Publications of the selected author

1

Title:
Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju gospodarczego = Human Capital as the Factor of Economic Growth
Source:
Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012) , s. 203-212. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168228982
article
2

Title:
Ekstremizm w stosunkach pracy = Extremism in Labour Relations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 853 (2011) , s. 39-51. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220036
article
See main document
3

Author:
Title:
Controlling personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi firmy
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
268 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Access mode:
Signature:
eDr-144
Nr:
51018
doctoral dissertation
4

Title:
Technicystyczne przejawy efektywności pracy człowieka = Technicalist Symptoms of the Effectiveness of Human Work
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 807 (2010) , s. 71-85. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165698234
article
See main document
5

Title:
Wybrane aspekty pracy człowieka = Selected Aspects of Human Work
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 43 (2009) , s. 332-340. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50552
article
6

Title:
Restytucja zaufania interesariuszy w postkryzysowych warunkach
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009) , s. 179-190. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50717
article
7

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
139, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-407-2
Nr:
51423
monograph
See related chapters
8

Title:
Zaufanie w stosunkach pracy jako czynnik wartości przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych / red. Jerzy Bieliński, Marzenna Czerwińska - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, s. 550-561. - Referat zgłoszony na ósmą edycję spotkań odbywających się pod wspólnym tytułem "Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością". - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-057-3
Nr:
2165982797
chapter in conference materials
9

Title:
Rola i znaczenie kapitału społecznego w gospodarce = The Role and Importance of Social Capital in the Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 784 (2008) , s. 7-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50474
article
See main document
10

Title:
Problem wiedzy w aspekcie zasobów ludzkich
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 7-35
ISBN:
978-83-7252-407-2
Nr:
2165528132
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie sprawiedliwości
Source:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI2008, s. 7-36 - Bibliogr.
Signature:
NP-1202/2/Magazyn
Nr:
2168219640
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Title:
Niesprawiedliwość w stosunkach pracy zagrożeniem dobra wspólnego = Injustice in Labour Relations as a Threat of Common Good
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 12 (2008) , s. 223-234. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
50637
article
See main document
13

Title:
Składniki kapitału społecznego = Components of Social Capital
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007) , s. 7-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50832
article
See main document
14

Title:
Sytuacje pracy a wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI2007, s. 5-32 - Bibliogr.
Research program:
56/KZZP/1/07/S/417
Signature:
NP-1202/[1]/Magazyn
Nr:
2168326411
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Title:
Harwardzkie ujęcie zasobów ludzkich firmy jako wyraz przeobrażeń w organizacjach
Source:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 128-135 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
Nr:
2165625763
chapter in conference materials
See main document
16

Title:
Rekrutacja i redukcja personelu
Source:
Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 79-120
ISBN:
83-7252-315-0
Nr:
2166158438
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Podstawy zarządzania personelem
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
228 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-315-0
Nr:
52128
monograph
See related chapters
18

Title:
Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 11-56
ISBN:
83-7252-315-0
Nr:
2166158335
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Efektywność jako kryterium rozwoju potencjału pracy = Efficiency as a Criterion of Development of Labour Potential
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 327-334. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166218830
chapter in conference materials
See main document
20

Title:
Zasoby ludzkie organizacji w kontekście wiedzy = Knowledge-based Human Resource Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 711 (2006) , s. 7-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53077
article
See main document
21

Title:
Kapitał ludzki w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa : (metodyka pomiaru i sprawozdawczość)
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
329 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-17
Nr:
52632
doctoral dissertation
22

Title:
Rola interesariuszy w kształtowaniu organizacji uczącej się
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
296, [16] k.: il. kolor.; 30 cm + Autoreferat : 17 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/289
Nr:
52633
doctoral dissertation
23

Title:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
102 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-299-5
Nr:
52129
monograph
24

Title:
Koszty pracy i wartość kapitału ludzkiego firmy
Source:
Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 199-217
ISBN:
83-7252-315-0
Nr:
2166158487
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Zagadnienie prawdy w stosunkach pracy
Source:
Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 83-103 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-6-2
Nr:
2166093965
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Zespoły pracownicze w kontekście teorii grupy społecznej = Employee Groups Seen through the Lense of an Employee Group Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 676 (2005) , s. 53-66. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52776
article
See main document
27

Title:
Biblijny wymiar stosunków pracy = Labour Relation at the Biblical Dimension
Source:
Religia a gospodarka. T. 1 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2005, s. 251-259. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7363-259-X
Nr:
2166408588
chapter in monograph
28

Title:
Zarządzanie zespołami pracowniczymi : aspekt behawioralny
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
87, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-283-9
Nr:
52532
monograph
29

Title:
Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
112, [2] s.: rys., wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-262-6
Nr:
52533
monograph
See related chapters
30

Title:
Zasoby ludzkie organizacji a kapitał społeczny
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI2005, s. 5-37 - Bibliogr.
Signature:
NP-1088/Magazyn
Nr:
2168258500
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Title:
Uwarunkowania rozwoju organizacji
Source:
Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 9-32
ISBN:
83-7252-262-6
Nr:
2166502813
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Kapitał społeczny jako czynnik efektywności pracy = Social Capital as a Work Effectiveness Factor
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 11 (2005) , s. 2-7. - Streszcz.
Nr:
52326
article
33

Title:
Nierówności społeczne i sprawiedliwość a rozwój kapitału ludzkiego = Social Inequalities and Justice versus Development of Human Capital
Source:
Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 1 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2005, s. 361-376. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 6)
ISBN:
83-89473-98-4
Access mode:
Nr:
2166562805
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Problem sprawiedliwej płacy w stosunkach pracy = The Issue of Equitable Remuneration and Working Conditions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 642 (2004) , s. 21-30. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219704
article
See main document
35

Title:
Partycypacja pracowników w zarządzaniu jako element systemu motywowania w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
300, [18] k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 16 s.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/392
Nr:
2168221672
doctoral dissertation
36

Title:
W kierunku indywidualizacji stosunków pracy
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / red. Zenon Wiśniewski, Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 126-138 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-26-4
Nr:
2168221890
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Znaczenie wiedzy dla zasobów ludzkich firmy
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI2004, s. 4-22 - Bibliogr.
Signature:
NP-965/Magazyn
Nr:
2168258524
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Koncepcja rozwoju organizacji
Source:
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI2003, s. 5-19 - Bibliogr.
Signature:
NP-906/Magazyn
Nr:
2168258596
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Stosunki pracy w aspekcie nierówności społecznych = Labour Relation and Social Inequalities
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (2003) , s. 85-94. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50618
article
See main document
40

Author:
Szałkowski Adam , Latusek Mariusz
Title:
Problematyka zasobów pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Problem of Labour Resources in the Management of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 597 (2003) , s. 7-19. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168220980
article
See main document
41

Title:
Przejawy niesprawiedliwości w stosunkach pracy = Signs Injustice in Relations of Work
Source:
Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / red. Lidia Zbiegień-Maciąg, Wojciech Pawnik - Kraków: Wydawnictwo Poldex, 2003, s. 309-320. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88979-12-4
Nr:
2168256832
chapter in monograph
42

Conference:
Konferencja Naukowa nt. Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku, Kraków, Polska, od 2002-06-15 do 2002-06-15
Title:
Nowy paradygmat zarządzania zasobami ludzkimi firmy
Source:
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003, s. 161-173
ISBN:
83-918601-0-8
Nr:
2166176466
chapter in conference materials
See main document
43

Title:
Personalny czy menedżer? = Personnel Officer or Human Resources Manager?
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 592 (2002) , s. 29-41. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227240
article
See main document
44

Title:
Warunki i stosunki pracy
Source:
Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 137-159
ISBN:
83-7252-144-1
Nr:
2168306329
chapter in academic script
See main document
45

Title:
Funkcjonalne stosunki pracy
Source:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 138-142
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168253278
chapter in monograph
See main document
46

Title:
Rozwój a pracownicy firmy
Source:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 9-13
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168247050
chapter in monograph
See main document
47

Title:
Problem mobbingu w stosunkach pracy
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 9 (2002) , s. 2-8
Nr:
2168255234
article
48

Title:
Motywowanie i przywództwo
Source:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 89-120
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168247138
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Personel a strategia rozwoju organizacji
Source:
Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 7-25
ISBN:
83-7252-144-1
Nr:
2168306321
chapter in academic script
See main document
50

Title:
Kształtowanie karier zawodowych
Source:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 71-88
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168253294
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Kapitał ludzki - pojęcie i składniki
Source:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 13-17
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168253286
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Rozwój personelu
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
163 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-144-1
Nr:
2168229900
academic script
See related chapters
53

Title:
Motywowanie i przywództwo
Source:
Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 93-136
ISBN:
83-7252-144-1
Nr:
2168232098
chapter in academic script
See main document
54

Title:
Miejsce personelu w strategii rozwoju firmy
Source:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 17-23
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168253288
chapter in monograph
See main document
55

Title:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002
Physical description:
161 s.: il.; 24 cm
Series:
(Człowiek w Firmie)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168247038
monograph
See related chapters
56

Conference:
Konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Dobczyce, Polska, od 2002-03-21 do 2002-03-21
Title:
Globalizacja a kierunki zmian w wyższym wykształceniu
Source:
Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 15-25
ISBN:
83-915196-1-9
Nr:
2168242784
chapter in conference materials
57

Title:
[Recenzja]
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 3 (2002) , s. 46-47
Nr:
2168255520
review
58

Title:
Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi jako nowy paradygmat w stosunkach pracy
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 5 (2001) , s. 2-8
Nr:
2168255524
article
59

Title:
Personel w strategii rozwoju firmy = Personnel in a Firm's Development Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 567 (2001) , s. 41-53. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168234814
article
See main document
60

Title:
Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 1 (2000) , s. 2-7
Nr:
2168255526
article
61

Title:
Problemy globalizacji w zarządzaniu zasobami pracy = Globalization Problems in the Labor Resources Management
Source:
Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI - Chrzanów: WSPiM, 2000, s. 55-62. - Summ.
ISBN:
83-907648-3-0
Nr:
2168239004
chapter in conference materials
See main document
62

Title:
Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 9-44
ISBN:
83-7252-042-9
Nr:
2168249264
chapter in academic script
See main document
63

Title:
Wprowadzenie do zarządzania personelem
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
180 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-042-9
Nr:
2168249256
academic script
See related chapters
64

Conference:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Title:
Kapitał intelektualny menedżera personalnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa = The Intellectual Capital of Personnel Manager as a Company's Development Factor
Source:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 156-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911295-1-9
Nr:
2168223674
chapter in conference materials
See main document
65

Title:
Rekrutacja personelu
Source:
Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 64-92
ISBN:
83-7252-042-9
Nr:
2168249268
chapter in academic script
See main document
66

Title:
Uczestnictwo personelu w zarządzaniu firmą = The Participation of Personnel in the Management of a Business
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 552 (2000) , s. 19-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238726
article
See main document
67

Title:
Koszty pracy
Source:
Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 163-175
ISBN:
83-7252-042-9
Nr:
2168249278
chapter in academic script
See main document
68

Title:
Globalizacja zarządzania zasobami ludzkimi : międzynarodowa konferencja naukowa w Londynie = Globalization of Management of Human resources : an International Scientific Conference in London
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa1999. - R. 50, nr 7(594), s. 28-30. - Tyt.konferencji: "Wprowadzać ludzi w centrum konkurencyjnej przewagi"
Nr:
2168255512
varia
69

Author:
Szalkowski Adam , Jankowicz D.
Title:
The Ethical Problems of Personnel Management in a Transition Economy
Source:
International Journal of Social Economics. - vol. 26, no. 12 (1999) , s. 1418-1427. - Pełny tekst dostępny w bazie Emerald - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168222290
article
70

Title:
Kapitał ludzki gospodarki polskiej a globalizacja zasobów pracy = Human Resources in the Polish Economy vs Globalization of Labour Resources
Source:
Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999, s. 171-184. - Summ.
ISBN:
83-907648-2-2
Nr:
2168249426
chapter in conference materials
See main document
71

Title:
Przydatność koncepcji marginalnej produktywności pracy w rozwiązywaniu dylematów zatrudnienia
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 265 (1998) , s. 32-42. - Tytuł numeru: Współczesne dylematy zatrudnienia
Nr:
2168264410
article
72

Title:
Uwarunkowania nierówności sił przetargu w stosunkach pracy = Factors Conditioning Unequal Power Distribution in Bargaining in Labour Relations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 512 (1998) , s. 49-58. - Summ.
Nr:
2168244980
article
See main document
73

Title:
Własność i jej implikacje w stosunkach pracy = Ownership and Its Implication for Labour Relations
Source:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 69-73. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226120
chapter in monograph
See main document
74

Author:
Title:
System oceniania pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Kraków: , 1998
Physical description:
222 k.: il; 29 cm + Autoreferat 14 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/729
Nr:
2168259034
doctoral dissertation
75

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy, Kraków, Polska, od 1996-09-26 do 1996-09-27
Title:
Stosunki pracy czy stosunki przemysłowe? = Labour Relations or Industrial Relations?
Source:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997, s. 229-236. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-21-6
Nr:
2168246332
chapter in conference materials
See main document
76

Title:
Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy
Publisher address:
Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997
Physical description:
217, [2] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-04-04399-8
Nr:
2168255670
monograph
77

Title:
Kulturowe uwarunkowania zarządzania personelem = Cultural Conditions of Personnel Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 498 (1997) , s. 7-21. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237776
article
See main document
78

Title:
Efektywnościowe modele stosunków pracy
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 12 (1997) , s. 13-17
Nr:
2168254276
article
79

Title:
Negocjacje w stosunkach pracy
Source:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 92-103 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-24-0
Nr:
2168249398
chapter in academic script
See main document
80

Title:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997
Physical description:
103 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-24-0
Nr:
2168249376
academic script
See related chapters
81

Title:
Ocenianie pracowników
Source:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 42-53 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-24-0
Nr:
2168249384
chapter in academic script
See main document
82

Title:
Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 75-83 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255654
chapter in monograph
See main document
83

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy, Kraków, Polska, od 1996-09-26 do 1996-09-27
Title:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.)
Opracował:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997
Physical description:
353, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-87239-21-6
Nr:
2168246116
conference materials
See related chapters
84

Title:
Zarządzanie personelem a stosunki pracy = Personnel Management and Labour Relation
Source:
Zarządzanie personelem w Polsce : referaty przygotowane na konferencję sopocką zorganizowaną przez pracowników Zakładu Zarządzania Personelem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w czerwcu 1996 r. / red. nauk. Aurelia Polańska - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1997, s. 9-17. - summ.
ISBN:
83-7017-732-8
Nr:
2168271918
chapter in conference materials
85

Title:
Wprowadzenie do zarządzania personelem
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
176 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-86439-62-9
Nr:
2168287903
academic script
86

Title:
Etyczne aspekty wykorzystania zasobów ludzkich firmy
Source:
Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Oficyna Cracovia, 1996, s. 171-186
ISBN:
83-86957-06-9
Nr:
2168248300
chapter in conference materials
See main document
87

Title:
Podejście sytuacyjne w zarządzaniu personelem
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 1(552) (1996) , s. 6-7
Nr:
2168254334
article
88

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle zachowań organizacyjnych = Human Resources Management in the Light of Behaviour Observed in Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 466 (1996) , s. 5-11. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238268
article
See main document
89

Title:
Wprowadzenie do zarządzania personelem
Edition:
Wyd. 1, dodr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
176 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-86439-62-9
Nr:
2168239972
academic script
90

Author:
Title:
Human Resource Management in the Process of Transformation of the Polish Economy
Source:
International Journal of Social Economics. - vol. 23, no. 9 (1996) , s. 51-60. - Pełny tekst dostępny w bazie Emerald - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168222286
article
91

Title:
Wymiar etyczny zarządzania personelem
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 37, nr 1 (1996) , s. 10-17
Nr:
2168254302
article
92

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Kraków, Polska, od 1994-11-16 do 1994-11-17
Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi jako specjalność studiów - przykład z Wielkiej Brytanii
Source:
Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 247-254
ISBN:
83-86439-43-2
Nr:
2168230388
chapter in conference materials
See main document
93

Title:
Problem nierówności sił w amerykańskim modelu stosunków pracy
Source:
Gospodarka Narodowa. - R. 6, nr 12(67) (1995) , s. 26-30
Nr:
2168254330
article
94

Author:
Redman Tom , Keithley Don , Szalkowski Adam
Title:
Management Development under Adversity? : Case studies from Poland
Source:
Journal of Management Development. - vol. 14, no. 10 (1995) , s. 4-13. - Pełny tekst dostępny w bazie Emerald - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168222292
article
95

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Kraków, Polska, od 1994-11-16 do 1994-11-17
Title:
Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
254, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-86439-43-2
Nr:
2168230360
conference materials
See related chapters
96

Title:
Podejście sytuacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 73-79 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-47-5
Nr:
2168231992
chapter in monograph
See main document
97

Title:
Polityka społeczna w naukowej twórczości Stanisława Grabskiego
Source:
Polityka Społeczna. - R. 22, nr 7(259) (1995) , s. 21-23
Nr:
2168254270
article
98

Title:
Zarządzanie personelem małej firmy - zagadnienia teoretyczne = Personnel Management in Small Business - Theoretical Issues
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 447 (1995) , s. 15-21. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237724
article
See main document
99

Title:
Zagadnienie osobowości w teorii zachowań organizacyjnych = Personality Issues in the Theory of Organizational Behaviour
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 429 (1994) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234104
article
See main document
100

Title:
Motywacyjne aspekty gospodarowania
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
60 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-06-8
Nr:
2168249254
academic script
101

Title:
Krańcowa produktywność pracy żywej = Marginal Productivity of Labour Force
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 413 (1993) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252054
article
See main document
102

Title:
Wynagrodzenie za pracę w społecznej nauce Kościoła
Source:
Polityka Społeczna. - R. 20, nr 2(230) (1993) , s. 10-12
Nr:
2168254266
article
103

Author:
Title:
Awans pracowniczy w systemie polityki personalnej przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: , 1993
Physical description:
VII, 257, [45] k.: il., aneks; 29 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/763
Nr:
2168259022
doctoral dissertation
104

Title:
Jak Holendrzy ograniczają bezrobocie
Source:
Polityka Społeczna. - R. 19, nr 5/6(221/222) (1992) , s. 32-35
Nr:
2168254262
article
105

Title:
System polityki kadrowej i jego modyfikacje w polskiej gospodarce = The System of Executive Personnel Policy and Its Modifications in Polish Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 361 (1992) , s. 65-77. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168236204
article
See main document
106

Title:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego
Publisher address:
Kraków: "Secesja", 1992
Physical description:
126, [1] s.; 24 cm
Notes:
Summ., Zsfg., Bibliogr.
ISBN:
83-85483-26-8
Nr:
2168239452
monograph
See related chapters
107

Title:
Miejsce i rola polityki kadrowej w nowym ładzie ekonomicznym
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 184-196
Nr:
2168228948
chapter in monograph
See main document
108

Title:
Teoretyczne aspekty badania rynku pracy = Theoretical Aspects of Labour Market
Source:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: "Secesja", 1992, s. 8-29
ISBN:
83-85483-26-8
Nr:
2168239456
chapter in monograph
See main document
109

Title:
Rynek pracy w systemie gospodarczym
Source:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Anna PIECHNIK-KURDZIEL - Kraków: Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991, s. 3-16 - Bibliogr.
Nr:
2168264400
chapter in conference materials
See main document
110

Title:
Dyskusja
Source:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Anna PIECHNIK-KURDZIEL - Kraków: Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991, s. 94
Nr:
2168270482
voice in discussion / interview
See main document
111

Title:
System rynkowy a polityka kadrowa
Source:
Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991, s. 89-100
Nr:
2168251852
chapter in monograph
See main document
112

Title:
[Recenzja]
Source:
Polityka Społeczna. - R. 18 Nr 2 (206) (1991) , s. 32-34
Nr:
2168255674
review
113

Title:
Rynek pracy w systemie gospodarczym = Labour Market in the Economic System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 379 (1991) , s. 5-18. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237032
article
See main document
114

Title:
Systemy pracy = Labour Systems
Source:
Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, s. 81-120 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10144-X
Nr:
2168248786
chapter in monograph
See main document
115

Title:
Rynek pracy jako element nowego ładu ekonomicznego w Polsce
Source:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 119-135
Nr:
2168227330
chapter in report
See main document
116

Title:
Teoretyczne aspekty problemu polityki kadrowej = Theoretical Aspects of the Problem of Personnel Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 332 (1990) , s. [5]-14. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168251384
article
See main document
117

Title:
Rozwojowe i stagnacyjne tendencje polityki kadrowej w polskiej gospodarce
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 162-176
Nr:
2168228916
chapter in monograph
See main document
118

Title:
Społeczna percepcja rozwoju systemu polityki kadrowej w I etapie reformowania gospodarki
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 239-252
Nr:
2168228884
chapter in monograph
See main document
119

Title:
Social Minimum - Theory and Practice of its Application in social Policy
Source:
Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy = Rocznik Polskiego Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - Vol. 1 (1989) , s. 171-182 - Bibliogr.
Nr:
2168258848
article
120

Title:
Gospodarka a potrzeby człowieka
Source:
Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK - Kraków: Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988, s. 117-126
Nr:
2168335023
chapter in monograph
See main document
121

Author:
Wilson Jerry , Szałkowski Adam
Title:
Bezdomność jako kryterium ubóstwa
Source:
Polityka Społeczna. - R. 15, nr 4(172) (1988) , s. 23-26
Nr:
2168253964
article
122

Title:
Dysfunkcjonalność ekonomiczna dyrektywnych zasad polityki kadrowej
Source:
Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 29, nr 6 (310) (1988) , s. 16-24 - Bibliogr.
Nr:
2168255702
article
123

Title:
O polityce kadrowej
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (580) (1988) , s. 6, 37
Nr:
2168255816
review
124

Title:
[Recenzja]
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 4/88 (1988) , s. 106-109
Nr:
2168255728
review
125

Title:
Polityka kadrowa i jej motywacyjne aspekty
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988, s. 148-163
Nr:
2168228062
chapter in monograph
See main document
126

Title:
Świadczenia socjalne przedsiębiorstw a konsumpcja zbiorowa i indywidualna = Social Services in Enterprises vs. Individual and Mass Consumption
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 255 (1988) , s. 23-35. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168251400
article
See main document
127

Title:
Teoretyczne podstawy zakładowego systemu motywacji = Plant System of Work Motivation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 249 (1987) , s. 7-18. - Summ., rez.
Nr:
2168233466
article
See main document
128

Title:
Społeczne skutki stabilizacji załogi = The Social Effects of the Personnel Stabilization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 219 (1986) , s. 45-57. - Summ., rez.
Nr:
2168231100
article
See main document
129

Title:
Postawy emerytów wobec ich aktywizacji zawodowej = Attitudes of Pensioners to Their Professional Activation
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 4/86 (1986) , s. 47-54. - Summ., rez.
Nr:
2168244680
article
130

Title:
Konferencja naukowa na temat: "Racjonalizacja gospodarki potencjałem pracy"
Source:
Problemy Ekonomiczne1986. - R. 25, nr 4/86, s. 118-120
Nr:
2168244690
varia
131

Title:
Resortowe zróżnicowanie zakładowych świadczeń socjalnych
Source:
Polityka Społeczna. - R. 12, nr 10(142) (1985) , s. 5-8
Nr:
2168254254
article
132

Title:
Tendencje zmian w działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw państwowych w latach 1964-1983
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 27, nr 6 (1985) , s. 43-44
Nr:
2168254294
article
133

Title:
Funkcja socjalna przedsiębiorstwa a system motywacji do pracy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
220 s.: tab.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 68)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168254250
monograph
134

Title:
Wybrane zagadnienia polityki społecznej
Source:
Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER - Wyd. 2 zm. i rozszerz.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 86-99 - Bibliogr.
Nr:
2168258556
chapter in monograph
See main document
135

Title:
Zakładowe świadczenia socjalne i kryteria ich przydzielania = Social Benefits Provided by Enterprises Versus Social Egalitarianism
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 193 (1984) , s. 77-89. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236592
article
See main document
136

Title:
Koszty działalności socjalno-bytowej
Source:
Polityka Społeczna. - R. 11, nr 9 (129) (1984) , s. 14-17
Nr:
2168226531
article
137

Title:
Współpraca związków zawodowych z kierownictwem przedsiębiorstwa w zaspokajaniu potrzeb socjalnych załogi
Source:
Kompetencje związków zawodowych / red. Andrzej Świątkowski - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984, s. 235-259
ISBN:
83-01-05705-X
Nr:
2168255534
chapter in monograph
138

Title:
Wydatki na działalność socjalno-bytową przedsiębiorstw w relacji do dochodu narodowego w latach 1964-1982
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 26, nr 4 (1984) , s. 40-45
Nr:
2168254278
article
139

Title:
Socjologiczne i psychologiczne aspekty motywacji do pracy
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 10-11(405-6) (1983) , s. 22-25
Nr:
2168254324
article
140

Title:
Selekcja kadry kierowniczej w warunkach reformy gospodarczej
Source:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 97-119
Nr:
2168273046
chapter in conference materials
See main document
141

Title:
Stosunki międzyludzkie jako czynnik wydajności pracy
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 33, nr 3(386) (1982) , s. 15-18
Nr:
2168254316
article
142

Title:
Zagadnienia doboru wyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstwa = Problems of Selection of Managerial Staff
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 1/82 (1982) , s. 7-19
Nr:
2168230654
article
143

Title:
Zakładowa działalność socjalna i jej motywacyjne aspekty
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 23, nr 10/11 (1981) , s. 50-54
Nr:
2168254274
article
144

Title:
Społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy
Source:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 1(116) (1981) , s. 1-3
Nr:
2168254328
article
145

Title:
Rozmiar i struktura czasu wolnego pracowników przedsiębiorstw poszukiwań naftowych = Extent and Structure of Leisure of Workers of Oil-searching Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - nr 139 (1981) , s. 83-91. - Summ., rez.
Nr:
2168229942
article
See main document
146

Title:
Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
164 s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168255538
monograph
147

Title:
Jak wybierać dyrektora - radzi zespół ekspertów
Source:
Gazeta Krakowska. - nr 210 (10303) (1981) , s. 1, 3
Nr:
2168243688
article
148

Title:
Ocena wartości pracy w opinii wykonawców i przełożonych
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 2 (362) (1980) , s. 29-31
Nr:
2168226479
article
149

Title:
Efektywność pracy a potrzeby pracownicze
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 11 (371) (1980) , s. 15-18
Nr:
2168226487
article
150

Title:
Wybrane zagadnienia polityki społecznej
Source:
Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 115-132 - Bibliogr.
Nr:
2168258768
chapter in monograph
See main document
151

Title:
Czynniki kształtujące potrzeby socjalno-bytowe
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 20, nr 7 (1978) , s. 6-11
Nr:
2168254308
article
152

Title:
Czas wolny pracowników zatrudnionych w terenie
Source:
Polityka Społeczna. - nr 9(57) (1978) , s. 19-21
Nr:
2168254272
article
153

Title:
[Recenzja]
Source:
Polityka Społeczna. - nr 9(57) (1978) , s. 32-33
Nr:
2168254258
review
154

Title:
Zakładowa polityka zatrudnienia
Source:
Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978, s. 171-208
Nr:
2168252016
chapter in monograph
See main document
155

Title:
Teorie potrzeb : poglądy
Source:
Polityka Społeczna. - nr 9 (45) (1977) , s. 10-11
Nr:
2168241248
article
156

Title:
Zakładowa polityka zatrudnienia
Source:
Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2 / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 3-49 - Bibliogr.
Nr:
2168306489
chapter in monograph
See main document
157

Title:
Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako narzędzie zarządzania = Meeting the Social and Living Requirements as an Instrument of Control
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1977. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 376-377. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333243
varia
158

Title:
Metodyka określania potrzeb pracowniczych w przedsiębiorstwie
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 4/64 (1977) , s. 105-111
Nr:
2168228096
article
159

Title:
Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania : studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym
Publisher address:
Kraków: , 1974
Physical description:
271 k., [20] s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/787
Nr:
2168258962
doctoral dissertation
Unpublished documents:
1

Title:
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
143 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy częśc.
Research program:
30/KZZP/1/09/S/494
Signature:
NP-1298/1/Magazyn
Nr:
2168248524
unpublished scientific work
2

Title:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
135 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
14/KZZP/1/08/S/431
Signature:
NP-1202/2/Magazyn
Nr:
2168219638
unpublished scientific work
See related chapters
3

Author:
, , , , ,
Title:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
190 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
56/KZZP/1/07/S/417
Signature:
NP-1202/[1]/Magazyn
Nr:
2168219636
unpublished scientific work
See related chapters
4

Author:
, , , , ,
Title:
Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
121 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
89/KZZP/1/2006/S/347
Signature:
NP-1148/Magazyn
Nr:
2166564391
unpublished scientific work
5

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
158 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
92/KZZP/2/2005/S/264
Signature:
NP-1088/Magazyn
Nr:
2168258498
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
122 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
78/KZZP/1/2004/S/188
Signature:
NP-965/Magazyn
Nr:
2168258522
unpublished scientific work
See related chapters
7

Title:
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
147 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
81/KZZP/1/2003/S/087
Signature:
NP-906/Magazyn
Nr:
2168258592
unpublished scientific work
See related chapters
8

Title:
Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji : raport z badań statutowych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
143 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
73/KZZP/2/2002/S
Signature:
NP-880/Magazyn
Nr:
2168258490
unpublished scientific work
9

Title:
Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
119, 26, [3] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-785/Magazyn
Nr:
2168258478
unpublished scientific work
10

Title:
Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
68, [6] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-650/Magazyn
Nr:
2168259206
unpublished scientific work
11

Title:
Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
121 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-707/Magazyn
Nr:
2168258312
unpublished scientific work
12

Title:
Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
116 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-529/Magazyn
Nr:
2168258234
unpublished scientific work
13

Title:
Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników : raport z badań statutowych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
133 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-482/Magazyn
Nr:
2168258170
unpublished scientific work
14

Title:
System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty : (raport z badań statutowych)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
51 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-417/Magazyn
Nr:
2168257290
unpublished scientific work
15

Title:
Planowanie potrzeb personalnych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
56 s.: il.; 30 cm.
Signature:
NP-298/Magazyn
Nr:
2168226853
unpublished scientific work
16

Title:
Rekrutacja i techniki doboru pracowników : (raport z badań statutowych)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
72, [2] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-355/Magazyn
Nr:
2168251736
unpublished scientific work
17

Title:
Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki : raport z badań statutowych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
39 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-187/Magazyn
Nr:
2168252060
unpublished scientific work
18

Title:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania polityki kadrowej w procesie reformowania systemu gospodarczego w Polsce. [Cz. 10], Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
144 k.; 29 cm
Notes:
Maszynopis,
Research program:
GT-5/10/1988
Signature:
179829/10
Nr:
2168258868
unpublished scientific work
1
Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju gospodarczego = Human Capital as the Factor of Economic Growth / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012), s. 203-212. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-2043
2
Ekstremizm w stosunkach pracy = Extremism in Labour Relations / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 853 (2011), s. 39-51. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
3
Controlling personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi firmy / Piotr ZAJĄC ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 2010. - 268 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001807
4
Technicystyczne przejawy efektywności pracy człowieka = Technicalist Symptoms of the Effectiveness of Human Work / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 807 (2010), s. 71-85. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169104014. - ISSN 1898-6447
5
Wybrane aspekty pracy człowieka = Selected Aspects of Human Work / Adam SZAŁKOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 43 (2009), s. 332-340. - Summ.. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
6
Restytucja zaufania interesariuszy w postkryzysowych warunkach / Adam SZAŁKOWSKI, Urszula BUKOWSKA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009), s. 179-190. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
7
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 139, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-407-2
8
Zaufanie w stosunkach pracy jako czynnik wartości przedsiębiorstwa / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych / red. Jerzy Bieliński, Marzenna Czerwińska. - Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. - S. 550-561. - Referat zgłoszony na ósmą edycję spotkań odbywających się pod wspólnym tytułem "Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-057-3
9
Rola i znaczenie kapitału społecznego w gospodarce = The Role and Importance of Social Capital in the Economy / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 784 (2008), s. 7-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=161693252. - ISSN 1898-6447
10
Problem wiedzy w aspekcie zasobów ludzkich / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 7-35. - ISBN 978-83-7252-407-2
11
Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie sprawiedliwości / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2008), s. 7-36. - Bibliogr.
12
Niesprawiedliwość w stosunkach pracy zagrożeniem dobra wspólnego = Injustice in Labour Relations as a Threat of Common Good / Adam SZAŁKOWSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 12 (2008), s. 223-234. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/17.pdf. - ISSN 1898-5084
13
Składniki kapitału społecznego = Components of Social Capital / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007), s. 7-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=156721854. - ISSN 1898-6447
14
Sytuacje pracy a wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2007), s. 5-32. - Bibliogr.
15
Harwardzkie ujęcie zasobów ludzkich firmy jako wyraz przeobrażeń w organizacjach / Adam SZAŁKOWSKI // W: Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 128-135. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-752-4
16
Rekrutacja i redukcja personelu / Adam SZAŁKOWSKI, Jarosław PIWOWARCZYK // W: Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 79-120. - ISBN 83-7252-315-0
17
Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 228 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-315-0
18
Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Adam SZAŁKOWSKI // W: Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 11-56. - ISBN 83-7252-315-0
19
Efektywność jako kryterium rozwoju potencjału pracy = Efficiency as a Criterion of Development of Labour Potential / Adam SZAŁKOWSKI // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 327-334. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
20
Zasoby ludzkie organizacji w kontekście wiedzy = Knowledge-based Human Resource Management / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 711 (2006), s. 7-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=113007636. - ISSN 0208-7944
21
Kapitał ludzki w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa : (metodyka pomiaru i sprawozdawczość) / Grzegorz ŁUKASIEWICZ ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 2006. - 329 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001036a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001036b
22
Rola interesariuszy w kształtowaniu organizacji uczącej się / Urszula BUKOWSKA ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 2006. - 296, [16] k. : il. kolor. ; 30 cm + Autoreferat : 17 k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000882a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000882b
23
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 102 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-299-5
24
Koszty pracy i wartość kapitału ludzkiego firmy / Adam SZAŁKOWSKI, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 199-217. - ISBN 83-7252-315-0
25
Zagadnienie prawdy w stosunkach pracy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - S. 83-103. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-6-2
26
Zespoły pracownicze w kontekście teorii grupy społecznej = Employee Groups Seen through the Lense of an Employee Group Theory / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 676 (2005), s. 53-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=91096860. - ISSN 0208-7944
27
Biblijny wymiar stosunków pracy = Labour Relation at the Biblical Dimension / Adama SZAŁKOWSKI // W: Religia a gospodarka. T. 1 / red. Sławomir Partycki. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2005. - S. 251-259. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7363-259-X
28
Zarządzanie zespołami pracowniczymi : aspekt behawioralny / Adam SZAŁKOWSKI, Urszula BUKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 87, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-283-9
29
Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 112, [2] s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-262-6
30
Zasoby ludzkie organizacji a kapitał społeczny / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2005), s. 5-37. - Bibliogr.
31
Uwarunkowania rozwoju organizacji / Adam SZAŁKOWSKI, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 9-32. - ISBN 83-7252-262-6
32
Kapitał społeczny jako czynnik efektywności pracy = Social Capital as a Work Effectiveness Factor / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 11 (2005), s. 2-7. - Streszcz. - ISSN 0032-6186
33
Nierówności społeczne i sprawiedliwość a rozwój kapitału ludzkiego = Social Inequalities and Justice versus Development of Human Capital / Adam SZAŁKOWSKI // W: Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 1 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2005. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN [1898-5084] ; z. nr 6). - S. 361-376. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89473-98-4. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/29_Szalkowski_Adam.pdf
34
Problem sprawiedliwej płacy w stosunkach pracy = The Issue of Equitable Remuneration and Working Conditions / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 642 (2004), s. 21-30. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=54330236. - ISSN 0208-7944
35
Partycypacja pracowników w zarządzaniu jako element systemu motywowania w przedsiębiorstwie / Jarosław PIWOWARCZYK ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 2004. - 300, [18] k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 16 s. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000469a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000469b
36
W kierunku indywidualizacji stosunków pracy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / red. Zenon Wiśniewski, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 126-138. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-26-4
37
Znaczenie wiedzy dla zasobów ludzkich firmy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2004), s. 4-22. - Bibliogr.
38
Koncepcja rozwoju organizacji / Adam SZAŁKOWSKI // W: Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2003), s. 5-19. - Bibliogr.
39
Stosunki pracy w aspekcie nierówności społecznych = Labour Relation and Social Inequalities / Adam SZAŁKOWSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (2003), s. 85-94. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-5084
40
Problematyka zasobów pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Problem of Labour Resources in the Management of an Enterprise / Adam SZAŁKOWSKI, Mariusz Latusek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 597 (2003), s. 7-19. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15462. - ISSN 0208-7944
41
Przejawy niesprawiedliwości w stosunkach pracy = Signs Injustice in Relations of Work / Adam SZAŁKOWSKI // W: Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / red. Lidia Zbiegień-Maciąg, Wojciech Pawnik. - Kraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. - S. 309-320. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88979-12-4
42
Nowy paradygmat zarządzania zasobami ludzkimi firmy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC. - Kraków : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003. - S. 161-173. - ISBN 83-918601-0-8
43
Personalny czy menedżer? = Personnel Officer or Human Resources Manager? / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 592 (2002), s. 29-41. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=14088. - ISSN 0208-7944
44
Warunki i stosunki pracy / Jacek KOPEĆ, Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 137-159. - ISBN 83-7252-144-1
45
Funkcjonalne stosunki pracy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa : Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 138-142. - ISBN 83-88840-19-3
46
Rozwój a pracownicy firmy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 9-13. - ISBN 83-88840-19-3
47
Problem mobbingu w stosunkach pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 9 (2002), s. 2-8. - ISSN 0032-6186
48
Motywowanie i przywództwo / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa : Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 89-120. - ISBN 83-88840-19-3
49
Personel a strategia rozwoju organizacji / Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 7-25. - ISBN 83-7252-144-1
50
Kształtowanie karier zawodowych / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa : Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 71-88. - ISBN 83-88840-19-3
51
Kapitał ludzki - pojęcie i składniki / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa : Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 13-17. - ISBN 83-88840-19-3
52
Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 163 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-144-1
53
Motywowanie i przywództwo / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 93-136. - ISBN 83-7252-144-1
54
Miejsce personelu w strategii rozwoju firmy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa : Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 17-23. - ISBN 83-88840-19-3
55
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa : Poltext, 2002. - 161 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Człowiek w Firmie). - ISBN 83-88840-19-3
56
Globalizacja a kierunki zmian w wyższym wykształceniu / Adam SZAŁKOWSKI // W: Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 15-25. - ISBN 83-915196-1-9
57
[Recenzja] / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 3 (2002), s. 46-47. - Rec. pracy: Jeremy Rifkin, Koniec pracy: schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, przekł. Ewa Kania. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2001
58
Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi jako nowy paradygmat w stosunkach pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 5 (2001), s. 2-8. - ISSN 0032-6186
59
Personel w strategii rozwoju firmy = Personnel in a Firm's Development Strategy / Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 567 (2001), s. 41-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=9931. - ISSN 0208-7944
60
Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 1 (2000), s. 2-7. - ISSN 0032-6186
61
Problemy globalizacji w zarządzaniu zasobami pracy = Globalization Problems in the Labor Resources Management / Adam SZAŁKOWSKI // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI. - Chrzanów : WSPiM, 2000. - S. 55-62. - Summ. - ISBN 83-907648-3-0
62
Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 9-44. - ISBN 83-7252-042-9
63
Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 180 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-042-9
64
Kapitał intelektualny menedżera personalnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa = The Intellectual Capital of Personnel Manager as a Company's Development Factor / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków : KEiOP AE, 2000. - S. 156-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911295-1-9
65
Rekrutacja personelu / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 64-92. - ISBN 83-7252-042-9
66
Uczestnictwo personelu w zarządzaniu firmą = The Participation of Personnel in the Management of a Business / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 552 (2000), s. 19-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
67
Koszty pracy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 163-175. - ISBN 83-7252-042-9
68
Globalizacja zarządzania zasobami ludzkimi : międzynarodowa konferencja naukowa w Londynie = Globalization of Management of Human resources : an International Scientific Conference in London / Adam SZAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 50, nr 7(594) (1999), s. 28-30. - Tyt.konferencji: "Wprowadzać ludzi w centrum konkurencyjnej przewagi". - ISSN 0860-6846
69
The Ethical Problems of Personnel Management in a Transition Economy / A. SZALKOWSKI, D. Jankowicz // International Journal of Social Economics. - vol. 26, no. 12 (1999), s. 1418-1427. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie Emerald. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0306-8293
70
Kapitał ludzki gospodarki polskiej a globalizacja zasobów pracy = Human Resources in the Polish Economy vs Globalization of Labour Resources / Adam SZAŁKOWSKI // W: Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999. - S. 171-184. - Summ. - ISBN 83-907648-2-2
71
Przydatność koncepcji marginalnej produktywności pracy w rozwiązywaniu dylematów zatrudnienia / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 265 (1998), s. 32-42. - Tytuł numeru: Współczesne dylematy zatrudnienia. - ISSN 0208-4902
72
Uwarunkowania nierówności sił przetargu w stosunkach pracy = Factors Conditioning Unequal Power Distribution in Bargaining in Labour Relations / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 512 (1998), s. 49-58. - Summ. - ISSN 0208-7944
73
Własność i jej implikacje w stosunkach pracy = Ownership and Its Implication for Labour Relations / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 69-73. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-71-2
74
System oceniania pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Jacek KOPEĆ ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 1998. - 222 k. : il ; 29 cm + Autoreferat 14 k. - Bibliogr.
75
Stosunki pracy czy stosunki przemysłowe? = Labour Relations or Industrial Relations? / Adam SZAŁKOWSKI // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997. - S. 229-236. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-21-6
76
Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy / Adam SZAŁKOWSKI. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997. - 217, [2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-04-04399-8
77
Kulturowe uwarunkowania zarządzania personelem = Cultural Conditions of Personnel Management / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 498 (1997), s. 7-21. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
78
Efektywnościowe modele stosunków pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 12 (1997), s. 13-17. - ISSN 0032-6186
79
Negocjacje w stosunkach pracy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 92-103. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-24-0
80
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - 103 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-24-0
81
Ocenianie pracowników / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 42-53. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-24-0
82
Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 75-83. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-38-0
83
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997. - 353, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-21-6
84
Zarządzanie personelem a stosunki pracy = Personnel Management and Labour Relation / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie personelem w Polsce : referaty przygotowane na konferencję sopocką zorganizowaną przez pracowników Zakładu Zarządzania Personelem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w czerwcu 1996 r. / red. nauk. Aurelia Polańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1997. - S. 9-17. - summ. - ISBN 83-7017-732-8
85
Wprowadzenie do zarządzania personelem / Adam SZAŁKOWSKI, Alicja MIŚ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-86439-62-9
86
Etyczne aspekty wykorzystania zasobów ludzkich firmy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Oficyna Cracovia, 1996. - S. 171-186. - ISBN 83-86957-06-9
87
Podejście sytuacyjne w zarządzaniu personelem / Adam SZAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 1(552) (1996), s. 6-7. - ISSN 0860-6846
88
Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle zachowań organizacyjnych = Human Resources Management in the Light of Behaviour Observed in Organization / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 466 (1996), s. 5-11. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
89
Wprowadzenie do zarządzania personelem / Adam SZAŁKOWSKI, Alicja MIŚ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-86439-62-9
90
Human Resource Management in the Process of Transformation of the Polish Economy / Adam SZALKOWSKI // International Journal of Social Economics. - vol. 23, no. 9 (1996), s. 51-60. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie Emerald. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0306-8293
91
Wymiar etyczny zarządzania personelem / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 37, nr 1 (1996), s. 10-17. - ISSN 0032-6186
92
Zarządzanie zasobami ludzkimi jako specjalność studiów - przykład z Wielkiej Brytanii / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 247-254. - ISBN 83-86439-43-2
93
Problem nierówności sił w amerykańskim modelu stosunków pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Gospodarka Narodowa. - R. 6, nr 12(67) (1995), s. 26-30. - ISSN 0867-0005
94
Management Development under Adversity? : Case studies from Poland / Tom Redman, Don Keithle, Adam SZALKOWSKI // Journal of Management Development. - vol. 14, no. 10 (1995), s. 4-13. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie Emerald. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0262-1711
95
Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 254, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-43-2
96
Podejście sytuacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Adam SZAŁKOWSKI // W: Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 73-79. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-47-5
97
Polityka społeczna w naukowej twórczości Stanisława Grabskiego / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - R. 22, nr 7(259) (1995), s. 21-23. - ISSN 0137-4729
98
Zarządzanie personelem małej firmy - zagadnienia teoretyczne = Personnel Management in Small Business - Theoretical Issues / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 447 (1995), s. 15-21. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
99
Zagadnienie osobowości w teorii zachowań organizacyjnych = Personality Issues in the Theory of Organizational Behaviour / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 429 (1994), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
100
Motywacyjne aspekty gospodarowania / Adam SZAŁKOWSKI. - Wyd. 3. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 60 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-06-8
101
Krańcowa produktywność pracy żywej = Marginal Productivity of Labour Force / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 413 (1993), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
102
Wynagrodzenie za pracę w społecznej nauce Kościoła / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - R. 20, nr 2(230) (1993), s. 10-12. - ISSN 0137-4729
103
Awans pracowniczy w systemie polityki personalnej przedsiębiorstwa / Alicja MIŚ ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 1993. - VII, 257, [45] k. : il., aneks ; 29 cm. - Bibliogr.
104
Jak Holendrzy ograniczają bezrobocie / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - R. 19, nr 5/6(221/222) (1992), s. 32-35. - ISSN 0137-4729
105
System polityki kadrowej i jego modyfikacje w polskiej gospodarce = The System of Executive Personnel Policy and Its Modifications in Polish Economy / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 361 (1992), s. 65-77. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
106
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : "Secesja", 1992. - 126, [1] s. ; 24 cm. - Summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISBN 83-85483-26-8
107
Miejsce i rola polityki kadrowej w nowym ładzie ekonomicznym / Adam SZAŁKOWSKI // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 184-196
108
Teoretyczne aspekty badania rynku pracy = Theoretical Aspects of Labour Market / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : "Secesja", 1992. - S. 8-29. - ISBN 83-85483-26-8
109
Rynek pracy w systemie gospodarczym / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium / red. nauk. Anna PIECHNIK-KURDZIEL. - Kraków : Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991. - S. 3-16. - Bibliogr.
110
Dyskusja / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium / red. nauk. Anna PIECHNIK-KURDZIEL. - Kraków : Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991. - S. 94
111
System rynkowy a polityka kadrowa / Adam SZAŁKOWSKI // W: Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991. - S. 89-100
112
[Recenzja] / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - R. 18 Nr 2 (206) (1991), s. 32-34. - Rec. pracy: A.H. Halsey (ed.), British Social Trends Since 1900. Basingstoke: Macmillan, 1988
113
Rynek pracy w systemie gospodarczym = Labour Market in the Economic System / Adam SZŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 379 (1991), s. 5-18. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
114
Systemy pracy = Labour Systems / Adam SZAŁKOWSKI // W: Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. - S. 81-120. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10144-X
115
Rynek pracy jako element nowego ładu ekonomicznego w Polsce / Adam SZAŁKOWSKI // W: O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 119-135
116
Teoretyczne aspekty problemu polityki kadrowej = Theoretical Aspects of the Problem of Personnel Policy / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 332 (1990), s. [5]-14. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
117
Rozwojowe i stagnacyjne tendencje polityki kadrowej w polskiej gospodarce / Adam SZAŁKOWSKI // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 162-176
118
Społeczna percepcja rozwoju systemu polityki kadrowej w I etapie reformowania gospodarki / Adam SZAŁKOWSKI // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 239-252
119
Social Minimum - Theory and Practice of its Application in social Policy / Adam SZAŁKOWSKI // Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy = Rocznik Polskiego Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - Vol. 1 (1989), s. 171-182. - Bibliogr. - ISSN 0867-0919
120
Gospodarka a potrzeby człowieka / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK. - Kraków : Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988. - S. 117-126
121
Bezdomność jako kryterium ubóstwa / Jerry Wilson, Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - R. 15, nr 4(172) (1988), s. 23-26. - ISSN 0137-4729
122
Dysfunkcjonalność ekonomiczna dyrektywnych zasad polityki kadrowej / Adam SZAŁKOWSKI // Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 29, nr 6 (310) (1988), s. 16-24. - Bibliogr. - ISSN 0032-6186
123
O polityce kadrowej / Adam SZAŁKOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 4 (580) (1988), s. 6, 37. - Rec. pracy: J. Orczyka (red.), Podstawy polityki kadrowej w przedsiębiorstwie: praca zbiorowa. Warszawa; Poznań: PWN, 1987
124
[Recenzja] / Adam SZAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 4/88 (1988), s. 106-109. - Rec. pracy: Maria Kasten, Konkurs na dyrektora. Warszawa: IWZZ, 1987
125
Polityka kadrowa i jej motywacyjne aspekty / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988. - S. 148-163
126
Świadczenia socjalne przedsiębiorstw a konsumpcja zbiorowa i indywidualna = Social Services in Enterprises vs. Individual and Mass Consumption / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 255 (1988), s. 23-35. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
127
Teoretyczne podstawy zakładowego systemu motywacji = Plant System of Work Motivation / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 249 (1987), s. 7-18. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
128
Społeczne skutki stabilizacji załogi = The Social Effects of the Personnel Stabilization / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 219 (1986), s. 45-57. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
129
Postawy emerytów wobec ich aktywizacji zawodowej = Attitudes of Pensioners to Their Professional Activation / Adam SZAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 4/86 (1986), s. 47-54. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
130
Konferencja naukowa na temat: "Racjonalizacja gospodarki potencjałem pracy" / Adam SZAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 4/86 (1986), s. 118-120. - ISSN 0079-578X
131
Resortowe zróżnicowanie zakładowych świadczeń socjalnych / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - R. 12, nr 10(142) (1985), s. 5-8. - ISSN 0137-4729
132
Tendencje zmian w działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw państwowych w latach 1964-1983 / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 27, nr 6 (1985), s. 43-44. - ISSN 0032-6186
133
Funkcja socjalna przedsiębiorstwa a system motywacji do pracy / Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 220 s. : tab. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 68)
134
Wybrane zagadnienia polityki społecznej / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 86-99. - Bibliogr.
135
Zakładowe świadczenia socjalne i kryteria ich przydzielania = Social Benefits Provided by Enterprises Versus Social Egalitarianism / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 193 ([1984]), s. 77-89. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
136
Koszty działalności socjalno-bytowej / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - R. 11, nr 9 (129) (1984), s. 14-17. - ISSN 0137-4729
137
Współpraca związków zawodowych z kierownictwem przedsiębiorstwa w zaspokajaniu potrzeb socjalnych załogi / Adam SZAŁKOWSKI // W: Kompetencje związków zawodowych / red. Andrzej Świątkowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - S. 235-259. - ISBN 83-01-05705-X
138
Wydatki na działalność socjalno-bytową przedsiębiorstw w relacji do dochodu narodowego w latach 1964-1982 / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 26, nr 4 (1984), s. 40-45. - ISSN 0032-6186
139
Socjologiczne i psychologiczne aspekty motywacji do pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 10-11(405-6) (1983), s. 22-25. - ISSN 0013-3043
140
Selekcja kadry kierowniczej w warunkach reformy gospodarczej / Jan TARGALSKI, Adam SZAŁKOWSKI, Zbigniew PASZEK // W: Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 97-119
141
Stosunki międzyludzkie jako czynnik wydajności pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 33, nr 3(386) (1982), s. 15-18. - ISSN 0013-3043
142
Zagadnienia doboru wyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstwa = Problems of Selection of Managerial Staff / Zbigniew PASZEK, Adam SZAŁKOWSKI, Jan TARGALSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 1/82 (1982), s. 7-19. - ISSN 0079-578X
143
Zakładowa działalność socjalna i jej motywacyjne aspekty / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 23, nr 10/11 (1981), s. 50-54. - ISSN 0032-6186
144
Społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka : miesięcznik Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. - nr 1(116) (1981), s. 1-3. - ISSN 0137-7043
145
Rozmiar i struktura czasu wolnego pracowników przedsiębiorstw poszukiwań naftowych = Extent and Structure of Leisure of Workers of Oil-searching Enterprises / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - nr 139 (1981), s. 83-91. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
146
Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji / red. Ferdynand MICHOŃ ; [aut.: Ferdynand MICHOŃ, Anna FRANCIK, Leszek KOZIOŁ, Danuta LEŚ-WIECZOREK, Anna PIECHNIK, Adam SZAŁKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 164 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
147
Jak wybierać dyrektora - radzi zespół ekspertów / Zbigniew PASZEK, Adam SZAŁKOWSKI, Jan TARGALSKI // Gazeta Krakowska. - nr 210 (10303) (1981), s. 1, 3. - ISSN 0208-7693
148
Ocena wartości pracy w opinii wykonawców i przełożonych / Adam SZAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 2 (362) (1980), s. 29-31. - ISSN 0013-3043
149
Efektywność pracy a potrzeby pracownicze / Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 11 (371) (1980), s. 15-18. - ISSN 0013-3043
150
Wybrane zagadnienia polityki społecznej / Adam SZAŁKOWSKI // W: Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 115-132. - Bibliogr.
151
Czynniki kształtujące potrzeby socjalno-bytowe / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 20, nr 7 (1978), s. 6-11. - ISSN 0032-6186
152
Czas wolny pracowników zatrudnionych w terenie / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 9(57) (1978), s. 19-21. - ISSN 0137-4729
153
[Recenzja] / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 9(57) (1978), s. 32-33. - Rec. pracy: Zdzisława Czyżowska, Problemy polityki społecznej. Warszawa: KiW, 1978
154
Zakładowa polityka zatrudnienia / Adam SZAŁKOWSKI, Grażyna LASKOWSKA // W: Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1978. - S. 171-208
155
Teorie potrzeb : poglądy / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 9 (45) (1977), s. 10-11. - ISSN 0137-4729
156
Zakładowa polityka zatrudnienia / Adam SZAŁKOWSKI, Grażyna LASKOWSKA // W: Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2 / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 3-49. - Bibliogr.
157
Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako narzędzie zarządzania = Meeting the Social and Living Requirements as an Instrument of Control / Adam Szałkowski // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976 (1977), s. 376-377. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
158
Metodyka określania potrzeb pracowniczych w przedsiębiorstwie / Adam SZAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 4/64 (1977), s. 105-111. - ISSN 0079-578X
159
Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania : studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym / Adam SZAŁKOWSKI ; Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Kraków, 1974. - 271 k., [20] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
160
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 143 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy częśc.
161
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 135 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
162
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 190 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
163
Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 121 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
164
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 158 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
165
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 122 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
166
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 147 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
167
Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 143 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
168
Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Jacek KOPEĆ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 119, 26, [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
169
Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 68, [6] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
170
Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych) / Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Jarosław PIWOWARCZYK, Grzegorz ŁUKASIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 121 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
171
Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych) / kier. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 116 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
172
Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; członkowie: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 133 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
173
System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty : (raport z badań statutowych) / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 51 k. : il. ; 30 cm
174
Planowanie potrzeb personalnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; członkowie: Aleksy POCZTOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 56 s. : il. ; 30 cm
175
Rekrutacja i techniki doboru pracowników : (raport z badań statutowych) / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; członkowie: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 72, [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
176
Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wyk.: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 39 k. : il. ; 30 cm
177
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania polityki kadrowej w procesie reformowania systemu gospodarczego w Polsce. [Cz. 10], Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej / Adam SZAŁKOWSKI, Alicja MIŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 144 k. ; 29 cm. - Maszynopis
1
Szałkowski A., (2012), Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle", z. 7, s. 203-212.
2
Szałkowski A., (2011), Ekstremizm w stosunkach pracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 853, s. 39-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189737
3
Zając P., (2010), Controlling personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi firmy, Prom. Szałkowski A., Kraków : , 268 k.
4
Szałkowski A., (2010), Technicystyczne przejawy efektywności pracy człowieka, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 807, s. 71-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/169104014
5
Szałkowski A., (2009), Wybrane aspekty pracy człowieka, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 43, s. 332-340.
6
Szałkowski A., Bukowska U., (2009), Restytucja zaufania interesariuszy w postkryzysowych warunkach, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3/2, s. 179-190.
7
Szałkowski A. (red.), (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 139, [2] s.
8
Szałkowski A., (2008), Zaufanie w stosunkach pracy jako czynnik wartości przedsiębiorstwa. [W:] Bieliński J., Czerwińska M. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 550-561.
9
Szałkowski A., (2008), Rola i znaczenie kapitału społecznego w gospodarce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 784, s. 7-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/161693252
10
Szałkowski A., (2008), Problem wiedzy w aspekcie zasobów ludzkich. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 7-35.
11
Szałkowski A., (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie sprawiedliwości. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2, s. 7-36.
12
Szałkowski A., (2008), Niesprawiedliwość w stosunkach pracy zagrożeniem dobra wspólnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 12, s. 223-234; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/17.pdf
13
Szałkowski A., (2007), Składniki kapitału społecznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 755, s. 7-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/156721854
14
Szałkowski A., (2007), Sytuacje pracy a wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1], s. 5-32.
15
Szałkowski A., (2007), Harwardzkie ujęcie zasobów ludzkich firmy jako wyraz przeobrażeń w organizacjach. [W:] Potocki A. (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 128-135.
16
Szałkowski A., Piwowarczyk J., (2006), Rekrutacja i redukcja personelu. [W:] Szałkowski A. (red.), Podstawy zarządzania personelem, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 79-120.
17
Szałkowski A. (red.), (2006), Podstawy zarządzania personelem, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 228 s.
18
Szałkowski A., (2006), Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Szałkowski A. (red.), Podstawy zarządzania personelem, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-56.
19
Szałkowski A., (2006), Efektywność jako kryterium rozwoju potencjału pracy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 327-334.
20
Szałkowski A., (2006), Zasoby ludzkie organizacji w kontekście wiedzy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 711, s. 7-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/113007636
21
Łukasiewicz G., (2006), Kapitał ludzki w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa: (metodyka pomiaru i sprawozdawczość), Prom. Szałkowski A., Kraków : , 329 k.
22
Bukowska U., (2006), Rola interesariuszy w kształtowaniu organizacji uczącej się, Prom. Szałkowski A., Kraków : , 296, [16] k.
23
Szałkowski A. (red.), (2006), Zarządzanie personelem: materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 102 s.
24
Szałkowski A., Łukasiewicz G., (2006), Koszty pracy i wartość kapitału ludzkiego firmy. [W:] Szałkowski A. (red.), Podstawy zarządzania personelem, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 199-217.
25
Szałkowski A., (2006), Zagadnienie prawdy w stosunkach pracy. [W:] Adamczyk W. (red.), Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 83-103.
26
Szałkowski A., (2005), Zespoły pracownicze w kontekście teorii grupy społecznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 676, s. 53-66; https://bazekon.uek.krakow.pl/91096860
27
Szałkowski A., (2005), Biblijny wymiar stosunków pracy. [W:] Partycki S. (red.), Religia a gospodarka, T. 1, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 251-259.
28
Szałkowski A., Bukowska U., (2005), Zarządzanie zespołami pracowniczymi: aspekt behawioralny, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 87, [2] s.
29
Szałkowski A. (red.), (2005), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 112, [2] s.
30
Szałkowski A., (2005), Zasoby ludzkie organizacji a kapitał społeczny. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych, s. 5-37.
31
Szałkowski A., Łukasiewicz G., (2005), Uwarunkowania rozwoju organizacji. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-32.
32
Szałkowski A., (2005), Kapitał społeczny jako czynnik efektywności pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 11, s. 2-7.
33
Szałkowski A., (2005), Nierówności społeczne i sprawiedliwość a rozwój kapitału ludzkiego. [W:] Woźniak M. (red.), Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 1 (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy; z. nr 6), Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 361-376.
34
Szałkowski A., (2004), Problem sprawiedliwej płacy w stosunkach pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 642, s. 21-30; https://bazekon.uek.krakow.pl/54330236
35
Piwowarczyk J., (2004), Partycypacja pracowników w zarządzaniu jako element systemu motywowania w przedsiębiorstwie, Prom. Szałkowski A., Kraków : , 300, [18] k.
36
Szałkowski A., (2004), W kierunku indywidualizacji stosunków pracy. [W:] Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 126-138.
37
Szałkowski A., (2004), Znaczenie wiedzy dla zasobów ludzkich firmy. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych, s. 4-22.
38
Szałkowski A., (2003), Koncepcja rozwoju organizacji. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych, s. 5-19.
39
Szałkowski A., (2003), Stosunki pracy w aspekcie nierówności społecznych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1, s. 85-94.
40
Szałkowski A., Latusek M., (2003), Problematyka zasobów pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 597, s. 7-19; https://bazekon.uek.krakow.pl/15462
41
Szałkowski A., (2003), Przejawy niesprawiedliwości w stosunkach pracy. [W:] Zbiegień-Maciąg L., Pawnik W. (red.), Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Poldex, s. 309-320.
42
Szałkowski A., (2003), Nowy paradygmat zarządzania zasobami ludzkimi firmy. [W:] Podolec B. (red.), Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002), Kraków : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, s. 161-173.
43
Szałkowski A., (2002), Personalny czy menedżer?, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 592, s. 29-41; https://bazekon.uek.krakow.pl/14088
44
Kopeć J., Szałkowski A., (2002), Warunki i stosunki pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój personelu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 137-159.
45
Szałkowski A., (2002), Funkcjonalne stosunki pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Poltext, s. 138-142.
46
Szałkowski A., (2002), Rozwój a pracownicy firmy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 9-13.
47
Szałkowski A., (2002), Problem mobbingu w stosunkach pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 9, s. 2-8.
48
Szałkowski A., (2002), Motywowanie i przywództwo. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Poltext, s. 89-120.
49
Szałkowski A., Kurdziel-Piechnik A., (2002), Personel a strategia rozwoju organizacji. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój personelu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-25.
50
Szałkowski A., (2002), Kształtowanie karier zawodowych. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Poltext, s. 71-88.
51
Szałkowski A., (2002), Kapitał ludzki - pojęcie i składniki. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Poltext, s. 13-17.
52
Szałkowski A. (red.), (2002), Rozwój personelu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 163 s.
53
Szałkowski A., (2002), Motywowanie i przywództwo. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój personelu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 93-136.
54
Szałkowski A., (2002), Miejsce personelu w strategii rozwoju firmy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Poltext, s. 17-23.
55
Szałkowski A. (red.), (2002), Rozwój pracowników: przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Poltext, 161 s.
56
Szałkowski A., (2002), Globalizacja a kierunki zmian w wyższym wykształceniu. [W:] Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 15-25.
57
Szałkowski A., (2002), [Recenzja], "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", 3, s. 46-47.
58
Szałkowski A., (2001), Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi jako nowy paradygmat w stosunkach pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 5, s. 2-8.
59
Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A., (2001), Personel w strategii rozwoju firmy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 567, s. 41-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/9931
60
Szałkowski A., (2000), Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 1, s. 2-7.
61
Szałkowski A., (2000), Problemy globalizacji w zarządzaniu zasobami pracy. [W:] Potocki A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka, Chrzanów : WSPiM, s. 55-62.
62
Szałkowski A., (2000), Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Szałkowski A. (red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-44.
63
Szałkowski A. (red.), (2000), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 180 s.
64
Szałkowski A., (2000), Kapitał intelektualny menedżera personalnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R. (red.), Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku, Kraków : KEiOP AE, s. 156-161.
65
Szałkowski A., (2000), Rekrutacja personelu. [W:] Szałkowski A. (red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64-92.
66
Szałkowski A., (2000), Uczestnictwo personelu w zarządzaniu firmą, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 552, s. 19-29.
67
Szałkowski A., (2000), Koszty pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 163-175.
68
Szałkowski A., (1999), Globalizacja zarządzania zasobami ludzkimi : międzynarodowa konferencja naukowa w Londynie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 50, nr 7(594), s. 28-30.
69
Szalkowski A., Jankowicz D., (1999), The Ethical Problems of Personnel Management in a Transition Economy, "International Journal of Social Economics", vol. 26, no. 12, s. 1418-1427.
70
Szałkowski A., (1999), Kapitał ludzki gospodarki polskiej a globalizacja zasobów pracy. [W:] Dach Z. (red.), Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 171-184.
71
Szałkowski A., (1998), Przydatność koncepcji marginalnej produktywności pracy w rozwiązywaniu dylematów zatrudnienia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 265, s. 32-42.
72
Szałkowski A., (1998), Uwarunkowania nierówności sił przetargu w stosunkach pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 512, s. 49-58.
73
Szałkowski A., (1998), Własność i jej implikacje w stosunkach pracy. [W:] Wiktor J., Malawski A., Surówka-Marszałek D., Tilbury J. (red.), Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 69-73.
74
Kopeć J., (1998), System oceniania pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Prom. Szałkowski A., Kraków : , 222 k.
75
Szałkowski A., (1997), Stosunki pracy czy stosunki przemysłowe?. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A., Miś A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, s. 229-236.
76
Szałkowski A., (1997), Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy, Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 217, [2] s.
77
Szałkowski A., (1997), Kulturowe uwarunkowania zarządzania personelem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 498, s. 7-21.
78
Szałkowski A., (1997), Efektywnościowe modele stosunków pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 12, s. 13-17.
79
Szałkowski A., (1997), Negocjacje w stosunkach pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 92-103.
80
Szałkowski A. (red.), (1997), Zarządzanie personelem: materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 103 s.
81
Szałkowski A., (1997), Ocenianie pracowników. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 42-53.
82
Szałkowski A., (1997), Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy. [W:] Małecki J. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 75-83.
83
Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), (1997), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy: materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 353, [1] s.
84
Szałkowski A., (1997), Zarządzanie personelem a stosunki pracy. [W:] Polańska A. (red.), Zarządzanie personelem w Polsce : referaty przygotowane na konferencję sopocką zorganizowaną przez pracowników Zakładu Zarządzania Personelem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w czerwcu 1996 r, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 9-17.
85
Szałkowski A., Miś A., Piechnik-Kurdziel A., (1996), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 176 s.
86
Szałkowski A., (1996), Etyczne aspekty wykorzystania zasobów ludzkich firmy. [W:] Węgrzecki A. (red.), Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, Kraków : Oficyna Cracovia, s. 171-186.
87
Szałkowski A., (1996), Podejście sytuacyjne w zarządzaniu personelem, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 47, nr 1(552), s. 6-7.
88
Szałkowski A., (1996), Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle zachowań organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 466, s. 5-11.
89
Szałkowski A., Miś A., Piechnik-Kurdziel A., (1996), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Wyd. 1, dodr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 176 s.
90
Szalkowski A., (1996), Human Resource Management in the Process of Transformation of the Polish Economy, "International Journal of Social Economics", vol. 23, no. 9, s. 51-60.
91
Szałkowski A., (1996), Wymiar etyczny zarządzania personelem, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 37, nr 1, s. 10-17.
92
Szałkowski A., (1995), Zarządzanie zasobami ludzkimi jako specjalność studiów - przykład z Wielkiej Brytanii. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 247-254.
93
Szałkowski A., (1995), Problem nierówności sił w amerykańskim modelu stosunków pracy, "Gospodarka Narodowa", R. 6, nr 12(67), s. 26-30.
94
Redman T., Keithley D., Szalkowski A., (1995), Management Development under Adversity? : Case studies from Poland, "Journal of Management Development", vol. 14, no. 10, s. 4-13.
95
Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), (1995), Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej: materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 254, [1] s.
96
Szałkowski A., (1995), Podejście sytuacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 73-79.
97
Szałkowski A., (1995), Polityka społeczna w naukowej twórczości Stanisława Grabskiego, "Polityka Społeczna", R. 22, nr 7(259), s. 21-23.
98
Szałkowski A., (1995), Zarządzanie personelem małej firmy - zagadnienia teoretyczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 447, s. 15-21.
99
Szałkowski A., (1994), Zagadnienie osobowości w teorii zachowań organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 429, s. 5-12.
100
Szałkowski A., (1994), Motywacyjne aspekty gospodarowania, Wyd. 3Kraków : Akademia Ekonomiczna, 60 s.
101
Szałkowski A., (1993), Krańcowa produktywność pracy żywej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 413, s. 5-12.
102
Szałkowski A., (1993), Wynagrodzenie za pracę w społecznej nauce Kościoła, "Polityka Społeczna", R. 20, nr 2(230), s. 10-12.
103
Miś A., (1993), Awans pracowniczy w systemie polityki personalnej przedsiębiorstwa, Prom. Szałkowski A., Kraków : , VII, 257, [45] k.
104
Szałkowski A., (1992), Jak Holendrzy ograniczają bezrobocie, "Polityka Społeczna", R. 19, nr 5/6(221/222), s. 32-35.
105
Szałkowski A., (1992), System polityki kadrowej i jego modyfikacje w polskiej gospodarce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 361, s. 65-77.
106
Szałkowski A. (red.), (1992), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : "Secesja", 126, [1] s.
107
Szałkowski A., (1992), Miejsce i rola polityki kadrowej w nowym ładzie ekonomicznym. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 184-196.
108
Szałkowski A., (1992), Teoretyczne aspekty badania rynku pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : "Secesja", s. 8-29.
109
Szałkowski A., (1991), Rynek pracy w systemie gospodarczym. [W:] Piechnik-Kurdziel A. (red.), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego: materiały z seminarium, Kraków : Urząd Wojewódzki : Wojewódzkie Biuro Pracy, s. 3-16.
110
Szałkowski A., "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego: materiały z seminarium", s. 94.
111
Szałkowski A., (1991), System rynkowy a polityka kadrowa. [W:] Woźniak M. (red.), Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 89-100.
112
Szałkowski A., (1991), [Recenzja], "Polityka Społeczna", R. 18 Nr 2 (206), s. 32-34.
113
Szałkowski A., (1991), Rynek pracy w systemie gospodarczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 379, s. 5-18.
114
Szałkowski A., (1991), Systemy pracy. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 81-120.
115
Szałkowski A., (1990), Rynek pracy jako element nowego ładu ekonomicznego w Polsce. [W:] Domaszewicz R. (red.), O nowy ład ekonomiczny w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 119-135.
116
Szałkowski A., (1990), Teoretyczne aspekty problemu polityki kadrowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 332, s. [5]-14.
117
Szałkowski A., (1990), Rozwojowe i stagnacyjne tendencje polityki kadrowej w polskiej gospodarce. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 162-176.
118
Szałkowski A., (1989), Społeczna percepcja rozwoju systemu polityki kadrowej w I etapie reformowania gospodarki. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 239-252.
119
Szałkowski A., (1989), Social Minimum - Theory and Practice of its Application in social Policy, "Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy", Vol. 1, s. 171-182.
120
Szałkowski A., (1988), Gospodarka a potrzeby człowieka. [W:] Paszek Z. (red.), Wobec największych zagrożeń, Kraków : Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 117-126.
121
Wilson J., Szałkowski A., (1988), Bezdomność jako kryterium ubóstwa, "Polityka Społeczna", R. 15, nr 4(172), s. 23-26.
122
Szałkowski A., (1988), Dysfunkcjonalność ekonomiczna dyrektywnych zasad polityki kadrowej, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych", R. 29, nr 6 (310), s. 16-24.
123
Szałkowski A., (1988), O polityce kadrowej, "Przegląd Organizacji", nr 4 (580), s. 6, 37.
124
Szałkowski A., (1988), [Recenzja], "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 4/88, s. 106-109.
125
Szałkowski A., (1988), Polityka kadrowa i jej motywacyjne aspekty. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 148-163.
126
Szałkowski A., (1988), Świadczenia socjalne przedsiębiorstw a konsumpcja zbiorowa i indywidualna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 255, s. 23-35.
127
Szałkowski A., (1987), Teoretyczne podstawy zakładowego systemu motywacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 249, s. 7-18.
128
Szałkowski A., (1986), Społeczne skutki stabilizacji załogi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 219, s. 45-57.
129
Szałkowski A., (1986), Postawy emerytów wobec ich aktywizacji zawodowej, "Problemy Ekonomiczne", R. 25, nr 4/86, s. 47-54.
130
Szałkowski A., (1986), Konferencja naukowa na temat: "Racjonalizacja gospodarki potencjałem pracy", "Problemy Ekonomiczne", R. 25, nr 4/86, s. 118-120.
131
Szałkowski A., (1985), Resortowe zróżnicowanie zakładowych świadczeń socjalnych, "Polityka Społeczna", R. 12, nr 10(142), s. 5-8.
132
Szałkowski A., (1985), Tendencje zmian w działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw państwowych w latach 1964-1983, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 27, nr 6, s. 43-44.
133
Szałkowski A., (1985), Funkcja socjalna przedsiębiorstwa a system motywacji do pracy, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 68), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 220 s.
134
Szałkowski A., (1984), Wybrane zagadnienia polityki społecznej. [W:] Cziomer E. (red.), Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 86-99.
135
Szałkowski A., (1984), Zakładowe świadczenia socjalne i kryteria ich przydzielania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 193, s. 77-89.
136
Szałkowski A., (1984), Koszty działalności socjalno-bytowej, "Polityka Społeczna", R. 11, nr 9 (129), s. 14-17.
137
Szałkowski A., (1984), Współpraca związków zawodowych z kierownictwem przedsiębiorstwa w zaspokajaniu potrzeb socjalnych załogi. [W:] Świątkowski A. (red.), Kompetencje związków zawodowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 235-259.
138
Szałkowski A., (1984), Wydatki na działalność socjalno-bytową przedsiębiorstw w relacji do dochodu narodowego w latach 1964-1982, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 26, nr 4, s. 40-45.
139
Szałkowski A., (1983), Socjologiczne i psychologiczne aspekty motywacji do pracy, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 34, nr 10-11(405-6), s. 22-25.
140
Targalski J., Szałkowski A., Paszek Z., (1982), Selekcja kadry kierowniczej w warunkach reformy gospodarczej. [W:] Byrski B. (red.), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 97-119.
141
Szałkowski A., (1982), Stosunki międzyludzkie jako czynnik wydajności pracy, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 33, nr 3(386), s. 15-18.
142
Paszek Z., Szałkowski A., Targalski J., (1982), Zagadnienia doboru wyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, "Problemy Ekonomiczne", R. 21 nr 1/82, s. 7-19.
143
Szałkowski A., (1981), Zakładowa działalność socjalna i jej motywacyjne aspekty, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 23, nr 10/11, s. 50-54.
144
Szałkowski A., (1981), Społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy, "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka", nr 1(116), s. 1-3.
145
Szałkowski A., (1981), Rozmiar i struktura czasu wolnego pracowników przedsiębiorstw poszukiwań naftowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 139, s. 83-91.
146
Michoń F., Francik A., Kozioł L., Leś-Wieczorek D., Piechnik A., Szałkowski A., (1981), Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji, Michoń F. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 164 s.
147
Paszek Z., Szałkowski A., Targalski J., (1981), Jak wybierać dyrektora - radzi zespół ekspertów, "Gazeta Krakowska", nr 210 (10303), s. 1, 3.
148
Szałkowski A., (1980), Ocena wartości pracy w opinii wykonawców i przełożonych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 31, nr 2 (362), s. 29-31.
149
Szałkowski A., Piechnik A., (1980), Efektywność pracy a potrzeby pracownicze, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 31, nr 11 (371), s. 15-18.
150
Szałkowski A., (1979), Wybrane zagadnienia polityki społecznej. [W:] Cziomer E. (red.), Podstawy nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 115-132.
151
Szałkowski A., (1978), Czynniki kształtujące potrzeby socjalno-bytowe, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 20, nr 7, s. 6-11.
152
Szałkowski A., (1978), Czas wolny pracowników zatrudnionych w terenie, "Polityka Społeczna", nr 9(57), s. 19-21.
153
Szałkowski A., (1978), [Recenzja], "Polityka Społeczna", nr 9(57), s. 32-33.
154
Szałkowski A., Laskowska G., (1978), Zakładowa polityka zatrudnienia. [W:] Michoń F. (red.), Podstawy ekonomiki pracy, Warszawa : Książka i Wiedza, s. 171-208.
155
Szałkowski A., (1977), Teorie potrzeb : poglądy, "Polityka Społeczna", nr 9 (45), s. 10-11.
156
Szałkowski A., Laskowska G., (1977), Zakładowa polityka zatrudnienia. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 3-49.
157
Szałkowski A., (1977), Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako narzędzie zarządzania, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 376-377.
158
Szałkowski A., (1977), Metodyka określania potrzeb pracowniczych w przedsiębiorstwie, "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 4/64, s. 105-111.
159
Szałkowski A., (1974), Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania: studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym, Prom. Michoń F., Kraków : , 271 k., [20] s.
160
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1, (2009), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 143 k.
161
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2, (2008), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 135 s.
162
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1], (2007), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 190 s.
163
Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych, (2006), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 121 s.
164
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy: raport z badań statutowych, (2005), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 158 k.
165
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy: raport z badań statutowych, (2004), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 122 k.
166
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji: raport z badań statutowych, (2003), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 147 k.
167
Piechnik-Kurdziel A., Bukowska U., Łukasiewicz G., Piwowarczyk J., (2002), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 143 k.
168
Kopeć J., Piechnik-Kurdziel A., Bukowska U., Łukasiewicz G., Piwowarczyk J., (2001), Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119, 26, [3] k.
169
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Bukowska U., Łukasiewicz G., (2000), Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 68, [6] k.
170
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Bukowska U., Piwowarczyk J., Łukasiewicz G., (2000), Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 121 s.
171
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Bukowska U., Piwowarczyk J., (1999), Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 116 s.
172
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Piwowarczyk J., (1998), Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 133 k.
173
Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1997), System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty: (raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 51 k.
174
Pocztowski A., Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1995), Planowanie potrzeb personalnych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56 s.
175
Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1995), Rekrutacja i techniki doboru pracowników: (raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 72, [2] k.
176
Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1993), Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 39 k.
177
Szałkowski A., Miś A., (1988), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania polityki kadrowej w procesie reformowania systemu gospodarczego w Polsce. [Cz. 10], Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 144 k.
1
@article{UEK:2168228982,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle",
number = "z. 7",
pages = "203-212",
year = "2012",
}
2
@article{UEK:2168220036,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Ekstremizm w stosunkach pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "853",
pages = "39-51",
year = "2011",
}
3
@unpublished{UEK:51018,
author = "Zając Piotr",
title = "Controlling personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi firmy",
adress = "Kraków",
year = "2010",
}
4
@article{UEK:2165698234,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Technicystyczne przejawy efektywności pracy człowieka",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "807",
pages = "71-85",
year = "2010",
}
5
@article{UEK:50552,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Wybrane aspekty pracy człowieka",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "43",
pages = "332-340",
adress = "",
year = "2009",
}
6
@article{UEK:50717,
author = "Szałkowski Adam and Bukowska Urszula",
title = "Restytucja zaufania interesariuszy w postkryzysowych warunkach",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3/2",
pages = "179-190",
adress = "",
year = "2009",
}
7
@book{UEK:51423,
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy",
editor = Szałkowski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-407-2",
}
8
@inbook{UEK:2165982797,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Zaufanie w stosunkach pracy jako czynnik wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych",
pages = "550-561",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7531-057-3",
}
9
@article{UEK:50474,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Rola i znaczenie kapitału społecznego w gospodarce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "784",
pages = "7-23",
year = "2008",
}
10
@inbook{UEK:2165528132,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Problem wiedzy w aspekcie zasobów ludzkich",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy",
pages = "7-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-407-2",
}
11
@unpublished{UEK:2168219640,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie sprawiedliwości",
booktitle = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2",
pages = "7-36",
year = "2008",
}
12
@article{UEK:50637,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Niesprawiedliwość w stosunkach pracy zagrożeniem dobra wspólnego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 12",
pages = "223-234",
year = "2008",
}
13
@article{UEK:50832,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Składniki kapitału społecznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "755",
pages = "7-20",
year = "2007",
}
14
@unpublished{UEK:2168326411,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Sytuacje pracy a wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1]",
pages = "5-32",
year = "2007",
}
15
@inbook{UEK:2165625763,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Harwardzkie ujęcie zasobów ludzkich firmy jako wyraz przeobrażeń w organizacjach",
booktitle = "Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych",
pages = "128-135",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-752-4",
}
16
@inbook{UEK:2166158438,
author = "Szałkowski Adam and Piwowarczyk Jarosław",
title = "Rekrutacja i redukcja personelu",
booktitle = "Podstawy zarządzania personelem",
pages = "79-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-315-0",
}
17
@book{UEK:52128,
title = "Podstawy zarządzania personelem",
editor = Szałkowski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-315-0",
}
18
@inbook{UEK:2166158335,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Podstawy zarządzania personelem",
pages = "11-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-315-0",
}
19
@inbook{UEK:2166218830,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Efektywność jako kryterium rozwoju potencjału pracy",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2",
pages = "327-334",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
20
@article{UEK:53077,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Zasoby ludzkie organizacji w kontekście wiedzy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "711",
pages = "7-20",
year = "2006",
}
21
@unpublished{UEK:52632,
author = "Łukasiewicz Grzegorz",
title = "Kapitał ludzki w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa : (metodyka pomiaru i sprawozdawczość)",
adress = "Kraków",
year = "2006",
}
22
@unpublished{UEK:52633,
author = "Bukowska Urszula",
title = "Rola interesariuszy w kształtowaniu organizacji uczącej się",
adress = "Kraków",
year = "2006",
}
23
@book{UEK:52129,
title = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
editor = Szałkowski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-299-5",
}
24
@inbook{UEK:2166158487,
author = "Szałkowski Adam and Łukasiewicz Grzegorz",
title = "Koszty pracy i wartość kapitału ludzkiego firmy",
booktitle = "Podstawy zarządzania personelem",
pages = "199-217",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-315-0",
}
25
@inbook{UEK:2166093965,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Zagadnienie prawdy w stosunkach pracy",
booktitle = "Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych",
pages = "83-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
isbn = "83-922067-6-2",
}
26
@article{UEK:52776,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Zespoły pracownicze w kontekście teorii grupy społecznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "676",
pages = "53-66",
year = "2005",
}
27
@inbook{UEK:2166408588,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Biblijny wymiar stosunków pracy",
booktitle = "Religia a gospodarka. T. 1",
pages = "251-259",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2005",
isbn = "83-7363-259-X",
}
28
@book{UEK:52532,
author = "Szałkowski Adam and Bukowska Urszula",
title = "Zarządzanie zespołami pracowniczymi : aspekt behawioralny",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-283-9",
}
29
@book{UEK:52533,
title = "Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji",
editor = Szałkowski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-262-6",
}
30
@unpublished{UEK:2168258500,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Zasoby ludzkie organizacji a kapitał społeczny",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych",
pages = "5-37",
year = "2005",
}
31
@inbook{UEK:2166502813,
author = "Szałkowski Adam and Łukasiewicz Grzegorz",
title = "Uwarunkowania rozwoju organizacji",
booktitle = "Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji",
pages = "9-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-262-6",
}
32
@article{UEK:52326,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Kapitał społeczny jako czynnik efektywności pracy",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "11",
pages = "2-7",
year = "2005",
}
33
@inbook{UEK:2166562805,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Nierówności społeczne i sprawiedliwość a rozwój kapitału ludzkiego",
booktitle = "Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 1",
pages = "361-376",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2005",
issn = "[1898-5084]",
isbn = "83-89473-98-4",
}
34
@article{UEK:2168219704,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Problem sprawiedliwej płacy w stosunkach pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "642",
pages = "21-30",
year = "2004",
}
35
@unpublished{UEK:2168221672,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Partycypacja pracowników w zarządzaniu jako element systemu motywowania w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
year = "2004",
}
36
@inbook{UEK:2168221890,
author = "Szałkowski Adam",
title = "W kierunku indywidualizacji stosunków pracy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki",
pages = "126-138",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-26-4",
}
37
@unpublished{UEK:2168258524,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Znaczenie wiedzy dla zasobów ludzkich firmy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych",
pages = "4-22",
year = "2004",
}
38
@unpublished{UEK:2168258596,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Koncepcja rozwoju organizacji",
booktitle = "Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych",
pages = "5-19",
year = "2003",
}
39
@article{UEK:50618,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Stosunki pracy w aspekcie nierówności społecznych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1",
pages = "85-94",
year = "2003",
}
40
@article{UEK:2168220980,
author = "Szałkowski Adam and Latusek Mariusz",
title = "Problematyka zasobów pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "597",
pages = "7-19",
year = "2003",
}
41
@inbook{UEK:2168256832,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Przejawy niesprawiedliwości w stosunkach pracy",
booktitle = "Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej",
pages = "309-320",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Poldex",
year = "2003",
isbn = "83-88979-12-4",
}
42
@inbook{UEK:2166176466,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Nowy paradygmat zarządzania zasobami ludzkimi firmy",
booktitle = "Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002)",
pages = "161-173",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy",
year = "2003",
isbn = "83-918601-0-8",
}
43
@article{UEK:2168227240,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Personalny czy menedżer?",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "592",
pages = "29-41",
year = "2002",
}
44
@inbook{UEK:2168306329,
author = "Kopeć Jacek and Szałkowski Adam",
title = "Warunki i stosunki pracy",
booktitle = "Rozwój personelu",
pages = "137-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-144-1",
}
45
@inbook{UEK:2168253278,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Funkcjonalne stosunki pracy",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "138-142",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
46
@inbook{UEK:2168247050,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Rozwój a pracownicy firmy",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "9-13",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
47
@article{UEK:2168255234,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Problem mobbingu w stosunkach pracy",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "9",
pages = "2-8",
year = "2002",
}
48
@inbook{UEK:2168247138,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Motywowanie i przywództwo",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "89-120",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
49
@inbook{UEK:2168306321,
author = "Szałkowski Adam and Kurdziel-Piechnik Anna",
title = "Personel a strategia rozwoju organizacji",
booktitle = "Rozwój personelu",
pages = "7-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-144-1",
}
50
@inbook{UEK:2168253294,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Kształtowanie karier zawodowych",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "71-88",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
51
@inbook{UEK:2168253286,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Kapitał ludzki - pojęcie i składniki",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "13-17",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
52
@book{UEK:2168229900,
title = "Rozwój personelu",
editor = Szałkowski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-144-1",
}
53
@inbook{UEK:2168232098,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Motywowanie i przywództwo",
booktitle = "Rozwój personelu",
pages = "93-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-144-1",
}
54
@inbook{UEK:2168253288,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Miejsce personelu w strategii rozwoju firmy",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "17-23",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
55
@book{UEK:2168247038,
title = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
editor = Szałkowski Adam,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
56
@inbook{UEK:2168242784,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Globalizacja a kierunki zmian w wyższym wykształceniu",
booktitle = "Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r.",
pages = "15-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-915196-1-9",
}
57
@article{UEK:2168255520,
author = "Szałkowski Adam",
title = "[Recenzja]",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "3",
pages = "46-47",
year = "2002",
}
58
@article{UEK:2168255524,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi jako nowy paradygmat w stosunkach pracy",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "5",
pages = "2-8",
year = "2001",
}
59
@article{UEK:2168234814,
author = "Szałkowski Adam and Piechnik-Kurdziel Anna",
title = "Personel w strategii rozwoju firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "567",
pages = "41-53",
year = "2001",
}
60
@article{UEK:2168255526,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "1",
pages = "2-7",
year = "2000",
}
61
@inbook{UEK:2168239004,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Problemy globalizacji w zarządzaniu zasobami pracy",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka",
pages = "55-62",
adress = "Chrzanów",
publisher = "WSPiM",
year = "2000",
isbn = "83-907648-3-0",
}
62
@inbook{UEK:2168249264,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
pages = "9-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-7252-042-9",
}
63
@book{UEK:2168249256,
title = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
editor = Szałkowski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-7252-042-9",
}
64
@inbook{UEK:2168223674,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Kapitał intelektualny menedżera personalnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku",
pages = "156-161",
adress = "Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2000",
isbn = "83-911295-1-9",
}
65
@inbook{UEK:2168249268,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Rekrutacja personelu",
booktitle = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
pages = "64-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-7252-042-9",
}
66
@article{UEK:2168238726,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Uczestnictwo personelu w zarządzaniu firmą",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "552",
pages = "19-29",
year = "2000",
}
67
@inbook{UEK:2168249278,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Koszty pracy",
booktitle = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
pages = "163-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-7252-042-9",
}
68
@misc{UEK:2168255512,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Globalizacja zarządzania zasobami ludzkimi : międzynarodowa konferencja naukowa w Londynie",
booktitle = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 50, 7(594)",
pages = "28-30",
year = "1999",
}
69
@article{UEK:2168222290,
author = "Szalkowski Adam and Jankowicz D.",
title = "The Ethical Problems of Personnel Management in a Transition Economy",
journal = "International Journal of Social Economics",
number = "vol. 26, no. 12",
pages = "1418-1427",
year = "1999",
}
70
@inbook{UEK:2168249426,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Kapitał ludzki gospodarki polskiej a globalizacja zasobów pracy",
booktitle = "Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską",
pages = "171-184",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "1999",
isbn = "83-907648-2-2",
}
71
@article{UEK:2168264410,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Przydatność koncepcji marginalnej produktywności pracy w rozwiązywaniu dylematów zatrudnienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "265",
pages = "32-42",
adress = "",
year = "1998",
}
72
@article{UEK:2168244980,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Uwarunkowania nierówności sił przetargu w stosunkach pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "512",
pages = "49-58",
year = "1998",
}
73
@inbook{UEK:2168226120,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Własność i jej implikacje w stosunkach pracy",
booktitle = "Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "69-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-71-2",
}
74
@unpublished{UEK:2168259034,
author = "Kopeć Jacek",
title = "System oceniania pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
75
@inbook{UEK:2168246332,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Stosunki pracy czy stosunki przemysłowe?",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.)",
pages = "229-236",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-21-6",
}
76
@book{UEK:2168255670,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy",
adress = "Wrocław etc.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1997",
isbn = "83-04-04399-8",
}
77
@article{UEK:2168237776,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Kulturowe uwarunkowania zarządzania personelem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "498",
pages = "7-21",
year = "1997",
}
78
@article{UEK:2168254276,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Efektywnościowe modele stosunków pracy",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "12",
pages = "13-17",
year = "1997",
}
79
@inbook{UEK:2168249398,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Negocjacje w stosunkach pracy",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "92-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-24-0",
}
80
@book{UEK:2168249376,
title = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
editor = Szałkowski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-24-0",
}
81
@inbook{UEK:2168249384,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Ocenianie pracowników",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "42-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-24-0",
}
82
@inbook{UEK:2168255654,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "75-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
83
@book{UEK:2168246116,
title = "Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.)",
editor = Szałkowski Adam,
editor = Piechnik-Kurdziel Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-21-6",
}
84
@inbook{UEK:2168271918,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Zarządzanie personelem a stosunki pracy",
booktitle = "Zarządzanie personelem w Polsce : referaty przygotowane na konferencję sopocką zorganizowaną przez pracowników Zakładu Zarządzania Personelem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w czerwcu 1996 r.",
pages = "9-17",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "1997",
isbn = "83-7017-732-8",
}
85
@book{UEK:2168287903,
author = "Szałkowski Adam and Miś Alicja and Piechnik-Kurdziel Anna",
title = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
isbn = "83-86439-62-9",
}
86
@inbook{UEK:2168248300,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Etyczne aspekty wykorzystania zasobów ludzkich firmy",
booktitle = "Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce",
pages = "171-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "1996",
isbn = "83-86957-06-9",
}
87
@article{UEK:2168254334,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Podejście sytuacyjne w zarządzaniu personelem",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 47, 1(552)",
pages = "6-7",
year = "1996",
}
88
@article{UEK:2168238268,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle zachowań organizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "466",
pages = "5-11",
year = "1996",
}
89
@book{UEK:2168239972,
author = "Szałkowski Adam and Miś Alicja and Piechnik-Kurdziel Anna",
title = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "83-86439-62-9",
}
90
@article{UEK:2168222286,
author = "Szalkowski Adam",
title = "Human Resource Management in the Process of Transformation of the Polish Economy",
journal = "International Journal of Social Economics",
number = "vol. 23, no. 9",
pages = "51-60",
year = "1996",
}
91
@article{UEK:2168254302,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Wymiar etyczny zarządzania personelem",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "R. 37, 1",
pages = "10-17",
year = "1996",
}
92
@inbook{UEK:2168230388,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi jako specjalność studiów - przykład z Wielkiej Brytanii",
booktitle = "Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.)",
pages = "247-254",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-43-2",
}
93
@article{UEK:2168254330,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Problem nierówności sił w amerykańskim modelu stosunków pracy",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "R. 6, 12(67)",
pages = "26-30",
year = "1995",
}
94
@article{UEK:2168222292,
author = "Redman Tom and Keithley Don and Szalkowski Adam",
title = "Management Development under Adversity? : Case studies from Poland",
journal = "Journal of Management Development",
number = "vol. 14, no. 10",
pages = "4-13",
year = "1995",
}
95
@book{UEK:2168230360,
title = "Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.)",
editor = Szałkowski Adam,
editor = Piechnik-Kurdziel Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-43-2",
}
96
@inbook{UEK:2168231992,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Podejście sytuacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia",
pages = "73-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-47-5",
}
97
@article{UEK:2168254270,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Polityka społeczna w naukowej twórczości Stanisława Grabskiego",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "R. 22, 7(259)",
pages = "21-23",
year = "1995",
}
98
@article{UEK:2168237724,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Zarządzanie personelem małej firmy - zagadnienia teoretyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "447",
pages = "15-21",
year = "1995",
}
99
@article{UEK:2168234104,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Zagadnienie osobowości w teorii zachowań organizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "429",
pages = "5-12",
year = "1994",
}
100
@book{UEK:2168249254,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Motywacyjne aspekty gospodarowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "83-86439-06-8",
}
101
@article{UEK:2168252054,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Krańcowa produktywność pracy żywej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "413",
pages = "5-12",
year = "1993",
}
102
@article{UEK:2168254266,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Wynagrodzenie za pracę w społecznej nauce Kościoła",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "R. 20, 2(230)",
pages = "10-12",
year = "1993",
}
103
@unpublished{UEK:2168259022,
author = "Miś Alicja",
title = "Awans pracowniczy w systemie polityki personalnej przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "1993",
}
104
@article{UEK:2168254262,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Jak Holendrzy ograniczają bezrobocie",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "R. 19, 5/6(221/222)",
pages = "32-35",
year = "1992",
}
105
@article{UEK:2168236204,
author = "Szałkowski Adam",
title = "System polityki kadrowej i jego modyfikacje w polskiej gospodarce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "361",
pages = "65-77",
year = "1992",
}
106
@book{UEK:2168239452,
title = "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego",
editor = Szałkowski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Secesja",
year = "1992",
isbn = "83-85483-26-8",
}
107
@inbook{UEK:2168228948,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Miejsce i rola polityki kadrowej w nowym ładzie ekonomicznym",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne",
pages = "184-196",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
108
@inbook{UEK:2168239456,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Teoretyczne aspekty badania rynku pracy",
booktitle = "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego",
pages = "8-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Secesja",
year = "1992",
isbn = "83-85483-26-8",
}
109
@inbook{UEK:2168264400,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Rynek pracy w systemie gospodarczym",
booktitle = "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego",
pages = "3-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy",
year = "1991",
}
110
@misc{UEK:2168270482,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego",
pages = "94",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy",
year = "1991",
}
111
@inbook{UEK:2168251852,
author = "Szałkowski Adam",
title = "System rynkowy a polityka kadrowa",
booktitle = "Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia",
pages = "89-100",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1991",
}
112
@article{UEK:2168255674,
author = "Szałkowski Adam",
title = "[Recenzja]",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "R. 18 Nr 2 (206)",
pages = "32-34",
year = "1991",
}
113
@article{UEK:2168237032,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Rynek pracy w systemie gospodarczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "379",
pages = "5-18",
year = "1991",
}
114
@inbook{UEK:2168248786,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Systemy pracy",
booktitle = "Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod",
pages = "81-120",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1991",
isbn = "83-01-10144-X",
}
115
@misc{UEK:2168227330,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Rynek pracy jako element nowego ładu ekonomicznego w Polsce",
booktitle = "O nowy ład ekonomiczny w Polsce",
pages = "119-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
116
@article{UEK:2168251384,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Teoretyczne aspekty problemu polityki kadrowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "332",
pages = "[5]-14",
year = "1990",
}
117
@inbook{UEK:2168228916,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Rozwojowe i stagnacyjne tendencje polityki kadrowej w polskiej gospodarce",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne",
pages = "162-176",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
118
@inbook{UEK:2168228884,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Społeczna percepcja rozwoju systemu polityki kadrowej w I etapie reformowania gospodarki",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne",
pages = "239-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
119
@article{UEK:2168258848,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Social Minimum - Theory and Practice of its Application in social Policy",
journal = "Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy",
number = "Vol. 1",
pages = "171-182",
year = "1989",
}
120
@inbook{UEK:2168335023,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Gospodarka a potrzeby człowieka",
booktitle = "Wobec największych zagrożeń",
pages = "117-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej",
year = "1988",
}
121
@article{UEK:2168253964,
author = "Wilson Jerry and Szałkowski Adam",
title = "Bezdomność jako kryterium ubóstwa",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "R. 15, 4(172)",
pages = "23-26",
year = "1988",
}
122
@article{UEK:2168255702,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Dysfunkcjonalność ekonomiczna dyrektywnych zasad polityki kadrowej",
journal = "Doskonalenie Kadr Kierowniczych",
number = "R. 29, 6 (310)",
pages = "16-24",
year = "1988",
}
123
@article{UEK:2168255816,
author = "Szałkowski Adam",
title = "O polityce kadrowej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4 (580)",
pages = "6, 37",
year = "1988",
}
124
@article{UEK:2168255728,
author = "Szałkowski Adam",
title = "[Recenzja]",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 27, 4/88",
pages = "106-109",
year = "1988",
}
125
@inbook{UEK:2168228062,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Polityka kadrowa i jej motywacyjne aspekty",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku",
pages = "148-163",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1988",
}
126
@article{UEK:2168251400,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Świadczenia socjalne przedsiębiorstw a konsumpcja zbiorowa i indywidualna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "255",
pages = "23-35",
year = "1988",
}
127
@article{UEK:2168233466,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Teoretyczne podstawy zakładowego systemu motywacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "249",
pages = "7-18",
year = "1987",
}
128
@article{UEK:2168231100,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Społeczne skutki stabilizacji załogi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "219",
pages = "45-57",
year = "1986",
}
129
@article{UEK:2168244680,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Postawy emerytów wobec ich aktywizacji zawodowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 25, 4/86",
pages = "47-54",
year = "1986",
}
130
@misc{UEK:2168244690,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Konferencja naukowa na temat: Racjonalizacja gospodarki potencjałem pracy",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 25, 4/86",
pages = "118-120",
year = "1986",
}
131
@article{UEK:2168254254,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Resortowe zróżnicowanie zakładowych świadczeń socjalnych",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "R. 12, 10(142)",
pages = "5-8",
year = "1985",
}
132
@article{UEK:2168254294,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Tendencje zmian w działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw państwowych w latach 1964-1983",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "R. 27, 6",
pages = "43-44",
year = "1985",
}
133
@book{UEK:2168254250,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Funkcja socjalna przedsiębiorstwa a system motywacji do pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
issn = "0209-1674",
}
134
@inbook{UEK:2168258556,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Wybrane zagadnienia polityki społecznej",
booktitle = "Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych",
pages = "86-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2 zm. i rozszerz.",
}
135
@article{UEK:2168236592,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Zakładowe świadczenia socjalne i kryteria ich przydzielania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "193",
pages = "77-89",
year = "1984",
}
136
@article{UEK:2168226531,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Koszty działalności socjalno-bytowej",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "R. 11, 9 (129)",
pages = "14-17",
year = "1984",
}
137
@inbook{UEK:2168255534,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Współpraca związków zawodowych z kierownictwem przedsiębiorstwa w zaspokajaniu potrzeb socjalnych załogi",
booktitle = "Kompetencje związków zawodowych",
pages = "235-259",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1984",
isbn = "83-01-05705-X",
}
138
@article{UEK:2168254278,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Wydatki na działalność socjalno-bytową przedsiębiorstw w relacji do dochodu narodowego w latach 1964-1982",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "R. 26, 4",
pages = "40-45",
year = "1984",
}
139
@article{UEK:2168254324,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Socjologiczne i psychologiczne aspekty motywacji do pracy",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 34, 10-11(405-6)",
pages = "22-25",
year = "1983",
}
140
@inbook{UEK:2168273046,
author = "Targalski Jan and Szałkowski Adam and Paszek Zbigniew",
title = "Selekcja kadry kierowniczej w warunkach reformy gospodarczej",
booktitle = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
pages = "97-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
141
@article{UEK:2168254316,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Stosunki międzyludzkie jako czynnik wydajności pracy",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 33, 3(386)",
pages = "15-18",
year = "1982",
}
142
@article{UEK:2168230654,
author = "Paszek Zbigniew and Szałkowski Adam and Targalski Jan",
title = "Zagadnienia doboru wyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstwa",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 21 1/82",
pages = "7-19",
year = "1982",
}
143
@article{UEK:2168254274,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Zakładowa działalność socjalna i jej motywacyjne aspekty",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "R. 23, 10/11",
pages = "50-54",
year = "1981",
}
144
@article{UEK:2168254328,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy",
journal = "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka",
number = "1(116)",
pages = "1-3",
year = "1981",
}
145
@article{UEK:2168229942,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Rozmiar i struktura czasu wolnego pracowników przedsiębiorstw poszukiwań naftowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "139",
pages = "83-91",
year = "1981",
}
146
@book{UEK:2168255538,
author = "Michoń Ferdynand and Francik Anna and Kozioł Leszek and Leś-Wieczorek Danuta and Piechnik Anna and Szałkowski Adam",
title = "Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji",
editor = Michoń Ferdynand,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
147
@article{UEK:2168243688,
author = "Paszek Zbigniew and Szałkowski Adam and Targalski Jan",
title = "Jak wybierać dyrektora - radzi zespół ekspertów",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "210 (10303)",
pages = "1, 3",
year = "1981",
}
148
@article{UEK:2168226479,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Ocena wartości pracy w opinii wykonawców i przełożonych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 31, 2 (362)",
pages = "29-31",
year = "1980",
}
149
@article{UEK:2168226487,
author = "Szałkowski Adam and Piechnik Anna",
title = "Efektywność pracy a potrzeby pracownicze",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 31, 11 (371)",
pages = "15-18",
year = "1980",
}
150
@inbook{UEK:2168258768,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Wybrane zagadnienia polityki społecznej",
booktitle = "Podstawy nauk politycznych",
pages = "115-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
151
@article{UEK:2168254308,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Czynniki kształtujące potrzeby socjalno-bytowe",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "R. 20, 7",
pages = "6-11",
year = "1978",
}
152
@article{UEK:2168254272,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Czas wolny pracowników zatrudnionych w terenie",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "9(57)",
pages = "19-21",
year = "1978",
}
153
@article{UEK:2168254258,
author = "Szałkowski Adam",
title = "[Recenzja]",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "9(57)",
pages = "32-33",
year = "1978",
}
154
@inbook{UEK:2168252016,
author = "Szałkowski Adam and Laskowska Grażyna",
title = "Zakładowa polityka zatrudnienia",
booktitle = "Podstawy ekonomiki pracy",
pages = "171-208",
adress = "Warszawa",
publisher = "Książka i Wiedza",
year = "1978",
}
155
@article{UEK:2168241248,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Teorie potrzeb : poglądy",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "9 (45)",
pages = "10-11",
year = "1977",
}
156
@inbook{UEK:2168306489,
author = "Szałkowski Adam and Laskowska Grażyna",
title = "Zakładowa polityka zatrudnienia",
booktitle = "Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2",
pages = "3-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
157
@misc{UEK:2168333243,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako narzędzie zarządzania",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/2, lipiec-grudzień 1976",
pages = "376-377",
year = "1977",
}
158
@article{UEK:2168228096,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Metodyka określania potrzeb pracowniczych w przedsiębiorstwie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 16, 4/64",
pages = "105-111",
year = "1977",
}
159
@unpublished{UEK:2168258962,
author = "Szałkowski Adam",
title = "Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania : studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
160
@unpublished{UEK:2168248524,
title = "Projakościowe narzędzia funkcji personalnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
161
@unpublished{UEK:2168219638,
title = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
162
@unpublished{UEK:2168219636,
author = " and and and and and ",
title = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
163
@unpublished{UEK:2166564391,
author = " and and and and and ",
title = "Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
164
@unpublished{UEK:2168258498,
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
165
@unpublished{UEK:2168258522,
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
166
@unpublished{UEK:2168258592,
title = "Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
167
@unpublished{UEK:2168258490,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna and Bukowska Urszula and Łukasiewicz Grzegorz and Piwowarczyk Jarosław",
title = "Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
168
@unpublished{UEK:2168258478,
author = "Kopeć Jacek and Piechnik-Kurdziel Anna and Bukowska Urszula and Łukasiewicz Grzegorz and Piwowarczyk Jarosław",
title = "Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
169
@unpublished{UEK:2168259206,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna and Kopeć Jacek and Bukowska Urszula and Łukasiewicz Grzegorz",
title = "Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
170
@unpublished{UEK:2168258312,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna and Kopeć Jacek and Bukowska Urszula and Piwowarczyk Jarosław and Łukasiewicz Grzegorz",
title = "Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
171
@unpublished{UEK:2168258234,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna and Kopeć Jacek and Bukowska Urszula and Piwowarczyk Jarosław",
title = "Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
172
@unpublished{UEK:2168258170,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna and Kopeć Jacek and Piwowarczyk Jarosław",
title = "Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
173
@unpublished{UEK:2168257290,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna and Miś Alicja and Kopeć Jacek and Sapeta Tomasz",
title = "System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty : (raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
174
@unpublished{UEK:2168226853,
author = "Pocztowski Aleksy and Piechnik-Kurdziel Anna and Miś Alicja and Kopeć Jacek and Sapeta Tomasz",
title = "Planowanie potrzeb personalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
175
@unpublished{UEK:2168251736,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna and Miś Alicja and Kopeć Jacek and Sapeta Tomasz",
title = "Rekrutacja i techniki doboru pracowników : (raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
176
@unpublished{UEK:2168252060,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna and Miś Alicja and Kopeć Jacek and Sapeta Tomasz",
title = "Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
177
@unpublished{UEK:2168258868,
author = "Szałkowski Adam and Miś Alicja",
title = "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania polityki kadrowej w procesie reformowania systemu gospodarczego w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}