Publications of the selected author

1

Conference:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Title:
International Studies in Terms of Cultural Differences in Economic Sciences
Source:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 54. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168341903
varia
2

Title:
Użyteczność mierników oceny kondycji finansowej w szpitalnictwie na przykładzie wybranych województw = Utility of the Assessment Measures of the Financial Condition in Hospitality on a Sample of Selected Voivodships
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 3, t. 342 (2019) , s. 199-219. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168337981
article
3

Title:
Proces ekspansji chińskiej waluty juan w gospodarce światowej = The Process of Chinese Yuan Currency Expansion in the Global Economy
Source:
Społeczno-ekonomiczne aspekty życia w XXI wieku / red. Paulina Szymczyk, Monika Maciąg - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018, s. 154-170. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65932-37-2
Access mode:
Nr:
2168327357
chapter in monograph
4

Title:
Zastosowanie rachunku kosztów działań na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa = Activity-Based Costing in an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (978) (2018) , s. 107-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168334197
article
5

Title:
Rachunkowość jako podstawowe narzędzie systemu oceny dokonań szpitali w Polsce
Source:
Autorytet biznesu 3 / [red. Artur Maik, Martyna Dębska-Maik] - Kielce: Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, 2017, s. 190-212. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946145-4-6
Nr:
2168324985
chapter in monograph
6

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Areas of Implementation of the Activity-Based Costing in an Selected Enterprise = Obszary zastosowania rachunku kosztów działań na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 100-101. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336685
varia
7

Author:
Kogut Andrzej , Mokrzycka Katarzyna
Title:
Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
Source:
Autorytet biznesu 3 / [red. Artur Maik, Martyna Dębska-Maik] - Kielce: Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, 2017, s. 85-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946145-4-6
Nr:
2168324979
chapter in monograph
8

Author:
Mokrzycka Katarzyna , Kogut Andrzej
Title:
Pojęcie i metody pomiaru kosztów w przedsiębiorstwie = The Concept and Method of Measuring the Cost of the Enterprise
Source:
Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej / red. Krystyna Barczyk - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2017, s. 338-347. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-95-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324969
chapter in monograph
9

Title:
Rachunkowość jako podstawowe narzędzie systemu oceny dokonań szpitali w Polsce
Source:
Współczesne problemy w naukach o zdrowiu / [red. Martyna Dębska-Maik] - Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, 2017, s. 276-298. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946145-3-9
Nr:
2168324909
chapter in monograph
10

Title:
Problematyka kaskadowania w zrównoważonej karcie wyników na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
Source:
Rachunek kosztów i controlling : wybrane zagadnienia / red. nauk. Alfred Szydełko - Rzeszów: Wydawnictwo Edytorial, 2016, s. 98-123 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65551-30-6
Nr:
2168324933
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Kogut Andrzej , Mokrzycka Katarzyna
Title:
Rozwój zarządzania procesowego w polskich szpitalach
Source:
Autorytet biznesu / [red. Artur Maik, Martyna Dębska] - Kielce: Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, 2016, s. 159-171. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946145-0-8
Access mode:
Nr:
2168324823
chapter in monograph
12

Title:
Zrównoważona karta wyników na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
Source:
Wybrane problemy rachunkowości zarządczej i controllingu / red. nauk. Alfred Szydełko - Rzeszów: Wydawnictwo Edytorial, 2016, s. 100-121 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65551-29-0
Nr:
2168324955
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Mokrzycka Katarzyna , Ziajor Maciej
Conference:
IX Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Koła Naukowego Rewizji Finansowej "Audyt", Kraków, Polska, od 2014-11-26 do 2014-11-28
Title:
Koszt historyczny a wartość godziwa - koszty i korzyści
Source:
Praktyczny wymiar rachunkowości: podatki - rewizja - manipulacje - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015, s. 81-89 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-22-5
Nr:
2168324971
chapter in conference materials
14

Conference:
Ogólnopolska studencka konferencja adeptów rachunkowości, Toruń, Polska, od 2014-04-15 do 2014-04-16
Title:
Zróżnicowana karta wyników w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Cmolas
Source:
Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości / red. nauk. Sławomir Sojak, Piotr Kozak - Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Koło Naukowe Rachunkowości, 2015, s. 185-200 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-939400-1-1
Nr:
2168324959
chapter in conference materials
15

Author:
Mokrzycka Katarzyna , Ziajor Maciej
Conference:
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sigma Maraton, Łódź, Polska, od 2014-11-19 do 2014-11-21
Title:
Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie firmy Nestlé Polska S.A.
Source:
Sprawozdawczość finansowa w warunkach społecznej odpowiedzialności biznesu - Łódź: Uniwersytet Łódzki. Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości Sigma, 2014, s. 147-163 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63199-47-0
Nr:
2168324967
chapter in conference materials
16

Author:
Mokrzycka Katarzyna , Strojny Jacek
Title:
Stara i nowa Unia - analiza różnic w poziomie rozwoju krajów europejskich byłego bloku wschodniego
Source:
Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2013/2014 / [red. Marzena Hajduk-Stelmachowicz] - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2014, s. 27-45. - Streszcz.
ISBN:
978-83-7199-962-3
Nr:
2168324989
chapter in book
1
International Studies in Terms of Cultural Differences in Economic Sciences / Katarzyna MOKRZYCKA-KOGUT // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 54. - Dostępne tylko streszczenie
2
Użyteczność mierników oceny kondycji finansowej w szpitalnictwie na przykładzie wybranych województw = Utility of the Assessment Measures of the Financial Condition in Hospitality on a Sample of Selected Voivodships / Katarzyna MOKRZYCKA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 3, t. 342 (2019), s. 199-219. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/2935/5206. - ISSN 0208-6018
3
Proces ekspansji chińskiej waluty juan w gospodarce światowej = The Process of Chinese Yuan Currency Expansion in the Global Economy / Katarzyna MOKRZYCKA // W: Społeczno-ekonomiczne aspekty życia w XXI wieku / red. Paulina Szymczyk, Monika Maciąg. - Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018. - S. 154-170. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65932-37-2. - Pełny tekst: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/264/Spo%C5%82eczno-ekonomiczne%20aspekty%20%C5%BCycia%20w%20XXI%20wieku.pdf
4
Zastosowanie rachunku kosztów działań na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa = Activity-Based Costing in an Enterprise / Katrzyna MOKRZYCKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (978) (2018), s. 107-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1518. - ISSN 1898-6447
5
Rachunkowość jako podstawowe narzędzie systemu oceny dokonań szpitali w Polsce / Katarzyna MOKRZYCKA // W: Autorytet biznesu 3 / [red. Artur Maik, Martyna Dębska-Maik]. - Kielce : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, 2017. - S. 190-212. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946145-4-6
6
Areas of Implementation of the Activity-Based Costing in an Selected Enterprise = Obszary zastosowania rachunku kosztów działań na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa / Katarzyna MOKRZYCKA // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 100-101. - Dostępne tylko streszczenia
7
Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych / Andrzej Kogut, Katarzyna Mokrzycka // W: Autorytet biznesu 3 / [red. Artur Maik, Martyna Dębska-Maik]. - Kielce : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, 2017. - S. 85-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946145-4-6
8
Pojęcie i metody pomiaru kosztów w przedsiębiorstwie = The Concept and Method of Measuring the Cost of the Enterprise / Katarzyna Mokrzycka, Andrzej Kogut // W: Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej / red. Krystyna Barczyk. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2017. - S. 338-347. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60953-95-2
9
Rachunkowość jako podstawowe narzędzie systemu oceny dokonań szpitali w Polsce / Katarzyna MOKRZYCKA // W: Współczesne problemy w naukach o zdrowiu / [red. Martyna Dębska-Maik]. - Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, 2017. - S. 276-298. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946145-3-9
10
Problematyka kaskadowania w zrównoważonej karcie wyników na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa / Katarzyna Mokrzycka // W: Rachunek kosztów i controlling : wybrane zagadnienia / red. nauk. Alfred Szydełko. - Rzeszów : Wydawnictwo Edytorial, 2016. - S. 98-123. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65551-30-6
11
Rozwój zarządzania procesowego w polskich szpitalach / Andrzej Kogut, Katarzyna Mokrzycka // W: Autorytet biznesu / [red. Artur Maik, Martyna Dębska]. - Kielce : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, 2016. - S. 159-171. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946145-0-8. - Pełny tekst: http://fundacjabiznesuinauki.pl/wp-content/uploads/2017/01/Autorytet-Biznesuuuu-1.pdf
12
Zrównoważona karta wyników na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa / Katarzyna Mokrzycka // W: Wybrane problemy rachunkowości zarządczej i controllingu / red. nauk. Alfred Szydełko. - Rzeszów : Wydawnictwo Edytorial, 2016. - S. 100-121. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65551-29-0
13
Koszt historyczny a wartość godziwa - koszty i korzyści / Katarzyna Mokrzycka, Maciej Ziajor // W: Praktyczny wymiar rachunkowości: podatki - rewizja - manipulacje. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - S. 81-89. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-22-5
14
Zróżnicowana karta wyników w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Cmolas / Katarzyna Mokrzycka // W: Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości / red. nauk. Sławomir Sojak, Piotr Kozak. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Koło Naukowe Rachunkowości, 2015. - S. 185-200. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939400-1-1
15
Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie firmy Nestlé Polska S.A. / Katarzyna Mokrzycka, Maciej Ziajor // W: Sprawozdawczość finansowa w warunkach społecznej odpowiedzialności biznesu. - Łódź : Uniwersytet Łódzki. Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości Sigma, 2014. - S. 147-163. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63199-47-0
16
Stara i nowa Unia - analiza różnic w poziomie rozwoju krajów europejskich byłego bloku wschodniego / Katarzyna Mokrzycka, Jacek Strojny // W: Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2013/2014 / [red. Marzena Hajduk-Stelmachowicz]. - Rzeszów : Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2014. - S. 27-45. - Streszcz. - ISBN 978-83-7199-962-3
1
Mokrzycka-Kogut K., (2019), International Studies in Terms of Cultural Differences in Economic Sciences. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 54.
2
Mokrzycka K., (2019), Użyteczność mierników oceny kondycji finansowej w szpitalnictwie na przykładzie wybranych województw, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 3, t. 342, s. 199-219; https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/2935/5206
3
Mokrzycka K., (2018), Proces ekspansji chińskiej waluty juan w gospodarce światowej. [W:] Szymczyk P., Maciąg M. (red.), Społeczno-ekonomiczne aspekty życia w XXI wieku, Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., s. 154-170.
4
Mokrzycka K., (2018), Zastosowanie rachunku kosztów działań na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (978), s. 107-122; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1518
5
Mokrzycka K., (2017), Rachunkowość jako podstawowe narzędzie systemu oceny dokonań szpitali w Polsce. [W:] Maik A., Dębska-Maik M. (red.), Autorytet biznesu 3, Kielce : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, s. 190-212.
6
Mokrzycka K., (2017), Areas of Implementation of the Activity-Based Costing in an Selected Enterprise. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 100-101.
7
Kogut A., Mokrzycka K., (2017), Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych. [W:] Maik A., Dębska-Maik M. (red.), Autorytet biznesu 3, Kielce : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, s. 85-107.
8
Mokrzycka K., Kogut A., (2017), Pojęcie i metody pomiaru kosztów w przedsiębiorstwie. [W:] Barczyk K. (red.), Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej, Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, s. 338-347.
9
Mokrzycka K., (2017), Rachunkowość jako podstawowe narzędzie systemu oceny dokonań szpitali w Polsce. [W:] Dębska-Maik M. (red.), Współczesne problemy w naukach o zdrowiu, Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, s. 276-298.
10
Mokrzycka K., (2016), Problematyka kaskadowania w zrównoważonej karcie wyników na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. [W:] Szydełko A. (red.), Rachunek kosztów i controlling : wybrane zagadnienia, Rzeszów : Wydawnictwo Edytorial, s. 98-123.
11
Kogut A., Mokrzycka K., (2016), Rozwój zarządzania procesowego w polskich szpitalach. [W:] Maik A., Dębska M. (red.), Autorytet biznesu, Kielce : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, s. 159-171.
12
Mokrzycka K., (2016), Zrównoważona karta wyników na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. [W:] Szydełko A. (red.), Wybrane problemy rachunkowości zarządczej i controllingu, Rzeszów : Wydawnictwo Edytorial, s. 100-121.
13
Mokrzycka K., Ziajor M., (2015), Koszt historyczny a wartość godziwa - koszty i korzyści. [W:] Praktyczny wymiar rachunkowości: podatki - rewizja - manipulacje, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 81-89.
14
Mokrzycka K., (2015), Zróżnicowana karta wyników w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Cmolas. [W:] Sojak S., Kozak P. (red.), Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości, Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Koło Naukowe Rachunkowości, s. 185-200.
15
Mokrzycka K., Ziajor M., (2014), Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie firmy Nestlé Polska S.A.. [W:] Sprawozdawczość finansowa w warunkach społecznej odpowiedzialności biznesu, Łódź : Uniwersytet Łódzki. Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości Sigma, s. 147-163.
16
Mokrzycka K., Strojny J., (2014), Stara i nowa Unia - analiza różnic w poziomie rozwoju krajów europejskich byłego bloku wschodniego. [W:] Hajduk-Stelmachowicz M. (red.), Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2013/2014, Rzeszów : Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, s. 27-45.
1
@misc{UEK:2168341903,
author = "Mokrzycka-Kogut Katarzyna and ",
title = "International Studies in Terms of Cultural Differences in Economic Sciences",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "54",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168337981,
author = "Mokrzycka Katarzyna",
title = "Użyteczność mierników oceny kondycji finansowej w szpitalnictwie na przykładzie wybranych województw",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 3, t. 342",
pages = "199-219",
year = "2019",
}
3
@inbook{UEK:2168327357,
author = "Mokrzycka Katarzyna",
title = "Proces ekspansji chińskiej waluty juan w gospodarce światowej",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne aspekty życia w XXI wieku",
pages = "154-170",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.",
year = "2018",
isbn = "978-83-65932-37-2",
}
4
@article{UEK:2168334197,
author = "Mokrzycka Katarzyna",
title = "Zastosowanie rachunku kosztów działań na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (978)",
pages = "107-122",
year = "2018",
}
5
@inbook{UEK:2168324985,
author = "Mokrzycka Katarzyna",
title = "Rachunkowość jako podstawowe narzędzie systemu oceny dokonań szpitali w Polsce",
booktitle = "Autorytet biznesu 3",
pages = "190-212",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki",
year = "2017",
isbn = "978-83-946145-4-6",
}
6
@misc{UEK:2168336685,
author = "Mokrzycka Katarzyna",
title = "Areas of Implementation of the Activity-Based Costing in an Selected Enterprise",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "100-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
7
@inbook{UEK:2168324979,
author = "Kogut Andrzej and Mokrzycka Katarzyna",
title = "Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych",
booktitle = "Autorytet biznesu 3",
pages = "85-107",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki",
year = "2017",
isbn = "978-83-946145-4-6",
}
8
@inbook{UEK:2168324969,
author = "Mokrzycka Katarzyna and Kogut Andrzej",
title = "Pojęcie i metody pomiaru kosztów w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej",
pages = "338-347",
adress = "Katowice",
publisher = "Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego",
year = "2017",
isbn = "978-83-60953-95-2",
}
9
@inbook{UEK:2168324909,
author = "Mokrzycka Katarzyna",
title = "Rachunkowość jako podstawowe narzędzie systemu oceny dokonań szpitali w Polsce",
booktitle = "Współczesne problemy w naukach o zdrowiu",
pages = "276-298",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki",
year = "2017",
isbn = "978-83-946145-3-9",
}
10
@inbook{UEK:2168324933,
author = "Mokrzycka Katarzyna",
title = "Problematyka kaskadowania w zrównoważonej karcie wyników na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Rachunek kosztów i controlling : wybrane zagadnienia",
pages = "98-123",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Edytorial",
year = "2016",
isbn = "978-83-65551-30-6",
}
11
@inbook{UEK:2168324823,
author = "Kogut Andrzej and Mokrzycka Katarzyna",
title = "Rozwój zarządzania procesowego w polskich szpitalach",
booktitle = "Autorytet biznesu",
pages = "159-171",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki",
year = "2016",
isbn = "978-83-946145-0-8",
}
12
@inbook{UEK:2168324955,
author = "Mokrzycka Katarzyna",
title = "Zrównoważona karta wyników na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wybrane problemy rachunkowości zarządczej i controllingu",
pages = "100-121",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Edytorial",
year = "2016",
isbn = "978-83-65551-29-0",
}
13
@inbook{UEK:2168324971,
author = "Mokrzycka Katarzyna and Ziajor Maciej",
title = "Koszt historyczny a wartość godziwa - koszty i korzyści",
booktitle = "Praktyczny wymiar rachunkowości: podatki - rewizja - manipulacje",
pages = "81-89",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-22-5",
}
14
@inbook{UEK:2168324959,
author = "Mokrzycka Katarzyna",
title = "Zróżnicowana karta wyników w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Cmolas",
booktitle = "Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości",
pages = "185-200",
adress = "Toruń",
publisher = "Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Koło Naukowe Rachunkowości",
year = "2015",
isbn = "978-83-939400-1-1",
}
15
@inbook{UEK:2168324967,
author = "Mokrzycka Katarzyna and Ziajor Maciej",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie firmy Nestlé Polska S.A.",
booktitle = "Sprawozdawczość finansowa w warunkach społecznej odpowiedzialności biznesu",
pages = "147-163",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki. Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości Sigma",
year = "2014",
isbn = "978-83-63199-47-0",
}
16
@inbook{UEK:2168324989,
author = "Mokrzycka Katarzyna and Strojny Jacek",
title = "Stara i nowa Unia - analiza różnic w poziomie rozwoju krajów europejskich byłego bloku wschodniego",
booktitle = "Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2013/2014",
pages = "27-45",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2014",
isbn = "978-83-7199-962-3",
}