Publications of the selected author
1

Conference:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Title:
Analiza informacji na opakowaniach margaryn dotyczących zawartości składników odżywczych
Source:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319601
varia
2

Title:
Analiza informacji dotyczących zawartości składników odżywczych na opakowaniach margaryn = Analysis of Nutritional Facts Labels of Selected Margarines
Source:
Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 33-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na podstawie decyzji nr 075/WT-KChO/01/2017/S/7075
ISBN:
978-83-949236-4-8
Access mode:
Nr:
2168319201
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Wpływ marki i opakowania na decyzje nabywcze konsumentów na przykładzie perfum = The Influence of Brand and Packaging on Consumers' Purchasing Decisions on the Example of Perfumes
Source:
Marketing On : siła innowacji / red. nauk. Hanna Hall - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2017, s. 69-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7934-170-2
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340881
chapter in monograph
1
Analiza informacji na opakowaniach margaryn dotyczących zawartości składników odżywczych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Janina Brończak, Katarzyna Madejska // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 47. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
2
Analiza informacji dotyczących zawartości składników odżywczych na opakowaniach margaryn = Analysis of Nutritional Facts Labels of Selected Margarines / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Janina Brończak, Katarzyna Madejska // W: Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 33-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-4-8. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf
3
Wpływ marki i opakowania na decyzje nabywcze konsumentów na przykładzie perfum = The Influence of Brand and Packaging on Consumers' Purchasing Decisions on the Example of Perfumes / Janina Brończak // W: Marketing On : siła innowacji / red. nauk. Hanna Hall. - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2017. - S. 69-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7934-170-2. - Spis treści: https://oficyna.prz.edu.pl/fcp/mGBUKOQtTKlQhbx08SlkTUgxQX2o8DAoHNiwFE1xVSX5bFVZpCFghUHcKVigEQUw/18/public/otwarty-dostep/2017/wd-hall-marketing-on-2017.pdfWstęp:
1
Kondratowicz-Pietruszka E., Brończak J., Madejska K., (2017), Analiza informacji na opakowaniach margaryn dotyczących zawartości składników odżywczych. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 47.
2
Kondratowicz-Pietruszka E., Brończak J., Madejska K., (2017), Analiza informacji dotyczących zawartości składników odżywczych na opakowaniach margaryn. [W:] Miśniakiewicz M., Halagarda M. (red.), Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 33-44.
3
Brończak J., (2017), Wpływ marki i opakowania na decyzje nabywcze konsumentów na przykładzie perfum. [W:] Hall H. (red.), Marketing On : siła innowacji, Rzeszów : Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, s. 69-79.
1
@misc{UEK:2168319601,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Janina Brończak and Katarzyna Madejska",
title = "Analiza informacji na opakowaniach margaryn dotyczących zawartości składników odżywczych",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "47",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
2
@inbook{UEK:2168319201,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Janina Brończak and Katarzyna Madejska",
title = "Analiza informacji dotyczących zawartości składników odżywczych na opakowaniach margaryn",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania",
pages = "33-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf},
isbn = "978-83-949236-4-8",
}
3
@inbook{UEK:2168340881,
author = "Janina Brończak",
title = "Wpływ marki i opakowania na decyzje nabywcze konsumentów na przykładzie perfum",
booktitle = "Marketing On : siła innowacji",
pages = "69-79",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2017",
url = {},
isbn = "978-83-7934-170-2",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID