Publications of the selected author

1

Title:
Społeczne postrzeganie rozwoju zabudowy w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie = Social Perception of Building Development in Ojców National Park and Its Buffer Zone
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018) , s. 344-355. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333903
article
See main document
2

Author:
Title:
Polityka krajobrazu kulturowego Krakowa w procesie kształtowania funkcjonalności miasta
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 116-124
ISBN:
978-83-7252-764-6
Nr:
2168328087
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce szansą ochrony terenów zielonych - prawda czy fikcja? = Loca Physical Plans in Poland : Opportunities for Green Area Protection : True or False?
Source:
Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. T. 4, Dziedzictwo kulturowe i wartości przyrodnicze w planowaniu przestrzennym : wybrane przykłady = New Ideas in Planning for Territorial Development. Vol. 4, ^The Cultural Heritage and Environmental Values in Spatial Planning : Case Study / red. Elżbieta Węcławska-Bilska - Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2017, s. 47-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Seria Architektura)
Nr:
2168315071
chapter in monograph
4

Title:
Wiejskie układy przestrzenno-funkcjonalne i kompozycyjne jako zalążki centrów lokalnych KrOF-U = Spatial-Functional and Composition Integrated Rural Systems as the Seeds of Local Centers in the Cracow`s Functional Urban Area (KrOF)
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017) , s. 382-399. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168315157
article
See main document
5

Title:
Rola przedmiotów projektowych w systemie kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna = The Role of Planning and Design Subjects in the Education System in the Field of Spatial Economy
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Tadeusz KUDŁACZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA. - z. 260 (2016) , s. 130-144. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168308683
article
See main document
6

Author:
Title:
Landscape Planning as an Element of Spatial Planning in the Sustainable Development of Berlin = Planowanie krajobrazu jako element planowania przestrzennego w zrównoważonym rozwoju Berlina
Source:
Przestrzeń i FORMa = space & FORM. - nr 28 (2016) , s. 239-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168315063
article
7

Author:
Klimczak Laura , Łasocha Marceli
Title:
Ochrona przestrzeni sacrum w zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Krakowa
Source:
Kalwaria Pacławska : człowiek i krajobraz / red. nauk. Agata Gajdek, Andrzej Bobiec, Agata Ćwik, Tomasz Olbrycht, Małgorzata Pociask, Anna Sołtysik - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2015, s. 77-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7996-207-5
Nr:
2168300307
chapter in monograph
8

Author:
Title:
Nowe narzędzia ochrony krajobrazu - zarys zmian legislacyjnych w projekcie tzw. ustawy o ochronie krajobrazu = New Landscape Protection Instruments : an Outline of the Bill of Amendments of the Polish Landscape Protection Law
Source:
Przestrzeń i FORMa. - nr 21 (2014) , s. 443-462. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168300303
article
1
Społeczne postrzeganie rozwoju zabudowy w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie = Social Perception of Building Development in Ojców National Park and Its Buffer Zone / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Laura KOCHEL // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 344-355. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128658/edition/112244/content. - ISSN 0079-3493
2
Polityka krajobrazu kulturowego Krakowa w procesie kształtowania funkcjonalności miasta / Laura KOCHEL // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. - S. 116-124. - ISBN 978-83-7252-764-6
3
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce szansą ochrony terenów zielonych - prawda czy fikcja? = Loca Physical Plans in Poland : Opportunities for Green Area Protection : True or False? / Laura KLIMCZAK // W: Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. T. 4, Dziedzictwo kulturowe i wartości przyrodnicze w planowaniu przestrzennym : wybrane przykłady = New Ideas in Planning for Territorial Development. Vol. 4, ^The Cultural Heritage and Environmental Values in Spatial Planning : Case Study / red. Elżbieta Węcławska-Bilska. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2017. - (Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ISSN 0860-097X ; 548. Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Seria Architektura). - S. 47-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
4
Wiejskie układy przestrzenno-funkcjonalne i kompozycyjne jako zalążki centrów lokalnych KrOF-U = Spatial-Functional and Composition Integrated Rural Systems as the Seeds of Local Centers in the Cracow`s Functional Urban Area (KrOF) / Dorota JOPEK, Laura KLIMCZAK // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017), s. 382-399. - Summ.. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/103133/PDF/36_Jopek___.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3507
5
Rola przedmiotów projektowych w systemie kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna = The Role of Planning and Design Subjects in the Education System in the Field of Spatial Economy / Dorota JOPEK, Laura KLIMCZAK // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Tadeusz KUDŁACZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA. - z. 260 (2016), s. 130-144. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/96219/edition/82969/content. - ISSN 0079-3493
6
Landscape Planning as an Element of Spatial Planning in the Sustainable Development of Berlin = Planowanie krajobrazu jako element planowania przestrzennego w zrównoważonym rozwoju Berlina / Laura Klimczak // Przestrzeń i FORMa = space & FORM. - nr 28 (2016), s. 239-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://www.pif.zut.edu.pl//images/pdf/pif%2028_pdf/DOI%2010_21005%20pif_2016_28_D-03_Klimczak.pdf. - ISSN 1895-3247
7
Ochrona przestrzeni sacrum w zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Krakowa / Laura Klimczak, Marceli Łasocha // W: Kalwaria Pacławska : człowiek i krajobraz / red. nauk. Agata Gajdek, Andrzej Bobiec, Agata Ćwik, Tomasz Olbrycht, Małgorzata Pociask, Anna Sołtysik. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. - S. 77-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7996-207-5
8
Nowe narzędzia ochrony krajobrazu - zarys zmian legislacyjnych w projekcie tzw. ustawy o ochronie krajobrazu = New Landscape Protection Instruments : an Outline of the Bill of Amendments of the Polish Landscape Protection Law / Laura Klimczak // Przestrzeń i FORMa. - nr 21 (2014), s. 443-462. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://www.pif.zut.edu.pl/pif-21_pdf/D-05_PiF21_Klimczak.pdf. - ISSN 1895-3247
1
Zawilińska B., Kochel L., (2018), Społeczne postrzeganie rozwoju zabudowy w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 344-355; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128658/edition/112244/content
2
Kochel L., (2018), Polityka krajobrazu kulturowego Krakowa w procesie kształtowania funkcjonalności miasta. [W:] Kudłacz T., Musiał-Malago' M. (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 116-124.
3
Klimczak L., (2017), Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce szansą ochrony terenów zielonych - prawda czy fikcja?. [W:] Węcławska-Bilska E. (red.), Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego, T. 4, Dziedzictwo kulturowe i wartości przyrodnicze w planowaniu przestrzennym : wybrane przykłady (Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; 548), Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, s. 47-70.
4
Jopek D., Klimczak L., (2017), Wiejskie układy przestrzenno-funkcjonalne i kompozycyjne jako zalążki centrów lokalnych KrOF-U, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 174, s. 382-399; http://journals.pan.pl/Content/103133/PDF/36_Jopek___.pdf?handler=pdf
5
Jopek D., Klimczak L., (2016), Rola przedmiotów projektowych w systemie kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 260, s. 130-144; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/96219/edition/82969/content
6
Klimczak L., (2016), Landscape Planning as an Element of Spatial Planning in the Sustainable Development of Berlin, "Przestrzeń i FORMa", nr 28, s. 239-252; http://www.pif.zut.edu.pl//images/pdf/pif%2028_pdf/DOI%2010_21005%20pif_2016_28_D-03_Klimczak.pdf
7
Klimczak L., Łasocha M., (2015), Ochrona przestrzeni sacrum w zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Krakowa. [W:] Gajdek A., Bobiec A., Ćwik A., Olbrycht T., Pociask M., Sołtysik A. (red.), Kalwaria Pacławska : człowiek i krajobraz, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 77-90.
8
Klimczak L., (2014), Nowe narzędzia ochrony krajobrazu - zarys zmian legislacyjnych w projekcie tzw. ustawy o ochronie krajobrazu, "Przestrzeń i FORMa", nr 21, s. 443-462; http://www.pif.zut.edu.pl/pif-21_pdf/D-05_PiF21_Klimczak.pdf
1
@article{UEK:2168333903,
author = "Zawilińska Bernadetta and Kochel Laura",
title = "Społeczne postrzeganie rozwoju zabudowy w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "344-355",
year = "2018",
}
2
@inbook{UEK:2168328087,
author = "Kochel Laura",
title = "Polityka krajobrazu kulturowego Krakowa w procesie kształtowania funkcjonalności miasta",
booktitle = "Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "116-124",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-764-6",
}
3
@inbook{UEK:2168315071,
author = "Klimczak Laura",
title = "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce szansą ochrony terenów zielonych - prawda czy fikcja?",
booktitle = "Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. T. 4, Dziedzictwo kulturowe i wartości przyrodnicze w planowaniu przestrzennym : wybrane przykłady",
pages = "47-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki",
year = "2017",
issn = "",
}
4
@article{UEK:2168315157,
author = "Jopek Dorota and Klimczak Laura",
title = "Wiejskie układy przestrzenno-funkcjonalne i kompozycyjne jako zalążki centrów lokalnych KrOF-U",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 174",
pages = "382-399",
year = "2017",
}
5
@article{UEK:2168308683,
author = "Jopek Dorota and Klimczak Laura",
title = "Rola przedmiotów projektowych w systemie kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 260",
pages = "130-144",
year = "2016",
}
6
@article{UEK:2168315063,
author = "Klimczak Laura",
title = "Landscape Planning as an Element of Spatial Planning in the Sustainable Development of Berlin",
journal = "Przestrzeń i FORMa",
number = "28",
pages = "239-252",
year = "2016",
}
7
@inbook{UEK:2168300307,
author = "Klimczak Laura and Łasocha Marceli",
title = "Ochrona przestrzeni sacrum w zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Krakowa",
booktitle = "Kalwaria Pacławska : człowiek i krajobraz",
pages = "77-90",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2015",
isbn = "978-83-7996-207-5",
}
8
@article{UEK:2168300303,
author = "Klimczak Laura",
title = "Nowe narzędzia ochrony krajobrazu - zarys zmian legislacyjnych w projekcie tzw. ustawy o ochronie krajobrazu",
journal = "Przestrzeń i FORMa",
number = "21",
pages = "443-462",
year = "2014",
}