Publications of the selected author
1

Author:
Wioletta Nogaj
Title:
Logistyczna koncepcja gospodarki olejami odpadowymi w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2016
Physical description:
198 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-354
Nr:
2168315731
doctoral dissertation
2

Author:
Władysław Szczepankiewicz , Barbara Iwankiewicz-Rak
Title:
Badania systemu dystrybucji
Source:
Badania marketingowe : metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku / red. Krystyna Mazurek-Łopacińska - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 461-511
Series:
(Marketing - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-18771-2
Nr:
2168311641
chapter in textbook
3

Author:
Title:
Współpraca w łańcuchu dostaw jako element zapobiegania stratom w sektorze FMCG
Source:
Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi dr. hab. Piotrowi Blaikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Sabina Kauf - Opole: Uniwersytet Opolski, 2012, s. 111-122
ISBN:
978-83-7395-504-2
Nr:
2168238092
chapter in monograph
4

Title:
Rola instytucji handlu w kształtowaniu odpowiedzialnego łańcucha dostaw = Role of the Institution of the Trade in the Forming of the Responsible Supply Chain
Source:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 6 (2012) , s. 23-27
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168251972
article
5

Title:
Handel w zarządzaniu łańcuchem dostaw opartym na popycie = Trade in Demand-Based Supply Chain
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4 (2011) , s. 10-17. - Summ., rez.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222782
article
6

Title:
Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2011
Physical description:
224 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-543-7
Nr:
2168224560
monograph
7

Title:
Rola zarządzania wiedzą w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw
Source:
Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK, s. 74-118 - Bibliogr.
Signature:
NP-1096/Magazyn
Nr:
2168245272
chapter in unpublished scientific work
See main document
8

Title:
Metody pomiaru atrakcyjności handlowej miast = Methods of Measuring the Commercial Attractiveness of Towns
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 757 (2008) , s. 85-104. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50421
article
9

Title:
Usługi wspomagające przepływy fizyczne w handlu : rozwój i tendencje zmian
Source:
Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1] / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK, s. 75-125 - Bibliogr.
Signature:
NP-1247/[1]/Magazyn
Nr:
2168225736
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Title:
Zmiany miejskiej sieci osadniczej Polski jako determinanta kształtowania marketingowych strategii rozwoju miast = Changes in the Urban Sefflemenf Nefwork in Poland as a Determinant in Shaping Urban Development Marketing Strategies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 694 (2006) , s. s.61-82. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52760
article
11

Title:
Organizacja źródeł zaopatrzenia handlu detalicznego w kanałach rynku = Organisation of Supply Sources for Retail Trade in Market Channels
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 694 (2006) , s. 33-45. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52757
article
12

Author:
Władysław Szczepankiewicz , Barbara Iwankiewicz-Rak
Title:
Badania systemu dystrybucji
Source:
Badania marketingowe : teoria i praktyka / red. Krystyna Mazurek-Łopacińska - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 397-432
ISBN:
83-01-14256-1
Nr:
2166504056
chapter in monograph
13

Title:
Funkcjonowanie łańcuchów dostaw w organizacji sieciowej (Network Economy) = Functions of Supply Chains in Network Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 664 (2004) , s. 111-123. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220550
article
14

Title:
Obsługa logistyczna handlu detalicznego
Source:
Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju / red. Jan SZUMILAK - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 157-185
Series:
(Sprzedaż, Obsługa Klienta)
ISBN:
83-89355-20-5
Nr:
2166176813
chapter in textbook
See main document
15

Title:
Organizacja źródeł zaopatrzenia i rola handlu detalicznego w kanałach rynku
Source:
Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju / red. Jan SZUMILAK - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 119-155
Series:
(Sprzedaż, Obsługa Klienta)
ISBN:
83-89355-20-5
Nr:
2166176714
chapter in textbook
See main document
16

Title:
Rola handlu w kształtowaniu łańcucha dostaw
Source:
Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych / red. Marian Sołtysik - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004, s. 73-80
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-222-4
Nr:
2168265642
chapter in monograph
17

Title:
Rola powiązań produkcji i handlu w systemie dydstrybucji = The Role of Production - Trade Interlinks in Distribution Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 624 (2003) , s. 103-116. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222564
article
18

Title:
Obsługa klienta w organizacjach sieciowych
Source:
Marketing i Rynek. - 12 (2002) , s. 14-22
Nr:
2168236752
article
19

Title:
Obsługa logistyczna sektora handlu : uwarunkowania i kierunki zmian = Logistics Servicing of the Commercial Sector : Conditions and Directions of Change
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2002
Physical description:
259 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 151)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-130-1
Nr:
2168224702
monograph
20

Title:
Modele procesów współpracy w kanałach dystrybucji = Models of Cooperation Processes in Distribution Channels
Source:
Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 213-225. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-5-1
Nr:
2168240762
chapter in conference materials
See main document
21

Title:
Logistyczna koncepcja obsługi klienta jako czynnik kształtowania przewagi konkurencyjnej firmy = Logistic Concept of the Customer Service as a Factor of Forming the Competitive Advantage of a Company
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 4 (2001) , s. 113-125. - Tytuł numeru: Prace z zakresu marketingu - Bibliogr.
Nr:
2168242886
article
22

Title:
Rola logistyki w zarządzaniu marketingiem firmy
Source:
W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne / red. Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski, Anna Oherow-Urbaniec - Kraków; Księgarnia Akademicka: IZ UJ, 2000, s. 257-280 - Bibliogr.
ISBN:
83-7188-451-6
Nr:
2168229960
chapter in monograph
23

Title:
Handel i jego funkcje w systemie dystrybucji produktów
Source:
Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu / Andrzej SZROMNIK - kierownik, s. 48-73 - Bibliogr.
Signature:
NP-723/Magazyn
Nr:
2168269078
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Title:
Systemy logistyczne we współczesnym handlu
Source:
Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu / Andrzej SZROMNIK - kierownik, s. 292-332 - Bibliogr.
Signature:
NP-723/Magazyn
Nr:
2168269100
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Zintegrowane systemy zarządzania kategoriami produktów i powierzchnią sklepową
Source:
Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu / Andrzej SZROMNIK - kierownik, s. 333-350 - Bibliogr.
Signature:
NP-723/Magazyn
Nr:
2168269102
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Title:
Współczesne tendencje kształtowania systemów dystrybucji = Contemporary Trends of Distribution Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 524 (1999) , s. 83-96. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236932
article
27

Title:
Wpływ procesów integracyjnych na przemiany w organizacji dystrybucji
Source:
Integracja europejska a rynek / red. Lesław H. Haber - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1999, s. 98-113 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Profesjonalnej Szkoły Biznesu - Szkoły Wyższej w Krakowie ; nr 4-5)
ISBN:
83-7230-028-3
Nr:
2168371612
chapter in monograph
28

Title:
Droga do klienta
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 9/10 (1996) , s. 31-36 - Bibliogr.
Nr:
2168241000
article
29

Title:
Skuteczne szacowanie i kontrolowanie kosztów
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 7/8 (1996) , s. 27-30 - Bibliogr.
Nr:
2168240922
article
30

Title:
Portfolio pomocne w zakupach
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 6 (1996) , s. 46-51 - Bibliogr.
Nr:
2168240888
article
31

Title:
Bezpośrednia rentowność produktu (DPR) jako metoda pomiaru efektywności kanału dystrybucji
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 154-161 - Bibliogr.
Nr:
2168236640
chapter in conference materials
See main document
32

Title:
Logistyka marketingowa : organizacja zasilania materiałowego przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
72 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-72-6
Nr:
2168237204
academic script
33

Title:
Logistyka w marketingu
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
93 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-08-4
Nr:
2168237206
academic script
34

Title:
Preferencje konsumentów jako wyznacznik poziomu obsługi transportowej handlu = Consumers' Preferences as an Indicator of the Level of Transport Service of Trade
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 359 (1991) , s. 79-90. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168235612
article
35

Author:
Title:
Metody racjonalizacji przewozów w obrocie towarowym
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
256 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168269476
academic script
36

Title:
Zastosowanie metody Tinbergena do wyznaczania zmiennych sterowania w układzie usług transportowych na przykładzie przewozów pasażerskich w regionie krakowskim = Application of Tinberg Method to the Selection of Control Variables for Transport Services System on the Example of Passenger Traffic in Kraków District
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 277 (1988) , s. 165-182. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249724
article
37

Title:
Ekonometryczne metody budowy prognoz zapotrzebowania na przewozy pasażerskie (na przykładzie komunikacji autobusowej)
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
213 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/452
Nr:
2168309799
doctoral dissertation
Unpublished documents:
1

Title:
Targi w gospodarce rynkowej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
100 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
5/KHiIR/1/2012/S//005
Signature:
NP-1389/Magazyn
Nr:
2168272770
unpublished scientific work
2

Title:
Rozwój form instytucjonalnych handlu. Etap 2, Strukturalne uwarunkowania działalności handlowej w sektorach rozproszonych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
126 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
20/KHiIR/1/09/S/484
Signature:
NP-1247/2/Magazyn
Nr:
2168229488
unpublished scientific work
3

Title:
Handel w warunkach konkurencji
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2007
Physical description:
180 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
47/KHiIR/1/07/5/408
Signature:
NP-1186/Magazyn
Nr:
2168281827
unpublished scientific work
4

Title:
Handel w warunkach konkurencji
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
201 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
65/KHiIR/2006/S
Signature:
NP-1204/Magazyn
Nr:
2168275877
unpublished scientific work
5

Title:
Kształtowanie relacji w łańcuchach dostaw : (obszary kosztów transakcyjnych w firmie handlowej)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
156 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
Research program:
72/KHiIR/4/2005/S/244
Signature:
NP-1069/Magazyn
Nr:
2168259436
unpublished scientific work
6

Title:
Metody badania poziomu obsługi klienta - możliwości wykorzystania w ocenie jakości usług logistycznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
159 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
Research program:
58/KHiIR/4/2004/S/168
Signature:
NP-945/Magazyn
Nr:
2168259406
unpublished scientific work
7

Title:
Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
149 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
55/KHiIR/1/2004/S/165
Signature:
NP-928/Magazyn
Nr:
2168243922
unpublished scientific work
8

Title:
Handel w zmiennych warunkach otoczenia : studium przemian strukturalnych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
192 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
40/KHiIR/2/2001/S
Signature:
NP-780/Magazyn
Nr:
2168243918
unpublished scientific work
9

Title:
Targi i usługi targowe w strategii marketingowej przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
[130] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
62/KHiIR/1/2000/S
Signature:
NP-725/Magazyn
Nr:
2168244036
unpublished scientific work
10

Title:
Logistyka w zarządzaniu procesami dystrybucji w handlu
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
40 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
91/KHiIR/3/95/S
Signature:
NP-358/Magazyn
Nr:
2168271164
unpublished scientific work
1
Logistyczna koncepcja gospodarki olejami odpadowymi w Polsce / Wioletta Nogaj ; Promotor: Władysław SZCZEPANKIEWICZ. - Kraków, 2016. - 198 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003246
2
Badania systemu dystrybucji / Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Barbara Iwankiewicz-Rak // W: Badania marketingowe : metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - (Marketing - Wydawnictwo Naukowe PWN). - S. 461-511. - ISBN 978-83-01-18771-2
3
Współpraca w łańcuchu dostaw jako element zapobiegania stratom w sektorze FMCG / Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Janusz Liber // W: Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi dr. hab. Piotrowi Blaikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Sabina Kauf. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2012. - S. 111-122. - ISBN 978-83-7395-504-2
4
Rola instytucji handlu w kształtowaniu odpowiedzialnego łańcucha dostaw = Role of the Institution of the Trade in the Forming of the Responsible Supply Chain / Władysław SZCZEPANKIEWICZ // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 6 (2012), s. 23-27. - ISSN 1231-2037
5
Handel w zarządzaniu łańcuchem dostaw opartym na popycie = Trade in Demand-Based Supply Chain / Władysław SZCZEPANKIEWICZ // Handel Wewnętrzny. - nr 4 (2011), s. 10-17. - Summ., rez. - ISSN 0438-5403
6
Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw / Władysław SZCZEPANKIEWICZ. - Warszawa: Difin, 2011. - 224 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-543-7
7
Rola zarządzania wiedzą w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw / Władysław SZCZEPANKIEWICZ // W: Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK. - (2010), s. 74-118. - Bibliogr.
8
Metody pomiaru atrakcyjności handlowej miast = Methods of Measuring the Commercial Attractiveness of Towns / Krzysztof P. WOJADCKI, Władysław SZCZEPANKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 757 (2008), s. 85-104. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/151051637. - ISSN 1898-6447
9
Usługi wspomagające przepływy fizyczne w handlu : rozwój i tendencje zmian / Władysław SZCZEPANKIEWICZ // W: Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1] / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK. - (2008), s. 75-125. - Bibliogr.
10
Zmiany miejskiej sieci osadniczej Polski jako determinanta kształtowania marketingowych strategii rozwoju miast = Changes in the Urban Sefflemenf Nefwork in Poland as a Determinant in Shaping Urban Development Marketing Strategies / Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Krzysztof Piotr WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 694 (2006), s. s.61-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/106254361. - ISSN 0208-7944
11
Organizacja źródeł zaopatrzenia handlu detalicznego w kanałach rynku = Organisation of Supply Sources for Retail Trade in Market Channels / Władysław SZCZEPANKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 694 (2006), s. 33-45. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/106217305. - ISSN 0208-7944
12
Badania systemu dystrybucji / Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Barbara Iwankiewicz-Rak // W: Badania marketingowe : teoria i praktyka / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 397-432. - ISBN 83-01-14256-1
13
Funkcjonowanie łańcuchów dostaw w organizacji sieciowej (Network Economy) = Functions of Supply Chains in Network Economy / Władysław SZCZEPANKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 664 (2004), s. 111-123. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/66667479. - ISSN 0208-7944
14
Obsługa logistyczna handlu detalicznego / Władysław SZCZEPANKIEWICZ // W: Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju / red. Jan SZUMILAK. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Sprzedaż, Obsługa Klienta). - S. 157-185. - ISBN 83-89355-20-5
15
Organizacja źródeł zaopatrzenia i rola handlu detalicznego w kanałach rynku / Władysław SZCZEPANKIEWICZ // W: Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju / red. Jan SZUMILAK. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Sprzedaż, Obsługa Klienta). - S. 119-155. - ISBN 83-89355-20-5
16
Rola handlu w kształtowaniu łańcucha dostaw / Władysław SZCZEPANKIEWICZ // W: Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych / red. Marian Sołtysik. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 73-80. - ISBN 83-7246-222-4
17
Rola powiązań produkcji i handlu w systemie dydstrybucji = The Role of Production - Trade Interlinks in Distribution Systems / Władysław SZCZEPANKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 624 (2003), s. 103-116. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14862. - ISSN 0208-7944
18
Obsługa klienta w organizacjach sieciowych / Władysław SZCZEPANKIEWICZ // Marketing i Rynek. - 12 (2002), s. 14-22. - ISSN 1231-7853
19
Obsługa logistyczna sektora handlu : uwarunkowania i kierunki zmian = Logistics Servicing of the Commercial Sector : Conditions and Directions of Change / Władysław SZCZEPANKIEWICZ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2002. - 259 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 151). - ISBN 83-7252-130-1
20
Modele procesów współpracy w kanałach dystrybucji = Models of Cooperation Processes in Distribution Channels / Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 213-225. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-5-1
21
Logistyczna koncepcja obsługi klienta jako czynnik kształtowania przewagi konkurencyjnej firmy = Logistic Concept of the Customer Service as a Factor of Forming the Competitive Advantage of a Company / Władysław SZCZEPANKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Józefa FAMIELEC. - nr 4 (2001), s. 113-125. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu marketingu. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/430/401. - ISSN 1506-2635
22
Rola logistyki w zarządzaniu marketingiem firmy / Władysław SZCZEPANKIEWICZ // W: W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne / red. Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski, Anna Oherow-Urbaniec. - Kraków; Księgarnia Akademicka: IZ UJ, 2000. - S. 257-280. - Bibliogr. - ISBN 83-7188-451-6
23
Handel i jego funkcje w systemie dystrybucji produktów / Władysław SZCZEPANKIEWICZ // W: Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu / Andrzej SZROMNIK - kierownik. - (2000), s. 48-73. - Bibliogr.
24
Systemy logistyczne we współczesnym handlu / Władysław SZCZEPANKIEWICZ // W: Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu / Andrzej SZROMNIK - kierownik. - (2000), s. 292-332. - Bibliogr.
25
Zintegrowane systemy zarządzania kategoriami produktów i powierzchnią sklepową / Władysław SZCZEPANKIEWICZ // W: Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu / Andrzej SZROMNIK - kierownik. - (2000), s. 333-350. - Bibliogr.
26
Współczesne tendencje kształtowania systemów dystrybucji = Contemporary Trends of Distribution Systems / Władysław SZCZEPANKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 524 (1999), s. 83-96. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
27
Wpływ procesów integracyjnych na przemiany w organizacji dystrybucji / Władysław SZCZEPANKIEWICZ // W: Integracja europejska a rynek / red. Lesław H. Haber. - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1999. - (Prace Naukowe/Profesjonalna Szkoła Biznesu - Szkoła Wyższa w Krakowie, ISSN 1427-7719 ; nr 4-5). - S. 98-113. - Bibliogr. - ISBN 83-7230-028-3
28
Droga do klienta / Władysław SZCZEPANKIEWICZ // Marketing w Praktyce. - nr 9/10 (1996), s. 31-36. - Bibliogr. - ISSN 1425-8315
29
Skuteczne szacowanie i kontrolowanie kosztów / Elżbieta GASZYŃSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ // Marketing w Praktyce. - nr 7/8 (1996), s. 27-30. - Bibliogr. - ISSN 1425-8315
30
Portfolio pomocne w zakupach / Władysław SZCZEPANKIEWICZ // Marketing w Praktyce. - nr 6 (1996), s. 46-51. - Bibliogr. - ISSN 1425-8315
31
Bezpośrednia rentowność produktu (DPR) jako metoda pomiaru efektywności kanału dystrybucji / Elżbieta GASZYŃSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ // W: Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 154-161. - Bibliogr.
32
Logistyka marketingowa : organizacja zasilania materiałowego przedsiębiorstw / Władysław SZCZEPANKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 72 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-72-6
33
Logistyka w marketingu / Władysław SZCZEPANKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 93 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-08-4
34
Preferencje konsumentów jako wyznacznik poziomu obsługi transportowej handlu = Consumers' Preferences as an Indicator of the Level of Transport Service of Trade / Małgorzata BIERNAT, Władysław SZCZEPANKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 359 (1991), s. 79-90. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
35
Metody racjonalizacji przewozów w obrocie towarowym / Andrzej CAŁCZYŃSKI, Joanna Sochańska, Władysław SZCZEPANKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 256 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
36
Zastosowanie metody Tinbergena do wyznaczania zmiennych sterowania w układzie usług transportowych na przykładzie przewozów pasażerskich w regionie krakowskim = Application of Tinberg Method to the Selection of Control Variables for Transport Services System on the Example of Passenger Traffic in Kraków District / Anna LITWA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 277 (1988), s. 165-182. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
37
Ekonometryczne metody budowy prognoz zapotrzebowania na przewozy pasażerskie (na przykładzie komunikacji autobusowej) / Władysław Szczepankiewicz ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1981. - 213 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
38
Targi w gospodarce rynkowej / Andrzej SZROMNIK, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Adam FIGIEL, Krzysztof P. WOJDACKI, Sebastian BRAŃKA, Iryna MANCZAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 100 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
39
Rozwój form instytucjonalnych handlu. Etap 2, Strukturalne uwarunkowania działalności handlowej w sektorach rozproszonych / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK ; autorzy: Jan SZUMILAK, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Grażyna ŚMIGIELSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Jarosław PLICHTA, Adam FIGIEL, Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA, Sebastian BRAŃKA, Karolina ORZEŁ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 126 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
40
Handel w warunkach konkurencji / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK ; członkowie zespołu: Adam FIGIEL, Jarosław PLICHTA, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2007. - 180 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
41
Handel w warunkach konkurencji / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK ; członkowie zespołu: Jan SZUMILAK, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Jarosław PLICHTA, Grażyna ŚMIGIELSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 201 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
42
Kształtowanie relacji w łańcuchach dostaw : (obszary kosztów transakcyjnych w firmie handlowej) / kierownik tematu: Władysław SZCZEPANKIEWICZ; zespół: Jacek BAZARNIK, Dominika KUBACKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 156 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
43
Metody badania poziomu obsługi klienta - możliwości wykorzystania w ocenie jakości usług logistycznych / kierownik tematu: Władysław SZCZEPANKIEWICZ; zespół: Jacek BAZARNIK, Dominika KUBACKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 159 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
44
Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań / zespół badawczy: Andrzej SZROMNIK, Jacek BAZARNIK, Adam FIGIEL, Regina KLIMKOWSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Krzysztof P. WOJDACKI, Krzysztof BORODAKO, Agnieszka ODOROWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 149 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
45
Handel w zmiennych warunkach otoczenia : studium przemian strukturalnych / Andrzej SZROMNIK - kierownik zespołu ; Jan SZUMILAK, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Krzysztof Piotr WOJDACKI, Regina KLIMKOWSKA, Jarosław PLICHTA, Dominika KUBACKA, Adam FIGIEL, Klaudia Bernacka. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 192 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
46
Targi i usługi targowe w strategii marketingowej przedsiębiorstw / kierownik tematu: Władysław SZCZEPANKIEWICZ ; autorzy: Andrzej SZROMNIK, Krzysztof P. WOJDACKI, Jarosław PLICHTA, Adam FIGIEL. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - [130] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
47
Logistyka w zarządzaniu procesami dystrybucji w handlu / Władysław SZCZEPANKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 40 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Nogaj W., (2016), Logistyczna koncepcja gospodarki olejami odpadowymi w Polsce, Prom. Szczepankiewicz W., Kraków : , 198 k.
2
Szczepankiewicz W., Iwankiewicz-Rak B., (2016), Badania systemu dystrybucji. [W:] Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe : metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 461-511.
3
Szczepankiewicz W., Liber J., (2012), Współpraca w łańcuchu dostaw jako element zapobiegania stratom w sektorze FMCG. [W:] Kauf S. (red.), Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi dr. hab. Piotrowi Blaikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 111-122.
4
Szczepankiewicz W., (2012), Rola instytucji handlu w kształtowaniu odpowiedzialnego łańcucha dostaw, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 6, s. 23-27.
5
Szczepankiewicz W., (2011), Handel w zarządzaniu łańcuchem dostaw opartym na popycie, "Handel Wewnętrzny", nr 4, s. 10-17.
6
Szczepankiewicz W., (2011), Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw, Warszawa : Difin, 224 s.
7
Szczepankiewicz W., (2010), Rola zarządzania wiedzą w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy, s. 74-118.
8
Wojdacki K., Szczepankiewicz W., (2008), Metody pomiaru atrakcyjności handlowej miast, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 757, s. 85-104; https://bazekon.uek.krakow.pl/151051637
9
Szczepankiewicz W., (2008), Usługi wspomagające przepływy fizyczne w handlu : rozwój i tendencje zmian. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1], s. 75-125.
10
Szczepankiewicz W., Wojdacki K., (2006), Zmiany miejskiej sieci osadniczej Polski jako determinanta kształtowania marketingowych strategii rozwoju miast, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 694, s. s.61-82; https://bazekon.uek.krakow.pl/106254361
11
Szczepankiewicz W., (2006), Organizacja źródeł zaopatrzenia handlu detalicznego w kanałach rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 694, s. 33-45; https://bazekon.uek.krakow.pl/106217305
12
Szczepankiewicz W., Iwankiewicz-Rak B., (2005), Badania systemu dystrybucji. [W:] Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe : teoria i praktyka, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 397-432.
13
Szczepankiewicz W., (2004), Funkcjonowanie łańcuchów dostaw w organizacji sieciowej (Network Economy), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 664, s. 111-123; https://bazekon.uek.krakow.pl/66667479
14
Szczepankiewicz W., (2004), Obsługa logistyczna handlu detalicznego. [W:] Szumilak J. (red.), Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 157-185.
15
Szczepankiewicz W., (2004), Organizacja źródeł zaopatrzenia i rola handlu detalicznego w kanałach rynku. [W:] Szumilak J. (red.), Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 119-155.
16
Szczepankiewicz W., (2004), Rola handlu w kształtowaniu łańcucha dostaw. [W:] Sołtysik M. (red.), Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 73-80.
17
Szczepankiewicz W., (2003), Rola powiązań produkcji i handlu w systemie dydstrybucji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 624, s. 103-116; https://bazekon.uek.krakow.pl/14862
18
Szczepankiewicz W., (2002), Obsługa klienta w organizacjach sieciowych, "Marketing i Rynek", 12, s. 14-22.
19
Szczepankiewicz W., (2002), Obsługa logistyczna sektora handlu: uwarunkowania i kierunki zmian, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 151), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 259 s.
20
Szczepankiewicz W., Światowiec J., (2002), Modele procesów współpracy w kanałach dystrybucji. [W:] Czubała A. (red.), Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 213-225.
21
Szczepankiewicz W., (2001), Logistyczna koncepcja obsługi klienta jako czynnik kształtowania przewagi konkurencyjnej firmy, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 4, s. 113-125; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/430/401
22
Szczepankiewicz W., (2000), Rola logistyki w zarządzaniu marketingiem firmy. [W:] Borkowski T., Marcinkowski A., Oherow-Urbaniec A. (red.), W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne, Kraków ; Księgarnia Akademicka : IZ UJ, s. 257-280.
23
Szczepankiewicz W., (2000), Handel i jego funkcje w systemie dystrybucji produktów. [W:] - kierownik (kierownik tematu), Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu, s. 48-73.
24
Szczepankiewicz W., (2000), Systemy logistyczne we współczesnym handlu. [W:] - kierownik (kierownik tematu), Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu, s. 292-332.
25
Szczepankiewicz W., (2000), Zintegrowane systemy zarządzania kategoriami produktów i powierzchnią sklepową. [W:] - kierownik (kierownik tematu), Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu, s. 333-350.
26
Szczepankiewicz W., (1999), Współczesne tendencje kształtowania systemów dystrybucji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 524, s. 83-96.
27
Szczepankiewicz W., (1999), Wpływ procesów integracyjnych na przemiany w organizacji dystrybucji. [W:] Haber (red.), Integracja europejska a rynek (Prace Naukowe Profesjonalnej Szkoły Biznesu - Szkoły Wyższej w Krakowie; nr 4-5), Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, s. 98-113.
28
Szczepankiewicz W., (1996), Droga do klienta, "Marketing w Praktyce", nr 9/10, s. 31-36.
29
Gaszyńska E., Szczepankiewicz W., (1996), Skuteczne szacowanie i kontrolowanie kosztów, "Marketing w Praktyce", nr 7/8, s. 27-30.
30
Szczepankiewicz W., (1996), Portfolio pomocne w zakupach, "Marketing w Praktyce", nr 6, s. 46-51.
31
Gaszyńska E., Szczepankiewicz W., (1996), Bezpośrednia rentowność produktu (DPR) jako metoda pomiaru efektywności kanału dystrybucji. [W:] Szumilak J. (red.), Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 154-161.
32
Szczepankiewicz W., (1996), Logistyka marketingowa: organizacja zasilania materiałowego przedsiębiorstw, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 72 s.
33
Szczepankiewicz W., (1994), Logistyka w marketingu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 93 s.
34
Biernat M., Szczepankiewicz W., (1991), Preferencje konsumentów jako wyznacznik poziomu obsługi transportowej handlu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 359, s. 79-90.
35
Całczyński A., Sochańska J., Szczepankiewicz W., (1988), Metody racjonalizacji przewozów w obrocie towarowym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 256 s.
36
Litwa A., Szczepankiewicz W., (1988), Zastosowanie metody Tinbergena do wyznaczania zmiennych sterowania w układzie usług transportowych na przykładzie przewozów pasażerskich w regionie krakowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 277, s. 165-182.
37
Szczepankiewicz W., (1981), Ekonometryczne metody budowy prognoz zapotrzebowania na przewozy pasażerskie (na przykładzie komunikacji autobusowej), Prom. Zeliaś A., Kraków : , 213 k.
38
Szromnik A., Szczepankiewicz W., Figiel A., Wojdacki K., Brańka S., Manczak I., (2013), Targi w gospodarce rynkowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 100 k.
39
Szumilak J., Surówka-Marszałek D., Śmigielska G., Szczepankiewicz W., Plichta J., Figiel A., Paliwoda-Matiolańska A., Brańka S., Orzeł K., (2009), Rozwój form instytucjonalnych handlu. Etap 2, Strukturalne uwarunkowania działalności handlowej w sektorach rozproszonych, Szromnik A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 126 s.
40
Figiel A., Plichta J., Surówka-Marszałek D., Szczepankiewicz W., Szromnik A., Szumilak J., (2007), Handel w warunkach konkurencji, Szromnik A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 180 k.
41
Szumilak J., Surówka-Marszałek D., Szczepankiewicz W., Plichta J., Śmigielska G., (2006), Handel w warunkach konkurencji, Szromnik A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 201 k.
42
Bazarnik J., Kubacka D., (2005), Kształtowanie relacji w łańcuchach dostaw: (obszary kosztów transakcyjnych w firmie handlowej), Szczepankiewicz W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 156 k.
43
Bazarnik J., Kubacka D., (2004), Metody badania poziomu obsługi klienta - możliwości wykorzystania w ocenie jakości usług logistycznych, Szczepankiewicz W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 159 k.
44
Szromnik A., Bazarnik J., Figiel A., Klimkowska R., Szczepankiewicz W., Wojdacki K., Borodako K., Odorowicz A., (2003), Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 149 s.
45
Szromnik A., Szumilak J., Szczepankiewicz W., Wojdacki K., Klimkowska R., Plichta J., Kubacka D., Figiel A., Bernacka K., (2001), Handel w zmiennych warunkach otoczenia: studium przemian strukturalnych, Szromnik A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 192 s.
46
Szromnik A., Wojdacki K., Plichta J., Figiel A., (2000), Targi i usługi targowe w strategii marketingowej przedsiębiorstw, Szczepankiewicz W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [130] s.
47
Szczepankiewicz W., (1996), Logistyka w zarządzaniu procesami dystrybucji w handlu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 40 k.
1
@unpublished{UEK:2168315731,
author = "Wioletta Nogaj",
title = "Logistyczna koncepcja gospodarki olejami odpadowymi w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2016",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003246},
}
2
@inbook{UEK:2168311641,
author = "Władysław Szczepankiewicz and Barbara Iwankiewicz-Rak",
title = "Badania systemu dystrybucji",
booktitle = "Badania marketingowe : metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku",
pages = "461-511",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-01-18771-2",
}
3
@inbook{UEK:2168238092,
author = "Władysław Szczepankiewicz and Janusz Liber",
title = "Współpraca w łańcuchu dostaw jako element zapobiegania stratom w sektorze FMCG",
booktitle = "Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi dr. hab. Piotrowi Blaikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin",
pages = "111-122",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2012",
isbn = "978-83-7395-504-2",
}
4
@article{UEK:2168251972,
author = "Władysław Szczepankiewicz",
title = "Rola instytucji handlu w kształtowaniu odpowiedzialnego łańcucha dostaw",
journal = "Gospodarka Materiałowa i Logistyka",
number = "6",
pages = "23-27",
year = "2012",
}
5
@article{UEK:2168222782,
author = "Władysław Szczepankiewicz",
title = "Handel w zarządzaniu łańcuchem dostaw opartym na popycie",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4",
pages = "10-17",
year = "2011",
}
6
@book{UEK:2168224560,
author = "Władysław Szczepankiewicz",
title = "Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-543-7",
}
7
@unpublished{UEK:2168245272,
author = "Władysław Szczepankiewicz",
title = "Rola zarządzania wiedzą w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw",
booktitle = "Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "74-118",
year = "2010",
}
8
@article{UEK:50421,
author = "Krzysztof P. Wojdacki and Władysław Szczepankiewicz",
title = "Metody pomiaru atrakcyjności handlowej miast",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "757",
pages = "85-104",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/151051637},
}
9
@unpublished{UEK:2168225736,
author = "Władysław Szczepankiewicz",
title = "Usługi wspomagające przepływy fizyczne w handlu : rozwój i tendencje zmian",
booktitle = "Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1]",
pages = "75-125",
year = "2008",
}
10
@article{UEK:52760,
author = "Władysław Szczepankiewicz and Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Zmiany miejskiej sieci osadniczej Polski jako determinanta kształtowania marketingowych strategii rozwoju miast",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "694",
pages = "s.61-82",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/106254361},
}
11
@article{UEK:52757,
author = "Władysław Szczepankiewicz",
title = "Organizacja źródeł zaopatrzenia handlu detalicznego w kanałach rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "694",
pages = "33-45",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/106217305},
}
12
@inbook{UEK:2166504056,
author = "Władysław Szczepankiewicz and Barbara Iwankiewicz-Rak",
title = "Badania systemu dystrybucji",
booktitle = "Badania marketingowe : teoria i praktyka",
pages = "397-432",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
isbn = "83-01-14256-1",
}
13
@article{UEK:2168220550,
author = "Władysław Szczepankiewicz",
title = "Funkcjonowanie łańcuchów dostaw w organizacji sieciowej (Network Economy)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "664",
pages = "111-123",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/66667479},
}
14
@inbook{UEK:2166176813,
author = "Władysław Szczepankiewicz",
title = "Obsługa logistyczna handlu detalicznego",
booktitle = "Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju",
pages = "157-185",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-20-5",
}
15
@inbook{UEK:2166176714,
author = "Władysław Szczepankiewicz",
title = "Organizacja źródeł zaopatrzenia i rola handlu detalicznego w kanałach rynku",
booktitle = "Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju",
pages = "119-155",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-20-5",
}
16
@inbook{UEK:2168265642,
author = "Władysław Szczepankiewicz",
title = "Rola handlu w kształtowaniu łańcucha dostaw",
booktitle = "Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych",
pages = "73-80",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-222-4",
}
17
@article{UEK:2168222564,
author = "Władysław Szczepankiewicz",
title = "Rola powiązań produkcji i handlu w systemie dydstrybucji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "624",
pages = "103-116",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14862},
}
18
@article{UEK:2168236752,
author = "Władysław Szczepankiewicz",
title = "Obsługa klienta w organizacjach sieciowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "12",
pages = "14-22",
year = "2002",
}
19
@book{UEK:2168224702,
author = "Władysław Szczepankiewicz",
title = "Obsługa logistyczna sektora handlu : uwarunkowania i kierunki zmian",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2002",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-130-1",
}
20
@inbook{UEK:2168240762,
author = "Władysław Szczepankiewicz and Justyna Światowiec",
title = "Modele procesów współpracy w kanałach dystrybucji",
booktitle = "Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "213-225",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-911355-5-1",
}
21
@article{UEK:2168242886,
author = "Władysław Szczepankiewicz",
title = "Logistyczna koncepcja obsługi klienta jako czynnik kształtowania przewagi konkurencyjnej firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "4",
pages = "113-125",
year = "2001",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2001.01.113125},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/430/401},
}
22
@inbook{UEK:2168229960,
author = "Władysław Szczepankiewicz",
title = "Rola logistyki w zarządzaniu marketingiem firmy",
booktitle = "W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne",
pages = "257-280",
adress = "Kraków; Księgarnia Akademicka",
publisher = "IZ UJ",
year = "2000",
isbn = "83-7188-451-6",
}
23
@unpublished{UEK:2168269078,
author = "Władysław Szczepankiewicz",
title = "Handel i jego funkcje w systemie dystrybucji produktów",
booktitle = "Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu",
pages = "48-73",
year = "2000",
}
24
@unpublished{UEK:2168269100,
author = "Władysław Szczepankiewicz",
title = "Systemy logistyczne we współczesnym handlu",
booktitle = "Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu",
pages = "292-332",
year = "2000",
}
25
@unpublished{UEK:2168269102,
author = "Władysław Szczepankiewicz",
title = "Zintegrowane systemy zarządzania kategoriami produktów i powierzchnią sklepową",
booktitle = "Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu",
pages = "333-350",
year = "2000",
}
26
@article{UEK:2168236932,
author = "Władysław Szczepankiewicz",
title = "Współczesne tendencje kształtowania systemów dystrybucji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "524",
pages = "83-96",
year = "1999",
}
27
@inbook{UEK:2168371612,
author = "Władysław Szczepankiewicz",
title = "Wpływ procesów integracyjnych na przemiany w organizacji dystrybucji",
booktitle = "Integracja europejska a rynek",
pages = "98-113",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu",
year = "1999",
issn = "1427-7719",
isbn = "83-7230-028-3",
}
28
@article{UEK:2168241000,
author = "Władysław Szczepankiewicz",
title = "Droga do klienta",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "9/10",
pages = "31-36",
year = "1996",
}
29
@article{UEK:2168240922,
author = "Elżbieta Gaszyńska and Władysław Szczepankiewicz",
title = "Skuteczne szacowanie i kontrolowanie kosztów",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "7/8",
pages = "27-30",
year = "1996",
}
30
@article{UEK:2168240888,
author = "Władysław Szczepankiewicz",
title = "Portfolio pomocne w zakupach",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "6",
pages = "46-51",
year = "1996",
}
31
@inbook{UEK:2168236640,
author = "Elżbieta Gaszyńska and Władysław Szczepankiewicz",
title = "Bezpośrednia rentowność produktu (DPR) jako metoda pomiaru efektywności kanału dystrybucji",
booktitle = "Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r.",
pages = "154-161",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
32
@book{UEK:2168237204,
author = "Władysław Szczepankiewicz",
title = "Logistyka marketingowa : organizacja zasilania materiałowego przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
isbn = "83-86439-72-6",
}
33
@book{UEK:2168237206,
author = "Władysław Szczepankiewicz",
title = "Logistyka w marketingu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-08-4",
}
34
@article{UEK:2168235612,
author = "Małgorzata Biernat and Władysław Szczepankiewicz",
title = "Preferencje konsumentów jako wyznacznik poziomu obsługi transportowej handlu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "359",
pages = "79-90",
year = "1991",
}
35
@book{UEK:2168269476,
author = "Andrzej Całczyński and Joanna Sochańska and Władysław Szczepankiewicz",
title = "Metody racjonalizacji przewozów w obrocie towarowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
36
@article{UEK:2168249724,
author = "Anna Litwa and Władysław Szczepankiewicz",
title = "Zastosowanie metody Tinbergena do wyznaczania zmiennych sterowania w układzie usług transportowych na przykładzie przewozów pasażerskich w regionie krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "277",
pages = "165-182",
year = "1988",
}
37
@unpublished{UEK:2168309799,
author = "Władysław Szczepankiewicz",
title = "Ekonometryczne metody budowy prognoz zapotrzebowania na przewozy pasażerskie (na przykładzie komunikacji autobusowej)",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
38
@unpublished{UEK:2168272770,
author = "Andrzej Szromnik and Władysław Szczepankiewicz and Adam Figiel and Krzysztof P. Wojdacki and Sebastian Brańka and Iryna Manczak",
title = "Targi w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
39
@unpublished{UEK:2168229488,
author = "Jan Szumilak and Danuta Surówka-Marszałek and Grażyna Śmigielska and Władysław Szczepankiewicz and Jarosław Plichta and Adam Figiel and Adriana Paliwoda-Matiolańska and Sebastian Brańka and Karolina Orzeł",
title = "Rozwój form instytucjonalnych handlu. Etap 2, Strukturalne uwarunkowania działalności handlowej w sektorach rozproszonych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
40
@unpublished{UEK:2168281827,
author = "Adam Figiel and Jarosław Plichta and Danuta Surówka-Marszałek and Władysław Szczepankiewicz and Andrzej Szromnik and Jan Szumilak",
title = "Handel w warunkach konkurencji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2007",
}
41
@unpublished{UEK:2168275877,
author = "Jan Szumilak and Danuta Surówka-Marszałek and Władysław Szczepankiewicz and Jarosław Plichta and Grażyna Śmigielska",
title = "Handel w warunkach konkurencji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
42
@unpublished{UEK:2168259436,
author = "Jacek Bazarnik and Dominika Kubacka",
title = "Kształtowanie relacji w łańcuchach dostaw : (obszary kosztów transakcyjnych w firmie handlowej)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
43
@unpublished{UEK:2168259406,
author = "Jacek Bazarnik and Dominika Kubacka",
title = "Metody badania poziomu obsługi klienta - możliwości wykorzystania w ocenie jakości usług logistycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
44
@unpublished{UEK:2168243922,
author = "Andrzej Szromnik and Jacek Bazarnik and Adam Figiel and Regina Klimkowska and Władysław Szczepankiewicz and Krzysztof P. Wojdacki and Krzysztof Borodako and Agnieszka Odorowicz",
title = "Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
45
@unpublished{UEK:2168243918,
author = "Andrzej Szromnik and Jan Szumilak and Władysław Szczepankiewicz and Krzysztof P. Wojdacki and Regina Klimkowska and Jarosław Plichta and Dominika Kubacka and Adam Figiel and Klaudia Bernacka",
title = "Handel w zmiennych warunkach otoczenia : studium przemian strukturalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
46
@unpublished{UEK:2168244036,
author = "Andrzej Szromnik and Krzysztof P. Wojdacki and Jarosław Plichta and Adam Figiel",
title = "Targi i usługi targowe w strategii marketingowej przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
47
@unpublished{UEK:2168271164,
author = "Władysław Szczepankiewicz",
title = "Logistyka w zarządzaniu procesami dystrybucji w handlu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID