Publications of the selected author
1

Author:
Mateusz Malinowski , Sylwia Guzdek , Agnieszka Petryk , Klaudia Kwiecień
Conference:
XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko, Polska, od 2021-05-10 do 2021-05-11
Title:
A GIS-Based Approach to Determining the Potential Locations of Municipal Solid Waste Collection Points in Rural Areas
Source:
XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko (Polska), 10-11 Maja 2021 : materiały konferencyjna = XXVII Scientific Conference: Infrastructure and Environmental Resources in Circular Economy, Kościelisko (Poland), May 10-11, 2021 : Conference Materials - Kraków: Polska Akademia Nauk, 2021, s. 35. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168355620
varia
2

Conference:
XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko, Polska, od 2021-05-10 do 2021-05-11
Title:
Rozwój inwestycji celu publicznego na przykładzie miasta Wadowice
Source:
XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko (Polska), 10-11 Maja 2021 : materiały konferencyjna = XXVII Scientific Conference: Infrastructure and Environmental Resources in Circular Economy, Kościelisko (Poland), May 10-11, 2021 : Conference Materials - Kraków: Polska Akademia Nauk, 2021, s. 40-41. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168355622
varia
3

Author:
Mateusz Malinowski , Sylwia Guzdek , Agnieszka Petryk , Klaudia Tomaszek
Title:
A GIS and AHP-based Approach to Determine Potential Locations of Municipal Solid Waste Collection Points in Rural Areas
Source:
Journal of Water and Land Development. - no. 51 (2021) , s. 94-101. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168360470
article
4

Title:
Personalizm w nauce i kulturze : studia i rozprawy = Personalism in Science and Culture
Redakcja:
Jęczeń Jarosław
, Guzdek Piotr
Publisher address:
Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2020
Physical description:
422 s.: il.; 24 cm
Series:
(Centrum Badań nad Medioznawstwem Personalistycznym ; 3)
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz.,
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie z grantu uczelnianego nr 093/WGAP-KGR/02/2019/M/9093 oraz przez Instytut NAuk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego ze środków przeznaczonych na działalność naukową doktorantów.
ISBN:
978-83-8061-827-5
Access mode:
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168349708
5

Author:
Sylwia Guzdek , Mateusz Malinowski , Agnieszka Petryk , Arkadiusz Religa , Daniel Liszka
Title:
Economic and Ecological Assessment of Transport of Various Types of Waste
Source:
Journal of Ecological Engineering. - Vol. 21, Iss. 5 (2020) , s. 19-26. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was prepared as part of the statutory research No. 063/WE-KMI/01/2019/S/9063.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168347690
article
6

Author:
Monika Czop , Agnieszka Petryk
Title:
Ocena fizykochemicznych właściwości odpadów paleniskowych z zabudowy niskiej = Evaluation of the Physicochemical Properties of Combustion Wastes from Low-rise Buildings
Source:
Przemysł Chemiczny. - t. 98, nr 10 (2019) , s. 1571-1574. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168338603
article
7

Author:
Agnieszka Petryk , Mateusz Malinowski , Magdalena Dziewulska , Sylwia Guzdek
Title:
The Impact of the Amount of Fees for the Collection and Management of Municipal Waste on the Percentage of Selectively Collected Waste
Source:
Journal of Ecological Engineering. - Vol. 20, Iss. 10 (2019) , s. 46-53. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was created as part of the statutory research No. 087/WGAP-KGR/01/2019/S/9087
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168339669
article
8

Author:
Agnieszka Petryk , Mateusz Malinowski
Title:
Inżynieria i ochrona środowiska : wybrane zagadnienia
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
114 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-772-1
Nr:
2168331295
academic script
9

Title:
Evaluation of Development Directions of Low-carbon Economy in the Nowy Targ Commune
Source:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 3 (1) (2018) , s. 673-685. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication and research was financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland no 100/WGAPKGR/ 03/2017/M/7100 Zanieczyszczenie powietrza - wpływ na jakość życia mieszkańców południowej Polski.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327823
article
10

Author:
Monika Czop , Agnieszka Petryk
Conference:
18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2018), Albena, Bułgaria, od 2018-07-02 do 2018-07-08
Title:
Comparative Analysis of Physicochemical Parameters of Municipal Waste Sludge in the Light of Organic Recycling
Source:
18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018 : Conference Proceedings. Vol. 18, Iss. 4, Energy and Clean Technologies. 2, Recycling, Air Pollution and Climate Change - Albena: STEF92 Technology Ltd., 2018, s. 25-32. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; vol. 18, iss. 4.2)
ISBN:
978-619-7408-45-4
Ministerial journal list:
u 5.00 pkt
Nr:
2168328195
chapter in conference materials
11

Title:
The Influence of Thermo-modernization on the Low-stack Emission Reduction - a Case Study of a Single-family House
Source:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2018) , s. 1045-1056. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication and research was financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland no 100/WGAP-KGR/03/2017/M/7100 Zanieczyszczenie powietrza - wpływ na jakość życia mieszkańców południowej Polski.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331401
article
12

Author:
Jan Zarzycki , Agnieszka Petryk
Title:
The Influence of Soil Properties and Plant Species' Composition on Metal Uptake by Vegetation on Fallow Land
Source:
Fresenius Environmental Bulletin. - Vol. 27, No 5 (2018) , s. 2867-2872. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was realized within the Project DS-3337, financed from the research grant allocated by the Polish Ministry of Science and Higher Education.
Access mode:
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168324293
article
13

Author:
Agnieszka Petryk , Monika Czop , Volodymyr Pohrebennyk
Conference:
18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2018), Albena, Bułgaria, od 2018-07-02 do 2018-07-08
Title:
The Assessment of the Degree of Pollution of Fallow Vegetation with Heavy Metals in Rural Administrative Units of Psary and Płoki in Poland
Source:
18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018 : Conference Proceedings. Vol. 18, Iss. 5, Ecology, Economics, Education and Legislation. 2, Ecology and Environmental Protection - Albena: STEF92 Technology Ltd., 2018, s. 921-928. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; vol. 18, iss. 5.2)
ISBN:
978-619-7408-47-8
Nr:
2168328213
chapter in conference materials
14

Title:
The Implementation of the Low-stack Emission Reducion Program in the Municipality of Nowy Sącz
Source:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2018) , s. 1033-1043. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication and research was financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland no 100/WGAP-KGR/03/2017/M/7100 Zanieczyszczenie powietrza - wpływ na jakość życia mieszkańców południowej Polski.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331399
article
15

Title:
Wpływ zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia mieszkańców a funkcjonalność miasta Krakowa
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 136-146
ISBN:
978-83-7252-764-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328091
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Epidemiology of Selected Diseases Related to Air Pollution in Krakow
Source:
Journal of Ecological Engineering. - Vol. 19, Iss. 6 (2018) , s. 124-131. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327267
article
17

Author:
Jan Zarzycki , Agnieszka Petryk
Title:
Fitoindykacyjna ocena warunków siedliskowych odłogów na obszarze zanieczyszczonym metalami ciężkimi = Phytoindication Evaluation of Fallow Land in Heavy Metal Polluted Region
Source:
Fragmenta Agronomica. - vol. 35, no. 4 (2018) , s. 145-156. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Badania zostały zrealizowane w ramach projektu DS. 3331 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168331663
article
18

Author:
Mateusz Malinowski , Agnieszka Petryk , Jakub Rybiński
Title:
Wykorzystanie GIS w projektowaniu lokalizacji obiektów zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w regionie sądecko-gorlickim = The Use of GIS in the Design of Location of Objects for Management of Mixed Municipal Waste of the Sądecko-Gorlicki Region
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 272 (2018) , s. 372-381. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333905
article
19

Title:
Air Quality Assessment in the Municipality of Wadowice
Source:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2018) , s. 909-921. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication and research was financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland no 100/WGAP-KGR/03/2017/M/7100 Zanieczyszczenie powietrza - wpływ na jakość życia mieszkańców południowej Polski.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331397
article
20

Author:
Agnieszka Petryk , Piotr Petryk
Title:
The Development of Water and Sewage Infrastructure in the Subregion of Western Malopolska in Years 2003-2013
Source:
Journal of Ecological Engineering. - Vol. 18, Iss. 1 (2017) , s. 176-182. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168310641
article
21

Author:
Agnieszka Petryk , Paweł Guzdek , Piotr Petryk
Title:
Problematyka zanieczyszczenia roślinności odłogów metalami ciężkimi w sołectwach Psary i Płoki = The Problem of Fallow Vegetation Contamination with Heavy Metals in Rural Administrative Units of Psary and Ploki
Source:
Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering. - Vol. 18, z. 4 (2017) , s. 125-132. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168316287
article
22

Author:
Volodymyr Pohrebennyk , Agnieszka Petryk
Conference:
17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2017), Albena, Bułgaria, od 2017-06-29 do 2017-07-05
Title:
The Degree of Pollution with Heavy Metals of Fallow Soils in Rural Administrative Units of Psary and Płoki in Poland
Source:
17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017 : Conference Proceedings Vol. 17, Iss. 5, Ecology, Economics, Education and Legislation. 2, Ecology and Environmental Protection - Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017, s. 967-974. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; vol. 17, iss. 5.2)
ISBN:
978-619-7408-09-6
Nr:
2168315911
chapter in conference materials
23

Title:
Gospodarka przestrzenna - inżynieria przyszłości
Source:
Kurier UEK2017. - nr 1 (71), s. 69
Access mode:
Nr:
2168322525
varia
24

Title:
Low-carbon Economy in the Municipality of Sucha Beskidzka
Source:
Journal of Ecological Engineering. - vol. 18, iss. 5 (2017) , s. 144-150. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168316511
article
25

Title:
Rozwój infrastruktury ciepłowniczej szansą na ograniczenie niskiej emisji w Krakowie = The Development of District Heating Infrastructure as a Chance to Limit Low Emission in Cracow
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 174 (2017) , s. 412-421. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316425
article
26

Title:
Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w latach 2003-2013
Source:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 119-131 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
Nr:
2168305773
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 1.Cadmium
Source:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2016) , s. 1243-1256. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309201
article
28

Title:
Assessment of Heavy Metals in Plants and Soil in the Trzebinia Mnicipality, Poland. 2.Zinc
Source:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (3) (2016) , s. 1581-1592. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310411
article
29

Author:
Andrzej Woźniak , Agnieszka Petryk , Anna Kochanek , Piotr Petryk , Paweł Guzdek
Title:
Water Supply and Sewerage Infrastructure in the Krakow Metropolitan Area over the Period 2003-2013
Source:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2016) , s. 1081-1098. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309209
article
30

Author:
Paweł Guzdek , Agnieszka Petryk
Title:
Analiza złóż filtracyjnych stosowanych w procesie uzdatniania wody = The Analysis Filter Media Used in the Process Water Treatment
Source:
Woda i kanalizacja / [red. nauk. Monika Panfil] - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016, s. 75-79. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie ; 34)
ISBN:
978-83-65362-58-2 ; 978-83-65362-88-9
Nr:
2168309195
chapter in monograph
31

Title:
Study of Soil Contamination with Heavy Metals and Cost Estimation of Its Remediation on the Example of the City Trzebinia = Badanie zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi oraz szacunek kosztu jej rekultywacji na przykładzie miasta Trzebinia
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 4 (59) (2016) , s. 165-178. - Streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
:
:
Nr:
2168310007
article
32

Title:
Cooperation of Agricultural Producers in Poland
Source:
Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 4 (2016) , s. 89-100. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168311413
article
33

Title:
Species Composition of Vegetation Cover in the Fallow Lands in the Area of the Trzebinia Municipality
Source:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (2) (2016) , s. 1399-1409. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309561
article
34

Author:
Marek Ryczek , Piotr Petryk , Agnieszka Petryk
Title:
Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w subregionie krośnieńskim od 2003 do 2013 roku = The Development of Water-Supply-and-Sewage Infrastructure in the Krośnieński Subregion in Years 2003-2013
Source:
Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus. - nr 15(4) (2016) , s. 85-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310417
article
35

Title:
Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 4.Copper
Source:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (4) (2016) , s. 1711-1721. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311407
article
36

Title:
Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 3.Lead
Source:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (3) (2016) , s. 1689-1702. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310405
article
37

Author:
Paweł Mundała , Artur Szwalec , Agnieszka Petryk
Title:
Zawartość wybranych pierwiastków śladowych w glebach położonych w sąsiedztwie kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie = Trace Element Contents in Topsoil Located Near Steel Plant in Krakow-Nowa Huta
Source:
Inżynieria Ekologiczna. - nr 33 (2013) , s. 67-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168300431
article
38

Author:
Piotr Guzdek , Agnieszka Petryk
Title:
Czyn komunikacyjny osoby w optyce filozofii dramatu Józefa Tischnera : studium wybranych aspektów komunikacji interpersonalnej
Source:
Homo Communicativus. - nr 1 (7) (2012) , s. 24-32. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168300499
article
39

Author:
Piotr Guzdek , Agnieszka Petryk
Title:
Komunikacja interpersonalna w świetle filozofii dramatu Józefa Tischnera : studium wybranych zagadnień = Interpersonal Communication in the Light of Józef Tischner's Philosophy of Drama : Study of Selected Topics
Source:
Studia Socialia Cracoviensia. - t. 4, nr 2 (7) (2012) , s. 103-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168300435
article
40

Author:
Artur Szwalec , Paweł Mundała , Agnieszka Petryk
Title:
Zanieczyszczenie wybranymi metalami ciężkimi gleb dzikich składowisk odpadów na terenie Lipnicy Małej i Domaradza = Contamination with Selected Heavy Metals of Soil under Illegal Land Fills Located in Lipnica Mała and Domaradz
Source:
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources. - nr 49 (2011) , s. 407-416. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168300445
article
41

Author:
Agnieszka Petryk , Dawid Bedla
Title:
Stężenie wybranych składników w oczkach wodnych położonych na terenach różnie użytkowanych
Source:
Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie : IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Kraków, 13 marca 2010 / oprac. Marcin Setlak, Diana Wieczorek - Kraków: Uniwersytet Rolniczy, 2010, s. 66. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168303207
varia
42

Conference:
XXX Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika Aqua 2010 "Problemy inżynierii środowiska", Płock, Polska, od 2010-06-10 do 2010-06-11
Title:
Analiza zawartości metali ciężkich w warstwie izolacyjnej na zrekultywowanych osadnikach posodowych byłych krakowskich zakładów sodowych Solvay = Analysis of Heavy Metals Content in the Soil Cover on Reclaimed Ex-soda Tanks on Former Krakow Solvay Soda Plant
Source:
Problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny / red. Paweł Podwójci - Płock: Politechnika Warszawska. Instytut Budownictwa w Płocku, 2010, s. 97-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-925264-1-4
Nr:
2168303205
chapter in conference materials
43

Author:
Patryk Bedla , Agnieszka Petryk
Title:
Funkcjonowanie wyrobiskowych zbiorników wody w Przegini pod Krakowem = Functioning of Excavation Water Reservoirs Nearby Krakow City
Source:
Inżynieria Ekologiczna. - nr 22 (2010) , s. 83-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168300495
article
44

Author:
Agnieszka Petryk , Patryk Bedla
Title:
Ocena zawartości Pb, Zn, Cr, Fe w bulwach ziemniaka oraz w glebie na terenie gminy Trzebinia = Evaluation of Heavy Metals (Pb, Zn, Cr, Fe) Content in Potatoe's Tuber and in Soil in the Trzebinia Municipality
Source:
Inżynieria Ekologiczna. - nr 22 (2010) , s. 18-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168300491
article
45

Author:
Agnieszka Guzdek , Paweł Guzdek
Title:
Ocena zawartości ołowiu w miąższu bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum) uprawianego na terenie trzebińskiej anomalii geochemicznej
Source:
I Międzynarodowa Sesja Kół Naukowych, Kraków, maj 2009 / [oprac. i korekta Anna Szczerbowska] - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2009, s. 103. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168303211
varia
46

Conference:
XXIX Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika Aqua 2009 "Problemy inżynierii środowiska", Płock, Polska, od 2009-06-04 do 2009-06-05
Title:
Ocena zawartości kadmu w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi = Estimation of Cadmium Content in Soils Taken from Heavy Pollued Area
Source:
Problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny / red. Paweł Podwójci - Płock: Politechnika Warszawska. Instytut Budownictwa w Płocku, 2009, s. 140-142. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-925264-8-3
Nr:
2168303199
chapter in conference materials
47

Author:
Agnieszka Guzdek , Paweł Guzdek
Title:
Ocena zawartości kadmu w miąższu bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum) uprawianego na terenie trzebińskiej anomalii geochemicznej = Estimation of Cadmium Content in Potato Tuber (Solanum tuberosum) Cultivated in Trzebinia Geochemic Anomaly
Source:
XIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, XXVI Sejmik SKN, Wrocław, 14-15 maja 2009 - Wrocław: Dział Spraw Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego, 2009, s. 224. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-86520-07-7
Nr:
2168303223
varia
48

Author:
Paweł Mundała , Agnieszka Guzdek
Title:
Sposoby myślenia przyrodnika podczas wykonywania oceny oddziaływania autostrady na środowisko
Source:
Magazyn Autostrady. - nr 5 (2009) , s. 119-122. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168303127
article
49

Title:
Ocena zawartości kadmu i cynku w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi na przykładzie Trzebini
Source:
Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych, Kraków, maj 2008 / [oprac. i korekta Anna Szczerbowska] - Kraków: Uniwersytet Rolniczy, 2008, s. 79-80. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168303241
varia
50

Author:
Paweł Mundała , Artur Szwalec , Agnieszka Guzdek
Title:
Dyskusja możliwych losów dwóch rodzin bobra europejskiego z Czarnej Rzeczki zagrożonych budową autostrady A4 = Two Families of European Beaver (Castor fiber) Are Being Threatened by a Planned A4 Motorway
Source:
Problemy Ekologii. - R. 12, nr 5 (71) (2008) , s. 255-259. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168303253
article
51

Conference:
XXVIII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika Aqua 2008 "Problemy inżynierii środowiska", Płock, Polska, od 2008-06-12 do 2008-06-13
Title:
Ocena zawartości ołowiu w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi = Estimation of Lead Content in Soils Taken from Heavy Pollued Area
Source:
Problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny - Płock: Koło Naukowe Inżynierii Środowiska. Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska, 2008, s. 115-118. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-925264-4-5
Nr:
2168303189
chapter in conference materials
52

Author:
Agnieszka Guzdek , Piotr Petryk , Paweł Mundała
Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Meliorantów i Inżynierów Środowiska "Środowiskowe aspekty melioracji wodnych", Wrocław, Polska, od 2007-04-27 do 2007-04-28
Title:
Dyskusja możliwych losów bobra europejskiego (Castor fiber) z Czarnej Rzeki : (zlewnia Wisłoki) = Discussion Abort Possibile Future Life of European Beaver (Castor fiber) from the Czarna Rzeczka River : (Wisłoka Catchement)
Source:
Środowiskowe aspekty melioracji wodnych - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2007, s. 77-82. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60574-05-8
Nr:
2168303151
chapter in conference materials
53

Title:
Ocena zawartości kadmu i ołowiu w mięsie i podrobach kur hodowanych w rejonie silnie zanieczyszczonym : (gmina Trzebinia)
Source:
Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych, Kraków, 2007 / [oprac. i korekta Anna Szczerbowska] - Kraków: Akademia Rolnicza, 2007, s. 82. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168303229
varia
54

Title:
Określenie zawartości metali ciężkich (Cd, Cu, Zn, Pb) w wybranych roślinach w gminie Trzebinia
Source:
Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych, Kraków, czerwiec 2006 / [oprac. i korekta Anna Szczerbowska] - Kraków: Akademia Rolnicza, 2006, s. 109-110. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168303235
varia
1
A GIS-Based Approach to Determining the Potential Locations of Municipal Solid Waste Collection Points in Rural Areas / Mateusz Malinowski, Sylwia GUZDEK, Agnieszka PETRYK, Klaudia Kwiecień // W: XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko (Polska), 10-11 Maja 2021 : materiały konferencyjna = XXVII Scientific Conference: Infrastructure and Environmental Resources in Circular Economy, Kościelisko (Poland), May 10-11, 2021 : Conference Materials. - Kraków: Polska Akademia Nauk, 2021. - S. 35. - Dostępne tylko streszczenie
2
Rozwój inwestycji celu publicznego na przykładzie miasta Wadowice / Agnieszka PETRYK // W: XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko (Polska), 10-11 Maja 2021 : materiały konferencyjna = XXVII Scientific Conference: Infrastructure and Environmental Resources in Circular Economy, Kościelisko (Poland), May 10-11, 2021 : Conference Materials. - Kraków: Polska Akademia Nauk, 2021. - S. 40-41. - Dostępne tylko streszczenie
3
A GIS and AHP-based Approach to Determine Potential Locations of Municipal Solid Waste Collection Points in Rural Areas / Mateusz Malinowski, Sylwia GUZDEK, Agnieszka PETRYK, Klaudia Tomaszek // Journal of Water and Land Development. - no. 51 (2021), s. 94-101. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/139019/edition/122151/content. - ISSN 1429-7426
4
Personalizm w nauce i kulturze : studia i rozprawy = Personalism in Science and Culture / red. Jarosław Jęczeń, Piotr Guzdek, Agnieszka PETRYK. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2020. - 422 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Centrum Badań nad Medioznawstwem Personalistycznym ; 3. - ISBN 978-83-8061-827-5. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4964921&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp:
5
Economic and Ecological Assessment of Transport of Various Types of Waste / Sylwia GUZDEK, Mateusz Malinowski, Agnieszka PETRYK, Arkadiusz Religa, Daniel Liszka // Journal of Ecological Engineering. - Vol. 21, Iss. 5 (2020), s. 19-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jeeng.net/Economic-and-Ecological-Assessment-of-Transport-of-Various-Types-of-Waste,122120,0,2.html. - ISSN 2299-8993
6
Ocena fizykochemicznych właściwości odpadów paleniskowych z zabudowy niskiej = Evaluation of the Physicochemical Properties of Combustion Wastes from Low-rise Buildings / Monika Czop, Agnieszka PETRYK // Przemysł Chemiczny. - t. 98, nr 10 (2019), s. 1571-1574. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/336968016. - ISSN 0033-2496
7
The Impact of the Amount of Fees for the Collection and Management of Municipal Waste on the Percentage of Selectively Collected Waste / Agnieszka PETRYK, Mateusz Malinowski, Magdalena Dziewulska, Sylwia GUZDEK // Journal of Ecological Engineering. - Vol. 20, Iss. 10 (2019), s. 46-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jeeng.net/The-Impact-of-the-Amount-of-Fees-for-the-Collection-and-Management-of-Municipal-Waste,112874,0,2.html. - ISSN 2299-8993
8
Inżynieria i ochrona środowiska : wybrane zagadnienia / Agnieszka PETRYK, Mateusz Malinowski. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 114 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-772-1
9
Evaluation of Development Directions of Low-carbon Economy in the Nowy Targ Commune / Agnieszka PETRYK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 3 (1) (2018), s. 673-685. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18633.htm. - ISSN 1732-5587
10
Comparative Analysis of Physicochemical Parameters of Municipal Waste Sludge in the Light of Organic Recycling / Monika Czop, Agnieszka PETRYK // W: 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018 : Conference Proceedings. Vol. 18, Iss. 4, Energy and Clean Technologies. 2, Recycling, Air Pollution and Climate Change. - Albena: STEF92 Technology Ltd., 2018. - (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, ISSN 1314-2704 ; vol. 18, iss. 4.2). - S. 25-32. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-619-7408-45-4
11
The Influence of Thermo-modernization on the Low-stack Emission Reduction - a Case Study of a Single-family House / Agnieszka PETRYK, Sylwia GUZDEK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2018), s. 1045-1056. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18693.htm?plik=2299. - ISSN 1732-5587
12
The Influence of Soil Properties and Plant Species' Composition on Metal Uptake by Vegetation on Fallow Land / Jan Zarzycki, Agnieszka PETRYK // Fresenius Environmental Bulletin. - Vol. 27, No 5 (2018), s. 2867-2872. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.prt-parlar.de/?wpfb_dl=360. - ISSN 1018-4619
13
The Assessment of the Degree of Pollution of Fallow Vegetation with Heavy Metals in Rural Administrative Units of Psary and Płoki in Poland / Agnieszka PETRYK, Monika Czop, Volodymyr Pohrebennyk // W: 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018 : Conference Proceedings. Vol. 18, Iss. 5, Ecology, Economics, Education and Legislation. 2, Ecology and Environmental Protection. - Albena: STEF92 Technology Ltd., 2018. - (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, ISSN 1314-2704 ; vol. 18, iss. 5.2). - S. 921-928. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-619-7408-47-8
14
The Implementation of the Low-stack Emission Reducion Program in the Municipality of Nowy Sącz / Agnieszka PETRYK, Sylwia GUZDEK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2018), s. 1033-1043. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18691.htm?plik=2298. - ISSN 1732-5587
15
Wpływ zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia mieszkańców a funkcjonalność miasta Krakowa / Agnieszka PETRYK // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 136-146. - ISBN 978-83-7252-764-6
16
Epidemiology of Selected Diseases Related to Air Pollution in Krakow / Agnieszka PETRYK // Journal of Ecological Engineering. - Vol. 19, Iss. 6 (2018), s. 124-131. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jeeng.net/pdf-92892-29668?filename=Epidemiology%20of%20Selected.pdf. - ISSN 2299-8993
17
Fitoindykacyjna ocena warunków siedliskowych odłogów na obszarze zanieczyszczonym metalami ciężkimi = Phytoindication Evaluation of Fallow Land in Heavy Metal Polluted Region / Jan Zarzycki, Agnieszka PETRYK // Fragmenta Agronomica. - vol. 35, no. 4 (2018), s. 145-156. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.up.poznan.pl/pta/pdf/2018/FA%2035(4)2018%20Zarzycki.pdf. - ISSN 0860-4088
18
Wykorzystanie GIS w projektowaniu lokalizacji obiektów zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w regionie sądecko-gorlickim = The Use of GIS in the Design of Location of Objects for Management of Mixed Municipal Waste of the Sądecko-Gorlicki Region / Mateusz Malinowski, Agnieszka PETRYK, Jakub Rybiński // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 372-381. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128660/edition/112246/content. - ISSN 0079-3493
19
Air Quality Assessment in the Municipality of Wadowice / Agnieszka PETRYK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2018), s. 909-921. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18671.htm?plik=2289. - ISSN 1732-5587
20
The Development of Water and Sewage Infrastructure in the Subregion of Western Malopolska in Years 2003-2013 / Agnieszka PETRYK, Piotr Petryk // Journal of Ecological Engineering. - Vol. 18, Iss. 1 (2017), s. 176-182. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jeeng.net/pdf-66404-6887?filename=THE%20DEVELOPMENT%20OF%20WATER.pdf. - ISSN 2299-8993
21
Problematyka zanieczyszczenia roślinności odłogów metalami ciężkimi w sołectwach Psary i Płoki = The Problem of Fallow Vegetation Contamination with Heavy Metals in Rural Administrative Units of Psary and Ploki / Agnieszka PETRYK, Paweł Guzdek, Piotr Petryk // Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering. - Vol. 18, z. 4 (2017), s. 125-132. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ineko.net.pl/pdf-74961-12725?filename=PROBLEMATYKA.pdf. - ISSN 2081-139X
22
The Degree of Pollution with Heavy Metals of Fallow Soils in Rural Administrative Units of Psary and Płoki in Poland / Volodymyr Pohrebennyk, Agnieszka PETRYK // W: 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017 : Conference Proceedings Vol. 17, Iss. 5, Ecology, Economics, Education and Legislation. 2, Ecology and Environmental Protection. - Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. - (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, ISSN 1314-2704 ; vol. 17, iss. 5.2). - S. 967-974. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-619-7408-09-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Petryk2/publication/319206157_The_degree_of_pollution_with_heavy_metals_of_fallow_soils_in_rural_administrative_units_of_Psary_and_Ploki_in_Poland/links/599b284145851574f4ac6646/The-degree-of-pollution-with-heavy-metals-of-fallow-soils-in-rural-administrative-units-of-Psary-and-Ploki-in-Poland.pdf
23
Gospodarka przestrzenna - inżynieria przyszłości / Agnieszka PETRYK // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 69. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
24
Low-carbon Economy in the Municipality of Sucha Beskidzka / Agnieszka PETRYK // Journal of Ecological Engineering. - vol. 18, iss. 5 (2017), s. 144-150. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jeeng.net/pdf-74632-13074?filename=LOW-CARBON%20ECONOMY%20IN%20THE.pdf. - ISSN 2299-8993
25
Rozwój infrastruktury ciepłowniczej szansą na ograniczenie niskiej emisji w Krakowie = The Development of District Heating Infrastructure as a Chance to Limit Low Emission in Cracow / Agnieszka PETRYK // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017), s. 412-421. - Summ.. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/103135/PDF/38_Petryk.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3507
26
Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w latach 2003-2013 / Agnieszka PERYK, Andrzej WOŹNIAK // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016. - S. 119-131. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-830-1
27
Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 1.Cadmium / Agnieszka PETRYK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2016), s. 1243-1256. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http//www.infraeco.pl/pl/art/a_18029.htm?plik=1974. - ISSN 1732-5587
28
Assessment of Heavy Metals in Plants and Soil in the Trzebinia Mnicipality, Poland. 2.Zinc / Agnieszka PETRYK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (3) (2016), s. 1581-1592. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18094.htm?plik=2006. - ISSN 1732-5587
29
Water Supply and Sewerage Infrastructure in the Krakow Metropolitan Area over the Period 2003-2013 / Andrzej WOŹNIAK, Agnieszka PETRYK, Anna Kochanek, Piotr Petryk, Paweł Guzdek // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2016), s. 1081-1098. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17991.htm?plik=1962. - ISSN 1732-5587
30
Analiza złóż filtracyjnych stosowanych w procesie uzdatniania wody = The Analysis Filter Media Used in the Process Water Treatment / Paweł Guzdek, Agnieszka PETRYK // W: Woda i kanalizacja / [red. nauk. Monika Panfil]. - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016. - (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce ; 34). - S. 75-79. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65362-58-2 ; 978-83-65362-88-9
31
Study of Soil Contamination with Heavy Metals and Cost Estimation of Its Remediation on the Example of the City Trzebinia = Badanie zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi oraz szacunek kosztu jej rekultywacji na przykładzie miasta Trzebinia / Agnieszka PETRYK // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 4 (59) (2016), s. 165-178. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/209/204. - ISSN 0867-8898
32
Cooperation of Agricultural Producers in Poland / Sylwia GUZDEK, Agnieszka PETRYK // Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 4 (2016), s. 89-100. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://matrix.ur.krakow.pl/~isig/gll/GLL-4-2016.pdf. - ISSN 2300-1496
33
Species Composition of Vegetation Cover in the Fallow Lands in the Area of the Trzebinia Municipality / Agnieszka PETRYK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (2) (2016), s. 1399-1409. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18059.htm?plik=1991. - ISSN 1732-5587
34
Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w subregionie krośnieńskim od 2003 do 2013 roku = The Development of Water-Supply-and-Sewage Infrastructure in the Krośnieński Subregion in Years 2003-2013 / Marek Ryczek, Piotr Petryk, Agnieszka PETRYK // Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus. - nr 15(4) (2016), s. 85-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/15_4_85.pdf. - ISSN 1644-0765
35
Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 4.Copper / Agnieszka PETRYK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (4) (2016), s. 1711-1721. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18117.htm?plik=2017. - ISSN 1732-5587
36
Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 3.Lead / Agnieszka PETRYK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (3) (2016), s. 1689-1702. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18115.htm?plik=2015. - ISSN 1732-5587
37
Zawartość wybranych pierwiastków śladowych w glebach położonych w sąsiedztwie kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie = Trace Element Contents in Topsoil Located Near Steel Plant in Krakow-Nowa Huta / Paweł Mundała, Artur Szwalec, Agnieszka Petryk // Inżynieria Ekologiczna. - nr 33 (2013), s. 67-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ineko.net.pl/pdf-346-332?filename=ZAWARTO%C5%9A%C4%86%20WYBRANYCH.pdf. - ISSN 2081-139X
38
Czyn komunikacyjny osoby w optyce filozofii dramatu Józefa Tischnera : studium wybranych aspektów komunikacji interpersonalnej / Piotr Guzdek, Agnieszka Petryk // Homo Communicativus. - nr 1 (7) (2012), s. 24-32. - Streszcz. - Pełny tekst: http://www.hc.amu.edu.pl/numery/7/HC7.pdf. - ISSN 1896-3099
39
Komunikacja interpersonalna w świetle filozofii dramatu Józefa Tischnera : studium wybranych zagadnień = Interpersonal Communication in the Light of Józef Tischner's Philosophy of Drama : Study of Selected Topics / Piotr Guzdek, Agnieszka Petryk // Studia Socialia Cracoviensia. - t. 4, nr 2 (7) (2012), s. 103-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/studiasocialiacracoviensia/article/view/413/341. - ISSN 2080-6604
40
Zanieczyszczenie wybranymi metalami ciężkimi gleb dzikich składowisk odpadów na terenie Lipnicy Małej i Domaradza = Contamination with Selected Heavy Metals of Soil under Illegal Land Fills Located in Lipnica Mała and Domaradz / Artur Szwalec, Paweł Mundała, Agnieszka Petryk // Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources. - nr 49 (2011), s. 407-416. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ios.edu.pl/pol/wydawnictwa/nr_49.pdf. - ISSN 1230-7831
41
Stężenie wybranych składników w oczkach wodnych położonych na terenach różnie użytkowanych / Agnieszka Petryk, Dawid Bedla // W: Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie : IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Kraków, 13 marca 2010 / oprac. Marcin Setlak, Diana Wieczorek. - Kraków: Uniwersytet Rolniczy, 2010. - S. 66. - Dostępne tylko streszczenie
42
Analiza zawartości metali ciężkich w warstwie izolacyjnej na zrekultywowanych osadnikach posodowych byłych krakowskich zakładów sodowych Solvay = Analysis of Heavy Metals Content in the Soil Cover on Reclaimed Ex-soda Tanks on Former Krakow Solvay Soda Plant / Agnieszka Petryk // W: Problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny / red. Paweł Podwójci. - Płock: Politechnika Warszawska. Instytut Budownictwa w Płocku, 2010. - S. 97-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-925264-1-4
43
Funkcjonowanie wyrobiskowych zbiorników wody w Przegini pod Krakowem = Functioning of Excavation Water Reservoirs Nearby Krakow City / Patryk Bedla, Agnieszka Petryk // Inżynieria Ekologiczna. - nr 22 (2010), s. 83-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.archive.ineko.net.pl/pdf/22/10.pdf. - ISSN 2081-139X
44
Ocena zawartości Pb, Zn, Cr, Fe w bulwach ziemniaka oraz w glebie na terenie gminy Trzebinia = Evaluation of Heavy Metals (Pb, Zn, Cr, Fe) Content in Potatoe's Tuber and in Soil in the Trzebinia Municipality / Agnieszka Petryk, Patryk Bedla // Inżynieria Ekologiczna. - nr 22 (2010), s. 18-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.archive.ineko.net.pl/pdf/22/2.pdf. - ISSN 2081-139X
45
Ocena zawartości ołowiu w miąższu bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum) uprawianego na terenie trzebińskiej anomalii geochemicznej / Agnieszka Guzdek, Paweł Guzdek // W: I Międzynarodowa Sesja Kół Naukowych, Kraków, maj 2009 / [oprac. i korekta Anna Szczerbowska]. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2009. - S. 103. - Dostępne tylko streszczenie
46
Ocena zawartości kadmu w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi = Estimation of Cadmium Content in Soils Taken from Heavy Pollued Area / Agnieszka Guzdek // W: Problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny / red. Paweł Podwójci. - Płock: Politechnika Warszawska. Instytut Budownictwa w Płocku, 2009. - S. 140-142. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-925264-8-3
47
Ocena zawartości kadmu w miąższu bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum) uprawianego na terenie trzebińskiej anomalii geochemicznej = Estimation of Cadmium Content in Potato Tuber (Solanum tuberosum) Cultivated in Trzebinia Geochemic Anomaly / Agnieszka Guzdek, Paweł Guzdek // W: XIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, XXVI Sejmik SKN, Wrocław, 14-15 maja 2009. - Wrocław: Dział Spraw Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego, 2009. - S. 224. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-86520-07-7
48
Sposoby myślenia przyrodnika podczas wykonywania oceny oddziaływania autostrady na środowisko / Paweł Mundała, Agnieszka Guzdek // Magazyn Autostrady. - nr 5 (2009), s. 119-122. - Streszcz., summ. - ISSN 1730-0703
49
Ocena zawartości kadmu i cynku w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi na przykładzie Trzebini / Agnieszka Guzdek // W: Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych, Kraków, maj 2008 / [oprac. i korekta Anna Szczerbowska]. - Kraków: Uniwersytet Rolniczy, 2008. - S. 79-80. - Dostępne tylko streszczenie
50
Dyskusja możliwych losów dwóch rodzin bobra europejskiego z Czarnej Rzeczki zagrożonych budową autostrady A4 = Two Families of European Beaver (Castor fiber) Are Being Threatened by a Planned A4 Motorway / Paweł Mundała, Artur Szwalec, Agnieszka Guzdek // Problemy Ekologii. - R. 12, nr 5 (71) (2008), s. 255-259. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1427-3381
51
Ocena zawartości ołowiu w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi = Estimation of Lead Content in Soils Taken from Heavy Pollued Area / Agnieszka Guzdek // W: Problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny. - Płock: Koło Naukowe Inżynierii Środowiska. Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska, 2008. - S. 115-118. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-925264-4-5
52
Dyskusja możliwych losów bobra europejskiego (Castor fiber) z Czarnej Rzeki : (zlewnia Wisłoki) = Discussion Abort Possibile Future Life of European Beaver (Castor fiber) from the Czarna Rzeczka River : (Wisłoka Catchement) / Agnieszka Guzdek, Piotr Petryk, Paweł Mundała // W: Środowiskowe aspekty melioracji wodnych. - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2007. - S. 77-82. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60574-05-8
53
Ocena zawartości kadmu i ołowiu w mięsie i podrobach kur hodowanych w rejonie silnie zanieczyszczonym : (gmina Trzebinia) / Agnieszka Guzdek // W: Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych, Kraków, 2007 / [oprac. i korekta Anna Szczerbowska]. - Kraków: Akademia Rolnicza, 2007. - S. 82. - Dostępne tylko streszczenie
54
Określenie zawartości metali ciężkich (Cd, Cu, Zn, Pb) w wybranych roślinach w gminie Trzebinia / Agnieszka Guzdek // W: Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych, Kraków, czerwiec 2006 / [oprac. i korekta Anna Szczerbowska]. - Kraków: Akademia Rolnicza, 2006. - S. 109-110. - Dostępne tylko streszczenie
1
Malinowski M., Guzdek S., Petryk A., Kwiecień K., (2021), A GIS-Based Approach to Determining the Potential Locations of Municipal Solid Waste Collection Points in Rural Areas. [W:] XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko (Polska), 10-11 Maja 2021 : materiały konferencyjna, Kraków : Polska Akademia Nauk, s. 35.
2
Petryk A., (2021), Rozwój inwestycji celu publicznego na przykładzie miasta Wadowice. [W:] XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko (Polska), 10-11 Maja 2021 : materiały konferencyjna, Kraków : Polska Akademia Nauk, s. 40-41.
3
Malinowski M., Guzdek S., Petryk A., Tomaszek K., (2021), A GIS and AHP-based Approach to Determine Potential Locations of Municipal Solid Waste Collection Points in Rural Areas, "Journal of Water and Land Development", no. 51, s. 94-101; https://journals.pan.pl/dlibra/publication/139019/edition/122151/content
4
Jęczeń J., Guzdek P., Petryk A. (red.), (2020), Personalizm w nauce i kulturze: studia i rozprawy, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 422 s.
5
Guzdek S., Malinowski M., Petryk A., Religa A., Liszka D., (2020), Economic and Ecological Assessment of Transport of Various Types of Waste, "Journal of Ecological Engineering", Vol. 21, Iss. 5, s. 19-26; http://www.jeeng.net/Economic-and-Ecological-Assessment-of-Transport-of-Various-Types-of-Waste,122120,0,2.html
6
Czop M., Petryk A., (2019), Ocena fizykochemicznych właściwości odpadów paleniskowych z zabudowy niskiej, "Przemysł Chemiczny", t. 98, nr 10, s. 1571-1574; https://www.researchgate.net/publication/336968016
7
Petryk A., Malinowski M., Dziewulska M., Guzdek S., (2019), The Impact of the Amount of Fees for the Collection and Management of Municipal Waste on the Percentage of Selectively Collected Waste, "Journal of Ecological Engineering", Vol. 20, Iss. 10, s. 46-53; http://www.jeeng.net/The-Impact-of-the-Amount-of-Fees-for-the-Collection-and-Management-of-Municipal-Waste,112874,0,2.html
8
Petryk A., Malinowski M., (2019), Inżynieria i ochrona środowiska: wybrane zagadnienia, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 114 s.
9
Petryk A., (2018), Evaluation of Development Directions of Low-carbon Economy in the Nowy Targ Commune, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 3 (1), s. 673-685; http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18633.htm
10
Czop M., Petryk A., (2018), Comparative Analysis of Physicochemical Parameters of Municipal Waste Sludge in the Light of Organic Recycling. [W:] 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018 : Conference Proceedings. Vol. 18, Iss. 4, Energy and Clean Technologies. 2, Recycling, Air Pollution and Climate Change (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM; vol. 18, iss. 4.2), Albena : STEF92 Technology Ltd., s. 25-32.
11
Petryk A., Guzdek S., (2018), The Influence of Thermo-modernization on the Low-stack Emission Reduction - a Case Study of a Single-family House, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 4 (1), s. 1045-1056; http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18693.htm?plik=2299
12
Zarzycki J., Petryk A., (2018), The Influence of Soil Properties and Plant Species' Composition on Metal Uptake by Vegetation on Fallow Land, "Fresenius Environmental Bulletin", Vol. 27, No 5, s. 2867-2872; https://www.prt-parlar.de/?wpfb_dl=360
13
Petryk A., Czop M., Pohrebennyk V., (2018), The Assessment of the Degree of Pollution of Fallow Vegetation with Heavy Metals in Rural Administrative Units of Psary and Płoki in Poland. [W:] 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018 : Conference Proceedings. Vol. 18, Iss. 5, Ecology, Economics, Education and Legislation. 2, Ecology and Environmental Protection (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM; vol. 18, iss. 5.2), Albena : STEF92 Technology Ltd., s. 921-928.
14
Petryk A., Guzdek S., (2018), The Implementation of the Low-stack Emission Reducion Program in the Municipality of Nowy Sącz, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 4 (1), s. 1033-1043; http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18691.htm?plik=2298
15
Petryk A., (2018), Wpływ zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia mieszkańców a funkcjonalność miasta Krakowa. [W:] Kudłacz T., Musiał-Malago' M. (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 136-146.
16
Petryk A., (2018), Epidemiology of Selected Diseases Related to Air Pollution in Krakow, "Journal of Ecological Engineering", Vol. 19, Iss. 6, s. 124-131; http://www.jeeng.net/pdf-92892-29668?filename=Epidemiology%20of%20Selected.pdf
17
Zarzycki J., Petryk A., (2018), Fitoindykacyjna ocena warunków siedliskowych odłogów na obszarze zanieczyszczonym metalami ciężkimi, "Fragmenta Agronomica", vol. 35, no. 4, s. 145-156; http://www.up.poznan.pl/pta/pdf/2018/FA%2035(4)2018%20Zarzycki.pdf
18
Malinowski M., Petryk A., Rybiński J., (2018), Wykorzystanie GIS w projektowaniu lokalizacji obiektów zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w regionie sądecko-gorlickim, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 372-381; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128660/edition/112246/content
19
Petryk A., (2018), Air Quality Assessment in the Municipality of Wadowice, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 4 (1), s. 909-921; http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18671.htm?plik=2289
20
Petryk A., Petryk P., (2017), The Development of Water and Sewage Infrastructure in the Subregion of Western Malopolska in Years 2003-2013, "Journal of Ecological Engineering", Vol. 18, Iss. 1, s. 176-182; http://www.jeeng.net/pdf-66404-6887?filename=THE%20DEVELOPMENT%20OF%20WATER.pdf
21
Petryk A., Guzdek P., Petryk P., (2017), Problematyka zanieczyszczenia roślinności odłogów metalami ciężkimi w sołectwach Psary i Płoki, "Inżynieria Ekologiczna", Vol. 18, z. 4, s. 125-132; http://www.ineko.net.pl/pdf-74961-12725?filename=PROBLEMATYKA.pdf
22
Pohrebennyk V., Petryk A., (2017), The Degree of Pollution with Heavy Metals of Fallow Soils in Rural Administrative Units of Psary and Płoki in Poland. [W:] 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017 : Conference Proceedings Vol. 17, Iss. 5, Ecology, Economics, Education and Legislation. 2, Ecology and Environmental Protection (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM; vol. 17, iss. 5.2), Sofia : STEF92 Technology Ltd., s. 967-974.
23
Petryk A., (2017), Gospodarka przestrzenna - inżynieria przyszłości, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 69; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
24
Petryk A., (2017), Low-carbon Economy in the Municipality of Sucha Beskidzka, "Journal of Ecological Engineering", vol. 18, iss. 5, s. 144-150; http://www.jeeng.net/pdf-74632-13074?filename=LOW-CARBON%20ECONOMY%20IN%20THE.pdf
25
Petryk A., (2017), Rozwój infrastruktury ciepłowniczej szansą na ograniczenie niskiej emisji w Krakowie, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 174, s. 412-421; http://journals.pan.pl/Content/103135/PDF/38_Petryk.pdf?handler=pdf
26
Petryk A., Woźniak A., (2016), Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w latach 2003-2013. [W:] Noworól A., Hołuj A. (red.), Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 119-131.
27
Petryk A., (2016), Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 1.Cadmium, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 4 (1), s. 1243-1256; http//www.infraeco.pl/pl/art/a_18029.htm?plik=1974
28
Petryk A., (2016), Assessment of Heavy Metals in Plants and Soil in the Trzebinia Mnicipality, Poland. 2.Zinc, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 4 (3), s. 1581-1592; http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18094.htm?plik=2006
29
Woźniak A., Petryk A., Kochanek A., Petryk P., Guzdek P., (2016), Water Supply and Sewerage Infrastructure in the Krakow Metropolitan Area over the Period 2003-2013, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 4 (1), s. 1081-1098; http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17991.htm?plik=1962
30
Guzdek P., Petryk A., (2016), Analiza złóż filtracyjnych stosowanych w procesie uzdatniania wody. [W:] Panfil M. (red.), Woda i kanalizacja, Poznań : Młodzi Naukowcy, s. 75-79.
31
Petryk A., (2016), Study of Soil Contamination with Heavy Metals and Cost Estimation of Its Remediation on the Example of the City Trzebinia, "Ekonomia i Środowisko", nr 4 (59), s. 165-178; https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/209/204
32
Guzdek S., Petryk A., (2016), Cooperation of Agricultural Producers in Poland, "Geomatics, Landmanagement and Landscape", no. 4, s. 89-100; http://matrix.ur.krakow.pl/~isig/gll/GLL-4-2016.pdf
33
Petryk A., (2016), Species Composition of Vegetation Cover in the Fallow Lands in the Area of the Trzebinia Municipality, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 4 (2), s. 1399-1409; http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18059.htm?plik=1991
34
Ryczek M., Petryk P., Petryk A., (2016), Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w subregionie krośnieńskim od 2003 do 2013 roku, "Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus", nr 15(4), s. 85-101; http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/15_4_85.pdf
35
Petryk A., (2016), Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 4.Copper, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 4 (4), s. 1711-1721; http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18117.htm?plik=2017
36
Petryk A., (2016), Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 3.Lead, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 4 (3), s. 1689-1702; http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18115.htm?plik=2015
37
Mundała P., Szwalec A., Petryk A., (2013), Zawartość wybranych pierwiastków śladowych w glebach położonych w sąsiedztwie kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie, "Inżynieria Ekologiczna", nr 33, s. 67-76; http://www.ineko.net.pl/pdf-346-332?filename=ZAWARTO%C5%9A%C4%86%20WYBRANYCH.pdf
38
Guzdek P., Petryk A., (2012), Czyn komunikacyjny osoby w optyce filozofii dramatu Józefa Tischnera : studium wybranych aspektów komunikacji interpersonalnej, "Homo Communicativus", nr 1 (7), s. 24-32; http://www.hc.amu.edu.pl/numery/7/HC7.pdf
39
Guzdek P., Petryk A., (2012), Komunikacja interpersonalna w świetle filozofii dramatu Józefa Tischnera : studium wybranych zagadnień, "Studia Socialia Cracoviensia", t. 4, nr 2 (7), s. 103-116; http://czasopisma.upjp2.edu.pl/studiasocialiacracoviensia/article/view/413/341
40
Szwalec A., Mundała P., Petryk A., (2011), Zanieczyszczenie wybranymi metalami ciężkimi gleb dzikich składowisk odpadów na terenie Lipnicy Małej i Domaradza, "Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych", nr 49, s. 407-416; http://www.ios.edu.pl/pol/wydawnictwa/nr_49.pdf
41
Petryk A., Bedla D., (2010), Stężenie wybranych składników w oczkach wodnych położonych na terenach różnie użytkowanych. [W:] Setlak , Wieczorek D. (red.), Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie : IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Kraków, 13 marca 2010, Kraków : Uniwersytet Rolniczy, s. 66.
42
Petryk A., (2010), Analiza zawartości metali ciężkich w warstwie izolacyjnej na zrekultywowanych osadnikach posodowych byłych krakowskich zakładów sodowych Solvay. [W:] Podwójci P. (red.), Problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny, Płock : Politechnika Warszawska. Instytut Budownictwa w Płocku, s. 97-101.
43
Bedla P., Petryk A., (2010), Funkcjonowanie wyrobiskowych zbiorników wody w Przegini pod Krakowem, "Inżynieria Ekologiczna", nr 22, s. 83-89; http://www.archive.ineko.net.pl/pdf/22/10.pdf
44
Petryk A., Bedla P., (2010), Ocena zawartości Pb, Zn, Cr, Fe w bulwach ziemniaka oraz w glebie na terenie gminy Trzebinia, "Inżynieria Ekologiczna", nr 22, s. 18-24; http://www.archive.ineko.net.pl/pdf/22/2.pdf
45
Guzdek A., Guzdek P., (2009), Ocena zawartości ołowiu w miąższu bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum) uprawianego na terenie trzebińskiej anomalii geochemicznej. [W:] op., Szczerbowska (red.), I Międzynarodowa Sesja Kół Naukowych, Kraków, maj 2009, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, s. 103.
46
Guzdek A., (2009), Ocena zawartości kadmu w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi. [W:] Podwójci P. (red.), Problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny, Płock : Politechnika Warszawska. Instytut Budownictwa w Płocku, s. 140-142.
47
Guzdek A., Guzdek P., (2009), Ocena zawartości kadmu w miąższu bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum) uprawianego na terenie trzebińskiej anomalii geochemicznej. [W:] XIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, XXVI Sejmik SKN, Wrocław, 14-15 maja 2009, Wrocław : Dział Spraw Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego, s. 224.
48
Mundała P., Guzdek A., (2009), Sposoby myślenia przyrodnika podczas wykonywania oceny oddziaływania autostrady na środowisko, "Magazyn Autostrady", nr 5, s. 119-122.
49
Guzdek A., (2008), Ocena zawartości kadmu i cynku w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi na przykładzie Trzebini. [W:] op., Szczerbowska (red.), Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych, Kraków, maj 2008, Kraków : Uniwersytet Rolniczy, s. 79-80.
50
Mundała P., Szwalec A., Guzdek A., (2008), Dyskusja możliwych losów dwóch rodzin bobra europejskiego z Czarnej Rzeczki zagrożonych budową autostrady A4, "Problemy Ekologii", R. 12, nr 5 (71), s. 255-259.
51
Guzdek A., (2008), Ocena zawartości ołowiu w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi. [W:] Problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny, Płock : Koło Naukowe Inżynierii Środowiska. Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska, s. 115-118.
52
Guzdek A., Petryk P., Mundała P., (2007), Dyskusja możliwych losów bobra europejskiego (Castor fiber) z Czarnej Rzeki : (zlewnia Wisłoki). [W:] Środowiskowe aspekty melioracji wodnych, Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, s. 77-82.
53
Guzdek A., (2007), Ocena zawartości kadmu i ołowiu w mięsie i podrobach kur hodowanych w rejonie silnie zanieczyszczonym : (gmina Trzebinia). [W:] op., Szczerbowska (red.), Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych, Kraków, 2007, Kraków : Akademia Rolnicza, s. 82.
54
Guzdek A., (2006), Określenie zawartości metali ciężkich (Cd, Cu, Zn, Pb) w wybranych roślinach w gminie Trzebinia. [W:] op., Szczerbowska (red.), Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych, Kraków, czerwiec 2006, Kraków : Akademia Rolnicza, s. 109-110.
1
@misc{UEK:2168355620,
author = "Mateusz Malinowski and Sylwia Guzdek and Agnieszka Petryk and Klaudia Kwiecień",
title = "A GIS-Based Approach to Determining the Potential Locations of Municipal Solid Waste Collection Points in Rural Areas",
booktitle = "XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko (Polska), 10-11 Maja 2021 : materiały konferencyjna",
pages = "35",
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2021",
}
2
@misc{UEK:2168355622,
author = "Agnieszka Petryk",
title = "Rozwój inwestycji celu publicznego na przykładzie miasta Wadowice",
booktitle = "XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko (Polska), 10-11 Maja 2021 : materiały konferencyjna",
pages = "40-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2021",
}
3
@article{UEK:2168360470,
author = "Mateusz Malinowski and Sylwia Guzdek and Agnieszka Petryk and Klaudia Tomaszek",
title = "A GIS and AHP-based Approach to Determine Potential Locations of Municipal Solid Waste Collection Points in Rural Areas",
journal = "Journal of Water and Land Development",
number = "no. 51",
pages = "94-101",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/jwld.2021.139019},
url = {https://journals.pan.pl/dlibra/publication/139019/edition/122151/content},
}
4
@book{UEK:2168349708,
title = "Personalizm w nauce i kulturze : studia i rozprawy",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2020",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-8061-827-5",
}
5
@article{UEK:2168347690,
author = "Sylwia Guzdek and Mateusz Malinowski and Agnieszka Petryk and Arkadiusz Religa and Daniel Liszka",
title = "Economic and Ecological Assessment of Transport of Various Types of Waste",
journal = "Journal of Ecological Engineering",
number = "Vol. 21, Iss. 5",
pages = "19-26",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.12911/22998993/122120},
url = {http://www.jeeng.net/Economic-and-Ecological-Assessment-of-Transport-of-Various-Types-of-Waste,122120,0,2.html},
}
6
@article{UEK:2168338603,
author = "Monika Czop and Agnieszka Petryk",
title = "Ocena fizykochemicznych właściwości odpadów paleniskowych z zabudowy niskiej",
journal = "Przemysł Chemiczny",
number = "t. 98, 10",
pages = "1571-1574",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/62.2019.10.8},
url = {https://www.researchgate.net/publication/336968016},
}
7
@article{UEK:2168339669,
author = "Agnieszka Petryk and Mateusz Malinowski and Magdalena Dziewulska and Sylwia Guzdek",
title = "The Impact of the Amount of Fees for the Collection and Management of Municipal Waste on the Percentage of Selectively Collected Waste",
journal = "Journal of Ecological Engineering",
number = "Vol. 20, Iss. 10",
pages = "46-53",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.12911/22998993/112874},
url = {http://www.jeeng.net/The-Impact-of-the-Amount-of-Fees-for-the-Collection-and-Management-of-Municipal-Waste,112874,0,2.html},
}
8
@book{UEK:2168331295,
author = "Agnieszka Petryk and Mateusz Malinowski",
title = "Inżynieria i ochrona środowiska : wybrane zagadnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-772-1",
}
9
@article{UEK:2168327823,
author = "Agnieszka Petryk",
title = "Evaluation of Development Directions of Low-carbon Economy in the Nowy Targ Commune",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich",
number = "3 (1)",
pages = "673-685",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.3.1.046},
url = {http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18633.htm},
}
10
@inbook{UEK:2168328195,
author = "Monika Czop and Agnieszka Petryk",
title = "Comparative Analysis of Physicochemical Parameters of Municipal Waste Sludge in the Light of Organic Recycling",
booktitle = "18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018 : Conference Proceedings. Vol. 18, Iss. 4, Energy and Clean Technologies. 2, Recycling, Air Pollution and Climate Change",
pages = "25-32",
adress = "Albena",
publisher = "STEF92 Technology Ltd.",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5593/sgem2018/4.2/S18.004},
url = {},
issn = "1314-2704",
isbn = "978-619-7408-45-4",
}
11
@article{UEK:2168331401,
author = "Agnieszka Petryk and Sylwia Guzdek",
title = "The Influence of Thermo-modernization on the Low-stack Emission Reduction - a Case Study of a Single-family House",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich",
number = "4 (1)",
pages = "1045-1056",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.4.1.072},
url = {http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18693.htm?plik=2299},
}
12
@article{UEK:2168324293,
author = "Jan Zarzycki and Agnieszka Petryk",
title = "The Influence of Soil Properties and Plant Species' Composition on Metal Uptake by Vegetation on Fallow Land",
journal = "Fresenius Environmental Bulletin",
number = "Vol. 27, No 5",
pages = "2867-2872",
year = "2018",
url = {https://www.prt-parlar.de/?wpfb_dl=360},
}
13
@inbook{UEK:2168328213,
author = "Agnieszka Petryk and Monika Czop and Volodymyr Pohrebennyk",
title = "The Assessment of the Degree of Pollution of Fallow Vegetation with Heavy Metals in Rural Administrative Units of Psary and Płoki in Poland",
booktitle = "18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018 : Conference Proceedings. Vol. 18, Iss. 5, Ecology, Economics, Education and Legislation. 2, Ecology and Environmental Protection",
pages = "921-928",
adress = "Albena",
publisher = "STEF92 Technology Ltd.",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5593/sgem2018/5.2/S20.119},
url = {},
issn = "1314-2704",
isbn = "978-619-7408-47-8",
}
14
@article{UEK:2168331399,
author = "Agnieszka Petryk and Sylwia Guzdek",
title = "The Implementation of the Low-stack Emission Reducion Program in the Municipality of Nowy Sącz",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich",
number = "4 (1)",
pages = "1033-1043",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.4.1.071},
url = {http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18691.htm?plik=2298},
}
15
@inbook{UEK:2168328091,
author = "Agnieszka Petryk",
title = "Wpływ zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia mieszkańców a funkcjonalność miasta Krakowa",
booktitle = "Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "136-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-764-6",
}
16
@article{UEK:2168327267,
author = "Agnieszka Petryk",
title = "Epidemiology of Selected Diseases Related to Air Pollution in Krakow",
journal = "Journal of Ecological Engineering",
number = "Vol. 19, Iss. 6",
pages = "124-131",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.12911/22998993/92892},
url = {http://www.jeeng.net/pdf-92892-29668?filename=Epidemiology%20of%20Selected.pdf},
}
17
@article{UEK:2168331663,
author = "Jan Zarzycki and Agnieszka Petryk",
title = "Fitoindykacyjna ocena warunków siedliskowych odłogów na obszarze zanieczyszczonym metalami ciężkimi",
journal = "Fragmenta Agronomica",
number = "vol. 35, no. 4",
pages = "145-156",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.26374/fa.2018.35.50},
url = {http://www.up.poznan.pl/pta/pdf/2018/FA%2035(4)2018%20Zarzycki.pdf},
}
18
@article{UEK:2168333905,
author = "Mateusz Malinowski and Agnieszka Petryk and Jakub Rybiński",
title = "Wykorzystanie GIS w projektowaniu lokalizacji obiektów zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w regionie sądecko-gorlickim",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "372-381",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128660/edition/112246/content},
}
19
@article{UEK:2168331397,
author = "Agnieszka Petryk",
title = "Air Quality Assessment in the Municipality of Wadowice",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich",
number = "4 (1)",
pages = "909-921",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.4.1.062},
url = {http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18671.htm?plik=2289},
}
20
@article{UEK:2168310641,
author = "Agnieszka Petryk and Piotr Petryk",
title = "The Development of Water and Sewage Infrastructure in the Subregion of Western Malopolska in Years 2003-2013",
journal = "Journal of Ecological Engineering",
number = "Vol. 18, Iss. 1",
pages = "176-182",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12911/22998993/66404},
url = {http://www.jeeng.net/pdf-66404-6887?filename=THE%20DEVELOPMENT%20OF%20WATER.pdf},
}
21
@article{UEK:2168316287,
author = "Agnieszka Petryk and Paweł Guzdek and Piotr Petryk",
title = "Problematyka zanieczyszczenia roślinności odłogów metalami ciężkimi w sołectwach Psary i Płoki",
journal = "Inżynieria Ekologiczna",
number = "Vol. 18, z. 4",
pages = "125-132",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12912/23920629/74961},
url = {http://www.ineko.net.pl/pdf-74961-12725?filename=PROBLEMATYKA.pdf},
}
22
@inbook{UEK:2168315911,
author = "Volodymyr Pohrebennyk and Agnieszka Petryk",
title = "The Degree of Pollution with Heavy Metals of Fallow Soils in Rural Administrative Units of Psary and Płoki in Poland",
booktitle = "17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017 : Conference Proceedings Vol. 17, Iss. 5, Ecology, Economics, Education and Legislation. 2, Ecology and Environmental Protection",
pages = "967-974",
adress = "Sofia",
publisher = "STEF92 Technology Ltd.",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5593/sgem2017/52/S20.123},
url = {https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Petryk2/publication/319206157_The_degree_of_pollution_with_heavy_metals_of_fallow_soils_in_rural_administrative_units_of_Psary_and_Ploki_in_Poland/links/599b284145851574f4ac6646/The-degree-of-pollution-with-heavy-metals-of-fallow-soils-in-rural-administrative-units-of-Psary-and-Ploki-in-Poland.pdf},
issn = "1314-2704",
isbn = "978-619-7408-09-6",
}
23
@misc{UEK:2168322525,
author = "Agnieszka Petryk",
title = "Gospodarka przestrzenna - inżynieria przyszłości",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "69",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71},
}
24
@article{UEK:2168316511,
author = "Agnieszka Petryk",
title = "Low-carbon Economy in the Municipality of Sucha Beskidzka",
journal = "Journal of Ecological Engineering",
number = "vol. 18, iss. 5",
pages = "144-150",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12911/22998993/74632},
url = {http://www.jeeng.net/pdf-74632-13074?filename=LOW-CARBON%20ECONOMY%20IN%20THE.pdf},
}
25
@article{UEK:2168316425,
author = "Agnieszka Petryk",
title = "Rozwój infrastruktury ciepłowniczej szansą na ograniczenie niskiej emisji w Krakowie",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 174",
pages = "412-421",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/118551},
url = {http://journals.pan.pl/Content/103135/PDF/38_Petryk.pdf?handler=pdf},
}
26
@inbook{UEK:2168305773,
author = "Agnieszka Petryk and Andrzej Woźniak",
title = "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w latach 2003-2013",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "119-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-830-1",
}
27
@article{UEK:2168309201,
author = "Agnieszka Petryk",
title = "Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 1.Cadmium",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich",
number = "4 (1)",
pages = "1243-1256",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.14597/infraeco.2016.4.1.091},
url = {http//www.infraeco.pl/pl/art/a_18029.htm?plik=1974},
}
28
@article{UEK:2168310411,
author = "Agnieszka Petryk",
title = "Assessment of Heavy Metals in Plants and Soil in the Trzebinia Mnicipality, Poland. 2.Zinc",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich",
number = "4 (3)",
pages = "1581-1592",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.14597/infraeco.2016.4.3.118},
url = {http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18094.htm?plik=2006},
}
29
@article{UEK:2168309209,
author = "Andrzej Woźniak and Agnieszka Petryk and Anna Kochanek and Piotr Petryk and Paweł Guzdek",
title = "Water Supply and Sewerage Infrastructure in the Krakow Metropolitan Area over the Period 2003-2013",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich",
number = "4 (1)",
pages = "1081-1098",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.14597/infraeco.2016.4.1.079},
url = {http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17991.htm?plik=1962},
}
30
@inbook{UEK:2168309195,
author = "Paweł Guzdek and Agnieszka Petryk",
title = "Analiza złóż filtracyjnych stosowanych w procesie uzdatniania wody",
booktitle = "Woda i kanalizacja",
pages = "75-79",
adress = "Poznań",
publisher = "Młodzi Naukowcy",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-65362-58-2 ; 978-83-65362-88-9",
}
31
@article{UEK:2168310007,
author = "Agnieszka Petryk",
title = "Study of Soil Contamination with Heavy Metals and Cost Estimation of Its Remediation on the Example of the City Trzebinia",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "4 (59)",
pages = "165-178",
year = "2016",
url = {https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/209/204},
}
32
@article{UEK:2168311413,
author = "Sylwia Guzdek and Agnieszka Petryk",
title = "Cooperation of Agricultural Producers in Poland",
journal = "Geomatics, Landmanagement and Landscape",
number = "no. 4",
pages = "89-100",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15576/GLL/2016.4.89},
url = {http://matrix.ur.krakow.pl/~isig/gll/GLL-4-2016.pdf},
}
33
@article{UEK:2168309561,
author = "Agnieszka Petryk",
title = "Species Composition of Vegetation Cover in the Fallow Lands in the Area of the Trzebinia Municipality",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich",
number = "4 (2)",
pages = "1399-1409",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.14597/infraeco.2016.4.2.103},
url = {http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18059.htm?plik=1991},
}
34
@article{UEK:2168310417,
author = "Marek Ryczek and Piotr Petryk and Agnieszka Petryk",
title = "Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w subregionie krośnieńskim od 2003 do 2013 roku",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus",
number = "15(4)",
pages = "85-101",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.85},
url = {http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/15_4_85.pdf},
}
35
@article{UEK:2168311407,
author = "Agnieszka Petryk",
title = "Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 4.Copper",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich",
number = "4 (4)",
pages = "1711-1721",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.14597/infraeco.2016.4.4.128},
url = {http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18117.htm?plik=2017},
}
36
@article{UEK:2168310405,
author = "Agnieszka Petryk",
title = "Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 3.Lead",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich",
number = "4 (3)",
pages = "1689-1702",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.14597/infraeco.2016.4.3.127},
url = {http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18115.htm?plik=2015},
}
37
@article{UEK:2168300431,
author = "Paweł Mundała and Artur Szwalec and Agnieszka Petryk",
title = "Zawartość wybranych pierwiastków śladowych w glebach położonych w sąsiedztwie kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie",
journal = "Inżynieria Ekologiczna",
number = "33",
pages = "67-76",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.12912/23920629/346},
url = {http://www.ineko.net.pl/pdf-346-332?filename=ZAWARTO%C5%9A%C4%86%20WYBRANYCH.pdf},
}
38
@article{UEK:2168300499,
author = "Piotr Guzdek and Agnieszka Petryk",
title = "Czyn komunikacyjny osoby w optyce filozofii dramatu Józefa Tischnera : studium wybranych aspektów komunikacji interpersonalnej",
journal = "Homo Communicativus",
number = "1 (7)",
pages = "24-32",
year = "2012",
url = {http://www.hc.amu.edu.pl/numery/7/HC7.pdf},
}
39
@article{UEK:2168300435,
author = "Piotr Guzdek and Agnieszka Petryk",
title = "Komunikacja interpersonalna w świetle filozofii dramatu Józefa Tischnera : studium wybranych zagadnień",
journal = "Studia Socialia Cracoviensia",
number = "t. 4, 2 (7)",
pages = "103-116",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.15633/ssc.413},
url = {http://czasopisma.upjp2.edu.pl/studiasocialiacracoviensia/article/view/413/341},
}
40
@article{UEK:2168300445,
author = "Artur Szwalec and Paweł Mundała and Agnieszka Petryk",
title = "Zanieczyszczenie wybranymi metalami ciężkimi gleb dzikich składowisk odpadów na terenie Lipnicy Małej i Domaradza",
journal = "Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych",
number = "49",
pages = "407-416",
year = "2011",
url = {http://www.ios.edu.pl/pol/wydawnictwa/nr_49.pdf},
}
41
@misc{UEK:2168303207,
author = "Agnieszka Petryk and Dawid Bedla",
title = "Stężenie wybranych składników w oczkach wodnych położonych na terenach różnie użytkowanych",
booktitle = "Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie : IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Kraków, 13 marca 2010",
pages = "66",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Rolniczy",
year = "2010",
}
42
@inbook{UEK:2168303205,
author = "Agnieszka Petryk",
title = "Analiza zawartości metali ciężkich w warstwie izolacyjnej na zrekultywowanych osadnikach posodowych byłych krakowskich zakładów sodowych Solvay",
booktitle = "Problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny",
pages = "97-101",
adress = "Płock",
publisher = "Politechnika Warszawska. Instytut Budownictwa w Płocku",
year = "2010",
isbn = "978-83-925264-1-4",
}
43
@article{UEK:2168300495,
author = "Patryk Bedla and Agnieszka Petryk",
title = "Funkcjonowanie wyrobiskowych zbiorników wody w Przegini pod Krakowem",
journal = "Inżynieria Ekologiczna",
number = "22",
pages = "83-89",
year = "2010",
url = {http://www.archive.ineko.net.pl/pdf/22/10.pdf},
}
44
@article{UEK:2168300491,
author = "Agnieszka Petryk and Patryk Bedla",
title = "Ocena zawartości Pb, Zn, Cr, Fe w bulwach ziemniaka oraz w glebie na terenie gminy Trzebinia",
journal = "Inżynieria Ekologiczna",
number = "22",
pages = "18-24",
year = "2010",
url = {http://www.archive.ineko.net.pl/pdf/22/2.pdf},
}
45
@misc{UEK:2168303211,
author = "Agnieszka Guzdek and Paweł Guzdek",
title = "Ocena zawartości ołowiu w miąższu bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum) uprawianego na terenie trzebińskiej anomalii geochemicznej",
booktitle = "I Międzynarodowa Sesja Kół Naukowych, Kraków, maj 2009",
pages = "103",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego",
year = "2009",
}
46
@inbook{UEK:2168303199,
author = "Agnieszka Guzdek",
title = "Ocena zawartości kadmu w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi",
booktitle = "Problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny",
pages = "140-142",
adress = "Płock",
publisher = "Politechnika Warszawska. Instytut Budownictwa w Płocku",
year = "2009",
isbn = "978-83-925264-8-3",
}
47
@misc{UEK:2168303223,
author = "Agnieszka Guzdek and Paweł Guzdek",
title = "Ocena zawartości kadmu w miąższu bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum) uprawianego na terenie trzebińskiej anomalii geochemicznej",
booktitle = "XIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, XXVI Sejmik SKN, Wrocław, 14-15 maja 2009",
pages = "224",
adress = "Wrocław",
publisher = "Dział Spraw Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego",
year = "2009",
isbn = "978-83-86520-07-7",
}
48
@article{UEK:2168303127,
author = "Paweł Mundała and Agnieszka Guzdek",
title = "Sposoby myślenia przyrodnika podczas wykonywania oceny oddziaływania autostrady na środowisko",
journal = "Magazyn Autostrady",
number = "5",
pages = "119-122",
year = "2009",
}
49
@misc{UEK:2168303241,
author = "Agnieszka Guzdek",
title = "Ocena zawartości kadmu i cynku w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi na przykładzie Trzebini",
booktitle = "Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych, Kraków, maj 2008",
pages = "79-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Rolniczy",
year = "2008",
}
50
@article{UEK:2168303253,
author = "Paweł Mundała and Artur Szwalec and Agnieszka Guzdek",
title = "Dyskusja możliwych losów dwóch rodzin bobra europejskiego z Czarnej Rzeczki zagrożonych budową autostrady A4",
journal = "Problemy Ekologii",
number = "R. 12, 5 (71)",
pages = "255-259",
year = "2008",
}
51
@inbook{UEK:2168303189,
author = "Agnieszka Guzdek",
title = "Ocena zawartości ołowiu w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi",
booktitle = "Problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny",
pages = "115-118",
adress = "Płock",
publisher = "Koło Naukowe Inżynierii Środowiska. Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska",
year = "2008",
isbn = "978-83-925264-4-5",
}
52
@inbook{UEK:2168303151,
author = "Agnieszka Guzdek and Piotr Petryk and Paweł Mundała",
title = "Dyskusja możliwych losów bobra europejskiego (Castor fiber) z Czarnej Rzeki : (zlewnia Wisłoki)",
booktitle = "Środowiskowe aspekty melioracji wodnych",
pages = "77-82",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu",
year = "2007",
isbn = "978-83-60574-05-8",
}
53
@misc{UEK:2168303229,
author = "Agnieszka Guzdek",
title = "Ocena zawartości kadmu i ołowiu w mięsie i podrobach kur hodowanych w rejonie silnie zanieczyszczonym : (gmina Trzebinia)",
booktitle = "Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych, Kraków, 2007",
pages = "82",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Rolnicza",
year = "2007",
}
54
@misc{UEK:2168303235,
author = "Agnieszka Guzdek",
title = "Określenie zawartości metali ciężkich (Cd, Cu, Zn, Pb) w wybranych roślinach w gminie Trzebinia",
booktitle = "Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych, Kraków, czerwiec 2006",
pages = "109-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Rolnicza",
year = "2006",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID