Publications of the selected author

Głogowski Piotr ORCID

College of Economy and Public Administration, Institute of Political Science, Sociology and Philosophy, Department of Political Studies

1

Title:
Różnorodność kulturowa jako wartość dodana dla japońskich przedsiębiorstw
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 512-522 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335809
chapter in monograph
See main document
2

Conference:
National Scientific Conference "Zrozumieć Naukę", Łódź, Polska, od 2018-09-29 do 2018-09-29
Title:
Political and Economic Activity in Bilateral Relations
Source:
National Scientific Conference "Zrozumieć Naukę" : the Book of Abstracts / [ed. Agnieszka Firaza] - Lodz: Promovendi Foundation Publishing, 2018, s. 119. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-950109-3-4
Nr:
2168327565
varia
3

Title:
Wybrane aspekty japońsko-chińskiej rywalizacji o RPA
Source:
Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Tadeusz Dmochowski - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, s. 76-88. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Azji i Pacyfiku)
ISBN:
978-83-8019-889-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168325645
chapter in monograph
4

Conference:
National Scientific Conference "Zrozumieć Naukę", Łódź, Polska, od 2018-09-29 do 2018-09-29
Title:
The Geopolitics of the XXI Century
Source:
National Scientific Conference "Zrozumieć Naukę" : the Book of Abstracts / [ed. Agnieszka Firaza] - Lodz: Promovendi Foundation Publishing, 2018, s. 120. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-950109-3-4
Nr:
2168327567
varia
5

Title:
Polsko-japońska współpraca polityczna oraz gospodarcza w latach 2003-2017
Source:
Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 23 (2018) , s. 91-107. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168331357
article
6

Title:
Przemiany pacyfistycznej Japonii - wyzwania dla bezpieczeństwa = Transformations Pacifist Japan : Security Challenges
Source:
Bliżej Azji : współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa / red. nauk. Łukasz Gacek, Rafał Kwieciński, Ewa Trojnar - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017, s. 216-225. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7383-887-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168343688
chapter in monograph
7

Title:
Wzajemna percepcja mocarstw oraz jej znaczenie dla rozwoju amerykańsko-chińskich relacji bilateralnych
Source:
Stany Zjednoczone - Chiny : w stronę dwubiegunowości? / red. Joanna Ciesielska-Klikowska, Magdalena Marczuk-Karbownik - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2017, s. 181-198 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8088-970-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168325475
chapter in monograph
8

Title:
Stosunki bilateralne pomiędzy Japonią a Tajwanem w kontekście Chińskiej Republiki Ludowej = Bilateral Relations between Japan and Taiwan in the Context of the PRC
Source:
Japońskie realia : polityka i gospodarka / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Tadeusz Bodio - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, s. 195-209. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Azji i Pacyfiku)
ISBN:
978-83-8019-644-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168343698
chapter in monograph
9

Title:
Przepływ ludności w warunkach globalizacji na przykładzie japońskiej polityki imigracyjnej oraz migracji wewnętrznej = The Character of Globalization and Associated with It the Movement of People i.e. of Japan Immigration Policy
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016) , s. 163-173. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308199
article
1
Różnorodność kulturowa jako wartość dodana dla japońskich przedsiębiorstw / Piotr Andrzej GŁOGOWSKI // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 512-522. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
2
Political and Economic Activity in Bilateral Relations / Piotr Andrzej Glogowski // W: National Scientific Conference "Zrozumieć Naukę" : the Book of Abstracts / [ed. Agnieszka Firaza]. - Lodz: Promovendi Foundation Publishing, 2018. - S. 119. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-950109-3-4
3
Wybrane aspekty japońsko-chińskiej rywalizacji o RPA / Piotr Andrzej Głogowski // W: Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Tadeusz Dmochowski. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. - (Biblioteka Azji i Pacyfiku). - S. 76-88. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-889-0
4
The Geopolitics of the XXI Century / Piotr Andrzej Glogowski // W: National Scientific Conference "Zrozumieć Naukę" : the Book of Abstracts / [ed. Agnieszka Firaza]. - Lodz: Promovendi Foundation Publishing, 2018. - S. 120. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-950109-3-4
5
Polsko-japońska współpraca polityczna oraz gospodarcza w latach 2003-2017 / Piotr Andrzej GŁOGOWSKI // Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ. - nr 23 (2018), s. 91-107. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/23/ksm201805.pdf. - ISSN 1643-6911
6
Przemiany pacyfistycznej Japonii - wyzwania dla bezpieczeństwa = Transformations Pacifist Japan : Security Challenges / Piotr Andrzej GŁOGOWSKI // W: Bliżej Azji : współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa / red. nauk. Łukasz Gacek, Rafał Kwieciński, Ewa Trojnar. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017. - S. 216-225. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7383-887-1
7
Wzajemna percepcja mocarstw oraz jej znaczenie dla rozwoju amerykańsko-chińskich relacji bilateralnych / Piotr Głogowski // W: Stany Zjednoczone - Chiny : w stronę dwubiegunowości? / red. Joanna Ciesielska-Klikowska, Magdalena Marczuk-Karbownik. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2017. - S. 181-198. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8088-970-5. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/24933/181-198-glogowski.pdf?sequence=1&isAllowed=y
8
Stosunki bilateralne pomiędzy Japonią a Tajwanem w kontekście Chińskiej Republiki Ludowej = Bilateral Relations between Japan and Taiwan in the Context of the PRC / Piotr Andrzej Głogowski // W: Japońskie realia : polityka i gospodarka / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Tadeusz Bodio. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - (Biblioteka Azji i Pacyfiku). - S. 195-209. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-644-5
9
Przepływ ludności w warunkach globalizacji na przykładzie japońskiej polityki imigracyjnej oraz migracji wewnętrznej = The Character of Globalization and Associated with It the Movement of People i.e. of Japan Immigration Policy / Piotr Andrzej Głogowski // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016), s. 163-173. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,732,Piotr_Glogowski_Przeplyw_ludnosci_w_warunkach_globalizacji_na_przykladzie_japonskiej_polityki_imigracyjnej_oraz_migracji_wewnetrznej.html. - ISSN 2081-2345
1
Głogowski P., (2019), Różnorodność kulturowa jako wartość dodana dla japońskich przedsiębiorstw. [W:] DZWOŃCZYK J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 512-522.
2
Głogowski P., (2018), Political and Economic Activity in Bilateral Relations. [W:] Firaza A. (red.), National Scientific Conference "Zrozumieć Naukę" : the Book of Abstracts, Lodz : Promovendi Foundation Publishing, s. 119.
3
Głogowski P., (2018), Wybrane aspekty japońsko-chińskiej rywalizacji o RPA. [W:] Marszałek-Kawa J., Dmochowski T. (red.), Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 76-88.
4
Głogowski P., (2018), The Geopolitics of the XXI Century. [W:] Firaza A. (red.), National Scientific Conference "Zrozumieć Naukę" : the Book of Abstracts, Lodz : Promovendi Foundation Publishing, s. 120.
5
Głogowski P., (2018), Polsko-japońska współpraca polityczna oraz gospodarcza w latach 2003-2017, "Krakowskie Studia Małopolskie", nr 23, s. 91-107; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/23/ksm201805.pdf
6
Głogowski P., (2017), Przemiany pacyfistycznej Japonii - wyzwania dla bezpieczeństwa. [W:] Gacek Ł., Kwieciński R., Trojnar E. (red.), Bliżej Azji : współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 216-225.
7
Głogowski P., (2017), Wzajemna percepcja mocarstw oraz jej znaczenie dla rozwoju amerykańsko-chińskich relacji bilateralnych. [W:] Ciesielska-Klikowska J., Marczuk-Karbownik M. (red.), Stany Zjednoczone - Chiny : w stronę dwubiegunowości?, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 181-198.
8
Głogowski P., (2017), Stosunki bilateralne pomiędzy Japonią a Tajwanem w kontekście Chińskiej Republiki Ludowej. [W:] Marszałek-Kawa J., Bodio T. (red.), Japońskie realia : polityka i gospodarka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 195-209.
9
Głogowski P., (2016), Przepływ ludności w warunkach globalizacji na przykładzie japońskiej polityki imigracyjnej oraz migracji wewnętrznej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 2, s. 163-173; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,732,Piotr_Glogowski_Przeplyw_ludnosci_w_warunkach_globalizacji_na_przykladzie_japonskiej_polityki_imigracyjnej_oraz_migracji_wewnetrznej.html
1
@inbook{UEK:2168335809,
author = "Piotr Głogowski",
title = "Różnorodność kulturowa jako wartość dodana dla japońskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "512-522",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
2
@misc{UEK:2168327565,
author = "Piotr Głogowski",
title = "Political and Economic Activity in Bilateral Relations",
booktitle = "National Scientific Conference "Zrozumieć Naukę" : the Book of Abstracts",
pages = "119",
adress = "Lodz",
publisher = "Promovendi Foundation Publishing",
year = "2018",
isbn = "978-83-950109-3-4",
}
3
@inbook{UEK:2168325645,
author = "Piotr Głogowski",
title = "Wybrane aspekty japońsko-chińskiej rywalizacji o RPA",
booktitle = "Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin",
pages = "76-88",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8019-889-0",
}
4
@misc{UEK:2168327567,
author = "Piotr Głogowski",
title = "The Geopolitics of the XXI Century",
booktitle = "National Scientific Conference "Zrozumieć Naukę" : the Book of Abstracts",
pages = "120",
adress = "Lodz",
publisher = "Promovendi Foundation Publishing",
year = "2018",
isbn = "978-83-950109-3-4",
}
5
@article{UEK:2168331357,
author = "Piotr Głogowski",
title = "Polsko-japońska współpraca polityczna oraz gospodarcza w latach 2003-2017",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "23",
pages = "91-107",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/ksm201805},
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/23/ksm201805.pdf},
}
6
@inbook{UEK:2168343688,
author = "Piotr Głogowski",
title = "Przemiany pacyfistycznej Japonii - wyzwania dla bezpieczeństwa",
booktitle = "Bliżej Azji : współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa",
pages = "216-225",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2017",
isbn = "978-83-7383-887-1",
}
7
@inbook{UEK:2168325475,
author = "Piotr Głogowski",
title = "Wzajemna percepcja mocarstw oraz jej znaczenie dla rozwoju amerykańsko-chińskich relacji bilateralnych",
booktitle = "Stany Zjednoczone - Chiny : w stronę dwubiegunowości?",
pages = "181-198",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/8088-970-5.10},
url = {http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/24933/181-198-glogowski.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-8088-970-5",
}
8
@inbook{UEK:2168343698,
author = "Piotr Głogowski",
title = "Stosunki bilateralne pomiędzy Japonią a Tajwanem w kontekście Chińskiej Republiki Ludowej",
booktitle = "Japońskie realia : polityka i gospodarka",
pages = "195-209",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-8019-644-5",
}
9
@article{UEK:2168308199,
author = "Piotr Głogowski",
title = "Przepływ ludności w warunkach globalizacji na przykładzie japońskiej polityki imigracyjnej oraz migracji wewnętrznej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 2",
pages = "163-173",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,732,Piotr_Glogowski_Przeplyw_ludnosci_w_warunkach_globalizacji_na_przykladzie_japonskiej_polityki_imigracyjnej_oraz_migracji_wewnetrznej.html},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID