Publications of the selected author

1

Author:
Petryk Agnieszka , Malinowski Mateusz
Title:
Inżynieria i ochrona środowiska : wybrane zagadnienia
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
114 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-772-1
Nr:
2168331295
academic script
2

Title:
The Implementation of the Low-stack Emission Reducion Program in the Municipality of Nowy Sącz
Source:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2018) , s. 1033-1043. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication and research was financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland no 100/WGAP-KGR/03/2017/M/7100 Zanieczyszczenie powietrza - wpływ na jakość życia mieszkańców południowej Polski.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331399
article
3

Title:
The Influence of Thermo-modernization on the Low-stack Emission Reduction - a Case Study of a Single-family House
Source:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2018) , s. 1045-1056. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication and research was financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland no 100/WGAP-KGR/03/2017/M/7100 Zanieczyszczenie powietrza - wpływ na jakość życia mieszkańców południowej Polski.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331401
article
4

Author:
Malinowski Mateusz , Petryk Agnieszka , Rybiński Jakub
Title:
Wykorzystanie GIS w projektowaniu lokalizacji obiektów zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w regionie sądecko-gorlickim = The Use of GIS in the Design of Location of Objects for Management of Mixed Municipal Waste of the Sądecko-Gorlicki Region
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018) , s. 372-381. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333905
article
See main document
5

Author:
Czop Monika , Petryk Agnieszka
Conference:
18 International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Albena, Bułgaria, od 2018-07-02 do 2018-07-08
Title:
Comparative Analysis of Physicochemical Parameters of Municipal Waste Sludge in the Light of Organic Recycling
Source:
Conference Proceedings : Energy and Clean Technologies : Recycling, Air Pollution and Climate Change - Sofia: STEF92 Technology, 2018, s. 25-32. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; vol. 18, iss. 4.2)
ISBN:
978-619-7408-45-4
Nr:
2168328195
chapter in conference materials
6

Author:
Zarzycki Jan , Petryk Agnieszka
Title:
The Influence of Soil Properties and Plant Species' Composition on Metal Uptake by Vegetation on Fallow Land
Source:
Fresenius Environmental Bulletin. - Vol. 27, No 5 (2018) , s. 2867-2872. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was realized within the Project DS-3337, financed from the research grant allocated by the Polish Ministry of Science and Higher Education.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168324293
article
7

Title:
Air Quality Assessment in the Municipality of Wadowice
Source:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2018) , s. 909-921. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication and research was financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland no 100/WGAP-KGR/03/2017/M/7100 Zanieczyszczenie powietrza - wpływ na jakość życia mieszkańców południowej Polski.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331397
article
8

Title:
Epidemiology of Selected Diseases Related to Air Pollution in Krakow
Source:
Journal of Ecological Engineering. - Vol. 19, Iss. 6 (2018) , s. 124-131. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327267
article
9

Author:
Zarzycki Jan , Petryk Agnieszka
Title:
Fitoindykacyjna ocena warunków siedliskowych odłogów na obszarze zanieczyszczonym metalami ciężkimi = Phytoindication Evaluation of Fallow Land in Heavy Metal Polluted Region
Source:
Fragmenta Agronomica. - vol. 35, no. 4 (2018) , s. 145-156. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Badania zostały zrealizowane w ramach projektu DS. 3331 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168331663
article
10

Title:
Wpływ zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia mieszkańców a funkcjonalność miasta Krakowa
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 136-146
ISBN:
978-83-7252-764-6
Nr:
2168328091
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Petryk Agnieszka , Czop Monika , Pohrebennyk Volodymyr
Conference:
18 International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Albena, Bułgaria, od 2018-07-02 do 2018-07-08
Title:
The Assessment of the Degree of Pollution of Fallow Vegetation with Heavy Metals in Rural Administrative Units of Psary and Płoki in Poland
Source:
Conference proceedings : Ecology, Economics, Education and Legislation : Ecology and Environmental Protection - Sofia: STEF92 Technology, 2018, s. 921-928. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; vol. 18, iss. 5.2)
ISBN:
978-639-7408-47-8
Nr:
2168328213
chapter in conference materials
12

Title:
Evaluation of Development Directions of Low-carbon Economy in the Nowy Targ Commune
Source:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 3 (1) (2018) , s. 673-685. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication and research was financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland no 100/WGAPKGR/ 03/2017/M/7100 Zanieczyszczenie powietrza - wpływ na jakość życia mieszkańców południowej Polski.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327823
article
13

Title:
Rozwój infrastruktury ciepłowniczej szansą na ograniczenie niskiej emisji w Krakowie = The Development of District Heating Infrastructure as a Chance to Limit Low Emission in Cracow
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017) , s. 412-421. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316425
article
See main document
14

Title:
Gospodarka przestrzenna - inżynieria przyszłości
Source:
Kurier UEK2017. - nr 1 (71), s. 69. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168322525
varia
15

Author:
Pohrebennyk Volodymyr , Petryk Agnieszka
Conference:
17 International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, Albena, Bułgaria, od 2017-06-29 do 2017-07-05
Title:
The Degree of Pollution with Heavy Metals of Fallow Soils in Rural Administrative Units of Psary and Płoki in Poland
Source:
Conference Proceedings : Ecology, Economics, Education and Legislation : Ecology and Environmental Protection - Sofia: STEF92 Technology, 2017, s. 967-974. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; vol. 17, iss. 5.2)
ISBN:
978-619-7408-09-6
Nr:
2168315911
chapter in conference materials
16

Title:
Low-carbon Economy in the Municipality of Sucha Beskidzka
Source:
Journal of Ecological Engineering. - vol. 18, iss. 5 (2017) , s. 144-150. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168316511
article
17

Author:
Petryk Agnieszka , Guzdek Paweł , Petryk Piotr
Title:
Problematyka zanieczyszczenia roślinności odłogów metalami ciężkimi w sołectwach Psary i Płoki = The Problem of Fallow Vegetation Contamination with Heavy Metals in Rural Administrative Units of Psary and Ploki
Source:
Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering. - Vol. 18, z. 4 (2017) , s. 125-132. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316287
article
18

Author:
Petryk Agnieszka , Petryk Piotr
Title:
The Development of Water and Sewage Infrastructure in the Subregion of Western Malopolska in Years 2003-2013
Source:
Journal of Ecological Engineering. - Vol. 18, Iss. 1 (2017) , s. 176-182. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168310641
article
19

Title:
Assessment of Heavy Metals in Plants and Soil in the Trzebinia Mnicipality, Poland. 2.Zinc
Source:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (3) (2016) , s. 1581-1592. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310411
article
20

Author:
Ryczek Marek , Petryk Piotr , Petryk Agnieszka
Title:
Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w subregionie krośnieńskim od 2003 do 2013 roku = The Development of Water-Supply-and-Sewage Infrastructure in the Krośnieński Subregion in Years 2003-2013
Source:
Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus. - nr 15(4) (2016) , s. 85-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310417
article
21

Title:
Species Composition of Vegetation Cover in the Fallow Lands in the Area of the Trzebinia Municipality
Source:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (2) (2016) , s. 1399-1409. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309561
article
22

Title:
Study of Soil Contamination with Heavy Metals and Cost Estimation of Its Remediation on the Example of the City Trzebinia = Badanie zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi oraz szacunek kosztu jej rekultywacji na przykładzie miasta Trzebinia
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 4 (59) (2016) , s. 165-178. - Streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168310007
article
23

Title:
Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 1.Cadmium
Source:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2016) , s. 1243-1256. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309201
article
24

Title:
Cooperation of Agricultural Producers in Poland
Source:
Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 4 (2016) , s. 89-100. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168311413
article
25

Author:
Woźniak Andrzej , Petryk Agnieszka , Kochanek Anna , Petryk Piotr , Guzdek Paweł
Title:
Water Supply and Sewerage Infrastructure in the Krakow Metropolitan Area over the Period 2003-2013
Source:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2016) , s. 1081-1098. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309209
article
26

Title:
Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 4.Copper
Source:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (4) (2016) , s. 1711-1721. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311407
article
27

Title:
Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 3.Lead
Source:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (3) (2016) , s. 1689-1702. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310405
article
28

Title:
Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w latach 2003-2013
Source:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 119-131 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
Nr:
2168305773
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Guzdek Paweł , Petryk Agnieszka
Title:
Analiza złóż filtracyjnych stosowanych w procesie uzdatniania wody = The Analysis Filter Media Used in the Process Water Treatment
Source:
Woda i kanalizacja / [red. nauk. Monika Panfil] - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016, s. 75-79. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie ; 34)
ISBN:
978-83-65362-58-2 ; 978-83-65362-88-9
Nr:
2168309195
chapter in monograph
30

Author:
Mundała Paweł , Szwalec Artur , Petryk Agnieszka
Title:
Zawartość wybranych pierwiastków śladowych w glebach położonych w sąsiedztwie kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie = Trace Element Contents in Topsoil Located Near Steel Plant in Krakow-Nowa Huta
Source:
Inżynieria Ekologiczna. - nr 33 (2013) , s. 67-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168300431
article
31

Author:
Guzdek Piotr , Petryk Agnieszka
Title:
Komunikacja interpersonalna w świetle filozofii dramatu Józefa Tischnera : studium wybranych zagadnień = Interpersonal Communication in the Light of Józef Tischner's Philosophy of Drama : Study of Selected Topics
Source:
Studia Socialia Cracoviensia. - t. 4, nr 2 (7) (2012) , s. 103-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168300435
article
32

Author:
Guzdek Piotr , Petryk Agnieszka
Title:
Czyn komunikacyjny osoby w optyce filozofii dramatu Józefa Tischnera : studium wybranych aspektów komunikacji interpersonalnej
Source:
Homo Communicativus. - nr 1 (7) (2012) , s. 24-32. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168300499
article
33

Author:
Szwalec Artur , Mundała Paweł , Petryk Agnieszka
Title:
Zanieczyszczenie wybranymi metalami ciężkimi gleb dzikich składowisk odpadów na terenie Lipnicy Małej i Domaradza = Contamination with Selected Heavy Metals of Soil under Illegal Land Fills Located in Lipnica Mała and Domaradz
Source:
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources. - nr 49 (2011) , s. 407-416. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168300445
article
34

Author:
Petryk Agnieszka , Bedla Dawid
Title:
Stężenie wybranych składników w oczkach wodnych położonych na terenach różnie użytkowanych
Source:
Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie : IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Kraków, 13 marca 2010 / oprac. Marcin Setlak, Diana Wieczorek - Kraków: Uniwersytet Rolniczy, 2010, s. 66. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168303207
varia
35

Conference:
XXX Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika Aqua 2010 "Problemy inżynierii środowiska", Płock, Polska, od 2010-06-10 do 2010-06-11
Title:
Analiza zawartości metali ciężkich w warstwie izolacyjnej na zrekultywowanych osadnikach posodowych byłych krakowskich zakładów sodowych Solvay = Analysis of Heavy Metals Content in the Soil Cover on Reclaimed Ex-soda Tanks on Former Krakow Solvay Soda Plant
Source:
Problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny / red. Paweł Podwójci - Płock: Politechnika Warszawska. Instytut Budownictwa w Płocku, 2010, s. 97-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-925264-1-4
Nr:
2168303205
chapter in conference materials
36

Author:
Bedla Patryk , Petryk Agnieszka
Title:
Funkcjonowanie wyrobiskowych zbiorników wody w Przegini pod Krakowem = Functioning of Excavation Water Reservoirs Nearby Krakow City
Source:
Inżynieria Ekologiczna. - nr 22 (2010) , s. 83-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168300495
article
37

Author:
Petryk Agnieszka , Bedla Patryk
Title:
Ocena zawartości Pb, Zn, Cr, Fe w bulwach ziemniaka oraz w glebie na terenie gminy Trzebinia = Evaluation of Heavy Metals (Pb, Zn, Cr, Fe) Content in Potatoe's Tuber and in Soil in the Trzebinia Municipality
Source:
Inżynieria Ekologiczna. - nr 22 (2010) , s. 18-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168300491
article
38

Conference:
XXIX Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika Aqua 2009 "Problemy inżynierii środowiska", Płock, Polska, od 2009-06-04 do 2009-06-05
Title:
Ocena zawartości kadmu w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi = Estimation of Cadmium Content in Soils Taken from Heavy Pollued Area
Source:
Problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny / red. Paweł Podwójci - Płock: Politechnika Warszawska. Instytut Budownictwa w Płocku, 2009, s. 140-142. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-925264-8-3
Nr:
2168303199
chapter in conference materials
39

Author:
Mundała Paweł , Guzdek Agnieszka
Title:
Sposoby myślenia przyrodnika podczas wykonywania oceny oddziaływania autostrady na środowisko
Source:
Magazyn Autostrady. - nr 5 (2009) , s. 119-122. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168303127
article
40

Author:
Guzdek Agnieszka , Guzdek Paweł
Title:
Ocena zawartości ołowiu w miąższu bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum) uprawianego na terenie trzebińskiej anomalii geochemicznej
Source:
I Międzynarodowa Sesja Kół Naukowych, Kraków, maj 2009 / [oprac. i korekta Anna Szczerbowska] - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2009, s. 103. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168303211
varia
41

Author:
Guzdek Agnieszka , Guzdek Paweł
Title:
Ocena zawartości kadmu w miąższu bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum) uprawianego na terenie trzebińskiej anomalii geochemicznej = Estimation of Cadmium Content in Potato Tuber (Solanum tuberosum) Cultivated in Trzebinia Geochemic Anomaly
Source:
XIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, XXVI Sejmik SKN, Wrocław, 14-15 maja 2009 - Wrocław: Dział Spraw Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego, 2009, s. 224. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-86520-07-7
Nr:
2168303223
varia
42

Conference:
XXVIII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika Aqua 2008 "Problemy inżynierii środowiska", Płock, Polska, od 2008-06-12 do 2008-06-13
Title:
Ocena zawartości ołowiu w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi = Estimation of Lead Content in Soils Taken from Heavy Pollued Area
Source:
Problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny - Płock: Koło Naukowe Inżynierii Środowiska. Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska, 2008, s. 115-118. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-925264-4-5
Nr:
2168303189
chapter in conference materials
43

Title:
Ocena zawartości kadmu i cynku w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi na przykładzie Trzebini
Source:
Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych, Kraków, maj 2008 / [oprac. i korekta Anna Szczerbowska] - Kraków: Uniwersytet Rolniczy, 2008, s. 79-80. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168303241
varia
44

Author:
Mundała Paweł , Szwalec Artur , Guzdek Agnieszka
Title:
Dyskusja możliwych losów dwóch rodzin bobra europejskiego z Czarnej Rzeczki zagrożonych budową autostrady A4 = Two Families of European Beaver (Castor fiber) Are Being Threatened by a Planned A4 Motorway
Source:
Problemy Ekologii. - R. 12, nr 5 (71) (2008) , s. 255-259. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168303253
article
45

Title:
Ocena zawartości kadmu i ołowiu w mięsie i podrobach kur hodowanych w rejonie silnie zanieczyszczonym : (gmina Trzebinia)
Source:
Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych, Kraków, 2007 / [oprac. i korekta Anna Szczerbowska] - Kraków: Akademia Rolnicza, 2007, s. 82. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168303229
varia
46

Author:
Guzdek Agnieszka , Petryk Piotr , Mundała Paweł
Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Meliorantów i Inżynierów Środowiska "Środowiskowe aspekty melioracji wodnych", Wrocław, Polska, od 2007-04-27 do 2007-04-28
Title:
Dyskusja możliwych losów bobra europejskiego (Castor fiber) z Czarnej Rzeki : (zlewnia Wisłoki) = Discussion Abort Possibile Future Life of European Beaver (Castor fiber) from the Czarna Rzeczka River : (Wisłoka Catchement)
Source:
Środowiskowe aspekty melioracji wodnych - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2007, s. 77-82. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60574-05-8
Nr:
2168303151
chapter in conference materials
47

Title:
Określenie zawartości metali ciężkich (Cd, Cu, Zn, Pb) w wybranych roślinach w gminie Trzebinia
Source:
Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych, Kraków, czerwiec 2006 / [oprac. i korekta Anna Szczerbowska] - Kraków: Akademia Rolnicza, 2006, s. 109-110. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168303235
varia
1
Inżynieria i ochrona środowiska : wybrane zagadnienia / Agnieszka PETRYK, Mateusz Malinowski. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 114 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-772-1
2
The Implementation of the Low-stack Emission Reducion Program in the Municipality of Nowy Sącz / Agnieszka PETRYK, Sylwia GUZDEK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2018), s. 1033-1043. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18691.htm?plik=2298. - ISSN 1732-5587
3
The Influence of Thermo-modernization on the Low-stack Emission Reduction - a Case Study of a Single-family House / Agnieszka PETRYK, Sylwia GUZDEK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2018), s. 1045-1056. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18693.htm?plik=2299. - ISSN 1732-5587
4
Wykorzystanie GIS w projektowaniu lokalizacji obiektów zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w regionie sądecko-gorlickim = The Use of GIS in the Design of Location of Objects for Management of Mixed Municipal Waste of the Sądecko-Gorlicki Region / Mateusz Malinowski, Agnieszka PETRYK, Jakub Rybiński // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 372-381. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128660/edition/112246/content. - ISSN 0079-3493
5
Comparative Analysis of Physicochemical Parameters of Municipal Waste Sludge in the Light of Organic Recycling / Monika Czop, Agnieszka PETRYK // W: Conference Proceedings : Energy and Clean Technologies : Recycling, Air Pollution and Climate Change. - Sofia : STEF92 Technology, 2018. - (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, ISSN 1314-2704 ; vol. 18, iss. 4.2). - S. 25-32. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-619-7408-45-4
6
The Influence of Soil Properties and Plant Species' Composition on Metal Uptake by Vegetation on Fallow Land / Jan Zarzycki, Agnieszka PETRYK // Fresenius Environmental Bulletin. - Vol. 27, No 5 (2018), s. 2867-2872. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1018-4619
7
Air Quality Assessment in the Municipality of Wadowice / Agnieszka PETRYK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2018), s. 909-921. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18671.htm?plik=2289. - ISSN 1732-5587
8
Epidemiology of Selected Diseases Related to Air Pollution in Krakow / Agnieszka PETRYK // Journal of Ecological Engineering. - Vol. 19, Iss. 6 (2018), s. 124-131. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jeeng.net/pdf-92892-29668?filename=Epidemiology%20of%20Selected.pdf. - ISSN 2299-8993
9
Fitoindykacyjna ocena warunków siedliskowych odłogów na obszarze zanieczyszczonym metalami ciężkimi = Phytoindication Evaluation of Fallow Land in Heavy Metal Polluted Region / Jan Zarzycki, Agnieszka PETRYK // Fragmenta Agronomica. - vol. 35, no. 4 (2018), s. 145-156. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.up.poznan.pl/pta/pdf/2018/FA%2035(4)2018%20Zarzycki.pdf. - ISSN 0860-4088
10
Wpływ zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia mieszkańców a funkcjonalność miasta Krakowa / Agnieszka PETRYK // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 136-146. - ISBN 978-83-7252-764-6
11
The Assessment of the Degree of Pollution of Fallow Vegetation with Heavy Metals in Rural Administrative Units of Psary and Płoki in Poland / Agnieszka PETRYK, Monika Czop, Volodymyr Pohrebennyk // W: Conference proceedings : Ecology, Economics, Education and Legislation : Ecology and Environmental Protection. - Sofia : STEF92 Technology, 2018. - (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, ISSN 1314-2704 ; vol. 18, iss. 5.2). - S. 921-928. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-639-7408-47-8
12
Evaluation of Development Directions of Low-carbon Economy in the Nowy Targ Commune / Agnieszka PETRYK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 3 (1) (2018), s. 673-685. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18633.htm. - ISSN 1732-5587
13
Rozwój infrastruktury ciepłowniczej szansą na ograniczenie niskiej emisji w Krakowie = The Development of District Heating Infrastructure as a Chance to Limit Low Emission in Cracow / Agnieszka PETRYK // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017), s. 412-421. - Summ.. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/103135/PDF/38_Petryk.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3507
14
Gospodarka przestrzenna - inżynieria przyszłości / Agnieszka PETRYK // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 69. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
15
The Degree of Pollution with Heavy Metals of Fallow Soils in Rural Administrative Units of Psary and Płoki in Poland / Volodymyr Pohrebennyk, Agnieszka PETRYK // W: Conference Proceedings : Ecology, Economics, Education and Legislation : Ecology and Environmental Protection. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, ISSN 1314-2704 ; vol. 17, iss. 5.2). - S. 967-974. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-619-7408-09-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Petryk2/publication/319206157_The_degree_of_pollution_with_heavy_metals_of_fallow_soils_in_rural_administrative_units_of_Psary_and_Ploki_in_Poland/links/599b284145851574f4ac6646/The-degree-of-pollution-with-heavy-metals-of-fallow-soils-in-rural-administrative-units-of-Psary-and-Ploki-in-Poland.pdf
16
Low-carbon Economy in the Municipality of Sucha Beskidzka / Agnieszka PETRYK // Journal of Ecological Engineering. - vol. 18, iss. 5 (2017), s. 144-150. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jeeng.net/pdf-74632-13074?filename=LOW-CARBON%20ECONOMY%20IN%20THE.pdf. - ISSN 2299-8993
17
Problematyka zanieczyszczenia roślinności odłogów metalami ciężkimi w sołectwach Psary i Płoki = The Problem of Fallow Vegetation Contamination with Heavy Metals in Rural Administrative Units of Psary and Ploki / Agnieszka PETRYK, Paweł Guzdek, Piotr Petryk // Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering. - Vol. 18, z. 4 (2017), s. 125-132. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ineko.net.pl/pdf-74961-12725?filename=PROBLEMATYKA.pdf. - ISSN 2081-139X
18
The Development of Water and Sewage Infrastructure in the Subregion of Western Malopolska in Years 2003-2013 / Agnieszka PETRYK, Piotr Petryk // Journal of Ecological Engineering. - Vol. 18, Iss. 1 (2017), s. 176-182. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jeeng.net/pdf-66404-6887?filename=THE%20DEVELOPMENT%20OF%20WATER.pdf. - ISSN 2299-8993
19
Assessment of Heavy Metals in Plants and Soil in the Trzebinia Mnicipality, Poland. 2.Zinc / Agnieszka PETRYK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (3) (2016), s. 1581-1592. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18094.htm?plik=2006. - ISSN 1732-5587
20
Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w subregionie krośnieńskim od 2003 do 2013 roku = The Development of Water-Supply-and-Sewage Infrastructure in the Krośnieński Subregion in Years 2003-2013 / Marek Ryczek, Piotr Petryk, Agnieszka PETRYK // Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus. - nr 15(4) (2016), s. 85-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/15_4_85.pdf. - ISSN 1644-0765
21
Species Composition of Vegetation Cover in the Fallow Lands in the Area of the Trzebinia Municipality / Agnieszka PETRYK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (2) (2016), s. 1399-1409. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18059.htm?plik=1991. - ISSN 1732-5587
22
Study of Soil Contamination with Heavy Metals and Cost Estimation of Its Remediation on the Example of the City Trzebinia = Badanie zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi oraz szacunek kosztu jej rekultywacji na przykładzie miasta Trzebinia / Agnieszka PETRYK // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 4 (59) (2016), s. 165-178. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/ei%C5%9B%2059/14_petryk.pdf. - ISSN 0867-8898
23
Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 1.Cadmium / Agnieszka PETRYK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2016), s. 1243-1256. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http//www.infraeco.pl/pl/art/a_18029.htm?plik=1974. - ISSN 1732-5587
24
Cooperation of Agricultural Producers in Poland / Sylwia GUZDEK, Agnieszka PETRYK // Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 4 (2016), s. 89-100. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://matrix.ur.krakow.pl/~isig/gll/GLL-4-2016.pdf. - ISSN 2300-1496
25
Water Supply and Sewerage Infrastructure in the Krakow Metropolitan Area over the Period 2003-2013 / Andrzej WOŹNIAK, Agnieszka PETRYK, Anna Kochanek, Piotr Petryk, Paweł Guzdek // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2016), s. 1081-1098. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17991.htm?plik=1962. - ISSN 1732-5587
26
Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 4.Copper / Agnieszka PETRYK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (4) (2016), s. 1711-1721. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18117.htm?plik=2017. - ISSN 1732-5587
27
Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 3.Lead / Agnieszka PETRYK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (3) (2016), s. 1689-1702. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18115.htm?plik=2015. - ISSN 1732-5587
28
Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w latach 2003-2013 / Agnieszka PERYK, Andrzej WOŹNIAK // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. - S. 119-131. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-830-1
29
Analiza złóż filtracyjnych stosowanych w procesie uzdatniania wody = The Analysis Filter Media Used in the Process Water Treatment / Paweł Guzdek, Agnieszka PETRYK // W: Woda i kanalizacja / [red. nauk. Monika Panfil]. - Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016. - (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce ; 34). - S. 75-79. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65362-58-2 ; 978-83-65362-88-9
30
Zawartość wybranych pierwiastków śladowych w glebach położonych w sąsiedztwie kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie = Trace Element Contents in Topsoil Located Near Steel Plant in Krakow-Nowa Huta / Paweł Mundała, Artur Szwalec, Agnieszka Petryk // Inżynieria Ekologiczna. - nr 33 (2013), s. 67-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ineko.net.pl/pdf-346-332?filename=ZAWARTO%C5%9A%C4%86%20WYBRANYCH.pdf. - ISSN 2081-139X
31
Komunikacja interpersonalna w świetle filozofii dramatu Józefa Tischnera : studium wybranych zagadnień = Interpersonal Communication in the Light of Józef Tischner's Philosophy of Drama : Study of Selected Topics / Piotr Guzdek, Agnieszka Petryk // Studia Socialia Cracoviensia. - t. 4, nr 2 (7) (2012), s. 103-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/studiasocialiacracoviensia/article/view/413/341. - ISSN 2080-6604
32
Czyn komunikacyjny osoby w optyce filozofii dramatu Józefa Tischnera : studium wybranych aspektów komunikacji interpersonalnej / Piotr Guzdek, Agnieszka Petryk // Homo Communicativus. - nr 1 (7) (2012), s. 24-32. - Streszcz. - Pełny tekst: http://www.hc.amu.edu.pl/numery/7/HC7.pdf. - ISSN 1896-3099
33
Zanieczyszczenie wybranymi metalami ciężkimi gleb dzikich składowisk odpadów na terenie Lipnicy Małej i Domaradza = Contamination with Selected Heavy Metals of Soil under Illegal Land Fills Located in Lipnica Mała and Domaradz / Artur Szwalec, Paweł Mundała, Agnieszka Petryk // Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources. - nr 49 (2011), s. 407-416. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ios.edu.pl/pol/wydawnictwa/nr_49.pdf. - ISSN 1230-7831
34
Stężenie wybranych składników w oczkach wodnych położonych na terenach różnie użytkowanych / Agnieszka Petryk, Dawid Bedla // W: Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie : IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Kraków, 13 marca 2010 / oprac. Marcin Setlak, Diana Wieczorek. - Kraków : Uniwersytet Rolniczy, 2010. - S. 66. - Dostępne tylko streszczenie
35
Analiza zawartości metali ciężkich w warstwie izolacyjnej na zrekultywowanych osadnikach posodowych byłych krakowskich zakładów sodowych Solvay = Analysis of Heavy Metals Content in the Soil Cover on Reclaimed Ex-soda Tanks on Former Krakow Solvay Soda Plant / Agnieszka Petryk // W: Problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny / red. Paweł Podwójci. - Płock : Politechnika Warszawska. Instytut Budownictwa w Płocku, 2010. - S. 97-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-925264-1-4
36
Funkcjonowanie wyrobiskowych zbiorników wody w Przegini pod Krakowem = Functioning of Excavation Water Reservoirs Nearby Krakow City / Patryk Bedla, Agnieszka Petryk // Inżynieria Ekologiczna. - nr 22 (2010), s. 83-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.archive.ineko.net.pl/pdf/22/10.pdf. - ISSN 2081-139X
37
Ocena zawartości Pb, Zn, Cr, Fe w bulwach ziemniaka oraz w glebie na terenie gminy Trzebinia = Evaluation of Heavy Metals (Pb, Zn, Cr, Fe) Content in Potatoe's Tuber and in Soil in the Trzebinia Municipality / Agnieszka Petryk, Patryk Bedla // Inżynieria Ekologiczna. - nr 22 (2010), s. 18-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.archive.ineko.net.pl/pdf/22/2.pdf. - ISSN 2081-139X
38
Ocena zawartości kadmu w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi = Estimation of Cadmium Content in Soils Taken from Heavy Pollued Area / Agnieszka Guzdek // W: Problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny / red. Paweł Podwójci. - Płock : Politechnika Warszawska. Instytut Budownictwa w Płocku, 2009. - S. 140-142. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-925264-8-3
39
Sposoby myślenia przyrodnika podczas wykonywania oceny oddziaływania autostrady na środowisko / Paweł Mundała, Agnieszka Guzdek // Magazyn Autostrady. - nr 5 (2009), s. 119-122. - Streszcz., summ. - ISSN 1730-0703
40
Ocena zawartości ołowiu w miąższu bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum) uprawianego na terenie trzebińskiej anomalii geochemicznej / Agnieszka Guzdek, Paweł Guzdek // W: I Międzynarodowa Sesja Kół Naukowych, Kraków, maj 2009 / [oprac. i korekta Anna Szczerbowska]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2009. - S. 103. - Dostępne tylko streszczenie
41
Ocena zawartości kadmu w miąższu bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum) uprawianego na terenie trzebińskiej anomalii geochemicznej = Estimation of Cadmium Content in Potato Tuber (Solanum tuberosum) Cultivated in Trzebinia Geochemic Anomaly / Agnieszka Guzdek, Paweł Guzdek // W: XIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, XXVI Sejmik SKN, Wrocław, 14-15 maja 2009. - Wrocław : Dział Spraw Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego, 2009. - S. 224. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-86520-07-7
42
Ocena zawartości ołowiu w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi = Estimation of Lead Content in Soils Taken from Heavy Pollued Area / Agnieszka Guzdek // W: Problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny. - Płock : Koło Naukowe Inżynierii Środowiska. Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska, 2008. - S. 115-118. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-925264-4-5
43
Ocena zawartości kadmu i cynku w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi na przykładzie Trzebini / Agnieszka Guzdek // W: Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych, Kraków, maj 2008 / [oprac. i korekta Anna Szczerbowska]. - Kraków : Uniwersytet Rolniczy, 2008. - S. 79-80. - Dostępne tylko streszczenie
44
Dyskusja możliwych losów dwóch rodzin bobra europejskiego z Czarnej Rzeczki zagrożonych budową autostrady A4 = Two Families of European Beaver (Castor fiber) Are Being Threatened by a Planned A4 Motorway / Paweł Mundała, Artur Szwalec, Agnieszka Guzdek // Problemy Ekologii. - R. 12, nr 5 (71) (2008), s. 255-259. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1427-3381
45
Ocena zawartości kadmu i ołowiu w mięsie i podrobach kur hodowanych w rejonie silnie zanieczyszczonym : (gmina Trzebinia) / Agnieszka Guzdek // W: Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych, Kraków, 2007 / [oprac. i korekta Anna Szczerbowska]. - Kraków : Akademia Rolnicza, 2007. - S. 82. - Dostępne tylko streszczenie
46
Dyskusja możliwych losów bobra europejskiego (Castor fiber) z Czarnej Rzeki : (zlewnia Wisłoki) = Discussion Abort Possibile Future Life of European Beaver (Castor fiber) from the Czarna Rzeczka River : (Wisłoka Catchement) / Agnieszka Guzdek, Piotr Petryk, Paweł Mundała // W: Środowiskowe aspekty melioracji wodnych. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2007. - S. 77-82. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60574-05-8
47
Określenie zawartości metali ciężkich (Cd, Cu, Zn, Pb) w wybranych roślinach w gminie Trzebinia / Agnieszka Guzdek // W: Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych, Kraków, czerwiec 2006 / [oprac. i korekta Anna Szczerbowska]. - Kraków : Akademia Rolnicza, 2006. - S. 109-110. - Dostępne tylko streszczenie
1
Petryk A., Malinowski M., (2019), Inżynieria i ochrona środowiska: wybrane zagadnienia, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 114 s.
2
Petryk A., Guzdek S., (2018), The Implementation of the Low-stack Emission Reducion Program in the Municipality of Nowy Sącz, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 4 (1), s. 1033-1043; http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18691.htm?plik=2298
3
Petryk A., Guzdek S., (2018), The Influence of Thermo-modernization on the Low-stack Emission Reduction - a Case Study of a Single-family House, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 4 (1), s. 1045-1056; http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18693.htm?plik=2299
4
Malinowski M., Petryk A., Rybiński J., (2018), Wykorzystanie GIS w projektowaniu lokalizacji obiektów zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w regionie sądecko-gorlickim, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 372-381; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128660/edition/112246/content
5
Czop M., Petryk A., (2018), Comparative Analysis of Physicochemical Parameters of Municipal Waste Sludge in the Light of Organic Recycling. [W:] Conference Proceedings : Energy and Clean Technologies : Recycling, Air Pollution and Climate Change (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM; vol. 18, iss. 4.2), Sofia : STEF92 Technology, s. 25-32.
6
Zarzycki J., Petryk A., (2018), The Influence of Soil Properties and Plant Species' Composition on Metal Uptake by Vegetation on Fallow Land, "Fresenius Environmental Bulletin", Vol. 27, No 5, s. 2867-2872.
7
Petryk A., (2018), Air Quality Assessment in the Municipality of Wadowice, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 4 (1), s. 909-921; http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18671.htm?plik=2289
8
Petryk A., (2018), Epidemiology of Selected Diseases Related to Air Pollution in Krakow, "Journal of Ecological Engineering", Vol. 19, Iss. 6, s. 124-131; http://www.jeeng.net/pdf-92892-29668?filename=Epidemiology%20of%20Selected.pdf
9
Zarzycki J., Petryk A., (2018), Fitoindykacyjna ocena warunków siedliskowych odłogów na obszarze zanieczyszczonym metalami ciężkimi, "Fragmenta Agronomica", vol. 35, no. 4, s. 145-156; http://www.up.poznan.pl/pta/pdf/2018/FA%2035(4)2018%20Zarzycki.pdf
10
Petryk A., (2018), Wpływ zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia mieszkańców a funkcjonalność miasta Krakowa. [W:] Kudłacz T., Musiał-Malago' M. (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 136-146.
11
Petryk A., Czop M., Pohrebennyk V., (2018), The Assessment of the Degree of Pollution of Fallow Vegetation with Heavy Metals in Rural Administrative Units of Psary and Płoki in Poland. [W:] Conference proceedings : Ecology, Economics, Education and Legislation : Ecology and Environmental Protection (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM; vol. 18, iss. 5.2), Sofia : STEF92 Technology, s. 921-928.
12
Petryk A., (2018), Evaluation of Development Directions of Low-carbon Economy in the Nowy Targ Commune, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 3 (1), s. 673-685; http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18633.htm
13
Petryk A., (2017), Rozwój infrastruktury ciepłowniczej szansą na ograniczenie niskiej emisji w Krakowie, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 174, s. 412-421; http://journals.pan.pl/Content/103135/PDF/38_Petryk.pdf?handler=pdf
14
Petryk A., (2017), Gospodarka przestrzenna - inżynieria przyszłości, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 69; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
15
Pohrebennyk V., Petryk A., (2017), The Degree of Pollution with Heavy Metals of Fallow Soils in Rural Administrative Units of Psary and Płoki in Poland. [W:] Conference Proceedings : Ecology, Economics, Education and Legislation : Ecology and Environmental Protection (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM; vol. 17, iss. 5.2), Sofia : STEF92 Technology, s. 967-974.
16
Petryk A., (2017), Low-carbon Economy in the Municipality of Sucha Beskidzka, "Journal of Ecological Engineering", vol. 18, iss. 5, s. 144-150; http://www.jeeng.net/pdf-74632-13074?filename=LOW-CARBON%20ECONOMY%20IN%20THE.pdf
17
Petryk A., Guzdek P., Petryk P., (2017), Problematyka zanieczyszczenia roślinności odłogów metalami ciężkimi w sołectwach Psary i Płoki, "Inżynieria Ekologiczna", Vol. 18, z. 4, s. 125-132; http://www.ineko.net.pl/pdf-74961-12725?filename=PROBLEMATYKA.pdf
18
Petryk A., Petryk P., (2017), The Development of Water and Sewage Infrastructure in the Subregion of Western Malopolska in Years 2003-2013, "Journal of Ecological Engineering", Vol. 18, Iss. 1, s. 176-182; http://www.jeeng.net/pdf-66404-6887?filename=THE%20DEVELOPMENT%20OF%20WATER.pdf
19
Petryk A., (2016), Assessment of Heavy Metals in Plants and Soil in the Trzebinia Mnicipality, Poland. 2.Zinc, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 4 (3), s. 1581-1592; http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18094.htm?plik=2006
20
Ryczek M., Petryk P., Petryk A., (2016), Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w subregionie krośnieńskim od 2003 do 2013 roku, "Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus", nr 15(4), s. 85-101; http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/15_4_85.pdf
21
Petryk A., (2016), Species Composition of Vegetation Cover in the Fallow Lands in the Area of the Trzebinia Municipality, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 4 (2), s. 1399-1409; http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18059.htm?plik=1991
22
Petryk A., (2016), Study of Soil Contamination with Heavy Metals and Cost Estimation of Its Remediation on the Example of the City Trzebinia, "Ekonomia i Środowisko", nr 4 (59), s. 165-178; http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/ei%C5%9B%2059/14_petryk.pdf
23
Petryk A., (2016), Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 1.Cadmium, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 4 (1), s. 1243-1256; http//www.infraeco.pl/pl/art/a_18029.htm?plik=1974
24
Guzdek S., Petryk A., (2016), Cooperation of Agricultural Producers in Poland, "Geomatics, Landmanagement and Landscape", no. 4, s. 89-100; http://matrix.ur.krakow.pl/~isig/gll/GLL-4-2016.pdf
25
Woźniak A., Petryk A., Kochanek A., Petryk P., Guzdek P., (2016), Water Supply and Sewerage Infrastructure in the Krakow Metropolitan Area over the Period 2003-2013, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 4 (1), s. 1081-1098; http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17991.htm?plik=1962
26
Petryk A., (2016), Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 4.Copper, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 4 (4), s. 1711-1721; http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18117.htm?plik=2017
27
Petryk A., (2016), Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 3.Lead, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 4 (3), s. 1689-1702; http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18115.htm?plik=2015
28
Petryk A., Woźniak A., (2016), Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w latach 2003-2013. [W:] Noworól A., Hołuj A. (red.), Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 119-131.
29
Guzdek P., Petryk A., (2016), Analiza złóż filtracyjnych stosowanych w procesie uzdatniania wody. [W:] Panfil M. (red.), Woda i kanalizacja, Poznań : Młodzi Naukowcy, s. 75-79.
30
Mundała P., Szwalec A., Petryk A., (2013), Zawartość wybranych pierwiastków śladowych w glebach położonych w sąsiedztwie kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie, "Inżynieria Ekologiczna", nr 33, s. 67-76; http://www.ineko.net.pl/pdf-346-332?filename=ZAWARTO%C5%9A%C4%86%20WYBRANYCH.pdf
31
Guzdek P., Petryk A., (2012), Komunikacja interpersonalna w świetle filozofii dramatu Józefa Tischnera : studium wybranych zagadnień, "Studia Socialia Cracoviensia", t. 4, nr 2 (7), s. 103-116; http://czasopisma.upjp2.edu.pl/studiasocialiacracoviensia/article/view/413/341
32
Guzdek P., Petryk A., (2012), Czyn komunikacyjny osoby w optyce filozofii dramatu Józefa Tischnera : studium wybranych aspektów komunikacji interpersonalnej, "Homo Communicativus", nr 1 (7), s. 24-32; http://www.hc.amu.edu.pl/numery/7/HC7.pdf
33
Szwalec A., Mundała P., Petryk A., (2011), Zanieczyszczenie wybranymi metalami ciężkimi gleb dzikich składowisk odpadów na terenie Lipnicy Małej i Domaradza, "Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych", nr 49, s. 407-416; http://www.ios.edu.pl/pol/wydawnictwa/nr_49.pdf
34
Petryk A., Bedla D., (2010), Stężenie wybranych składników w oczkach wodnych położonych na terenach różnie użytkowanych. [W:] Setlak , Wieczorek D. (red.), Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie : IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Kraków, 13 marca 2010, Kraków : Uniwersytet Rolniczy, s. 66.
35
Petryk A., (2010), Analiza zawartości metali ciężkich w warstwie izolacyjnej na zrekultywowanych osadnikach posodowych byłych krakowskich zakładów sodowych Solvay. [W:] Podwójci P. (red.), Problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny, Płock : Politechnika Warszawska. Instytut Budownictwa w Płocku, s. 97-101.
36
Bedla P., Petryk A., (2010), Funkcjonowanie wyrobiskowych zbiorników wody w Przegini pod Krakowem, "Inżynieria Ekologiczna", nr 22, s. 83-89; http://www.archive.ineko.net.pl/pdf/22/10.pdf
37
Petryk A., Bedla P., (2010), Ocena zawartości Pb, Zn, Cr, Fe w bulwach ziemniaka oraz w glebie na terenie gminy Trzebinia, "Inżynieria Ekologiczna", nr 22, s. 18-24; http://www.archive.ineko.net.pl/pdf/22/2.pdf
38
Guzdek A., (2009), Ocena zawartości kadmu w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi. [W:] Podwójci P. (red.), Problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny, Płock : Politechnika Warszawska. Instytut Budownictwa w Płocku, s. 140-142.
39
Mundała P., Guzdek A., (2009), Sposoby myślenia przyrodnika podczas wykonywania oceny oddziaływania autostrady na środowisko, "Magazyn Autostrady", nr 5, s. 119-122.
40
Guzdek A., Guzdek P., (2009), Ocena zawartości ołowiu w miąższu bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum) uprawianego na terenie trzebińskiej anomalii geochemicznej. [W:] op., Szczerbowska (red.), I Międzynarodowa Sesja Kół Naukowych, Kraków, maj 2009, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, s. 103.
41
Guzdek A., Guzdek P., (2009), Ocena zawartości kadmu w miąższu bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum) uprawianego na terenie trzebińskiej anomalii geochemicznej. [W:] XIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, XXVI Sejmik SKN, Wrocław, 14-15 maja 2009, Wrocław : Dział Spraw Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego, s. 224.
42
Guzdek A., (2008), Ocena zawartości ołowiu w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi. [W:] Problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny, Płock : Koło Naukowe Inżynierii Środowiska. Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska, s. 115-118.
43
Guzdek A., (2008), Ocena zawartości kadmu i cynku w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi na przykładzie Trzebini. [W:] op., Szczerbowska (red.), Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych, Kraków, maj 2008, Kraków : Uniwersytet Rolniczy, s. 79-80.
44
Mundała P., Szwalec A., Guzdek A., (2008), Dyskusja możliwych losów dwóch rodzin bobra europejskiego z Czarnej Rzeczki zagrożonych budową autostrady A4, "Problemy Ekologii", R. 12, nr 5 (71), s. 255-259.
45
Guzdek A., (2007), Ocena zawartości kadmu i ołowiu w mięsie i podrobach kur hodowanych w rejonie silnie zanieczyszczonym : (gmina Trzebinia). [W:] op., Szczerbowska (red.), Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych, Kraków, 2007, Kraków : Akademia Rolnicza, s. 82.
46
Guzdek A., Petryk P., Mundała P., (2007), Dyskusja możliwych losów bobra europejskiego (Castor fiber) z Czarnej Rzeki : (zlewnia Wisłoki). [W:] Środowiskowe aspekty melioracji wodnych, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, s. 77-82.
47
Guzdek A., (2006), Określenie zawartości metali ciężkich (Cd, Cu, Zn, Pb) w wybranych roślinach w gminie Trzebinia. [W:] op., Szczerbowska (red.), Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych, Kraków, czerwiec 2006, Kraków : Akademia Rolnicza, s. 109-110.
1
@book{UEK:2168331295,
author = "Petryk Agnieszka and Malinowski Mateusz",
title = "Inżynieria i ochrona środowiska : wybrane zagadnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-772-1",
}
2
@article{UEK:2168331399,
author = "Petryk Agnieszka and Guzdek Sylwia",
title = "The Implementation of the Low-stack Emission Reducion Program in the Municipality of Nowy Sącz",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich",
number = "4 (1)",
pages = "1033-1043",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168331401,
author = "Petryk Agnieszka and Guzdek Sylwia",
title = "The Influence of Thermo-modernization on the Low-stack Emission Reduction - a Case Study of a Single-family House",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich",
number = "4 (1)",
pages = "1045-1056",
year = "2018",
}
4
@article{UEK:2168333905,
author = "Malinowski Mateusz and Petryk Agnieszka and Rybiński Jakub",
title = "Wykorzystanie GIS w projektowaniu lokalizacji obiektów zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w regionie sądecko-gorlickim",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "372-381",
year = "2018",
}
5
@inbook{UEK:2168328195,
author = "Czop Monika and Petryk Agnieszka",
title = "Comparative Analysis of Physicochemical Parameters of Municipal Waste Sludge in the Light of Organic Recycling",
booktitle = "Conference Proceedings : Energy and Clean Technologies : Recycling, Air Pollution and Climate Change",
pages = "25-32",
adress = "Sofia",
publisher = "STEF92 Technology",
year = "2018",
issn = "1314-2704",
isbn = "978-619-7408-45-4",
}
6
@article{UEK:2168324293,
author = "Zarzycki Jan and Petryk Agnieszka",
title = "The Influence of Soil Properties and Plant Species' Composition on Metal Uptake by Vegetation on Fallow Land",
journal = "Fresenius Environmental Bulletin",
number = "Vol. 27, No 5",
pages = "2867-2872",
year = "2018",
}
7
@article{UEK:2168331397,
author = "Petryk Agnieszka",
title = "Air Quality Assessment in the Municipality of Wadowice",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich",
number = "4 (1)",
pages = "909-921",
year = "2018",
}
8
@article{UEK:2168327267,
author = "Petryk Agnieszka",
title = "Epidemiology of Selected Diseases Related to Air Pollution in Krakow",
journal = "Journal of Ecological Engineering",
number = "Vol. 19, Iss. 6",
pages = "124-131",
year = "2018",
}
9
@article{UEK:2168331663,
author = "Zarzycki Jan and Petryk Agnieszka",
title = "Fitoindykacyjna ocena warunków siedliskowych odłogów na obszarze zanieczyszczonym metalami ciężkimi",
journal = "Fragmenta Agronomica",
number = "vol. 35, no. 4",
pages = "145-156",
year = "2018",
}
10
@inbook{UEK:2168328091,
author = "Petryk Agnieszka",
title = "Wpływ zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia mieszkańców a funkcjonalność miasta Krakowa",
booktitle = "Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "136-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-764-6",
}
11
@inbook{UEK:2168328213,
author = "Petryk Agnieszka and Czop Monika and Pohrebennyk Volodymyr",
title = "The Assessment of the Degree of Pollution of Fallow Vegetation with Heavy Metals in Rural Administrative Units of Psary and Płoki in Poland",
booktitle = "Conference proceedings : Ecology, Economics, Education and Legislation : Ecology and Environmental Protection",
pages = "921-928",
adress = "Sofia",
publisher = "STEF92 Technology",
year = "2018",
issn = "1314-2704",
isbn = "978-639-7408-47-8",
}
12
@article{UEK:2168327823,
author = "Petryk Agnieszka",
title = "Evaluation of Development Directions of Low-carbon Economy in the Nowy Targ Commune",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich",
number = "3 (1)",
pages = "673-685",
year = "2018",
}
13
@article{UEK:2168316425,
author = "Petryk Agnieszka",
title = "Rozwój infrastruktury ciepłowniczej szansą na ograniczenie niskiej emisji w Krakowie",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 174",
pages = "412-421",
year = "2017",
}
14
@misc{UEK:2168322525,
author = "Petryk Agnieszka",
title = "Gospodarka przestrzenna - inżynieria przyszłości",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "69",
year = "2017",
}
15
@inbook{UEK:2168315911,
author = "Pohrebennyk Volodymyr and Petryk Agnieszka",
title = "The Degree of Pollution with Heavy Metals of Fallow Soils in Rural Administrative Units of Psary and Płoki in Poland",
booktitle = "Conference Proceedings : Ecology, Economics, Education and Legislation : Ecology and Environmental Protection",
pages = "967-974",
adress = "Sofia",
publisher = "STEF92 Technology",
year = "2017",
issn = "1314-2704",
isbn = "978-619-7408-09-6",
}
16
@article{UEK:2168316511,
author = "Petryk Agnieszka",
title = "Low-carbon Economy in the Municipality of Sucha Beskidzka",
journal = "Journal of Ecological Engineering",
number = "vol. 18, iss. 5",
pages = "144-150",
year = "2017",
}
17
@article{UEK:2168316287,
author = "Petryk Agnieszka and Guzdek Paweł and Petryk Piotr",
title = "Problematyka zanieczyszczenia roślinności odłogów metalami ciężkimi w sołectwach Psary i Płoki",
journal = "Inżynieria Ekologiczna",
number = "Vol. 18, z. 4",
pages = "125-132",
year = "2017",
}
18
@article{UEK:2168310641,
author = "Petryk Agnieszka and Petryk Piotr",
title = "The Development of Water and Sewage Infrastructure in the Subregion of Western Malopolska in Years 2003-2013",
journal = "Journal of Ecological Engineering",
number = "Vol. 18, Iss. 1",
pages = "176-182",
year = "2017",
}
19
@article{UEK:2168310411,
author = "Petryk Agnieszka",
title = "Assessment of Heavy Metals in Plants and Soil in the Trzebinia Mnicipality, Poland. 2.Zinc",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich",
number = "4 (3)",
pages = "1581-1592",
year = "2016",
}
20
@article{UEK:2168310417,
author = "Ryczek Marek and Petryk Piotr and Petryk Agnieszka",
title = "Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w subregionie krośnieńskim od 2003 do 2013 roku",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus",
number = "15(4)",
pages = "85-101",
year = "2016",
}
21
@article{UEK:2168309561,
author = "Petryk Agnieszka",
title = "Species Composition of Vegetation Cover in the Fallow Lands in the Area of the Trzebinia Municipality",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich",
number = "4 (2)",
pages = "1399-1409",
year = "2016",
}
22
@article{UEK:2168310007,
author = "Petryk Agnieszka",
title = "Study of Soil Contamination with Heavy Metals and Cost Estimation of Its Remediation on the Example of the City Trzebinia",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "4 (59)",
pages = "165-178",
year = "2016",
}
23
@article{UEK:2168309201,
author = "Petryk Agnieszka",
title = "Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 1.Cadmium",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich",
number = "4 (1)",
pages = "1243-1256",
year = "2016",
}
24
@article{UEK:2168311413,
author = "Guzdek Sylwia and Petryk Agnieszka",
title = "Cooperation of Agricultural Producers in Poland",
journal = "Geomatics, Landmanagement and Landscape",
number = "no. 4",
pages = "89-100",
year = "2016",
}
25
@article{UEK:2168309209,
author = "Woźniak Andrzej and Petryk Agnieszka and Kochanek Anna and Petryk Piotr and Guzdek Paweł",
title = "Water Supply and Sewerage Infrastructure in the Krakow Metropolitan Area over the Period 2003-2013",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich",
number = "4 (1)",
pages = "1081-1098",
year = "2016",
}
26
@article{UEK:2168311407,
author = "Petryk Agnieszka",
title = "Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 4.Copper",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich",
number = "4 (4)",
pages = "1711-1721",
year = "2016",
}
27
@article{UEK:2168310405,
author = "Petryk Agnieszka",
title = "Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 3.Lead",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich",
number = "4 (3)",
pages = "1689-1702",
year = "2016",
}
28
@inbook{UEK:2168305773,
author = "Petryk Agnieszka and Woźniak Andrzej",
title = "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w latach 2003-2013",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "119-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-830-1",
}
29
@inbook{UEK:2168309195,
author = "Guzdek Paweł and Petryk Agnieszka",
title = "Analiza złóż filtracyjnych stosowanych w procesie uzdatniania wody",
booktitle = "Woda i kanalizacja",
pages = "75-79",
adress = "Poznań",
publisher = "Młodzi Naukowcy",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-65362-58-2 ; 978-83-65362-88-9",
}
30
@article{UEK:2168300431,
author = "Mundała Paweł and Szwalec Artur and Petryk Agnieszka",
title = "Zawartość wybranych pierwiastków śladowych w glebach położonych w sąsiedztwie kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie",
journal = "Inżynieria Ekologiczna",
number = "33",
pages = "67-76",
year = "2013",
}
31
@article{UEK:2168300435,
author = "Guzdek Piotr and Petryk Agnieszka",
title = "Komunikacja interpersonalna w świetle filozofii dramatu Józefa Tischnera : studium wybranych zagadnień",
journal = "Studia Socialia Cracoviensia",
number = "t. 4, 2 (7)",
pages = "103-116",
year = "2012",
}
32
@article{UEK:2168300499,
author = "Guzdek Piotr and Petryk Agnieszka",
title = "Czyn komunikacyjny osoby w optyce filozofii dramatu Józefa Tischnera : studium wybranych aspektów komunikacji interpersonalnej",
journal = "Homo Communicativus",
number = "1 (7)",
pages = "24-32",
year = "2012",
}
33
@article{UEK:2168300445,
author = "Szwalec Artur and Mundała Paweł and Petryk Agnieszka",
title = "Zanieczyszczenie wybranymi metalami ciężkimi gleb dzikich składowisk odpadów na terenie Lipnicy Małej i Domaradza",
journal = "Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych",
number = "49",
pages = "407-416",
year = "2011",
}
34
@misc{UEK:2168303207,
author = "Petryk Agnieszka and Bedla Dawid",
title = "Stężenie wybranych składników w oczkach wodnych położonych na terenach różnie użytkowanych",
booktitle = "Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie : IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Kraków, 13 marca 2010",
pages = "66",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Rolniczy",
year = "2010",
}
35
@inbook{UEK:2168303205,
author = "Petryk Agnieszka",
title = "Analiza zawartości metali ciężkich w warstwie izolacyjnej na zrekultywowanych osadnikach posodowych byłych krakowskich zakładów sodowych Solvay",
booktitle = "Problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny",
pages = "97-101",
adress = "Płock",
publisher = "Politechnika Warszawska. Instytut Budownictwa w Płocku",
year = "2010",
isbn = "978-83-925264-1-4",
}
36
@article{UEK:2168300495,
author = "Bedla Patryk and Petryk Agnieszka",
title = "Funkcjonowanie wyrobiskowych zbiorników wody w Przegini pod Krakowem",
journal = "Inżynieria Ekologiczna",
number = "22",
pages = "83-89",
year = "2010",
}
37
@article{UEK:2168300491,
author = "Petryk Agnieszka and Bedla Patryk",
title = "Ocena zawartości Pb, Zn, Cr, Fe w bulwach ziemniaka oraz w glebie na terenie gminy Trzebinia",
journal = "Inżynieria Ekologiczna",
number = "22",
pages = "18-24",
year = "2010",
}
38
@inbook{UEK:2168303199,
author = "Guzdek Agnieszka",
title = "Ocena zawartości kadmu w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi",
booktitle = "Problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny",
pages = "140-142",
adress = "Płock",
publisher = "Politechnika Warszawska. Instytut Budownictwa w Płocku",
year = "2009",
isbn = "978-83-925264-8-3",
}
39
@article{UEK:2168303127,
author = "Mundała Paweł and Guzdek Agnieszka",
title = "Sposoby myślenia przyrodnika podczas wykonywania oceny oddziaływania autostrady na środowisko",
journal = "Magazyn Autostrady",
number = "5",
pages = "119-122",
year = "2009",
}
40
@misc{UEK:2168303211,
author = "Guzdek Agnieszka and Guzdek Paweł",
title = "Ocena zawartości ołowiu w miąższu bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum) uprawianego na terenie trzebińskiej anomalii geochemicznej",
booktitle = "I Międzynarodowa Sesja Kół Naukowych, Kraków, maj 2009",
pages = "103",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego",
year = "2009",
}
41
@misc{UEK:2168303223,
author = "Guzdek Agnieszka and Guzdek Paweł",
title = "Ocena zawartości kadmu w miąższu bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum) uprawianego na terenie trzebińskiej anomalii geochemicznej",
booktitle = "XIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, XXVI Sejmik SKN, Wrocław, 14-15 maja 2009",
pages = "224",
adress = "Wrocław",
publisher = "Dział Spraw Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego",
year = "2009",
isbn = "978-83-86520-07-7",
}
42
@inbook{UEK:2168303189,
author = "Guzdek Agnieszka",
title = "Ocena zawartości ołowiu w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi",
booktitle = "Problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny",
pages = "115-118",
adress = "Płock",
publisher = "Koło Naukowe Inżynierii Środowiska. Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska",
year = "2008",
isbn = "978-83-925264-4-5",
}
43
@misc{UEK:2168303241,
author = "Guzdek Agnieszka",
title = "Ocena zawartości kadmu i cynku w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi na przykładzie Trzebini",
booktitle = "Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych, Kraków, maj 2008",
pages = "79-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Rolniczy",
year = "2008",
}
44
@article{UEK:2168303253,
author = "Mundała Paweł and Szwalec Artur and Guzdek Agnieszka",
title = "Dyskusja możliwych losów dwóch rodzin bobra europejskiego z Czarnej Rzeczki zagrożonych budową autostrady A4",
journal = "Problemy Ekologii",
number = "R. 12, 5 (71)",
pages = "255-259",
year = "2008",
}
45
@misc{UEK:2168303229,
author = "Guzdek Agnieszka",
title = "Ocena zawartości kadmu i ołowiu w mięsie i podrobach kur hodowanych w rejonie silnie zanieczyszczonym : (gmina Trzebinia)",
booktitle = "Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych, Kraków, 2007",
pages = "82",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Rolnicza",
year = "2007",
}
46
@inbook{UEK:2168303151,
author = "Guzdek Agnieszka and Petryk Piotr and Mundała Paweł",
title = "Dyskusja możliwych losów bobra europejskiego (Castor fiber) z Czarnej Rzeki : (zlewnia Wisłoki)",
booktitle = "Środowiskowe aspekty melioracji wodnych",
pages = "77-82",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu",
year = "2007",
isbn = "978-83-60574-05-8",
}
47
@misc{UEK:2168303235,
author = "Guzdek Agnieszka",
title = "Określenie zawartości metali ciężkich (Cd, Cu, Zn, Pb) w wybranych roślinach w gminie Trzebinia",
booktitle = "Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych, Kraków, czerwiec 2006",
pages = "109-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Rolnicza",
year = "2006",
}