Publications of the selected author
1

Title:
Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju gospodarczego = Human Capital as the Factor of Economic Growth
Source:
Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012) , s. 203-212. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168228982
article
2

Title:
Ekstremizm w stosunkach pracy = Extremism in Labour Relations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 853 (2011) , s. 39-51. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220036
article
3

Title:
Technicystyczne przejawy efektywności pracy człowieka = Technicalist Symptoms of the Effectiveness of Human Work
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 807 (2010) , s. 71-85. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165698234
article
4

Author:
Title:
Controlling personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi firmy
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
268 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-144
Nr:
51018
doctoral dissertation
5

Title:
Wybrane aspekty pracy człowieka = Selected Aspects of Human Work
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 43 (2009) , s. 332-340. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50552
article
6

Title:
Restytucja zaufania interesariuszy w postkryzysowych warunkach
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009) , s. 179-190. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50717
article
7

Title:
Rola i znaczenie kapitału społecznego w gospodarce = The Role and Importance of Social Capital in the Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 784 (2008) , s. 7-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50474
article
8

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie sprawiedliwości
Source:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI, s. 7-36 - Bibliogr.
Signature:
NP-1202/2/Magazyn
Nr:
2168219640
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
139, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-407-2
Nr:
51423
See related chapters
10

Title:
Niesprawiedliwość w stosunkach pracy zagrożeniem dobra wspólnego = Injustice in Labour Relations as a Threat of Common Good
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 12 (2008) , s. 223-234. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
50637
article
11

Title:
Problem wiedzy w aspekcie zasobów ludzkich
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 7-35
ISBN:
978-83-7252-407-2
Nr:
2165528132
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Zaufanie w stosunkach pracy jako czynnik wartości przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych / red. Jerzy Bieliński, Marzenna Czerwińska - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, s. 550-561. - Referat zgłoszony na ósmą edycję spotkań odbywających się pod wspólnym tytułem "Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością". - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-057-3
Nr:
2165982797
chapter in conference materials
13

Title:
Składniki kapitału społecznego = Components of Social Capital
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 755 (2007) , s. 7-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50832
article
14

Title:
Sytuacje pracy a wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI, s. 5-32 - Bibliogr.
Research program:
56/KZZP/1/07/S/417
Signature:
NP-1202/[1]/Magazyn
Nr:
2168326411
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przeobrażenia w organizacjach. Rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem metod zarządzania", Zakopane, Polska, od 2007-06-08 do 2007-06-10
Title:
Harwardzkie ujęcie zasobów ludzkich firmy jako wyraz przeobrażeń w organizacjach
Source:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 128-135 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
Nr:
2165625763
chapter in conference materials
See main document
16

Title:
Zasoby ludzkie organizacji w kontekście wiedzy = Knowledge-based Human Resource Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 711 (2006) , s. 7-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53077
article
17

Title:
Podstawy zarządzania personelem
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
228 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-315-0
Nr:
52128
See related chapters
18

Title:
Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 11-56
ISBN:
83-7252-315-0
Nr:
2166158335
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Rekrutacja i redukcja personelu
Source:
Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 79-120
ISBN:
83-7252-315-0
Nr:
2166158438
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Efektywność jako kryterium rozwoju potencjału pracy = Efficiency as a Criterion of Development of Labour Potential
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 327-334. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166218830
chapter in conference materials
See main document
21

Title:
Koszty pracy i wartość kapitału ludzkiego firmy
Source:
Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 199-217
ISBN:
83-7252-315-0
Nr:
2166158487
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Zagadnienie prawdy w stosunkach pracy
Source:
Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 83-103 - Bibliogr.
Series:
(Dni Jana Pawła II)
ISBN:
83-922067-6-2
Nr:
2166093965
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Kapitał ludzki w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa : (metodyka pomiaru i sprawozdawczość)
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
329 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-17
Nr:
52632
doctoral dissertation
24

Title:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
102 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-299-5
Nr:
52129
25

Title:
Rola interesariuszy w kształtowaniu organizacji uczącej się
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
314 k.: il. kolor.; 30 cm + Autoreferat: 17 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/289
Nr:
52633
doctoral dissertation
26

Title:
Zasoby ludzkie organizacji a kapitał społeczny
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI, s. 5-37 - Bibliogr.
Signature:
NP-1088/Magazyn
Nr:
2168258500
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Title:
Nierówności społeczne i sprawiedliwość a rozwój kapitału ludzkiego = Social Inequalities and Justice versus Development of Human Capital
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 6 (2005) , s. 361-376. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166562805
article
28

Title:
Kapitał społeczny jako czynnik efektywności pracy = Social Capital as a Work Effectiveness Factor
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 11 (2005) , s. 2-7. - Streszcz.
Nr:
52326
article
29

Title:
Zespoły pracownicze w kontekście teorii grupy społecznej = Employee Groups Seen through the Lense of an Employee Group Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 676 (2005) , s. 53-66. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52776
article
30

Title:
Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
112, [2] s.: rys., wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-262-6
Nr:
52533
See related chapters
31

Title:
Uwarunkowania rozwoju organizacji
Source:
Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 9-32
ISBN:
83-7252-262-6
Nr:
2166502813
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Zarządzanie zespołami pracowniczymi : aspekt behawioralny
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
87, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-283-9
Nr:
52532
monograph
33

Title:
Biblijny wymiar stosunków pracy = Labour Relation at the Biblical Dimension
Source:
Religia a gospodarka. T. 1 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2005, s. 251-259. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7363-259-X
Nr:
2166408588
chapter in monograph
34

Title:
W kierunku indywidualizacji stosunków pracy
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / red. Zenon Wiśniewski, Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 126-138 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-26-4
Nr:
2168221890
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Problem sprawiedliwej płacy w stosunkach pracy = The Issue of Equitable Remuneration and Working Conditions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 642 (2004) , s. 21-30. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219704
article
36

Title:
Znaczenie wiedzy dla zasobów ludzkich firmy
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI, s. 4-22 - Bibliogr.
Signature:
NP-965/Magazyn
Nr:
2168258524
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Title:
Partycypacja pracowników w zarządzaniu jako element systemu motywowania w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
318 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 16 s.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/392
Nr:
2168221672
doctoral dissertation
38

Title:
Stosunki pracy w aspekcie nierówności społecznych = Labour Relation and Social Inequalities
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 1 (2003) , s. 85-94. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50618
article
39

Title:
Przejawy niesprawiedliwości w stosunkach pracy = Signs Injustice in Relations of Work
Source:
Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / red. Lidia Zbiegień-Maciąg, Wojciech Pawnik - Kraków: Wydawnictwo Poldex, 2003, s. 309-320. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88979-12-4
Nr:
2168256832
chapter in monograph
40

Title:
Koncepcja rozwoju organizacji
Source:
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI, s. 5-19 - Bibliogr.
Signature:
NP-906/Magazyn
Nr:
2168258596
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Conference:
Konferencja Naukowa nt. Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku, Kraków, Polska, od 2002-06-15 do 2002-06-15
Title:
Nowy paradygmat zarządzania zasobami ludzkimi firmy
Source:
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003, s. 161-173
ISBN:
83-918601-0-8
Nr:
2166176466
chapter in conference materials
See main document
42

Author:
Adam Szałkowski , Mariusz Latusek
Title:
Problematyka zasobów pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Problem of Labour Resources in the Management of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 597 (2003) , s. 7-19. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220980
article
43

Title:
Wstęp
Source:
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie, 2003, s. 5-8
ISBN:
83-918601-0-8
Nr:
2168346824
preface / summary
See main document
44

Title:
Rozwój personelu
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
163 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-144-1
Nr:
2168229900
See related chapters
45

Title:
Kapitał ludzki - pojęcie i składniki
Source:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 13-17
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168253286
chapter in monograph
See main document
46

Title:
Personalny czy menedżer? = Personnel Officer or Human Resources Manager?
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 592 (2002) , s. 29-41. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227240
article
47

Title:
Problem mobbingu w stosunkach pracy
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 9 (2002) , s. 2-8
Nr:
2168255234
article
48

Title:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002
Physical description:
161 s.: il.; 24 cm
Series:
(Człowiek w Firmie)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168247038
See related chapters
49

Title:
Dylematy racjonalnego wykorzystania zasobów pracy w gospodarce : wykład inauguracyjny
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2002/2003 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 19-32
ISBN:
83-7252-152-2
Nr:
2168358026
chapter in book
50

Title:
Motywowanie i przywództwo
Source:
Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 93-136
ISBN:
83-7252-144-1
Nr:
2168232098
chapter in academic script
See main document
51

Conference:
Konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Dobczyce, Polska, od 2002-03-21 do 2002-03-21
Title:
Globalizacja a kierunki zmian w wyższym wykształceniu
Source:
Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 15-25
ISBN:
83-915196-1-9
Nr:
2168242784
chapter in conference materials
52

Title:
[Recenzja]
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 3 (2002) , s. 46-47
Nr:
2168255520
review
53

Title:
Miejsce personelu w strategii rozwoju firmy
Source:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 17-23
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168253288
chapter in monograph
See main document
54

Title:
Warunki i stosunki pracy
Source:
Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 137-159
ISBN:
83-7252-144-1
Nr:
2168306329
chapter in academic script
See main document
55

Title:
Rozwój a pracownicy firmy
Source:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 9-13
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168247050
chapter in monograph
See main document
56

Title:
Kształtowanie karier zawodowych
Source:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 71-88
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168253294
chapter in monograph
See main document
57

Title:
Funkcjonalne stosunki pracy
Source:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 138-142
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168253278
chapter in monograph
See main document
58

Title:
Motywowanie i przywództwo
Source:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 89-120
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168247138
chapter in monograph
See main document
59

Title:
Personel a strategia rozwoju organizacji
Source:
Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 7-25
ISBN:
83-7252-144-1
Nr:
2168306321
chapter in academic script
See main document
60

Title:
Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi jako nowy paradygmat w stosunkach pracy
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 5 (2001) , s. 2-8
Nr:
2168255524
article
61

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa w świetle uwarunkowań społecznych
Source:
Zarządzanie i Edukacja. - numer specjalny 1 (2001) , s. 5-22
Nr:
2168368818
article
62

Title:
Personel w strategii rozwoju firmy = Personnel in a Firm's Development Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 567 (2001) , s. 41-53. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168234814
article
63

Title:
Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 1 (2000) , s. 2-7
Nr:
2168255526
article
64

Title:
Problemy globalizacji w zarządzaniu zasobami pracy = Globalization Problems in the Labor Resources Management
Source:
Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI - Chrzanów: WSPiM, 2000, s. 55-62. - Summ.
ISBN:
83-907648-3-0
Nr:
2168239004
chapter in conference materials
See main document
65

Title:
Rekrutacja personelu
Source:
Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 64-92
ISBN:
83-7252-042-9
Nr:
2168249268
chapter in academic script
See main document
66

Title:
Uczestnictwo personelu w zarządzaniu firmą = The Participation of Personnel in the Management of a Business
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 552 (2000) , s. 19-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238726
article
67

Title:
Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 9-44
ISBN:
83-7252-042-9
Nr:
2168249264
chapter in academic script
See main document
68

Title:
Wprowadzenie do zarządzania personelem
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
180 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-042-9
Nr:
2168249256
See related chapters
69

Conference:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Title:
Kapitał intelektualny menedżera personalnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa = The Intellectual Capital of Personnel Manager as a Company's Development Factor
Source:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 156-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911295-1-9
Nr:
2168223674
chapter in conference materials
See main document
70

Title:
Koszty pracy
Source:
Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 163-175
ISBN:
83-7252-042-9
Nr:
2168249278
chapter in academic script
See main document
71

Author:
Adam Szałkowski , Devi Jankowicz
Title:
The Ethical Problems of Personnel Management in a Transition Economy
Source:
International Journal of Social Economics. - vol. 26, no. 12 (1999) , s. 1418-1427. - Pełny tekst dostępny w bazie Emerald - Bibliogr.
Nr:
2168222290
article
72

Title:
Globalizacja zarządzania zasobami ludzkimi : międzynarodowa konferencja naukowa w Londynie = Globalization of Management of Human resources : an International Scientific Conference in London
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 50, nr 7(594), s. 28-30. - Tyt.konferencji: "Wprowadzać ludzi w centrum konkurencyjnej przewagi"
Nr:
2168255512
varia
73

Title:
Kapitał ludzki gospodarki polskiej a globalizacja zasobów pracy = Human Resources in the Polish Economy vs Globalization of Labour Resources
Source:
Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999, s. 171-184. - Summ.
ISBN:
83-907648-2-2
Nr:
2168249426
chapter in conference materials
See main document
74

Title:
Problem własności i kapitału w stosunkach pracy = A Problem of Property and Capital in of Labour Relations
Source:
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - R. 1997/98 (1998) , s. 175-187 - Bibliogr.
Nr:
2168360560
article
75

Title:
Przydatność koncepcji marginalnej produktywności pracy w rozwiązywaniu dylematów zatrudnienia
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 265 (1998) , s. 32-42. - Tytuł numeru: Współczesne dylematy zatrudnienia
Nr:
2168264410
article
76

Title:
Własność i jej implikacje w stosunkach pracy = Ownership and Its Implication for Labour Relations
Source:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 69-73. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226120
chapter in monograph
See main document
77

Author:
Title:
System oceniania pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Kraków: , 1998
Physical description:
222 k.: il; 29 cm + Autoreferat: 14 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/729
Nr:
2168259034
doctoral dissertation
78

Title:
Uwarunkowania nierówności sił przetargu w stosunkach pracy = Factors Conditioning Unequal Power Distribution in Bargaining in Labour Relations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 512 (1998) , s. 49-58. - Summ.
Nr:
2168244980
article
79

Title:
Kulturowe uwarunkowania zarządzania personelem = Cultural Conditions of Personnel Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 498 (1997) , s. 7-21. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237776
article
80

Title:
Ocenianie pracowników
Source:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 42-53 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-24-0
Nr:
2168249384
chapter in academic script
See main document
81

Title:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997
Physical description:
103 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-24-0
Nr:
2168249376
See related chapters
82

Title:
Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy
Publisher address:
Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997
Physical description:
217, [2] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-04-04399-8
Nr:
2168255670
monograph
83

Title:
Stosunki pracy jako problem polityki społecznej
Source:
Polityka Społeczna. - nr 3 (1997) , s. 1-5
Nr:
2168343057
article
84

Title:
Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 75-83 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255654
chapter in monograph
See main document
85

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy, Kraków, Polska, od 1996-09-26 do 1996-09-27
Title:
Stosunki pracy czy stosunki przemysłowe? = Labour Relations or Industrial Relations?
Source:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997, s. 229-236. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-21-6
Nr:
2168246332
chapter in conference materials
See main document
86

Title:
Efektywnościowe modele stosunków pracy
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 12 (1997) , s. 13-17
Nr:
2168254276
article
87

Title:
Zarządzanie personelem a stosunki pracy = Personnel Management and Labour Relation
Source:
Zarządzanie personelem w Polsce : referaty przygotowane na konferencję sopocką zorganizowaną przez pracowników Zakładu Zarządzania Personelem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w czerwcu 1996 r. / red. Aurelia Polańska - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1997, s. 9-17. - summ.
ISBN:
83-7017-732-8
Nr:
2168271918
chapter in conference materials
88

Title:
Negocjacje w stosunkach pracy
Source:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 92-103 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-24-0
Nr:
2168249398
chapter in academic script
See main document
89

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy, Kraków, Polska, od 1996-09-26 do 1996-09-27
Title:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.)
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997
Physical description:
353, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-87239-21-6
Nr:
2168246116
conference materials
See related chapters
90

Title:
Wprowadzenie do zarządzania personelem
Edition:
Wyd. 1, dodr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
176 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-86439-62-9
Nr:
2168239972
academic script
91

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle zachowań organizacyjnych = Human Resources Management in the Light of Behaviour Observed in Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 466 (1996) , s. 5-11. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238268
article
92

Title:
Wymiar etyczny zarządzania personelem
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 37, nr 1 (1996) , s. 10-17
Nr:
2168254302
article
93

Title:
Podejście sytuacyjne w zarządzaniu personelem
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 1(552) (1996) , s. 6-7
Nr:
2168254334
article
94

Title:
Wprowadzenie do zarządzania personelem
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
176 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-86439-62-9
Nr:
2168287903
academic script
95

Title:
Human Resource Management in the Process of Transformation of the Polish Economy
Source:
International Journal of Social Economics. - vol. 23, no. 9 (1996) , s. 51-60. - Pełny tekst dostępny w bazie Emerald - Bibliogr.
Nr:
2168222286
article
96

Title:
Etyczne aspekty wykorzystania zasobów ludzkich firmy
Source:
Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Oficyna Cracovia, 1996, s. 171-186
ISBN:
83-86957-06-9
Nr:
2168248300
chapter in conference materials
See main document
97

Title:
Podejście sytuacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 73-79 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-47-5
Nr:
2168231992
chapter in monograph
See main document
98

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Kraków, Polska, od 1994-11-16 do 1994-11-17
Title:
Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
254, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-86439-43-2
Nr:
2168230360
conference materials
See related chapters
99

Title:
Polityka społeczna w naukowej twórczości Stanisława Grabskiego = Social Policy in Scientific Activity of Stanisław Grabski
Source:
Polityka Społeczna. - nr 7 (1995) , s. 21-23
Nr:
2168254270
article
100

Title:
Problem nierówności sił w amerykańskim modelu stosunków pracy
Source:
Gospodarka Narodowa. - R. 6, nr 12(67) (1995) , s. 26-30
Nr:
2168254330
article
101

Author:
Tom Redman , Don Keithley , Adam Szałkowski
Title:
Management Development under Adversity? : Case studies from Poland
Source:
Journal of Management Development. - vol. 14, no. 10 (1995) , s. 4-13. - Pełny tekst dostępny w bazie Emerald - Bibliogr.
Nr:
2168222292
article
102

Title:
Zarządzanie personelem małej firmy - zagadnienia teoretyczne = Personnel Management in Small Business - Theoretical Issues
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 447 (1995) , s. 15-21. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237724
article
103

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Kraków, Polska, od 1994-11-16 do 1994-11-17
Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi jako specjalność studiów - przykład z Wielkiej Brytanii
Source:
Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 247-254
ISBN:
83-86439-43-2
Nr:
2168230388
chapter in conference materials
See main document
104

Title:
Zagadnienie osobowości w teorii zachowań organizacyjnych = Personality Issues in the Theory of Organizational Behaviour
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 429 (1994) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234104
article
105

Title:
Motywacyjne aspekty gospodarowania
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
60 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-06-8
Nr:
2168249254
academic script
106

Title:
Krańcowa produktywność pracy żywej = Marginal Productivity of Labour Force
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 413 (1993) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252054
article
107

Title:
Wynagrodzenie za pracę w społecznej nauce Kościoła
Source:
Polityka Społeczna. - nr 2 (1993) , s. 10-12
Nr:
2168254266
article
108

Author:
Title:
Awans pracowniczy w systemie polityki personalnej przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: , 1993
Physical description:
309 k.: il.; 29 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/763
Nr:
2168259022
doctoral dissertation
109

Title:
Social Function of the Post-socialist State
Source:
Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory - Cracow ; Warsaw: Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1992, s. 1[47]-14[62]
Series:
(Seminar Papers ; no. 10)
Nr:
2168339359
chapter in conference materials
110

Title:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego
Publisher address:
Kraków: "Secesja", 1992
Physical description:
126, [1] s.; 24 cm
Notes:
Summ., Zsfg., Bibliogr.
ISBN:
83-85483-26-8
Nr:
2168239452
See related chapters
111

Title:
Teoretyczne aspekty badania rynku pracy = Theoretical Aspects of Labour Market
Source:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: "Secesja", 1992, s. 8-29
ISBN:
83-85483-26-8
Nr:
2168239456
chapter in monograph
See main document
112

Title:
System polityki kadrowej i jego modyfikacje w polskiej gospodarce = The System of Executive Personnel Policy and Its Modifications in Polish Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 361 (1992) , s. 65-77. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168236204
article
113

Title:
Jak Holendrzy ograniczają bezrobocie
Source:
Polityka Społeczna. - nr 5/6 (1992) , s. 32-35
Nr:
2168254262
article
114

Title:
Miejsce i rola polityki kadrowej w nowym ładzie ekonomicznym
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 184-196
Nr:
2168228948
chapter in monograph
See main document
115

Title:
[Recenzja]
Source:
Polityka Społeczna. - nr 2 (1991) , s. 32-34
Nr:
2168255674
review
116

Title:
Rynek pracy w systemie gospodarczym
Source:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium / red. Anna PIECHNIK-KURDZIEL - Kraków: Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991, s. 3-16 - Bibliogr.
Nr:
2168264400
chapter in conference materials
See main document
117

Title:
Rynek pracy w systemie gospodarczym = Labour Market in the Economic System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 379 (1991) , s. 5-18. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237032
article
118

Title:
Dyskusja
Source:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium / red. Anna PIECHNIK-KURDZIEL - Kraków: Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991, s. 94
Nr:
2168270482
voice in discussion / interview
See main document
119

Title:
Systemy pracy = Labour Systems
Source:
Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. Ferdynand Michoń - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, s. 81-120 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10144-X
Nr:
2168248786
chapter in monograph
120

Title:
System rynkowy a polityka kadrowa
Source:
Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991, s. 89-100
Nr:
2168251852
chapter in monograph
See main document
121

Title:
Rynek pracy jako element nowego ładu ekonomicznego w Polsce
Source:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. Roman DOMASZEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 119-135
Nr:
2168227330
chapter in report
See main document
122

Title:
Unemployment: Theory, Policy and Structure, praca zbiorowa pod red. Padera J. Padersena i Reinharda Lunda, Berlin-New York 1987, stron 353
Source:
Polityka Społeczna. - nr 2 (1990) , s. 34-36
Nr:
2168364420
review
123

Title:
Rozwojowe i stagnacyjne tendencje polityki kadrowej w polskiej gospodarce
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 162-176
Nr:
2168228916
chapter in monograph
See main document
124

Title:
Teoretyczne aspekty problemu polityki kadrowej = Theoretical Aspects of the Problem of Personnel Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 332 (1990) , s. [5]-14. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168251384
article
125

Title:
Społeczna percepcja rozwoju systemu polityki kadrowej w I etapie reformowania gospodarki
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 239-252
Nr:
2168228884
chapter in monograph
See main document
126

Title:
Social Minimum - Theory and Practice of its Application in social Policy
Source:
Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy = Rocznik Polskiego Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - Vol. 1 (1989) , s. 171-182 - Bibliogr.
Nr:
2168258848
article
127

Title:
[Recenzja]
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1988) , s. 106-109
Nr:
2168255728
review
128

Title:
Polityka kadrowa i jej motywacyjne aspekty
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988, s. 148-163
Nr:
2168228062
chapter in monograph
See main document
129

Title:
O polityce kadrowej
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (580) (1988) , s. 6, 37
Nr:
2168255816
review
130

Title:
Świadczenia socjalne przedsiębiorstw a konsumpcja zbiorowa i indywidualna = Social Services in Enterprises vs. Individual and Mass Consumption
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 255 (1988) , s. 23-35. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168251400
article
131

Title:
Dysfunkcjonalność ekonomiczna dyrektywnych zasad polityki kadrowej
Source:
Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 29, nr 6 (310) (1988) , s. 16-24 - Bibliogr.
Nr:
2168255702
article
132

Title:
Gospodarka a potrzeby człowieka
Source:
Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK - Kraków: Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988, s. 117-126
Nr:
2168335023
chapter in monograph
See main document
133

Author:
Jerry Wilson , Adam Szałkowski
Title:
Bezdomność jako kryterium ubóstwa
Source:
Polityka Społeczna. - nr 4 (1988) , s. 23-26
Nr:
2168253964
article
134

Title:
Teoretyczne podstawy zakładowego systemu motywacji = Plant System of Work Motivation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 249 (1987) , s. 7-18. - Summ., rez.
Nr:
2168233466
article
135

Author:
Antoni Rajkiewicz , Ferdynand Michoń , Alicja Sajkiewicz , Risto Tainio , Adam Szałkowski , Lucyna Frąckiewicz , Michał Winiewski , Wojciech Muszalski
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1983-10-19 do 1983-10-20
Title:
Dyskusja = Diskussion = Discussion = Прения
Source:
Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Samodzielny Zakład Ekonomii Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako sesja wyjazdowa Komitetu Problemów Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Kraków, 19-20 października 1983 r.) - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 91-95
Nr:
2168366956
voice in discussion / interview
136

Title:
Konferencja naukowa na temat: "Racjonalizacja gospodarki potencjałem pracy"
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4, s. 118-120
Nr:
2168244690
varia
137

Title:
Społeczne skutki stabilizacji załogi = The Social Effects of the Personnel Stabilization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 219 (1986) , s. 45-57. - Summ., rez.
Nr:
2168231100
article
138

Title:
Postawy emerytów wobec ich aktywizacji zawodowej = Attitudes of Pensioners to Their Professional Activation
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1986) , s. 47-54. - Summ., rez.
Nr:
2168244680
article
139

Title:
Resortowe zróżnicowanie zakładowych świadczeń socjalnych
Source:
Polityka Społeczna. - nr 10 (1985) , s. 5-8
Nr:
2168254254
article
140

Title:
Funkcja socjalna przedsiębiorstwa a system motywacji do pracy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
220 s.: tab.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 68)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168254250
monograph
141

Title:
Tendencje zmian w działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw państwowych w latach 1964-1983
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 27, nr 6 (1985) , s. 43-44
Nr:
2168254294
article
142

Title:
Wydatki na działalność socjalno-bytową przedsiębiorstw w relacji do dochodu narodowego w latach 1964-1982
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 26, nr 4 (1984) , s. 40-45
Nr:
2168254278
article
143

Title:
Zakładowe świadczenia socjalne i kryteria ich przydzielania = Social Benefits Provided by Enterprises Versus Social Egalitarianism
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 193 (1984) , s. 77-89. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236592
article
144

Title:
Co motywuje do pracy?
Source:
Zarządzanie. - nr 3 (1984) , s. 38-40 - Bibliogr.
Nr:
2168364796
article
145

Title:
Ekonomiczne i socjalne uwarunkowania wydajności pracy na przykładzie Krakowskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1984
Physical description:
107 s.; 24 cm
Series:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 23 (229))
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168366764
monograph
146

Title:
Koszty działalności socjalno-bytowej
Source:
Polityka Społeczna. - nr 9 (1984) , s. 14-17
Nr:
2168226531
article
147

Title:
Wybrane zagadnienia polityki społecznej
Source:
Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER - Wyd. 2 zm. i rozszerz.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 86-99 - Bibliogr.
Nr:
2168258556
chapter in monograph
See main document
148

Title:
Współpraca związków zawodowych z kierownictwem przedsiębiorstwa w zaspokajaniu potrzeb socjalnych załogi
Source:
Kompetencje związków zawodowych / red. Andrzej Świątkowski - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984, s. 235-259
ISBN:
83-01-05705-X
Nr:
2168255534
chapter in monograph
149

Title:
Socjologiczne i psychologiczne aspekty motywacji do pracy
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 10-11(405-6) (1983) , s. 22-25
Nr:
2168254324
article
150

Title:
Selekcja kadry kierowniczej w warunkach reformy gospodarczej
Source:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 97-119
Nr:
2168273046
chapter in conference materials
See main document
151

Title:
Stosunki międzyludzkie jako czynnik wydajności pracy
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 33, nr 3(386) (1982) , s. 15-18
Nr:
2168254316
article
152

Title:
Zagadnienia doboru wyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstwa = Problems of Selection of Managerial Staff
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1982) , s. 7-19
Nr:
2168230654
article
153

Title:
Jak wybierać dyrektora - radzi zespół ekspertów
Source:
Gazeta Krakowska. - nr 210 (10303) (1981) , s. 1, 3
Nr:
2168243688
article
154

Title:
Zakładowa działalność socjalna i jej motywacyjne aspekty
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 23, nr 10/11 (1981) , s. 50-54
Nr:
2168254274
article
155

Title:
Społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy
Source:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 1(116) (1981) , s. 1-3
Nr:
2168254328
article
156

Title:
Polityka społeczna : materiały do studiowania
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
119 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168366786
academic script
157

Title:
Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
164 s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168255538
monograph
158

Title:
Rozmiar i struktura czasu wolnego pracowników przedsiębiorstw poszukiwań naftowych = Extent and Structure of Leisure of Workers of Oil-searching Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 139 (1981) , s. 83-91. - Summ., rez.
Nr:
2168229942
article
159

Title:
Efektywność pracy a potrzeby pracownicze
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 11 (371) (1980) , s. 15-18
Nr:
2168226487
article
160

Title:
Ocena wartości pracy w opinii wykonawców i przełożonych
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 2 (362) (1980) , s. 29-31
Nr:
2168226479
article
161

Title:
Wybrane zagadnienia polityki społecznej
Source:
Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 115-132 - Bibliogr.
Nr:
2168258768
chapter in monograph
See main document
162

Title:
Tadeusz Grzeszczyk, Dyscyplina pracy, problemy społeczno-ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1978, stron 227
Source:
Polityka Społeczna. - nr 3/4 (1979) , s. 34-35
Nr:
2168364406
review
163

Title:
Czas wolny pracowników zatrudnionych w terenie
Source:
Polityka Społeczna. - nr 9 (1978) , s. 19-21
Nr:
2168254272
article
164

Title:
Zakładowa polityka zatrudnienia
Source:
Podstawy ekonomiki pracy / red. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978, s. 171-208
Nr:
2168252016
chapter in monograph
See main document
165

Title:
Czynniki kształtujące potrzeby socjalno-bytowe
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 20, nr 7 (1978) , s. 6-11
Nr:
2168254308
article
166

Title:
[Recenzja]
Source:
Polityka Społeczna. - nr 9 (1978) , s. 32-33
Nr:
2168254258
review
167

Title:
Metodyka określania potrzeb pracowniczych w przedsiębiorstwie
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1977) , s. 105-111
Nr:
2168228096
article
168

Title:
Zakładowa polityka zatrudnienia
Source:
Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2 / red. Ferdynand MICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 3-49 - Bibliogr.
Nr:
2168306489
chapter in textbook
See main document
169

Title:
Teorie potrzeb : poglądy
Source:
Polityka Społeczna. - nr 9 (1977) , s. 10-11
Nr:
2168241248
article
170

Title:
Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako narzędzie zarządzania = Meeting the Social and Living Requirements as an Instrument of Control
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 376-377. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333243
varia
171

Title:
Wkład pracy a wynagrodzenie robotników zatrudnionych na wiertni w ocenie dozoru i samych robotników
Source:
Biuletyn BHP w Górnictwie Naftowym. - nr 1 (1975) , s. 23-27
Nr:
2168369178
article
172

Title:
Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania : studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym
Publisher address:
Kraków: , 1974
Physical description:
291 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/787
Nr:
2168258962
doctoral dissertation
Unpublished documents:
1

Title:
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
143 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy częśc.
Research program:
30/KZZP/1/09/S/494
Signature:
NP-1298/1/Magazyn
Nr:
2168248524
unpublished scientific work
2

Title:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
135 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
14/KZZP/1/08/S/431
Signature:
NP-1202/2/Magazyn
Nr:
2168219638
unpublished scientific work
See related chapters
3

Author:
, , , , ,
Title:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
190 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
56/KZZP/1/07/S/417
Signature:
NP-1202/[1]/Magazyn
Nr:
2168219636
unpublished scientific work
See related chapters
4

Author:
, , , , ,
Title:
Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
121 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
89/KZZP/1/2006/S/347
Signature:
NP-1148/Magazyn
Nr:
2166564391
unpublished scientific work
5

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
158 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
92/KZZP/2/2005/S/264
Signature:
NP-1088/Magazyn
Nr:
2168258498
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
122 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
78/KZZP/1/2004/S/188
Signature:
NP-965/Magazyn
Nr:
2168258522
unpublished scientific work
See related chapters
7

Title:
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
147 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
81/KZZP/1/2003/S/087
Signature:
NP-906/Magazyn
Nr:
2168258592
unpublished scientific work
See related chapters
8

Title:
Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji : raport z badań statutowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
143 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
73/KZZP/2/2002/S
Signature:
NP-880/Magazyn
Nr:
2168258490
unpublished scientific work
9

Title:
Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
119, 26, [3] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-785/Magazyn
Nr:
2168258478
unpublished scientific work
10

Title:
Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
121 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-707/Magazyn
Nr:
2168258312
unpublished scientific work
11

Title:
Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
68, [6] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-650/Magazyn
Nr:
2168259206
unpublished scientific work
12

Title:
Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
116 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-529/Magazyn
Nr:
2168258234
unpublished scientific work
13

Title:
Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników : raport z badań statutowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
133 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-482/Magazyn
Nr:
2168258170
unpublished scientific work
14

Title:
System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty : (raport z badań statutowych)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
51 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-417/Magazyn
Nr:
2168257290
unpublished scientific work
15

Title:
Planowanie potrzeb personalnych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
56 s.: il.; 30 cm.
Signature:
NP-298/Magazyn
Nr:
2168226853
unpublished scientific work
16

Title:
Rekrutacja i techniki doboru pracowników : (raport z badań statutowych)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
72, [2] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-355/Magazyn
Nr:
2168251736
unpublished scientific work
17

Title:
Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki : raport z badań statutowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
39 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-187/Magazyn
Nr:
2168252060
unpublished scientific work
18

Title:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania polityki kadrowej w procesie reformowania systemu gospodarczego w Polsce. [Cz. 10], Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
144 k.; 29 cm
Notes:
Maszynopis,
Research program:
GT-5/10/1988
Signature:
179829/10
Nr:
2168258868
unpublished scientific work
1
Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju gospodarczego = Human Capital as the Factor of Economic Growth / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012), s. 203-212. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-2043
2
Ekstremizm w stosunkach pracy = Extremism in Labour Relations / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 853 (2011), s. 39-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189737. - ISSN 1898-6447
3
Technicystyczne przejawy efektywności pracy człowieka = Technicalist Symptoms of the Effectiveness of Human Work / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 807 (2010), s. 71-85. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169104014. - ISSN 1898-6447
4
Controlling personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi firmy / Piotr ZAJĄC ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 2010. - 268 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001807
5
Wybrane aspekty pracy człowieka = Selected Aspects of Human Work / Adam SZAŁKOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 43 (2009), s. 332-340. - Summ.. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
6
Restytucja zaufania interesariuszy w postkryzysowych warunkach / Adam SZAŁKOWSKI, Urszula BUKOWSKA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009), s. 179-190. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
7
Rola i znaczenie kapitału społecznego w gospodarce = The Role and Importance of Social Capital in the Economy / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 784 (2008), s. 7-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161693252. - ISSN 1898-6447
8
Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie sprawiedliwości / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2008), s. 7-36. - Bibliogr.
9
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 139, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-407-2
10
Niesprawiedliwość w stosunkach pracy zagrożeniem dobra wspólnego = Injustice in Labour Relations as a Threat of Common Good / Adam SZAŁKOWSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 12 (2008), s. 223-234. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/17.pdf. - ISSN 1898-5084
11
Problem wiedzy w aspekcie zasobów ludzkich / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 7-35. - ISBN 978-83-7252-407-2
12
Zaufanie w stosunkach pracy jako czynnik wartości przedsiębiorstwa / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych / red. Jerzy Bieliński, Marzenna Czerwińska. - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. - S. 550-561. - Referat zgłoszony na ósmą edycję spotkań odbywających się pod wspólnym tytułem "Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-057-3
13
Składniki kapitału społecznego = Components of Social Capital / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007), s. 7-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/156721854. - ISSN 1898-6447
14
Sytuacje pracy a wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2007), s. 5-32. - Bibliogr.
15
Harwardzkie ujęcie zasobów ludzkich firmy jako wyraz przeobrażeń w organizacjach / Adam SZAŁKOWSKI // W: Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 128-135. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-752-4
16
Zasoby ludzkie organizacji w kontekście wiedzy = Knowledge-based Human Resource Management / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 711 (2006), s. 7-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/113007636. - ISSN 0208-7944
17
Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 228 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-315-0
18
Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Adam SZAŁKOWSKI // W: Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 11-56. - ISBN 83-7252-315-0
19
Rekrutacja i redukcja personelu / Adam SZAŁKOWSKI, Jarosław PIWOWARCZYK // W: Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 79-120. - ISBN 83-7252-315-0
20
Efektywność jako kryterium rozwoju potencjału pracy = Efficiency as a Criterion of Development of Labour Potential / Adam SZAŁKOWSKI // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 327-334. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
21
Koszty pracy i wartość kapitału ludzkiego firmy / Adam SZAŁKOWSKI, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 199-217. - ISBN 83-7252-315-0
22
Zagadnienie prawdy w stosunkach pracy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - (Dni Jana Pawła II). - S. 83-103. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-6-2
23
Kapitał ludzki w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa : (metodyka pomiaru i sprawozdawczość) / Grzegorz ŁUKASIEWICZ ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 2006. - 329 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
24
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 102 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-299-5
25
Rola interesariuszy w kształtowaniu organizacji uczącej się / Urszula BUKOWSKA ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 2006. - 314 k. : il. kolor. ; 30 cm + Autoreferat: 17 k. - Bibliogr.
26
Zasoby ludzkie organizacji a kapitał społeczny / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2005), s. 5-37. - Bibliogr.
27
Nierówności społeczne i sprawiedliwość a rozwój kapitału ludzkiego = Social Inequalities and Justice versus Development of Human Capital / Adam SZAŁKOWSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 6 (2005), s. 361-376. - Summ.. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/29_Szalkowski_Adam.pdf. - ISSN 1898-5084
28
Kapitał społeczny jako czynnik efektywności pracy = Social Capital as a Work Effectiveness Factor / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 11 (2005), s. 2-7. - Streszcz. - ISSN 0032-6186
29
Zespoły pracownicze w kontekście teorii grupy społecznej = Employee Groups Seen through the Lense of an Employee Group Theory / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 676 (2005), s. 53-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/91096860. - ISSN 0208-7944
30
Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 112, [2] s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-262-6
31
Uwarunkowania rozwoju organizacji / Adam SZAŁKOWSKI, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 9-32. - ISBN 83-7252-262-6
32
Zarządzanie zespołami pracowniczymi : aspekt behawioralny / Adam SZAŁKOWSKI, Urszula BUKOWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 87, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-283-9
33
Biblijny wymiar stosunków pracy = Labour Relation at the Biblical Dimension / Adama SZAŁKOWSKI // W: Religia a gospodarka. T. 1 / red. Sławomir Partycki. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2005. - S. 251-259. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7363-259-X
34
W kierunku indywidualizacji stosunków pracy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / red. Zenon Wiśniewski, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 126-138. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-26-4
35
Problem sprawiedliwej płacy w stosunkach pracy = The Issue of Equitable Remuneration and Working Conditions / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 642 (2004), s. 21-30. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/54330236. - ISSN 0208-7944
36
Znaczenie wiedzy dla zasobów ludzkich firmy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2004), s. 4-22. - Bibliogr.
37
Partycypacja pracowników w zarządzaniu jako element systemu motywowania w przedsiębiorstwie / Jarosław PIWOWARCZYK ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 2004. - 318 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 16 s. - Bibliogr.
38
Stosunki pracy w aspekcie nierówności społecznych = Labour Relation and Social Inequalities / Adam SZAŁKOWSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (2003), s. 85-94. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-5084
39
Przejawy niesprawiedliwości w stosunkach pracy = Signs Injustice in Relations of Work / Adam SZAŁKOWSKI // W: Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / red. Lidia Zbiegień-Maciąg, Wojciech Pawnik. - Kraków: Wydawnictwo Poldex, 2003. - S. 309-320. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88979-12-4
40
Koncepcja rozwoju organizacji / Adam SZAŁKOWSKI // W: Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2003), s. 5-19. - Bibliogr.
41
Nowy paradygmat zarządzania zasobami ludzkimi firmy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC. - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003. - S. 161-173. - ISBN 83-918601-0-8
42
Problematyka zasobów pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Problem of Labour Resources in the Management of an Enterprise / Adam SZAŁKOWSKI, Mariusz Latusek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 597 (2003), s. 7-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15462. - ISSN 0208-7944
43
Wstęp / Barbara PODOLEC, Adam SZAŁKOWSKI // W: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC. - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie, 2003. - S. 5-8. - ISBN 83-918601-0-8
44
Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 163 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-144-1
45
Kapitał ludzki - pojęcie i składniki / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 13-17. - ISBN 83-88840-19-3
46
Personalny czy menedżer? = Personnel Officer or Human Resources Manager? / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 592 (2002), s. 29-41. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14088. - ISSN 0208-7944
47
Problem mobbingu w stosunkach pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 9 (2002), s. 2-8. - ISSN 0032-6186
48
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002. - 161 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Człowiek w Firmie). - ISBN 83-88840-19-3
49
Dylematy racjonalnego wykorzystania zasobów pracy w gospodarce : wykład inauguracyjny / Adam SZAŁKOWSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 2002/2003. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 19-32. - ISBN 83-7252-152-2
50
Motywowanie i przywództwo / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 93-136. - ISBN 83-7252-144-1
51
Globalizacja a kierunki zmian w wyższym wykształceniu / Adam SZAŁKOWSKI // W: Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 15-25. - ISBN 83-915196-1-9
52
[Recenzja] / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 3 (2002), s. 46-47. - ISSN 0032-6186
53
Miejsce personelu w strategii rozwoju firmy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 17-23. - ISBN 83-88840-19-3
54
Warunki i stosunki pracy / Jacek KOPEĆ, Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 137-159. - ISBN 83-7252-144-1
55
Rozwój a pracownicy firmy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 9-13. - ISBN 83-88840-19-3
56
Kształtowanie karier zawodowych / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 71-88. - ISBN 83-88840-19-3
57
Funkcjonalne stosunki pracy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 138-142. - ISBN 83-88840-19-3
58
Motywowanie i przywództwo / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 89-120. - ISBN 83-88840-19-3
59
Personel a strategia rozwoju organizacji / Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 7-25. - ISBN 83-7252-144-1
60
Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi jako nowy paradygmat w stosunkach pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 5 (2001), s. 2-8. - ISSN 0032-6186
61
Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa w świetle uwarunkowań społecznych / Adam SZAŁKOWSKI // Zarządzanie i Edukacja. - numer specjalny 1 (2001), s. 5-22. - ISSN 1428-474X
62
Personel w strategii rozwoju firmy = Personnel in a Firm's Development Strategy / Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 567 (2001), s. 41-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9931. - ISSN 0208-7944
63
Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 1 (2000), s. 2-7. - ISSN 0032-6186
64
Problemy globalizacji w zarządzaniu zasobami pracy = Globalization Problems in the Labor Resources Management / Adam SZAŁKOWSKI // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI. - Chrzanów: WSPiM, 2000. - S. 55-62. - Summ. - ISBN 83-907648-3-0
65
Rekrutacja personelu / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 64-92. - ISBN 83-7252-042-9
66
Uczestnictwo personelu w zarządzaniu firmą = The Participation of Personnel in the Management of a Business / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 552 (2000), s. 19-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
67
Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 9-44. - ISBN 83-7252-042-9
68
Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 180 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-042-9
69
Kapitał intelektualny menedżera personalnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa = The Intellectual Capital of Personnel Manager as a Company's Development Factor / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: KEiOP AE, 2000. - S. 156-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911295-1-9
70
Koszty pracy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 163-175. - ISBN 83-7252-042-9
71
The Ethical Problems of Personnel Management in a Transition Economy / A. SZALKOWSKI, D. Jankowicz // International Journal of Social Economics. - vol. 26, no. 12 (1999), s. 1418-1427. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie Emerald. - Bibliogr. - ISSN 0306-8293
72
Globalizacja zarządzania zasobami ludzkimi : międzynarodowa konferencja naukowa w Londynie = Globalization of Management of Human resources : an International Scientific Conference in London / Adam SZAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 50, nr 7(594) (1999), s. 28-30. - Tyt.konferencji: "Wprowadzać ludzi w centrum konkurencyjnej przewagi". - ISSN 0860-6846
73
Kapitał ludzki gospodarki polskiej a globalizacja zasobów pracy = Human Resources in the Polish Economy vs Globalization of Labour Resources / Adam SZAŁKOWSKI // W: Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999. - S. 171-184. - Summ. - ISBN 83-907648-2-2
74
Problem własności i kapitału w stosunkach pracy = A Problem of Property and Capital in of Labour Relations / Adam SZAŁKOWSKI // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - R. 1997/98 (1998), s. 175-187. - Bibliogr. - ISSN 1734-4867
75
Przydatność koncepcji marginalnej produktywności pracy w rozwiązywaniu dylematów zatrudnienia / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 265 (1998), s. 32-42. - Tytuł numeru: Współczesne dylematy zatrudnienia. - ISSN 0208-4902
76
Własność i jej implikacje w stosunkach pracy = Ownership and Its Implication for Labour Relations / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 69-73. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-71-2
77
System oceniania pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Jacek KOPEĆ ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 1998. - 222 k. : il ; 29 cm + Autoreferat: 14 k. - Bibliogr.
78
Uwarunkowania nierówności sił przetargu w stosunkach pracy = Factors Conditioning Unequal Power Distribution in Bargaining in Labour Relations / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 512 (1998), s. 49-58. - Summ. - ISSN 0208-7944
79
Kulturowe uwarunkowania zarządzania personelem = Cultural Conditions of Personnel Management / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 498 (1997), s. 7-21. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
80
Ocenianie pracowników / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 42-53. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-24-0
81
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - 103 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-24-0
82
Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy / Adam SZAŁKOWSKI. - Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997. - 217, [2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-04-04399-8
83
Stosunki pracy jako problem polityki społecznej / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 3 (1997), s. 1-5. - ISSN 0137-4729
84
Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 75-83. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-38-0
85
Stosunki pracy czy stosunki przemysłowe? = Labour Relations or Industrial Relations? / Adam SZAŁKOWSKI // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997. - S. 229-236. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-21-6
86
Efektywnościowe modele stosunków pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 12 (1997), s. 13-17. - ISSN 0032-6186
87
Zarządzanie personelem a stosunki pracy = Personnel Management and Labour Relation / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie personelem w Polsce : referaty przygotowane na konferencję sopocką zorganizowaną przez pracowników Zakładu Zarządzania Personelem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w czerwcu 1996 r. / red. nauk. Aurelia Polańska. - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1997. - S. 9-17. - summ. - ISBN 83-7017-732-8
88
Negocjacje w stosunkach pracy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 92-103. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-24-0
89
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997. - 353, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-21-6
90
Wprowadzenie do zarządzania personelem / Adam SZAŁKOWSKI, Alicja MIŚ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL. - Wyd. 1, dodr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-86439-62-9
91
Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle zachowań organizacyjnych = Human Resources Management in the Light of Behaviour Observed in Organization / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 466 (1996), s. 5-11. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
92
Wymiar etyczny zarządzania personelem / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 37, nr 1 (1996), s. 10-17. - ISSN 0032-6186
93
Podejście sytuacyjne w zarządzaniu personelem / Adam SZAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 1(552) (1996), s. 6-7. - ISSN 0860-6846
94
Wprowadzenie do zarządzania personelem / Adam SZAŁKOWSKI, Alicja MIŚ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-86439-62-9
95
Human Resource Management in the Process of Transformation of the Polish Economy / Adam SZALKOWSKI // International Journal of Social Economics. - vol. 23, no. 9 (1996), s. 51-60. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie Emerald. - Bibliogr. - ISSN 0306-8293
96
Etyczne aspekty wykorzystania zasobów ludzkich firmy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Oficyna Cracovia, 1996. - S. 171-186. - ISBN 83-86957-06-9
97
Podejście sytuacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Adam SZAŁKOWSKI // W: Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 73-79. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-47-5
98
Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 254, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-43-2
99
Polityka społeczna w naukowej twórczości Stanisława Grabskiego = Social Policy in Scientific Activity of Stanisław Grabski / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 7 (1995), s. 21-23. - ISSN 0137-4729
100
Problem nierówności sił w amerykańskim modelu stosunków pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Gospodarka Narodowa. - R. 6, nr 12(67) (1995), s. 26-30. - ISSN 0867-0005
101
Management Development under Adversity? : Case studies from Poland / Tom Redman, Don Keithle, Adam SZALKOWSKI // Journal of Management Development. - vol. 14, no. 10 (1995), s. 4-13. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie Emerald. - Bibliogr. - ISSN 0262-1711
102
Zarządzanie personelem małej firmy - zagadnienia teoretyczne = Personnel Management in Small Business - Theoretical Issues / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 447 (1995), s. 15-21. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
103
Zarządzanie zasobami ludzkimi jako specjalność studiów - przykład z Wielkiej Brytanii / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 247-254. - ISBN 83-86439-43-2
104
Zagadnienie osobowości w teorii zachowań organizacyjnych = Personality Issues in the Theory of Organizational Behaviour / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 429 (1994), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
105
Motywacyjne aspekty gospodarowania / Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 60 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-06-8
106
Krańcowa produktywność pracy żywej = Marginal Productivity of Labour Force / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 413 (1993), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
107
Wynagrodzenie za pracę w społecznej nauce Kościoła / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 2 (1993), s. 10-12. - ISSN 0137-4729
108
Awans pracowniczy w systemie polityki personalnej przedsiębiorstwa / Alicja MIŚ ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 1993. - 309 k. : il. ; 29 cm. - Bibliogr.
109
Social Function of the Post-socialist State / Adam SZAŁKOWSKI, Jacek OLBRYCHT // W: Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory. - Cracow ; Warsaw: Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1992. - (Seminar Papers ; no. 10). - S. 1[47]-14[62]
110
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: "Secesja", 1992. - 126, [1] s. ; 24 cm. - Summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISBN 83-85483-26-8
111
Teoretyczne aspekty badania rynku pracy = Theoretical Aspects of Labour Market / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: "Secesja", 1992. - S. 8-29. - ISBN 83-85483-26-8
112
System polityki kadrowej i jego modyfikacje w polskiej gospodarce = The System of Executive Personnel Policy and Its Modifications in Polish Economy / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 361 (1992), s. 65-77. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
113
Jak Holendrzy ograniczają bezrobocie / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 5/6 (1992), s. 32-35. - ISSN 0137-4729
114
Miejsce i rola polityki kadrowej w nowym ładzie ekonomicznym / Adam SZAŁKOWSKI // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 184-196
115
[Recenzja] / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 2 (1991), s. 32-34
116
Rynek pracy w systemie gospodarczym / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium / red. nauk. Anna PIECHNIK-KURDZIEL. - Kraków: Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991. - S. 3-16. - Bibliogr.
117
Rynek pracy w systemie gospodarczym = Labour Market in the Economic System / Adam SZŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 379 (1991), s. 5-18. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
118
Dyskusja / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium / red. nauk. Anna PIECHNIK-KURDZIEL. - Kraków: Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991. - S. 94
119
Systemy pracy = Labour Systems / Adam SZAŁKOWSKI // W: Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. Ferdynand Michoń. - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. - S. 81-120. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10144-X
120
System rynkowy a polityka kadrowa / Adam SZAŁKOWSKI // W: Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991. - S. 89-100
121
Rynek pracy jako element nowego ładu ekonomicznego w Polsce / Adam SZAŁKOWSKI // W: O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 119-135
122
Unemployment: Theory, Policy and Structure, praca zbiorowa pod red. Padera J. Padersena i Reinharda Lunda, Berlin-New York 1987, stron 353 / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 2 (1990), s. 34-36
123
Rozwojowe i stagnacyjne tendencje polityki kadrowej w polskiej gospodarce / Adam SZAŁKOWSKI // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 162-176
124
Teoretyczne aspekty problemu polityki kadrowej = Theoretical Aspects of the Problem of Personnel Policy / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 332 (1990), s. [5]-14. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
125
Społeczna percepcja rozwoju systemu polityki kadrowej w I etapie reformowania gospodarki / Adam SZAŁKOWSKI // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 239-252
126
Social Minimum - Theory and Practice of its Application in social Policy / Adam SZAŁKOWSKI // Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy = Rocznik Polskiego Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - Vol. 1 (1989), s. 171-182. - Bibliogr. - ISSN 0867-0919
127
[Recenzja] / Adam SZAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1988), s. 106-109
128
Polityka kadrowa i jej motywacyjne aspekty / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988. - S. 148-163
129
O polityce kadrowej / Adam SZAŁKOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 4 (580) (1988), s. 6, 37. - Rec. pracy: J. Orczyka (red.), Podstawy polityki kadrowej w przedsiębiorstwie: praca zbiorowa. Warszawa; Poznań: PWN, 1987
130
Świadczenia socjalne przedsiębiorstw a konsumpcja zbiorowa i indywidualna = Social Services in Enterprises vs. Individual and Mass Consumption / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 255 (1988), s. 23-35. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
131
Dysfunkcjonalność ekonomiczna dyrektywnych zasad polityki kadrowej / Adam SZAŁKOWSKI // Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 29, nr 6 (310) (1988), s. 16-24. - Bibliogr. - ISSN 0137-5555
132
Gospodarka a potrzeby człowieka / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK. - Kraków: Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988. - S. 117-126
133
Bezdomność jako kryterium ubóstwa / Jerry Wilson, Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 4 (1988), s. 23-26. - ISSN 0137-4729
134
Teoretyczne podstawy zakładowego systemu motywacji = Plant System of Work Motivation / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 249 (1987), s. 7-18. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
135
Dyskusja = Diskussion = Discussion = Прения / Antoni Rajkiewicz, Ferdynand MICHOŃ, Alicja Sajkiewicz, Risto Tainio, Adam Szałkowski, Lucyna Frąckiewicz, Michał Winiewski, Wojciech Muszalski // Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Samodzielny Zakład Ekonomii Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako sesja wyjazdowa Komitetu Problemów Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Kraków, 19-20 października 1983 r.). - (1986), s. 91-95 (1986), s. 91-95 (1986), s. 91-95 (1986), s. 91-95 (1986), s. 91-95 (1986), s. 91-95 (1986), s. 91-95 (1986), s. 91-95
136
Konferencja naukowa na temat: "Racjonalizacja gospodarki potencjałem pracy" / Adam SZAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1986), s. 118-120. - ISSN 0079-578X
137
Społeczne skutki stabilizacji załogi = The Social Effects of the Personnel Stabilization / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 219 (1986), s. 45-57. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
138
Postawy emerytów wobec ich aktywizacji zawodowej = Attitudes of Pensioners to Their Professional Activation / Adam SZAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1986), s. 47-54. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
139
Resortowe zróżnicowanie zakładowych świadczeń socjalnych / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 10 (1985), s. 5-8. - ISSN 0137-4729
140
Funkcja socjalna przedsiębiorstwa a system motywacji do pracy / Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - 220 s. : tab. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 68)
141
Tendencje zmian w działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw państwowych w latach 1964-1983 / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 27, nr 6 (1985), s. 43-44. - ISSN 0032-6186
142
Wydatki na działalność socjalno-bytową przedsiębiorstw w relacji do dochodu narodowego w latach 1964-1982 / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 26, nr 4 (1984), s. 40-45. - ISSN 0032-6186
143
Zakładowe świadczenia socjalne i kryteria ich przydzielania = Social Benefits Provided by Enterprises Versus Social Egalitarianism / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 193 ([1984]), s. 77-89. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
144
Co motywuje do pracy? / Adam SZAŁKOWSKI // Zarządzanie. - nr 3 (1984), s. 38-40. - Bibliogr. - ISSN 0137-3803
145
Ekonomiczne i socjalne uwarunkowania wydajności pracy na przykładzie Krakowskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego / Ferdynand MICHOŃ, Anna PIECHNIK, Leszek KOZIOŁ, Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1984. - 107 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 23 (229)
146
Koszty działalności socjalno-bytowej / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 9 (1984), s. 14-17. - ISSN 0137-4729
147
Wybrane zagadnienia polityki społecznej / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 86-99. - Bibliogr.
148
Współpraca związków zawodowych z kierownictwem przedsiębiorstwa w zaspokajaniu potrzeb socjalnych załogi / Adam SZAŁKOWSKI // W: Kompetencje związków zawodowych / red. Andrzej Świątkowski. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - S. 235-259. - ISBN 83-01-05705-X
149
Socjologiczne i psychologiczne aspekty motywacji do pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 10-11(405-6) (1983), s. 22-25. - ISSN 0013-3043
150
Selekcja kadry kierowniczej w warunkach reformy gospodarczej / Jan TARGALSKI, Adam SZAŁKOWSKI, Zbigniew PASZEK // W: Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI . - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 97-119
151
Stosunki międzyludzkie jako czynnik wydajności pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 33, nr 3(386) (1982), s. 15-18. - ISSN 0013-3043
152
Zagadnienia doboru wyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstwa = Problems of Selection of Managerial Staff / Zbigniew PASZEK, Adam SZAŁKOWSKI, Jan TARGALSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1982), s. 7-19. - ISSN 0079-578X
153
Jak wybierać dyrektora - radzi zespół ekspertów / Zbigniew PASZEK, Adam SZAŁKOWSKI, Jan TARGALSKI // Gazeta Krakowska. - nr 210 (10303) (1981), s. 1, 3. - ISSN 0208-7693
154
Zakładowa działalność socjalna i jej motywacyjne aspekty / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 23, nr 10/11 (1981), s. 50-54. - ISSN 0032-6186
155
Społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 1(116) (1981), s. 1-3. - ISSN 0137-7043
156
Polityka społeczna : materiały do studiowania / Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 119 s. : il. ; 24 cm
157
Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji / red. Ferdynand MICHOŃ ; [aut.: Ferdynand MICHOŃ, Anna FRANCIK, Leszek KOZIOŁ, Danuta LEŚ-WIECZOREK, Anna PIECHNIK, Adam SZAŁKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 164 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
158
Rozmiar i struktura czasu wolnego pracowników przedsiębiorstw poszukiwań naftowych = Extent and Structure of Leisure of Workers of Oil-searching Enterprises / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 139 (1981), s. 83-91. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
159
Efektywność pracy a potrzeby pracownicze / Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 11 (371) (1980), s. 15-18. - ISSN 0013-3043
160
Ocena wartości pracy w opinii wykonawców i przełożonych / Adam SZAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 2 (362) (1980), s. 29-31. - ISSN 0013-3043
161
Wybrane zagadnienia polityki społecznej / Adam SZAŁKOWSKI // W: Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 115-132. - Bibliogr.
162
Tadeusz Grzeszczyk, Dyscyplina pracy, problemy społeczno-ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1978, stron 227 / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 3/4 (1979), s. 34-35
163
Czas wolny pracowników zatrudnionych w terenie / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 9 (1978), s. 19-21. - ISSN 0137-4729
164
Zakładowa polityka zatrudnienia / Adam SZAŁKOWSKI, Grażyna LASKOWSKA // W: Podstawy ekonomiki pracy / red. Ferdynand MICHOŃ . - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - S. 171-208
165
Czynniki kształtujące potrzeby socjalno-bytowe / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 20, nr 7 (1978), s. 6-11. - ISSN 0032-6186
166
[Recenzja] / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 9 (1978), s. 32-33
167
Metodyka określania potrzeb pracowniczych w przedsiębiorstwie / Adam SZAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1977), s. 105-111. - ISSN 0079-578X
168
Zakładowa polityka zatrudnienia / Adam SZAŁKOWSKI, Grażyna LASKOWSKA // W: Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2 / red. Ferdynand MICHOŃ . - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 3-49. - Bibliogr.
169
Teorie potrzeb : poglądy / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 9 (1977), s. 10-11. - ISSN 0137-4729
170
Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako narzędzie zarządzania = Meeting the Social and Living Requirements as an Instrument of Control / Adam Szałkowski // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976 (1977), s. 376-377. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
171
Wkład pracy a wynagrodzenie robotników zatrudnionych na wiertni w ocenie dozoru i samych robotników / Adam SZAŁKOWSKI // Biuletyn BHP w Górnictwie Naftowym. - nr 1 (1975), s. 23-27
172
Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania : studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym / Adam Szałkowski ; . - Kraków : , 1974. - 291 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Bibliogr.
173
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 143 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy częśc.
174
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 135 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
175
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 190 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
176
Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 121 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
177
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 158 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
178
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 122 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
179
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 147 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
180
Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 143 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
181
Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Jacek KOPEĆ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 119, 26, [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
182
Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych) / Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Jarosław PIWOWARCZYK, Grzegorz ŁUKASIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 121 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
183
Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 68, [6] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
184
Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych) / kier. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 116 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
185
Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; członkowie: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 133 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
186
System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty : (raport z badań statutowych) / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 51 k. : il. ; 30 cm
187
Planowanie potrzeb personalnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; członkowie: Aleksy POCZTOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 56 s. : il. ; 30 cm
188
Rekrutacja i techniki doboru pracowników : (raport z badań statutowych) / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; członkowie: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 72, [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
189
Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wyk.: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 39 k. : il. ; 30 cm
190
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania polityki kadrowej w procesie reformowania systemu gospodarczego w Polsce. [Cz. 10], Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej / Adam SZAŁKOWSKI, Alicja MIŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 144 k. ; 29 cm. - Maszynopis
1
Szałkowski A., (2012), Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle", z. 7, s. 203-212.
2
Szałkowski A., (2011), Ekstremizm w stosunkach pracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 853, s. 39-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189737
3
Szałkowski A., (2010), Technicystyczne przejawy efektywności pracy człowieka, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 807, s. 71-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/169104014
4
Zając P., (2010), Controlling personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi firmy, Prom. Szałkowski A., Kraków : , 268 k.
5
Szałkowski A., (2009), Wybrane aspekty pracy człowieka, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 43, s. 332-340.
6
Szałkowski A., Bukowska U., (2009), Restytucja zaufania interesariuszy w postkryzysowych warunkach, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3/2, s. 179-190.
7
Szałkowski A., (2008), Rola i znaczenie kapitału społecznego w gospodarce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 784, s. 7-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/161693252
8
Szałkowski A., (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie sprawiedliwości. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2, s. 7-36.
9
Szałkowski A. (red.), (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 139, [2] s.
10
Szałkowski A., (2008), Niesprawiedliwość w stosunkach pracy zagrożeniem dobra wspólnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 12, s. 223-234; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/17.pdf
11
Szałkowski A., (2008), Problem wiedzy w aspekcie zasobów ludzkich. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-35.
12
Szałkowski A., (2008), Zaufanie w stosunkach pracy jako czynnik wartości przedsiębiorstwa. [W:] Bieliński J., Czerwińska M. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 550-561.
13
Szałkowski A., (2007), Składniki kapitału społecznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 755, s. 7-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/156721854
14
Szałkowski A., (2007), Sytuacje pracy a wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1], s. 5-32.
15
Szałkowski A., (2007), Harwardzkie ujęcie zasobów ludzkich firmy jako wyraz przeobrażeń w organizacjach. [W:] POTOCKI A. (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 128-135.
16
Szałkowski A., (2006), Zasoby ludzkie organizacji w kontekście wiedzy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 711, s. 7-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/113007636
17
Szałkowski A. (red.), (2006), Podstawy zarządzania personelem, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 228 s.
18
Szałkowski A., (2006), Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Szałkowski A. (red.), Podstawy zarządzania personelem, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-56.
19
Szałkowski A., Piwowarczyk J., (2006), Rekrutacja i redukcja personelu. [W:] Szałkowski A. (red.), Podstawy zarządzania personelem, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 79-120.
20
Szałkowski A., (2006), Efektywność jako kryterium rozwoju potencjału pracy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 327-334.
21
Szałkowski A., Łukasiewicz G., (2006), Koszty pracy i wartość kapitału ludzkiego firmy. [W:] Szałkowski A. (red.), Podstawy zarządzania personelem, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 199-217.
22
Szałkowski A., (2006), Zagadnienie prawdy w stosunkach pracy. [W:] ADAMCZYK W. (red.), Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 83-103.
23
Łukasiewicz G., (2006), Kapitał ludzki w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa: (metodyka pomiaru i sprawozdawczość), Prom. Szałkowski A., Kraków : , 329 k.
24
Szałkowski A. (red.), (2006), Zarządzanie personelem: materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 102 s.
25
Bukowska U., (2006), Rola interesariuszy w kształtowaniu organizacji uczącej się, Prom. Szałkowski A., Kraków : , 314 k.
26
Szałkowski A., (2005), Zasoby ludzkie organizacji a kapitał społeczny. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych, s. 5-37.
27
Szałkowski A., (2005), Nierówności społeczne i sprawiedliwość a rozwój kapitału ludzkiego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 6, s. 361-376; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/29_Szalkowski_Adam.pdf
28
Szałkowski A., (2005), Kapitał społeczny jako czynnik efektywności pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 11, s. 2-7.
29
Szałkowski A., (2005), Zespoły pracownicze w kontekście teorii grupy społecznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 676, s. 53-66; https://bazekon.uek.krakow.pl/91096860
30
Szałkowski A. (red.), (2005), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 112, [2] s.
31
Szałkowski A., Łukasiewicz G., (2005), Uwarunkowania rozwoju organizacji. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-32.
32
Szałkowski A., Bukowska U., (2005), Zarządzanie zespołami pracowniczymi: aspekt behawioralny, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 87, [2] s.
33
Szałkowski A., (2005), Biblijny wymiar stosunków pracy. [W:] Partycki S. (red.), Religia a gospodarka, T. 1, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 251-259.
34
Szałkowski A., (2004), W kierunku indywidualizacji stosunków pracy. [W:] Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 126-138.
35
Szałkowski A., (2004), Problem sprawiedliwej płacy w stosunkach pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 642, s. 21-30; https://bazekon.uek.krakow.pl/54330236
36
Szałkowski A., (2004), Znaczenie wiedzy dla zasobów ludzkich firmy. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych, s. 4-22.
37
Piwowarczyk J., (2004), Partycypacja pracowników w zarządzaniu jako element systemu motywowania w przedsiębiorstwie, Prom. Szałkowski A., Kraków : , 318 k.
38
Szałkowski A., (2003), Stosunki pracy w aspekcie nierówności społecznych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1, s. 85-94.
39
Szałkowski A., (2003), Przejawy niesprawiedliwości w stosunkach pracy. [W:] Zbiegień-Maciąg L., Pawnik W. (red.), Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Poldex, s. 309-320.
40
Szałkowski A., (2003), Koncepcja rozwoju organizacji. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych, s. 5-19.
41
Szałkowski A., (2003), Nowy paradygmat zarządzania zasobami ludzkimi firmy. [W:] Podolec B. (red.), Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002), Kraków : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, s. 161-173.
42
Szałkowski A., Latusek M., (2003), Problematyka zasobów pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 597, s. 7-19; https://bazekon.uek.krakow.pl/15462
43
Podolec B., Szałkowski A., (2003), Wstęp. [W:] Podolec B. (red.), Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002), Kraków : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie, s. 5-8.
44
Szałkowski A. (red.), (2002), Rozwój personelu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 163 s.
45
Szałkowski A., (2002), Kapitał ludzki - pojęcie i składniki. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 13-17.
46
Szałkowski A., (2002), Personalny czy menedżer?, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 592, s. 29-41; https://bazekon.uek.krakow.pl/14088
47
Szałkowski A., (2002), Problem mobbingu w stosunkach pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 9, s. 2-8.
48
Szałkowski A. (red.), (2002), Rozwój pracowników: przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Poltext, 161 s.
49
Szałkowski A., (2002), Dylematy racjonalnego wykorzystania zasobów pracy w gospodarce : wykład inauguracyjny. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 2002/2003, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 19-32.
50
Szałkowski A., (2002), Motywowanie i przywództwo. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój personelu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 93-136.
51
Szałkowski A., (2002), Globalizacja a kierunki zmian w wyższym wykształceniu. [W:] Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 15-25.
52
Szałkowski A., (2002), [Recenzja], "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", 3, s. 46-47.
53
Szałkowski A., (2002), Miejsce personelu w strategii rozwoju firmy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 17-23.
54
Kopeć J., Szałkowski A., (2002), Warunki i stosunki pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój personelu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 137-159.
55
Szałkowski A., (2002), Rozwój a pracownicy firmy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 9-13.
56
Szałkowski A., (2002), Kształtowanie karier zawodowych. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 71-88.
57
Szałkowski A., (2002), Funkcjonalne stosunki pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 138-142.
58
Szałkowski A., (2002), Motywowanie i przywództwo. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 89-120.
59
Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A., (2002), Personel a strategia rozwoju organizacji. [W:] SZAŁKOWSKI A. (red.), Rozwój personelu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-25.
60
Szałkowski A., (2001), Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi jako nowy paradygmat w stosunkach pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 5, s. 2-8.
61
Szałkowski A., (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa w świetle uwarunkowań społecznych, "Zarządzanie i Edukacja", numer specjalny 1, s. 5-22.
62
Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A., (2001), Personel w strategii rozwoju firmy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 567, s. 41-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/9931
63
Szałkowski A., (2000), Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 1, s. 2-7.
64
Szałkowski A., (2000), Problemy globalizacji w zarządzaniu zasobami pracy. [W:] Potocki A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka, Chrzanów : WSPiM, s. 55-62.
65
Szałkowski A., (2000), Rekrutacja personelu. [W:] Szałkowski A. (red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64-92.
66
Szałkowski A., (2000), Uczestnictwo personelu w zarządzaniu firmą, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 552, s. 19-29.
67
Szałkowski A., (2000), Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Szałkowski A. (red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-44.
68
Szałkowski A. (red.), (2000), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 180 s.
69
Szałkowski A., (2000), Kapitał intelektualny menedżera personalnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R. (red.), Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku, Kraków : KEiOP AE, s. 156-161.
70
Szałkowski A., (2000), Koszty pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 163-175.
71
Szałkowski A., Jankowicz D., (1999), The Ethical Problems of Personnel Management in a Transition Economy, "International Journal of Social Economics", vol. 26, no. 12, s. 1418-1427.
72
Szałkowski A., (1999), Globalizacja zarządzania zasobami ludzkimi : międzynarodowa konferencja naukowa w Londynie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 50, nr 7(594), s. 28-30.
73
Szałkowski A., (1999), Kapitał ludzki gospodarki polskiej a globalizacja zasobów pracy. [W:] Dach Z. (red.), Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 171-184.
74
Szałkowski A., (1998), Problem własności i kapitału w stosunkach pracy, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", R. 1997/98, s. 175-187.
75
Szałkowski A., (1998), Przydatność koncepcji marginalnej produktywności pracy w rozwiązywaniu dylematów zatrudnienia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 265, s. 32-42.
76
Szałkowski A., (1998), Własność i jej implikacje w stosunkach pracy. [W:] Wiktor J., Malawski A., Surówka-Marszałek D., Tilbury J. (red.), Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 69-73.
77
Kopeć J., (1998), System oceniania pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Prom. Szałkowski A., Kraków : , 222 k.
78
Szałkowski A., (1998), Uwarunkowania nierówności sił przetargu w stosunkach pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 512, s. 49-58.
79
Szałkowski A., (1997), Kulturowe uwarunkowania zarządzania personelem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 498, s. 7-21.
80
Szałkowski A., (1997), Ocenianie pracowników. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 42-53.
81
Szałkowski A. (red.), (1997), Zarządzanie personelem: materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 103 s.
82
Szałkowski A., (1997), Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy, Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 217, [2] s.
83
Szałkowski A., (1997), Stosunki pracy jako problem polityki społecznej, "Polityka Społeczna", nr 3, s. 1-5.
84
Szałkowski A., (1997), Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy. [W:] Małecki J. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 75-83.
85
Szałkowski A., (1997), Stosunki pracy czy stosunki przemysłowe?. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A., Miś A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, s. 229-236.
86
Szałkowski A., (1997), Efektywnościowe modele stosunków pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 12, s. 13-17.
87
Szałkowski A., (1997), Zarządzanie personelem a stosunki pracy. [W:] Polańska A. (red.), Zarządzanie personelem w Polsce : referaty przygotowane na konferencję sopocką zorganizowaną przez pracowników Zakładu Zarządzania Personelem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w czerwcu 1996 r, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 9-17.
88
Szałkowski A., (1997), Negocjacje w stosunkach pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 92-103.
89
Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), (1997), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy: materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 353, [1] s.
90
Szałkowski A., Miś A., Piechnik-Kurdziel A., (1996), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Wyd. 1, dodr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 176 s.
91
Szałkowski A., (1996), Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle zachowań organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 466, s. 5-11.
92
Szałkowski A., (1996), Wymiar etyczny zarządzania personelem, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 37, nr 1, s. 10-17.
93
Szałkowski A., (1996), Podejście sytuacyjne w zarządzaniu personelem, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 47, nr 1(552), s. 6-7.
94
Szałkowski A., Miś A., Piechnik-Kurdziel A., (1996), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 176 s.
95
Szałkowski A., (1996), Human Resource Management in the Process of Transformation of the Polish Economy, "International Journal of Social Economics", vol. 23, no. 9, s. 51-60.
96
Szałkowski A., (1996), Etyczne aspekty wykorzystania zasobów ludzkich firmy. [W:] Węgrzecki A. (red.), Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, Kraków : Oficyna Cracovia, s. 171-186.
97
Szałkowski A., (1995), Podejście sytuacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 73-79.
98
Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), (1995), Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej: materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 254, [1] s.
99
Szałkowski A., (1995), Polityka społeczna w naukowej twórczości Stanisława Grabskiego, "Polityka Społeczna", nr 7, s. 21-23.
100
Szałkowski A., (1995), Problem nierówności sił w amerykańskim modelu stosunków pracy, "Gospodarka Narodowa", R. 6, nr 12(67), s. 26-30.
101
Redman T., Keithley D., Szałkowski A., (1995), Management Development under Adversity? : Case studies from Poland, "Journal of Management Development", vol. 14, no. 10, s. 4-13.
102
Szałkowski A., (1995), Zarządzanie personelem małej firmy - zagadnienia teoretyczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 447, s. 15-21.
103
Szałkowski A., (1995), Zarządzanie zasobami ludzkimi jako specjalność studiów - przykład z Wielkiej Brytanii. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 247-254.
104
Szałkowski A., (1994), Zagadnienie osobowości w teorii zachowań organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 429, s. 5-12.
105
Szałkowski A., (1994), Motywacyjne aspekty gospodarowania, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 60 s.
106
Szałkowski A., (1993), Krańcowa produktywność pracy żywej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 413, s. 5-12.
107
Szałkowski A., (1993), Wynagrodzenie za pracę w społecznej nauce Kościoła, "Polityka Społeczna", nr 2, s. 10-12.
108
Miś A., (1993), Awans pracowniczy w systemie polityki personalnej przedsiębiorstwa, Prom. Szałkowski A., Kraków : , 309 k.
109
Szałkowski A., Olbrycht J., (1992), Social Function of the Post-socialist State. [W:] Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory, Cracow : Academy of Economics; Warsaw: Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, s. 1[47]-14[62].
110
Szałkowski A. (red.), (1992), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : "Secesja", 126, [1] s.
111
Szałkowski A., (1992), Teoretyczne aspekty badania rynku pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : "Secesja", s. 8-29.
112
Szałkowski A., (1992), System polityki kadrowej i jego modyfikacje w polskiej gospodarce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 361, s. 65-77.
113
Szałkowski A., (1992), Jak Holendrzy ograniczają bezrobocie, "Polityka Społeczna", nr 5/6, s. 32-35.
114
Szałkowski A., (1992), Miejsce i rola polityki kadrowej w nowym ładzie ekonomicznym. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 184-196.
115
Szałkowski A., (1991), [Recenzja], "Polityka Społeczna", nr 2, s. 32-34.
116
Szałkowski A., (1991), Rynek pracy w systemie gospodarczym. [W:] Piechnik-Kurdziel A. (red.), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego: materiały z seminarium, Kraków : Urząd Wojewódzki : Wojewódzkie Biuro Pracy, s. 3-16.
117
Szałkowski A., (1991), Rynek pracy w systemie gospodarczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 379, s. 5-18.
118
Szałkowski A., "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego: materiały z seminarium", s. 94.
119
Szałkowski A., (1991), Systemy pracy. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 81-120.
120
Szałkowski A., (1991), System rynkowy a polityka kadrowa. [W:] Woźniak M. (red.), Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 89-100.
121
Szałkowski A., (1990), Rynek pracy jako element nowego ładu ekonomicznego w Polsce. [W:] Domaszewicz R. (red.), O nowy ład ekonomiczny w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 119-135.
122
Szałkowski A., (1990), Unemployment: Theory, Policy and Structure, praca zbiorowa pod red. Padera J. Padersena i Reinharda Lunda, Berlin-New York 1987, stron 353, "Polityka Społeczna", nr 2, s. 34-36.
123
Szałkowski A., (1990), Rozwojowe i stagnacyjne tendencje polityki kadrowej w polskiej gospodarce. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 162-176.
124
Szałkowski A., (1990), Teoretyczne aspekty problemu polityki kadrowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 332, s. [5]-14.
125
Szałkowski A., (1989), Społeczna percepcja rozwoju systemu polityki kadrowej w I etapie reformowania gospodarki. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 239-252.
126
Szałkowski A., (1989), Social Minimum - Theory and Practice of its Application in social Policy, "Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy", Vol. 1, s. 171-182.
127
Szałkowski A., (1988), [Recenzja], "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 106-109.
128
Szałkowski A., (1988), Polityka kadrowa i jej motywacyjne aspekty. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 148-163.
129
Szałkowski A., (1988), O polityce kadrowej, "Przegląd Organizacji", nr 4 (580), s. 6, 37.
130
Szałkowski A., (1988), Świadczenia socjalne przedsiębiorstw a konsumpcja zbiorowa i indywidualna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 255, s. 23-35.
131
Szałkowski A., (1988), Dysfunkcjonalność ekonomiczna dyrektywnych zasad polityki kadrowej, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych", R. 29, nr 6 (310), s. 16-24.
132
Szałkowski A., (1988), Gospodarka a potrzeby człowieka. [W:] Paszek Z. (red.), Wobec największych zagrożeń, Kraków : Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 117-126.
133
Wilson J., Szałkowski A., (1988), Bezdomność jako kryterium ubóstwa, "Polityka Społeczna", nr 4, s. 23-26.
134
Szałkowski A., (1987), Teoretyczne podstawy zakładowego systemu motywacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 249, s. 7-18.
135
Rajkiewicz A., Michoń F., Sajkiewicz A., Tainio R., Szałkowski A., Frąckiewicz L., Winiewski M., Muszalski W., (1986), Dyskusja, "Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Samodzielny Zakład Ekonomii Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako sesja wyjazdowa Komitetu Problemów Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Kraków, 19-20 października 1983 r.)", s. 91-95.
136
Szałkowski A., (1986), Konferencja naukowa na temat: "Racjonalizacja gospodarki potencjałem pracy", "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 118-120.
137
Szałkowski A., (1986), Społeczne skutki stabilizacji załogi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 219, s. 45-57.
138
Szałkowski A., (1986), Postawy emerytów wobec ich aktywizacji zawodowej, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 47-54.
139
Szałkowski A., (1985), Resortowe zróżnicowanie zakładowych świadczeń socjalnych, "Polityka Społeczna", nr 10, s. 5-8.
140
Szałkowski A., (1985), Funkcja socjalna przedsiębiorstwa a system motywacji do pracy, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 68), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 220 s.
141
Szałkowski A., (1985), Tendencje zmian w działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw państwowych w latach 1964-1983, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 27, nr 6, s. 43-44.
142
Szałkowski A., (1984), Wydatki na działalność socjalno-bytową przedsiębiorstw w relacji do dochodu narodowego w latach 1964-1982, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 26, nr 4, s. 40-45.
143
Szałkowski A., (1984), Zakładowe świadczenia socjalne i kryteria ich przydzielania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 193, s. 77-89.
144
Szałkowski A., (1984), Co motywuje do pracy?, "Zarządzanie", nr 3, s. 38-40.
145
Michoń F., Piechnik A., Kozioł L., Szałkowski A., (1984), Ekonomiczne i socjalne uwarunkowania wydajności pracy na przykładzie Krakowskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego, (Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, z. 23 (229)), Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 107 s.
146
Szałkowski A., (1984), Koszty działalności socjalno-bytowej, "Polityka Społeczna", nr 9, s. 14-17.
147
Szałkowski A., (1984), Wybrane zagadnienia polityki społecznej. [W:] Cziomer E. (red.), Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 86-99.
148
Szałkowski A., (1984), Współpraca związków zawodowych z kierownictwem przedsiębiorstwa w zaspokajaniu potrzeb socjalnych załogi. [W:] Świątkowski A. (red.), Kompetencje związków zawodowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 235-259.
149
Szałkowski A., (1983), Socjologiczne i psychologiczne aspekty motywacji do pracy, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 34, nr 10-11(405-6), s. 22-25.
150
Targalski J., Szałkowski A., Paszek Z., (1982), Selekcja kadry kierowniczej w warunkach reformy gospodarczej. [W:] BYRSKI B. (red.), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 97-119.
151
Szałkowski A., (1982), Stosunki międzyludzkie jako czynnik wydajności pracy, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 33, nr 3(386), s. 15-18.
152
Paszek Z., Szałkowski A., Targalski J., (1982), Zagadnienia doboru wyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 7-19.
153
Paszek Z., Szałkowski A., Targalski J., (1981), Jak wybierać dyrektora - radzi zespół ekspertów, "Gazeta Krakowska", nr 210 (10303), s. 1, 3.
154
Szałkowski A., (1981), Zakładowa działalność socjalna i jej motywacyjne aspekty, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 23, nr 10/11, s. 50-54.
155
Szałkowski A., (1981), Społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy, "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka", nr 1(116), s. 1-3.
156
Szałkowski A., (1981), Polityka społeczna: materiały do studiowania, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119 s.
157
Michoń F., Francik A., Kozioł L., Leś-Wieczorek D., Piechnik A., Szałkowski A., (1981), Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji, Michoń F. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 164 s.
158
Szałkowski A., (1981), Rozmiar i struktura czasu wolnego pracowników przedsiębiorstw poszukiwań naftowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 139, s. 83-91.
159
Szałkowski A., Piechnik A., (1980), Efektywność pracy a potrzeby pracownicze, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 31, nr 11 (371), s. 15-18.
160
Szałkowski A., (1980), Ocena wartości pracy w opinii wykonawców i przełożonych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 31, nr 2 (362), s. 29-31.
161
Szałkowski A., (1979), Wybrane zagadnienia polityki społecznej. [W:] Cziomer E. (red.), Podstawy nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 115-132.
162
Szałkowski A., (1979), Tadeusz Grzeszczyk, Dyscyplina pracy, problemy społeczno-ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1978, stron 227, "Polityka Społeczna", nr 3/4, s. 34-35.
163
Szałkowski A., (1978), Czas wolny pracowników zatrudnionych w terenie, "Polityka Społeczna", nr 9, s. 19-21.
164
Szałkowski A., Laskowska G., (1978), Zakładowa polityka zatrudnienia. [W:] MICHOŃ F. (red.), Podstawy ekonomiki pracy, Warszawa : Książka i Wiedza, s. 171-208.
165
Szałkowski A., (1978), Czynniki kształtujące potrzeby socjalno-bytowe, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 20, nr 7, s. 6-11.
166
Szałkowski A., (1978), [Recenzja], "Polityka Społeczna", nr 9, s. 32-33.
167
Szałkowski A., (1977), Metodyka określania potrzeb pracowniczych w przedsiębiorstwie, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 105-111.
168
Szałkowski A., Laskowska G., (1977), Zakładowa polityka zatrudnienia. [W:] MICHOŃ F. (red.), Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 3-49.
169
Szałkowski A., (1977), Teorie potrzeb : poglądy, "Polityka Społeczna", nr 9, s. 10-11.
170
Szałkowski A., (1977), Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako narzędzie zarządzania, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 376-377.
171
Szałkowski A., (1975), Wkład pracy a wynagrodzenie robotników zatrudnionych na wiertni w ocenie dozoru i samych robotników, "Biuletyn BHP w Górnictwie Naftowym", nr 1, s. 23-27.
172
Szałkowski A., (1974), Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania: studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym, Prom. Michoń F., Kraków : , 291 k.
173
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1, (2009), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 143 k.
174
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2, (2008), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 135 s.
175
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1], (2007), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 190 s.
176
Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych, (2006), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 121 s.
177
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy: raport z badań statutowych, (2005), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 158 k.
178
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy: raport z badań statutowych, (2004), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 122 k.
179
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji: raport z badań statutowych, (2003), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 147 k.
180
Piechnik-Kurdziel A., Bukowska U., Łukasiewicz G., Piwowarczyk J., (2002), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 143 k.
181
Kopeć J., Piechnik-Kurdziel A., Bukowska U., Łukasiewicz G., Piwowarczyk J., (2001), Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119, 26, [3] k.
182
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Bukowska U., Piwowarczyk J., Łukasiewicz G., (2000), Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 121 s.
183
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Bukowska U., Łukasiewicz G., (2000), Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 68, [6] k.
184
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Bukowska U., Piwowarczyk J., (1999), Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 116 s.
185
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Piwowarczyk J., (1998), Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 133 k.
186
Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1997), System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty: (raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 51 k.
187
Pocztowski A., Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1995), Planowanie potrzeb personalnych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56 s.
188
Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1995), Rekrutacja i techniki doboru pracowników: (raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 72, [2] k.
189
Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1993), Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 39 k.
190
Szałkowski A., Miś A., (1988), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania polityki kadrowej w procesie reformowania systemu gospodarczego w Polsce. [Cz. 10], Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 144 k.
1
@article{UEK:2168228982,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle",
number = "z. 7",
pages = "203-212",
year = "2012",
}
2
@article{UEK:2168220036,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Ekstremizm w stosunkach pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "853",
pages = "39-51",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189737},
}
3
@article{UEK:2165698234,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Technicystyczne przejawy efektywności pracy człowieka",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "807",
pages = "71-85",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169104014},
}
4
@unpublished{UEK:51018,
author = "Piotr Zając",
title = "Controlling personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi firmy",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001807},
}
5
@article{UEK:50552,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Wybrane aspekty pracy człowieka",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "43",
pages = "332-340",
adress = "",
year = "2009",
}
6
@article{UEK:50717,
author = "Adam Szałkowski and Urszula Bukowska",
title = "Restytucja zaufania interesariuszy w postkryzysowych warunkach",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3/2",
pages = "179-190",
adress = "",
year = "2009",
}
7
@article{UEK:50474,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Rola i znaczenie kapitału społecznego w gospodarce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "784",
pages = "7-23",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161693252},
}
8
@unpublished{UEK:2168219640,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie sprawiedliwości",
booktitle = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2",
pages = "7-36",
year = "2008",
}
9
@book{UEK:51423,
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-407-2",
}
10
@article{UEK:50637,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Niesprawiedliwość w stosunkach pracy zagrożeniem dobra wspólnego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 12",
pages = "223-234",
year = "2008",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/17.pdf},
}
11
@inbook{UEK:2165528132,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Problem wiedzy w aspekcie zasobów ludzkich",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy",
pages = "7-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-407-2",
}
12
@inbook{UEK:2165982797,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zaufanie w stosunkach pracy jako czynnik wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych",
pages = "550-561",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7531-057-3",
}
13
@article{UEK:50832,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Składniki kapitału społecznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "755",
pages = "7-20",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/156721854},
}
14
@unpublished{UEK:2168326411,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Sytuacje pracy a wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1]",
pages = "5-32",
year = "2007",
}
15
@inbook{UEK:2165625763,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Harwardzkie ujęcie zasobów ludzkich firmy jako wyraz przeobrażeń w organizacjach",
booktitle = "Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych",
pages = "128-135",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-752-4",
}
16
@article{UEK:53077,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zasoby ludzkie organizacji w kontekście wiedzy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "711",
pages = "7-20",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/113007636},
}
17
@book{UEK:52128,
title = "Podstawy zarządzania personelem",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-315-0",
}
18
@inbook{UEK:2166158335,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Podstawy zarządzania personelem",
pages = "11-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-315-0",
}
19
@inbook{UEK:2166158438,
author = "Adam Szałkowski and Jarosław Piwowarczyk",
title = "Rekrutacja i redukcja personelu",
booktitle = "Podstawy zarządzania personelem",
pages = "79-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-315-0",
}
20
@inbook{UEK:2166218830,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Efektywność jako kryterium rozwoju potencjału pracy",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2",
pages = "327-334",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
21
@inbook{UEK:2166158487,
author = "Adam Szałkowski and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Koszty pracy i wartość kapitału ludzkiego firmy",
booktitle = "Podstawy zarządzania personelem",
pages = "199-217",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-315-0",
}
22
@inbook{UEK:2166093965,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zagadnienie prawdy w stosunkach pracy",
booktitle = "Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych",
pages = "83-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-922067-6-2",
}
23
@unpublished{UEK:52632,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Kapitał ludzki w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa : (metodyka pomiaru i sprawozdawczość)",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
24
@book{UEK:52129,
title = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-299-5",
}
25
@unpublished{UEK:52633,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Rola interesariuszy w kształtowaniu organizacji uczącej się",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
26
@unpublished{UEK:2168258500,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zasoby ludzkie organizacji a kapitał społeczny",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych",
pages = "5-37",
year = "2005",
}
27
@article{UEK:2166562805,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Nierówności społeczne i sprawiedliwość a rozwój kapitału ludzkiego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 6",
pages = "361-376",
year = "2005",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/29_Szalkowski_Adam.pdf},
}
28
@article{UEK:52326,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Kapitał społeczny jako czynnik efektywności pracy",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "11",
pages = "2-7",
year = "2005",
}
29
@article{UEK:52776,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zespoły pracownicze w kontekście teorii grupy społecznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "676",
pages = "53-66",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/91096860},
}
30
@book{UEK:52533,
title = "Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-262-6",
}
31
@inbook{UEK:2166502813,
author = "Adam Szałkowski and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Uwarunkowania rozwoju organizacji",
booktitle = "Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji",
pages = "9-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-262-6",
}
32
@book{UEK:52532,
author = "Adam Szałkowski and Urszula Bukowska",
title = "Zarządzanie zespołami pracowniczymi : aspekt behawioralny",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-283-9",
}
33
@inbook{UEK:2166408588,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Biblijny wymiar stosunków pracy",
booktitle = "Religia a gospodarka. T. 1",
pages = "251-259",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2005",
isbn = "83-7363-259-X",
}
34
@inbook{UEK:2168221890,
author = "Adam Szałkowski",
title = "W kierunku indywidualizacji stosunków pracy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki",
pages = "126-138",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-26-4",
}
35
@article{UEK:2168219704,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Problem sprawiedliwej płacy w stosunkach pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "642",
pages = "21-30",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/54330236},
}
36
@unpublished{UEK:2168258524,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Znaczenie wiedzy dla zasobów ludzkich firmy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych",
pages = "4-22",
year = "2004",
}
37
@unpublished{UEK:2168221672,
author = "Jarosław Piwowarczyk",
title = "Partycypacja pracowników w zarządzaniu jako element systemu motywowania w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
year = "2004",
url = {},
}
38
@article{UEK:50618,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Stosunki pracy w aspekcie nierówności społecznych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1",
pages = "85-94",
year = "2003",
}
39
@inbook{UEK:2168256832,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Przejawy niesprawiedliwości w stosunkach pracy",
booktitle = "Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej",
pages = "309-320",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Poldex",
year = "2003",
isbn = "83-88979-12-4",
}
40
@unpublished{UEK:2168258596,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Koncepcja rozwoju organizacji",
booktitle = "Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych",
pages = "5-19",
year = "2003",
}
41
@inbook{UEK:2166176466,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Nowy paradygmat zarządzania zasobami ludzkimi firmy",
booktitle = "Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002)",
pages = "161-173",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy",
year = "2003",
isbn = "83-918601-0-8",
}
42
@article{UEK:2168220980,
author = "Adam Szałkowski and Mariusz Latusek",
title = "Problematyka zasobów pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "597",
pages = "7-19",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15462},
}
43
@misc{UEK:2168346824,
author = "Barbara Podolec and Adam Szałkowski",
title = "Wstęp",
booktitle = "Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002)",
pages = "5-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-918601-0-8",
}
44
@book{UEK:2168229900,
title = "Rozwój personelu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-144-1",
}
45
@inbook{UEK:2168253286,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Kapitał ludzki - pojęcie i składniki",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "13-17",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
46
@article{UEK:2168227240,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Personalny czy menedżer?",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "592",
pages = "29-41",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14088},
}
47
@article{UEK:2168255234,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Problem mobbingu w stosunkach pracy",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "9",
pages = "2-8",
year = "2002",
}
48
@book{UEK:2168247038,
title = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
49
@inbook{UEK:2168358026,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Dylematy racjonalnego wykorzystania zasobów pracy w gospodarce : wykład inauguracyjny",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 2002/2003",
pages = "19-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-152-2",
}
50
@inbook{UEK:2168232098,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Motywowanie i przywództwo",
booktitle = "Rozwój personelu",
pages = "93-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-144-1",
}
51
@inbook{UEK:2168242784,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Globalizacja a kierunki zmian w wyższym wykształceniu",
booktitle = "Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r.",
pages = "15-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-915196-1-9",
}
52
@article{UEK:2168255520,
author = "Adam Szałkowski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "3",
pages = "46-47",
year = "2002",
}
53
@inbook{UEK:2168253288,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Miejsce personelu w strategii rozwoju firmy",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "17-23",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
54
@inbook{UEK:2168306329,
author = "Jacek Kopeć and Adam Szałkowski",
title = "Warunki i stosunki pracy",
booktitle = "Rozwój personelu",
pages = "137-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-144-1",
}
55
@inbook{UEK:2168247050,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Rozwój a pracownicy firmy",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "9-13",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
56
@inbook{UEK:2168253294,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Kształtowanie karier zawodowych",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "71-88",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
57
@inbook{UEK:2168253278,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Funkcjonalne stosunki pracy",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "138-142",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
58
@inbook{UEK:2168247138,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Motywowanie i przywództwo",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "89-120",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
59
@inbook{UEK:2168306321,
author = "Adam Szałkowski and Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Personel a strategia rozwoju organizacji",
booktitle = "Rozwój personelu",
pages = "7-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-144-1",
}
60
@article{UEK:2168255524,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi jako nowy paradygmat w stosunkach pracy",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "5",
pages = "2-8",
year = "2001",
}
61
@article{UEK:2168368818,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa w świetle uwarunkowań społecznych",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "numer specjalny 1",
pages = "5-22",
year = "2001",
}
62
@article{UEK:2168234814,
author = "Adam Szałkowski and Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Personel w strategii rozwoju firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "567",
pages = "41-53",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9931},
}
63
@article{UEK:2168255526,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "1",
pages = "2-7",
year = "2000",
}
64
@inbook{UEK:2168239004,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Problemy globalizacji w zarządzaniu zasobami pracy",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka",
pages = "55-62",
adress = "Chrzanów",
publisher = "WSPiM",
year = "2000",
isbn = "83-907648-3-0",
}
65
@inbook{UEK:2168249268,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Rekrutacja personelu",
booktitle = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
pages = "64-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-7252-042-9",
}
66
@article{UEK:2168238726,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Uczestnictwo personelu w zarządzaniu firmą",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "552",
pages = "19-29",
year = "2000",
}
67
@inbook{UEK:2168249264,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
pages = "9-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-7252-042-9",
}
68
@book{UEK:2168249256,
title = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-7252-042-9",
}
69
@inbook{UEK:2168223674,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Kapitał intelektualny menedżera personalnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku",
pages = "156-161",
adress = "Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2000",
isbn = "83-911295-1-9",
}
70
@inbook{UEK:2168249278,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Koszty pracy",
booktitle = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
pages = "163-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-7252-042-9",
}
71
@article{UEK:2168222290,
author = "Adam Szałkowski and Devi Jankowicz",
title = "The Ethical Problems of Personnel Management in a Transition Economy",
journal = "International Journal of Social Economics",
number = "vol. 26, no. 12",
pages = "1418-1427",
year = "1999",
}
72
@misc{UEK:2168255512,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Globalizacja zarządzania zasobami ludzkimi : międzynarodowa konferencja naukowa w Londynie",
booktitle = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 50, 7(594)",
pages = "28-30",
year = "1999",
}
73
@inbook{UEK:2168249426,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Kapitał ludzki gospodarki polskiej a globalizacja zasobów pracy",
booktitle = "Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską",
pages = "171-184",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "1999",
isbn = "83-907648-2-2",
}
74
@article{UEK:2168360560,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Problem własności i kapitału w stosunkach pracy",
journal = "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej",
number = "R. 1997/98",
pages = "175-187",
year = "1998",
}
75
@article{UEK:2168264410,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Przydatność koncepcji marginalnej produktywności pracy w rozwiązywaniu dylematów zatrudnienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "265",
pages = "32-42",
adress = "",
year = "1998",
}
76
@inbook{UEK:2168226120,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Własność i jej implikacje w stosunkach pracy",
booktitle = "Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "69-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-71-2",
}
77
@unpublished{UEK:2168259034,
author = "Jacek Kopeć",
title = "System oceniania pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
78
@article{UEK:2168244980,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Uwarunkowania nierówności sił przetargu w stosunkach pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "512",
pages = "49-58",
year = "1998",
}
79
@article{UEK:2168237776,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Kulturowe uwarunkowania zarządzania personelem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "498",
pages = "7-21",
year = "1997",
}
80
@inbook{UEK:2168249384,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Ocenianie pracowników",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "42-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-24-0",
}
81
@book{UEK:2168249376,
title = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-24-0",
}
82
@book{UEK:2168255670,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy",
adress = "Wrocław etc.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1997",
isbn = "83-04-04399-8",
}
83
@article{UEK:2168343057,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Stosunki pracy jako problem polityki społecznej",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "3",
pages = "1-5",
year = "1997",
}
84
@inbook{UEK:2168255654,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "75-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
85
@inbook{UEK:2168246332,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Stosunki pracy czy stosunki przemysłowe?",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.)",
pages = "229-236",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-21-6",
}
86
@article{UEK:2168254276,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Efektywnościowe modele stosunków pracy",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "12",
pages = "13-17",
year = "1997",
}
87
@inbook{UEK:2168271918,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zarządzanie personelem a stosunki pracy",
booktitle = "Zarządzanie personelem w Polsce : referaty przygotowane na konferencję sopocką zorganizowaną przez pracowników Zakładu Zarządzania Personelem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w czerwcu 1996 r.",
pages = "9-17",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "1997",
isbn = "83-7017-732-8",
}
88
@inbook{UEK:2168249398,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Negocjacje w stosunkach pracy",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "92-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-24-0",
}
89
@book{UEK:2168246116,
title = "Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-21-6",
}
90
@book{UEK:2168239972,
author = "Adam Szałkowski and Alicja Miś and Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "83-86439-62-9",
}
91
@article{UEK:2168238268,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle zachowań organizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "466",
pages = "5-11",
year = "1996",
}
92
@article{UEK:2168254302,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Wymiar etyczny zarządzania personelem",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "R. 37, 1",
pages = "10-17",
year = "1996",
}
93
@article{UEK:2168254334,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Podejście sytuacyjne w zarządzaniu personelem",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 47, 1(552)",
pages = "6-7",
year = "1996",
}
94
@book{UEK:2168287903,
author = "Adam Szałkowski and Alicja Miś and Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
isbn = "83-86439-62-9",
}
95
@article{UEK:2168222286,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Human Resource Management in the Process of Transformation of the Polish Economy",
journal = "International Journal of Social Economics",
number = "vol. 23, no. 9",
pages = "51-60",
year = "1996",
}
96
@inbook{UEK:2168248300,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Etyczne aspekty wykorzystania zasobów ludzkich firmy",
booktitle = "Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce",
pages = "171-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "1996",
isbn = "83-86957-06-9",
}
97
@inbook{UEK:2168231992,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Podejście sytuacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia",
pages = "73-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-47-5",
}
98
@book{UEK:2168230360,
title = "Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-43-2",
}
99
@article{UEK:2168254270,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Polityka społeczna w naukowej twórczości Stanisława Grabskiego",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "7",
pages = "21-23",
year = "1995",
}
100
@article{UEK:2168254330,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Problem nierówności sił w amerykańskim modelu stosunków pracy",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "R. 6, 12(67)",
pages = "26-30",
year = "1995",
}
101
@article{UEK:2168222292,
author = "Tom Redman and Don Keithley and Adam Szałkowski",
title = "Management Development under Adversity? : Case studies from Poland",
journal = "Journal of Management Development",
number = "vol. 14, no. 10",
pages = "4-13",
year = "1995",
}
102
@article{UEK:2168237724,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zarządzanie personelem małej firmy - zagadnienia teoretyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "447",
pages = "15-21",
year = "1995",
}
103
@inbook{UEK:2168230388,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi jako specjalność studiów - przykład z Wielkiej Brytanii",
booktitle = "Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.)",
pages = "247-254",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-43-2",
}
104
@article{UEK:2168234104,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zagadnienie osobowości w teorii zachowań organizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "429",
pages = "5-12",
year = "1994",
}
105
@book{UEK:2168249254,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Motywacyjne aspekty gospodarowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-06-8",
}
106
@article{UEK:2168252054,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Krańcowa produktywność pracy żywej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "413",
pages = "5-12",
year = "1993",
}
107
@article{UEK:2168254266,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Wynagrodzenie za pracę w społecznej nauce Kościoła",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "2",
pages = "10-12",
year = "1993",
}
108
@unpublished{UEK:2168259022,
author = "Alicja Miś",
title = "Awans pracowniczy w systemie polityki personalnej przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "1993",
}
109
@inbook{UEK:2168339359,
author = "Adam Szałkowski and Jacek Olbrycht",
title = "Social Function of the Post-socialist State",
booktitle = "Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory",
pages = "1[47]-14[62]",
adress = "Cracow ; Warsaw",
publisher = "Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office",
year = "1992",
issn = "",
}
110
@book{UEK:2168239452,
title = "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Secesja",
year = "1992",
isbn = "83-85483-26-8",
}
111
@inbook{UEK:2168239456,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Teoretyczne aspekty badania rynku pracy",
booktitle = "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego",
pages = "8-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Secesja",
year = "1992",
isbn = "83-85483-26-8",
}
112
@article{UEK:2168236204,
author = "Adam Szałkowski",
title = "System polityki kadrowej i jego modyfikacje w polskiej gospodarce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "361",
pages = "65-77",
year = "1992",
}
113
@article{UEK:2168254262,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Jak Holendrzy ograniczają bezrobocie",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "5/6",
pages = "32-35",
year = "1992",
}
114
@inbook{UEK:2168228948,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Miejsce i rola polityki kadrowej w nowym ładzie ekonomicznym",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne",
pages = "184-196",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
115
@article{UEK:2168255674,
author = "Adam Szałkowski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "2",
pages = "32-34",
year = "1991",
}
116
@inbook{UEK:2168264400,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Rynek pracy w systemie gospodarczym",
booktitle = "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium",
pages = "3-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy",
year = "1991",
}
117
@article{UEK:2168237032,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Rynek pracy w systemie gospodarczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "379",
pages = "5-18",
year = "1991",
}
118
@misc{UEK:2168270482,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium",
pages = "94",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy",
year = "1991",
}
119
@inbook{UEK:2168248786,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Systemy pracy",
booktitle = "Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod",
pages = "81-120",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1991",
isbn = "83-01-10144-X",
}
120
@inbook{UEK:2168251852,
author = "Adam Szałkowski",
title = "System rynkowy a polityka kadrowa",
booktitle = "Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia",
pages = "89-100",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1991",
}
121
@misc{UEK:2168227330,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Rynek pracy jako element nowego ładu ekonomicznego w Polsce",
booktitle = "O nowy ład ekonomiczny w Polsce",
pages = "119-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
122
@article{UEK:2168364420,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Unemployment: Theory, Policy and Structure, praca zbiorowa pod red. Padera J. Padersena i Reinharda Lunda, Berlin-New York 1987, stron 353",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "2",
pages = "34-36",
year = "1990",
}
123
@inbook{UEK:2168228916,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Rozwojowe i stagnacyjne tendencje polityki kadrowej w polskiej gospodarce",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne",
pages = "162-176",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
124
@article{UEK:2168251384,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Teoretyczne aspekty problemu polityki kadrowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "332",
pages = "[5]-14",
year = "1990",
}
125
@inbook{UEK:2168228884,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Społeczna percepcja rozwoju systemu polityki kadrowej w I etapie reformowania gospodarki",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne",
pages = "239-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
126
@article{UEK:2168258848,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Social Minimum - Theory and Practice of its Application in social Policy",
journal = "Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy",
number = "Vol. 1",
pages = "171-182",
year = "1989",
}
127
@article{UEK:2168255728,
author = "Adam Szałkowski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "106-109",
year = "1988",
}
128
@inbook{UEK:2168228062,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Polityka kadrowa i jej motywacyjne aspekty",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku",
pages = "148-163",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1988",
}
129
@article{UEK:2168255816,
author = "Adam Szałkowski",
title = "O polityce kadrowej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4 (580)",
pages = "6, 37",
year = "1988",
}
130
@article{UEK:2168251400,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Świadczenia socjalne przedsiębiorstw a konsumpcja zbiorowa i indywidualna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "255",
pages = "23-35",
year = "1988",
}
131
@article{UEK:2168255702,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Dysfunkcjonalność ekonomiczna dyrektywnych zasad polityki kadrowej",
journal = "Doskonalenie Kadr Kierowniczych",
number = "R. 29, 6 (310)",
pages = "16-24",
year = "1988",
}
132
@inbook{UEK:2168335023,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Gospodarka a potrzeby człowieka",
booktitle = "Wobec największych zagrożeń",
pages = "117-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej",
year = "1988",
}
133
@article{UEK:2168253964,
author = "Jerry Wilson and Adam Szałkowski",
title = "Bezdomność jako kryterium ubóstwa",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "4",
pages = "23-26",
year = "1988",
}
134
@article{UEK:2168233466,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Teoretyczne podstawy zakładowego systemu motywacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "249",
pages = "7-18",
year = "1987",
}
135
@misc{UEK:2168366956,
author = "Antoni Rajkiewicz and Ferdynand Michoń and Alicja Sajkiewicz and Risto Tainio and Adam Szałkowski and Lucyna Frąckiewicz and Michał Winiewski and Wojciech Muszalski",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Samodzielny Zakład Ekonomii Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako sesja wyjazdowa Komitetu Problemów Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Kraków, 19-20 października 1983 r.)",
pages = "91-95",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
136
@misc{UEK:2168244690,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Konferencja naukowa na temat: Racjonalizacja gospodarki potencjałem pracy",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "118-120",
year = "1986",
}
137
@article{UEK:2168231100,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Społeczne skutki stabilizacji załogi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "219",
pages = "45-57",
year = "1986",
}
138
@article{UEK:2168244680,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Postawy emerytów wobec ich aktywizacji zawodowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "47-54",
year = "1986",
}
139
@article{UEK:2168254254,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Resortowe zróżnicowanie zakładowych świadczeń socjalnych",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "10",
pages = "5-8",
year = "1985",
}
140
@book{UEK:2168254250,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Funkcja socjalna przedsiębiorstwa a system motywacji do pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
issn = "0209-1674",
}
141
@article{UEK:2168254294,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Tendencje zmian w działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw państwowych w latach 1964-1983",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "R. 27, 6",
pages = "43-44",
year = "1985",
}
142
@article{UEK:2168254278,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Wydatki na działalność socjalno-bytową przedsiębiorstw w relacji do dochodu narodowego w latach 1964-1982",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "R. 26, 4",
pages = "40-45",
year = "1984",
}
143
@article{UEK:2168236592,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zakładowe świadczenia socjalne i kryteria ich przydzielania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "193",
pages = "77-89",
year = "1984",
}
144
@article{UEK:2168364796,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Co motywuje do pracy?",
journal = "Zarządzanie",
number = "3",
pages = "38-40",
year = "1984",
}
145
@book{UEK:2168366764,
author = "Ferdynand Michoń and Anna Piechnik and Leszek Kozioł and Adam Szałkowski",
title = "Ekonomiczne i socjalne uwarunkowania wydajności pracy na przykładzie Krakowskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "1984",
issn = "0239-9458",
}
146
@article{UEK:2168226531,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Koszty działalności socjalno-bytowej",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "9",
pages = "14-17",
year = "1984",
}
147
@inbook{UEK:2168258556,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Wybrane zagadnienia polityki społecznej",
booktitle = "Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych",
pages = "86-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2 zm. i rozszerz.",
}
148
@inbook{UEK:2168255534,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Współpraca związków zawodowych z kierownictwem przedsiębiorstwa w zaspokajaniu potrzeb socjalnych załogi",
booktitle = "Kompetencje związków zawodowych",
pages = "235-259",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1984",
isbn = "83-01-05705-X",
}
149
@article{UEK:2168254324,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Socjologiczne i psychologiczne aspekty motywacji do pracy",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 34, 10-11(405-6)",
pages = "22-25",
year = "1983",
}
150
@inbook{UEK:2168273046,
author = "Jan Targalski and Adam Szałkowski and Zbigniew Paszek",
title = "Selekcja kadry kierowniczej w warunkach reformy gospodarczej",
booktitle = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
pages = "97-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
151
@article{UEK:2168254316,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Stosunki międzyludzkie jako czynnik wydajności pracy",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 33, 3(386)",
pages = "15-18",
year = "1982",
}
152
@article{UEK:2168230654,
author = "Zbigniew Paszek and Adam Szałkowski and Jan Targalski",
title = "Zagadnienia doboru wyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstwa",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "7-19",
year = "1982",
}
153
@article{UEK:2168243688,
author = "Zbigniew Paszek and Adam Szałkowski and Jan Targalski",
title = "Jak wybierać dyrektora - radzi zespół ekspertów",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "210 (10303)",
pages = "1, 3",
year = "1981",
}
154
@article{UEK:2168254274,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zakładowa działalność socjalna i jej motywacyjne aspekty",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "R. 23, 10/11",
pages = "50-54",
year = "1981",
}
155
@article{UEK:2168254328,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy",
journal = "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka",
number = "1(116)",
pages = "1-3",
year = "1981",
}
156
@book{UEK:2168366786,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Polityka społeczna : materiały do studiowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
157
@book{UEK:2168255538,
author = "Ferdynand Michoń and Anna Francik and Leszek Kozioł and Danuta Leś-Wieczorek and Anna Piechnik and Adam Szałkowski",
title = "Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
158
@article{UEK:2168229942,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Rozmiar i struktura czasu wolnego pracowników przedsiębiorstw poszukiwań naftowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "139",
pages = "83-91",
year = "1981",
}
159
@article{UEK:2168226487,
author = "Adam Szałkowski and Anna Piechnik",
title = "Efektywność pracy a potrzeby pracownicze",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 31, 11 (371)",
pages = "15-18",
year = "1980",
}
160
@article{UEK:2168226479,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Ocena wartości pracy w opinii wykonawców i przełożonych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 31, 2 (362)",
pages = "29-31",
year = "1980",
}
161
@inbook{UEK:2168258768,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Wybrane zagadnienia polityki społecznej",
booktitle = "Podstawy nauk politycznych",
pages = "115-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
162
@article{UEK:2168364406,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Tadeusz Grzeszczyk, Dyscyplina pracy, problemy społeczno-ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1978, stron 227",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "3/4",
pages = "34-35",
year = "1979",
}
163
@article{UEK:2168254272,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Czas wolny pracowników zatrudnionych w terenie",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "9",
pages = "19-21",
year = "1978",
}
164
@inbook{UEK:2168252016,
author = "Adam Szałkowski and Grażyna Laskowska",
title = "Zakładowa polityka zatrudnienia",
booktitle = "Podstawy ekonomiki pracy",
pages = "171-208",
adress = "Warszawa",
publisher = "Książka i Wiedza",
year = "1978",
}
165
@article{UEK:2168254308,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Czynniki kształtujące potrzeby socjalno-bytowe",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "R. 20, 7",
pages = "6-11",
year = "1978",
}
166
@article{UEK:2168254258,
author = "Adam Szałkowski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "9",
pages = "32-33",
year = "1978",
}
167
@article{UEK:2168228096,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Metodyka określania potrzeb pracowniczych w przedsiębiorstwie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "105-111",
year = "1977",
}
168
@inbook{UEK:2168306489,
author = "Adam Szałkowski and Grażyna Laskowska",
title = "Zakładowa polityka zatrudnienia",
booktitle = "Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2",
pages = "3-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
169
@article{UEK:2168241248,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Teorie potrzeb : poglądy",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "9",
pages = "10-11",
year = "1977",
}
170
@misc{UEK:2168333243,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako narzędzie zarządzania",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/2, lipiec-grudzień 1976",
pages = "376-377",
year = "1977",
}
171
@article{UEK:2168369178,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Wkład pracy a wynagrodzenie robotników zatrudnionych na wiertni w ocenie dozoru i samych robotników",
journal = "Biuletyn BHP w Górnictwie Naftowym",
number = "1",
pages = "23-27",
year = "1975",
}
172
@unpublished{UEK:2168258962,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania : studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
173
@unpublished{UEK:2168248524,
title = "Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
174
@unpublished{UEK:2168219638,
title = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
175
@unpublished{UEK:2168219636,
author = " and and and and and ",
title = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
176
@unpublished{UEK:2166564391,
author = " and and and and and ",
title = "Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
177
@unpublished{UEK:2168258498,
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
178
@unpublished{UEK:2168258522,
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
179
@unpublished{UEK:2168258592,
title = "Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
180
@unpublished{UEK:2168258490,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz and Jarosław Piwowarczyk",
title = "Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
181
@unpublished{UEK:2168258478,
author = "Jacek Kopeć and Anna Piechnik-Kurdziel and Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz and Jarosław Piwowarczyk",
title = "Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
182
@unpublished{UEK:2168258312,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Jacek Kopeć and Urszula Bukowska and Jarosław Piwowarczyk and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
183
@unpublished{UEK:2168259206,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Jacek Kopeć and Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
184
@unpublished{UEK:2168258234,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Jacek Kopeć and Urszula Bukowska and Jarosław Piwowarczyk",
title = "Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
185
@unpublished{UEK:2168258170,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Jacek Kopeć and Jarosław Piwowarczyk",
title = "Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
186
@unpublished{UEK:2168257290,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Alicja Miś and Jacek Kopeć and Tomasz Sapeta",
title = "System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty : (raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
187
@unpublished{UEK:2168226853,
author = "Aleksy Pocztowski and Anna Piechnik-Kurdziel and Alicja Miś and Jacek Kopeć and Tomasz Sapeta",
title = "Planowanie potrzeb personalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
188
@unpublished{UEK:2168251736,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Alicja Miś and Jacek Kopeć and Tomasz Sapeta",
title = "Rekrutacja i techniki doboru pracowników : (raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
189
@unpublished{UEK:2168252060,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Alicja Miś and Jacek Kopeć and Tomasz Sapeta",
title = "Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
190
@unpublished{UEK:2168258868,
author = "Adam Szałkowski and Alicja Miś",
title = "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania polityki kadrowej w procesie reformowania systemu gospodarczego w Polsce. [Cz. 10], Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID