Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Management Control over Financial Reporting in the Local Government - Selected Issues
Source:
International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. - vol. 8, iss. 1.1 (2019) , s. 12-16. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168334393
article
2

Author:
Title:
Wniosek o ukaranie
Source:
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg - 3. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 1341-1346
Series:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-8158-037-3
Nr:
2168332873
chapter in monograph
3

Author:
Winiarz Mateusz , Bitner Michał , Mikos-Sitek Agnieszka , Sołtyk Piotr , Rotter Anna , Cieślak Rafał , Robaczyński Wojciech , Kot Janusz
Title:
Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Source:
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg - 3. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 940-1148
Series:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-8158-037-3
Nr:
2168332871
chapter in monograph
4

Author:
Jakóbik Krzysztof , Owsiak Katarzyna , Peter-Bombik Katarzyna , Sołtyk Piotr , Surówka Krzysztof , Winiarz Mateusz
Title:
Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2018 : V Europejski Kongres Samorządów
Publisher address:
Warszawa: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 2019
Physical description:
76 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168334043
report
5

Author:
Title:
Zarządzanie ryzykiem w administracji samorządowej według badań empirycznych = Risk Management in Self-Government Administration According to Empirical Research
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 532 (2018) , s. 325-336. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168333215
article
6

Author:
Conference:
21st Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment, Brno, Czechy, od 2018-03-22 do 2018-03-23
Title:
Procedures of Internal Audit in Local Government Units - Selected Empirical Research Results
Source:
Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings / eds. Svatopluk Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová - Brno: Mendel University, 2018, s. 619-625. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7509-561-9
Access mode:
Nr:
2168327185
chapter in conference materials
7

Author:
Title:
Wybrane instrumenty wspomagające proces doskonalenia zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Selected Supporting Instruments the Process of Development of Financial Management of Local Government Entities in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 358 (2018) , s. 221-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168330221
article
8

Author:
Jakóbik Krzysztof , Kot Janusz , Owsiak Katarzyna , Peter-Bombik Katarzyna , Sołtyk Piotr , Surówka Krzysztof , Winiarz Mateusz
Title:
Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2016 : IV Europejski Kongres Samorządów
Publisher address:
Warszawa: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 2018
Physical description:
88 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168325157
report
9

Author:
Conference:
5th International Scientific Conference on "Modern Economics", Vigo, Hiszpania, od 2018-05-14 do 2018-05-16
Title:
The Evaluation of Performance of an Audit Committee in the System of Financial Control of Local Government Units
Source:
Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics / eds. Norbert Grünwald, Małgorzata Zakrzewska - Wismar: University of Wismar, 2018, s. 202-209. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This publication was financed from the funds allocated to the Faculty of Finance and Law of the Cracow University of Economics under the subsidy for maintaining the research potential
ISBN:
978-3-942100-56-4
Access mode:
Nr:
2168327683
chapter in conference materials
10

Title:
Dysfunkcje w obszarze dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury = Dysfunctions in the Area of Entity-based Grants for Self-government Cultural Institutions
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 11 (335) (2018) , s. 52-67. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168328953
article
11

Author:
Title:
Realizacja postulatów kontroli zarządczej w doskonaleniu jednostek samorządu terytorialnego - wstępne wyniki badań ankietowych = Implementation of Management Controls in Controlling the Territorial Government - Initial Results of Research
Source:
Optimum : Economic Studies = Optimum : studia ekonomiczne. - nr 2 (92) (2018) , s. 123-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168330381
article
12

Author:
Title:
Operatywność kontroli zarządczej w kontekście redukcji ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych = Operational Capabilities of Internal Control in the Context of Reducing the Risk of Breaching Public Finance Discipline
Source:
Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych / red. Marcin Smaga i Mateusz Winiarz - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 127-142. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-949266-4-9
Nr:
2168332875
chapter in monograph
13

Title:
Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce = The Role of Local Government Units in Financing Tasks in the Scope of Culture and Protection of National Heritage in Poland
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 56 (4) (2018) , s. 369-383. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331327
article
See main document
14

Author:
Title:
Elementy kontroli zarządczej przedmiotem samooceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego = Elements of Management Control Subject of Self-management of Financial Economy of Local Self-government Units
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 521 (2018) , s. 163-173. - Tytuł numeru: Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328047
article
15

Author:
Title:
Komisja rewizyjna jako element kontroli wewnętrznej w samorządzie terytorialnym = Audit Committee as an Element of Internal Control in Territorial Self-government
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 5 (329) (2018) , s. 9-20. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324735
article
16

Author:
Title:
Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych = The Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 175-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168326323
article
17

Author:
Title:
Transfery finansowane z budżetu państwa na ochronę zabytków w Polsce = Transfers Financed from the State Budget for the Protection of Monuments in Poland
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2) (2018) , s. 324-335. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168325959
article
See main document
18

Author:
Title:
Wniosek o ukaranie
Source:
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 1306-1311 - Bibliogr.
Series:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-8757-4
Nr:
2168312013
chapter in monograph
19

Author:
Title:
Kontrola zarządcza jako instrument nowoczesnego zarządzania w samorządzie terytorialnym = Management Control as an Instrument of Modern Management in Local Government
Source:
Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy : problemy i dylematy / red. Marian Żukowski - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2017, s. 299-313. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-375-1
Nr:
2168313739
chapter in monograph
20

Author:
Sołtyk Piotr , Walczak Piotr
Title:
Jednostki sektora finansów publicznych
Source:
Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 53-95
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Ustawy w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8100-3
Nr:
2168318943
chapter in monograph
21

Author:
Title:
Problematyka oceny działalności audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle postulatów standardów zawodowych = Issues of Assessing the Internal Audit Activity at Local Authority Units in the Light of the Postulates of Professional Standards
Source:
Finanse Komunalne. - nr 12 (227) (2017) , s. 64-74. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168320859
article
22

Author:
Title:
Uwarunkowania efektywności systemu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego = Conditionality of the System of Control of the Financial Economy of Selfgovernment Units
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 3 (2017) , s. 381-393. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323799
article
23

Author:
Title:
Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem w samorządzie terytorialnym
Source:
Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa / red. nauk. Marek Kunasz - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017, s. 99-109. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Procesami w Teorii i Praktyce ; z. nr 9)
ISBN:
978-83-7867-752-9
Nr:
2168322985
chapter in monograph
24

Author:
Title:
Determinanty działania kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego - wyniki badań empirycznych = Determinants of Management Control Activities in Selected Local Government Units in the Świętokrzyskie Province - the Results of Empirical Research
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 49(1) (2017) , s. 335-347. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312547
article
See main document
25

Author:
Borowiec Leszek , Sołtyk Piotr , Ługowski Maciej
Title:
Kontrola zarządcza : efektywność i etyka w sektorze publicznym
Publisher address:
Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2017
Physical description:
138 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7790-465-7 ; 978-83-7790-466-4
Nr:
2168316693
monograph
26

Author:
Walczak Piotr , Sołtyk Piotr , Lachiewicz Wojciech
Title:
Przepisy ogólne
Source:
Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 5-22
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Ustawy w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8100-3
Nr:
2168318931
chapter in monograph
27

Author:
Title:
Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego = Selected Problems of Risk Management in the Activity of Local Government Units
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 485 (2017) , s. 418-429. - Tytuł numeru: Relacje fiskalne państwo - samorząd terytorialny - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168320237
article
28

Author:
Winiarz Mateusz , Bitner Michał , Mikos-Sitek Agnieszka , Sołtyk Piotr , Rotter Anna , Cieślak Rafał , Robaczyński Wojciech , Kot Janusz
Title:
Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Source:
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 941-1128 - Bibliogr.
Series:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-8757-4
Nr:
2168312019
chapter in monograph
29

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline = Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 124-125. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336787
varia
30

Author:
Title:
Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych = Internal Audit Consulting Services in Local Government According to Surveys
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (87), cz. 1 (2017) , s. 43-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168319043
article
31

Author:
Title:
Kary związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jako instrument optymalizacji procesów gospodarowania środkami pieniężnymi samorządu terytorialnego : (na przykładzie RIO w Kielcach) = Penalties Related to Cases of Violation of Public Finance Discipline as an Instrument of Improving Management of the Funds of Local Government Unit : (on the Example of the Regional Audit Chamber in Kielce)
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 51, nr 5 (2017) , s. 305-313. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168320853
article
32

Author:
Title:
Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą
Source:
Finanse Publiczne. - nr 5 (114) (2016) , s. 29-31
Nr:
2168305583
unreviewed article
33

Author:
Dębowska-Sołtyk Monika , Sołtyk Piotr
Title:
Czy możliwe jest finansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w formie dotacji?
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (51) (2016) , s. 47-48
Nr:
2168305173
unreviewed article
34

Author:
Sołtyk Piotr , Dębowska-Sołtyk Monika
Title:
Finanse samorządowe
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2016
Physical description:
292, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-002-6
Nr:
2168308635
monograph
35

Author:
Conference:
XVII konferencja naukowa "Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej", Szczecin, Polska, od 2016-10-03 do 2016-10-04
Title:
Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego - założenia organizacyjne = The Process of Inventory in the Local Government Unit Subject to an Assessment of the Internal Audit - Organizational Assumptions
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (84), cz. 1 (2016) , s. 215-228. - Tytuł numeru: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308639
article
36

Author:
Title:
The Legal Consequences of the Cessation of Internal Audit in Local Government = Konsekwencje prawne zaniechania prowadzenia audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym
Source:
Przegląd Prawno-Ekonomiczny = Review of Law, Business & Economics. - nr 34 (1) (2016) , s. 189-196. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168307595
article
37

Author:
Title:
Nierówności finansowe wykonania budżetów na przykładzie powiatów grodzkich i ziemskich = Financial Inequality for the Implementation of the Budgets for Example Districts and Earthly
Source:
Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój. T. 3 / red. Marian Kozaczka - Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, 2016, s. 141-168. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61307-39-6
Nr:
2168309617
chapter in monograph
38

Author:
Title:
Wydatkowanie środków na promocję
Source:
Finanse Publiczne. - nr 2 (111) (2016) , s. 59-60
Nr:
2168303731
unreviewed article
39

Author:
Title:
Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi w ewidencji księgowej - jako przesłanka naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 3 (53) (2016) , s. 27-29. - Streszcz.
Nr:
2168305745
unreviewed article
40

Author:
Title:
Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych w kontekście poprawy zarządzania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego = Regional Chambers of Accounts within Their Authority Empowered the Provisions of the Constitution Carry out Checks on the Financial Management of Local Government Ensuring Compliance Proceedings in Accordance with the Law
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 48 (4) (2016) , s. 360-377. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310567
article
See main document
41

Author:
Title:
Problematyka rezerw w budżecie samorządowym - wybrane zagadnienia z orzecznictwa
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 9 (59) (2016) , s. 19-22. - Streszcz.
Nr:
2168309425
unreviewed article
42

Author:
Sołtyk Piotr , Springer Beata , Kmak Małgorzata
Title:
Aktualne problemy samorządu terytorialnego w Polsce
Publisher address:
Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2016
Physical description:
114, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7790-411-4 ; 978-83-7790-412-1
Nr:
2168308649
monograph
43

Author:
Title:
Nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego ujawniane przez regionalne izby obrachunkowe - analiza za lata 2006-2014 = Irregularities in the Financial Management of Local Government Units Disclosed by the Regional Chambers of Audit - Analysis for the Years 2006-2014
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016) , s. 51-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168311845
article
44

Author:
Title:
Audyt wewnętrzny w ocenie systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia = Internal Audit in the Assessment of the System of the Managerial Control in the Local Self-government Unit - Chosen Issues
Source:
Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną : teoria i praktyka / red. nauk. Barbara Lubas, Dominik Hryszkiewicz, Małgorzata Borowik - Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2016, s. 123-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7462-514-2 ; 978-83-7462-515-9
Nr:
2168308633
chapter in monograph
45

Author:
Title:
System zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem oceny audytu wewnętrznego - wątpliwości interpretacyjne = Information Security Management System in the Local Authority unit as the Subject of Internal Audit Assessment - Doubts in Interpretation
Source:
Finanse Komunalne. - R. 23, nr 1-2 (204-205) (2016) , s. 126-133. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168303729
article
46

Author:
Title:
Niezależność audytora wewnętrznego w samorządzie terytorialnym - wstępne wyniki badań empirycznych = Internal Auditor Independence in Local Government - Preliminary Results Empirical
Source:
Dylematy i perspektywy rozwoju rachunkowości i podatków = Dilemmas and Perspectives for the Development of Accounting and Taxation / red. Zbigniew Drewniak, Piotr Majewski, Rafał Płókarz, Andrzej Tokarski - Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 2016, s. 49-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografie i Opracowania Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu ; nr 8)
ISBN:
978-83-943316-6-5
Nr:
2168310371
chapter in monograph
47

Author:
Title:
Planowanie pracy audytora wewnętrznego
Source:
Wspólnota. - nr 1 (1189) (2016) , s. 40-41
Nr:
2168305185
unreviewed article
48

Author:
Title:
Standardy zawodowe w działalności audytu wewnętrznego - wybrane zagadnienia = Professional Standards in the Activities of the Internal Audit - Selected Issues
Source:
Finanse Komunalne. - R. 23, nr 4 (207) (2016) , s. 58-66. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168305155
article
49

Author:
Title:
Szacowanie ryzyka w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na potrzeby audytu wewnętrznego - wybrane aspekty praktyczne
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 4 (54) (2016) , s. 27-30. - Streszcz.
Nr:
2168306879
unreviewed article
50

Author:
Title:
Dokumenty wytworzone przez audyt wewnętrzny a informacja publiczna : istota audytu wewnętrznego
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (39) (2015) , s. 40-41. - Streszcz.
Nr:
2168314271
unreviewed article
51

Author:
Title:
Gospodarka finansowa gminy - kryteria kontroli
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 5 (43) (2015) , s. 14-17. - Streszcz.
Nr:
2168314273
unreviewed article
52

Author:
Title:
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem audytu wewnętrznego = Violating Public Finance Discipline in the Local Government Unit as the Object of Internal Audit
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 76, t.2 (2015) , s. 133-141. - Tytuł numeru: Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 864)
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168297827
article
53

Author:
Title:
Dotacja przeznaczona na zwrot poniesionych wydatków
Source:
Finanse Publiczne. - nr 12 (109) (2015) , s. 43-44
Nr:
2168304299
unreviewed article
54

Author:
Title:
Założenia organizacyjne audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych jednostki samorządu terytorialnego = Organizational Assumptions of the Internal Audit of Accounts of Local Authority Units
Source:
Finanse Komunalne. - R. 22, nr 6 (197) (2015) , s. 63-72. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168309151
article
55

Author:
Title:
Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi - dobre praktyki
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (49) (2015) , s. 11-13. - Streszcz.
Nr:
2168314399
unreviewed article
56

Author:
Title:
Czas na inwentaryzację składników aktywów i pasywów - wybrane zagadnienia
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (48) (2015) , s. 43-45. - Streszcz.
Nr:
2168314395
unreviewed article
57

Author:
Title:
Niezgodności przy zawieraniu umów dotacji celowej
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (44) (2015) , s. 45-47. - Streszcz.
Nr:
2168314383
unreviewed article
58

Author:
Title:
Kontrola zarządcza w realizacji zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (49) (2015) , s. 46-49. - Streszcz.
Nr:
2168314403
unreviewed article
59

Author:
Title:
Zmiana systemu finansowo-księgowego w trakcie roku budżetowego - wybrane zagadnienia
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (50) (2015) , s. 42-43
Nr:
2168304309
unreviewed article
60

Author:
Dębowska-Sołtyk Monika , Sołtyk Piotr
Title:
Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi = Penalties for a Breach of Financial Discipline in Public Finance as a Result of a Dysfunction in the Management of Public Funds
Source:
Finanse Komunalne. - R. 22, nr 5 (196) (2015) , s. 41-53. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168309169
article
61

Author:
Title:
Rola dyscypliny finansów publicznych w racjonalnym gospodarowaniu środkami pieniężnymi JST
Source:
Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015, s. 31-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-87897-12-3
Nr:
2168311159
chapter in monograph
See main document
62

Author:
Title:
Kontrola zarządcza w realizacji zadań użyteczności publicznych
Source:
Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015, s. 93-107 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-87897-12-3
Nr:
2168311163
chapter in monograph
See main document
63

Author:
Title:
Problematyka audytu wewnętrznego w sektorze publicznym - wybrane zagadnienia
Source:
Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015, s. 109-134 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-87897-12-3
Nr:
2168311167
chapter in monograph
See main document
64

Author:
Title:
Prezentacja rocznych wyników pracy audytu wewnętrznego
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (27) (2014) , s. 30-34. - Streszcz.
Nr:
2168314163
unreviewed article
65

Author:
Title:
Usługodawca zewnętrzny audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego = External Provider of Internal Audit Services at Local Authority Units
Source:
Finanse Komunalne. - R. 21, nr 4 (183) (2014) , s. 45-51. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168309197
article
66

Author:
Title:
Czynniki warunkujące skuteczne zarządzanie ryzykiem w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego = Factors Influencing Effective Risk Management in the Financial Management of Local Government Units
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (40) (2014) , s. 258-268. - Tytuł numeru: Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168297455
article
See main document
67

Author:
Title:
System kontroli zarządczej w obszarze zabezpieczenia danych w strukturze rachunkowości = Management Control System for Data Security in the Structure of Accounting
Source:
Finanse Komunalne. - R. 21, nr 11 (190) (2014) , s. 57-64. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168309189
article
68

Author:
Title:
Mechanizmy kontroli redukujące ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z rozliczaniem dotacji
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (32) (2014) , s. 20-25. - Streszcz.
Nr:
2168314177
unreviewed article
69

Author:
Title:
Samoocena systemu rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej = Self-Assessment of the Accounting System in a Unit of Local Government - as an Element of Management Control
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 72 (2014) , s. 185-194. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w praktyce - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 833)
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168297451
article
70

Author:
Title:
Kontrowersje wokół znaczenia finansowania oświetlenia przez gminy przestrzeni publicznej
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (36) (2014) , s. 24-27. - Streszcz.
Nr:
2168314181
unreviewed article
71

Author:
Title:
Wydzielony rachunek dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych - wybrane aspekty
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (37) (2014) , s. 21-24. - Streszcz.
Nr:
2168314239
unreviewed article
72

Author:
Title:
Planowanie w systemie zarządzania ryzykiem - ujęcie praktyczne
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (38) (2014) , s. 30-33. - Streszcz.
Nr:
2168314261
unreviewed article
73

Author:
Title:
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej w jednostkach samorządowych
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 8 (34) (2014) , s. 36-40. - Streszcz.
Nr:
2168314179
unreviewed article
74

Author:
Title:
Opłata za zajęcie pasa drogowego w gminach - wybrane zagadnienia
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 2 (28) (2014) , s. 24-27. - Streszcz.
Nr:
2168314165
unreviewed article
75

Author:
Bieniaszewska Aleksandra , Cellary Mieczysława , Culepa Michał , Dębowska-Sołtyk Monika , Dragon Grzegorz , Drzewiecka Ewa , Dzięgiel-Matras Agata , Jakacka Beata , Jurewicz Daniel , Kisielewska Justyna , Kopyść Anna , Lachiewicz Wojciech , Lenart Bożena , Lipiec-Warzecha Ludmiła , Majchrzak Marcin , Nałęcz Maciej , Olejniczak Anna , Piasny Beata , Pukaluk Jacek , Rotkiewicz Marek , Sadlik Ryszard , Sławińska-Tomtała Ewa , Sołtyk Piotr , Świderek Izabela , Torbe Joanna , Trzpioła Katarzyna , Tymorek Krystyna , Wajda Paweł , Walczak Piotr , Wieczorek Piotr , Wołczak Barbara , Wołoszyn-Kądziołka Dorota , Wrońska-Zblewska Katarzyna , Ziarno Jakub
Title:
Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w systemie kontroli zarządczej - pytania i odpowiedzi
Redaktor:
, Dębowska-Sołtyk Monika
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Physical description:
XVIII, 361 s.; 24 cm
Series:
(Beck Info Biznes - Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków)
Notes:
Na okł.: Dotacje budżetowe, działalność jednostek organizacyjnych, ocena ryzyka, mechanizmy kontroli, gospodarowanie odpadami komunalnymi.,
ISBN:
978-83-255-5991-5 ; 978-83-255-5992-2
Nr:
2168299129
book
76

Author:
Title:
Inwentaryzacja - czas na systemowe przygotowania do konfrontacji stanu księgowego z obrazem faktycznym
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (25) (2013) , s. 37-40. - Streszcz.
Nr:
2168314159
unreviewed article
77

Author:
Title:
Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych : projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013
Physical description:
XVI, 316 s.: il.; 24 cm
Series:
(Beck Info Biznes - Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków)
ISBN:
978-83-255-5384-5 ; 978-83-255-5385-2
Nr:
2168299217
monograph
78

Author:
Title:
Informacja jako użyteczny produkt sprawozdawczości półrocznej jst
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 7 (21) (2013) , s. 39-42. - Streszcz.
Nr:
2168314105
unreviewed article
79

Author:
Title:
Roczny plan audytu wewnętrznego - proces sporządzania w ujęciu praktycznym
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (26) (2013) , s. 40-43. - Streszcz.
Nr:
2168314161
unreviewed article
80

Author:
Title:
Główny księgowy w systemie kontroli zarządczej - rola i funkcje
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (24) (2013) , s. 42-45. - Streszcz.
Nr:
2168314139
unreviewed article
81

Author:
Title:
Kilka refleksji o kontroli zarządczej
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 5 (19) (2013) , s. 42-45. - Streszcz.
Nr:
2168314097
unreviewed article
82

Author:
Title:
Wiarygodność sprawozdań finansowych jako cel kontroli zarządczej = The Credibility of the Reports as a Goal of Management Control
Source:
Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce / red. nauk. Kazimiera Winiarska - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013, s. 94-108. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (948) 874)
ISBN:
978-83-7241-935-4
Nr:
2168297469
chapter in monograph
83

Author:
Title:
Zadłużenie miast na prawach powiatu - analiza wstępna = Debt Cities and Towns - Preliminary Analysis
Source:
Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój / red. Tomasz Dziechciarz, Anna Krawczyk-Sawicka - Stalowa Wola: [Tomasz Dziechciarz], 2013, s. 49-66. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937889-0-3
Nr:
2168309273
chapter in monograph
84

Author:
Title:
Dysfunkcje systemu kontroli zarządczej skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 9 (23) (2013) , s. 35-38. - Streszcz.
Nr:
2168314137
unreviewed article
85

Author:
Title:
Uwiarygodnienie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w absolutorium komunalnym
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 8 (22) (2013) , s. 40-43. - Streszcz.
Nr:
2168314133
unreviewed article
86

Author:
Title:
Sprawozdanie finansowe w procedurze absolutorium komunalnego
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (20) (2013) , s. 27-31. - Streszcz.
Nr:
2168314099
unreviewed article
87

Author:
Title:
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle ustaleń kontroli NIK = The Functioning of Management Control in Local Authority Units in the Light of the Findings of the Supreme Chamber of Audit
Source:
Finanse Komunalne. - R. 20, nr 6 (173) (2013) , s. 55-66. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168309211
article
88

Author:
Title:
Gospodarka finansowa związków międzygminnych - wybrane zagadnienia = Financial Management of the Relationship between Community - Selected Aspects
Source:
Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu = Local Economy Development by Region / red. Paweł Dziekański - Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, 2012, s. 30-50. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89466-45-7
Nr:
2168309285
chapter in monograph
89

Author:
Title:
Niezależność organizacyjna audytu wewnętrznego w samorządzie
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (8) (2012) , s. 27-28. - Streszcz.
Nr:
2168313815
unreviewed article
90

Author:
Title:
Komórki audytu wewnętrznego na wysokim szczeblu
Source:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 113 (3251) (13 czerwca) (2012) , s. C3
Nr:
2168314405
unreviewed article
91

Author:
Dębowska-Sołtyk Monika , Sołtyk Piotr
Title:
Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego = Settlement of a Special Purpose Grant Awarded from the Municipality's Budget for Tasks Contracted to Entities from Outside the Public Finance Sector as the Subject of an Internal Audit Assessment
Source:
Finanse Komunalne. - R. 19, nr 10 (165) (2012) , s. 55-64. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168309257
article
92

Author:
Title:
Burmistrz decyduje o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego
Source:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 197 (3335) (10 października) (2012) , s. C10
Nr:
2168314407
unreviewed article
93

Author:
Title:
Formy prawno-organizacyjne samorządowych jednostek sektora finansów publicznych - nowe regulacje
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 2 (2011) , s. 19-25. - Streszcz.
Nr:
2168313809
unreviewed article
94

Author:
Title:
Wydatki niewygasające w samorządach
Source:
Wspólnota. - nr 25 (1031) (2011) , s. 51-53
Nr:
2168313795
unreviewed article
95

Author:
Title:
Zmiany w audycie wewnętrznym w świetle najnowszych zmian w ustawie o finansach publicznych
Source:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (2011) , s. 9-13. - Streszcz.
Nr:
2168313807
unreviewed article
96

Author:
Title:
Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w opinii kierownictwa jednostki samorządu terytorialnego = The Functioning of the Internal Audit in the Opinion of Local Authority Management
Source:
Finanse Komunalne. - R. 17, nr 12 (143) (2010) , s. 59-72. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168309265
article
97

Author:
Title:
Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach
Source:
Wspólnota. - nr 9 (963) (2010) , s. 50-52. - Streszcz.
Nr:
2168329083
unreviewed article
98

Author:
Title:
Audyt wewnętrzny w systemie identyfikacji ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego
Source:
Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych / red.: Jan Głuchowski, Alicja Pomorska, Jolanta Szołno-Koguc - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2009, s. 379-390
ISBN:
978-83-7363-792-4
Nr:
2168314741
chapter in monograph
99

Author:
Title:
Dualizm audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce - wstępne wyniki badań = The Dualism of Internal Audit in Individuals of Territorial Council in Poland - the Preliminary Results of Investigations
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 16 (2009) , s. 71-83. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 564)
Access mode:
Nr:
2168309283
article
100

Author:
Title:
Zarządzanie ryzykiem w samorządach
Source:
Wspólnota. - nr 7 (909) (2009) , s. 50-51. - Streszcz.
Nr:
2168329093
unreviewed article
101

Author:
Title:
Zarządzanie ryzykiem jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego
Source:
Finanse Komunalne. - R. 16, nr 3 (122) (2009) , s. 60-69
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168309267
article
102

Author:
Title:
Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego - zagadnienia ogólne
Source:
Finanse Komunalne. - R. 14, nr 11 (106) (2007) , s. 5-16
Nr:
2168328973
article
103

Author:
Title:
Planowanie audytu wewnętrznego
Source:
Wspólnota. - nr 43 (841) (2007) , s. 28-30. - Streszcz.
Nr:
2168329089
unreviewed article
1
Management Control over Financial Reporting in the Local Government - Selected Issues / Piotr SOŁTYK // International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. - vol. 8, iss. 1.1 (2019), s. 12-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse03811sl2019.pdf. - ISSN 2278-3091
2
Wniosek o ukaranie / Piotr SOŁTYK // W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg. - 3. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Duże Komentarze Becka). - S. 1341-1346. - ISBN 978-83-8158-037-3
3
Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Mateusz Winiarz, Michał Bitner, Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr SOŁTYK, Anna Rotter, Rafał Cieślak, Wojciech Robaczyński, Janusz Kot // W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg. - 3. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Duże Komentarze Becka). - S. 940-1148. - ISBN 978-83-8158-037-3
4
Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2018 : V Europejski Kongres Samorządów / Krzysztof JAKÓBIK, Katarzyna OWSIAK, Katarzyna Peter-Bombik, Piotr SOŁTYK, Krzysztof SURÓWKA, Mateusz Winiarz. - Warszawa : Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 2019. - 76 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
5
Zarządzanie ryzykiem w administracji samorządowej według badań empirycznych = Risk Management in Self-Government Administration According to Empirical Research / Piotr SOŁTYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 532 (2018), s. 325-336. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97762. - ISSN 1899-3192
6
Procedures of Internal Audit in Local Government Units - Selected Empirical Research Results / Piotr SOŁTYK // W: Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings / eds. Svatopluk Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová. - Brno : Mendel University, 2018. - S. 619-625. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7509-561-9. - Pełny tekst: http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf
7
Wybrane instrumenty wspomagające proces doskonalenia zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Selected Supporting Instruments the Process of Development of Financial Management of Local Government Entities in Poland / Piotr SOŁTYK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 358 (2018), s. 221-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_358/20.pdf. - ISSN 2083-8611
8
Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2016 : IV Europejski Kongres Samorządów / Krzysztof JAKÓBIK, Janusz Kot, Katarzyna OWSIAK, Katarzyna Peter-Bombik, Piotr SOŁTYK, Krzysztof SURÓWKA, Mateusz Winiarz. - Warszawa : Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 2018. - 88 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
9
The Evaluation of Performance of an Audit Committee in the System of Financial Control of Local Government Units / Piotr SOŁTYK // W: Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics / eds. Norbert Grünwald, Małgorzata Zakrzewska. - Wismar : University of Wismar, 2018. - S. 202-209. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-942100-56-4. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/katedry/makro/proceedings/Vigo_Proceedings_2.pdf
10
Dysfunkcje w obszarze dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury = Dysfunctions in the Area of Entity-based Grants for Self-government Cultural Institutions / Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Piotr SOŁTYK // Samorząd Terytorialny. - nr 11 (335) (2018), s. 52-67. - Streszcz., summ. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777550/2018/11/tocWstęp: . - ISSN 0867-4973
11
Realizacja postulatów kontroli zarządczej w doskonaleniu jednostek samorządu terytorialnego - wstępne wyniki badań ankietowych = Implementation of Management Controls in Controlling the Territorial Government - Initial Results of Research / Piotr SOŁTYK // Optimum : Economic Studies = Optimum : studia ekonomiczne. - nr 2 (92) (2018), s. 123-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/231/129. - ISSN 1506-7637
12
Operatywność kontroli zarządczej w kontekście redukcji ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych = Operational Capabilities of Internal Control in the Context of Reducing the Risk of Breaching Public Finance Discipline / Piotr SOŁTYK // W: Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych / red. Marcin Smaga i Mateusz Winiarz. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018. - S. 127-142. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949266-4-9
13
Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce = The Role of Local Government Units in Financing Tasks in the Scope of Culture and Protection of National Heritage in Poland / Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Piotr SOŁTYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 56 (4) (2018), s. 369-383. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/159594/tekst%2030%20Maj-Wa%C5%9Bniowska,%20Piotr%20So%C5%82tyk.pdf. - ISSN 1898-5084
14
Elementy kontroli zarządczej przedmiotem samooceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego = Elements of Management Control Subject of Self-management of Financial Economy of Local Self-government Units / Piotr SOŁTYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 521 (2018), s. 163-173. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=46567&from=publication. - ISSN 1899-3192
15
Komisja rewizyjna jako element kontroli wewnętrznej w samorządzie terytorialnym = Audit Committee as an Element of Internal Control in Territorial Self-government / Piotr SOŁTYK // Samorząd Terytorialny. - nr 5 (329) (2018), s. 9-20. - Streszcz., summ. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777550/2018/5/tocWstęp: . - ISSN 0867-4973
16
Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych = The Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline / Piotr SOŁTYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018), s. 175-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1468/1104. - ISSN 1898-6447
17
Transfery finansowane z budżetu państwa na ochronę zabytków w Polsce = Transfers Financed from the State Budget for the Protection of Monuments in Poland / Piotr SOŁTYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2) (2018), s. 324-335. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/150195/tekst%2023%20Piotr%20So%C5%82tyk.pdf. - ISSN 1898-5084
18
Wniosek o ukaranie / Piotr SOŁTYK // W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg. - 2. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Duże Komentarze Becka). - S. 1306-1311. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-8757-4
19
Kontrola zarządcza jako instrument nowoczesnego zarządzania w samorządzie terytorialnym = Management Control as an Instrument of Modern Management in Local Government / Piotr SOŁTYK // W: Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy : problemy i dylematy / red. Marian Żukowski. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017. - S. 299-313. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-375-1
20
Jednostki sektora finansów publicznych / Piotr SOŁTYK, Piotr Walczak // W: Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Ustawy w Praktyce). - S. 53-95. - ISBN 978-83-812-8100-3
21
Problematyka oceny działalności audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle postulatów standardów zawodowych = Issues of Assessing the Internal Audit Activity at Local Authority Units in the Light of the Postulates of Professional Standards / Piotr SOŁTYK // Finanse Komunalne. - nr 12 (227) (2017), s. 64-74. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
22
Uwarunkowania efektywności systemu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego = Conditionality of the System of Control of the Financial Economy of Selfgovernment Units / Piotr SOŁTYK // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 3 (2017), s. 381-393. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12535.pdf. - ISSN 2450-7733
23
Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem w samorządzie terytorialnym / Piotr SOŁTYK // W: Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa / red. nauk. Marek Kunasz. - Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017. - (Zarządzanie Procesami w Teorii i Praktyce ; z. nr 9). - S. 99-109. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7867-752-9
24
Determinanty działania kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego - wyniki badań empirycznych = Determinants of Management Control Activities in Selected Local Government Units in the Świętokrzyskie Province - the Results of Empirical Research / Piotr SOŁTYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 49(1) (2017), s. 335-347. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/121218/tekst25%20So%C5%82tyk.pdf. - ISSN 1898-5084
25
Kontrola zarządcza : efektywność i etyka w sektorze publicznym / Leszek Borowiec, Piotr SOŁTYK, Maciej Ługowski. - Warszawa : Texter Sp. z o.o., 2017. - 138 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7790-465-7 ; 978-83-7790-466-4. - Pełny tekst: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4114877&fromLocationLink=false&theme=nukat@inf
26
Przepisy ogólne / Piotr Walczak, Piotr SOŁTYK, Wojciech Lachiewicz // W: Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Ustawy w Praktyce). - S. 5-22. - ISBN 978-83-812-8100-3
27
Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego = Selected Problems of Risk Management in the Activity of Local Government Units / Piotr SOŁTYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 485 (2017), s. 418-429. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Relacje fiskalne państwo - samorząd terytorialny. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43374?tab=1. - ISSN 1899-3192
28
Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Mateusz Winiarz, Michał Bitner, Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr SOŁTYK, Anna Rotter, Rafał Cieślak, Wojciech Robaczyński, Janusz Kot // W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg. - 2. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Duże Komentarze Becka). - S. 941-1128. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-8757-4
29
Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline = Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Piotr SOŁTYK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 124-125. - Dostępne tylko streszczenia
30
Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych = Internal Audit Consulting Services in Local Government According to Surveys / Piotr SOŁTYK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (87), cz. 1 (2017), s. 43-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/7270/34759.pdf. - ISSN 2450-7741
31
Kary związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jako instrument optymalizacji procesów gospodarowania środkami pieniężnymi samorządu terytorialnego : (na przykładzie RIO w Kielcach) = Penalties Related to Cases of Violation of Public Finance Discipline as an Instrument of Improving Management of the Funds of Local Government Unit : (on the Example of the Regional Audit Chamber in Kielce) / Piotr SOŁTYK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 51, nr 5 (2017), s. 305-313. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.umcs.pl/h/article/download/5142/4421. - ISSN 0459-9586
32
Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą / odpowiada: Piotr SOŁTYK // Finanse Publiczne. - nr 5 (114) (2016), s. 29-31. - ISSN 1896-5717
33
Czy możliwe jest finansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w formie dotacji? / Monika Dębowska-Sołtyk, Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (51) (2016), s. 47-48. - ISSN 2083-1013
34
Finanse samorządowe / Piotr SOŁTYK, Monika Dębowska-Sołtyk. - Warszawa : Difin, 2016. - 292, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-002-6
35
Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego - założenia organizacyjne = The Process of Inventory in the Local Government Unit Subject to an Assessment of the Internal Audit - Organizational Assumptions / Piotr SOŁTYK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (84), cz. 1 (2016), s. 215-228. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-215.pdf. - ISSN 2450-7741
36
The Legal Consequences of the Cessation of Internal Audit in Local Government = Konsekwencje prawne zaniechania prowadzenia audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym / Piotr Sołtyk // Przegląd Prawno-Ekonomiczny = Review of Law, Business & Economics. - nr 34 (1) (2016), s. 189-196. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1898-2166
37
Nierówności finansowe wykonania budżetów na przykładzie powiatów grodzkich i ziemskich = Financial Inequality for the Implementation of the Budgets for Example Districts and Earthly / Piotr SOŁTYK // W: Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój. T. 3 / red. Marian Kozaczka. - Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, 2016. - S. 141-168. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61307-39-6
38
Wydatkowanie środków na promocję / odpowiada: Piotr SOŁTYK // Finanse Publiczne. - nr 2 (111) (2016), s. 59-60. - ISSN 1896-5717
39
Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi w ewidencji księgowej - jako przesłanka naruszenia dyscypliny finansów publicznych / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 3 (53) (2016), s. 27-29. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
40
Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych w kontekście poprawy zarządzania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego = Regional Chambers of Accounts within Their Authority Empowered the Provisions of the Constitution Carry out Checks on the Financial Management of Local Government Ensuring Compliance Proceedings in Accordance with the Law / Piotr SOŁTYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 48 (4) (2016), s. 360-377. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/117339/27%20So%C5%82tyk%20P.pdf. - ISSN 1898-5084
41
Problematyka rezerw w budżecie samorządowym - wybrane zagadnienia z orzecznictwa / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 9 (59) (2016), s. 19-22. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
42
Aktualne problemy samorządu terytorialnego w Polsce / Piotr SOŁTYK, Beata Springer, Małgorzata Kmak. - Warszawa : Texter Sp. z o.o., 2016. - 114, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7790-411-4 ; 978-83-7790-412-1
43
Nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego ujawniane przez regionalne izby obrachunkowe - analiza za lata 2006-2014 = Irregularities in the Financial Management of Local Government Units Disclosed by the Regional Chambers of Audit - Analysis for the Years 2006-2014 / Piotr SOŁTYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016), s. 51-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
44
Audyt wewnętrzny w ocenie systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia = Internal Audit in the Assessment of the System of the Managerial Control in the Local Self-government Unit - Chosen Issues / Piotr SOŁTYK // W: Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną : teoria i praktyka / red. nauk. Barbara Lubas, Dominik Hryszkiewicz, Małgorzata Borowik. - Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2016. - S. 123-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7462-514-2 ; 978-83-7462-515-9
45
System zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem oceny audytu wewnętrznego - wątpliwości interpretacyjne = Information Security Management System in the Local Authority unit as the Subject of Internal Audit Assessment - Doubts in Interpretation / Piotr SOŁTYK // Finanse Komunalne. - R. 23, nr 1-2 (204-205) (2016), s. 126-133. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
46
Niezależność audytora wewnętrznego w samorządzie terytorialnym - wstępne wyniki badań empirycznych = Internal Auditor Independence in Local Government - Preliminary Results Empirical / Piotr SOŁTYK // W: Dylematy i perspektywy rozwoju rachunkowości i podatków = Dilemmas and Perspectives for the Development of Accounting and Taxation / red. Zbigniew Drewniak, Piotr Majewski, Rafał Płókarz, Andrzej Tokarski. - Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 2016. - (Monografie i Opracowania Naukowe - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ISSN 2082-2065 ; nr 8). - S. 49-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-943316-6-5
47
Planowanie pracy audytora wewnętrznego / Piotr SOŁTYK // Wspólnota. - nr 1 (1189) (2016), s. 40-41. - ISSN 0867-0935
48
Standardy zawodowe w działalności audytu wewnętrznego - wybrane zagadnienia = Professional Standards in the Activities of the Internal Audit - Selected Issues / Piotr SOŁTYK // Finanse Komunalne. - R. 23, nr 4 (207) (2016), s. 58-66. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
49
Szacowanie ryzyka w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na potrzeby audytu wewnętrznego - wybrane aspekty praktyczne / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 4 (54) (2016), s. 27-30. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
50
Dokumenty wytworzone przez audyt wewnętrzny a informacja publiczna : istota audytu wewnętrznego / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (39) (2015), s. 40-41. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
51
Gospodarka finansowa gminy - kryteria kontroli / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 5 (43) (2015), s. 14-17. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
52
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem audytu wewnętrznego = Violating Public Finance Discipline in the Local Government Unit as the Object of Internal Audit / Piotr Sołtyk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 864). - nr 76, t.2 (2015), s. 133-141. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-133.pdf. - ISSN 1733-2842
53
Dotacja przeznaczona na zwrot poniesionych wydatków / odpowiada: Piotr SOŁTYK // Finanse Publiczne. - nr 12 (109) (2015), s. 43-44. - ISSN 1896-5717
54
Założenia organizacyjne audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych jednostki samorządu terytorialnego = Organizational Assumptions of the Internal Audit of Accounts of Local Authority Units / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 22, nr 6 (197) (2015), s. 63-72. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
55
Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi - dobre praktyki / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (49) (2015), s. 11-13. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
56
Czas na inwentaryzację składników aktywów i pasywów - wybrane zagadnienia / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (48) (2015), s. 43-45. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
57
Niezgodności przy zawieraniu umów dotacji celowej / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (44) (2015), s. 45-47. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
58
Kontrola zarządcza w realizacji zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (49) (2015), s. 46-49. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
59
Zmiana systemu finansowo-księgowego w trakcie roku budżetowego - wybrane zagadnienia / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (50) (2015), s. 42-43. - ISSN 2083-1013
60
Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi = Penalties for a Breach of Financial Discipline in Public Finance as a Result of a Dysfunction in the Management of Public Funds / Monika Dębowska-Sołtyk, Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 22, nr 5 (196) (2015), s. 41-53. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
61
Rola dyscypliny finansów publicznych w racjonalnym gospodarowaniu środkami pieniężnymi JST / Piotr SOŁTYK // W: Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA. - Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015. - S. 31-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-87897-12-3
62
Kontrola zarządcza w realizacji zadań użyteczności publicznych / Piotr SOŁTYK // W: Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA. - Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015. - S. 93-107. - Bibliogr. - ISBN 978-83-87897-12-3
63
Problematyka audytu wewnętrznego w sektorze publicznym - wybrane zagadnienia / Piotr SOŁTYK // W: Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA. - Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015. - S. 109-134. - Bibliogr. - ISBN 978-83-87897-12-3
64
Prezentacja rocznych wyników pracy audytu wewnętrznego / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (27) (2014), s. 30-34. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
65
Usługodawca zewnętrzny audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego = External Provider of Internal Audit Services at Local Authority Units / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 21, nr 4 (183) (2014), s. 45-51. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
66
Czynniki warunkujące skuteczne zarządzanie ryzykiem w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego = Factors Influencing Effective Risk Management in the Financial Management of Local Government Units / Piotr Sołtyk // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (40) (2014), s. 258-268. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/72983/24%20So%C5%82tyk%20P..pdf. - ISSN 1898-5084
67
System kontroli zarządczej w obszarze zabezpieczenia danych w strukturze rachunkowości = Management Control System for Data Security in the Structure of Accounting / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 21, nr 11 (190) (2014), s. 57-64. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
68
Mechanizmy kontroli redukujące ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z rozliczaniem dotacji / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (32) (2014), s. 20-25. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
69
Samoocena systemu rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej = Self-Assessment of the Accounting System in a Unit of Local Government - as an Element of Management Control / Piotr SOŁTYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 833). - nr 72 (2014), s. 185-194. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/72-2014/FRFU-72-185.pdf. - ISSN 1733-2842
70
Kontrowersje wokół znaczenia finansowania oświetlenia przez gminy przestrzeni publicznej / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (36) (2014), s. 24-27. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
71
Wydzielony rachunek dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych - wybrane aspekty / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (37) (2014), s. 21-24. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
72
Planowanie w systemie zarządzania ryzykiem - ujęcie praktyczne / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (38) (2014), s. 30-33. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
73
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej w jednostkach samorządowych / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 8 (34) (2014), s. 36-40. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
74
Opłata za zajęcie pasa drogowego w gminach - wybrane zagadnienia / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 2 (28) (2014), s. 24-27. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
75
Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w systemie kontroli zarządczej - pytania i odpowiedzi / red. Monika Dębowska-Sołtyk i Piotr Sołtyk ; odpowiedzi na pytania udzielili: Aleksandra Bieniaszewska, Mieczysława Cellary, Michał Culepa, Monika Dębowska-Sołtyk, Grzegorz Dragon, Ewa Drzewiecka, Agata Dzięgiel-Matras, Beata Jakacka, Daniel Jurewicz, Justyna Kisielewska, Anna Kopyść, Wojciech Lachiewicz, Bożena Lenart, Ludmiła Lipiec-Warzecha, Marcin Majchrzak, Maciej Nałęcz, Anna Olejniczak, Beata Piasny, Jacek Pukaluk, Marek Rotkiewicz, Ryszard Sadlik, Ewa Sławińska-Tomtała, Piotr Sołtyk, Izabela Świderek, Joanna Torbe, Katarzyna Trzpioła, Krystyna Tymorek, Paweł Wajda, Piotr Walczak, Piotr Wieczorek, Barbara Wołczak, Dorota Wołoszyn-Kądziołka, Katarzyna Wrońska-Zblewska, Jakub Ziarno. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - XVIII, 361 s. ; 24 cm. - Na okł.: Dotacje budżetowe, działalność jednostek organizacyjnych, ocena ryzyka, mechanizmy kontroli, gospodarowanie odpadami komunalnymi. - (Beck Info Biznes - Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków). - ISBN 978-83-255-5991-5 ; 978-83-255-5992-2
76
Inwentaryzacja - czas na systemowe przygotowania do konfrontacji stanu księgowego z obrazem faktycznym / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (25) (2013), s. 37-40. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
77
Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych : projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania / Piotr Sołtyk. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. - XVI, 316 s. : il. ; 24 cm. - (Beck Info Biznes - Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków). - ISBN 978-83-255-5384-5 ; 978-83-255-5385-2
78
Informacja jako użyteczny produkt sprawozdawczości półrocznej jst / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 7 (21) (2013), s. 39-42. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
79
Roczny plan audytu wewnętrznego - proces sporządzania w ujęciu praktycznym / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (26) (2013), s. 40-43. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
80
Główny księgowy w systemie kontroli zarządczej - rola i funkcje / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (24) (2013), s. 42-45. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
81
Kilka refleksji o kontroli zarządczej / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 5 (19) (2013), s. 42-45. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
82
Wiarygodność sprawozdań finansowych jako cel kontroli zarządczej = The Credibility of the Reports as a Goal of Management Control / Piotr Sołtyk // W: Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce / red. nauk. Kazimiera Winiarska. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (948) 874). - S. 94-108. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7241-935-4
83
Zadłużenie miast na prawach powiatu - analiza wstępna = Debt Cities and Towns - Preliminary Analysis / Piotr Sołtyk // W: Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój / red. Tomasz Dziechciarz, Anna Krawczyk-Sawicka. - Stalowa Wola : [Tomasz Dziechciarz], 2013. - S. 49-66. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937889-0-3
84
Dysfunkcje systemu kontroli zarządczej skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 9 (23) (2013), s. 35-38. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
85
Uwiarygodnienie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w absolutorium komunalnym / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 8 (22) (2013), s. 40-43. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
86
Sprawozdanie finansowe w procedurze absolutorium komunalnego / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (20) (2013), s. 27-31. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
87
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle ustaleń kontroli NIK = The Functioning of Management Control in Local Authority Units in the Light of the Findings of the Supreme Chamber of Audit / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 20, nr 6 (173) (2013), s. 55-66. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
88
Gospodarka finansowa związków międzygminnych - wybrane zagadnienia = Financial Management of the Relationship between Community - Selected Aspects / Piotr Sołtyk // W: Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu = Local Economy Development by Region / red. Paweł Dziekański. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, 2012. - S. 30-50. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89466-45-7
89
Niezależność organizacyjna audytu wewnętrznego w samorządzie / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (8) (2012), s. 27-28. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
90
Komórki audytu wewnętrznego na wysokim szczeblu / Piotr Sołtyk // Dziennik Gazeta Prawna. - nr 113 (3251) (13 czerwca) (2012), s. C3. - ISSN 2080-6744
91
Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego = Settlement of a Special Purpose Grant Awarded from the Municipality's Budget for Tasks Contracted to Entities from Outside the Public Finance Sector as the Subject of an Internal Audit Assessment / Monika Dębowska-Sołtyk, Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 19, nr 10 (165) (2012), s. 55-64. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
92
Burmistrz decyduje o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego / Piotr Sołtyk // Dziennik Gazeta Prawna. - nr 197 (3335) (10 października) (2012), s. C10. - ISSN 2080-6744
93
Formy prawno-organizacyjne samorządowych jednostek sektora finansów publicznych - nowe regulacje / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 2 (2011), s. 19-25. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
94
Wydatki niewygasające w samorządach / Piotr Sołtyk // Wspólnota. - nr 25 (1031) (2011), s. 51-53. - ISSN 0867-0935
95
Zmiany w audycie wewnętrznym w świetle najnowszych zmian w ustawie o finansach publicznych / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (2011), s. 9-13. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
96
Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w opinii kierownictwa jednostki samorządu terytorialnego = The Functioning of the Internal Audit in the Opinion of Local Authority Management / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 17, nr 12 (143) (2010), s. 59-72. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
97
Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach / Piotr Sołtyk // Wspólnota. - nr 9 (963) (2010), s. 50-52. - Streszcz. - ISSN 0867-0935
98
Audyt wewnętrzny w systemie identyfikacji ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego / Piotr Sołtyk // W: Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych / red.: Jan Głuchowski, Alicja Pomorska, Jolanta Szołno-Koguc. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - S. 379-390. - ISBN 978-83-7363-792-4
99
Dualizm audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce - wstępne wyniki badań = The Dualism of Internal Audit in Individuals of Territorial Council in Poland - the Preliminary Results of Investigations / Piotr Sołtyk // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 564). - nr 16 (2009), s. 71-83. - Summ.. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-71.pdf. - ISSN 2080-4881
100
Zarządzanie ryzykiem w samorządach / Piotr Sołtyk // Wspólnota. - nr 7 (909) (2009), s. 50-51. - Streszcz. - ISSN 0867-0935
101
Zarządzanie ryzykiem jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 16, nr 3 (122) (2009), s. 60-69. - ISSN 1232-0307
102
Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego - zagadnienia ogólne / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 14, nr 11 (106) (2007), s. 5-16. - ISSN 1232-0307
103
Planowanie audytu wewnętrznego / Piotr Sołtyk // Wspólnota. - nr 43 (841) (2007), s. 28-30. - Streszcz. - ISSN 0867-0935
1
Sołtyk P., (2019), Management Control over Financial Reporting in the Local Government - Selected Issues, "International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering", vol. 8, iss. 1.1, s. 12-16; http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse03811sl2019.pdf
2
Sołtyk P., (2019), Wniosek o ukaranie. [W:] Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1341-1346.
3
Winiarz M., Bitner M., Mikos-Sitek A., Sołtyk P., Rotter A., Cieślak R., Robaczyński W., Kot J., (2019), Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. [W:] Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 940-1148.
4
Jakóbik K., Owsiak K., Peter-Bombik K., Sołtyk P., Surówka K., Winiarz M., (2019), Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2018: V Europejski Kongres Samorządów, Warszawa : Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 76 s.
5
Sołtyk P., (2018), Zarządzanie ryzykiem w administracji samorządowej według badań empirycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 532, s. 325-336; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97762
6
Sołtyk P., (2018), Procedures of Internal Audit in Local Government Units - Selected Empirical Research Results. [W:] Kapounek S., Krůtilová (red.), Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings, Brno : Mendel University, s. 619-625.
7
Sołtyk P., (2018), Wybrane instrumenty wspomagające proces doskonalenia zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 358, s. 221-231; https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_358/20.pdf
8
Jakóbik K., Kot J., Owsiak K., Peter-Bombik K., Sołtyk P., Surówka K., Winiarz M., (2018), Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2016: IV Europejski Kongres Samorządów, Warszawa : Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 88 s.
9
Sołtyk P., (2018), The Evaluation of Performance of an Audit Committee in the System of Financial Control of Local Government Units. [W:] Grünwald N., Zakrzewska M. (red.), Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics, Wismar : University of Wismar, s. 202-209.
10
Maj-Waśniowska K., Sołtyk P., (2018), Dysfunkcje w obszarze dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, "Samorząd Terytorialny", nr 11 (335), s. 52-67.
11
Sołtyk P., (2018), Realizacja postulatów kontroli zarządczej w doskonaleniu jednostek samorządu terytorialnego - wstępne wyniki badań ankietowych, "Optimum : Economic Studies", nr 2 (92), s. 123-137; http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/231/129
12
Sołtyk P., (2018), Operatywność kontroli zarządczej w kontekście redukcji ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych. [W:] Smaga M., Winiarz M. (red.), Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 127-142.
13
Maj-Waśniowska K., Sołtyk P., (2018), Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 56 (4), s. 369-383; http://www.ur.edu.pl/file/159594/tekst%2030%20Maj-Wa%C5%9Bniowska,%20Piotr%20So%C5%82tyk.pdf
14
Sołtyk P., (2018), Elementy kontroli zarządczej przedmiotem samooceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 521, s. 163-173; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=46567&from=publication
15
Sołtyk P., (2018), Komisja rewizyjna jako element kontroli wewnętrznej w samorządzie terytorialnym, "Samorząd Terytorialny", nr 5 (329), s. 9-20.
16
Sołtyk P., (2018), Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (973), s. 175-192; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1468/1104
17
Sołtyk P., (2018), Transfery finansowane z budżetu państwa na ochronę zabytków w Polsce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 54 (2), s. 324-335; http://www.ur.edu.pl/file/150195/tekst%2023%20Piotr%20So%C5%82tyk.pdf
18
Sołtyk P., (2017), Wniosek o ukaranie. [W:] Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1306-1311.
19
Sołtyk P., (2017), Kontrola zarządcza jako instrument nowoczesnego zarządzania w samorządzie terytorialnym. [W:] Żukowski M. (red.), Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy : problemy i dylematy, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 299-313.
20
Sołtyk P., Walczak P., (2017), Jednostki sektora finansów publicznych. [W:] Walczak P. (red.), Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 53-95.
21
Sołtyk P., (2017), Problematyka oceny działalności audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle postulatów standardów zawodowych, "Finanse Komunalne", nr 12 (227), s. 64-74.
22
Sołtyk P., (2017), Uwarunkowania efektywności systemu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 47, t. 3, s. 381-393; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12535.pdf
23
Sołtyk P., (2017), Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem w samorządzie terytorialnym. [W:] Kunasz M. (red.), Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa, Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski, s. 99-109.
24
Sołtyk P., (2017), Determinanty działania kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego - wyniki badań empirycznych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 49(1), s. 335-347; http://www.ur.edu.pl/file/121218/tekst25%20So%C5%82tyk.pdf
25
Borowiec L., Sołtyk P., Ługowski M., (2017), Kontrola zarządcza: efektywność i etyka w sektorze publicznym, Warszawa : Texter Sp. z o.o., 138 s.
26
Walczak P., Sołtyk P., Lachiewicz W., (2017), Przepisy ogólne. [W:] Walczak P. (red.), Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 5-22.
27
Sołtyk P., (2017), Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 485, s. 418-429; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43374?tab=1
28
Winiarz M., Bitner M., Mikos-Sitek A., Sołtyk P., Rotter A., Cieślak R., Robaczyński W., Kot J., (2017), Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. [W:] Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 941-1128.
29
Sołtyk P., (2017), Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 124-125.
30
Sołtyk P., (2017), Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 3 (87), cz. 1, s. 43-53; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/7270/34759.pdf
31
Sołtyk P., (2017), Kary związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jako instrument optymalizacji procesów gospodarowania środkami pieniężnymi samorządu terytorialnego (na przykładzie RIO w Kielcach), "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 51, nr 5, s. 305-313; https://journals.umcs.pl/h/article/download/5142/4421
32
Sołtyk P., (2016), Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą, "Finanse Publiczne", nr 5 (114), s. 29-31.
33
Dębowska-Sołtyk M., Sołtyk P., (2016), Czy możliwe jest finansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w formie dotacji?, "Prawo Finansów Publicznych", nr 1 (51), s. 47-48.
34
Sołtyk P., Dębowska-Sołtyk M., (2016), Finanse samorządowe, Warszawa : Difin, 292, [1] s.
35
Sołtyk P., (2016), Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego - założenia organizacyjne, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 6 (84), cz. 1, s. 215-228; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-215.pdf
36
Sołtyk P., (2016), The Legal Consequences of the Cessation of Internal Audit in Local Government, "Przegląd Prawno-Ekonomiczny", nr 34 (1), s. 189-196; http://www.kul.pl/files/19/ppe_34.pdf
37
Sołtyk P., (2016), Nierówności finansowe wykonania budżetów na przykładzie powiatów grodzkich i ziemskich. [W:] Kozaczka M. (red.), Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój, T. 3, Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, s. 141-168.
38
Sołtyk P., (2016), Wydatkowanie środków na promocję, "Finanse Publiczne", nr 2 (111), s. 59-60.
39
Sołtyk P., (2016), Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi w ewidencji księgowej - jako przesłanka naruszenia dyscypliny finansów publicznych, "Prawo Finansów Publicznych", nr 3 (53), s. 27-29.
40
Sołtyk P., (2016), Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych w kontekście poprawy zarządzania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 48 (4), s. 360-377; http://www.ur.edu.pl/file/117339/27%20So%C5%82tyk%20P.pdf
41
Sołtyk P., (2016), Problematyka rezerw w budżecie samorządowym - wybrane zagadnienia z orzecznictwa, "Prawo Finansów Publicznych", nr 9 (59), s. 19-22.
42
Sołtyk P., Springer B., Kmak M., (2016), Aktualne problemy samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa : Texter Sp. z o.o., 114, [1] s.
43
Sołtyk P., (2016), Nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego ujawniane przez regionalne izby obrachunkowe - analiza za lata 2006-2014, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (956), s. 51-69; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/925/887
44
Sołtyk P., (2016), Audyt wewnętrzny w ocenie systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia. [W:] Lubas B., Hryszkiewicz D., Borowik M. (red.), Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną : teoria i praktyka, Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, s. 123-136.
45
Sołtyk P., (2016), System zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem oceny audytu wewnętrznego - wątpliwości interpretacyjne, "Finanse Komunalne", R. 23, nr 1-2 (204-205), s. 126-133.
46
Sołtyk P., (2016), Niezależność audytora wewnętrznego w samorządzie terytorialnym - wstępne wyniki badań empirycznych. [W:] Drewniak Z., Majewski P., Płókarz R., Tokarski A. (red.), Dylematy i perspektywy rozwoju rachunkowości i podatków (Monografie i Opracowania Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu; nr 8), Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, s. 49-60.
47
Sołtyk P., (2016), Planowanie pracy audytora wewnętrznego, "Wspólnota", nr 1 (1189), s. 40-41.
48
Sołtyk P., (2016), Standardy zawodowe w działalności audytu wewnętrznego - wybrane zagadnienia, "Finanse Komunalne", R. 23, nr 4 (207), s. 58-66.
49
Sołtyk P., (2016), Szacowanie ryzyka w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na potrzeby audytu wewnętrznego - wybrane aspekty praktyczne, "Prawo Finansów Publicznych", nr 4 (54), s. 27-30.
50
Sołtyk P., (2015), Dokumenty wytworzone przez audyt wewnętrzny a informacja publiczna : istota audytu wewnętrznego, "Prawo Finansów Publicznych", nr 1 (39), s. 40-41.
51
Sołtyk P., (2015), Gospodarka finansowa gminy - kryteria kontroli, "Prawo Finansów Publicznych", nr 5 (43), s. 14-17.
52
Sołtyk P., (2015), Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem audytu wewnętrznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 76, t.2, s. 133-141; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-133.pdf
53
Sołtyk P., (2015), Dotacja przeznaczona na zwrot poniesionych wydatków, "Finanse Publiczne", nr 12 (109), s. 43-44.
54
Sołtyk P., (2015), Założenia organizacyjne audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne", R. 22, nr 6 (197), s. 63-72.
55
Sołtyk P., (2015), Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi - dobre praktyki, "Prawo Finansów Publicznych", nr 11 (49), s. 11-13.
56
Sołtyk P., (2015), Czas na inwentaryzację składników aktywów i pasywów - wybrane zagadnienia, "Prawo Finansów Publicznych", nr 10 (48), s. 43-45.
57
Sołtyk P., (2015), Niezgodności przy zawieraniu umów dotacji celowej, "Prawo Finansów Publicznych", nr 6 (44), s. 45-47.
58
Sołtyk P., (2015), Kontrola zarządcza w realizacji zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, "Prawo Finansów Publicznych", nr 11 (49), s. 46-49.
59
Sołtyk P., (2015), Zmiana systemu finansowo-księgowego w trakcie roku budżetowego - wybrane zagadnienia, "Prawo Finansów Publicznych", nr 12 (50), s. 42-43.
60
Dębowska-Sołtyk M., Sołtyk P., (2015), Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi, "Finanse Komunalne", R. 22, nr 5 (196), s. 41-53.
61
Sołtyk P., (2015), Rola dyscypliny finansów publicznych w racjonalnym gospodarowaniu środkami pieniężnymi JST. [W:] Surówka K. (red.), Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia, Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, s. 31-56.
62
Sołtyk P., (2015), Kontrola zarządcza w realizacji zadań użyteczności publicznych. [W:] Surówka K. (red.), Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia, Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, s. 93-107.
63
Sołtyk P., (2015), Problematyka audytu wewnętrznego w sektorze publicznym - wybrane zagadnienia. [W:] Surówka K. (red.), Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia, Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, s. 109-134.
64
Sołtyk P., (2014), Prezentacja rocznych wyników pracy audytu wewnętrznego, "Prawo Finansów Publicznych", nr 1 (27), s. 30-34.
65
Sołtyk P., (2014), Usługodawca zewnętrzny audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne", R. 21, nr 4 (183), s. 45-51.
66
Sołtyk P., (2014), Czynniki warunkujące skuteczne zarządzanie ryzykiem w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4 (40), s. 258-268; http://www.ur.edu.pl/file/72983/24%20So%C5%82tyk%20P..pdf
67
Sołtyk P., (2014), System kontroli zarządczej w obszarze zabezpieczenia danych w strukturze rachunkowości, "Finanse Komunalne", R. 21, nr 11 (190), s. 57-64.
68
Sołtyk P., (2014), Mechanizmy kontroli redukujące ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z rozliczaniem dotacji, "Prawo Finansów Publicznych", nr 6 (32), s. 20-25.
69
Sołtyk P., (2014), Samoocena systemu rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 72, s. 185-194; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/72-2014/FRFU-72-185.pdf
70
Sołtyk P., (2014), Kontrowersje wokół znaczenia finansowania oświetlenia przez gminy przestrzeni publicznej, "Prawo Finansów Publicznych", nr 10 (36), s. 24-27.
71
Sołtyk P., (2014), Wydzielony rachunek dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych - wybrane aspekty, "Prawo Finansów Publicznych", nr 11 (37), s. 21-24.
72
Sołtyk P., (2014), Planowanie w systemie zarządzania ryzykiem - ujęcie praktyczne, "Prawo Finansów Publicznych", nr 12 (38), s. 30-33.
73
Sołtyk P., (2014), Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej w jednostkach samorządowych, "Prawo Finansów Publicznych", nr 8 (34), s. 36-40.
74
Sołtyk P., (2014), Opłata za zajęcie pasa drogowego w gminach - wybrane zagadnienia, "Prawo Finansów Publicznych", nr 2 (28), s. 24-27.
75
Bieniaszewska A., Cellary M., Culepa M., Dębowska-Sołtyk M., Dragon G., Drzewiecka E., Dzięgiel-Matras A., Jakacka B., Jurewicz D., Kisielewska J., Kopyść A., Lachiewicz W., Lenart B., Lipiec-Warzecha L., Majchrzak M., Nałęcz M., Olejniczak A., Piasny B., Pukaluk J., Rotkiewicz M., Sadlik R., Sławińska-Tomtała E., Sołtyk P., Świderek I., Torbe J., Trzpioła K., Tymorek K., Wajda P., Walczak P., Wieczorek P., Wołczak B., Wołoszyn-Kądziołka D., Wrońska-Zblewska K., Ziarno J., (2014), Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w systemie kontroli zarządczej - pytania i odpowiedzi, Sołtyk P. (red.), Dębowska-Sołtyk M. (red.), Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XVIII, 361 s.
76
Sołtyk P., (2013), Inwentaryzacja - czas na systemowe przygotowania do konfrontacji stanu księgowego z obrazem faktycznym, "Prawo Finansów Publicznych", nr 11 (25), s. 37-40.
77
Sołtyk P., (2013), Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych: projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XVI, 316 s.
78
Sołtyk P., (2013), Informacja jako użyteczny produkt sprawozdawczości półrocznej jst, "Prawo Finansów Publicznych", nr 7 (21), s. 39-42.
79
Sołtyk P., (2013), Roczny plan audytu wewnętrznego - proces sporządzania w ujęciu praktycznym, "Prawo Finansów Publicznych", nr 12 (26), s. 40-43.
80
Sołtyk P., (2013), Główny księgowy w systemie kontroli zarządczej - rola i funkcje, "Prawo Finansów Publicznych", nr 10 (24), s. 42-45.
81
Sołtyk P., (2013), Kilka refleksji o kontroli zarządczej, "Prawo Finansów Publicznych", nr 5 (19), s. 42-45.
82
Sołtyk P., (2013), Wiarygodność sprawozdań finansowych jako cel kontroli zarządczej. [W:] Winiarska K. (red.), Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński; t. (948) 874), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 94-108.
83
Sołtyk P., (2013), Zadłużenie miast na prawach powiatu - analiza wstępna. [W:] Dziechciarz T., Krawczyk-Sawicka A. (red.), Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój, Stalowa Wola : [Tomasz Dziechciarz], s. 49-66.
84
Sołtyk P., (2013), Dysfunkcje systemu kontroli zarządczej skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, "Prawo Finansów Publicznych", nr 9 (23), s. 35-38.
85
Sołtyk P., (2013), Uwiarygodnienie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w absolutorium komunalnym, "Prawo Finansów Publicznych", nr 8 (22), s. 40-43.
86
Sołtyk P., (2013), Sprawozdanie finansowe w procedurze absolutorium komunalnego, "Prawo Finansów Publicznych", nr 6 (20), s. 27-31.
87
Sołtyk P., (2013), Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle ustaleń kontroli NIK, "Finanse Komunalne", R. 20, nr 6 (173), s. 55-66.
88
Sołtyk P., (2012), Gospodarka finansowa związków międzygminnych - wybrane zagadnienia. [W:] Dziekański P. (red.), Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu, Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, s. 30-50.
89
Sołtyk P., (2012), Niezależność organizacyjna audytu wewnętrznego w samorządzie, "Prawo Finansów Publicznych", nr 6 (8), s. 27-28.
90
Sołtyk P., (2012), Komórki audytu wewnętrznego na wysokim szczeblu, "Dziennik Gazeta Prawna", nr 113 (3251) (13 czerwca), s. C3.
91
Dębowska-Sołtyk M., Sołtyk P., (2012), Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego, "Finanse Komunalne", R. 19, nr 10 (165), s. 55-64.
92
Sołtyk P., (2012), Burmistrz decyduje o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego, "Dziennik Gazeta Prawna", nr 197 (3335) (10 października), s. C10.
93
Sołtyk P., (2011), Formy prawno-organizacyjne samorządowych jednostek sektora finansów publicznych - nowe regulacje, "Prawo Finansów Publicznych", nr 2, s. 19-25.
94
Sołtyk P., (2011), Wydatki niewygasające w samorządach, "Wspólnota", nr 25 (1031), s. 51-53.
95
Sołtyk P., (2011), Zmiany w audycie wewnętrznym w świetle najnowszych zmian w ustawie o finansach publicznych, "Prawo Finansów Publicznych", nr 1, s. 9-13.
96
Sołtyk P., (2010), Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w opinii kierownictwa jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne", R. 17, nr 12 (143), s. 59-72.
97
Sołtyk P., (2010), Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach, "Wspólnota", nr 9 (963), s. 50-52.
98
Sołtyk P., (2009), Audyt wewnętrzny w systemie identyfikacji ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego. [W:] Głuchowski rJ., Pomorska A., Szołno-Koguc J. (red.), Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 379-390.
99
Sołtyk P., (2009), Dualizm audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce - wstępne wyniki badań, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 16, s. 71-83; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-71.pdf
100
Sołtyk P., (2009), Zarządzanie ryzykiem w samorządach, "Wspólnota", nr 7 (909), s. 50-51.
101
Sołtyk P., (2009), Zarządzanie ryzykiem jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego, "Finanse Komunalne", R. 16, nr 3 (122), s. 60-69.
102
Sołtyk P., (2007), Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego - zagadnienia ogólne, "Finanse Komunalne", R. 14, nr 11 (106), s. 5-16.
103
Sołtyk P., (2007), Planowanie audytu wewnętrznego, "Wspólnota", nr 43 (841), s. 28-30.
1
@article{UEK:2168334393,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Management Control over Financial Reporting in the Local Government - Selected Issues",
journal = "International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering",
number = "vol. 8, iss. 1.1",
pages = "12-16",
year = "2019",
}
2
@inbook{UEK:2168332873,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Wniosek o ukaranie",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz",
pages = "1341-1346",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-037-3",
}
3
@inbook{UEK:2168332871,
author = "Winiarz Mateusz and Bitner Michał and Mikos-Sitek Agnieszka and Sołtyk Piotr and Rotter Anna and Cieślak Rafał and Robaczyński Wojciech and Kot Janusz",
title = "Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz",
pages = "940-1148",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-037-3",
}
4
@misc{UEK:2168334043,
author = "Jakóbik Krzysztof and Owsiak Katarzyna and Peter-Bombik Katarzyna and Sołtyk Piotr and Surówka Krzysztof and Winiarz Mateusz",
title = "Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2018 : V Europejski Kongres Samorządów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Instytut Studiów Wschodnich",
year = "2019",
}
5
@article{UEK:2168333215,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Zarządzanie ryzykiem w administracji samorządowej według badań empirycznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "532",
pages = "325-336",
year = "2018",
}
6
@inbook{UEK:2168327185,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Procedures of Internal Audit in Local Government Units - Selected Empirical Research Results",
booktitle = "Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings",
pages = "619-625",
adress = "Brno",
publisher = "Mendel University",
year = "2018",
isbn = "978-80-7509-561-9",
}
7
@article{UEK:2168330221,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Wybrane instrumenty wspomagające proces doskonalenia zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "358",
pages = "221-231",
year = "2018",
}
8
@misc{UEK:2168325157,
author = "Jakóbik Krzysztof and Kot Janusz and Owsiak Katarzyna and Peter-Bombik Katarzyna and Sołtyk Piotr and Surówka Krzysztof and Winiarz Mateusz",
title = "Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2016 : IV Europejski Kongres Samorządów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Instytut Studiów Wschodnich",
year = "2018",
}
9
@inbook{UEK:2168327683,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "The Evaluation of Performance of an Audit Committee in the System of Financial Control of Local Government Units",
booktitle = "Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics",
pages = "202-209",
adress = "Wismar",
publisher = "University of Wismar",
year = "2018",
isbn = "978-3-942100-56-4",
}
10
@article{UEK:2168328953,
author = "Maj-Waśniowska Katarzyna and Sołtyk Piotr",
title = "Dysfunkcje w obszarze dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "11 (335)",
pages = "52-67",
year = "2018",
}
11
@article{UEK:2168330381,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Realizacja postulatów kontroli zarządczej w doskonaleniu jednostek samorządu terytorialnego - wstępne wyniki badań ankietowych",
journal = "Optimum : Economic Studies",
number = "2 (92)",
pages = "123-137",
year = "2018",
}
12
@inbook{UEK:2168332875,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Operatywność kontroli zarządczej w kontekście redukcji ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych",
booktitle = "Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych",
pages = "127-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-949266-4-9",
}
13
@article{UEK:2168331327,
author = "Maj-Waśniowska Katarzyna and Sołtyk Piotr",
title = "Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 56 (4)",
pages = "369-383",
year = "2018",
}
14
@article{UEK:2168328047,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Elementy kontroli zarządczej przedmiotem samooceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "521",
pages = "163-173",
year = "2018",
}
15
@article{UEK:2168324735,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Komisja rewizyjna jako element kontroli wewnętrznej w samorządzie terytorialnym",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "5 (329)",
pages = "9-20",
year = "2018",
}
16
@article{UEK:2168326323,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (973)",
pages = "175-192",
year = "2018",
}
17
@article{UEK:2168325959,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Transfery finansowane z budżetu państwa na ochronę zabytków w Polsce",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 54 (2)",
pages = "324-335",
year = "2018",
}
18
@inbook{UEK:2168312013,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Wniosek o ukaranie",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz",
pages = "1306-1311",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8757-4",
}
19
@inbook{UEK:2168313739,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Kontrola zarządcza jako instrument nowoczesnego zarządzania w samorządzie terytorialnym",
booktitle = "Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy : problemy i dylematy",
pages = "299-313",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2017",
isbn = "978-83-8061-375-1",
}
20
@inbook{UEK:2168318943,
author = "Sołtyk Piotr and Walczak Piotr",
title = "Jednostki sektora finansów publicznych",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych",
pages = "53-95",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
edition = "",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8100-3",
}
21
@article{UEK:2168320859,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Problematyka oceny działalności audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle postulatów standardów zawodowych",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "12 (227)",
pages = "64-74",
year = "2017",
}
22
@article{UEK:2168323799,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Uwarunkowania efektywności systemu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "47, t. 3",
pages = "381-393",
year = "2017",
}
23
@inbook{UEK:2168322985,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem w samorządzie terytorialnym",
booktitle = "Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa",
pages = "99-109",
adress = "Szczecin",
publisher = "volumina.pl Daniel Krzanowski",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-7867-752-9",
}
24
@article{UEK:2168312547,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Determinanty działania kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego - wyniki badań empirycznych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 49(1)",
pages = "335-347",
year = "2017",
}
25
@book{UEK:2168316693,
author = "Borowiec Leszek and Sołtyk Piotr and Ługowski Maciej",
title = "Kontrola zarządcza : efektywność i etyka w sektorze publicznym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Texter Sp. z o.o.",
year = "2017",
edition = "",
isbn = "978-83-7790-465-7 ; 978-83-7790-466-4",
}
26
@inbook{UEK:2168318931,
author = "Walczak Piotr and Sołtyk Piotr and Lachiewicz Wojciech",
title = "Przepisy ogólne",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych",
pages = "5-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
edition = "",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8100-3",
}
27
@article{UEK:2168320237,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "485",
pages = "418-429",
year = "2017",
}
28
@inbook{UEK:2168312019,
author = "Winiarz Mateusz and Bitner Michał and Mikos-Sitek Agnieszka and Sołtyk Piotr and Rotter Anna and Cieślak Rafał and Robaczyński Wojciech and Kot Janusz",
title = "Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz",
pages = "941-1128",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8757-4",
}
29
@misc{UEK:2168336787,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "124-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
30
@article{UEK:2168319043,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "3 (87), cz. 1",
pages = "43-53",
year = "2017",
}
31
@article{UEK:2168320853,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Kary związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jako instrument optymalizacji procesów gospodarowania środkami pieniężnymi samorządu terytorialnego : (na przykładzie RIO w Kielcach)",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 51, 5",
pages = "305-313",
year = "2017",
}
32
@article{UEK:2168305583,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą",
journal = "Finanse Publiczne",
number = "5 (114)",
pages = "29-31",
year = "2016",
}
33
@article{UEK:2168305173,
author = "Dębowska-Sołtyk Monika and Sołtyk Piotr",
title = "Czy możliwe jest finansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w formie dotacji?",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "1 (51)",
pages = "47-48",
year = "2016",
}
34
@book{UEK:2168308635,
author = "Sołtyk Piotr and Dębowska-Sołtyk Monika",
title = "Finanse samorządowe",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-002-6",
}
35
@article{UEK:2168308639,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego - założenia organizacyjne",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "6 (84), cz. 1",
pages = "215-228",
adress = "",
year = "2016",
}
36
@article{UEK:2168307595,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "The Legal Consequences of the Cessation of Internal Audit in Local Government",
journal = "Przegląd Prawno-Ekonomiczny",
number = "34 (1)",
pages = "189-196",
year = "2016",
}
37
@inbook{UEK:2168309617,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Nierówności finansowe wykonania budżetów na przykładzie powiatów grodzkich i ziemskich",
booktitle = "Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój. T. 3",
pages = "141-168",
adress = "Stalowa Wola",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie",
year = "2016",
isbn = "978-83-61307-39-6",
}
38
@article{UEK:2168303731,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Wydatkowanie środków na promocję",
journal = "Finanse Publiczne",
number = "2 (111)",
pages = "59-60",
year = "2016",
}
39
@article{UEK:2168305745,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi w ewidencji księgowej - jako przesłanka naruszenia dyscypliny finansów publicznych",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "3 (53)",
pages = "27-29",
year = "2016",
}
40
@article{UEK:2168310567,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych w kontekście poprawy zarządzania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 48 (4)",
pages = "360-377",
year = "2016",
}
41
@article{UEK:2168309425,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Problematyka rezerw w budżecie samorządowym - wybrane zagadnienia z orzecznictwa",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "9 (59)",
pages = "19-22",
year = "2016",
}
42
@book{UEK:2168308649,
author = "Sołtyk Piotr and Springer Beata and Kmak Małgorzata",
title = "Aktualne problemy samorządu terytorialnego w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Texter Sp. z o.o.",
year = "2016",
isbn = "978-83-7790-411-4 ; 978-83-7790-412-1",
}
43
@article{UEK:2168311845,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego ujawniane przez regionalne izby obrachunkowe - analiza za lata 2006-2014",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (956)",
pages = "51-69",
year = "2016",
}
44
@inbook{UEK:2168308633,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Audyt wewnętrzny w ocenie systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną : teoria i praktyka",
pages = "123-136",
adress = "Szczytno",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji",
year = "2016",
isbn = "978-83-7462-514-2 ; 978-83-7462-515-9",
}
45
@article{UEK:2168303729,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "System zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem oceny audytu wewnętrznego - wątpliwości interpretacyjne",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 23, 1-2 (204-205)",
pages = "126-133",
year = "2016",
}
46
@inbook{UEK:2168310371,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Niezależność audytora wewnętrznego w samorządzie terytorialnym - wstępne wyniki badań empirycznych",
booktitle = "Dylematy i perspektywy rozwoju rachunkowości i podatków",
pages = "49-60",
adress = "Toruń",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu",
year = "2016",
issn = "2082-2065",
isbn = "978-83-943316-6-5",
}
47
@article{UEK:2168305185,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Planowanie pracy audytora wewnętrznego",
journal = "Wspólnota",
number = "1 (1189)",
pages = "40-41",
year = "2016",
}
48
@article{UEK:2168305155,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Standardy zawodowe w działalności audytu wewnętrznego - wybrane zagadnienia",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 23, 4 (207)",
pages = "58-66",
year = "2016",
}
49
@article{UEK:2168306879,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Szacowanie ryzyka w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na potrzeby audytu wewnętrznego - wybrane aspekty praktyczne",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "4 (54)",
pages = "27-30",
year = "2016",
}
50
@article{UEK:2168314271,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Dokumenty wytworzone przez audyt wewnętrzny a informacja publiczna : istota audytu wewnętrznego",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "1 (39)",
pages = "40-41",
year = "2015",
}
51
@article{UEK:2168314273,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Gospodarka finansowa gminy - kryteria kontroli",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "5 (43)",
pages = "14-17",
year = "2015",
}
52
@article{UEK:2168297827,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem audytu wewnętrznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "76, t.2",
pages = "133-141",
adress = "",
year = "2015",
issn = "1640-6818",
}
53
@article{UEK:2168304299,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Dotacja przeznaczona na zwrot poniesionych wydatków",
journal = "Finanse Publiczne",
number = "12 (109)",
pages = "43-44",
year = "2015",
}
54
@article{UEK:2168309151,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Założenia organizacyjne audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych jednostki samorządu terytorialnego",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 22, 6 (197)",
pages = "63-72",
year = "2015",
}
55
@article{UEK:2168314399,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi - dobre praktyki",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "11 (49)",
pages = "11-13",
year = "2015",
}
56
@article{UEK:2168314395,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Czas na inwentaryzację składników aktywów i pasywów - wybrane zagadnienia",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "10 (48)",
pages = "43-45",
year = "2015",
}
57
@article{UEK:2168314383,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Niezgodności przy zawieraniu umów dotacji celowej",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "6 (44)",
pages = "45-47",
year = "2015",
}
58
@article{UEK:2168314403,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Kontrola zarządcza w realizacji zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "11 (49)",
pages = "46-49",
year = "2015",
}
59
@article{UEK:2168304309,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Zmiana systemu finansowo-księgowego w trakcie roku budżetowego - wybrane zagadnienia",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "12 (50)",
pages = "42-43",
year = "2015",
}
60
@article{UEK:2168309169,
author = "Dębowska-Sołtyk Monika and Sołtyk Piotr",
title = "Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 22, 5 (196)",
pages = "41-53",
year = "2015",
}
61
@inbook{UEK:2168311159,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Rola dyscypliny finansów publicznych w racjonalnym gospodarowaniu środkami pieniężnymi JST",
booktitle = "Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia",
pages = "31-56",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-87897-12-3",
}
62
@inbook{UEK:2168311163,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Kontrola zarządcza w realizacji zadań użyteczności publicznych",
booktitle = "Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia",
pages = "93-107",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-87897-12-3",
}
63
@inbook{UEK:2168311167,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Problematyka audytu wewnętrznego w sektorze publicznym - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia",
pages = "109-134",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-87897-12-3",
}
64
@article{UEK:2168314163,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Prezentacja rocznych wyników pracy audytu wewnętrznego",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "1 (27)",
pages = "30-34",
year = "2014",
}
65
@article{UEK:2168309197,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Usługodawca zewnętrzny audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 21, 4 (183)",
pages = "45-51",
year = "2014",
}
66
@article{UEK:2168297455,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Czynniki warunkujące skuteczne zarządzanie ryzykiem w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 4 (40)",
pages = "258-268",
adress = "",
year = "2014",
}
67
@article{UEK:2168309189,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "System kontroli zarządczej w obszarze zabezpieczenia danych w strukturze rachunkowości",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 21, 11 (190)",
pages = "57-64",
year = "2014",
}
68
@article{UEK:2168314177,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Mechanizmy kontroli redukujące ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z rozliczaniem dotacji",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "6 (32)",
pages = "20-25",
year = "2014",
}
69
@article{UEK:2168297451,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Samoocena systemu rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "72",
pages = "185-194",
adress = "",
year = "2014",
issn = "1640-6818",
}
70
@article{UEK:2168314181,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Kontrowersje wokół znaczenia finansowania oświetlenia przez gminy przestrzeni publicznej",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "10 (36)",
pages = "24-27",
year = "2014",
}
71
@article{UEK:2168314239,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Wydzielony rachunek dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych - wybrane aspekty",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "11 (37)",
pages = "21-24",
year = "2014",
}
72
@article{UEK:2168314261,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Planowanie w systemie zarządzania ryzykiem - ujęcie praktyczne",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "12 (38)",
pages = "30-33",
year = "2014",
}
73
@article{UEK:2168314179,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej w jednostkach samorządowych",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "8 (34)",
pages = "36-40",
year = "2014",
}
74
@article{UEK:2168314165,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Opłata za zajęcie pasa drogowego w gminach - wybrane zagadnienia",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "2 (28)",
pages = "24-27",
year = "2014",
}
75
@book{UEK:2168299129,
author = "Bieniaszewska Aleksandra and Cellary Mieczysława and Culepa Michał and Dębowska-Sołtyk Monika and Dragon Grzegorz and Drzewiecka Ewa and Dzięgiel-Matras Agata and Jakacka Beata and Jurewicz Daniel and Kisielewska Justyna and Kopyść Anna and Lachiewicz Wojciech and Lenart Bożena and Lipiec-Warzecha Ludmiła and Majchrzak Marcin and Nałęcz Maciej and Olejniczak Anna and Piasny Beata and Pukaluk Jacek and Rotkiewicz Marek and Sadlik Ryszard and Sławińska-Tomtała Ewa and Sołtyk Piotr and Świderek Izabela and Torbe Joanna and Trzpioła Katarzyna and Tymorek Krystyna and Wajda Paweł and Walczak Piotr and Wieczorek Piotr and Wołczak Barbara and Wołoszyn-Kądziołka Dorota and Wrońska-Zblewska Katarzyna and Ziarno Jakub",
title = "Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w systemie kontroli zarządczej - pytania i odpowiedzi",
editor = Sołtyk Piotr,
editor = Dębowska-Sołtyk Monika,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-5991-5 ; 978-83-255-5992-2",
}
76
@article{UEK:2168314159,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Inwentaryzacja - czas na systemowe przygotowania do konfrontacji stanu księgowego z obrazem faktycznym",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "11 (25)",
pages = "37-40",
year = "2013",
}
77
@book{UEK:2168299217,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych : projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-255-5384-5 ; 978-83-255-5385-2",
}
78
@article{UEK:2168314105,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Informacja jako użyteczny produkt sprawozdawczości półrocznej jst",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "7 (21)",
pages = "39-42",
year = "2013",
}
79
@article{UEK:2168314161,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Roczny plan audytu wewnętrznego - proces sporządzania w ujęciu praktycznym",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "12 (26)",
pages = "40-43",
year = "2013",
}
80
@article{UEK:2168314139,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Główny księgowy w systemie kontroli zarządczej - rola i funkcje",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "10 (24)",
pages = "42-45",
year = "2013",
}
81
@article{UEK:2168314097,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Kilka refleksji o kontroli zarządczej",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "5 (19)",
pages = "42-45",
year = "2013",
}
82
@inbook{UEK:2168297469,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Wiarygodność sprawozdań finansowych jako cel kontroli zarządczej",
booktitle = "Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce",
pages = "94-108",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2013",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7241-935-4",
}
83
@inbook{UEK:2168309273,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Zadłużenie miast na prawach powiatu - analiza wstępna",
booktitle = "Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój",
pages = "49-66",
adress = "Stalowa Wola",
publisher = "Tomasz Dziechciarz",
year = "2013",
isbn = "978-83-937889-0-3",
}
84
@article{UEK:2168314137,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Dysfunkcje systemu kontroli zarządczej skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "9 (23)",
pages = "35-38",
year = "2013",
}
85
@article{UEK:2168314133,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Uwiarygodnienie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w absolutorium komunalnym",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "8 (22)",
pages = "40-43",
year = "2013",
}
86
@article{UEK:2168314099,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Sprawozdanie finansowe w procedurze absolutorium komunalnego",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "6 (20)",
pages = "27-31",
year = "2013",
}
87
@article{UEK:2168309211,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle ustaleń kontroli NIK",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 20, 6 (173)",
pages = "55-66",
year = "2013",
}
88
@inbook{UEK:2168309285,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Gospodarka finansowa związków międzygminnych - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu",
pages = "30-50",
adress = "Ostrowiec Świętokrzyski",
publisher = "Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój",
year = "2012",
isbn = "978-83-89466-45-7",
}
89
@article{UEK:2168313815,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Niezależność organizacyjna audytu wewnętrznego w samorządzie",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "6 (8)",
pages = "27-28",
year = "2012",
}
90
@article{UEK:2168314405,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Komórki audytu wewnętrznego na wysokim szczeblu",
journal = "Dziennik Gazeta Prawna",
number = "113 (3251) (13 czerwca)",
pages = "C3",
year = "2012",
}
91
@article{UEK:2168309257,
author = "Dębowska-Sołtyk Monika and Sołtyk Piotr",
title = "Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 19, 10 (165)",
pages = "55-64",
year = "2012",
}
92
@article{UEK:2168314407,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Burmistrz decyduje o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego",
journal = "Dziennik Gazeta Prawna",
number = "197 (3335) (10 października)",
pages = "C10",
year = "2012",
}
93
@article{UEK:2168313809,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Formy prawno-organizacyjne samorządowych jednostek sektora finansów publicznych - nowe regulacje",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "2",
pages = "19-25",
year = "2011",
}
94
@article{UEK:2168313795,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Wydatki niewygasające w samorządach",
journal = "Wspólnota",
number = "25 (1031)",
pages = "51-53",
year = "2011",
}
95
@article{UEK:2168313807,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Zmiany w audycie wewnętrznym w świetle najnowszych zmian w ustawie o finansach publicznych",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "1",
pages = "9-13",
year = "2011",
}
96
@article{UEK:2168309265,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w opinii kierownictwa jednostki samorządu terytorialnego",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 17, 12 (143)",
pages = "59-72",
year = "2010",
}
97
@article{UEK:2168329083,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach",
journal = "Wspólnota",
number = "9 (963)",
pages = "50-52",
year = "2010",
}
98
@inbook{UEK:2168314741,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Audyt wewnętrzny w systemie identyfikacji ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego",
booktitle = "Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych",
pages = "379-390",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7363-792-4",
}
99
@article{UEK:2168309283,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Dualizm audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce - wstępne wyniki badań",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "16",
pages = "71-83",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
100
@article{UEK:2168329093,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Zarządzanie ryzykiem w samorządach",
journal = "Wspólnota",
number = "7 (909)",
pages = "50-51",
year = "2009",
}
101
@article{UEK:2168309267,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Zarządzanie ryzykiem jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 16, 3 (122)",
pages = "60-69",
year = "2009",
}
102
@article{UEK:2168328973,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego - zagadnienia ogólne",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 14, 11 (106)",
pages = "5-16",
year = "2007",
}
103
@article{UEK:2168329089,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Planowanie audytu wewnętrznego",
journal = "Wspólnota",
number = "43 (841)",
pages = "28-30",
year = "2007",
}