Publications of the selected author

1

Title:
Sytuacja demograficzna małych miast w cieniu metropolii na przykładzie województwa małopolskiego = Demographic Situation of Small Towns in the Shadow of Metropolis on the Example of the Małopolskie Voivodeship
Source:
Space-Society-Economy. - nr 24 (2018) , s. 75-89. - Tytuł numeru: Małe miasta : wybrane zagadnienia społeczno-ekonomiczne = Small Towns : Chosen Social and Economic Aspects - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168331055
article
2

Title:
Zrównoważony rozwój na przykładzie polityki przestrzennej miasta Krakowa = Sustainable Economic Development on the Example of Krakow's Spatial Planning Policy
Source:
Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza / red. nauk. Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz - Białystok: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2018, s. 57-74. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-917772-7-5
Nr:
2168328239
chapter in monograph
3

Title:
Budownictwo mieszkaniowe małopolskich miast w latach 2005-2015 = Housing Construction in Cities with Powiat Status and Their Surroundings in Małopolskie Voivodeship in 2005-2015
Source:
Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. - vol. 47-48, nr 1-2 (2017) , s. 166-173. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168320873
article
4

Title:
Bring Your Own Device (BYOD) - szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa? = Bring Your Own Device (BYOD) - a Chance or Threat for the Company?
Source:
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy. - nr 4 (36) (2016) , s. 67-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168314757
article
5

Title:
Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin zaliczanych do Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Differences in the Development Levels of Municipalities Constituting KMA
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3 (97) (2016) , s. 9-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309461
article
See main document
1
Sytuacja demograficzna małych miast w cieniu metropolii na przykładzie województwa małopolskiego = Demographic Situation of Small Towns in the Shadow of Metropolis on the Example of the Małopolskie Voivodeship / Konrad Sarzyński // Space-Society-Economy. - nr 24 (2018), s. 75-89. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Małe miasta : wybrane zagadnienia społeczno-ekonomiczne = Small Towns : Chosen Social and Economic Aspects. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/25361/0_5_75-89%20Sarzynski.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 1733-3180
2
Zrównoważony rozwój na przykładzie polityki przestrzennej miasta Krakowa = Sustainable Economic Development on the Example of Krakow's Spatial Planning Policy / Anna Stec, Konrad Sarzyński // W: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza / red. nauk. Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz. - Białystok : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2018. - S. 57-74. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-917772-7-5
3
Budownictwo mieszkaniowe małopolskich miast w latach 2005-2015 = Housing Construction in Cities with Powiat Status and Their Surroundings in Małopolskie Voivodeship in 2005-2015 / Konrad Sarzyński // Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. - vol. 47-48, nr 1-2 (2017), s. 166-173. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://srmww.pl/images/biuletyny/2017/1-2_2017/1-2_2017_166.pdf. - ISSN 1731-1829
4
Bring Your Own Device (BYOD) - szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa? = Bring Your Own Device (BYOD) - a Chance or Threat for the Company? / Konrad Sarzyński // Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy. - nr 4 (36) (2016), s. 67-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN36.pdf. - ISSN 1899-6116
5
Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin zaliczanych do Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Differences in the Development Levels of Municipalities Constituting KMA / Konrad Sarzyński // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3 (97) (2016), s. 9-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
1
Sarzyński K., (2018), Sytuacja demograficzna małych miast w cieniu metropolii na przykładzie województwa małopolskiego, "Space-Society-Economy", nr 24, s. 75-89; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/25361/0_5_75-89%20Sarzynski.pdf?sequence=1&isAllowed=y
2
Stec A., Sarzyński K., (2018), Zrównoważony rozwój na przykładzie polityki przestrzennej miasta Krakowa. [W:] Gruszewska E., Karpińska K., Protasiewicz A. (red.), Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców, T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza, Białystok : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, s. 57-74.
3
Sarzyński K., (2017), Budownictwo mieszkaniowe małopolskich miast w latach 2005-2015, "Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego", vol. 47-48, nr 1-2, s. 166-173; https://srmww.pl/images/biuletyny/2017/1-2_2017/1-2_2017_166.pdf
4
Sarzyński K., (2016), Bring Your Own Device (BYOD) - szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa?, "Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy", nr 4 (36), s. 67-80; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN36.pdf
5
Sarzyński K., (2016), Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin zaliczanych do Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, "Świat Nieruchomości", nr 3 (97), s. 9-15.
1
@article{UEK:2168331055,
author = "Konrad Sarzyński",
title = "Sytuacja demograficzna małych miast w cieniu metropolii na przykładzie województwa małopolskiego",
journal = "Space-Society-Economy",
number = "24",
pages = "75-89",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.24.05},
url = {http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/25361/0_5_75-89%20Sarzynski.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
}
2
@inbook{UEK:2168328239,
author = "Anna Stec and Konrad Sarzyński",
title = "Zrównoważony rozwój na przykładzie polityki przestrzennej miasta Krakowa",
booktitle = "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza",
pages = "57-74",
adress = "Białystok",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział",
year = "2018",
isbn = "978-83-917772-7-5",
}
3
@article{UEK:2168320873,
author = "Konrad Sarzyński",
title = "Budownictwo mieszkaniowe małopolskich miast w latach 2005-2015",
journal = "Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego",
number = "vol. 47-48, 1-2",
pages = "166-173",
year = "2017",
url = {https://srmww.pl/images/biuletyny/2017/1-2_2017/1-2_2017_166.pdf},
}
4
@article{UEK:2168314757,
author = "Konrad Sarzyński",
title = "Bring Your Own Device (BYOD) - szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa?",
journal = "Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy",
number = "4 (36)",
pages = "67-80",
year = "2016",
url = {https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN36.pdf},
}
5
@article{UEK:2168309461,
author = "Konrad Sarzyński",
title = "Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin zaliczanych do Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "3 (97)",
pages = "9-15",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2016.97.02},
url = {},
}