Publications of the selected author

1

Title:
Development Planning versus Participation of Inhabitants in Management
Source:
European Research Studies Journal. - vol. 23, iss. 1 (2020) , s. 3-12. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168343317
article
2

Title:
Identification of a Fraudulent Organizational Culture in Enterprises Listed in Warsaw Stock Exchange
Source:
European Research Studies Journal. - vol. 23, spec. iss. 2 (2020) , s. 622-637. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication is financed by the Ministry of Science and Higher Education of Poland within - Regional Initiative of Excellence Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168351222
article
3

Title:
Access to Sport Facilities, Social and Intergenerational Integration: a Case Study
Source:
European Research Studies Journal. - vol. 23, iss. 2 (2020) , s. 577-591. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168346542
article
4

Author:
Adam Sulich , Małgorzata Rutkowska , Łukasz Popławski
Title:
Green Jobs, Definitional Issues, and the Employment of Young People : an Analysis of Three European Union Countries
Source:
Journal of Environmental Management. - vol. 262 (article number 110314) (2020) , s. 1-6. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The project is financed by the Ministry of Science and Higher Education in Poland under the programme "Regional Initiative of Excellence" 2019-2022 project number 015/RID/2018/19 total funding amount 10 721 040,00 PLN
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168346834
article
5

Author:
Helena Fidlerová , Łukasz Popławski
Title:
Wykorzystanie logistyki zwrotnej w celu zmniejszenia ryzyk chemicznych tworzonych przez ciecze do obróbki metali w przemyśle = Use of Reverse Logistics for the Reduction of Chemical Risks of Metal-working Fluids in Industry
Source:
Przemysł Chemiczny. - t. 98, nr 12 (2019) , s. 1917-1922. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Niniejsza praca jest częścią projektu badawczego VEGA 1/0235/17 "Systemowa identyfikacja kompleksowych założeń do wspierania innowacji przemysłowej i zatrudnienia w słabiej rozwiniętych regionach Słowacji"
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168342169
article
6

Title:
Impact of Changes in Coal Prices and CO2 Allowances on Power Prices in Selected European Union Dountries - Dorrelation Analysis in the Short-term Perspective
Source:
Acta Montanistica Slovaca. - vol. 24, no. 1 (2019) , s. 53-62. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168337397
article
7

Conference:
22nd Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment, Brno, Czechy, od 2019-03-21 do 2019-03-22
Title:
Selected Problems of Development of Infrastructure on the Protected Areas of the Swietokrzyskie Voivodeship in Poland
Source:
Enterprise and Competitive Environment : Abstracts / eds. Svatopluk Kapounek, Hana Vránová - Brno: Mendel University, 2019, s. 51. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-80-7509-654-8
Nr:
2168334109
varia
8

Author:
Łukasz Popławski , Katarzyna Szymczyk
Title:
Non-Classical Resource Approach as a Strategy for the Internationalization of Enterprises : Objectives Against General Obstacles
Source:
International Journal of Engineering and Technology. - vol. 7, no 2.28, Special Issue 28 (2018) , s. 220-224. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168325845
article
9

Conference:
21st Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment, Brno, Czechy, od 2018-03-22 do 2018-03-23
Title:
Selected Problems of Life Quality on Protected Areas of the Swietokrzyskie Voivodeship in Poland
Source:
Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings / eds. Svatopluk Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová - Brno: Mendel University, 2018, s. 510-517. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7509-561-9
Access mode:
Nr:
2168327183
chapter in conference materials
10

Author:
Anna Brzozowska , Antonina Kalinichenko , Arkadiusz Niedziółka , Łukasz Popławski
Title:
Logistic Procedures in the Promotion of Agritourism
Source:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2018) , s. 891-907. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332463
article
11

Author:
Agnieszka Ginter , Łukasz Popławski , Halina Kałuża
Conference:
5th International Scientific Conference on "Modern Economics", Vigo, Hiszpania, od 2018-05-14 do 2018-05-16
Title:
Economic Behavior of Young Farmers in Eastern Poland Concerning the Implementation of Innovations
Source:
Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics / eds. Norbert Grünwald, Małgorzata Zakrzewska - Wismar: University of Wismar, 2018, s. 250-256. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-3-942100-56-4
Access mode:
Nr:
2168327685
chapter in conference materials
12

Author:
Łukasz Popławski , Małgorzata Rutkowska
Conference:
19th International Scientific Conference on Economic Science for Rural Development, Jelgava, Łotwa, od 2018-05-09 do 2018-05-11
Title:
Determinants of the Ecodevelopment of Protected Areas in Poland - Legal and Institutional
Source:
Rural Development and Entrepreneurship Production and Co-operation in Agriculture / ed. Anita Auzina - Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2018, s. 249-258. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Economic Science for Rural Development ; no. 47)
ISBN:
978-9984-48-292-7
Nr:
2168329515
chapter in conference materials
13

Author:
Radosław Bułat , Łukasz Popławski
Conference:
21st Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment, Brno, Czechy, od 2018-03-22 do 2018-03-23
Title:
Protection of Intellectual Property as an Example of the Ownership Law on the Example of Computer Games
Source:
Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings / eds. Svatopluk Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová - Brno: Mendel University, 2018, s. 139-145. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7509-561-9
Access mode:
Nr:
2168327169
chapter in conference materials
14

Author:
Harun Ucak , Łukasz Popławski
Conference:
5th International Scientific Conference on "Modern Economics", Vigo, Hiszpania, od 2018-05-14 do 2018-05-16
Title:
Problems of Development in Poland and Turkey - Selected Issues Problems : (Regional and Rural Development)
Source:
Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics / eds. Norbert Grünwald, Małgorzata Zakrzewska - Wismar: University of Wismar, 2018, s. 195-201 - Bibliogr.
ISBN:
978-3-942100-56-4
Access mode:
Nr:
2168327687
chapter in conference materials
15

Title:
Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
230 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-373
Nr:
2168321715
doctoral dissertation
16

Author:
Małgorzata Rutkowska , Łukasz Popławski
Title:
Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń ekologicznych = Economic Instruments in Environmental with Particular Emphasis on Environmental Insurance
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 1 (2017) , s. 47-55. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323091
article
17

Author:
Łukasz Popławski , Małgorzata Rutkowska-Podołowska , Adam Sulich
Conference:
15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2017), Rodos, Grecja, od 2017-08-31 do 2017-09-02
Title:
Protected Areas and Green Jobs versus Environmental Goods and Services Sector - Competitive Analysis
Source:
15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2017) : Proceedings2017, s. 1-5. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168325109
chapter in book
18

Author:
Radosław Bułat , Łukasz Popławski
Conference:
5th International Scientific Conference: Contemporary Issues in Business, Management and Education '2017, Wilno, Litwa, od 2017-05-11 do 2017-05-12
Title:
Sustainable Development of Rural Communities in Poland - an Attempt to Apply Genetic Algorithms and Expert Systems in Decision Making Process
Source:
Contemporary Issues in Business, Management and Education'2017 : 5th International Scientific Conference Proceedings / ed. Toma Lankauskienė, Jelena Stankevičienė - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2017, s. 350-357. - Summ.
Series:
(Contemporary Issues in Business, Management and Education ; 2017)
ISBN:
978-609-476-012-9
Nr:
2168334569
chapter in conference materials
19

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Chosen Aspects of Sustainable Development on the Example of Nida Landscape Park (Nadnidziański Park Krajobrazowy) = Wybrane aspekty rozwoju trwałego i zrównoważonego na przykładzie gmin Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 114-115. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336705
varia
20

Title:
Taksonomiczna analiza informacyjności kostek danych - objętość informacyjna na wybranym przykładzie ekorozwoju = Taxonomical Analysis Information of Data Cubes - Volume of Information on the Chosen Example of Eco Development
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 3 (2017) , s. 35-49. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325099
article
21

Author:
Łukasz Popławski , Małgorzata Rutkowska-Podołowska , Adam Sulich
Conference:
15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2017), Rodos, Grecja, od 2017-08-31 do 2017-09-02
Title:
Protected Areas and Green Jobs versus Environmental Goods and Services Sector - Competitive Analysis
Source:
15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2017) : Volume of Abstracts / ed. D. F. Lekkas - Athens: Global NEST, 2017. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Proceedings of the International Conference on Environmental Science and Technology)
ISBN:
978-960-7475-53-4
Nr:
2168325119
varia
22

Author:
Łukasz Popławski , Małgorzata Rutkowska
Title:
Ślad ekologiczny konsumpcji = The Ecological Footprint of Consumption
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 1 (2017) , s. 241-249. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323093
article
23

Author:
Małgorzata Rutkowska , Łukasz Popławski
Title:
Model zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym = Model of Sustainable Economy in Circular Economy
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 2. (2017) , s. 119-128. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168321895
article
24

Author:
Łukasz Popławski , Małgorzata Rutkowska-Podołowska
Conference:
20th Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment, Brno, Czechy, od 2017-03-09 do 2017-03-10
Title:
The Ecodevelopment of Protected Areas in Poland - Payment for Environmental Protection in Opinion of Inhabitants for Farmers and Enterprises
Source:
Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings / eds. Svatopluk Kapounek, Veronika Krůtilová - Brno: Mendel University, 2017, s. 653-662. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7509-499-5
Access mode:
Nr:
2168314931
chapter in conference materials
25

Author:
Małgorzata Rutkowska-Podołowska , Jolanta Pakulska , Łukasz Popławski
Conference:
15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2017), Rodos, Grecja, od 2017-08-31 do 2017-09-02
Title:
Renewable Energy Sources in Poland and Selected EU Countries
Source:
15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2017) : Proceedings2017, s. 1-5. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168325111
chapter in book
26

Author:
Małgorzata Rutkowska-Podołowska , Jolanta Pakulska , Łukasz Popławski
Conference:
15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2017), Rodos, Grecja, od 2017-08-31 do 2017-09-02
Title:
Renewable Energy Sources in Poland and Selected EU Countries
Source:
15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2017) : Volume of Abstracts / ed. D. F. Lekkas - Athens: Global NEST, 2017. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Proceedings of the International Conference on Environmental Science and Technology)
ISBN:
978-960-7475-53-4
Nr:
2168325131
varia
27

Title:
Problemy zrównoważonego rozwoju - wycena przestrzeni publicznej = Problems of Sustainable Development - Evaluation of Public Space
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 452 (2016) , s. 58-64. - Tytuł numeru: Rozwój trwały i zrównoważony - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311269
article
28

Title:
Wartość przestrzeni publicznej jako kategoria dobra wspólnego na przykładzie województwa małopolskiego = The Value of the Public Space as a Category of the Common Good on the Example of Małopolskie Voivodship
Source:
Barometr Regionalny. - t. 14, nr 4 (2016) , s. 163-170. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311987
article
29

Title:
Problems of Water Management in Agriculture in the World
Source:
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture. - vol. 16 (31), no. 4 (2016) , s. 293-300. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168311905
article
30

Author:
Małgorzata Rutkowska-Podołowska , Łukasz Popławski
Title:
Rolnictwo a zielone miejsca pracy = Agriculture and Green Jobs
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 44, t. 3 (2016) , s. 201-208. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312365
article
31

Author:
Krzysztof Kłęk
Title:
Prognozowanie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2016
Physical description:
244, XXVI k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-334
Nr:
2168308843
doctoral dissertation
32

Conference:
15th International Scientific Days "Challenges and Prospects for Innovation between 2014-2020", Gyöngyös, Węgry, od 2016-03-30 do 2016-03-31
Title:
The Courses of Ecodevelopment of Protected Areas in Poland (the Swietokrzyskie Voivodeship) - Summary of Research from Years 1998-2006
Source:
Papers of Scientific Days / ed. by György Katalin - Gyöngyös: Károly Róbert College, 2016, s. 1297-1305. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-963-9941-92-2
Access mode:
Nr:
2168315669
chapter in conference materials
33

Title:
Uwarunkowania i kierunki rozwoju Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Wieś Jutra, 2016
Physical description:
167 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie monografii sfinansowano ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-62815-36-4
Nr:
2168320723
monograph
34

Title:
Ubezpieczenia produkcji roślinnej w Polsce
Source:
Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia. - nr 57 (2016) , s. 98-101
Access mode:
Nr:
2168311197
review
35

Title:
Kwantyfikacja przestrzeni publicznej na przykładzie Sanoka = Quantification of Public Space on the Example of Sanok
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 44, t. 1 (2016) , s. 121-133. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168310031
article
36

Author:
Małgorzata Rutkowska-Podołowska , Łukasz Popławski
Title:
Wybrane instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska w Polsce
Source:
Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 39 (2016) , s. 92-102. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308739
article
37

Author:
Krzysztof Tenerowicz
Title:
Finansowanie publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2016
Physical description:
351 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-335
Nr:
2168308845
doctoral dissertation
38

Author:
Małgorzata Rutkowska-Podołowska , Łukasz Popławski
Title:
Współczesny kapitalizm a ochrona środowiska = Contemporary Capitalism and Environmental Protection
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 2 (2015) , s. 75-83. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168302755
article
39

Title:
Konkurencyjność regionalna a innowacje = Regional Competitiveness Versus Innovations
Source:
Zarządzanie i Edukacja. - nr 102 (2015) , s. 5-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168302753
article
40

Title:
Sprawność instytucji sektora publicznego - wybrane zagadnienia
Source:
Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015, s. 81-91
ISBN:
978-83-87897-12-3
Nr:
2168311179
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Ekoinnowacje - wybrane aspekty = Ecoinnovation - Selected Aspects
Source:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. - t. 15 (30), z. 1 (2015) , s. 106-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168311199
article
42

Author:
Małgorzata Rutkowska-Podołowska , Łukasz Popławski
Title:
Ekonomia społeczna na tle problemów zrównoważonego rozwoju = Sustainable Development on the Background of the Social Economy Problems
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 40, t. 2 (2015) , s. 155-165. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 856)
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168303495
article
43

Title:
Państwo a zawodność rynkowa - wybrane problemy = A State Versus a Market Failure - Selected Problems
Source:
Zarządzanie i Edukacja. - nr 103 (2015) , s. 29-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168302751
article
44

Title:
Uwarunkowania rozwojowe samorządu terytorialnego
Source:
Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015, s. 17-30
ISBN:
978-83-87897-12-3
Nr:
2168311173
chapter in monograph
See main document
45

Author:
Małgorzata Rutkowska-Podołowska , Łukasz Popławski
Title:
Planowanie zrównoważonego rozwoju przy udziale społeczeństwa
Source:
Zarządzanie wiedzą i innowacje w organizacji : monografia / red. nauk. Irena Dudzik-Lewicka, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz - Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2015, s. 275-285. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65182-16-6
Note another doc.:
Także: (Publiczny) udział społeczeństwa i władz w planowaniu zrównoważonego rozwoju. W: Zarządzanie w rozwoju organizacji : wybrane problemy : monografia wydana w 45. rocznicę pracy naukowo-dydaktycznej profesora Wiesława Waszkielewicza / red. nauk. Ryszard Barcik, Ryszard Borowiecki, Marek Dudek, Maria Nowicka-Skowron. Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016, s. 307-315
Nr:
2168311981
chapter in monograph
46

Author:
Gabriela Malik
Title:
Modelowanie zależności pomiędzy cenami produktów rolnych na rynku terminowym z wykorzystaniem funkcji powiązań
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
324 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-336
Nr:
2168318407
doctoral dissertation
47

Author:
Józefina Król , Łukasz Popławski
Title:
Rola rynków hurtowych i giełd towarowych w rozwoju obszarów wiejskich = The Role of Wholesale Markets and Commodity Exchanges in Rural Development
Source:
Zarządzanie i Edukacja. - nr 94 (2014) , s. 275-286. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168311207
article
48

Title:
Cechy i postawy społeczne mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego = The Features and Social Attitudes of Inhabitants of Protected Areas of Swietokrzyskie Province
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 16, z. 1 (2014) , s. 176-182. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168297449
article
49

Title:
Kierunki wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w opinii mieszkańców gminy Słupia Jędrzejowska = Directions of Multifunctional Development of Rural Areas in the Opinion of Inhabitans of Słupia Jędrzejowska Commune
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 361 (2014) , s. 186-194. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2014 : rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168297447
article
50

Author:
Joanna Rorat , Łukasz Popławski
Title:
Możliwości finansowania działalności gospodarczej sektora małych i średnich przedsiębiorstw = Business Financing Options of Small and Medium-Sized Enterprises
Source:
Przegląd Zachodniopomorski. - R. 29 (58), z. 3, vol. 1 (2014) , s. 265-275. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168311211
article
51

Title:
Wielowymiarowe ujęcie estymacji wartości rynkowej przedsiębiorstw na przykładzie branży energetycznej
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
277 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-301
Nr:
2168302689
doctoral dissertation
52

Title:
Multifunctional Development of Protected Areas in Poland in the Opinion of Its Inhabitants in 2 Municipalities
Source:
Review of Integrative Business & Economics Research. - vol. 3(2) (2014) , s. 242-254. - Summ.
Research program:
Paper was financed with DS 3121/ZEiPG/WRE/UR
Access mode:
Nr:
2168311203
article
53

Author:
Joanna Rorat , Łukasz Popławski
Title:
Bariery rozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych = Barriers Development of Rural Communities in Protected Areas [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 10 (2014) , s. 170-175. - Summ., streszcz.. - Dostępny w World Wide Web i na CD
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168297445
article
54

Author:
Ola Krakowiak , Łukasz Popławski
Title:
Rozwój regionalny w aspekcie innowacji = Regional Development in the Aspect of Innovations
Source:
Przegląd Zachodniopomorski. - R. 29 (58), z. 3, vol. 1 (2014) , s. 193-201. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Praca finansowana ze środków DS.3121/ZEiPG i funduszu dydaktycznego WR-E Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168311229
article
55

Conference:
International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", Jelgava, Łotwa, od 2014-04-24 do 2014-04-25
Title:
Courses of Development of Communes in Swietokrzyskie Voivodeship in the Opinion of Its Inhabitants
Source:
Economic Science for Rural Development : Marketing and Sustainable Consumption - Rural Development and Entrepreneurship - Home Economics / ed. Gunita Mazure - Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014, s. 97-104. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Economic Science for Rural Development ; no. 35)
ISBN:
978-9934-8466-2-5
Access mode:
Nr:
2168311187
chapter in conference materials
56

Author:
Adam Czudec , Ryszard Kata , Danuta Kołodziejczyk , Teresa Miś , Łukasz Paluch , Łukasz Popławski , Dariusz Zając
Title:
Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju infrastruktury jako głównego czynnika zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Cz. 1
Publisher address:
Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013
Physical description:
126 s.: il.; 30 cm
Series:
(Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej : program wieloletni 2011-2014 ; nr 85)
ISBN:
978-83-7658-411-9
Access mode:
Nr:
2168311979
monograph
57

Author:
Małgorzata Rutkowska-Podołowska , Łukasz Popławski
Conference:
Medzinárodná Vedecká Konferencia a Otvorenie Centra VVICB, Kapušany, Słowacja, od 2013-11-06 do 2013-11-08
Title:
Theoretical Problems of the Environment and Its Protection
Source:
Medzinárodná Vedecká Konferencia a Otvorenie Centra VVICB : zborník vedeckých prác v rámci projektu Nové technológie pre energetický environmentálne a ekonomický efektívne zhodnocovanie biomasy ITMS: 26220220063 - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2013, s. 105-107 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3820-6
Access mode:
Nr:
2168311257
chapter in conference materials
58

Title:
Ochrona środowiska jako zawodność rynku - wybrane problemy = Environmental Protection as Market Failure - Selected Problems
Source:
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - nr 71 (2013) , s. 103-111. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168297459
article
59

Title:
Problem wyceny dóbr i usług środowiskowych na obszarach wiejskich = Problem of Environmental Goods and Services Valuation in Rural Areas
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 317 (2013) , s. 250-260. - Tytuł numeru: Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168297465
article
60

Title:
Wsparcie instytucjonalne rozwoju gmin wiejskich w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego = Institutional Support of Rural Municipalities Development in the Opinion of Inhabitants of the Protected Areas of Świętokrzyskie Voivodeship
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 6A, t. 1 (2013) , s. 252-263. - Tytuł numeru: Trendy, wyzwania i dylematy zrównoważonego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168297461
article
61

Title:
Kierunki współpracy gmin wiejskich w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego = Directions Cooperation of Rural Communities in the Opinion of the Inhabitants of Protected Areas of Swietokrzyskie Province
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 15, z. 6 (2013) , s. 226-232. - Summ., streszcz.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168297467
article
62

Conference:
International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", Jelgava, Łotwa, od 2013-04-25 do 2013-04-26
Title:
Multifunctional Development of Rural Areas in the Imielno Commune Before and After Integration with the EU
Source:
Economic Science for Rural Development : Rural Development and Entrepreneurship Marketing and Sustainable Consumption : Proceedings / ed. Aija Eglite - Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2013, s. 32-36. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Economic Science for Rural Development ; no. 32)
ISBN:
978-9934-8304-8-8
Access mode:
Nr:
2168311231
chapter in conference materials
63

Author:
Nina Szczygieł , Małgorzata Rutkowska-Podołowska , Łukasz Popławski
Conference:
Medzinárodná Vedecká Konferencia a Otvorenie Centra VVICB, Kapušany, Słowacja, od 2013-11-06 do 2013-11-08
Title:
The EU Financing Sources for Environmental Initiatives : the Case of Poland and Portugal
Source:
Medzinárodná Vedecká Konferencia a Otvorenie Centra VVICB : zborník vedeckých prác v rámci projektu Nové technológie pre energetický environmentálne a ekonomický efektívne zhodnocovanie biomasy ITMS: 26220220063 - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2013, s. 108-109. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3820-6
Access mode:
Nr:
2168311237
chapter in conference materials
64

Title:
Możliwości zastosowania metody UEK dla gmin województwa świętokrzyskiego - na przykładzie danych za 2006 rok = Possibilities of Adapting Authorized Method of the Cracow University of Economics for Świętokrzyskie Voivodeship Communities, According to the 2006 Data
Source:
Journal of Agribusiness and Rural Development. - z. 4 (30) (2013) , s. 207-218. - Summ., streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297463
article
65

Conference:
Medzinárodná Vedecká Konferencia a Otvorenie Centra VVICB, Kapušany, Słowacja, od 2013-11-06 do 2013-11-08
Title:
Potential of Region in Aspect of Renewable Energy Sources
Source:
Medzinárodná Vedecká Konferencia a Otvorenie Centra VVICB : zborník vedeckých prác v rámci projektu Nové technológie pre energetický environmentálne a ekonomický efektívne zhodnocovanie biomasy ITMS: 26220220063 - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2013, s. 46-50. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3820-6
Access mode:
Nr:
2168311263
chapter in conference materials
66

Author:
Małgorzata Rutkowska-Podołowska , Łukasz Popławski , Małgorzata Zaleska-Tsitini
Title:
Health Care Policy in Poland and in Selected European Union Countries : Attempts at Reducing Fast Increasing Medical Care Costs = Polityka zdrowotna w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej : próby zredukowania szybko rosnących kosztów leczenia
Source:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - vol. 19, iss. 2 (2011) , s. 131-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168312831
article
See main document
67

Author:
Łukasz Popławski , Matej Polák
Title:
Innovativeness in Regional Development : Selected Problems = Innowacyjność w rozwoju regionalnym - wybrane problemy
Source:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - vol. 19, iss. 2 (2011) , s. 107-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This paper is the result of implementation of the project entitled: "New technologies for environmentally and economically effective improvement of biomass for energy uses supported by the Research and Development Operational Programme funded by the ERDF", ITMS code: 26220220063
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168312827
article
See main document
68

Title:
Problemy rozwoju infrastruktury ekonomicznej i społecznej na obszarach chronionych w aspekcie logistyki a potrzeby mieszkańców - na przykładzie województwa świętokrzyskiego = The Problems Development of Social and Economy Infrastructures in Protected Areas in Aspect of Logistics vs. the Inhabitants Needs - on the Example of Swietokrzyskie Voivodeship
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego. - nr 39 (2010) , s. 123-141. - Tytuł numeru: Modelowanie procesów i systemów logistycznych - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168319803
article
69

Title:
Instrumenty ekonomiczne w ochronie obszarów przyrodniczo cennych = Economic Instruments Pertaining to Environmental Policy of Protected Areas
Source:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 237-255. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
Nr:
2168312817
chapter in monograph
See main document
70

Title:
Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Physical description:
368 s.: il.; 24 cm + CD-ROM
Series:
(Rozprawy Habilitacyjne ; nr 1/2009)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16113-2
Nr:
2168312759
monograph
71

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Title:
Rozwój infrastruktury na obszarach chronionych = The Development of Infrastructure in Protected Areas
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ, red. t. Jan Siekierski]. - nr 2 (13) (2009) , s. 137-150. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 1, Gospodarka, Finanse, Pedagogika - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168312833
article
See main document
72

Title:
Usługi turystyczne jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich = Tourist Services as a Form of Enterprise in Rural Areas
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - 3(14) (2009) , s. 153-164. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336045
article
See main document
73

Title:
Bariery rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego = Barriers of Agriculture and Farm and Food Processing Development in the Opinion of Inhabitants of the Świętokrzyskie Voivodeship Protected Areas
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(11) (2008) , s. 223-241. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168312819
article
See main document
74

Title:
Scenariusze zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich = Balanced Development Scenarios of Rural Areas
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(11) (2008) , s. 243-255. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168312823
article
See main document
75

Conference:
International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", Jelgava, Łotwa, od 2006-04-26 do 2006-04-27
Title:
Courses of Eco-development Preferred by Inhabitants of Opatowiec Municipality in Swietokrzyskie Voivodship = Preferowane kierunki ekorozwoju przez mieszkańców gminy opatowiec w województwie świętokrzyskim (Polska)
Source:
Economic Science for Rural Development : Agriculture Regional Development : Proccedings / ed. Kazimirs Špoģis - Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2006, s. 257-262. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Economic Science for Rural Development ; no. 10)
ISBN:
9984-784-05-3
Access mode:
Nr:
2168312655
chapter in conference materials
76

Conference:
International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", Jelgava, Łotwa, od 2006-04-26 do 2006-04-27
Title:
Globalisation Processes in Polish Agrobusiness = Procesy globalizacyjne w polskim agrobiznesie
Source:
Economic Science for Rural Development : Agriculture Regional Development : Proccedings / ed. Kazimirs Špoģis - Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2006, s. 123-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Economic Science for Rural Development ; no. 10)
ISBN:
9984-784-05-3
Access mode:
Nr:
2168312653
chapter in conference materials
1
Development Planning versus Participation of Inhabitants in Management / L. POPLAWSKI // European Research Studies Journal. - vol. 23, iss. 1 (2020), s. 3-12. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ersj.eu/journal/1531. - ISSN 1108-2976
2
Identification of a Fraudulent Organizational Culture in Enterprises Listed in Warsaw Stock Exchange / Joanna WYROBEK, Łukasz POPŁAWSKI, Marcin SURÓWKA // European Research Studies Journal. - vol. 23, spec. iss. 2 (2020), s. 622-637. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ersj.eu/journal/1845. - ISSN 1108-2976
3
Access to Sport Facilities, Social and Intergenerational Integration: a Case Study / Mariola MAMCARCZYK, Lukasz POPLAWSKI // European Research Studies Journal. - vol. 23, iss. 2 (2020), s. 577-591. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ersj.eu/journal/1610/download. - ISSN 1108-2976
4
Green Jobs, Definitional Issues, and the Employment of Young People : an Analysis of Three European Union Countries / A. Sulich, M. Rutkowska, Ł. POPŁAWSKI // Journal of Environmental Management. - vol. 262 (article number 110314) (2020), s. 1-6. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0301-4797
5
Wykorzystanie logistyki zwrotnej w celu zmniejszenia ryzyk chemicznych tworzonych przez ciecze do obróbki metali w przemyśle = Use of Reverse Logistics for the Reduction of Chemical Risks of Metal-working Fluids in Industry / Helena Fidlerová, Łukasz POPŁAWSKI // Przemysł Chemiczny. - t. 98, nr 12 (2019), s. 1917-1922. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2496
6
Impact of Changes in Coal Prices and CO2 Allowances on Power Prices in Selected European Union Dountries - Dorrelation Analysis in the Short-term Perspective / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Patryk DUNAL, Łukasz POPŁAWSKI // Acta Montanistica Slovaca. - vol. 24, no. 1 (2019), s. 53-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://actamont.tuke.sk/pdf/2019/n1/6andrzejewski.pdf. - ISSN 1335-1788
7
Selected Problems of Development of Infrastructure on the Protected Areas of the Swietokrzyskie Voivodeship in Poland / Łukasz POPŁAWSKI // W: Enterprise and Competitive Environment : Abstracts / eds. Svatopluk Kapounek, Hana Vránová. - Brno : Mendel University, 2019. - S. 51. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-80-7509-654-8
8
Non-Classical Resource Approach as a Strategy for the Internationalization of Enterprises : Objectives Against General Obstacles / Łukasz POPŁAWSKI, Katarzyna Szymczyk // International Journal of Engineering and Technology [on-line]. - vol. 7, no 2.28, Special Issue 28 (2018), s. 220-224. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/download/12917/5164. - ISSN 2227-524X
9
Selected Problems of Life Quality on Protected Areas of the Swietokrzyskie Voivodeship in Poland / Łukasz POPŁAWSKI // W: Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings / eds. Svatopluk Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová. - Brno : Mendel University, 2018. - S. 510-517. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7509-561-9. - Pełny tekst: http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf
10
Logistic Procedures in the Promotion of Agritourism / Anna Brzozowska, Antonina Kalinichenko, Arkadiusz Niedziółka, Łukasz POPŁAWSKI // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2018), s. 891-907. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18664.htm?plik=2288. - ISSN 1732-5587
11
Economic Behavior of Young Farmers in Eastern Poland Concerning the Implementation of Innovations / Agnieszka Ginter, Łukasz POPŁAWSKI, Halina Kałuża // W: Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics / eds. Norbert Grünwald, Małgorzata Zakrzewska. - Wismar : University of Wismar, 2018. - S. 250-256. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-942100-56-4. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/katedry/makro/proceedings/Vigo_Proceedings_2.pdf
12
Determinants of the Ecodevelopment of Protected Areas in Poland - Legal and Institutional / Lukasz POPLAWSKI, Malgorzata Rutkowska // W: Rural Development and Entrepreneurship Production and Co-operation in Agriculture / ed. Anita Auzina. - Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2018. - (Economic Science for Rural Development, ISSN 1691-3078 ; no. 47). - S. 249-258. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-9984-48-292-7. - Pełny tekst: http://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2018/Latvia_ESRD_47_2018-249-258.pdf
13
Protection of Intellectual Property as an Example of the Ownership Law on the Example of Computer Games / Radosław Bułat, Łukasz POPŁAWSKI // W: Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings / eds. Svatopluk Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová. - Brno : Mendel University, 2018. - S. 139-145. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7509-561-9. - Pełny tekst: http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf
14
Problems of Development in Poland and Turkey - Selected Issues Problems : (Regional and Rural Development) / Harun Ucak, Lukasz POPŁAWSKI // W: Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics / eds. Norbert Grünwald, Małgorzata Zakrzewska. - Wismar : University of Wismar, 2018. - S. 195-201. - Bibliogr. - ISBN 978-3-942100-56-4. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/katedry/makro/proceedings/Vigo_Proceedings_2.pdf
15
Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym / Mariola Mamcarczyk ; Promotor: Łukasz POPŁAWSKI. - Kraków, 2017. - 230 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003285
16
Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń ekologicznych = Economic Instruments in Environmental with Particular Emphasis on Environmental Insurance / Małgorzata Rutkowska, Łukasz POPŁAWSKI // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 1 (2017), s. 47-55. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8245/34264.pdf. - ISSN 2450-7733
17
Protected Areas and Green Jobs versus Environmental Goods and Services Sector - Competitive Analysis / Ł. POPLAWSKI, M. Rutkowska-Podołowska, A. Sulich // W: 15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2017) : Proceedings [on-line]. - (2017), s. 1-5. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://cest.gnest.org/sites/default/files/presentation_file_list/cest2017_00808_oral_paper.pdf
18
Sustainable Development of Rural Communities in Poland - an Attempt to Apply Genetic Algorithms and Expert Systems in Decision Making Process / Radosław Bułat, Łukasz POPŁAWSKI // W: Contemporary Issues in Business, Management and Education'2017 : 5th International Scientific Conference Proceedings / ed. Toma Lankauskienė, Jelena Stankevičienė. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2017. - (Contemporary Issues in Business, Management and Education, ISSN 2029-7963 ; 2017). - S. 350-357. - Summ. - ISBN 978-609-476-012-9. - Pełny tekst: http://cbme.vgtu.lt/index.php/verslas/2017/paper/viewFile/49/67
19
Chosen Aspects of Sustainable Development on the Example of Nida Landscape Park (Nadnidziański Park Krajobrazowy) = Wybrane aspekty rozwoju trwałego i zrównoważonego na przykładzie gmin Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego / Łukasz POPŁAWSKI // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 114-115. - Dostępne tylko streszczenia
20
Taksonomiczna analiza informacyjności kostek danych - objętość informacyjna na wybranym przykładzie ekorozwoju = Taxonomical Analysis Information of Data Cubes - Volume of Information on the Chosen Example of Eco Development / Bogusław Kaczmarczyk, Łukasz POPŁAWSKI // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 3 (2017), s. 35-49. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12445.pdf. - ISSN 2450-7733
21
Protected Areas and Green Jobs versus Environmental Goods and Services Sector - Competitive Analysis / Ł. POPLAWSKI, M. Rutkowska-Podołowska, A. Sulich // W: 15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2017) : Volume of Abstracts [on-line] / ed. D. F. Lekkas. - Athens : Global NEST, 2017. - (Proceedings of the International Conference on Environmental Science and Technology, ISSN 1106-5516). - [1 ekran]. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-960-7475-53-4
22
Ślad ekologiczny konsumpcji = The Ecological Footprint of Consumption / Łukasz POPŁAWSKI, Małgorzata RUTKOWSKA // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 1 (2017), s. 241-249. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8293/34360.pdf. - ISSN 2450-7733
23
Model zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym = Model of Sustainable Economy in Circular Economy / Małgorzata Rutkowska, Łukasz POPŁAWSKI // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 2. (2017), s. 119-128. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8761/36319.pdf. - ISSN 2450-7733
24
The Ecodevelopment of Protected Areas in Poland - Payment for Environmental Protection in Opinion of Inhabitants for Farmers and Enterprises / Łukasz POPŁAWSKI, Małgorzata Rutkowska-Podołowska // W: Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings / eds. Svatopluk Kapounek, Veronika Krůtilová. - Brno : Mendel University, 2017. - S. 653-662. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7509-499-5. - Pełny tekst: https://ecos.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2017_fin.pdf
25
Renewable Energy Sources in Poland and Selected EU Countries / M. Rutkowska-Podolowska, J. Pakulska, L. POPLAWSKI // W: 15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2017) : Proceedings [on-line]. - (2017), s. 1-5. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://cest.gnest.org/sites/default/files/presentation_file_list/cest2017_00806_poster_paper.pdf
26
Renewable Energy Sources in Poland and Selected EU Countries / M. Rutkowska-Podolowska, J. Pakulska, L. POPLAWSKI // W: 15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2017) : Volume of Abstracts [on-line] / ed. D. F. Lekkas. - Athens : Global NEST, 2017. - (Proceedings of the International Conference on Environmental Science and Technology, ISSN 1106-5516). - [1 ekran]. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-960-7475-53-4
27
Problemy zrównoważonego rozwoju - wycena przestrzeni publicznej = Problems of Sustainable Development - Evaluation of Public Space / Łukasz POPŁAWSKI, Bogusław Kaczmarczyk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 452 (2016), s. 58-64. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rozwój trwały i zrównoważony. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39624. - ISSN 1899-3192
28
Wartość przestrzeni publicznej jako kategoria dobra wspólnego na przykładzie województwa małopolskiego = The Value of the Public Space as a Category of the Common Good on the Example of Małopolskie Voivodship / Łukasz POPŁAWSKI, Bogusław Kaczmarczyk // Barometr Regionalny. - t. 14, nr 4 (2016), s. 163-170. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_20poplawski.pdf. - ISSN 1644-9398
29
Problems of Water Management in Agriculture in the World // Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture. - vol. 16 (31), no. 4 (2016), s. 293-300. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2016_T16(31)_z4.pdf. - ISSN 2081-6960
30
Rolnictwo a zielone miejsca pracy = Agriculture and Green Jobs / Małgorzata Rutkowska-Podołowska, Łukasz POPŁAWSKI // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 44, t. 3 (2016), s. 201-208. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip44-2016/SiP_44_t3.pdf. - ISSN 2450-7733
31
Prognozowanie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce / Krzysztof Kłęk ; Promotor: Łukasz POPŁAWSKI. - Kraków, 2016. - 244, XXVI k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
32
The Courses of Ecodevelopment of Protected Areas in Poland (the Swietokrzyskie Voivodeship) - Summary of Research from Years 1998-2006 / Lukasz POPLAWSKI // W: Papers of Scientific Days / ed. by György Katalin. - Gyöngyös : Károly Róbert College, 2016. - S. 1297-1305. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-963-9941-92-2. - Pełny tekst: http://honlap.karolyrobert.hu/sites/honlap.foiskola.krf/files/media/upload/XV.NTN%202016.03.30-31.PRINTABLE.pdf
33
Uwarunkowania i kierunki rozwoju Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego / Łukasz POPŁAWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Wieś Jutra, 2016. - 167 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62815-36-4
34
Ubezpieczenia produkcji roślinnej w Polsce / Łukasz POPŁAWSKI // Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia. - nr 57 (2016), s. 98-101. - Rec. pracy: Ubezpieczenia produkcji roślinnej w Polsce, red. M. Kaczała, K. Rojewski, Wyd. Poltext, Warszawa 2015. - Pełny tekst: http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/kwartalnik/UwR-wydanie-57.2016.pdf. - ISSN 1507-4757
35
Kwantyfikacja przestrzeni publicznej na przykładzie Sanoka = Quantification of Public Space on the Example of Sanok / Bogusław Kaczmarczyk, Łukasz POPŁAWSKI // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 44, t. 1 (2016), s. 121-133. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/1986/4487.pdf. - ISSN 2450-7733
36
Wybrane instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska w Polsce / Małgorzata Rutkowska-Podołowska, Łukasz POPŁAWSKI // Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie [on-line]. - nr 39 (2016), s. 92-102. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1144. - ISSN 2300-6285
37
Finansowanie publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych w Polsce / Krzysztof Tenerowicz ; Promotor: Łukasz POPŁAWSKI. - Kraków, 2016. - 351 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003221
38
Współczesny kapitalizm a ochrona środowiska = Contemporary Capitalism and Environmental Protection / Małgorzata Rutkowska-Podołowska, Łukasz POPŁAWSKI // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 857). - nr 41, t. 2 (2015), s. 75-83. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t2-75.pdf. - ISSN 2080-4881
39
Konkurencyjność regionalna a innowacje = Regional Competitiveness Versus Innovations / Łukasz POPŁAWSKI // Zarządzanie i Edukacja. - nr 102 (2015), s. 5-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1428-474X
40
Sprawność instytucji sektora publicznego - wybrane zagadnienia / Łukasz POPŁAWSKI // W: Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA. - Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015. - S. 81-91. - ISBN 978-83-87897-12-3
41
Ekoinnowacje - wybrane aspekty = Ecoinnovation - Selected Aspects / Łukasz Popławski // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. - t. 15 (30), z. 1 (2015), s. 106-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2015_T15(30)_z1.pdf. - ISSN 2081-6960
42
Ekonomia społeczna na tle problemów zrównoważonego rozwoju = Sustainable Development on the Background of the Social Economy Problems / Małgorzata Rutkowska-Podołowska, Łukasz Popławski // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 856). - nr 40, t. 2 (2015), s. 155-165. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip40-2015/SiP-40-t2-155.pdf. - ISSN 2080-4881
43
Państwo a zawodność rynkowa - wybrane problemy = A State Versus a Market Failure - Selected Problems / Łukasz POPŁAWSKI // Zarządzanie i Edukacja. - nr 103 (2015), s. 29-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1428-474X
44
Uwarunkowania rozwojowe samorządu terytorialnego / Łukasz POPŁAWSKI // W: Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA. - Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015. - S. 17-30. - ISBN 978-83-87897-12-3
45
Planowanie zrównoważonego rozwoju przy udziale społeczeństwa / Małgorzata Rutkowska-Podołowska, Łukasz Popławski // W: Zarządzanie wiedzą i innowacje w organizacji : monografia / red. nauk. Irena Dudzik-Lewicka, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. - Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2015. - S. 275-285. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65182-16-6
46
Modelowanie zależności pomiędzy cenami produktów rolnych na rynku terminowym z wykorzystaniem funkcji powiązań / Gabriela Malik ; Promotor: Łukasz POPŁAWSKI. - Kraków, 2015. - 324 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003222
47
Rola rynków hurtowych i giełd towarowych w rozwoju obszarów wiejskich = The Role of Wholesale Markets and Commodity Exchanges in Rural Development / Józefina Król, Łukasz Popławski // Zarządzanie i Edukacja. - nr 94 (2014), s. 275-286. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.janski.edu.pl/file/uploadFck/94.pdf. - ISSN 1428-474X
48
Cechy i postawy społeczne mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego = The Features and Social Attitudes of Inhabitants of Protected Areas of Swietokrzyskie Province / Łukasz Popławski // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 16, z. 1 (2014), s. 176-182. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=172607. - ISSN 1508-3535
49
Kierunki wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w opinii mieszkańców gminy Słupia Jędrzejowska = Directions of Multifunctional Development of Rural Areas in the Opinion of Inhabitans of Słupia Jędrzejowska Commune / Łukasz Popławski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 361 (2014), s. 186-194. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2014 : rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
50
Możliwości finansowania działalności gospodarczej sektora małych i średnich przedsiębiorstw = Business Financing Options of Small and Medium-Sized Enterprises / Joanna Rorat, Łukasz Popławski // Przegląd Zachodniopomorski. - R. 29 (58), z. 3, vol. 1 (2014), s. 265-275. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przegladzachodniopomorski.pl/wp-content/uploads/2015/03/PZ_2014_3-1.pdf. - ISSN 0552-4245
51
Wielowymiarowe ujęcie estymacji wartości rynkowej przedsiębiorstw na przykładzie branży energetycznej / Bogusław Kaczmarczyk ; Promotor: Łukasz POPŁAWSKI. - Kraków, 2014. - 277 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003045
52
Multifunctional Development of Protected Areas in Poland in the Opinion of Its Inhabitants in 2 Municipalities / Lukasz Poplawski // Review of Integrative Business & Economics Research [on-line]. - vol. 3(2) (2014), s. 242-254. - Summ. - Pełny tekst: http://sibresearch.org/uploads/3/4/0/9/34097180/riber_b14-127_242-254.pdf
53
Bariery rozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych = Barriers Development of Rural Communities in Protected Areas / Joanna Rorat, Łukasz Popławski // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - Dane tekstowe (plik pdf). - nr 10 (2014), s. 170-175. - Summ., streszcz. - Dostępny w World Wide Web i na CD. - Pełny tekst: http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir10_2014_cd.pdf#page=170&view=Fit. - ISSN 1231-7853
54
Rozwój regionalny w aspekcie innowacji = Regional Development in the Aspect of Innovations / Ola Krakowiak, Łukasz Popławski // Przegląd Zachodniopomorski. - R. 29 (58), z. 3, vol. 1 (2014), s. 193-201. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przegladzachodniopomorski.pl/wp-content/uploads/2015/03/PZ_2014_3-1.pdf. - ISSN 0552-4245
55
Courses of Development of Communes in Swietokrzyskie Voivodeship in the Opinion of Its Inhabitants / Lukasz Poplawski // W: Economic Science for Rural Development : Marketing and Sustainable Consumption - Rural Development and Entrepreneurship - Home Economics / ed. Gunita Mazure. - Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2014. - (Economic Science for Rural Development, ISSN 1691-3078 ; no. 35). - S. 97-104. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-9934-8466-2-5. - Pełny tekst: http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=820
56
Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju infrastruktury jako głównego czynnika zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Cz. 1 / red. nauk. Danuta Kołodziejczyk; autorzy: Adam Czudec, Ryszard Kata, Danuta Kołodziejczyk, Teresa Miś, Łukasz Paluch, Łukasz Popławski, Dariusz Zając. - Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013. - 126 s. : il. ; 30 cm. - (Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej : program wieloletni 2011-2014 ; nr 85). - ISBN 978-83-7658-411-9. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3838/85.pdf?sequence=1&isAllowed=y
57
Theoretical Problems of the Environment and Its Protection / Małgorzata Rutkowska-Podołowska, Łukasz Popławski // W: Medzinárodná Vedecká Konferencia a Otvorenie Centra VVICB : zborník vedeckých prác v rámci projektu Nové technológie pre energetický environmentálne a ekonomický efektívne zhodnocovanie biomasy ITMS: 26220220063. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - S. 105-107. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3820-6. - Pełny tekst: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjLoondq9DRAhWmDZoKHaLiC1YQFgg1MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.vvicb.sk%2Fpublikacie%2Fzbornik2013.pdf&usg=AFQjCNGO8rqh8MZ1hvpIsAizVPAC0Iwk1A&cad=rja
58
Ochrona środowiska jako zawodność rynku - wybrane problemy = Environmental Protection as Market Failure - Selected Problems / Łukasz Popławski // Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - nr 71 (2013), s. 103-111. - Summ. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/files/magazines/2/38/455.pdf. - ISSN 2081-0644
59
Problem wyceny dóbr i usług środowiskowych na obszarach wiejskich = Problem of Environmental Goods and Services Valuation in Rural Areas / Łukasz Popławski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 317 (2013), s. 250-260. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
60
Wsparcie instytucjonalne rozwoju gmin wiejskich w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego = Institutional Support of Rural Municipalities Development in the Opinion of Inhabitants of the Protected Areas of Świętokrzyskie Voivodeship / Łukasz Popławski // Handel Wewnętrzny. - nr 6A, t. 1 (2013), s. 252-263. - Summ., streszcz., rez.. - Tytuł numeru: Trendy, wyzwania i dylematy zrównoważonego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_6A-2013-t.1.pdf. - ISSN 0438-5403
61
Kierunki współpracy gmin wiejskich w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego = Directions Cooperation of Rural Communities in the Opinion of the Inhabitants of Protected Areas of Swietokrzyskie Province / Łukasz Popławski // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 15, z. 6 (2013), s. 226-232. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=172579. - ISSN 1508-3535
62
Multifunctional Development of Rural Areas in the Imielno Commune Before and After Integration with the EU / Lukasz Poplawski // W: Economic Science for Rural Development : Rural Development and Entrepreneurship Marketing and Sustainable Consumption : Proceedings / ed. Aija Eglite. - Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2013. - (Economic Science for Rural Development, ISSN 1691-3078 ; no. 32). - S. 32-36. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-9934-8304-8-8. - Pełny tekst: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwid6Myam9DRAhWBoiwKHebQB7QQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fllufb.llu.lv%2Fconference%2Feconomic_science_rural%2F2013%2FLatvia_Economic_Science_Rural_2013_32.pdf&usg=AFQjCNHAjyddNPPgkYKTDyhB4bgta6Fxyg&cad=rja
63
The EU Financing Sources for Environmental Initiatives : the Case of Poland and Portugal / Nina Szczygieł, Małgorzata Rutkowska-Podołowska, Łukasz Popławski // W: Medzinárodná Vedecká Konferencia a Otvorenie Centra VVICB : zborník vedeckých prác v rámci projektu Nové technológie pre energetický environmentálne a ekonomický efektívne zhodnocovanie biomasy ITMS: 26220220063. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - S. 108-109. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3820-6. - Pełny tekst: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjLoondq9DRAhWmDZoKHaLiC1YQFgg1MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.vvicb.sk%2Fpublikacie%2Fzbornik2013.pdf&usg=AFQjCNGO8rqh8MZ1hvpIsAizVPAC0Iwk1A&cad=rja
64
Możliwości zastosowania metody UEK dla gmin województwa świętokrzyskiego - na przykładzie danych za 2006 rok = Possibilities of Adapting Authorized Method of the Cracow University of Economics for Świętokrzyskie Voivodeship Communities, According to the 2006 Data / Łukasz Popławski, Bogusław Kaczmarczyk // Journal of Agribusiness and Rural Development. - z. 4 (30) (2013), s. 207-218. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.jard.edu.pl/tom30/zeszyt4/art_16_pl.pdf. - ISSN 1899-5241
65
Potential of Region in Aspect of Renewable Energy Sources / Łukasz Popławski // W: Medzinárodná Vedecká Konferencia a Otvorenie Centra VVICB : zborník vedeckých prác v rámci projektu Nové technológie pre energetický environmentálne a ekonomický efektívne zhodnocovanie biomasy ITMS: 26220220063. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - S. 46-50. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3820-6. - Pełny tekst: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjLoondq9DRAhWmDZoKHaLiC1YQFgg1MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.vvicb.sk%2Fpublikacie%2Fzbornik2013.pdf&usg=AFQjCNGO8rqh8MZ1hvpIsAizVPAC0Iwk1A&cad=rja
66
Health Care Policy in Poland and in Selected European Union Countries : Attempts at Reducing Fast Increasing Medical Care Costs = Polityka zdrowotna w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej : próby zredukowania szybko rosnących kosztów leczenia / Małgorzata Rutkowska-Podołowska, Łukasz Popławski, Małgorzata Zaleska-Tsitini // The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - vol. 19, iss. 2 (2011), s. 131-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/07/zeszyty_naukowe_19.pdf. - ISSN 1506-2635
67
Innovativeness in Regional Development : Selected Problems = Innowacyjność w rozwoju regionalnym - wybrane problemy / Łukasz Popławski, Matej Polák // The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - vol. 19, iss. 2 (2011), s. 107-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/07/zeszyty_naukowe_19.pdf. - ISSN 1506-2635
68
Problemy rozwoju infrastruktury ekonomicznej i społecznej na obszarach chronionych w aspekcie logistyki a potrzeby mieszkańców - na przykładzie województwa świętokrzyskiego = The Problems Development of Social and Economy Infrastructures in Protected Areas in Aspect of Logistics vs. the Inhabitants Needs - on the Example of Swietokrzyskie Voivodeship / Łukasz Popławski // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego. - nr 39 (2010), s. 123-141. - Summ.. - Tytuł numeru: Modelowanie procesów i systemów logistycznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=440. - ISSN 1234-4281
69
Instrumenty ekonomiczne w ochronie obszarów przyrodniczo cennych = Economic Instruments Pertaining to Environmental Policy of Protected Areas / Łukasz Popławski // W: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. - S. 237-255. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-15-0
70
Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego / Łukasz Popławski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 368 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - Bibliogr. - (Rozprawy Habilitacyjne - Wydawnictwo Naukowe PWN SA ; nr 1/2009). - ISBN 978-83-01-16113-2
71
Rozwój infrastruktury na obszarach chronionych = The Development of Infrastructure in Protected Areas / Łukasz Popławski // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ, red. t. Jan Siekierski]. - nr 2 (13) (2009), s. 137-150. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 1, Gospodarka, Finanse, Pedagogika. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-1/137-150.pdf. - ISSN 1506-2635
72
Usługi turystyczne jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich = Tourist Services as a Form of Enterprise in Rural Areas / Jan Siekierski, Łukasz Popławski // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - 3(14) (2009), s. 153-164. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
73
Bariery rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego = Barriers of Agriculture and Farm and Food Processing Development in the Opinion of Inhabitants of the Świętokrzyskie Voivodeship Protected Areas / Łukasz Popławski // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(11) (2008), s. 223-241. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/04/zeszyty_naukowe_11.pdf. - ISSN 1506-2635
74
Scenariusze zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich = Balanced Development Scenarios of Rural Areas / Jan Siekierski, Łukasz Popławski // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(11) (2008), s. 243-255. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/04/zeszyty_naukowe_11.pdf. - ISSN 1506-2635
75
Courses of Eco-development Preferred by Inhabitants of Opatowiec Municipality in Swietokrzyskie Voivodship = Preferowane kierunki ekorozwoju przez mieszkańców gminy opatowiec w województwie świętokrzyskim (Polska) / Lukasz Poplawski // W: Economic Science for Rural Development : Agriculture Regional Development : Proccedings / ed. Kazimirs Špoģis. - Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2006. - (Economic Science for Rural Development, ISSN 1691-3078 ; no. 10). - S. 257-262. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 9984-784-05-3. - Pełny tekst: http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=367
76
Globalisation Processes in Polish Agrobusiness = Procesy globalizacyjne w polskim agrobiznesie / Jan Siekierski, Lukasz Poplawski // W: Economic Science for Rural Development : Agriculture Regional Development : Proccedings / ed. Kazimirs Špoģis. - Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2006. - (Economic Science for Rural Development, ISSN 1691-3078 ; no. 10). - S. 123-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 9984-784-05-3. - Pełny tekst: http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=367
1
Popławski Ł., (2020), Development Planning versus Participation of Inhabitants in Management, "European Research Studies Journal", vol. 23, iss. 1, s. 3-12; https://www.ersj.eu/journal/1531
2
Wyrobek J., Popławski Ł., Surówka M., (2020), Identification of a Fraudulent Organizational Culture in Enterprises Listed in Warsaw Stock Exchange, "European Research Studies Journal", vol. 23, spec. iss. 2, s. 622-637; https://www.ersj.eu/journal/1845
3
Mamcarczyk M., Popławski Ł., (2020), Access to Sport Facilities, Social and Intergenerational Integration: a Case Study, "European Research Studies Journal", vol. 23, iss. 2, s. 577-591; https://www.ersj.eu/journal/1610/download
4
Sulich A., Rutkowska M., Popławski Ł., (2020), Green Jobs, Definitional Issues, and the Employment of Young People : an Analysis of Three European Union Countries, "Journal of Environmental Management", vol. 262 (article number 110314), s. 1-6.
5
Fidlerová H., Popławski Ł., (2019), Wykorzystanie logistyki zwrotnej w celu zmniejszenia ryzyk chemicznych tworzonych przez ciecze do obróbki metali w przemyśle, "Przemysł Chemiczny", t. 98, nr 12, s. 1917-1922.
6
Andrzejewski M., Dunal P., Popławski Ł., (2019), Impact of Changes in Coal Prices and CO2 Allowances on Power Prices in Selected European Union Dountries - Dorrelation Analysis in the Short-term Perspective, "Acta Montanistica Slovaca", vol. 24, no. 1, s. 53-62; https://actamont.tuke.sk/pdf/2019/n1/6andrzejewski.pdf
7
Popławski Ł., (2019), Selected Problems of Development of Infrastructure on the Protected Areas of the Swietokrzyskie Voivodeship in Poland. [W:] Kapounek S., Vránová H. (red.), Enterprise and Competitive Environment : Abstracts, Brno : Mendel University, s. 51.
8
Popławski Ł., Szymczyk K., (2018), Non-Classical Resource Approach as a Strategy for the Internationalization of Enterprises : Objectives Against General Obstacles, "International Journal of Engineering and Technology" [on-line], vol. 7, no 2.28, Special Issue 28, s. 220-224; https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/download/12917/5164
9
Popławski Ł., (2018), Selected Problems of Life Quality on Protected Areas of the Swietokrzyskie Voivodeship in Poland. [W:] Kapounek S., Krůtilová (red.), Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings, Brno : Mendel University, s. 510-517.
10
Brzozowska A., Kalinichenko A., Niedziółka A., Popławski Ł., (2018), Logistic Procedures in the Promotion of Agritourism, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 4 (1), s. 891-907; http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18664.htm?plik=2288
11
Ginter A., Popławski Ł., Kałuża H., (2018), Economic Behavior of Young Farmers in Eastern Poland Concerning the Implementation of Innovations. [W:] Grünwald N., Zakrzewska M. (red.), Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics, Wismar : University of Wismar, s. 250-256.
12
Popławski Ł., Rutkowska M., (2018), Determinants of the Ecodevelopment of Protected Areas in Poland - Legal and Institutional. [W:] Auzina A. (red.), Rural Development and Entrepreneurship Production and Co-operation in Agriculture (Economic Science for Rural Development; no. 47), Jelgava : Latvia University of Agriculture, s. 249-258.
13
Bułat R., Popławski Ł., (2018), Protection of Intellectual Property as an Example of the Ownership Law on the Example of Computer Games. [W:] Kapounek S., Krůtilová (red.), Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings, Brno : Mendel University, s. 139-145.
14
Ucak H., Popławski Ł., (2018), Problems of Development in Poland and Turkey - Selected Issues Problems : (Regional and Rural Development). [W:] Grünwald N., Zakrzewska M. (red.), Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics, Wismar : University of Wismar, s. 195-201.
15
Mamcarczyk M., (2017), Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym, Prom. Popławski Ł., Kraków : , 230 k.
16
Rutkowska M., Popławski Ł., (2017), Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń ekologicznych, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 47, t. 1, s. 47-55; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8245/34264.pdf
17
Popławski Ł., Rutkowska-Podołowska M., Sulich A., (2017), Protected Areas and Green Jobs versus Environmental Goods and Services Sector - Competitive Analysis. [W:] 15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2017) : Proceedings [on-line], s. 1-5.
18
Bułat R., Popławski Ł., (2017), Sustainable Development of Rural Communities in Poland - an Attempt to Apply Genetic Algorithms and Expert Systems in Decision Making Process. [W:] Lankauskienė T., Stankevičienė J. (red.), Contemporary Issues in Business, Management and Education'2017 : 5th International Scientific Conference Proceedings (Contemporary Issues in Business, Management and Education; 2017), Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, s. 350-357.
19
Popławski Ł., (2017), Chosen Aspects of Sustainable Development on the Example of Nida Landscape Park (Nadnidziański Park Krajobrazowy). [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 114-115.
20
Kaczmarczyk B., Popławski Ł., (2017), Taksonomiczna analiza informacyjności kostek danych - objętość informacyjna na wybranym przykładzie ekorozwoju, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 47, t. 3, s. 35-49; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12445.pdf
21
Popławski Ł., Rutkowska-Podołowska M., Sulich A., (2017), Protected Areas and Green Jobs versus Environmental Goods and Services Sector - Competitive Analysis. [W:] Lekkas (red.), 15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2017) : Volume of Abstracts [on-line]. (Proceedings of the International Conference on Environmental Science and Technology), Athens : Global NEST
22
Popławski Ł., Rutkowska M., (2017), Ślad ekologiczny konsumpcji, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 47, t. 1, s. 241-249; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8293/34360.pdf
23
Rutkowska M., Popławski Ł., (2017), Model zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 47, t. 2., s. 119-128; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8761/36319.pdf
24
Popławski Ł., Rutkowska-Podołowska M., (2017), The Ecodevelopment of Protected Areas in Poland - Payment for Environmental Protection in Opinion of Inhabitants for Farmers and Enterprises. [W:] Kapounek S., Krůtilová V. (red.), Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings, Brno : Mendel University, s. 653-662.
25
Rutkowska-Podołowska M., Pakulska J., Popławski Ł., (2017), Renewable Energy Sources in Poland and Selected EU Countries. [W:] 15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2017) : Proceedings [on-line], s. 1-5.
26
Rutkowska-Podołowska M., Pakulska J., Popławski Ł., (2017), Renewable Energy Sources in Poland and Selected EU Countries. [W:] Lekkas (red.), 15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2017) : Volume of Abstracts [on-line]. (Proceedings of the International Conference on Environmental Science and Technology), Athens : Global NEST
27
Popławski Ł., Kaczmarczyk B., (2016), Problemy zrównoważonego rozwoju - wycena przestrzeni publicznej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 452, s. 58-64; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39624
28
Popławski Ł., Kaczmarczyk B., (2016), Wartość przestrzeni publicznej jako kategoria dobra wspólnego na przykładzie województwa małopolskiego, "Barometr Regionalny", t. 14, nr 4, s. 163-170; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_20poplawski.pdf
29
Thier A., Popławski Ł., (2016), Problems of Water Management in Agriculture in the World, "Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture", vol. 16 (31), no. 4, s. 293-300; http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2016_T16(31)_z4.pdf
30
Rutkowska-Podołowska M., Popławski Ł., (2016), Rolnictwo a zielone miejsca pracy, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 44, t. 3, s. 201-208; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip44-2016/SiP_44_t3.pdf
31
Kłęk K., (2016), Prognozowanie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Prom. Popławski Ł., Kraków : , 244, XXVI k.
32
Popławski Ł., (2016), The Courses of Ecodevelopment of Protected Areas in Poland (the Swietokrzyskie Voivodeship) - Summary of Research from Years 1998-2006. [W:] Katalin G. (red.), Papers of Scientific Days, Gyöngyös : Károly Róbert College, s. 1297-1305.
33
Popławski Ł., (2016), Uwarunkowania i kierunki rozwoju Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, Warszawa : Wydawnictwo Wieś Jutra, 167 s.
34
Popławski Ł., (2016), Ubezpieczenia produkcji roślinnej w Polsce, "Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia", nr 57, s. 98-101; http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/kwartalnik/UwR-wydanie-57.2016.pdf
35
Kaczmarczyk B., Popławski Ł., (2016), Kwantyfikacja przestrzeni publicznej na przykładzie Sanoka, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 44, t. 1, s. 121-133; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/1986/4487.pdf
36
Rutkowska-Podołowska M., Popławski Ł., (2016), Wybrane instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska w Polsce, "Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie" [on-line], nr 39, s. 92-102; http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1144
37
Tenerowicz K., (2016), Finansowanie publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych w Polsce, Prom. Popławski Ł., Kraków : , 351 k.
38
Rutkowska-Podołowska M., Popławski Ł., (2015), Współczesny kapitalizm a ochrona środowiska, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 41, t. 2, s. 75-83; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t2-75.pdf
39
Popławski Ł., (2015), Konkurencyjność regionalna a innowacje, "Zarządzanie i Edukacja", nr 102, s. 5-23.
40
Popławski Ł., (2015), Sprawność instytucji sektora publicznego - wybrane zagadnienia. [W:] Surówka K. (red.), Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia, Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, s. 81-91.
41
Popławski Ł., (2015), Ekoinnowacje - wybrane aspekty, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 15 (30), z. 1, s. 106-112; http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2015_T15(30)_z1.pdf
42
Rutkowska-Podołowska M., Popławski Ł., (2015), Ekonomia społeczna na tle problemów zrównoważonego rozwoju, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 40, t. 2, s. 155-165; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip40-2015/SiP-40-t2-155.pdf
43
Popławski Ł., (2015), Państwo a zawodność rynkowa - wybrane problemy, "Zarządzanie i Edukacja", nr 103, s. 29-47.
44
Popławski Ł., (2015), Uwarunkowania rozwojowe samorządu terytorialnego. [W:] Surówka K. (red.), Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia, Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, s. 17-30.
45
Rutkowska-Podołowska M., Popławski Ł., (2015), Planowanie zrównoważonego rozwoju przy udziale społeczeństwa. [W:] Dudzik-Lewicka I., Howaniec H., Waszkielewicz W. (red.), Zarządzanie wiedzą i innowacje w organizacji : monografia, Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, s. 275-285.
46
Malik G., (2015), Modelowanie zależności pomiędzy cenami produktów rolnych na rynku terminowym z wykorzystaniem funkcji powiązań, Prom. Popławski Ł., Kraków : , 324 k.
47
Król J., Popławski Ł., (2014), Rola rynków hurtowych i giełd towarowych w rozwoju obszarów wiejskich, "Zarządzanie i Edukacja", nr 94, s. 275-286; http://www.janski.edu.pl/file/uploadFck/94.pdf
48
Popławski Ł., (2014), Cechy i postawy społeczne mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 16, z. 1, s. 176-182; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=172607
49
Popławski Ł., (2014), Kierunki wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w opinii mieszkańców gminy Słupia Jędrzejowska, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 361, s. 186-194.
50
Rorat J., Popławski Ł., (2014), Możliwości finansowania działalności gospodarczej sektora małych i średnich przedsiębiorstw, "Przegląd Zachodniopomorski", R. 29 (58), z. 3, vol. 1, s. 265-275; http://przegladzachodniopomorski.pl/wp-content/uploads/2015/03/PZ_2014_3-1.pdf
51
Kaczmarczyk B., (2014), Wielowymiarowe ujęcie estymacji wartości rynkowej przedsiębiorstw na przykładzie branży energetycznej, Prom. Popławski Ł., Kraków : , 277 k.
52
Poplawski L., (2014), Multifunctional Development of Protected Areas in Poland in the Opinion of Its Inhabitants in 2 Municipalities, "Review of Integrative Business & Economics Research" [on-line], vol. 3(2), s. 242-254; http://sibresearch.org/uploads/3/4/0/9/34097180/riber_b14-127_242-254.pdf
53
Rorat J., Popławski Ł., (2014), Bariery rozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 10, s. 170-175; http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir10_2014_cd.pdf#page=170&view=Fit
54
Krakowiak O., Popławski Ł., (2014), Rozwój regionalny w aspekcie innowacji, "Przegląd Zachodniopomorski", R. 29 (58), z. 3, vol. 1, s. 193-201; http://przegladzachodniopomorski.pl/wp-content/uploads/2015/03/PZ_2014_3-1.pdf
55
Poplawski L., (2014), Courses of Development of Communes in Swietokrzyskie Voivodeship in the Opinion of Its Inhabitants. [W:] Mazure G. (red.), Economic Science for Rural Development : Marketing and Sustainable Consumption - Rural Development and Entrepreneurship - Home Economics (Economic Science for Rural Development; no. 35), Jelgava : Latvia University of Agriculture, s. 97-104.
56
Czudec A., Kata R., Kołodziejczyk D., Miś T., Paluch Ł., Popławski Ł., Zając D., (2013), Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju infrastruktury jako głównego czynnika zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Cz. 1, Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 126 s.
57
Rutkowska-Podołowska M., Popławski Ł., (2013), Theoretical Problems of the Environment and Its Protection. [W:] Medzinárodná Vedecká Konferencia a Otvorenie Centra VVICB : zborník vedeckých prác v rámci projektu Nové technológie pre energetický environmentálne a ekonomický efektívne zhodnocovanie biomasy ITMS: 26220220063, Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, s. 105-107.
58
Popławski Ł., (2013), Ochrona środowiska jako zawodność rynku - wybrane problemy, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica", nr 71, s. 103-111; http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/files/magazines/2/38/455.pdf
59
Popławski Ł., (2013), Problem wyceny dóbr i usług środowiskowych na obszarach wiejskich, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 317, s. 250-260.
60
Popławski Ł., (2013), Wsparcie instytucjonalne rozwoju gmin wiejskich w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego, "Handel Wewnętrzny", nr 6A, t. 1, s. 252-263; http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_6A-2013-t.1.pdf
61
Popławski Ł., (2013), Kierunki współpracy gmin wiejskich w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 15, z. 6, s. 226-232; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=172579
62
Poplawski L., (2013), Multifunctional Development of Rural Areas in the Imielno Commune Before and After Integration with the EU. [W:] Eglite A. (red.), Economic Science for Rural Development : Rural Development and Entrepreneurship Marketing and Sustainable Consumption : Proceedings (Economic Science for Rural Development; no. 32), Jelgava : Latvia University of Agriculture, s. 32-36.
63
Szczygieł N., Rutkowska-Podołowska M., Popławski Ł., (2013), The EU Financing Sources for Environmental Initiatives : the Case of Poland and Portugal. [W:] Medzinárodná Vedecká Konferencia a Otvorenie Centra VVICB : zborník vedeckých prác v rámci projektu Nové technológie pre energetický environmentálne a ekonomický efektívne zhodnocovanie biomasy ITMS: 26220220063, Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, s. 108-109.
64
Popławski Ł., Kaczmarczyk B., (2013), Możliwości zastosowania metody UEK dla gmin województwa świętokrzyskiego - na przykładzie danych za 2006 rok, "Journal of Agribusiness and Rural Development", z. 4 (30), s. 207-218; http://www.jard.edu.pl/tom30/zeszyt4/art_16_pl.pdf
65
Popławski Ł., (2013), Potential of Region in Aspect of Renewable Energy Sources. [W:] Medzinárodná Vedecká Konferencia a Otvorenie Centra VVICB : zborník vedeckých prác v rámci projektu Nové technológie pre energetický environmentálne a ekonomický efektívne zhodnocovanie biomasy ITMS: 26220220063, Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, s. 46-50.
66
Rutkowska-Podołowska M., Popławski Ł., Zaleska-Tsitini M., (2011), Health Care Policy in Poland and in Selected European Union Countries : Attempts at Reducing Fast Increasing Medical Care Costs, "The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management", vol. 19, iss. 2, s. 131-139; http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/07/zeszyty_naukowe_19.pdf
67
Popławski Ł., Polák M., (2011), Innovativeness in Regional Development : Selected Problems, "The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management", vol. 19, iss. 2, s. 107-116; http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/07/zeszyty_naukowe_19.pdf
68
Popławski Ł., (2010), Problemy rozwoju infrastruktury ekonomicznej i społecznej na obszarach chronionych w aspekcie logistyki a potrzeby mieszkańców - na przykładzie województwa świętokrzyskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego", nr 39, s. 123-141; http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=440
69
Popławski Ł., (2010), Instrumenty ekonomiczne w ochronie obszarów przyrodniczo cennych. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 237-255.
70
Popławski Ł., (2009), Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 368 s.
71
Popławski Ł., (2009), Rozwój infrastruktury na obszarach chronionych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 2 (13), s. 137-150; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-1/137-150.pdf
72
Siekierski J., Popławski Ł., (2009), Usługi turystyczne jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", 3(14), s. 153-164.
73
Popławski Ł., (2008), Bariery rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1(11), s. 223-241; http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/04/zeszyty_naukowe_11.pdf
74
Siekierski J., Popławski Ł., (2008), Scenariusze zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1(11), s. 243-255; http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/04/zeszyty_naukowe_11.pdf
75
Poplawski L., (2006), Courses of Eco-development Preferred by Inhabitants of Opatowiec Municipality in Swietokrzyskie Voivodship. [W:] Špoģis K. (red.), Economic Science for Rural Development : Agriculture Regional Development : Proccedings (Economic Science for Rural Development; no. 10), Jelgava : Latvia University of Agriculture, s. 257-262.
76
Siekierski J., Poplawski L., (2006), Globalisation Processes in Polish Agrobusiness. [W:] Špoģis K. (red.), Economic Science for Rural Development : Agriculture Regional Development : Proccedings (Economic Science for Rural Development; no. 10), Jelgava : Latvia University of Agriculture, s. 123-129.
1
@article{artUEK:2168343317,
author = "Łukasz Popławski",
title = "Development Planning versus Participation of Inhabitants in Management",
journal = "European Research Studies Journal",
number = "vol. 23, iss. 1",
pages = "3-12",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.35808/ersj/1531},
url = {https://www.ersj.eu/journal/1531},
}
2
@article{artUEK:2168351222,
author = "Joanna Wyrobek and Łukasz Popławski and Marcin Surówka",
title = "Identification of a Fraudulent Organizational Culture in Enterprises Listed in Warsaw Stock Exchange",
journal = "European Research Studies Journal",
number = "vol. 23, spec. iss. 2",
pages = "622-637",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.35808/ersj/1845},
url = {https://www.ersj.eu/journal/1845},
}
3
@article{artUEK:2168346542,
author = "Mariola Mamcarczyk and Łukasz Popławski",
title = "Access to Sport Facilities, Social and Intergenerational Integration: a Case Study",
journal = "European Research Studies Journal",
number = "vol. 23, iss. 2",
pages = "577-591",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.35808/ersj/1610},
url = {https://www.ersj.eu/journal/1610/download},
}
4
@article{artUEK:2168346834,
author = "Adam Sulich and Małgorzata Rutkowska and Łukasz Popławski",
title = "Green Jobs, Definitional Issues, and the Employment of Young People : an Analysis of Three European Union Countries",
journal = "Journal of Environmental Management",
number = "vol. 262 (article number 110314)",
pages = "1-6",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110314},
url = {},
}
5
@article{artUEK:2168342169,
author = "Helena Fidlerová and Łukasz Popławski",
title = "Wykorzystanie logistyki zwrotnej w celu zmniejszenia ryzyk chemicznych tworzonych przez ciecze do obróbki metali w przemyśle",
journal = "Przemysł Chemiczny",
number = "t. 98, 12",
pages = "1917-1922",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/62.2019.12.7},
url = {},
}
6
@article{artUEK:2168337397,
author = "Mariusz Andrzejewski and Patryk Dunal and Łukasz Popławski",
title = "Impact of Changes in Coal Prices and CO2 Allowances on Power Prices in Selected European Union Dountries - Dorrelation Analysis in the Short-term Perspective",
journal = "Acta Montanistica Slovaca",
number = "vol. 24, no. 1",
pages = "53-62",
year = "2019",
url = {https://actamont.tuke.sk/pdf/2019/n1/6andrzejewski.pdf},
}
7
@misc{varUEK:2168334109,
author = "Łukasz Popławski",
title = "Selected Problems of Development of Infrastructure on the Protected Areas of the Swietokrzyskie Voivodeship in Poland",
booktitle = "Enterprise and Competitive Environment : Abstracts",
pages = "51",
adress = "Brno",
publisher = "Mendel University",
year = "2019",
isbn = "978-80-7509-654-8",
}
8
@article{artUEK:2168325845,
author = "Łukasz Popławski and Katarzyna Szymczyk",
title = "Non-Classical Resource Approach as a Strategy for the Internationalization of Enterprises : Objectives Against General Obstacles",
journal = "International Journal of Engineering and Technology",
number = "vol. 7, no 2.28, Special Issue 28",
pages = "220-224",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i2.28.12917},
url = {https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/download/12917/5164},
}
9
@inbook{mkaUEK:2168327183,
author = "Łukasz Popławski",
title = "Selected Problems of Life Quality on Protected Areas of the Swietokrzyskie Voivodeship in Poland",
booktitle = "Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings",
pages = "510-517",
adress = "Brno",
publisher = "Mendel University",
year = "2018",
url = {http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf},
isbn = "978-80-7509-561-9",
}
10
@article{artUEK:2168332463,
author = "Anna Brzozowska and Antonina Kalinichenko and Arkadiusz Niedziółka and Łukasz Popławski",
title = "Logistic Procedures in the Promotion of Agritourism",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich",
number = "4 (1)",
pages = "891-907",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.4.1.061},
url = {http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18664.htm?plik=2288},
}
11
@inbook{mkaUEK:2168327685,
author = "Agnieszka Ginter and Łukasz Popławski and Halina Kałuża",
title = "Economic Behavior of Young Farmers in Eastern Poland Concerning the Implementation of Innovations",
booktitle = "Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics",
pages = "250-256",
adress = "Wismar",
publisher = "University of Wismar",
year = "2018",
url = {http://www.wneiz.pl/katedry/makro/proceedings/Vigo_Proceedings_2.pdf},
isbn = "978-3-942100-56-4",
}
12
@inbook{mkaUEK:2168329515,
author = "Łukasz Popławski and Małgorzata Rutkowska",
title = "Determinants of the Ecodevelopment of Protected Areas in Poland - Legal and Institutional",
booktitle = "Rural Development and Entrepreneurship Production and Co-operation in Agriculture",
pages = "249-258",
adress = "Jelgava",
publisher = "Latvia University of Agriculture",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.22616/ESRD.2018.029},
url = {http://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2018/Latvia_ESRD_47_2018-249-258.pdf},
issn = "1691-3078",
isbn = "978-9984-48-292-7",
}
13
@inbook{mkaUEK:2168327169,
author = "Radosław Bułat and Łukasz Popławski",
title = "Protection of Intellectual Property as an Example of the Ownership Law on the Example of Computer Games",
booktitle = "Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings",
pages = "139-145",
adress = "Brno",
publisher = "Mendel University",
year = "2018",
url = {http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf},
isbn = "978-80-7509-561-9",
}
14
@inbook{mkaUEK:2168327687,
author = "Harun Ucak and Łukasz Popławski",
title = "Problems of Development in Poland and Turkey - Selected Issues Problems : (Regional and Rural Development)",
booktitle = "Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics",
pages = "195-201",
adress = "Wismar",
publisher = "University of Wismar",
year = "2018",
url = {http://www.wneiz.pl/katedry/makro/proceedings/Vigo_Proceedings_2.pdf},
isbn = "978-3-942100-56-4",
}
15
@unpublished{drUEK:2168321715,
author = "Mariola Mamcarczyk",
title = "Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003285},
}
16
@article{artUEK:2168323091,
author = "Małgorzata Rutkowska and Łukasz Popławski",
title = "Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń ekologicznych",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "47, t. 1",
pages = "47-55",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.47/1-04},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8245/34264.pdf},
}
17
@inbook{fksUEK:2168325109,
author = "Łukasz Popławski and Małgorzata Rutkowska-Podołowska and Adam Sulich",
title = "Protected Areas and Green Jobs versus Environmental Goods and Services Sector - Competitive Analysis",
booktitle = "15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2017) : Proceedings",
pages = "1-5",
year = "2017",
url = {https://cest.gnest.org/sites/default/files/presentation_file_list/cest2017_00808_oral_paper.pdf},
}
18
@inbook{mkaUEK:2168334569,
author = "Radosław Bułat and Łukasz Popławski",
title = "Sustainable Development of Rural Communities in Poland - an Attempt to Apply Genetic Algorithms and Expert Systems in Decision Making Process",
booktitle = "Contemporary Issues in Business, Management and Education'2017 : 5th International Scientific Conference Proceedings",
pages = "350-357",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilnius Gediminas Technical University",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/cbme.2017.049},
url = {http://cbme.vgtu.lt/index.php/verslas/2017/paper/viewFile/49/67},
issn = "2029-7963",
isbn = "978-609-476-012-9",
}
19
@misc{varUEK:2168336705,
author = "Łukasz Popławski",
title = "Chosen Aspects of Sustainable Development on the Example of Nida Landscape Park (Nadnidziański Park Krajobrazowy)",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "114-115",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
20
@article{artUEK:2168325099,
author = "Bogusław Kaczmarczyk and Łukasz Popławski",
title = "Taksonomiczna analiza informacyjności kostek danych - objętość informacyjna na wybranym przykładzie ekorozwoju",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "47, t. 3",
pages = "35-49",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/SIP.2017.47/3-03},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12445.pdf},
}
21
@misc{varUEK:2168325119,
author = "Łukasz Popławski and Małgorzata Rutkowska-Podołowska and Adam Sulich",
title = "Protected Areas and Green Jobs versus Environmental Goods and Services Sector - Competitive Analysis",
booktitle = "15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2017) : Volume of Abstracts",
pages = "",
adress = "Athens",
publisher = "Global NEST",
year = "2017",
issn = "1106-5516",
isbn = "978-960-7475-53-4",
}
22
@article{artUEK:2168323093,
author = "Łukasz Popławski and Małgorzata Rutkowska",
title = "Ślad ekologiczny konsumpcji",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "47, t. 1",
pages = "241-249",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.47/1-20},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8293/34360.pdf},
}
23
@article{artUEK:2168321895,
author = "Małgorzata Rutkowska and Łukasz Popławski",
title = "Model zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "47, t. 2.",
pages = "119-128",
adress = "",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.47/2-11},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8761/36319.pdf},
}
24
@inbook{mkaUEK:2168314931,
author = "Łukasz Popławski and Małgorzata Rutkowska-Podołowska",
title = "The Ecodevelopment of Protected Areas in Poland - Payment for Environmental Protection in Opinion of Inhabitants for Farmers and Enterprises",
booktitle = "Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings",
pages = "653-662",
adress = "Brno",
publisher = "Mendel University",
year = "2017",
url = {https://ecos.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2017_fin.pdf},
isbn = "978-80-7509-499-5",
}
25
@inbook{fksUEK:2168325111,
author = "Małgorzata Rutkowska-Podołowska and Jolanta Pakulska and Łukasz Popławski",
title = "Renewable Energy Sources in Poland and Selected EU Countries",
booktitle = "15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2017) : Proceedings",
pages = "1-5",
year = "2017",
url = {https://cest.gnest.org/sites/default/files/presentation_file_list/cest2017_00806_poster_paper.pdf},
}
26
@misc{varUEK:2168325131,
author = "Małgorzata Rutkowska-Podołowska and Jolanta Pakulska and Łukasz Popławski",
title = "Renewable Energy Sources in Poland and Selected EU Countries",
booktitle = "15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2017) : Volume of Abstracts",
pages = "",
adress = "Athens",
publisher = "Global NEST",
year = "2017",
issn = "1106-5516",
isbn = "978-960-7475-53-4",
}
27
@article{artUEK:2168311269,
author = "Łukasz Popławski and Bogusław Kaczmarczyk",
title = "Problemy zrównoważonego rozwoju - wycena przestrzeni publicznej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "452",
pages = "58-64",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.452.05},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39624},
}
28
@article{artUEK:2168311987,
author = "Łukasz Popławski and Bogusław Kaczmarczyk",
title = "Wartość przestrzeni publicznej jako kategoria dobra wspólnego na przykładzie województwa małopolskiego",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 14, 4",
pages = "163-170",
year = "2016",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_20poplawski.pdf},
}
29
@article{artUEK:2168311905,
author = "Agnieszka Thier and Łukasz Popławski",
title = "Problems of Water Management in Agriculture in the World",
journal = "Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture",
number = "vol. 16 (31), no. 4",
pages = "293-300",
year = "2016",
url = {http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2016_T16(31)_z4.pdf},
}
30
@article{artUEK:2168312365,
author = "Małgorzata Rutkowska-Podołowska and Łukasz Popławski",
title = "Rolnictwo a zielone miejsca pracy",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "44, t. 3",
pages = "201-208",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.44/3-16},
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip44-2016/SiP_44_t3.pdf},
}
31
@unpublished{drUEK:2168308843,
author = "Krzysztof Kłęk",
title = "Prognozowanie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2016",
}
32
@inbook{mkaUEK:2168315669,
author = "Łukasz Popławski",
title = "The Courses of Ecodevelopment of Protected Areas in Poland (the Swietokrzyskie Voivodeship) - Summary of Research from Years 1998-2006",
booktitle = "Papers of Scientific Days",
pages = "1297-1305",
adress = "Gyöngyös",
publisher = "Károly Róbert College",
year = "2016",
url = {http://honlap.karolyrobert.hu/sites/honlap.foiskola.krf/files/media/upload/XV.NTN%202016.03.30-31.PRINTABLE.pdf},
isbn = "978-963-9941-92-2",
}
33
@book{monUEK:2168320723,
author = "Łukasz Popławski",
title = "Uwarunkowania i kierunki rozwoju Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Wieś Jutra",
year = "2016",
isbn = "978-83-62815-36-4",
}
34
@article{recUEK:2168311197,
author = "Łukasz Popławski",
title = "Ubezpieczenia produkcji roślinnej w Polsce",
journal = "Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia",
number = "57",
pages = "98-101",
year = "2016",
url = {http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/kwartalnik/UwR-wydanie-57.2016.pdf},
}
35
@article{artUEK:2168310031,
author = "Bogusław Kaczmarczyk and Łukasz Popławski",
title = "Kwantyfikacja przestrzeni publicznej na przykładzie Sanoka",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "44, t. 1",
pages = "121-133",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.44/1-10},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/1986/4487.pdf},
}
36
@article{artUEK:2168308739,
author = "Małgorzata Rutkowska-Podołowska and Łukasz Popławski",
title = "Wybrane instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska w Polsce",
journal = "Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "39",
pages = "92-102",
year = "2016",
url = {http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1144},
}
37
@unpublished{drUEK:2168308845,
author = "Krzysztof Tenerowicz",
title = "Finansowanie publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2016",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003221},
}
38
@article{artUEK:2168302755,
author = "Małgorzata Rutkowska-Podołowska and Łukasz Popławski",
title = "Współczesny kapitalizm a ochrona środowiska",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "41, t. 2",
pages = "75-83",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/SIP.2015.41/2-07},
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t2-75.pdf},
issn = "1640-6818",
}
39
@article{artUEK:2168302753,
author = "Łukasz Popławski",
title = "Konkurencyjność regionalna a innowacje",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "102",
pages = "5-23",
year = "2015",
}
40
@inbook{fmUEK:2168311179,
author = "Łukasz Popławski",
title = "Sprawność instytucji sektora publicznego - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia",
pages = "81-91",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-87897-12-3",
}
41
@article{artUEK:2168311199,
author = "Łukasz Popławski",
title = "Ekoinnowacje - wybrane aspekty",
journal = "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego",
number = "t. 15 (30), z. 1",
pages = "106-112",
year = "2015",
url = {http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2015_T15(30)_z1.pdf},
}
42
@article{artUEK:2168303495,
author = "Małgorzata Rutkowska-Podołowska and Łukasz Popławski",
title = "Ekonomia społeczna na tle problemów zrównoważonego rozwoju",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "40, t. 2",
pages = "155-165",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2015.40/2-12},
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip40-2015/SiP-40-t2-155.pdf},
issn = "1640-6818",
}
43
@article{artUEK:2168302751,
author = "Łukasz Popławski",
title = "Państwo a zawodność rynkowa - wybrane problemy",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "103",
pages = "29-47",
year = "2015",
}
44
@inbook{fmUEK:2168311173,
author = "Łukasz Popławski",
title = "Uwarunkowania rozwojowe samorządu terytorialnego",
booktitle = "Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia",
pages = "17-30",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-87897-12-3",
}
45
@inbook{fmUEK:2168311981,
author = "Małgorzata Rutkowska-Podołowska and Łukasz Popławski",
title = "Planowanie zrównoważonego rozwoju przy udziale społeczeństwa",
booktitle = "Zarządzanie wiedzą i innowacje w organizacji : monografia",
pages = "275-285",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej",
year = "2015",
isbn = "978-83-65182-16-6",
}
46
@unpublished{drUEK:2168318407,
author = "Gabriela Malik",
title = "Modelowanie zależności pomiędzy cenami produktów rolnych na rynku terminowym z wykorzystaniem funkcji powiązań",
adress = "Kraków",
year = "2015",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003222},
}
47
@article{artUEK:2168311207,
author = "Józefina Król and Łukasz Popławski",
title = "Rola rynków hurtowych i giełd towarowych w rozwoju obszarów wiejskich",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "94",
pages = "275-286",
year = "2014",
url = {http://www.janski.edu.pl/file/uploadFck/94.pdf},
}
48
@article{artUEK:2168297449,
author = "Łukasz Popławski",
title = "Cechy i postawy społeczne mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 16, z. 1",
pages = "176-182",
year = "2014",
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=172607},
}
49
@article{artUEK:2168297447,
author = "Łukasz Popławski",
title = "Kierunki wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w opinii mieszkańców gminy Słupia Jędrzejowska",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "361",
pages = "186-194",
adress = "",
year = "2014",
}
50
@article{artUEK:2168311211,
author = "Joanna Rorat and Łukasz Popławski",
title = "Możliwości finansowania działalności gospodarczej sektora małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Przegląd Zachodniopomorski",
number = "R. 29 (58), z. 3, vol. 1",
pages = "265-275",
year = "2014",
url = {http://przegladzachodniopomorski.pl/wp-content/uploads/2015/03/PZ_2014_3-1.pdf},
}
51
@unpublished{drUEK:2168302689,
author = "Bogusław Kaczmarczyk",
title = "Wielowymiarowe ujęcie estymacji wartości rynkowej przedsiębiorstw na przykładzie branży energetycznej",
adress = "Kraków",
year = "2014",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003045},
}
52
@article{artUEK:2168311203,
author = "Lukasz Poplawski",
title = "Multifunctional Development of Protected Areas in Poland in the Opinion of Its Inhabitants in 2 Municipalities",
journal = "Review of Integrative Business & Economics Research",
number = "vol. 3(2)",
pages = "242-254",
year = "2014",
url = {http://sibresearch.org/uploads/3/4/0/9/34097180/riber_b14-127_242-254.pdf},
}
53
@article{artUEK:2168297445,
author = "Joanna Rorat and Łukasz Popławski",
title = "Bariery rozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "10",
pages = "170-175",
year = "2014",
url = {http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir10_2014_cd.pdf#page=170&view=Fit},
}
54
@article{artUEK:2168311229,
author = "Ola Krakowiak and Łukasz Popławski",
title = "Rozwój regionalny w aspekcie innowacji",
journal = "Przegląd Zachodniopomorski",
number = "R. 29 (58), z. 3, vol. 1",
pages = "193-201",
year = "2014",
url = {http://przegladzachodniopomorski.pl/wp-content/uploads/2015/03/PZ_2014_3-1.pdf},
}
55
@inbook{mkaUEK:2168311187,
author = "Lukasz Poplawski",
title = "Courses of Development of Communes in Swietokrzyskie Voivodeship in the Opinion of Its Inhabitants",
booktitle = "Economic Science for Rural Development : Marketing and Sustainable Consumption - Rural Development and Entrepreneurship - Home Economics",
pages = "97-104",
adress = "Jelgava",
publisher = "Latvia University of Agriculture",
year = "2014",
url = {http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=820},
issn = "1691-3078",
isbn = "978-9934-8466-2-5",
}
56
@book{monUEK:2168311979,
author = "Adam Czudec and Ryszard Kata and Danuta Kołodziejczyk and Teresa Miś and Łukasz Paluch and Łukasz Popławski and Dariusz Zając",
title = "Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju infrastruktury jako głównego czynnika zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2013",
url = {https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3838/85.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
issn = "",
isbn = "978-83-7658-411-9",
}
57
@inbook{mkaUEK:2168311257,
author = "Małgorzata Rutkowska-Podołowska and Łukasz Popławski",
title = "Theoretical Problems of the Environment and Its Protection",
booktitle = "Medzinárodná Vedecká Konferencia a Otvorenie Centra VVICB : zborník vedeckých prác v rámci projektu Nové technológie pre energetický environmentálne a ekonomický efektívne zhodnocovanie biomasy ITMS: 26220220063",
pages = "105-107",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavateľstvo EKONÓM",
year = "2013",
url = {https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjLoondq9DRAhWmDZoKHaLiC1YQFgg1MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.vvicb.sk%2Fpublikacie%2Fzbornik2013.pdf&usg=AFQjCNGO8rqh8MZ1hvpIsAizVPAC0Iwk1A&cad=rja},
isbn = "978-80-225-3820-6",
}
58
@article{artUEK:2168297459,
author = "Łukasz Popławski",
title = "Ochrona środowiska jako zawodność rynku - wybrane problemy",
journal = "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica",
number = "71",
pages = "103-111",
year = "2013",
url = {http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/files/magazines/2/38/455.pdf},
}
59
@article{artUEK:2168297465,
author = "Łukasz Popławski",
title = "Problem wyceny dóbr i usług środowiskowych na obszarach wiejskich",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "317",
pages = "250-260",
adress = "",
year = "2013",
}
60
@article{artUEK:2168297461,
author = "Łukasz Popławski",
title = "Wsparcie instytucjonalne rozwoju gmin wiejskich w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6A, t. 1",
pages = "252-263",
year = "2013",
url = {http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_6A-2013-t.1.pdf},
}
61
@article{artUEK:2168297467,
author = "Łukasz Popławski",
title = "Kierunki współpracy gmin wiejskich w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 15, z. 6",
pages = "226-232",
year = "2013",
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=172579},
}
62
@inbook{mkaUEK:2168311231,
author = "Lukasz Poplawski",
title = "Multifunctional Development of Rural Areas in the Imielno Commune Before and After Integration with the EU",
booktitle = "Economic Science for Rural Development : Rural Development and Entrepreneurship Marketing and Sustainable Consumption : Proceedings",
pages = "32-36",
adress = "Jelgava",
publisher = "Latvia University of Agriculture",
year = "2013",
url = {https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwid6Myam9DRAhWBoiwKHebQB7QQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fllufb.llu.lv%2Fconference%2Feconomic_science_rural%2F2013%2FLatvia_Economic_Science_Rural_2013_32.pdf&usg=AFQjCNHAjyddNPPgkYKTDyhB4bgta6Fxyg&cad=rja},
issn = "1691-3078",
isbn = "978-9934-8304-8-8",
}
63
@inbook{mkaUEK:2168311237,
author = "Nina Szczygieł and Małgorzata Rutkowska-Podołowska and Łukasz Popławski",
title = "The EU Financing Sources for Environmental Initiatives : the Case of Poland and Portugal",
booktitle = "Medzinárodná Vedecká Konferencia a Otvorenie Centra VVICB : zborník vedeckých prác v rámci projektu Nové technológie pre energetický environmentálne a ekonomický efektívne zhodnocovanie biomasy ITMS: 26220220063",
pages = "108-109",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavateľstvo EKONÓM",
year = "2013",
url = {https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjLoondq9DRAhWmDZoKHaLiC1YQFgg1MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.vvicb.sk%2Fpublikacie%2Fzbornik2013.pdf&usg=AFQjCNGO8rqh8MZ1hvpIsAizVPAC0Iwk1A&cad=rja},
isbn = "978-80-225-3820-6",
}
64
@article{artUEK:2168297463,
author = "Łukasz Popławski and Bogusław Kaczmarczyk",
title = "Możliwości zastosowania metody UEK dla gmin województwa świętokrzyskiego - na przykładzie danych za 2006 rok",
journal = "Journal of Agribusiness and Rural Development",
number = "z. 4 (30)",
pages = "207-218",
year = "2013",
url = {http://www.jard.edu.pl/tom30/zeszyt4/art_16_pl.pdf},
}
65
@inbook{mkaUEK:2168311263,
author = "Łukasz Popławski",
title = "Potential of Region in Aspect of Renewable Energy Sources",
booktitle = "Medzinárodná Vedecká Konferencia a Otvorenie Centra VVICB : zborník vedeckých prác v rámci projektu Nové technológie pre energetický environmentálne a ekonomický efektívne zhodnocovanie biomasy ITMS: 26220220063",
pages = "46-50",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavateľstvo EKONÓM",
year = "2013",
url = {https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjLoondq9DRAhWmDZoKHaLiC1YQFgg1MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.vvicb.sk%2Fpublikacie%2Fzbornik2013.pdf&usg=AFQjCNGO8rqh8MZ1hvpIsAizVPAC0Iwk1A&cad=rja},
isbn = "978-80-225-3820-6",
}
66
@article{artUEK:2168312831,
author = "Małgorzata Rutkowska-Podołowska and Łukasz Popławski and Małgorzata Zaleska-Tsitini",
title = "Health Care Policy in Poland and in Selected European Union Countries : Attempts at Reducing Fast Increasing Medical Care Costs",
journal = "The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management",
number = "vol. 19, iss. 2",
pages = "131-139",
year = "2011",
url = {http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/07/zeszyty_naukowe_19.pdf},
}
67
@article{artUEK:2168312827,
author = "Łukasz Popławski and Matej Polák",
title = "Innovativeness in Regional Development : Selected Problems",
journal = "The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management",
number = "vol. 19, iss. 2",
pages = "107-116",
year = "2011",
url = {http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/07/zeszyty_naukowe_19.pdf},
}
68
@article{artUEK:2168319803,
author = "Łukasz Popławski",
title = "Problemy rozwoju infrastruktury ekonomicznej i społecznej na obszarach chronionych w aspekcie logistyki a potrzeby mieszkańców - na przykładzie województwa świętokrzyskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego",
number = "39",
pages = "123-141",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=440},
}
69
@inbook{fmUEK:2168312817,
author = "Łukasz Popławski",
title = "Instrumenty ekonomiczne w ochronie obszarów przyrodniczo cennych",
booktitle = "Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce",
pages = "237-255",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-15-0",
}
70
@book{monUEK:2168312759,
author = "Łukasz Popławski",
title = "Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-01-16113-2",
}
71
@article{artUEK:2168312833,
author = "Łukasz Popławski",
title = "Rozwój infrastruktury na obszarach chronionych",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "2 (13)",
pages = "137-150",
year = "2009",
url = {http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-1/137-150.pdf},
}
72
@article{artUEK:2168336045,
author = "Jan Siekierski and Łukasz Popławski",
title = "Usługi turystyczne jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "3(14)",
pages = "153-164",
year = "2009",
}
73
@article{artUEK:2168312819,
author = "Łukasz Popławski",
title = "Bariery rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "1(11)",
pages = "223-241",
year = "2008",
url = {http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/04/zeszyty_naukowe_11.pdf},
}
74
@article{artUEK:2168312823,
author = "Jan Siekierski and Łukasz Popławski",
title = "Scenariusze zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "1(11)",
pages = "243-255",
year = "2008",
url = {http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/04/zeszyty_naukowe_11.pdf},
}
75
@inbook{mkaUEK:2168312655,
author = "Lukasz Poplawski",
title = "Courses of Eco-development Preferred by Inhabitants of Opatowiec Municipality in Swietokrzyskie Voivodship",
booktitle = "Economic Science for Rural Development : Agriculture Regional Development : Proccedings",
pages = "257-262",
adress = "Jelgava",
publisher = "Latvia University of Agriculture",
year = "2006",
url = {http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=367},
issn = "1691-3078",
isbn = "9984-784-05-3",
}
76
@inbook{mkaUEK:2168312653,
author = "Jan Siekierski and Lukasz Poplawski",
title = "Globalisation Processes in Polish Agrobusiness",
booktitle = "Economic Science for Rural Development : Agriculture Regional Development : Proccedings",
pages = "123-129",
adress = "Jelgava",
publisher = "Latvia University of Agriculture",
year = "2006",
url = {http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=367},
issn = "1691-3078",
isbn = "9984-784-05-3",
}