Publications of the selected author
1

Title:
Benchmarking konkurencyjny przedsiębiorstw świadczących usługi noclegowe w Krakowie na podstawie danych e-WOM i metody SMART = Competitive Benchmarking of Enterprises Providing Accommodation Services in Krakow Based on e-WOM Data and the SMART Method
Source:
Spojrzenie na współczesną turystykę / red. Piotr Gryszel - Jelenia Góra: Wydawnictwo Ad Rem, 2018, s. 253-264. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65895-30-1
Nr:
2168325205
chapter in monograph
2

Title:
Pozycjonowanie rynkowe krakowskich hoteli przez pryzmat internetowych ocen konsumenckich = Market Positioning of Hotels in Krakow According Electronic Consumer Ratings
Source:
Marketing i Rynek. - nr 4 (2017) , s. 29-38. - Summ., streszcz.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316823
article
3

Title:
Zróżnicowanie postrzegania atrakcyjności produktu turystycznego Krakowa w ocenach użytkowników Tripadvisor.com = Differences in Perceiving the Attractiveness of Krakow's Tourist Product in the Opinion of Tourists
Source:
Współczesne oblicza turystyki / red. Krzysztof BORODAKO - Kraków: Wydawnictwo PROKSENIA, 2017, s. 191-200. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60789-65-0
Access mode:
Nr:
2168330969
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Determinants of demand for physical activity among students in Krakow
Source:
Physical Culture and Sport, Studies and Research. - vol. 74, iss. 1 (2017) , s. 34-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168318829
article
5

Author:
Szczepan Kościółek , Karolina Nessel
Title:
Impact of Mergers and Acquisitions on Sport Performance of Football Clubs in the Highest Professional League in Poland
Source:
Service Management. - vol. 15, no. 1 (2015) , s. 77-86. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 872)
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168300641
article
1
Benchmarking konkurencyjny przedsiębiorstw świadczących usługi noclegowe w Krakowie na podstawie danych e-WOM i metody SMART = Competitive Benchmarking of Enterprises Providing Accommodation Services in Krakow Based on e-WOM Data and the SMART Method / Szczepan KOŚCIÓŁEK // W: Spojrzenie na współczesną turystykę / red. Piotr Gryszel. - Jelenia Góra: Wydawnictwo Ad Rem, 2018. - S. 253-264. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65895-30-1
2
Pozycjonowanie rynkowe krakowskich hoteli przez pryzmat internetowych ocen konsumenckich = Market Positioning of Hotels in Krakow According Electronic Consumer Ratings / Szczepan Kościółek // Marketing i Rynek. - nr 4 (2017), s. 29-38. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Ko%C5%9Bcio%C5%82ek_From_MiR_4_2017_NR.pdf. - ISSN 1231-7853
3
Zróżnicowanie postrzegania atrakcyjności produktu turystycznego Krakowa w ocenach użytkowników Tripadvisor.com = Differences in Perceiving the Attractiveness of Krakow's Tourist Product in the Opinion of Tourists / Szczepan Kościółek // W: Współczesne oblicza turystyki / red. nauk. Krzysztof BORODAKO. - Kraków: Wydawnictwo PROKSENIA, 2017. - S. 191-200. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60789-65-0. - Pełny tekst: http://econftour.syskonf.pl/conf-data/ECONFTOUR/files/monografia_ECONFTOUR2017.pdf
4
Determinants of demand for physical activity among students in Krakow / Szczepan Kościółek // Physical Culture and Sport, Studies and Research [on-line]. - vol. 74, iss. 1 (2017), s. 34-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/pcssr.2017.74.issue-1/pcssr-2017-0009/pcssr-2017-0009.pdf. - ISSN 2081-2221
5
Impact of Mergers and Acquisitions on Sport Performance of Football Clubs in the Highest Professional League in Poland / Szczepan Kościółek, Karolina Nessel // Service Management. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 872). - vol. 15, no. 1 (2015), s. 77-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/872/SM-15_ZN-872_09_Nessel_Koszciozlzek.pdf. - ISSN 1898-0511
1
Kościółek S., (2018), Benchmarking konkurencyjny przedsiębiorstw świadczących usługi noclegowe w Krakowie na podstawie danych e-WOM i metody SMART. [W:] Gryszel P. (red.), Spojrzenie na współczesną turystykę, Jelenia Góra : Wydawnictwo Ad Rem, s. 253-264.
2
Kościółek S., (2017), Pozycjonowanie rynkowe krakowskich hoteli przez pryzmat internetowych ocen konsumenckich, "Marketing i Rynek", nr 4, s. 29-38; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Ko%C5%9Bcio%C5%82ek_From_MiR_4_2017_NR.pdf
3
Kościółek S., (2017), Zróżnicowanie postrzegania atrakcyjności produktu turystycznego Krakowa w ocenach użytkowników Tripadvisor.com. [W:] Borodako K. (red.), Współczesne oblicza turystyki, Kraków : Wydawnictwo PROKSENIA, s. 191-200.
4
Kościółek S., (2017), Determinants of demand for physical activity among students in Krakow, "Physical Culture and Sport, Studies and Research" [on-line], vol. 74, iss. 1, s. 34-42; https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/pcssr.2017.74.issue-1/pcssr-2017-0009/pcssr-2017-0009.pdf
5
Kościółek S., Nessel K., (2015), Impact of Mergers and Acquisitions on Sport Performance of Football Clubs in the Highest Professional League in Poland, "Service Management", vol. 15, no. 1, s. 77-86; http://www.wzieu.pl/zn/872/SM-15_ZN-872_09_Nessel_Koszciozlzek.pdf
1
@inbook{UEK:2168325205,
author = "Szczepan Kościółek",
title = "Benchmarking konkurencyjny przedsiębiorstw świadczących usługi noclegowe w Krakowie na podstawie danych e-WOM i metody SMART",
booktitle = "Spojrzenie na współczesną turystykę",
pages = "253-264",
adress = "Jelenia Góra",
publisher = "Wydawnictwo Ad Rem",
year = "2018",
isbn = "978-83-65895-30-1",
}
2
@article{UEK:2168316823,
author = "Szczepan Kościółek",
title = "Pozycjonowanie rynkowe krakowskich hoteli przez pryzmat internetowych ocen konsumenckich",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "4",
pages = "29-38",
year = "2017",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Ko%C5%9Bcio%C5%82ek_From_MiR_4_2017_NR.pdf},
}
3
@inbook{UEK:2168330969,
author = "Szczepan Kościółek",
title = "Zróżnicowanie postrzegania atrakcyjności produktu turystycznego Krakowa w ocenach użytkowników Tripadvisor.com",
booktitle = "Współczesne oblicza turystyki",
pages = "191-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo PROKSENIA",
year = "2017",
url = {http://econftour.syskonf.pl/conf-data/ECONFTOUR/files/monografia_ECONFTOUR2017.pdf},
isbn = "978-83-60789-65-0",
}
4
@article{UEK:2168318829,
author = "Szczepan Kościółek",
title = "Determinants of demand for physical activity among students in Krakow",
journal = "Physical Culture and Sport, Studies and Research",
number = "vol. 74, iss. 1",
pages = "34-42",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/pcssr-2017-0009},
url = {https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/pcssr.2017.74.issue-1/pcssr-2017-0009/pcssr-2017-0009.pdf},
}
5
@article{UEK:2168300641,
author = "Szczepan Kościółek and Karolina Nessel",
title = "Impact of Mergers and Acquisitions on Sport Performance of Football Clubs in the Highest Professional League in Poland",
journal = "Service Management",
number = "vol. 15, no. 1",
pages = "77-86",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/smt.2015.15-09},
url = {http://www.wzieu.pl/zn/872/SM-15_ZN-872_09_Nessel_Koszciozlzek.pdf},
issn = "1640-6818",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID