCZE%C5%83%202017.pdf. - ISSN 2450-5757
31
Dokumenty zagraniczne jako dowód w polskim procesie cywilnym / Paweł CZUBIK // Człowiek i Dokumenty. - nr 47 (2017), s. 52-60. - Streszcz. - Pełny tekst: https://www.pwpw.pl/Czlowiek_i_dokumenty. - ISSN 1895-7552
32
Krytyczna analiza postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2016 r., I CSK 64/15 = Critical Appraisal of the Decision of the Supreme Court of 11 March 2016 in the Case I CSK 64/15 / Paweł CZUBIK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 15 (2017), s. 168-175. - Summ. - Pełny tekst: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/138959185/P.+Czubik.pdf. - ISSN 1730-4504
33
Pierwokup gruntów pod wodami stojącymi - refleksja na kanwie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (73) (2017), s. 5-14. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778251/2017/3/tocWstęp: . - ISSN 1506-9443
34
Niewolnictwo w mahometanizmie = Slavery in Mohammedanism / Paweł CZUBIK // W: Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej / red. nauk. Paweł CZUBIK i Karol MAGOŃ. - Kraków : Stowarzyszenie Ryza, 2017. - S. 154-172. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-948146-3-2
35
Obowiązki informacyjne wynikające z noweli ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców a czynności notarialne polskich konsulów = Information Duties Resulting of the New Law on the Acquisition of Real Estate by Foreigners and Notarial Activities of Polsish Consuls / Paweł CZUBIK // Studia Prawnoustrojowe. - 38 (2017), s. 171-182. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2017/38/171-182.pdf. - ISSN 1644-0412
36
Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej / red. nauk. Paweł CZUBIK i Karol MAGOŃ. - Kraków : Stowarzyszenie Ryza, 2017. - 192 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy tekstach. - Bibliogr. - ISBN 978-83-948146-3-2
37
Kwalifikacja pojęcia "formy" pełnomocnictw amerykańskich : (replika w odpowiedzi na teksty dra Wojciecha Kwiatkowskiego w nr 4 i 9 "Rejenta" z 2016 r.) / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 27, nr 4 (312) (2017), s. 95-134. - Polem. z: Odpowiedź na tekst Pawła Czubika zamieszczony w nr. 9 "Rejenta" z 2015 r., a dotyczący artykułów opublikowanych przeze mnie w tymże periodyku w nr 6 i 7; Uwagi do artykułów zamieszczonych w marcowym numerze "Rejenta" z 2016 r., a odnoszących się do niektórych regulacji prawnych obowiązujących na terytorium Stanów Zjednoczonych / Wojciech Kwiatkowski. Rejent, nr 4, 9 (2016), s. 131-14, 130-154. - ISSN 1230-669X
38
Transgraniczne odrzucenie spadku w świetle rozporządzenia nr 650/2012 - zagadnienia wybrane / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 27, nr 2 (310) (2017), s. 16-29. - ISSN 1230-669X
39
Protokół nr 12 do Europejskiej konwencji praw człowieka - zagrożenie dla pozycji ustrojowej notariatu RP? / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (70) (2016), s. 5-14. - ISSN 1506-9443
40
Mechanizm uwierzytelniania dokumentów zagranicznych w relacjach polsko-marokańskich po akcesji Maroka do Konwencji haskiej / Paweł CZUBIK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 3 (2016), s. 35-43. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_1_(NR_3)_LIPIEC_2016.pdf?t=0.6342042122735204. - ISSN 2450-5757
41
Podstawowe modele jurysdykcyjne w przypadku sporządzania aktu poświadczenia dziedziczenia i europejskiego poświadczenia spadkowego w krajowej praktyce notarialnej. Cz. A / Paweł CZUBIK. - Kraków : Instytut Multimedialny, 2016. - 104 s. : il. ; 23 cm + Diagram : [1] k. złoż. - ISBN 978-83-934132-7-0
42
Zawieranie przez obywateli państw zza wschodniej granicy umów majątkowych małżeńskich przed polskim notariuszem - zagadnienia praktyczne / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (67) (2016), s. 9-19. - ISSN 1506-9443
43
Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z 1920 r. a prawo właściwe dla sprawy spadkowej wynikające z rozporządzenia europejskiego nr 650/2012 / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 26, nr 7 (303) (2016), s. 141-150. - ISSN 1230-669X
44
Sporządzanie "Cząstkowego protokołu dziedziczenia" przed konsulem - zapowiedź aktywizacji polskiej służby konsularnej w zakresie dokonywania czynności notarialnych? = Consular "Partial Succession Protocol" - Forecast of Activation of Polish Consular Staff in the Execution of Notarial Functions / Paweł CZUBIK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 14 (2016), s. 53-61. - Summ. - Pełny tekst: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/134551836/053-061_P.Czubik/e378f56d-3c9e-47bb-910b-d05651334726. - ISSN 1730-4504
45
Umowa prorogacyjna z art. 5 europejskiego rozporządzenia spadkowego jako nowa czynność notarialna / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (68) (2016), s. 5-26. - ISSN 1506-9443
46
Raport Zespołu Ekspertów do spraw Problematyki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2016 r. = The Report from the Team of Experts for the Constitutional Tribunal Affairs of July 15, 2016 / Arkadiusz Adamczyk, Wojciech Arndt, Bogusław Banaszak, Andrzej Bryk, Paweł CZUBIK, Andrzej Dziadzio, Jolanta Jabłońska-Bonca, Anna Łabno, Jan Majchrowski - koordynator zespołu, Maciej Marszał, Bogusław Nizieński, Bogdan Szlachta, Bogumił Szmulik, Jarosław Szymanek // Przegląd Sejmowy. - nr 4(135) (2016), s. 169-237. - Pełny tekst: http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/C002AB2376C99046C125803C0027ABE3/%24File/ps135.pdf. - ISSN 1230-5502
47
Ustawa konsularna - pierwszy komentarz po ponad trzydziestu latach obowiązywania / Paweł CZUBIK // Prawo i Więź. - nr 2 (16) (2016), s. 81-87. - Rec. pracy: S. Bogucki, A. Krasuska-Terrillon, B. Mikołajczyk, B. Wach, M. Zieliński, Funkcje konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2015, ss. 369
48
Kres stosowania klauzuli "zgodność dokumentu z prawem miejsca wystawienia" jako konsekwencja wejścia w życie od 1 listopada 2015 r. ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (69) (2016), s. 15-21. - ISSN 1506-9443
49
Przepisy dotyczące odrzucenia spadku w europejskim rozporządzeniu spadkowym z perspektywy polskiego notariusza / Paweł CZUBIK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 2 (2016), s. 9-16. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%201%20(Nr%202)%20KWIECIE%C5%83%202016.pdf?t=0.6887718361452588. - ISSN 2450-5757
50
Analiza wybranych zmian ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców na kanwie projektu rządowego z 24 sierpnia 2016 r. / Paweł CZUBIK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 4 (2016), s. 61-75. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%201%20(Nr%204)%20PA%C5%BBDZIERNIK%202016.pdf?t=0.34759143920050506. - ISSN 2450-5757
51
Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich) / red. Paweł CZUBIK i Wojciech Burek. - Kraków : Ziyad Raoof, 2016. - 140 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935927-1-5
52
Wstęp / Paweł CZUBIK i Wojciech Burek // W: Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich) / red. Paweł CZUBIK i Wojciech Burek. - Kraków : Ziyad Raoof, 2016. - S. 7-9. - ISBN 978-83-935927-1-5
53
Niedopracowania legislacyjne i błędy konstrukcyjne w stosowanych od 17 VIII 2015 r. przepisach dotyczących aktów poświadczenia dziedziczenia zawartych w prawie o notariacie i przepisach intertemporalnych - zagadnienia wybrane / Paweł CZUBIK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 1 (2016), s. 25-37. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_1_(NR_1)_STYCZEN_2016.pdf. - ISSN 2450-5757
54
Umowa o pomocy prawnej z 1988 r. / Paweł CZUBIK // W: Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich) / red. Paweł CZUBIK i Wojciech Burek. - Kraków : Ziyad Raoof, 2016. - S. 121-133. - ISBN 978-83-935927-1-5
55
Forma czy formularz, zakres formy czy zakres "rejestrowy"? - interpretacja strony formalnoprawnej i dowodowej pełnomocnictw wystawionych w USA w postępowaniu wieczystoksięgowym = A Form or Forms, a Scope of the Form or a "Registry" Scope? and the Interpretation of Powers of Attorney with Regard to the Formal, Legal and Evidentiary Aspects Given in the USA in Real Estate Register Proceedings = Die Form oder das Formular, der Bereich der Form oder der Registerbereich? - die Auslegung der formell- juristischen Beweisseite der in den USA ausgestellten Vollmachten im Grundbuchverfahren / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 26, nr 3 (299) (2016), s. 28-37. - Summ. - ISSN 1230-669X
56
Uwaga na kanwie tekstów Wojciecha Kwiatkowskiego zamieszczonych w "Rejencie" 2015, nr 6 i 7, dotyczących "notariatu" w USA / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 25, nr 9 (293) (2015), s. 148-153. - Polem. z: Notariat w Stanach Zjednoczonych Ameryki ; Skuteczność czynności prawnej dokonanej przed notariuszem stanowym z USA, a dotyczącej rzeczy położonej w Polsce / Wojciech Kwiatkowski. Rejent, nr 6, 7 (2015), s. 53-86, 64-89. - ISSN 1230-669X
57
Obowiązywanie norm kolizyjnych z umów o pomocy prawnej zawartych z Białorusią, Ukrainą i Rosją w obrębie materii objętej zakresem zastosowania rozporządzeń europejskich / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (65) (2015), s. 19-28. - ISSN 1506-9443
58
Polskie prawo konsularne w okresie zmian / red. nauk.: Wojciech Burek, Paweł CZUBIK. - Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2015. - 215 s. ; 24 cm. - Stan prawny: 1 listopada 2015 r. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63743-19-2
59
A magyar közjegyzöi meghatalmazások alaki érvényessége és bizonyító ereje Lengyelország területén / Paweł CZUBIK // Közjegyzők közlönye. - nr 2 (2015), s. 5-11. - ISSN 1416-7883
60
Art. 75. [Stosunek do istniejących konwencji międzynarodowych] / Paweł CZUBIK // W: Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz / red. Mariusz Załucki. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 342-350. - ISBN 978-83-255-7621-9 ; 978-83-255-7622-6
61
Efektivnost na b"lgarski p"lnomoŝni w polskoto pravno prostranstvo / Pavel Čubik // Notarialen bûletin. - nr 1 (17) (2015), s. 13-15. - ISSN 1311-4344
62
Konwencja haska (apostille) w latach 2014-2015 / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (66) (2015), s. 5-19. - ISSN 1506-9443
63
Aktywność legislacyjna Unii Europejskiej w zakresie międzynarodowego prawa konsularnego - najnowsze zagadnienia wybrane / Paweł Czubik // W: Unia Europejska a prawo międzynarodowe : Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni / red. Lidia Brodowski, Dagmara Kuźniar-Kwiatek. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza "Zimowit", 2015. - S. 27-32. - ISBN 978-83-7667-207-6
64
Nomina odiosa - czyli rzecz o karykaturalnym używaniu języka angielskiego w przekładach nazwisk pisanych cyrylicą w polskich dokumentach urzędowych = Nomina odiosa - Comical Usage of English in Polish Official Documents as an Effect of Transcription of Names Written in the Cyrillic / Paweł CZUBIK // Przegląd Prawa Publicznego. - nr 10 (103) (2015), s. 22-30. - Summ. - ISSN 1896-8996
65
Uregulowanie statusu prawnomiędzynarodowego przedstawicieli państwa in statu nascendi na przykładzie Kurdystanu : (wnioski de lege ferenda) / Paweł CZUBIK // W: Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym / red. Jerzy Menkes, Ewelina Cała-Wacinkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - (Monografie Prawnicze). - S. 250-260. - ISBN 978-83-255-7881-7
66
Eficacitatea juridico-formală şi forţa probantă a procurilor româneşti în Polonia / Paweł Czubik // Buletinul notarilor publici. - R. 19, nr 1 (2015), s. 29-32. - ISSN 1841-575X
67
Čem dolžen rukovodstvovat'sâ notarius Rossijskoj Federacii pri sostavlenii doverennosti, prednaznačennoj dlâ ispol'zovaniâ na territorii Respubliki Pol'ša? = What Should be Guided by the Notary of the Russian Federation in the Preparation of Proxy for Use on the Territory of the Republic of Poland? / Pavel Čubik // Notarial'nyj Vestnik". - no. 2 (2015), s. 48-54. - Rez., summ.
68
Nieuznawanie urzędowych dokumentów zagranicznych wystawianych w ramach jurysdykcji tzw. państw nieuznanych - przypadek Tureckiej Republiki Północnego Cypru = Non-Recognition of Official Foreign Documents Issued in Jurisdiction of So-Called Non-Recognized States - Case of the Turkish Republic of North Cyprus / Paweł CZUBIK // Państwo i Społeczeństwo. - R. 15, nr 1 (2015), s. 11-20. - Summ. - ISSN 1643-8299
69
Stosunki dyplomatyczne, konsularne i quasi-konsularne z udziałem państw nieuznanych i pomiędzy nimi : przyczynek do teorii alternatywnej przestrzeni iuris gentium = Diplomatic, Consular and Quasi-consular Relations with and between Unrecognized States : Contribution to the Theory of Alternative Space iuris gentium / Paweł Czubik // W: Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego / red. nauk. Karol Karski. - Warszawa : Bellona, 2015. - S. 178-198. - Summ. - ISBN 978-83-11-13716-5
70
Art. 22. [Wybór prawa] / Paweł CZUBIK // W: Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz / red. Mariusz Załucki. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 145-153. - ISBN 978-83-255-7621-9 ; 978-83-255-7622-6
71
Udel'ovanie plných mocí na Slovensku určených na použitie v Pol'sku : problematika formy úkonu a dôkaznej sily listiny / Paweł Czubik // Ars Notaria. - 3 (2015), s. 12-15. - ISSN 1335-2229
72
Udział w drodze wspólnej jako nieobjęty reglamentacją sprzedaży gruntu na rzecz cudzoziemców : uwagi aprobujące na kanwie postanowienia z dnia 15 lutego 2012 r. Skarb Państwa (MSWiA) v. A.S. i M.W. (Sąd Okręgowy w Suwałkach, I Ca 346/11) / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (63) (2015), s. 51-58. - ISSN 1506-9443
73
Czynności notarialne i legalizacyjne konsula w świetle nowej polskiej ustawy konsularnej - uwagi porównawcze na marginesie procesu legislacyjnego / Paweł CZUBIK // W: Polskie prawo konsularne w okresie zmian / red. nauk.: Wojciech Burek, Paweł CZUBIK. - Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2015. - S. 85-98. - ISBN 978-83-63743-19-2
74
Wpływ stosunków majątkowych małżeńskich na skuteczności dokonania w Austrii czynności rozporządzającej udziałem w nieruchomości położonej w Polsce - uwagi na tle postanowienia Sądu Rejonowego w Gostyninie - Wydział Ksiąg Wieczystych z 31 stycznia 2014 r. = The Influence of Matrimonial Property Regime on Legal Effectiveness of Disposing Transaction of Shares in Polish Real Estate in Austria : Some Remarks on District Court Decision (Land and Mortgage Register Department in Gostynin of 31th January 2014) / Paweł CZUBIK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 13 (2015), s. 205-210. - Summ. - ISSN 1730-4504
75
Česká plná moc v polském právním systému / Paweł CZUBIK // Ad notam. - nr 1 (2015), s. 15-19. - ISSN 1211-0558
76
Artykuł 48 Konwencji konsularnej zawartej między Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii jako podstawa zniesienia wymogu legalizacji we wzajemnych relacjach / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (64) (2015), s. 21-27. - ISSN 1506-9443
77
Formalna učinkovitost i dokazna vrijednost hrvatskih javnobilježničkih punomoći pred poljskim javnim bilježnikom / Paweł Czubik // Javni bilježnik. - nr 41 (2015), s. 65-68. - ISSN 1331-5978
78
Aktywność konsularna w zakresie transgranicznego transportu zwłok - analiza podstawowych regulacji na tle działań podjętych po katastrofie smoleńskiej wobec wątpliwości co do zakazu otwierania trumien = Consular Activity in the Field of Cross-border Transport of Corpses - an Analysis of the Basic Regulation Against the Actions Taken after the Smolensk Crash and Doubts about the Ban on Opening Coffins / Paweł Czubik // Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego. - 5 (2014), s. 117-129. - Summ. - ISSN 2082-1786
79
Zagadnienia prawnokonsularne i kolizyjnoprawne w sporze dotyczącym kolekcji profesora Kostaneckiego : (znajdującej się w posiadaniu Muzeum Narodowego w Krakowie) - Case Study / Paweł Czubik // Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 14, nr 1-2 (2014), s. 65-78. - ISSN 1642-9591
80
Ukraїna âk prijmaûča deržava v rozumìnnì konsul's'kogo prava ta mehanìzmi êvropejs'kogo konsul's'kogo zahistu = Ukraine as the Host State within the Meaning of the Consular Rights and Mechanisms of the European Consular Protection / P. Čubìk // Al'manah mìžnarodnogo prava. - vip. 6 (2014), s. 17-24. - Rez., summ. - Bibliogr.
81
Konsul honorowy jako świadczący działania związane z "europejską opieką konsularną" / Paweł Czubik // W: Człowiek i prawo międzynarodowe : księga dedykowana Profesorowi Bogdanowi Wierzbickiemu / red. nauk. Maciej Perkowski, Janusz Szymański, Mieczysława Zdanowicz. - Białystok : Temida 2 Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2014. - S. 69-78. - ISBN 978-83-62813-70-4
82
Międzynarodowe i krajowe prawo konsularne - refleksja w 50-lecie kodyfikacji wiedeńskiej dotycząca stanu badań dziedziny w ostatnich latach w Polsce / Paweł Czubik // W: Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego : (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej) / red. nauk. Paweł Czubik, Wojciech Burek. - Kraków : Instytut Multimedialny, 2014. - S. 285-295. - ISBN 978-83-934132-5-6. - Pełny tekst: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/8cf38671-8c18-4ce2-8e46-fb238d7a9e39
83
Wybrane regulacje kolizyjne wynikające z umów dwustronnych o pomocy prawnej w praktyce notarialnej = Selection of Choice of Law Provisions Resulting from Bilateral Agreements on Legal Aid in Notarial Practice = Ausgewählte Kollisionsregelungen aufgrund der beiderseitigen Verträge über Rechtshilfe in der Notarpraxis / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 23, nr 10(270) (2013), s. 9-26. - Summ. - ISSN 1230-669X
84
Nowe prawo prywatne międzynarodowe w świetle praktyki notarialnej. Cz. 1 / Paweł Czubik // Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka. - nr 2 (2013), s. 20-23. - ISSN 1506-2899
85
Nowe prawo prywatne międzynarodowe w świetle praktyki notarialnej. Cz. 2 / Paweł Czubik // Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka. - nr 3 (2013), s. 20-23. - ISSN 1506-2899
86
Przypadki "jednostronnego" obowiązywania rozdzielności majątkowej małżeńskiej z elementem zagranicznym / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (57) (2013), s. 19-27. - ISSN 1506-9443
87
Konsekwencje europejskiego rozporządzenia spadkowego (nr 650/2012) dla praktyki notarialnej : (zagadnienia dotyczące wyboru prawa właściwego dla dziedziczenia) = Consequences of the European Succession Regulation (No. 650/2012) for Notarial Practice = Konsequenzen der europäischen Erbrechtsverordnung (Nr. 650/2012) für notarielle Praxis / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 23, nr 11(271) (2013), s. 27-47. - Summ. - ISSN 1230-669X
88
Wymóg uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej na zmianę sposobu użytkowania lokalu = A Requirement of Obtaining a Consent of the Housing Community to Change the Way of Using the Premises / Paweł Czubik // Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka. - nr 3(28) (2012), s. 5-14. - Summ. - ISSN 1896-0049
89
Liczba możliwych relacji wielostronnych podmiotów iuris gentium oraz wymiar matematyczny "potencjału" traktatowego pojedynczego podmiotu = The Number of Possible Multilateral Relations Among Iuris Gentium Subjects and the Mathematical Formula Determining Treaty-Making-Power of Single Subject / Paweł Czubik, Krzysztof Żółkiewicz // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 10 (2012), s. 201-208. - Summ. - Pełny tekst: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/060adbba-859c-45f4-9383-a7fd7ae2136d. - ISSN 1730-4504
90
Forma "czysto" prywatnoprawna czynności zagranicznej dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce a czynności notarialne polskiego konsula / Paweł Czubik // W: Consul est iuris et patriae defensor : księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi / red. Franciszek Longchamps de Bérier, Ryszard Sarkowicz i Maciej Szpunar. - Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją, 2012. - S. 295-308. - ISBN 978-83-63743-02-4. - Spis treści: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5zKOP0M7UAhWJXBQKHWSoBq4QFghFMAc&url=http%3A%2F%2Fdocplayer.pl%2F6561456-Consul-est-iuris-et-patriae-defensor.html&usg=AFQjCNFGn9gjQjZAI1UN-brn76KTqq96tAWstęp:
91
Przyjmowanie dokumentów zagranicznych wystawianych w ramach jurysdykcji tzw. państw nieuznanych (uwagi na tle specyficznego przypadku dokumentów z Tajwanu) / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (52) (2012), s. 43-52. - ISSN 1506-9443
92
Hereditas Mercaturæ : księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu / red. Paweł Czubik, Zdzisław Mach. - Stan prawny na 15 października 2012 r. - Kraków : Instytut Multimedialny, 2012. - 303, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-934132-0-1
93
Klauzula generalna przewidująca "rozsądny termin" dla ustalenia treści prawa obcego - rzekome czy rzeczywiste niebezpieczeństwo dla praktyki notarialnej? / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (53) (2012), s. 5-13. - ISSN 1506-9443
94
Azjatyckie drogi do regionalizmu handlowego - kilka wniosków w świetle stosowania porozumień o wolnym handlu przez Chiny / Paweł Czubik // W: Hereditas Mercaturæ : księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu / red. Paweł Czubik, Zdzisław Mach. - Stan prawny na 15 października 2012 r. - Kraków : Instytut Multimedialny, 2012. - S. 210-218. - ISBN 978-83-934132-0-1
95
Zagraniczna czynność o charakterze rozporządzenia częścią masy spadkowej (odrzucenia części spadku ze wskazaniem nabywającego) dokonana zgodnie z prawem obcym - case study = Legal Action on the Disposition of the Part of the Inheritance (the Disclaimer of Inheritance with an Indication of Purchaser) Made under a Foreign Law - Case Study / Paweł Czubik, Ewa Kamarad // Palestra. - R. 57, nr 3-4 (651-652) (2012), s. 101-109. - Summ. - Pełny tekst: http://palestra.pl/upload/14/84/66/1484664014_.pdf. - ISSN 0031-0344
96
Matematyczne ustalenie zakresu obowiązywania prawa międzynarodowego umownego i zwyczajowego = Mathematical Determination in the Scope of Usage of International Treaty or Customary Law / Paweł Czubik, Krzysztof Żółkiewicz // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 9 (2011), s. 215-223. - Summ. - Pełny tekst: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/08699781-f796-452f-9693-00e2478a8ab5. - ISSN 1730-4504
97
Prawo dostępu do konsula w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego = De iure aditus ad consulem : secundum ius gentium, Europæum, leges propriæ nationum / Paweł Czubik. - Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - 640 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930883-8-6
98
Artykuł 25 nowej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe - przełom dla notariatu RP? / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (47) (2011), s. 29-46. - ISSN 1506-9443
99
Czynności cywilnoprawne konsula w krajowym obrocie notarialnym oraz praktyce służby zagranicznej RP : wybór materiałów źródłowych / wyboru dokonali: Paweł Czubik, Mateusz Woźniak ; wstępem i koment. opatrzył: Paweł Czubik. - Wyd. 2. - Kraków : Instytut Multimedialny, 2010. - 224 s. ; 23 cm. - ISBN 978-83-923759-6-8
100
Prawo właściwe dla formy umowy dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce i zawieranej inter absentes przez strony znajdujące się w różnych państwach / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (46) (2010), s. 5-15. - ISSN 1506-9443
101
Legalizacja dokumentów krajowych przeznaczonych do użycia w państwie trzecim : case study na bazie bieżącej polskiej praktyki konsularnej / Paweł Czubik // Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 10, nr 3 (2010), s. 199-207. - Pełny tekst: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3-s199-207/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3-s199-207.pdf. - ISSN 1642-9591
102
Pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości sporządzane za granicą na obszarach objętych "eksterytorialnością jurysdykcyjną" = Powers of Attorney for the Transfer of Ownership of the Real Estate Drawn up Abroad in Spread Areas "with Jurisdictional Extraterritorial Status" / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 20, nr 5 (229) (2010), s. 16-30. - Summ. - ISSN 1230-669X
103
Dokumenty z państw nieuznanych w obrocie cywilnoprawny / Paweł Czubik // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 7, z. 1 (2009), s. 119-133. - Pełny tekst: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/cfcdddd8-0d15-4c0a-9784-837dad36db8f. - ISSN 1730-4504
104
Od legalizacji konsularnej ku klauzuli apostille raz jeszcze / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (40) (2009), s. 57-68. - Polem. z: Od legalizacji konsularnej ku klauzuli apostille - jurydyczna ewolucja / Przemysław Gumiński. Nowy Przegląd Notarialny, nr 2 (36) (2008), s. 17-36. - ISSN 1506-9443
105
Czy czynność dokonana przez konsula państwa obcego akredytowanego w państwie trzecim może wywołać skutki prawne w Polsce? / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (36) (2008), s. 5-16. - ISSN 1506-9443
106
Glosa do orzeczenia Sądu Okręgowego w Łomży Wydział Cywilny z dnia 31 stycznia 2008 r. (Ca 276/07) wykluczającego możliwość uznania pełnomocnictw zagranicznych sporządzonych w formie wynikającej z obcego prawa / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (35) (2008), s. 39-44. - ISSN 1506-9443
107
Zmierzch niektórych funkcji konsularnych w okresie pokodyfikacyjnym - zagadnienia wybrane / Paweł Czubik // W: Prawo międzynarodowe : księga pamiątkowa profesor Renaty Szafarz / red. nauk. Jerzy Menkes. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2007. - S. 126-139. - ISBN 978-83-60694-08-4
108
Nieprawidłowości w stosowaniu konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych = Irregularities in the application of the Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents / Paweł Czubik // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 4 (2006), s. 24-28. - Streszcz., summ. - ISSN 1895-0396
109
Krytycznie o praktyce wieczystoksięgowej dotyczącej klauzul apostille z Konwencji haskiej / Paweł Czubik // Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 6, nr 3 (2006), s. 137-150. - ISSN 1642-9591
110
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2007 r., III CZP 21/07 = Gloss to the Resolution of the Court of Appeal of 13 April 2007, III CZP 21/07 / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 17, nr 12(200) (2006), s. 168-177. - ISSN 1230-669X
111
Czy możliwe jest ograniczenie zastosowania art. 12 PPM w związku z funkcjami legalizacyjnymi konsula RP w przypadku dokonanej zagranicą czynności dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce? / Paweł Czubik // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 3 (2005), s. 106-118. - Pełny tekst: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/16419a8f-2f8e-44d0-82ed-e2556664f621. - ISSN 1730-4504
112
Klauzule antyterrorystyczne w międzynarodowym prawie gospodarczym / Paweł Czubik // W: Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego / red. Kazimierz LANKOSZ, Michał Chorośnicki, Paweł Czubik. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2005. - S. 77-86. - ISBN 83-918079-7-5
113
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego / red. Kazimierz LANKOSZ, Michał Chorośnicki, Paweł Czubik. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2005. - 231, [1] s. ; 24 cm. - ISBN 83-918079-7-5
114
Konwencja Haska : o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych / Paweł Czubik. - Wyd. 2 rozsz. i zm., stan na dzień 15.08.2005 r. - Bydgoszcz; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2005. - 237, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-60186-05-7
115
Kilka uwag na temat dotychczasowych sukcesów i porażek polityki gospodarczej w ramach CEFTA wobec wycofania się z porozumienia państw Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii w związku z akcesją do Wspólnot Europejskich / Paweł Czubik // Forum Europejskie. - nr 8, Jesień (2004), s. 7-10. - ISSN 1641-3113
116
Konwencja Haska : o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych / Paweł Czubik. - Stan prawny na dzień 15.04.2004 r. - Bydgoszcz; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2004. - 229 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-89073-69-2
117
Organizacje międzynarodowe / Paweł Czubik, Brygida Kuźniak. - Wyd. 2 rozsz. i zm. - Warszawa : C.H. Beck, 2004. - XX, [2], 281 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Skrypty Becka). - ISBN 83-7387-535-2
118
Zachowanie formy aktu notarialnego w przypadku pełnomocnictwa udzielonego za granicą - kilka uwag w nawiązaniu do praktyki polskiej = Maintaining the Form of the Notarial Act in Case of Power of Attorney Given Abroad - Some Remarks on Polish Notarial Practice / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 1(153) (2004), s. 23-42. - Pełny tekst: http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/2004/1/1268.pdf. - ISSN 1230-669X
119
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego / red. Kazimierz LANKOSZ, Michał Chorośnicki, Paweł Czubik. - Stan prawny: 15 czerwca 2004 r. - Bielsko-Biała : "Sto", 2004. - 250, [1] s. ; 19 cm. - ISBN 83-87829-97-8
120
Rozwiązania gwarantujące pewność obrotu w przypadku dokonania w formie zgodnej z prawem obcym czynności prawnej dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce - rozważania de lege ferenda = Solutions Warranting Reliability of Transaction Concerning an Immovable Property in Poland While Being Subject of a Legal Transaction Embodied in Foreign Law - de lege ferenda Considerations / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 5(157) (2004), s. 41-57. - ISSN 1230-669X
121
Regulacje uniemożliwiające dokonywanie czynności notarialnych przez notariusza RP za granicą = Regulations to Prevent Polish Notaries from Notarizing Abroad / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 8(160) (2004), s. 194-202. - ISSN 1230-669X
122
Klauzule antyterrorystyczne w międzynarodowym prawie gospodarczym / Paweł Czubik // W: Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego / red. Kazimierz LANKOSZ, Michał Chorośnicki, Paweł Czubik. - Stan prawny: 15 czerwca 2004 r. - Bielsko-Biała : "Sto", 2004. - S. 81-90. - ISBN 83-87829-97-8
123
Wpływ przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu uwierzytelnienia zagranicznych dokumentów publicznych na praktykę notarialną - wybrane aspekty = On the Effect of Accessing the Hague Convention Concerning the Waiver of Requiring the Certification of Foreign Legal Documents by Poland on the Notarial Practice - Selected Aspects / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 12(164) (2004), s. 86-107. - ISSN 1230-669X
124
Konwencja haska o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów publicznych jako europejski i wspólnotowy mechanizm przepływu dokumentów - korzyści wynikające ze spodziewanego przystąpienia do niej Polski = Hague Convention on Abolition of Legalization of Foreign Public Documents as the Mechanism of Document Transfer in Europe and European Communities - Benefits Resulting from Expected Accession of Poland / Paweł Czubik // Przegląd Prawa Europejskiego. - nr 1(15) (2004), s. 50-59. - Summ. - ISSN 1427-0552
125
Zgodność z Konstytucją warunków użycia na terytorium państwa dokumentów zagranicznych w świetle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Republiki Kolumbii / Paweł Czubik // Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 3, nr 3 (2003), s. 137-157. - Pełny tekst: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n3/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n3-s137-157/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n3-s137-157.pdf. - ISSN 1642-9591
126
Granice opieki konsularnej w prawie wspólnotowym : (wybrane problemy dotyczące interpretacji i możliwości zastosowania decyzji 95/553 / Paweł Czubik // Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 3, nr 4 (2003), s. 93-111. - Pełny tekst: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n4/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n4-s93-111/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n4-s93-111.pdf. - ISSN 1642-9591
127
Organizacje międzynarodowe / Paweł Czubik, Brygida Kuźniak. - Warszawa : C.H. Beck, 2002. - XVIII, [1], 245 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Skrypty Becka). - ISBN 83-7247-165-7
128
Wolny handel towarami : podstawy międzynarodowoprawne regionalizmu handlowego / Paweł Czubik. - Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. - 542 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Zakamycza). - ISBN 83-7333-100-X
129
Structural Adjustment Clause - the Aims, Origin, Construction and Evolution : the Comparison with Other Safeguard Measures in the FTA Treaties / Paweł Czubik // Miscellanea Iuris Gentium. - nr 3-4 (2000-2001), s. 53-66. - Summ. - Pełny tekst: http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/657a5451-b01d-49dd-8d2d-35b6a713d4e9. - ISSN 0867-6062
130
Odstępstwa od zasad i reguł systemu GATT/WTO w stosunkach handlowych z państwami rozwijającymi się / Paweł Czubik // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000. - S. 89-100. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-00-9
131
Glosa do postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z 16 kwietnia 1998 r., I Co 45/98 / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 9, nr 3(95) (1999), s. 134-146. - Pełny tekst: http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/1999/3/Glosa_do_postanowienia_Sadu_Wojewodzkiego_w_Krakowie_z_dnia_16_kwietnia_1998r.I_Co_45_98.pdf. - ISSN 1230-669X
132
Konsul honorowy : studium prawnomiędzynarodowe / Paweł Czubik, Michał Kowalski. - Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999. - 194, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88114-06-9
133
Zniesienie wymogu legalizacji dokumentów zagranicznych w krajowym obrocie notarialnym / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 9, nr 4(96) (1999), s. 91-101. - Pełny tekst: http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/1999/4/Zniesienie_wymogu_legalizacji_dokumentow_zagranicznych_w_krajowym_obrocie_notarialnym.pdf. - ISSN 1230-669X
134
Legalizacja krajowa dokumentów zagranicznych przeznaczonych do obrotu prawnego w Polsce, krajowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą / Paweł Czubik. - Kraków : "Zakamycze", 1998. - 244 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Biblioteka Przeglądu Notarialnego ; vol. 3). - ISBN 83-7211-021-2
135
Kazusy : prawo międzynarodowe publiczne / Paweł Czubik, Grzegorz Grela, Brygida Kuźniak, Dorota Lipiarska, Anna Mokrzycka, Iwona Szczepańska, Andrzej Zacharzewski, Jolanta Ziajka. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1997. - 97, [3] s. : il. ; 24 cm. - (Kazusy). - ISBN 83-86393-75-0
136
CEFTA - Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu : komentarz do umowy międzynarodowej wraz z podaniem obecnie obowiązujących między stronami stawek celnych / Aleksandra Sołtysińska, Paweł Czubik. - Kraków : Audytoriat Oficyna Wydawnicza, 1997. - 280 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86834-67-6
1
Czubik P., (2020), Skuteczność formalna czynności nieznanej prawu loci actus - rozważania na przykładzie sporządzonej w Anglii umowy wprowadzającej ustrój rozdzielności majątkowej polskich małżonków, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1 (80), s. 5-13.
2
Czubik P., (2019), Zakres immunitetu konsula honorowego w świetle niektórych dwustronnych konwencji konsularnych (case study), "Problems of Economics and Law" [on-line], t. 3, nr 12, s. 1-14; https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=196947
3
Czubik P., (2019), Zamknięcie katalogu czynności notarialnych konsula przewidzianego w art. 28 ustawy - prawo konsularne - błąd ustawodawcy krajowego, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 17, s. 230-241; https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/143239918/P.Czubik_PWPM_2019.pdf/85d441a6-d726-4ab5-ad5b-ec5db5828d3d
4
Czubik P., (2019), Uznanie z mocy prawa, uznanie sądowe, odmowa uznania orzeczenia sądów państw obcych w świetle praktyki notarialnej i wieczystoksięgowej. [W:] Demendecki T. (red.), Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 71-83.
5
Czubik P., (2019), Zmiany zakresu stosowania konwencji haskiej "apostille" w latach 2018-2019, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (79), s. 5-21.
6
Czubik P., (2019), Podpis i parafa notariusza na oryginale aktu notarialnego - zagadnienia wybrane, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 4, nr 1, s. 33-44; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_4_(Nr_1)_STYCZEN_MARZEC_2019.pdf
7
Czubik P., (2019), Orzeczenia sądów państw obcych w praktyce konsularnej - uwagi na tle badań ankietowych. [W:] Demendecki T. (red.), Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 85-90.
8
Czubik P., (2019), Usus extraordinarius, czyli o legalizacji dokumentów zagranicznych w prawie francuskim, "Rejent", R. 29, nr 8 (340), s. 42-59.
9
Czubik P., (2019), Czynności notarialne konsula - sugestie de lege ferenda w związku z przeglądem ex post ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (w przedmiocie udziału notariusza w procesie tworzenia aktu notarialnego konsula), "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (78), s. 5-23.
10
Czubik P., Graliński W., Derdak M., (2019), Przesłanki uznawania orzeczeń zagranicznych w praktyce sądowej. [W:] Demendecki T. (red.), Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 23-59.
11
Czubik P., (2019), Brak podpisu notariusza na oryginale aktu wobec podpisania jego wypisu jako przyczyna nieważności czynności, "Nieruchomości", nr 2, s. 10-14.
12
Czubik P., (2019), Czynności uwierzytelniające dokumenty zagraniczne w polskim prawie i praktyce konsularnej w latach 1918-2018: ewolucja podstaw prawnych legalizacji konsularnej na tle wybranych czynności notarialnych konsula, Kraków : Stowarzyszenie Ryza, 361, [2] s.
13
Czubik P., (2019), Rozpad państwa w świetle norm iuris gentium - na przykładzie Związku Sowieckiego, "Prawo i Więź", nr 2 (28), s. 87-90.
14
Czubik P., (2019), Konstrukcja testamentów cudzoziemców sporządzanych w formie aktu notarialnego, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1 (77), s. 5-19.
15
Czubik P., (2018), Zmiany w konwencji haskiej ("apostille") w latach 2016-2017, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1(74), s. 5-25.
16
Czubik P., (2018), Art. 75. [Stosunek do istniejących konwencji międzynarodowych]. [W:] Załucki M. (red.), Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 399-407.
17
Czubik P., (2018), Transgraniczny przepływ osób a optymalizacja oczekiwań wynikających z rozwiązań cywilnoprawnych : (przykłady wybrane z zakresu obrotu notarialnego). [W:] Cybula P. (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność : prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 153-162.
18
Czubik P., (2018), Art. 22. [Wybór prawa]. [W:] Załucki M. (red.), Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 181-189.
19
Czubik P., Szőcs T., (2018), Odrzucenie spadku w świetle węgierskiego prawa spadkowego, "Rejent", R. 28, nr 12 (332), s. 30-45.
20
Czubik P., (2018), Refleksja na temat potrzeby przyjęcia de lege ferenda przepisów wyłączających czynność odrzucenia spadku imieniem małoletniego z kręgu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (76), s. 5-12.
21
Czubik P., (2018), Związki formy czynności prawnej i mocy dowodowej dokumentu (uwagi na kanwie tekstu Macieja Celichowskiego z numeru 8 "Rejenta" z 2017 r.), "Rejent", R. 28, nr 8 (328), s. 107-120.
22
Czubik P., (2018), Odrzucenie spadku przed konsulem obcym w Polsce - glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2015 r., V CSK 51/14, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 16, s. 209-221; https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/141910948/P.+Czubik_PWPM2018_pages-209-221.pdf/1e88f274-48ba-41e0-9d3b-d5054df5efb5
23
Czubik P., (2018), Pravovoj status i funkcii pol'skogo notariusa - èvoluciâ i predpolagaemoe razvitie. [W:] Vnesudebnaâ zaŝita prav fizičeskih i ûridičeskih lic : sovremennoe sostoânie i perspektivy razvitiâ notariata, Minsk : Al'tiora Forte, s. 37-42.
24
Czubik P., (2018), Potrzeba uregulowania losu depozytów notarialnych w przypadku likwidacji kancelarii notarialnej, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 3, nr 3, s. 11-24; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_3_(Nr_3)_LIPIEC_WRZESIEN_2018.pdf
25
Czubik P., (2017), Legalizacja dokumentów w ustawie z 25.06.2015 r. - Prawo konsularne. [W:] Pazdan M., Jagielska M., Rott-Pietrzyk E., Szpunar M. (red.), Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 37-47.
26
Czubik P., (2017), Wpływ odwołania i zmiany postanowień testamentowych na wybór prawa z art. 22 lub na domniemany wybór prawa z art. 83 ust. 4 europejskiego rozporządzenia spadkowego, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (72), s. 5-16.
27
Czubik P., (2017), Jeszcze o obowiązku informacyjnym w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców - uwagi na tle bieżącej praktyki notarialnej, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 2, nr 2, s. 9-19; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_2_(Nr_2)_KWIECIEN_CZERWIEC_2017.pdf
28
Czubik P., (2017), Polskie dokumenty urzędowe jako dowód w obrocie cywilnoprawnym za granicą, "Człowiek i Dokumenty", nr 46, s. 6-13; https://www.pwpw.pl/Czlowiek_i_dokumenty
29
Czubik P., (2017), Europejskie rozporządzenie o doręczaniu dokumentów (nr 1393/2007) i jego potencjalne zastosowanie do polskiego notariusza, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 2, nr 4, s. 55-64; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%202%20(Nr%204)%20PA%C5%B9DZIERNIK_GRUDZIE%C5%83%202017.pdf
30
Czubik P., (2017), Konsekwencje nowelizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców dla praktyki notyfikacyjnej polskiego notariusza, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 2, nr 1, s. 23-45; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%202%20(Nr%201)%20STYCZE%C5%83%202017.pdf
31
Czubik P., (2017), Dokumenty zagraniczne jako dowód w polskim procesie cywilnym, "Człowiek i Dokumenty", nr 47, s. 52-60; https://www.pwpw.pl/Czlowiek_i_dokumenty
32
Czubik P., (2017), Krytyczna analiza postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2016 r., I CSK 64/15, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 15, s. 168-175; http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/138959185/P.+Czubik.pdf
33
Czubik P., (2017), Pierwokup gruntów pod wodami stojącymi - refleksja na kanwie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (73), s. 5-14.
34
Czubik P., (2017), Niewolnictwo w mahometanizmie. [W:] Czubik P., Magoń K. (red.), Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej, Kraków : Stowarzyszenie Ryza, s. 154-172.
35
Czubik P., (2017), Obowiązki informacyjne wynikające z noweli ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców a czynności notarialne polskich konsulów, "Studia Prawnoustrojowe", 38, s. 171-182; http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2017/38/171-182.pdf
36
Czubik P., Magoń K. (red.), (2017), Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej, Kraków : Stowarzyszenie Ryza, 192 s.
37
Czubik P., (2017), Kwalifikacja pojęcia "formy" pełnomocnictw amerykańskich (replika w odpowiedzi na teksty dra Wojciecha Kwiatkowskiego w nr 4 i 9 "Rejenta" z 2016 r.), "Rejent", R. 27, nr 4 (312), s. 95-134.
38
Czubik P., (2017), Transgraniczne odrzucenie spadku w świetle rozporządzenia nr 650/2012 - zagadnienia wybrane, "Rejent", R. 27, nr 2 (310), s. 16-29.
39
Czubik P., (2016), Protokół nr 12 do Europejskiej konwencji praw człowieka - zagrożenie dla pozycji ustrojowej notariatu RP?, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 4 (70), s. 5-14.
40
Czubik P., (2016), Mechanizm uwierzytelniania dokumentów zagranicznych w relacjach polsko-marokańskich po akcesji Maroka do Konwencji haskiej, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 1, nr 3, s. 35-43; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_1_(NR_3)_LIPIEC_2016.pdf?t=0.6342042122735204
41
Czubik P., (2016), Podstawowe modele jurysdykcyjne w przypadku sporządzania aktu poświadczenia dziedziczenia i europejskiego poświadczenia spadkowego w krajowej praktyce notarialnej. Cz. A, Kraków : Instytut Multimedialny, 104 s.
42
Czubik P., (2016), Zawieranie przez obywateli państw zza wschodniej granicy umów majątkowych małżeńskich przed polskim notariuszem - zagadnienia praktyczne, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1 (67), s. 9-19.
43
Czubik P., (2016), Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z 1920 r. a prawo właściwe dla sprawy spadkowej wynikające z rozporządzenia europejskiego nr 650/2012, "Rejent", R. 26, nr 7 (303), s. 141-150.
44
Czubik P., (2016), Sporządzanie "Cząstkowego protokołu dziedziczenia" przed konsulem - zapowiedź aktywizacji polskiej służby konsularnej w zakresie dokonywania czynności notarialnych?, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 14, s. 53-61; http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/134551836/053-061_P.Czubik/e378f56d-3c9e-47bb-910b-d05651334726
45
Czubik P., (2016), Umowa prorogacyjna z art. 5 europejskiego rozporządzenia spadkowego jako nowa czynność notarialna, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (68), s. 5-26.
46
Adamczyk A., Arndt W., Banaszak B., Bryk A., Czubik P., Dziadzio A., Jabłońska-Bonca J., Łabno A., Majchrowski J., Marszał M., Nizieński B., Szlachta B., Szmulik B., Szymanek J., (2016), Raport Zespołu Ekspertów do spraw Problematyki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2016 r., "Przegląd Sejmowy", nr 4(135), s. 169-237; http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/C002AB2376C99046C125803C0027ABE3/%24File/ps135.pdf
47
Czubik P., (2016), Ustawa konsularna - pierwszy komentarz po ponad trzydziestu latach obowiązywania, "Prawo i Więź", nr 2 (16), s. 81-87.
48
Czubik P., (2016), Kres stosowania klauzuli "zgodność dokumentu z prawem miejsca wystawienia" jako konsekwencja wejścia w życie od 1 listopada 2015 r. ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (69), s. 15-21.
49
Czubik P., (2016), Przepisy dotyczące odrzucenia spadku w europejskim rozporządzeniu spadkowym z perspektywy polskiego notariusza, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 1, nr 2, s. 9-16; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%201%20(Nr%202)%20KWIECIE%C5%83%202016.pdf?t=0.6887718361452588
50
Czubik P., (2016), Analiza wybranych zmian ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców na kanwie projektu rządowego z 24 sierpnia 2016 r., "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 1, nr 4, s. 61-75; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%201%20(Nr%204)%20PA%C5%BBDZIERNIK%202016.pdf?t=0.34759143920050506
51
Czubik P., Burek W. (red.), (2016), Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu: (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich), Kraków : Ziyad Raoof, 140 s.
52
Czubik P., Burek W., (2016), Wstęp. [W:] Czubik P., Burek W. (red.), Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich), Kraków : Ziyad Raoof, s. 7-9.
53
Czubik P., (2016), Niedopracowania legislacyjne i błędy konstrukcyjne w stosowanych od 17 VIII 2015 r. przepisach dotyczących aktów poświadczenia dziedziczenia zawartych w prawie o notariacie i przepisach intertemporalnych - zagadnienia wybrane, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 1, nr 1, s. 25-37; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_1_(NR_1)_STYCZEN_2016.pdf
54
Czubik P., (2016), Umowa o pomocy prawnej z 1988 r.. [W:] Czubik P., Burek W. (red.), Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich), Kraków : Ziyad Raoof, s. 121-133.
55
Czubik P., (2016), Forma czy formularz, zakres formy czy zakres "rejestrowy"? - interpretacja strony formalnoprawnej i dowodowej pełnomocnictw wystawionych w USA w postępowaniu wieczystoksięgowym, "Rejent", R. 26, nr 3 (299), s. 28-37.
56
Czubik P., (2015), Uwaga na kanwie tekstów Wojciecha Kwiatkowskiego zamieszczonych w "Rejencie" 2015, nr 6 i 7, dotyczących "notariatu" w USA, "Rejent", R. 25, nr 9 (293), s. 148-153.
57
Czubik P., (2015), Obowiązywanie norm kolizyjnych z umów o pomocy prawnej zawartych z Białorusią, Ukrainą i Rosją w obrębie materii objętej zakresem zastosowania rozporządzeń europejskich, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (65), s. 19-28.
58
Czubik P., Burek W. (red.), (2015), Polskie prawo konsularne w okresie zmian, Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 215 s.
59
Czubik P., (2015), A magyar közjegyzöi meghatalmazások alaki érvényessége és bizonyító ereje Lengyelország területén, "Közjegyzők közlönye", nr 2, s. 5-11.
60
Czubik P., (2015), Art. 75. [Stosunek do istniejących konwencji międzynarodowych]. [W:] Załucki M. (red.), Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 342-350.
61
Čubik P., (2015), Efektivnost na b"lgarski p"lnomoŝni w polskoto pravno prostranstvo, "Notarialen bûletin", nr 1 (17), s. 13-15.
62
Czubik P., (2015), Konwencja haska (apostille) w latach 2014-2015, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 4 (66), s. 5-19.
63
Czubik P., (2015), Aktywność legislacyjna Unii Europejskiej w zakresie międzynarodowego prawa konsularnego - najnowsze zagadnienia wybrane. [W:] Brodowski L., Kuźniar-Kwiatek D. (red.), Unia Europejska a prawo międzynarodowe : Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza "Zimowit", s. 27-32.
64
Czubik P., (2015), Nomina odiosa - czyli rzecz o karykaturalnym używaniu języka angielskiego w przekładach nazwisk pisanych cyrylicą w polskich dokumentach urzędowych, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 10 (103), s. 22-30.
65
Czubik P., (2015), Uregulowanie statusu prawnomiędzynarodowego przedstawicieli państwa in statu nascendi na przykładzie Kurdystanu : (wnioski de lege ferenda). [W:] Menkes J., Cała-Wacinkiewicz E. (red.), Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 250-260.
66
Czubik P., (2015), Eficacitatea juridico-formală şi forţa probantă a procurilor româneşti în Polonia, "Buletinul notarilor publici", R. 19, nr 1, s. 29-32.
67
Čubik P., (2015), Čem dolžen rukovodstvovat'sâ notarius Rossijskoj Federacii pri sostavlenii doverennosti, prednaznačennoj dlâ ispol'zovaniâ na territorii Respubliki Pol'ša?, "Notarial'nyj Vestnik"", no. 2, s. 48-54.
68
Czubik P., (2015), Nieuznawanie urzędowych dokumentów zagranicznych wystawianych w ramach jurysdykcji tzw. państw nieuznanych - przypadek Tureckiej Republiki Północnego Cypru, "Państwo i Społeczeństwo", R. 15, nr 1, s. 11-20.
69
Czubik P., (2015), Stosunki dyplomatyczne, konsularne i quasi-konsularne z udziałem państw nieuznanych i pomiędzy nimi : przyczynek do teorii alternatywnej przestrzeni iuris gentium. [W:] Karski K. (red.), Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego, Warszawa : Bellona, s. 178-198.
70
Czubik P., (2015), Art. 22. [Wybór prawa]. [W:] Załucki M. (red.), Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 145-153.
71
Czubik P., (2015), Udel'ovanie plných mocí na Slovensku určených na použitie v Pol'sku : problematika formy úkonu a dôkaznej sily listiny, "Ars Notaria", 3, s. 12-15.
72
Czubik P., (2015), Udział w drodze wspólnej jako nieobjęty reglamentacją sprzedaży gruntu na rzecz cudzoziemców : uwagi aprobujące na kanwie postanowienia z dnia 15 lutego 2012 r. Skarb Państwa (MSWiA) v. A.S. i M.W. (Sąd Okręgowy w Suwałkach, I Ca 346/11), "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1 (63), s. 51-58.
73
Czubik P., (2015), Czynności notarialne i legalizacyjne konsula w świetle nowej polskiej ustawy konsularnej - uwagi porównawcze na marginesie procesu legislacyjnego. [W:] Czubik P., Burek W. (red.), Polskie prawo konsularne w okresie zmian, Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, s. 85-98.
74
Czubik P., (2015), Wpływ stosunków majątkowych małżeńskich na skuteczności dokonania w Austrii czynności rozporządzającej udziałem w nieruchomości położonej w Polsce - uwagi na tle postanowienia Sądu Rejonowego w Gostyninie - Wydział Ksiąg Wieczystych z 31 stycznia 2014 r., "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 13, s. 205-210.
75
Czubik P., (2015), Česká plná moc v polském právním systému, "Ad notam", nr 1, s. 15-19.
76
Czubik P., (2015), Artykuł 48 Konwencji konsularnej zawartej między Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii jako podstawa zniesienia wymogu legalizacji we wzajemnych relacjach, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (64), s. 21-27.
77
Czubik P., (2015), Formalna učinkovitost i dokazna vrijednost hrvatskih javnobilježničkih punomoći pred poljskim javnim bilježnikom, "Javni bilježnik", nr 41, s. 65-68.
78
Czubik P., (2014), Aktywność konsularna w zakresie transgranicznego transportu zwłok - analiza podstawowych regulacji na tle działań podjętych po katastrofie smoleńskiej wobec wątpliwości co do zakazu otwierania trumien, "Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego", 5, s. 117-129.
79
Czubik P., (2014), Zagadnienia prawnokonsularne i kolizyjnoprawne w sporze dotyczącym kolekcji profesora Kostaneckiego (znajdującej się w posiadaniu Muzeum Narodowego w Krakowie) - Case Study, "Kwartalnik Prawa Publicznego", R. 14, nr 1-2, s. 65-78.
80
Čubìk P., (2014), Ukraїna âk prijmaûča deržava v rozumìnnì konsul's'kogo prava ta mehanìzmi êvropejs'kogo konsul's'kogo zahistu, "Al'manah mìžnarodnogo prava", vip. 6, s. 17-24.
81
Czubik P., (2014), Konsul honorowy jako świadczący działania związane z "europejską opieką konsularną". [W:] Perkowski M., Szymański J., Zdanowicz M. (red.), Człowiek i prawo międzynarodowe : księga dedykowana Profesorowi Bogdanowi Wierzbickiemu, Białystok : Temida 2 Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, s. 69-78.
82
Czubik P., (2014), Międzynarodowe i krajowe prawo konsularne - refleksja w 50-lecie kodyfikacji wiedeńskiej dotycząca stanu badań dziedziny w ostatnich latach w Polsce. [W:] Czubik P., Burek W. (red.), Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego : (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), Kraków : Instytut Multimedialny, s. 285-295.
83
Czubik P., (2013), Wybrane regulacje kolizyjne wynikające z umów dwustronnych o pomocy prawnej w praktyce notarialnej, "Rejent", R. 23, nr 10(270), s. 9-26.
84
Czubik P., (2013), Nowe prawo prywatne międzynarodowe w świetle praktyki notarialnej. Cz. 1, "Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka", nr 2, s. 20-23.
85
Czubik P., (2013), Nowe prawo prywatne międzynarodowe w świetle praktyki notarialnej. Cz. 2, "Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka", nr 3, s. 20-23.
86
Czubik P., (2013), Przypadki "jednostronnego" obowiązywania rozdzielności majątkowej małżeńskiej z elementem zagranicznym, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (57), s. 19-27.
87
Czubik P., (2013), Konsekwencje europejskiego rozporządzenia spadkowego (nr 650/2012) dla praktyki notarialnej (zagadnienia dotyczące wyboru prawa właściwego dla dziedziczenia), "Rejent", R. 23, nr 11(271), s. 27-47.
88
Czubik P., (2012), Wymóg uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej na zmianę sposobu użytkowania lokalu, "Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka", nr 3(28), s. 5-14.
89
Czubik P., Żółkiewicz K., (2012), Liczba możliwych relacji wielostronnych podmiotów iuris gentium oraz wymiar matematyczny "potencjału" traktatowego pojedynczego podmiotu, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 10, s. 201-208; http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/060adbba-859c-45f4-9383-a7fd7ae2136d
90
Czubik P., (2012), Forma "czysto" prywatnoprawna czynności zagranicznej dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce a czynności notarialne polskiego konsula. [W:] de Bérier , Sarkowicz R., Szpunar M. (red.), Consul est iuris et patriae defensor : księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi, Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją, s. 295-308.
91
Czubik P., (2012), Przyjmowanie dokumentów zagranicznych wystawianych w ramach jurysdykcji tzw. państw nieuznanych (uwagi na tle specyficznego przypadku dokumentów z Tajwanu), "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (52), s. 43-52.
92
Czubik P., Mach Z. (red.), (2012), Hereditas Mercaturæ: księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu, Stan prawny na 15 października 2012 r.Kraków : Instytut Multimedialny, 303, [1] s.
93
Czubik P., (2012), Klauzula generalna przewidująca "rozsądny termin" dla ustalenia treści prawa obcego - rzekome czy rzeczywiste niebezpieczeństwo dla praktyki notarialnej?, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (53), s. 5-13.
94
Czubik P., (2012), Azjatyckie drogi do regionalizmu handlowego - kilka wniosków w świetle stosowania porozumień o wolnym handlu przez Chiny. [W:] Czubik P., Mach Z. (red.), Hereditas Mercaturæ : księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu, Kraków : Instytut Multimedialny, s. 210-218.
95
Czubik P., Kamarad E., (2012), Zagraniczna czynność o charakterze rozporządzenia częścią masy spadkowej (odrzucenia części spadku ze wskazaniem nabywającego) dokonana zgodnie z prawem obcym - case study, "Palestra", R. 57, nr 3-4 (651-652), s. 101-109; http://palestra.pl/upload/14/84/66/1484664014_.pdf
96
Czubik P., Żółkiewicz K., (2011), Matematyczne ustalenie zakresu obowiązywania prawa międzynarodowego umownego i zwyczajowego, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 9, s. 215-223; http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/08699781-f796-452f-9693-00e2478a8ab5
97
Czubik P., (2011), Prawo dostępu do konsula w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego, Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 640 s.
98
Czubik P., (2011), Artykuł 25 nowej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe - przełom dla notariatu RP?, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1 (47), s. 29-46.
99
Czubik P., Woźniak M. (red.), (2010), Czynności cywilnoprawne konsula w krajowym obrocie notarialnym oraz praktyce służby zagranicznej RP: wybór materiałów źródłowych, Wyd. 2.Kraków : Instytut Multimedialny, 224 s.
100
Czubik P., (2010), Prawo właściwe dla formy umowy dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce i zawieranej inter absentes przez strony znajdujące się w różnych państwach, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 4 (46), s. 5-15.
101
Czubik P., (2010), Legalizacja dokumentów krajowych przeznaczonych do użycia w państwie trzecim : case study na bazie bieżącej polskiej praktyki konsularnej, "Kwartalnik Prawa Publicznego", R. 10, nr 3, s. 199-207; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3-s199-207/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3-s199-207.pdf
102
Czubik P., (2010), Pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości sporządzane za granicą na obszarach objętych "eksterytorialnością jurysdykcyjną", "Rejent", R. 20, nr 5 (229), s. 16-30.
103
Czubik P., (2009), Dokumenty z państw nieuznanych w obrocie cywilnoprawny, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 7, z. 1, s. 119-133; http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/cfcdddd8-0d15-4c0a-9784-837dad36db8f
104
Czubik P., (2009), Od legalizacji konsularnej ku klauzuli apostille raz jeszcze, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (40), s. 57-68.
105
Czubik P., (2008), Czy czynność dokonana przez konsula państwa obcego akredytowanego w państwie trzecim może wywołać skutki prawne w Polsce?, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (36), s. 5-16.
106
Czubik P., (2008), Glosa do orzeczenia Sądu Okręgowego w Łomży Wydział Cywilny z dnia 31 stycznia 2008 r. (Ca 276/07) wykluczającego możliwość uznania pełnomocnictw zagranicznych sporządzonych w formie wynikającej z obcego prawa, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1 (35), s. 39-44.
107
Czubik P., (2007), Zmierzch niektórych funkcji konsularnych w okresie pokodyfikacyjnym - zagadnienia wybrane. [W:] Menkes J. (red.), Prawo międzynarodowe : księga pamiątkowa profesor Renaty Szafarz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, s. 126-139.
108
Czubik P., (2006), Nieprawidłowości w stosowaniu konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 4, s. 24-28.
109
Czubik P., (2006), Krytycznie o praktyce wieczystoksięgowej dotyczącej klauzul apostille z Konwencji haskiej, "Kwartalnik Prawa Publicznego", R. 6, nr 3, s. 137-150.
110
Czubik P., (2006), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2007 r., III CZP 21/07, "Rejent", R. 17, nr 12(200), s. 168-177.
111
Czubik P., (2005), Czy możliwe jest ograniczenie zastosowania art. 12 PPM w związku z funkcjami legalizacyjnymi konsula RP w przypadku dokonanej zagranicą czynności dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce?, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 3, s. 106-118; http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/16419a8f-2f8e-44d0-82ed-e2556664f621
112
Czubik P., (2005), Klauzule antyterrorystyczne w międzynarodowym prawie gospodarczym. [W:] Lankosz K., Chorośnicki M., Czubik P. (red.), Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 77-86.
113
Lankosz K., Chorośnicki M., Czubik P. (red.), (2005), Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego, Wyd. 2Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 231, [1] s.
114
Czubik P., (2005), Konwencja Haska: o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych, Wyd. 2 rozsz. i zm., stan na dzień 15.08.2005 r.Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Branta", 237, [1] s.
115
Czubik P., (2004), Kilka uwag na temat dotychczasowych sukcesów i porażek polityki gospodarczej w ramach CEFTA wobec wycofania się z porozumienia państw Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii w związku z akcesją do Wspólnot Europejskich, "Forum Europejskie", nr 8, Jesień, s. 7-10.
116
Czubik P., (2004), Konwencja Haska: o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych, Stan prawny na dzień 15.04.2004 r.Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Branta", 229 s.
117
Czubik P., Kuźniak B., (2004), Organizacje międzynarodowe, Wyd. 2 rozsz. i zm.Warszawa : C.H. Beck, XX, [2], 281 s.
118
Czubik P., (2004), Zachowanie formy aktu notarialnego w przypadku pełnomocnictwa udzielonego za granicą - kilka uwag w nawiązaniu do praktyki polskiej, "Rejent", R. 14, nr 1(153), s. 23-42; http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/2004/1/1268.pdf
119
Lankosz K., Chorośnicki M., Czubik P. (red.), (2004), Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego, Stan prawny: 15 czerwca 2004 r.Bielsko-Biała : "Sto", 250, [1] s.
120
Czubik P., (2004), Rozwiązania gwarantujące pewność obrotu w przypadku dokonania w formie zgodnej z prawem obcym czynności prawnej dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce - rozważania de lege ferenda, "Rejent", R. 14, nr 5(157), s. 41-57.
121
Czubik P., (2004), Regulacje uniemożliwiające dokonywanie czynności notarialnych przez notariusza RP za granicą, "Rejent", R. 14, nr 8(160), s. 194-202.
122
Czubik P., (2004), Klauzule antyterrorystyczne w międzynarodowym prawie gospodarczym. [W:] Lankosz K., Chorośnicki M., Czubik P. (red.), Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego, Bielsko-Biała : "Sto", s. 81-90.
123
Czubik P., (2004), Wpływ przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu uwierzytelnienia zagranicznych dokumentów publicznych na praktykę notarialną - wybrane aspekty, "Rejent", R. 14, nr 12(164), s. 86-107.
124
Czubik P., (2004), Konwencja haska o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów publicznych jako europejski i wspólnotowy mechanizm przepływu dokumentów - korzyści wynikające ze spodziewanego przystąpienia do niej Polski, "Przegląd Prawa Europejskiego", nr 1(15), s. 50-59.
125
Czubik P., (2003), Zgodność z Konstytucją warunków użycia na terytorium państwa dokumentów zagranicznych w świetle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Republiki Kolumbii, "Kwartalnik Prawa Publicznego", R. 3, nr 3, s. 137-157; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n3/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n3-s137-157/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n3-s137-157.pdf
126
Czubik P., (2003), Granice opieki konsularnej w prawie wspólnotowym (wybrane problemy dotyczące interpretacji i możliwości zastosowania decyzji 95/553, "Kwartalnik Prawa Publicznego", R. 3, nr 4, s. 93-111; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n4/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n4-s93-111/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n4-s93-111.pdf
127
Czubik P., Kuźniak B., (2002), Organizacje międzynarodowe, Warszawa : C.H. Beck, XVIII, [1], 245 s.
128
Czubik P., (2002), Wolny handel towarami: podstawy międzynarodowoprawne regionalizmu handlowego, Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 542 s.
129
Czubik P., (2000), Structural Adjustment Clause - the Aims, Origin, Construction and Evolution : the Comparison with Other Safeguard Measures in the FTA Treaties, "Miscellanea Iuris Gentium", nr 3-4, s. 53-66; http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/657a5451-b01d-49dd-8d2d-35b6a713d4e9
130
Czubik P., (2000), Odstępstwa od zasad i reguł systemu GATT/WTO w stosunkach handlowych z państwami rozwijającymi się. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 89-100.
131
Czubik P., (1999), Glosa do postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z 16 kwietnia 1998 r., I Co 45/98, "Rejent", R. 9, nr 3(95), s. 134-146; http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/1999/3/Glosa_do_postanowienia_Sadu_Wojewodzkiego_w_Krakowie_z_dnia_16_kwietnia_1998r.I_Co_45_98.pdf
132
Czubik P., Kowalski M., (1999), Konsul honorowy: studium prawnomiędzynarodowe, Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 194, [1] s.
133
Czubik P., (1999), Zniesienie wymogu legalizacji dokumentów zagranicznych w krajowym obrocie notarialnym, "Rejent", R. 9, nr 4(96), s. 91-101; http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/1999/4/Zniesienie_wymogu_legalizacji_dokumentow_zagranicznych_w_krajowym_obrocie_notarialnym.pdf
134
Czubik P., (1998), Legalizacja krajowa dokumentów zagranicznych przeznaczonych do obrotu prawnego w Polsce, krajowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą, Kraków : "Zakamycze", 244 s.
135
Czubik P., Grela G., Kuźniak B., Lipiarska D., Mokrzycka A., Szczepańska I., Zacharzewski A., Ziajka J., (1997), Kazusy: prawo międzynarodowe publiczne, Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 97, [3] s.
136
Sołtysińska A., Czubik P., (1997), CEFTA - Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu: komentarz do umowy międzynarodowej wraz z podaniem obecnie obowiązujących między stronami stawek celnych, Kraków : Audytoriat Oficyna Wydawnicza, 280 s.
1
@article{UEK:2168347350,
author = "Paweł Czubik",
title = "Skuteczność formalna czynności nieznanej prawu loci actus - rozważania na przykładzie sporządzonej w Anglii umowy wprowadzającej ustrój rozdzielności majątkowej polskich małżonków",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "1 (80)",
pages = "5-13",
year = "2020",
}
2
@article{UEK:2168342891,
author = "Paweł Czubik",
title = "Zakres immunitetu konsula honorowego w świetle niektórych dwustronnych konwencji konsularnych (case study)",
journal = "Problems of Economics and Law",
number = "t. 3, 12",
pages = "1-14",
year = "2019",
url = {https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=196947},
}
3
@article{UEK:2168345740,
author = "Paweł Czubik",
title = "Zamknięcie katalogu czynności notarialnych konsula przewidzianego w art. 28 ustawy - prawo konsularne - błąd ustawodawcy krajowego",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 17",
pages = "230-241",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.26106/cbh4-0533},
url = {https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/143239918/P.Czubik_PWPM_2019.pdf/85d441a6-d726-4ab5-ad5b-ec5db5828d3d},
}
4
@misc{UEK:2168337105,
author = "Paweł Czubik",
title = "Uznanie z mocy prawa, uznanie sądowe, odmowa uznania orzeczenia sądów państw obcych w świetle praktyki notarialnej i wieczystoksięgowej",
booktitle = "Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda",
pages = "71-83",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2019",
url = {https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/IWS_Demendecki-red._Mechanizm-uznania-lub-odmowy-uznania-orzeczenia-s%C4%85du-pa%C5%84stwa-obcego-w-sprawach-cywilnych.pdf},
}
5
@article{UEK:2168341887,
author = "Paweł Czubik",
title = "Zmiany zakresu stosowania konwencji haskiej apostille w latach 2018-2019",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "3 (79)",
pages = "5-21",
year = "2019",
}
6
@article{UEK:2168334251,
author = "Paweł Czubik",
title = "Podpis i parafa notariusza na oryginale aktu notarialnego - zagadnienia wybrane",
journal = "Krakowski Przegląd Notarialny",
number = "R. 4, 1",
pages = "33-44",
year = "2019",
url = {http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_4_(Nr_1)_STYCZEN_MARZEC_2019.pdf},
}
7
@misc{UEK:2168337107,
author = "Paweł Czubik",
title = "Orzeczenia sądów państw obcych w praktyce konsularnej - uwagi na tle badań ankietowych",
booktitle = "Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda",
pages = "85-90",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2019",
url = {https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/IWS_Demendecki-red._Mechanizm-uznania-lub-odmowy-uznania-orzeczenia-s%C4%85du-pa%C5%84stwa-obcego-w-sprawach-cywilnych.pdf},
}
8
@article{UEK:2168338129,
author = "Paweł Czubik",
title = "Usus extraordinarius, czyli o legalizacji dokumentów zagranicznych w prawie francuskim",
journal = "Rejent",
number = "R. 29, 8 (340)",
pages = "42-59",
year = "2019",
}
9
@article{UEK:2168338471,
author = "Paweł Czubik",
title = "Czynności notarialne konsula - sugestie de lege ferenda w związku z przeglądem ex post ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (w przedmiocie udziału notariusza w procesie tworzenia aktu notarialnego konsula)",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "2 (78)",
pages = "5-23",
year = "2019",
}
10
@misc{UEK:2168337099,
author = "Paweł Czubik and Wojciech Graliński and Mateusz Derdak",
title = "Przesłanki uznawania orzeczeń zagranicznych w praktyce sądowej",
booktitle = "Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda",
pages = "23-59",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2019",
url = {https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/IWS_Demendecki-red._Mechanizm-uznania-lub-odmowy-uznania-orzeczenia-s%C4%85du-pa%C5%84stwa-obcego-w-sprawach-cywilnych-1.pdf},
}
11
@article{UEK:2168332767,
author = "Paweł Czubik",
title = "Brak podpisu notariusza na oryginale aktu wobec podpisania jego wypisu jako przyczyna nieważności czynności",
journal = "Nieruchomości",
number = "2",
pages = "10-14",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.32027/NIER.19.2.3},
url = {},
}
12
@book{UEK:2168335191,
author = "Paweł Czubik",
title = "Czynności uwierzytelniające dokumenty zagraniczne w polskim prawie i praktyce konsularnej w latach 1918-2018 : ewolucja podstaw prawnych legalizacji konsularnej na tle wybranych czynności notarialnych konsula",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Ryza",
year = "2019",
isbn = "978-83-948146-5-6",
}
13
@article{UEK:2168338263,
author = "Paweł Czubik",
title = "Rozpad państwa w świetle norm iuris gentium - na przykładzie Związku Sowieckiego",
journal = "Prawo i Więź",
number = "2 (28)",
pages = "87-90",
year = "2019",
}
14
@article{UEK:2168335377,
author = "Paweł Czubik",
title = "Konstrukcja testamentów cudzoziemców sporządzanych w formie aktu notarialnego",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "1 (77)",
pages = "5-19",
year = "2019",
url = {},
}
15
@article{UEK:2168325477,
author = "Paweł Czubik",
title = "Zmiany w konwencji haskiej (apostille) w latach 2016-2017",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "1(74)",
pages = "5-25",
year = "2018",
url = {},
}
16
@inbook{UEK:2168322137,
author = "Paweł Czubik",
title = "Art. 75. [Stosunek do istniejących konwencji międzynarodowych]",
booktitle = "Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz",
pages = "399-407",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8128-360-1",
}
17
@inbook{UEK:2168330463,
author = "Paweł Czubik",
title = "Transgraniczny przepływ osób a optymalizacja oczekiwań wynikających z rozwiązań cywilnoprawnych : (przykłady wybrane z zakresu obrotu notarialnego)",
booktitle = "Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność : prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla",
pages = "153-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-233-4406-3 ; 978-83-233-9782-3",
}
18
@inbook{UEK:2168322133,
author = "Paweł Czubik",
title = "Art. 22. [Wybór prawa]",
booktitle = "Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz",
pages = "181-189",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8128-360-1",
}
19
@article{UEK:2168331029,
author = "Paweł Czubik and Tibor Szőcs",
title = "Odrzucenie spadku w świetle węgierskiego prawa spadkowego",
journal = "Rejent",
number = "R. 28, 12 (332)",
pages = "30-45",
year = "2018",
}
20
@article{UEK:2168331031,
author = "Paweł Czubik",
title = "Refleksja na temat potrzeby przyjęcia de lege ferenda przepisów wyłączających czynność odrzucenia spadku imieniem małoletniego z kręgu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "3 (76)",
pages = "5-12",
year = "2018",
url = {},
}
21
@article{UEK:2168327481,
author = "Paweł Czubik",
title = "Związki formy czynności prawnej i mocy dowodowej dokumentu : (uwagi na kanwie tekstu Macieja Celichowskiego z numeru 8 Rejenta z 2017 r.)",
journal = "Rejent",
number = "R. 28, 8 (328)",
pages = "107-120",
year = "2018",
}
22
@article{UEK:2168331027,
author = "Paweł Czubik",
title = "Odrzucenie spadku przed konsulem obcym w Polsce - glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2015 r., V CSK 51/14",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 16",
pages = "209-221",
year = "2018",
url = {https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/141910948/P.+Czubik_PWPM2018_pages-209-221.pdf/1e88f274-48ba-41e0-9d3b-d5054df5efb5},
}
23
@inbook{UEK:2168325045,
author = "Paweł Czubik",
title = "Pravovoj status i funkcii pol'skogo notariusa - èvoluciâ i predpolagaemoe razvitie",
booktitle = "Vnesudebnaâ zaŝita prav fizičeskih i ûridičeskih lic : sovremennoe sostoânie i perspektivy razvitiâ notariata",
pages = "37-42",
adress = "Minsk",
publisher = "Al'tiora Forte",
year = "2018",
isbn = "978-985-7175-49-9",
}
24
@article{UEK:2168330169,
author = "Paweł Czubik",
title = "Potrzeba uregulowania losu depozytów notarialnych w przypadku likwidacji kancelarii notarialnej",
journal = "Krakowski Przegląd Notarialny",
number = "R. 3, 3",
pages = "11-24",
year = "2018",
url = {http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_3_(Nr_3)_LIPIEC_WRZESIEN_2018.pdf},
}
25
@inbook{UEK:2168315555,
author = "Paweł Czubik",
title = "Legalizacja dokumentów w ustawie z 25.06.2015 r. - Prawo konsularne",
booktitle = "Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi",
pages = "37-47",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
isbn = "978-83-8107-156-7",
}
26
@article{UEK:2168317999,
author = "Paweł Czubik",
title = "Wpływ odwołania i zmiany postanowień testamentowych na wybór prawa z art. 22 lub na domniemany wybór prawa z art. 83 ust. 4 europejskiego rozporządzenia spadkowego",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "2 (72)",
pages = "5-16",
year = "2017",
url = {},
}
27
@article{UEK:2168316925,
author = "Paweł Czubik",
title = "Jeszcze o obowiązku informacyjnym w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców - uwagi na tle bieżącej praktyki notarialnej",
journal = "Krakowski Przegląd Notarialny",
number = "R. 2, 2",
pages = "9-19",
year = "2017",
url = {http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_2_(Nr_2)_KWIECIEN_CZERWIEC_2017.pdf},
}
28
@article{UEK:2168318017,
author = "Paweł Czubik",
title = "Polskie dokumenty urzędowe jako dowód w obrocie cywilnoprawnym za granicą",
journal = "Człowiek i Dokumenty",
number = "46",
pages = "6-13",
year = "2017",
url = {https://www.pwpw.pl/Czlowiek_i_dokumenty},
}
29
@article{UEK:2168322143,
author = "Paweł Czubik",
title = "Europejskie rozporządzenie o doręczaniu dokumentów (nr 1393/2007) i jego potencjalne zastosowanie do polskiego notariusza",
journal = "Krakowski Przegląd Notarialny",
number = "R. 2, 4",
pages = "55-64",
year = "2017",
url = {http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%202%20(Nr%204)%20PA%C5%B9DZIERNIK_GRUDZIE%C5%83%202017.pdf},
}
30
@article{UEK:2168313337,
author = "Paweł Czubik",
title = "Konsekwencje nowelizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców dla praktyki notyfikacyjnej polskiego notariusza",
journal = "Krakowski Przegląd Notarialny",
number = "R. 2, 1",
pages = "23-45",
year = "2017",
url = {http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%202%20(Nr%201)%20STYCZE%C5%83%202017.pdf},
}
31
@article{UEK:2168322561,
author = "Paweł Czubik",
title = "Dokumenty zagraniczne jako dowód w polskim procesie cywilnym",
journal = "Człowiek i Dokumenty",
number = "47",
pages = "52-60",
year = "2017",
url = {https://www.pwpw.pl/Czlowiek_i_dokumenty},
}
32
@article{UEK:2168316933,
author = "Paweł Czubik",
title = "Krytyczna analiza postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2016 r., I CSK 64/15",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 15",
pages = "168-175",
year = "2017",
url = {http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/138959185/P.+Czubik.pdf},
}
33
@article{UEK:2168322139,
author = "Paweł Czubik",
title = "Pierwokup gruntów pod wodami stojącymi - refleksja na kanwie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "3 (73)",
pages = "5-14",
year = "2017",
url = {},
}
34
@inbook{UEK:2168322005,
author = "Paweł Czubik",
title = "Niewolnictwo w mahometanizmie",
booktitle = "Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej",
pages = "154-172",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Ryza",
year = "2017",
isbn = "978-83-948146-3-2",
}
35
@article{UEK:2168324523,
author = "Paweł Czubik",
title = "Obowiązki informacyjne wynikające z noweli ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców a czynności notarialne polskich konsulów",
journal = "Studia Prawnoustrojowe",
number = "38",
pages = "171-182",
year = "2017",
url = {http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2017/38/171-182.pdf},
}
36
@book{UEK:2168321995,
title = "Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej",
editor = Czubik Paweł,
editor = Magoń Karol,
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Ryza",
year = "2017",
isbn = "978-83-948146-3-2",
}
37
@article{UEK:2168313875,
author = "Paweł Czubik",
title = "Kwalifikacja pojęcia formy pełnomocnictw amerykańskich : (replika w odpowiedzi na teksty dra Wojciecha Kwiatkowskiego w nr 4 i 9 Rejenta z 2016 r.)",
journal = "Rejent",
number = "R. 27, 4 (312)",
pages = "95-134",
year = "2017",
}
38
@article{UEK:2168312917,
author = "Paweł Czubik",
title = "Transgraniczne odrzucenie spadku w świetle rozporządzenia nr 650/2012 - zagadnienia wybrane",
journal = "Rejent",
number = "R. 27, 2 (310)",
pages = "16-29",
year = "2017",
}
39
@article{UEK:2168312911,
author = "Paweł Czubik",
title = "Protokół nr 12 do Europejskiej konwencji praw człowieka - zagrożenie dla pozycji ustrojowej notariatu RP?",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "4 (70)",
pages = "5-14",
year = "2016",
}
40
@article{UEK:2168307637,
author = "Paweł Czubik",
title = "Mechanizm uwierzytelniania dokumentów zagranicznych w relacjach polsko-marokańskich po akcesji Maroka do Konwencji haskiej",
journal = "Krakowski Przegląd Notarialny",
number = "R. 1, 3",
pages = "35-43",
year = "2016",
url = {http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_1_(NR_3)_LIPIEC_2016.pdf?t=0.6342042122735204},
}
41
@book{UEK:2168306027,
author = "Paweł Czubik",
title = "Podstawowe modele jurysdykcyjne w przypadku sporządzania aktu poświadczenia dziedziczenia i europejskiego poświadczenia spadkowego w krajowej praktyce notarialnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Multimedialny",
year = "2016",
isbn = "978-83-934132-7-0",
}
42
@article{UEK:2168306045,
author = "Paweł Czubik",
title = "Zawieranie przez obywateli państw zza wschodniej granicy umów majątkowych małżeńskich przed polskim notariuszem - zagadnienia praktyczne",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "1 (67)",
pages = "9-19",
year = "2016",
}
43
@article{UEK:2168307645,
author = "Paweł Czubik",
title = "Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z 1920 r. a prawo właściwe dla sprawy spadkowej wynikające z rozporządzenia europejskiego nr 650/2012",
journal = "Rejent",
number = "R. 26, 7 (303)",
pages = "141-150",
year = "2016",
}
44
@article{UEK:2168307629,
author = "Paweł Czubik",
title = "Sporządzanie Cząstkowego protokołu dziedziczenia przed konsulem - zapowiedź aktywizacji polskiej służby konsularnej w zakresie dokonywania czynności notarialnych?",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 14",
pages = "53-61",
year = "2016",
url = {http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/134551836/053-061_P.Czubik/e378f56d-3c9e-47bb-910b-d05651334726},
}
45
@article{UEK:2168307647,
author = "Paweł Czubik",
title = "Umowa prorogacyjna z art. 5 europejskiego rozporządzenia spadkowego jako nowa czynność notarialna",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "2 (68)",
pages = "5-26",
year = "2016",
}
46
@article{UEK:2168309203,
author = "Arkadiusz Adamczyk and Wojciech Arndt and Bogusław Banaszak and Andrzej Bryk and Paweł Czubik and Andrzej Dziadzio and Jolanta Jabłońska-Bonca and Anna Łabno and Jan Majchrowski and Maciej Marszał and Bogusław Nizieński and Bogdan Szlachta and Bogumił Szmulik and Jarosław Szymanek",
title = "Raport Zespołu Ekspertów do spraw Problematyki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2016 r.",
journal = "Przegląd Sejmowy",
number = "4(135)",
pages = "169-237",
year = "2016",
url = {http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/C002AB2376C99046C125803C0027ABE3/%24File/ps135.pdf},
}
47
@article{UEK:2168308275,
author = "Paweł Czubik",
title = "Ustawa konsularna - pierwszy komentarz po ponad trzydziestu latach obowiązywania",
journal = "Prawo i Więź",
number = "2 (16)",
pages = "81-87",
year = "2016",
}
48
@article{UEK:2168311125,
author = "Paweł Czubik",
title = "Kres stosowania klauzuli zgodność dokumentu z prawem miejsca wystawienia jako konsekwencja wejścia w życie od 1 listopada 2015 r. ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "3 (69)",
pages = "15-21",
year = "2016",
}
49
@article{UEK:2168306041,
author = "Paweł Czubik",
title = "Przepisy dotyczące odrzucenia spadku w europejskim rozporządzeniu spadkowym z perspektywy polskiego notariusza",
journal = "Krakowski Przegląd Notarialny",
number = "R. 1, 2",
pages = "9-16",
year = "2016",
url = {http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%201%20(Nr%202)%20KWIECIE%C5%83%202016.pdf?t=0.6887718361452588},
}
50
@article{UEK:2168310695,
author = "Paweł Czubik",
title = "Analiza wybranych zmian ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców na kanwie projektu rządowego z 24 sierpnia 2016 r.",
journal = "Krakowski Przegląd Notarialny",
number = "R. 1, 4",
pages = "61-75",
year = "2016",
url = {http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%201%20(Nr%204)%20PA%C5%BBDZIERNIK%202016.pdf?t=0.34759143920050506},
}
51
@book{UEK:2168306019,
title = "Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich)",
editor = Czubik Paweł,
editor = Burek Wojciech,
adress = "Kraków",
publisher = "Ziyad Raoof",
year = "2016",
isbn = "978-83-935927-1-5",
}
52
@misc{UEK:2168306023,
author = "Paweł Czubik and Wojciech Burek",
title = "Wstęp",
booktitle = "Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich)",
pages = "7-9",
adress = "Kraków",
publisher = "Ziyad Raoof",
year = "2016",
isbn = "978-83-935927-1-5",
}
53
@article{UEK:2168306047,
author = "Paweł Czubik",
title = "Niedopracowania legislacyjne i błędy konstrukcyjne w stosowanych od 17 VIII 2015 r. przepisach dotyczących aktów poświadczenia dziedziczenia zawartych w prawie o notariacie i przepisach intertemporalnych - zagadnienia wybrane",
journal = "Krakowski Przegląd Notarialny",
number = "R. 1, 1",
pages = "25-37",
year = "2016",
url = {http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_1_(NR_1)_STYCZEN_2016.pdf},
}
54
@inbook{UEK:2168306025,
author = "Paweł Czubik",
title = "Umowa o pomocy prawnej z 1988 r.",
booktitle = "Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich)",
pages = "121-133",
adress = "Kraków",
publisher = "Ziyad Raoof",
year = "2016",
isbn = "978-83-935927-1-5",
}
55
@article{UEK:2168306049,
author = "Paweł Czubik",
title = "Forma czy formularz, zakres formy czy zakres rejestrowy? - interpretacja strony formalnoprawnej i dowodowej pełnomocnictw wystawionych w USA w postępowaniu wieczystoksięgowym",
journal = "Rejent",
number = "R. 26, 3 (299)",
pages = "28-37",
year = "2016",
}
56
@article{UEK:2168302075,
author = "Paweł Czubik",
title = "Uwaga na kanwie tekstów Wojciecha Kwiatkowskiego zamieszczonych w Rejencie 2015, nr 6 i 7, dotyczących notariatu w USA",
journal = "Rejent",
number = "R. 25, 9 (293)",
pages = "148-153",
year = "2015",
}
57
@article{UEK:2168302121,
author = "Paweł Czubik",
title = "Obowiązywanie norm kolizyjnych z umów o pomocy prawnej zawartych z Białorusią, Ukrainą i Rosją w obrębie materii objętej zakresem zastosowania rozporządzeń europejskich",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "3 (65)",
pages = "19-28",
year = "2015",
}
58
@book{UEK:2168302023,
title = "Polskie prawo konsularne w okresie zmian",
editor = Czubik Paweł,
editor = Burek Wojciech,
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP",
year = "2015",
isbn = "978-83-63743-19-2",
}
59
@article{UEK:2168302203,
author = "Paweł Czubik",
title = "A magyar közjegyzöi meghatalmazások alaki érvényessége és bizonyító ereje Lengyelország területén",
journal = "Közjegyzők közlönye",
number = "2",
pages = "5-11",
year = "2015",
}
60
@inbook{UEK:2168302315,
author = "Paweł Czubik",
title = "Art. 75. [Stosunek do istniejących konwencji międzynarodowych]",
booktitle = "Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz",
pages = "342-350",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7621-9 ; 978-83-255-7622-6",
}
61
@article{UEK:2168302151,
author = "Pavel Čubik",
title = "Efektivnost na blgarski plnomoŝni w polskoto pravno prostranstvo",
journal = "Notarialen bûletin",
number = "1 (17)",
pages = "13-15",
year = "2015",
}
62
@article{UEK:2168302037,
author = "Paweł Czubik",
title = "Konwencja haska (apostille) w latach 2014-2015",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "4 (66)",
pages = "5-19",
year = "2015",
}
63
@inbook{UEK:2168303359,
author = "Paweł Czubik",
title = "Aktywność legislacyjna Unii Europejskiej w zakresie międzynarodowego prawa konsularnego - najnowsze zagadnienia wybrane",
booktitle = "Unia Europejska a prawo międzynarodowe : Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni",
pages = "27-32",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Zimowit",
year = "2015",
isbn = "978-83-7667-207-6",
}
64
@article{UEK:2168302489,
author = "Paweł Czubik",
title = "Nomina odiosa - czyli rzecz o karykaturalnym używaniu języka angielskiego w przekładach nazwisk pisanych cyrylicą w polskich dokumentach urzędowych",
journal = "Przegląd Prawa Publicznego",
number = "10 (103)",
pages = "22-30",
year = "2015",
}
65
@inbook{UEK:2168302043,
author = "Paweł Czubik",
title = "Uregulowanie statusu prawnomiędzynarodowego przedstawicieli państwa in statu nascendi na przykładzie Kurdystanu : (wnioski de lege ferenda)",
booktitle = "Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym",
pages = "250-260",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7881-7",
}
66
@article{UEK:2168302125,
author = "Paweł Czubik",
title = "Eficacitatea juridico-formală şi forţa probantă a procurilor româneşti în Polonia",
journal = "Buletinul notarilor publici",
number = "R. 19, 1",
pages = "29-32",
year = "2015",
}
67
@article{UEK:2168302183,
author = "Pavel Čubik",
title = "Čem dolžen rukovodstvovat'sâ notarius Rossijskoj Federacii pri sostavlenii doverennosti, prednaznačennoj dlâ ispol'zovaniâ na territorii Respubliki Pol'ša?",
journal = "Notarial'nyj Vestnik"",
number = "no. 2",
pages = "48-54",
year = "2015",
}
68
@article{UEK:2168302059,
author = "Paweł Czubik",
title = "Nieuznawanie urzędowych dokumentów zagranicznych wystawianych w ramach jurysdykcji tzw. państw nieuznanych - przypadek Tureckiej Republiki Północnego Cypru",
journal = "Państwo i Społeczeństwo",
number = "R. 15, 1",
pages = "11-20",
year = "2015",
}
69
@inbook{UEK:2168302135,
author = "Paweł Czubik",
title = "Stosunki dyplomatyczne, konsularne i quasi-konsularne z udziałem państw nieuznanych i pomiędzy nimi : przyczynek do teorii alternatywnej przestrzeni iuris gentium",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego",
pages = "178-198",
adress = "Warszawa",
publisher = "Bellona",
year = "2015",
isbn = "978-83-11-13716-5",
}
70
@inbook{UEK:2168302311,
author = "Paweł Czubik",
title = "Art. 22. [Wybór prawa]",
booktitle = "Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz",
pages = "145-153",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7621-9 ; 978-83-255-7622-6",
}
71
@article{UEK:2168302129,
author = "Paweł Czubik",
title = "Udel'ovanie plných mocí na Slovensku určených na použitie v Pol'sku : problematika formy úkonu a dôkaznej sily listiny",
journal = "Ars Notaria",
number = "3",
pages = "12-15",
year = "2015",
}
72
@article{UEK:2168302331,
author = "Paweł Czubik",
title = "Udział w drodze wspólnej jako nieobjęty reglamentacją sprzedaży gruntu na rzecz cudzoziemców : uwagi aprobujące na kanwie postanowienia z dnia 15 lutego 2012 r. Skarb Państwa (MSWiA) v. A.S. i M.W. (Sąd Okręgowy w Suwałkach, I Ca 346/11)",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "1 (63)",
pages = "51-58",
year = "2015",
}
73
@inbook{UEK:2168302031,
author = "Paweł Czubik",
title = "Czynności notarialne i legalizacyjne konsula w świetle nowej polskiej ustawy konsularnej - uwagi porównawcze na marginesie procesu legislacyjnego",
booktitle = "Polskie prawo konsularne w okresie zmian",
pages = "85-98",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP",
year = "2015",
isbn = "978-83-63743-19-2",
}
74
@article{UEK:2168302019,
author = "Paweł Czubik",
title = "Wpływ stosunków majątkowych małżeńskich na skuteczności dokonania w Austrii czynności rozporządzającej udziałem w nieruchomości położonej w Polsce - uwagi na tle postanowienia Sądu Rejonowego w Gostyninie - Wydział Ksiąg Wieczystych z 31 stycznia 2014 r.",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 13",
pages = "205-210",
year = "2015",
}
75
@article{UEK:2168302307,
author = "Paweł Czubik",
title = "Česká plná moc v polském právním systému",
journal = "Ad notam",
number = "1",
pages = "15-19",
year = "2015",
}
76
@article{UEK:2168302325,
author = "Paweł Czubik",
title = "Artykuł 48 Konwencji konsularnej zawartej między Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii jako podstawa zniesienia wymogu legalizacji we wzajemnych relacjach",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "2 (64)",
pages = "21-27",
year = "2015",
}
77
@article{UEK:2168302283,
author = "Paweł Czubik",
title = "Formalna učinkovitost i dokazna vrijednost hrvatskih javnobilježničkih punomoći pred poljskim javnim bilježnikom",
journal = "Javni bilježnik",
number = "41",
pages = "65-68",
year = "2015",
}
78
@article{UEK:2168302355,
author = "Paweł Czubik",
title = "Aktywność konsularna w zakresie transgranicznego transportu zwłok - analiza podstawowych regulacji na tle działań podjętych po katastrofie smoleńskiej wobec wątpliwości co do zakazu otwierania trumien",
journal = "Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego",
number = "5",
pages = "117-129",
year = "2014",
}
79
@article{UEK:2168302113,
author = "Paweł Czubik",
title = "Zagadnienia prawnokonsularne i kolizyjnoprawne w sporze dotyczącym kolekcji profesora Kostaneckiego : (znajdującej się w posiadaniu Muzeum Narodowego w Krakowie) - Case Study",
journal = "Kwartalnik Prawa Publicznego",
number = "R. 14, 1-2",
pages = "65-78",
year = "2014",
}
80
@article{UEK:2168302167,
author = "P. Čubìk",
title = "Ukraїna âk prijmaûča deržava v rozumìnnì konsul's'kogo prava ta mehanìzmi êvropejs'kogo konsul's'kogo zahistu",
journal = "Al'manah mìžnarodnogo prava",
number = "vip. 6",
pages = "17-24",
year = "2014",
}
81
@inbook{UEK:2168302109,
author = "Paweł Czubik",
title = "Konsul honorowy jako świadczący działania związane z europejską opieką konsularną",
booktitle = "Człowiek i prawo międzynarodowe : księga dedykowana Profesorowi Bogdanowi Wierzbickiemu",
pages = "69-78",
adress = "Białystok",
publisher = "Temida 2 Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku",
year = "2014",
isbn = "978-83-62813-70-4",
}
82
@inbook{UEK:2168334481,
author = "Paweł Czubik",
title = "Międzynarodowe i krajowe prawo konsularne - refleksja w 50-lecie kodyfikacji wiedeńskiej dotycząca stanu badań dziedziny w ostatnich latach w Polsce",
booktitle = "Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego : (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej)",
pages = "285-295",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Multimedialny",
year = "2014",
url = {http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/8cf38671-8c18-4ce2-8e46-fb238d7a9e39},
isbn = "978-83-934132-5-6",
}
83
@article{UEK:2168323435,
author = "Paweł Czubik",
title = "Wybrane regulacje kolizyjne wynikające z umów dwustronnych o pomocy prawnej w praktyce notarialnej",
journal = "Rejent",
number = "R. 23, 10(270)",
pages = "9-26",
year = "2013",
}
84
@article{UEK:2168322873,
author = "Paweł Czubik",
title = "Nowe prawo prywatne międzynarodowe w świetle praktyki notarialnej",
journal = "Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka",
number = "2",
pages = "20-23",
year = "2013",
}
85
@article{UEK:2168322875,
author = "Paweł Czubik",
title = "Nowe prawo prywatne międzynarodowe w świetle praktyki notarialnej",
journal = "Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka",
number = "3",
pages = "20-23",
year = "2013",
}
86
@article{UEK:2168313481,
author = "Paweł Czubik",
title = "Przypadki jednostronnego obowiązywania rozdzielności majątkowej małżeńskiej z elementem zagranicznym",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "3 (57)",
pages = "19-27",
year = "2013",
}
87
@article{UEK:2168313483,
author = "Paweł Czubik",
title = "Konsekwencje europejskiego rozporządzenia spadkowego (nr 650/2012) dla praktyki notarialnej : (zagadnienia dotyczące wyboru prawa właściwego dla dziedziczenia)",
journal = "Rejent",
number = "R. 23, 11(271)",
pages = "27-47",
year = "2013",
}
88
@article{UEK:2168313861,
author = "Paweł Czubik",
title = "Wymóg uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej na zmianę sposobu użytkowania lokalu",
journal = "Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka",
number = "3(28)",
pages = "5-14",
year = "2012",
}
89
@article{UEK:2168316245,
author = "Paweł Czubik and Krzysztof Żółkiewicz",
title = "Liczba możliwych relacji wielostronnych podmiotów iuris gentium oraz wymiar matematyczny potencjału traktatowego pojedynczego podmiotu",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 10",
pages = "201-208",
year = "2012",
url = {http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/060adbba-859c-45f4-9383-a7fd7ae2136d},
}
90
@inbook{UEK:2168314899,
author = "Paweł Czubik",
title = "Forma czysto prywatnoprawna czynności zagranicznej dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce a czynności notarialne polskiego konsula",
booktitle = "Consul est iuris et patriae defensor : księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi",
pages = "295-308",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją",
year = "2012",
url = {},
isbn = "978-83-63743-02-4",
}
91
@article{UEK:2168314461,
author = "Paweł Czubik",
title = "Przyjmowanie dokumentów zagranicznych wystawianych w ramach jurysdykcji tzw. państw nieuznanych (uwagi na tle specyficznego przypadku dokumentów z Tajwanu)",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "2 (52)",
pages = "43-52",
year = "2012",
}
92
@book{UEK:2168335399,
title = "Hereditas Mercaturæ : księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu",
editor = Czubik Paweł,
editor = Mach Zdzisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Multimedialny",
year = "2012",
edition = "Stan prawny na 15 października 2012 r.",
isbn = "978-83-934132-0-1",
}
93
@article{UEK:2168314459,
author = "Paweł Czubik",
title = "Klauzula generalna przewidująca rozsądny termin dla ustalenia treści prawa obcego - rzekome czy rzeczywiste niebezpieczeństwo dla praktyki notarialnej?",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "3 (53)",
pages = "5-13",
year = "2012",
}
94
@inbook{UEK:2168335443,
author = "Paweł Czubik",
title = "Azjatyckie drogi do regionalizmu handlowego - kilka wniosków w świetle stosowania porozumień o wolnym handlu przez Chiny",
booktitle = "Hereditas Mercaturæ : księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu",
pages = "210-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Multimedialny",
year = "2012",
edition = "Stan prawny na 15 października 2012 r.",
isbn = "978-83-934132-0-1",
}
95
@article{UEK:2168335601,
author = "Paweł Czubik and Ewa Kamarad",
title = "Zagraniczna czynność o charakterze rozporządzenia częścią masy spadkowej (odrzucenia części spadku ze wskazaniem nabywającego) dokonana zgodnie z prawem obcym - case study",
journal = "Palestra",
number = "R. 57, 3-4 (651-652)",
pages = "101-109",
year = "2012",
url = {http://palestra.pl/upload/14/84/66/1484664014_.pdf},
}
96
@article{UEK:2168316247,
author = "Paweł Czubik and Krzysztof Żółkiewicz",
title = "Matematyczne ustalenie zakresu obowiązywania prawa międzynarodowego umownego i zwyczajowego",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 9",
pages = "215-223",
year = "2011",
url = {http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/08699781-f796-452f-9693-00e2478a8ab5},
}
97
@book{UEK:2168311107,
author = "Paweł Czubik",
title = "Prawo dostępu do konsula w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-930883-8-6",
}
98
@article{UEK:2168313467,
author = "Paweł Czubik",
title = "Artykuł 25 nowej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe - przełom dla notariatu RP?",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "1 (47)",
pages = "29-46",
year = "2011",
}
99
@book{UEK:2168335401,
title = "Czynności cywilnoprawne konsula w krajowym obrocie notarialnym oraz praktyce służby zagranicznej RP : wybór materiałów źródłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Multimedialny",
year = "2010",
url = {},
edition = "Wyd. 2.",
isbn = "978-83-923759-6-8",
}
100
@article{UEK:2168313473,
author = "Paweł Czubik",
title = "Prawo właściwe dla formy umowy dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce i zawieranej inter absentes przez strony znajdujące się w różnych państwach",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "4 (46)",
pages = "5-15",
year = "2010",
}
101
@article{UEK:2168316211,
author = "Paweł Czubik",
title = "Legalizacja dokumentów krajowych przeznaczonych do użycia w państwie trzecim : case study na bazie bieżącej polskiej praktyki konsularnej",
journal = "Kwartalnik Prawa Publicznego",
number = "R. 10, 3",
pages = "199-207",
year = "2010",
url = {http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3-s199-207/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3-s199-207.pdf},
}
102
@article{UEK:2168313465,
author = "Paweł Czubik",
title = "Pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości sporządzane za granicą na obszarach objętych eksterytorialnością jurysdykcyjną",
journal = "Rejent",
number = "R. 20, 5 (229)",
pages = "16-30",
year = "2010",
}
103
@article{UEK:2168313471,
author = "Paweł Czubik",
title = "Dokumenty z państw nieuznanych w obrocie cywilnoprawny",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 7, z. 1",
pages = "119-133",
year = "2009",
url = {http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/cfcdddd8-0d15-4c0a-9784-837dad36db8f},
}
104
@article{UEK:2168325219,
author = "Paweł Czubik",
title = "Od legalizacji konsularnej ku klauzuli apostille raz jeszcze",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "2 (40)",
pages = "57-68",
year = "2009",
}
105
@article{UEK:2168325217,
author = "Paweł Czubik",
title = "Czy czynność dokonana przez konsula państwa obcego akredytowanego w państwie trzecim może wywołać skutki prawne w Polsce?",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "2 (36)",
pages = "5-16",
year = "2008",
}
106
@article{UEK:2168322959,
author = "Paweł Czubik",
title = "Glosa do orzeczenia Sądu Okręgowego w Łomży Wydział Cywilny z dnia 31 stycznia 2008 r. (Ca 276/07) wykluczającego możliwość uznania pełnomocnictw zagranicznych sporządzonych w formie wynikającej z obcego prawa",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "1 (35)",
pages = "39-44",
year = "2008",
}
107
@inbook{UEK:2168316031,
author = "Paweł Czubik",
title = "Zmierzch niektórych funkcji konsularnych w okresie pokodyfikacyjnym - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Prawo międzynarodowe : księga pamiątkowa profesor Renaty Szafarz",
pages = "126-139",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-60694-08-4",
}
108
@article{UEK:2168311101,
author = "Paweł Czubik",
title = "Nieprawidłowości w stosowaniu konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych",
journal = "Europejski Przegląd Sądowy",
number = "4",
pages = "24-28",
year = "2006",
}
109
@article{UEK:2168307761,
author = "Paweł Czubik",
title = "Krytycznie o praktyce wieczystoksięgowej dotyczącej klauzul apostille z Konwencji haskiej",
journal = "Kwartalnik Prawa Publicznego",
number = "R. 6, 3",
pages = "137-150",
year = "2006",
}
110
@article{UEK:2168314453,
author = "Paweł Czubik",
title = "Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2007 r., III CZP 21/07",
journal = "Rejent",
number = "R. 17, 12(200)",
pages = "168-177",
year = "2006",
}
111
@article{UEK:2168313469,
author = "Paweł Czubik",
title = "Czy możliwe jest ograniczenie zastosowania art. 12 PPM w związku z funkcjami legalizacyjnymi konsula RP w przypadku dokonanej zagranicą czynności dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce?",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 3",
pages = "106-118",
year = "2005",
url = {http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/16419a8f-2f8e-44d0-82ed-e2556664f621},
}
112
@inbook{UEK:2168311081,
author = "Paweł Czubik",
title = "Klauzule antyterrorystyczne w międzynarodowym prawie gospodarczym",
booktitle = "Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego",
pages = "77-86",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2005",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-918079-7-5",
}
113
@book{UEK:2168311079,
title = "Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego",
editor = Lankosz Kazimierz,
editor = Chorośnicki Michał,
editor = Czubik Paweł,
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2005",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-918079-7-5",
}
114
@book{UEK:2168311067,
author = "Paweł Czubik",
title = "Konwencja Haska : o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych",
adress = "Bydgoszcz; Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Branta",
year = "2005",
edition = "Wyd. 2 rozsz. i zm., stan na dzień 15.08.2005 r.",
isbn = "83-60186-05-7",
}
115
@article{UEK:2168312243,
author = "Paweł Czubik",
title = "Kilka uwag na temat dotychczasowych sukcesów i porażek polityki gospodarczej w ramach CEFTA wobec wycofania się z porozumienia państw Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii w związku z akcesją do Wspólnot Europejskich",
journal = "Forum Europejskie",
number = "8, Jesień",
pages = "7-10",
year = "2004",
}
116
@book{UEK:2168311065,
author = "Paweł Czubik",
title = "Konwencja Haska : o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych",
adress = "Bydgoszcz; Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Branta",
year = "2004",
edition = "Stan prawny na dzień 15.04.2004 r.",
isbn = "83-89073-69-2",
}
117
@book{UEK:2168311059,
author = "Paweł Czubik and Brygida Kuźniak",
title = "Organizacje międzynarodowe",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2004",
url = {},
edition = "Wyd. 2 rozsz. i zm.",
issn = "",
isbn = "83-7387-535-2",
}
118
@article{UEK:2168325221,
author = "Paweł Czubik",
title = "Zachowanie formy aktu notarialnego w przypadku pełnomocnictwa udzielonego za granicą - kilka uwag w nawiązaniu do praktyki polskiej",
journal = "Rejent",
number = "R. 14, 1(153)",
pages = "23-42",
year = "2004",
url = {http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/2004/1/1268.pdf},
}
119
@book{UEK:2168311075,
title = "Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego",
editor = Lankosz Kazimierz,
editor = Chorośnicki Michał,
editor = Czubik Paweł,
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Sto",
year = "2004",
edition = "Stan prawny: 15 czerwca 2004 r.",
isbn = "83-87829-97-8",
}
120
@article{UEK:2168313477,
author = "Paweł Czubik",
title = "Rozwiązania gwarantujące pewność obrotu w przypadku dokonania w formie zgodnej z prawem obcym czynności prawnej dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce - rozważania de lege ferenda",
journal = "Rejent",
number = "R. 14, 5(157)",
pages = "41-57",
year = "2004",
}
121
@article{UEK:2168313475,
author = "Paweł Czubik",
title = "Regulacje uniemożliwiające dokonywanie czynności notarialnych przez notariusza RP za granicą",
journal = "Rejent",
number = "R. 14, 8(160)",
pages = "194-202",
year = "2004",
url = {},
}
122
@inbook{UEK:2168311077,
author = "Paweł Czubik",
title = "Klauzule antyterrorystyczne w międzynarodowym prawie gospodarczym",
booktitle = "Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego",
pages = "81-90",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Sto",
year = "2004",
edition = "Stan prawny: 15 czerwca 2004 r.",
isbn = "83-87829-97-8",
}
123
@article{UEK:2168314463,
author = "Paweł Czubik",
title = "Wpływ przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu uwierzytelnienia zagranicznych dokumentów publicznych na praktykę notarialną - wybrane aspekty",
journal = "Rejent",
number = "R. 14, 12(164)",
pages = "86-107",
year = "2004",
}
124
@article{UEK:2168343119,
author = "Paweł Czubik",
title = "Konwencja haska o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów publicznych jako europejski i wspólnotowy mechanizm przepływu dokumentów - korzyści wynikające ze spodziewanego przystąpienia do niej Polski",
journal = "Przegląd Prawa Europejskiego",
number = "1(15)",
pages = "50-59",
year = "2004",
}
125
@article{UEK:2168307763,
author = "Paweł Czubik",
title = "Zgodność z Konstytucją warunków użycia na terytorium państwa dokumentów zagranicznych w świetle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Republiki Kolumbii",
journal = "Kwartalnik Prawa Publicznego",
number = "R. 3, 3",
pages = "137-157",
year = "2003",
url = {http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n3/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n3-s137-157/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n3-s137-157.pdf},
}
126
@article{UEK:2168320521,
author = "Paweł Czubik",
title = "Granice opieki konsularnej w prawie wspólnotowym : (wybrane problemy dotyczące interpretacji i możliwości zastosowania decyzji 95/553",
journal = "Kwartalnik Prawa Publicznego",
number = "R. 3, 4",
pages = "93-111",
year = "2003",
url = {http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n4/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n4-s93-111/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n4-s93-111.pdf},
}
127
@book{UEK:2168311061,
author = "Paweł Czubik and Brygida Kuźniak",
title = "Organizacje międzynarodowe",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-7247-165-7",
}
128
@book{UEK:2168311069,
author = "Paweł Czubik",
title = "Wolny handel towarami : podstawy międzynarodowoprawne regionalizmu handlowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "2002",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-7333-100-X",
}
129
@article{UEK:2168320419,
author = "Paweł Czubik",
title = "Structural Adjustment Clause - the Aims, Origin, Construction and Evolution : the Comparison with Other Safeguard Measures in the FTA Treaties",
journal = "Miscellanea Iuris Gentium",
number = "3-4",
pages = "53-66",
year = "2000",
url = {http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/657a5451-b01d-49dd-8d2d-35b6a713d4e9},
}
130
@inbook{UEK:2168311095,
author = "Paweł Czubik",
title = "Odstępstwa od zasad i reguł systemu GATT/WTO w stosunkach handlowych z państwami rozwijającymi się",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "89-100",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2000",
isbn = "83-88397-00-9",
}
131
@article{UEK:2168314457,
author = "Paweł Czubik",
title = "Glosa do postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z 16 kwietnia 1998 r., I Co 45/98",
journal = "Rejent",
number = "R. 9, 3(95)",
pages = "134-146",
year = "1999",
url = {http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/1999/3/Glosa_do_postanowienia_Sadu_Wojewodzkiego_w_Krakowie_z_dnia_16_kwietnia_1998r.I_Co_45_98.pdf},
}
132
@book{UEK:2168311115,
author = "Paweł Czubik and Michał Kowalski",
title = "Konsul honorowy : studium prawnomiędzynarodowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "1999",
isbn = "83-88114-06-9",
}
133
@article{UEK:2168313479,
author = "Paweł Czubik",
title = "Zniesienie wymogu legalizacji dokumentów zagranicznych w krajowym obrocie notarialnym",
journal = "Rejent",
number = "R. 9, 4(96)",
pages = "91-101",
year = "1999",
url = {http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/1999/4/Zniesienie_wymogu_legalizacji_dokumentow_zagranicznych_w_krajowym_obrocie_notarialnym.pdf},
}
134
@book{UEK:2168307759,
author = "Paweł Czubik",
title = "Legalizacja krajowa dokumentów zagranicznych przeznaczonych do obrotu prawnego w Polsce, krajowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-7211-021-2",
}
135
@book{UEK:2168311071,
author = "Paweł Czubik and Grzegorz Grela and Brygida Kuźniak and Dorota Lipiarska and Anna Mokrzycka and Iwona Szczepańska and Andrzej Zacharzewski and Jolanta Ziajka",
title = "Kazusy : prawo międzynarodowe publiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "1997",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-86393-75-0",
}
136
@book{UEK:2168311073,
author = "Aleksandra Sołtysińska and Paweł Czubik",
title = "CEFTA - Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu : komentarz do umowy międzynarodowej wraz z podaniem obecnie obowiązujących między stronami stawek celnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Audytoriat Oficyna Wydawnicza",
year = "1997",
url = {},
isbn = "83-86834-67-6",
}