Publications of the selected author
1

Title:
Specyfika i pozytywne aspekty wdrożenia systemu 5S w przedsiębiorstwie
Source:
Przyszłość towaroznawstwa / red. Agnieszka KAWECKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 15-19 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60391-88-4
Nr:
2168331661
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Charakterystyka i korzyści wynikające z wdrożenia narzędzia Value Stream Mapping
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015, s. 83-87 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940189-2-4
Nr:
2168312851
chapter in monograph
See main document
3

Conference:
IV Konferencja Studenckie Dni Jakości, Gdynia, Polska, od 2015-02-26 do 2015-02-27
Title:
Wymagania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO/TS 16949:2009 jako wyzwanie dla przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej
Source:
Towaroznawstwo w zrównoważonym rozwoju : IV Konferencja Studenckie Dni Jakości, Gdynia, 26-27 lutego 2015 r. / red. Piotr Przybyłowski, Maria Śmiechowska, Alina Matuszak-Flejszman, Stanisław Popek, Tomasz Wasilewski, Aleksandra Wilczyńska, Dominika Jakubowska, Bogdan Pachołek, Przemysław Dmowski, Joanna Newerli-Guz, Agata Szkiel, Joanna Wierzowiecka, Natalia Chomaniuk - Gdynia: Akademia Morska, 2015, s. 17-20 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7421-255-7
Nr:
2168330985
chapter in conference materials
4

Conference:
II Konferencja "Dni Ekologii", Kraków, Polska, od 2014-05-27 do 2014-05-27
Title:
Ekologiczne aspekty rozwoju energetyki jądrowej w Polsce
Source:
Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014, s. 36-42 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60391-82-2
Nr:
2168302953
chapter in conference materials
See main document
1
Specyfika i pozytywne aspekty wdrożenia systemu 5S w przedsiębiorstwie / Edyta Czarnacka-Wacławik // W: Przyszłość towaroznawstwa / red. Agnieszka KAWECKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 15-19. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-88-4
2
Charakterystyka i korzyści wynikające z wdrożenia narzędzia Value Stream Mapping / Edyta Czarnacka-Wacławik // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - S. 83-87. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-2-4
3
Wymagania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO/TS 16949:2009 jako wyzwanie dla przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej / Edyta Czarnacka-Wacławik // W: Towaroznawstwo w zrównoważonym rozwoju : IV Konferencja Studenckie Dni Jakości, Gdynia, 26-27 lutego 2015 r. / red. Piotr Przybyłowski, Maria Śmiechowska, Alina Matuszak-Flejszman, Stanisław Popek, Tomasz Wasilewski, Aleksandra Wilczyńska, Dominika Jakubowska, Bogdan Pachołek, Przemysław Dmowski, Joanna Newerli-Guz, Agata Szkiel, Joanna Wierzowiecka, Natalia Chomaniuk. - Gdynia: Akademia Morska, 2015. - S. 17-20. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7421-255-7
4
Ekologiczne aspekty rozwoju energetyki jądrowej w Polsce / Edyta Czarnacka-Wacławik // W: Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - S. 36-42. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-82-2
1
Czarnacka-Wacławik E., (2015), Specyfika i pozytywne aspekty wdrożenia systemu 5S w przedsiębiorstwie. [W:] Kawecka A. (red.), Przyszłość towaroznawstwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 15-19.
2
Czarnacka-Wacławik E., (2015), Charakterystyka i korzyści wynikające z wdrożenia narzędzia Value Stream Mapping. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 83-87.
3
Czarnacka-Wacławik E., (2015), Wymagania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO/TS 16949:2009 jako wyzwanie dla przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej. [W:] Przybyłowski P., Śmiechowska M., Matuszak-Flejszman A., Popek S., Wasilewski T., Wilczyńska A., Jakubowska D., Pachołek B., Dmowski P., Newerli-Guz J., Szkiel A., Wierzowiecka J., Chomaniuk N. (red.), Towaroznawstwo w zrównoważonym rozwoju : IV Konferencja Studenckie Dni Jakości, Gdynia, 26-27 lutego 2015 r, Gdynia : Akademia Morska, s. 17-20.
4
Czarnacka-Wacławik E., (2014), Ekologiczne aspekty rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, s. 36-42.
1
@inbook{UEK:2168331661,
author = "Edyta Czarnacka-Wacławik",
title = "Specyfika i pozytywne aspekty wdrożenia systemu 5S w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Przyszłość towaroznawstwa",
pages = "15-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-60391-88-4",
}
2
@inbook{UEK:2168312851,
author = "Edyta Czarnacka-Wacławik",
title = "Charakterystyka i korzyści wynikające z wdrożenia narzędzia Value Stream Mapping",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "83-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2015",
isbn = "978-83-940189-2-4",
}
3
@inbook{UEK:2168330985,
author = "Edyta Czarnacka-Wacławik",
title = "Wymagania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO/TS 16949:2009 jako wyzwanie dla przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej",
booktitle = "Towaroznawstwo w zrównoważonym rozwoju : IV Konferencja Studenckie Dni Jakości, Gdynia, 26-27 lutego 2015 r.",
pages = "17-20",
adress = "Gdynia",
publisher = "Akademia Morska",
year = "2015",
isbn = "978-83-7421-255-7",
}
4
@inbook{UEK:2168302953,
author = "Edyta Czarnacka-Wacławik",
title = "Ekologiczne aspekty rozwoju energetyki jądrowej w Polsce",
booktitle = "Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii",
pages = "36-42",
adress = "Kraków",
publisher = "Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2014",
isbn = "978-83-60391-82-2",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID