Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Administracja współpracująca - zagadnienia finansowoprawne = Cooperating Administration - Financial and Legal Aspects
Source:
Acta Iuridica Resoviensia. - nr 3(34) (2021) , s. 42-57. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168360702
article
2

Author:
Title:
Kazusy z postępowania administracyjnego
Source:
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 31-40
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8223-890-7
Nr:
2168355538
chapter in textbook
See main document
3

Author:
Title:
Kazusy z części ogólnej prawa zobowiązań
Source:
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 104-113
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8223-890-7
Nr:
2168355546
chapter in textbook
See main document
4

Author:
Title:
Samodzielny lokal mieszkalny jako przedmiot działalności gospodarczej - aspekty podatkowe
Source:
Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 299-309
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351664
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Title:
Dopuszczalność badania w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym zarzutu nieistnienia obowiązku = Admissibility of the Examination in Administrative Enforcement Proceedings of the Charge of Non-Existence of Obligation
Source:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 6 (147) (2019) , s. 34-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168351056
article
6

Author:
Title:
Sposoby rozstrzygania spraw dotyczących obrotu gospodarczego
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 269-279
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-528-1
Nr:
2168332651
chapter in textbook
See main document
7

Title:
Elementy postępowania cywilnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 269-290
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-121-4
Nr:
2168330677
chapter in textbook
See main document
8

Title:
Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 95-123
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-121-4
Nr:
2168330657
chapter in textbook
See main document
9

Title:
Uwagi o karze umownej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa (EAP)
Source:
Prawo kontraktów / red. Zbigniew Kuniewicz, Dorota Sokołowska - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 64-77 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8107-614-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168319757
chapter in monograph
10

Conference:
Sesja Referatowa - "Nauka i Pasja", Kraków, Polska, od 2016-10-27 do 2016-10-27
Title:
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Fundacja Projektów Studenckich, 2017
Physical description:
457 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-949590-1-2
Nr:
2168328191
conference materials
11

Author:
Title:
Sposoby rozstrzygania spraw dotyczących obrotu gospodarczego
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 246-257
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9961-6
Nr:
2168305183
chapter in textbook
See main document
12

Author:
Title:
Bezpieczeństwo produktów
Source:
Prawne aspekty jakości towarów / red. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 47-73
ISBN:
978-83-264-9288-4
Nr:
2168300551
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
Prawo rzeczowe i inne prawa do nieruchomości
Source:
Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe / red. Jerzy Dydenko - Wyd. 3. - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015, s. 90-108 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-3461-7
Nr:
2168299989
chapter in monograph
14

Title:
Elementy postępowania cywilnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 226-243
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299937
chapter in textbook
See main document
15

Author:
Title:
Podstawy prawa zobowiązań
Source:
Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe / red. Jerzy Dydenko - Wyd. 3. - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015, s. 109-122 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-3461-7
Nr:
2168299991
chapter in monograph
16

Author:
Title:
Podstawy prawa cywilnego
Source:
Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe / red. Jerzy Dydenko - Wyd. 3. - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015, s. 74-89 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-3461-7
Nr:
2168299263
chapter in monograph
17

Author:
Title:
Incapacitation
Source:
Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code / academic supervision: Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA - Warszawa: Difin, 2014, s. 21-31
ISBN:
978-83-7930-512-4
Nr:
2168294985
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Ubezwłasnowolnienie
Source:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA, s. 15-25
Signature:
NP-1276/1/Magazyn
Nr:
2168288497
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Author:
Title:
Sytuacja prawna wierzyciela wspólnika spółki cywilnej
Source:
Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych / red. Krzysztof Szuma - Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013, s. 70-82 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-766-5
Nr:
2168262096
chapter in monograph
20

Title:
Elementy postępowania cywilnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 224-241
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4130-1
Nr:
2168239732
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Title:
Wpływ cywilnoprawnej instytucji "przedsiębiorstwa" na stosowanie prawa podatkowego
Source:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2012, s. 33-43
ISBN:
978-83-7641-676-2
Nr:
2168242006
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Title:
Sposoby rozstrzygania spraw dotyczących obrotu gospodarczego
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 214-222
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4121-9
Nr:
2168262730
chapter in textbook
See main document
23

Author:
Title:
Przedawnienia zobowiązania cywilnoprawnego, a powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
Source:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kier. Bogusława GNELA, s. 5-17
Signature:
NP-1205/Magazyn
Nr:
2168260534
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Author:
Title:
Sądownictwo w sprawach gospodarczych
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 209-216
ISBN:
978-83-264-1160-1
Nr:
2166040162
chapter in textbook
See main document
25

Title:
Elementy postępowania cywilnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 227-245
ISBN:
978-83-264-1044-4
Nr:
2166082737
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Title:
Wpływ instytucji "przedsiębiorstwa" unormowanego w kodeksie cywilnym na regulacje prawa podatkowego
Source:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 5-14
Research program:
44/KP/1/2010/S/557
Signature:
NP-976/Magazyn
Nr:
2168327081
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Author:
Title:
Kazusy z części ogólnej prawa zobowiązań
Source:
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 51-56
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0153-4
Nr:
2162006856
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Title:
Sadowa kontrola dopuszczalności ugody sądowej jako przejaw ograniczenia swobody kontraktowania
Source:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 491-499
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-0591-4
Nr:
2165725459
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
Physical description:
107, [1] s.; 24 cm
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0171-8
Nr:
51887
monograph
30

Author:
Title:
Wykładnia oświadczeń woli według prawa polskiego na tle projektów ustanowienia jednolitych zasad prawa cywilnego Unii Europejskiej = Interpretation of Declarations of Will under Polish Law in Light of Draft Projects to Establish Uniform Principles of European Union Civil Law
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 802 (2009) , s. 37-47. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50059
article
31

Author:
Title:
Prokuratoria Generalna dawniej i dziś = Office of the Attorney General Past and Present
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 809 (2009) , s. 105-117. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165701531
article
32

Author:
Title:
Problematyka reprezentacji Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym w świetle nowych uregulowań prawnych = The Representation of the State Treasury in Civil Procedure in the Light of New Regulations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 776 (2008) , s. 85-95. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50456
article
33

Author:
Title:
Prawo rzeczowe i inne prawa do nieruchomości
Source:
Szacowanie nieruchomości / red. Jerzy Dydenko - Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2006, s. 55-70. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7416-253-8
Nr:
2168305207
chapter in monograph
34

Author:
Title:
Wykładnia treści umowy w prawie polskim oraz według PECL
Source:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 80-89
Research program:
104/KP/3/2005/S/276
Signature:
NP-1020/1/Magazyn
Nr:
2168318143
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Author:
Title:
Podstawowe zasady niemieckiego postępowania insolwencyjnego na tle polskiego prawa upadłościowego i układowego = Principles of German Insolvency Procedure in the Light of Polish Insolvency Law
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 657 (2004) , s. 5-16. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168220166
article
36

Title:
Kazusy z prawa dla ekonomistów
Publisher address:
Kraków: Zakamycze, 2001
Physical description:
152 s.; 24 cm
ISBN:
83-7333-044-5
Nr:
2168339879
monograph
1
Administracja współpracująca - zagadnienia finansowoprawne = Cooperating Administration - Financial and Legal Aspects / Paweł DĄBEK // Acta Iuridica Resoviensia. - nr 3(34) (2021), s. 42-57. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/7470. - ISSN 2720-0574
2
Kazusy z postępowania administracyjnego / Paweł DĄBEK // W: Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. nauk. Piotr WIATROWSKI. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Seria Akademicka). - S. 31-40. - ISBN 978-83-8223-890-7
3
Kazusy z części ogólnej prawa zobowiązań / Paweł DĄBEK // W: Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. nauk. Piotr WIATROWSKI. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Seria Akademicka). - S. 104-113. - ISBN 978-83-8223-890-7
4
Samodzielny lokal mieszkalny jako przedmiot działalności gospodarczej - aspekty podatkowe / Paweł DĄBEK // W: Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Monografie Prawnicze). - S. 299-309. - ISBN 978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4. - Spis treści: https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/9/19689-wlasnosc-lokali-terazniejszosc-i-perspektywy-ewelina-badura-spis.pdfWstęp:
5
Dopuszczalność badania w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym zarzutu nieistnienia obowiązku = Admissibility of the Examination in Administrative Enforcement Proceedings of the Charge of Non-Existence of Obligation / Paweł DĄBEK // Przegląd Prawa Publicznego. - nr 6 (147) (2019), s. 34-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/przeglad-prawa-publicznego-6-2019Wstęp: . - ISSN 1896-8996
6
Sposoby rozstrzygania spraw dotyczących obrotu gospodarczego / Paweł DĄBEK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Seria Akademicka). - S. 269-279. - ISBN 978-83-8160-528-1
7
Elementy postępowania cywilnego / Bogusława GNELA, Paweł DĄBEK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Seria Akademicka). - S. 269-290. - ISBN 978-83-8160-121-4
8
Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego / Bogusława GNELA, Paweł DĄBEK, Aneta KAŹMIERCZYK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Seria Akademicka). - S. 95-123. - ISBN 978-83-8160-121-4
9
Uwagi o karze umownej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa (EAP) / Paweł DĄBEK, Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Prawo kontraktów / red. nauk. Zbigniew Kuniewicz, Dorota Sokołowska. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 64-77. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8107-614-2
10
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Paweł DĄBEK, Marek A. DĄBROWSKI, Zbigniew DRESLER, Joanna DZIADKOWIEC, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Artur HOŁDA, Danuta KABAT-RUDNICKA, Jacek KOPEĆ, Edward MOLENDOWSKI, Stanisław POPEK, Ewa PYRZYNSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA, Paweł WOŁOSZYN, Agnieszka ZAJĄC, Kazimierz ZIELIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Fundacja Projektów Studenckich, 2017. - 457 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-949590-1-2
11
Sposoby rozstrzygania spraw dotyczących obrotu gospodarczego / Paweł DĄBEK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 246-257. - ISBN 978-83-264-9961-6
12
Bezpieczeństwo produktów / Paweł DĄBEK // W: Prawne aspekty jakości towarów / red. nauk. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - S. 47-73. - ISBN 978-83-264-9288-4
13
Prawo rzeczowe i inne prawa do nieruchomości / Paweł DĄBEK // W: Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe / red. Jerzy Dydenko. - Wyd. 3. - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 90-108. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-3461-7
14
Elementy postępowania cywilnego / Bogusława GNELA, Paweł DĄBEK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - (Seria Akademicka). - S. 226-243. - ISBN 978-83-264-9292-1
15
Podstawy prawa zobowiązań / Paweł DĄBEK // W: Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe / red. Jerzy Dydenko. - Wyd. 3. - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 109-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-3461-7
16
Podstawy prawa cywilnego / Paweł DĄBEK // W: Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe / red. Jerzy Dydenko. - Wyd. 3. - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 74-89. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-3461-7
17
Incapacitation / Paweł DĄBEK // W: Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code / academic supervision: Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 21-31. - ISBN 978-83-7930-512-4
18
Ubezwłasnowolnienie / Paweł DĄBEK // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA. - (2013), s. 15-25
19
Sytuacja prawna wierzyciela wspólnika spółki cywilnej / Paweł DĘBSKI // W: Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych / red. nauk. Krzysztof Szuma. - Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013. - S. 70-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-766-5
20
Elementy postępowania cywilnego / Paweł DĄBEK, Bogusława GNELA // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 224-241. - ISBN 978-83-264-4130-1
21
Wpływ cywilnoprawnej instytucji "przedsiębiorstwa" na stosowanie prawa podatkowego / Paweł DĄBEK // W: Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 33-43. - ISBN 978-83-7641-676-2
22
Sposoby rozstrzygania spraw dotyczących obrotu gospodarczego / Paweł DĄBEK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 214-222. - ISBN 978-83-264-4121-9
23
Przedawnienia zobowiązania cywilnoprawnego, a powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych / Paweł DĄBEK // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kier. Bogusława GNELA. - (2011), s. 5-17
24
Sądownictwo w sprawach gospodarczych / Paweł DĄBEK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 209-216. - ISBN 978-83-264-1160-1
25
Elementy postępowania cywilnego / Bogusława GNELA, Paweł DĄBEK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 227-245. - ISBN 978-83-264-1044-4
26
Wpływ instytucji "przedsiębiorstwa" unormowanego w kodeksie cywilnym na regulacje prawa podatkowego / Paweł DĄBEK // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2010), s. 5-14
27
Kazusy z części ogólnej prawa zobowiązań / Paweł DĄBEK // W: Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - (Seria Akademicka). - S. 51-56. - ISBN 978-83-264-0153-4
28
Sadowa kontrola dopuszczalności ugody sądowej jako przejaw ograniczenia swobody kontraktowania / Paweł DĄBEK // W: Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 491-499. - ISBN 978-83-264-0591-4
29
Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI, Pawła DĄBKA ; [aut.] Paweł DĄBEK, Anna KIELIJAN, Piotr KUKURYK, Jolanta LORANC-BORKOWSKA, Michał ŁUC, Urszula WALCZAK, Piotr WIATROWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - 107, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-264-0171-8
30
Wykładnia oświadczeń woli według prawa polskiego na tle projektów ustanowienia jednolitych zasad prawa cywilnego Unii Europejskiej = Interpretation of Declarations of Will under Polish Law in Light of Draft Projects to Establish Uniform Principles of European Union Civil Law / Paweł DĄBEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 802 (2009), s. 37-47. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164116817. - ISSN 1898-6447
31
Prokuratoria Generalna dawniej i dziś = Office of the Attorney General Past and Present / Paweł DĄBEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 (2009), s. 105-117. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169628207. - ISSN 1898-6447
32
Problematyka reprezentacji Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym w świetle nowych uregulowań prawnych = The Representation of the State Treasury in Civil Procedure in the Light of New Regulations / Paweł DĄBEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 776 (2008), s. 85-95. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/160686002. - ISSN 1898-6447
33
Prawo rzeczowe i inne prawa do nieruchomości / Paweł DĄBEK // W: Szacowanie nieruchomości / red. Jerzy Dydenko. - Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2006. - S. 55-70. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7416-253-8
34
Wykładnia treści umowy w prawie polskim oraz według PECL / Paweł DĄBEK // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2005), s. 80-89
35
Podstawowe zasady niemieckiego postępowania insolwencyjnego na tle polskiego prawa upadłościowego i układowego = Principles of German Insolvency Procedure in the Light of Polish Insolvency Law / Paweł DĄBEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz LANKOSZ]. - nr 657 (2004), s. 5-16. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/68144674. - ISSN 0208-7944
36
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI ; Paweł DĄBEK, Aleksander GUT, Piotr KUKURYK, Jolanta LORANC, Piotr WIATROWSKI, Łukasz Woźniak. - Kraków: Zakamycze, 2001. - 152 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7333-044-5
1
Dąbek P., (2021), Administracja współpracująca - zagadnienia finansowoprawne, "Acta Iuridica Resoviensia", nr 3(34), s. 42-57; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/7470
2
Dąbek P., (2021), Kazusy z postępowania administracyjnego. [W:] WIATROWSKI P. (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 31-40.
3
Dąbek P., (2021), Kazusy z części ogólnej prawa zobowiązań. [W:] WIATROWSKI P. (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 104-113.
4
Dąbek P., (2020), Samodzielny lokal mieszkalny jako przedmiot działalności gospodarczej - aspekty podatkowe. [W:] KAŹMIERCZYK A., BADURA E. (red.), Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 299-309.
5
Dąbek P., (2019), Dopuszczalność badania w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym zarzutu nieistnienia obowiązku, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 6 (147), s. 34-48.
6
Dąbek P., (2019), Sposoby rozstrzygania spraw dotyczących obrotu gospodarczego. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 269-279.
7
Gnela B., Dąbek P., (2018), Elementy postępowania cywilnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 269-290.
8
Gnela B., Dąbek P., Kaźmierczyk A., (2018), Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 95-123.
9
Dąbek P., Nowak-Gruca A., (2017), Uwagi o karze umownej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa (EAP). [W:] Kuniewicz Z., Sokołowska D. (red.), Prawo kontraktów (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 64-77.
10
Cholewa-Wójcik A., Dąbek P., Dąbrowski M., Dresler Z., Dziadkowiec J., Gollinger-Tarajko M., Hołda A., Kabat-Rudnicka D., Kopeć J., Molendowski E., Popek S., Pyrzyńska E., Śmigielska G., Wołoszyn P., Zając A., Zieliński K., Ziębicki B. (red.), (2017), Nauka i pasja: prace naukowe: Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 457 s.
11
Dąbek P., (2016), Sposoby rozstrzygania spraw dotyczących obrotu gospodarczego. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 246-257.
12
Dąbek P., (2015), Bezpieczeństwo produktów. [W:] Gnela B., Loranc-Borkowska J. (red.), Prawne aspekty jakości towarów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 47-73.
13
Dąbek P., (2015), Prawo rzeczowe i inne prawa do nieruchomości. [W:] Dydenko J. (red.), Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe, Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, s. 90-108.
14
Gnela B., Dąbek P., (2015), Elementy postępowania cywilnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 226-243.
15
Dąbek P., (2015), Podstawy prawa zobowiązań. [W:] Dydenko J. (red.), Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe, Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, s. 109-122.
16
Dąbek P., (2015), Podstawy prawa cywilnego. [W:] Dydenko J. (red.), Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe, Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, s. 74-89.
17
Dąbek P., (2014), Incapacitation. [W:] Gnela B., Michałowska K. (red.), Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code, Warszawa : Difin, s. 21-31.
18
Dąbek P., (2013), Ubezwłasnowolnienie. [W:] Gnela B., Michałowska K. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego, s. 15-25.
19
Dąbek P., (2013), Sytuacja prawna wierzyciela wspólnika spółki cywilnej. [W:] Szuma K. (red.), Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 70-82.
20
Dąbek P., Gnela B., (2012), Elementy postępowania cywilnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 224-241.
21
Dąbek P., (2012), Wpływ cywilnoprawnej instytucji "przedsiębiorstwa" na stosowanie prawa podatkowego. [W:] Gnela B. (red.), Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, Warszawa : Difin, s. 33-43.
22
Dąbek P., (2012), Sposoby rozstrzygania spraw dotyczących obrotu gospodarczego. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 214-222.
23
Dąbek P., (2011), Przedawnienia zobowiązania cywilnoprawnego, a powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 5-17.
24
Dąbek P., (2011), Sądownictwo w sprawach gospodarczych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 209-216.
25
Gnela B., Dąbek P., (2011), Elementy postępowania cywilnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 227-245.
26
Dąbek P., (2010), Wpływ instytucji "przedsiębiorstwa" unormowanego w kodeksie cywilnym na regulacje prawa podatkowego. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 5-14.
27
Dąbek P., (2010), Kazusy z części ogólnej prawa zobowiązań. [W:] Wiatrowski P. (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 51-56.
28
Dąbek P., (2010), Sadowa kontrola dopuszczalności ugody sądowej jako przejaw ograniczenia swobody kontraktowania. [W:] Gnela B. (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 491-499.
29
Dąbek P., Kielijan A., Kukuryk P., Loranc-Borkowska J., Łuc M., Walczak U., Wiatrowski P., (2010), Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów,, Dąbek P. (red.), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 107, [1] s.
30
Dąbek P., (2009), Wykładnia oświadczeń woli według prawa polskiego na tle projektów ustanowienia jednolitych zasad prawa cywilnego Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 802, s. 37-47; https://bazekon.uek.krakow.pl/164116817
31
Dąbek P., (2009), Prokuratoria Generalna dawniej i dziś, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 809, s. 105-117; https://bazekon.uek.krakow.pl/169628207
32
Dąbek P., (2008), Problematyka reprezentacji Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym w świetle nowych uregulowań prawnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 776, s. 85-95; https://bazekon.uek.krakow.pl/160686002
33
Dąbek P., (2006), Prawo rzeczowe i inne prawa do nieruchomości. [W:] Dydenko J. (red.), Szacowanie nieruchomości, Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, s. 55-70.
34
Dąbek P., (2005), Wykładnia treści umowy w prawie polskim oraz według PECL. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego, s. 80-89.
35
Dąbek P., (2004), Podstawowe zasady niemieckiego postępowania insolwencyjnego na tle polskiego prawa upadłościowego i układowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 657, s. 5-16; https://bazekon.uek.krakow.pl/68144674
36
Dąbek P., Gut A., Kukuryk P., Loranc J., Wiatrowski P., Woźniak Ł., (2001), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Wiatrowski P. (red.), Kraków : Zakamycze, 152 s.
1
@article{UEK:2168360702,
author = "Paweł Dąbek",
title = "Administracja współpracująca - zagadnienia finansowoprawne",
journal = "Acta Iuridica Resoviensia",
number = "3(34)",
pages = "42-57",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/actaires.2021.3.4},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/7470},
}
2
@inbook{UEK:2168355538,
author = "Paweł Dąbek",
title = "Kazusy z postępowania administracyjnego",
booktitle = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
pages = "31-40",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-890-7",
}
3
@inbook{UEK:2168355546,
author = "Paweł Dąbek",
title = "Kazusy z części ogólnej prawa zobowiązań",
booktitle = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
pages = "104-113",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-890-7",
}
4
@inbook{UEK:2168351664,
author = "Paweł Dąbek",
title = "Samodzielny lokal mieszkalny jako przedmiot działalności gospodarczej - aspekty podatkowe",
booktitle = "Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy",
pages = "299-309",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4",
}
5
@article{UEK:2168351056,
author = "Paweł Dąbek",
title = "Dopuszczalność badania w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym zarzutu nieistnienia obowiązku",
journal = "Przegląd Prawa Publicznego",
number = "6 (147)",
pages = "34-48",
year = "2019",
url = {},
}
6
@inbook{UEK:2168332651,
author = "Paweł Dąbek",
title = "Sposoby rozstrzygania spraw dotyczących obrotu gospodarczego",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "269-279",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-528-1",
}
7
@inbook{UEK:2168330677,
author = "Bogusława Gnela and Paweł Dąbek",
title = "Elementy postępowania cywilnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "269-290",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-121-4",
}
8
@inbook{UEK:2168330657,
author = "Bogusława Gnela and Paweł Dąbek and Aneta Kaźmierczyk",
title = "Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "95-123",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-121-4",
}
9
@inbook{UEK:2168319757,
author = "Paweł Dąbek and Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Uwagi o karze umownej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa (EAP)",
booktitle = "Prawo kontraktów",
pages = "64-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8107-614-2",
}
10
@book{UEK:2168328191,
title = "Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Projektów Studenckich",
year = "2017",
isbn = "978-83-949590-1-2",
}
11
@inbook{UEK:2168305183,
author = "Paweł Dąbek",
title = "Sposoby rozstrzygania spraw dotyczących obrotu gospodarczego",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "246-257",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "2. wyd",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9961-6",
}
12
@inbook{UEK:2168300551,
author = "Paweł Dąbek",
title = "Bezpieczeństwo produktów",
booktitle = "Prawne aspekty jakości towarów",
pages = "47-73",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
isbn = "978-83-264-9288-4",
}
13
@inbook{UEK:2168299989,
author = "Paweł Dąbek",
title = "Prawo rzeczowe i inne prawa do nieruchomości",
booktitle = "Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe",
pages = "90-108",
adress = "Warszawa",
publisher = "LEX a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "978-83-264-3461-7",
}
14
@inbook{UEK:2168299937,
author = "Bogusława Gnela and Paweł Dąbek",
title = "Elementy postępowania cywilnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "226-243",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9292-1",
}
15
@inbook{UEK:2168299991,
author = "Paweł Dąbek",
title = "Podstawy prawa zobowiązań",
booktitle = "Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe",
pages = "109-122",
adress = "Warszawa",
publisher = "LEX a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "978-83-264-3461-7",
}
16
@inbook{UEK:2168299263,
author = "Paweł Dąbek",
title = "Podstawy prawa cywilnego",
booktitle = "Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe",
pages = "74-89",
adress = "Warszawa",
publisher = "LEX a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "978-83-264-3461-7",
}
17
@inbook{UEK:2168294985,
author = "Paweł Dąbek",
title = "Incapacitation",
booktitle = "Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code",
pages = "21-31",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-512-4",
}
18
@unpublished{UEK:2168288497,
author = "Paweł Dąbek",
title = "Ubezwłasnowolnienie",
booktitle = "Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego ",
pages = "15-25",
year = "2013",
}
19
@inbook{UEK:2168262096,
author = "Paweł Dąbek",
title = "Sytuacja prawna wierzyciela wspólnika spółki cywilnej",
booktitle = "Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych",
pages = "70-82",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7417-766-5",
}
20
@inbook{UEK:2168239732,
author = "Paweł Dąbek and Bogusława Gnela",
title = "Elementy postępowania cywilnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "224-241",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4130-1",
}
21
@inbook{UEK:2168242006,
author = "Paweł Dąbek",
title = "Wpływ cywilnoprawnej instytucji przedsiębiorstwa na stosowanie prawa podatkowego",
booktitle = "Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym",
pages = "33-43",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-676-2",
}
22
@inbook{UEK:2168262730,
author = "Paweł Dąbek",
title = "Sposoby rozstrzygania spraw dotyczących obrotu gospodarczego",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "214-222",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
edition = "[Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4121-9",
}
23
@unpublished{UEK:2168260534,
author = "Paweł Dąbek",
title = "Przedawnienia zobowiązania cywilnoprawnego, a powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych",
booktitle = "Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym",
pages = "5-17",
year = "2011",
}
24
@inbook{UEK:2166040162,
author = "Paweł Dąbek",
title = "Sądownictwo w sprawach gospodarczych",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "209-216",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
edition = "Stan prawny na 15 października 2010 r",
isbn = "978-83-264-1160-1",
}
25
@inbook{UEK:2166082737,
author = "Bogusława Gnela and Paweł Dąbek",
title = "Elementy postępowania cywilnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "227-245",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1044-4",
}
26
@unpublished{UEK:2168327081,
author = "Paweł Dąbek",
title = "Wpływ instytucji przedsiębiorstwa unormowanego w kodeksie cywilnym na regulacje prawa podatkowego",
booktitle = "Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym",
pages = "5-14",
year = "2010",
}
27
@inbook{UEK:2162006856,
author = "Paweł Dąbek",
title = "Kazusy z części ogólnej prawa zobowiązań",
booktitle = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
pages = "51-56",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0153-4",
}
28
@inbook{UEK:2165725459,
author = "Paweł Dąbek",
title = "Sadowa kontrola dopuszczalności ugody sądowej jako przejaw ograniczenia swobody kontraktowania",
booktitle = "Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane",
pages = "491-499",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2010",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-0591-4",
}
29
@book{UEK:51887,
author = "Paweł Dąbek and Anna Kielijan and Piotr Kukuryk and Jolanta Loranc-Borkowska and Michał Łuc and Urszula Walczak and Piotr Wiatrowski",
title = "Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0171-8",
}
30
@article{UEK:50059,
author = "Paweł Dąbek",
title = "Wykładnia oświadczeń woli według prawa polskiego na tle projektów ustanowienia jednolitych zasad prawa cywilnego Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "802",
pages = "37-47",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164116817},
}
31
@article{UEK:2165701531,
author = "Paweł Dąbek",
title = "Prokuratoria Generalna dawniej i dziś",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "809",
pages = "105-117",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169628207},
}
32
@article{UEK:50456,
author = "Paweł Dąbek",
title = "Problematyka reprezentacji Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym w świetle nowych uregulowań prawnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "776",
pages = "85-95",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/160686002},
}
33
@inbook{UEK:2168305207,
author = "Paweł Dąbek",
title = "Prawo rzeczowe i inne prawa do nieruchomości",
booktitle = "Szacowanie nieruchomości",
pages = "55-70",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC",
year = "2006",
isbn = "83-7416-253-8",
}
34
@unpublished{UEK:2168318143,
author = "Paweł Dąbek",
title = "Wykładnia treści umowy w prawie polskim oraz według PECL",
booktitle = "Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego ",
pages = "80-89",
year = "2005",
}
35
@article{UEK:2168220166,
author = "Paweł Dąbek",
title = "Podstawowe zasady niemieckiego postępowania insolwencyjnego na tle polskiego prawa upadłościowego i układowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "657",
pages = "5-16",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/68144674},
}
36
@book{UEK:2168339879,
author = "Paweł Dąbek and Aleksander Gut and Piotr Kukuryk and Jolanta Loranc and Piotr Wiatrowski and Łukasz Woźniak",
title = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2001",
isbn = "83-7333-044-5",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID