Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Weryfikacja przydatności modelu CAPM do wyceny instrumentów finansowych : zastosowanie portfela zero-beta przy szacowaniu stopy wolnej od ryzyka = Testing the Effectiveness of CAPM in the Valuation of Financial Instruments - Estimation of the Risk-free Rate Using a Zero-beta Portfolio
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016) , s. 23-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312505
article
2

Author:
Title:
Weryfikacja wybranych zastosowań hipotezy rynku adaptacyjnego na rynkach finansowych
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (958) (2016) , s. 51-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313065
article
1
Weryfikacja przydatności modelu CAPM do wyceny instrumentów finansowych : zastosowanie portfela zero-beta przy szacowaniu stopy wolnej od ryzyka = Testing the Effectiveness of CAPM in the Valuation of Financial Instruments - Estimation of the Risk-free Rate Using a Zero-beta Portfolio / Michał Kasolik // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016), s. 23-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/875/885. - ISSN 1898-6447
2
Weryfikacja wybranych zastosowań hipotezy rynku adaptacyjnego na rynkach finansowych / Michał Kosalik // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (958) (2016), s. 51-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/921/901. - ISSN 1898-6447
1
Kasolik M., (2016), Weryfikacja przydatności modelu CAPM do wyceny instrumentów finansowych : zastosowanie portfela zero-beta przy szacowaniu stopy wolnej od ryzyka, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (956), s. 23-34; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/875/885
2
Kasolik M., (2016), Weryfikacja wybranych zastosowań hipotezy rynku adaptacyjnego na rynkach finansowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (958), s. 51-64; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/921/901
1
@article{artUEK:2168312505,
author = "Michał Kasolik",
title = "Weryfikacja przydatności modelu CAPM do wyceny instrumentów finansowych : zastosowanie portfela zero-beta przy szacowaniu stopy wolnej od ryzyka",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (956)",
pages = "23-34",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0956.0802},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/875/885},
}
2
@article{artUEK:2168313065,
author = "Michał Kasolik",
title = "Weryfikacja wybranych zastosowań hipotezy rynku adaptacyjnego na rynkach finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (958)",
pages = "51-64",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0958.1004},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/921/901},
}