Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Uwarunkowania zewnętrzne powstawania i rozwoju klastrów w województwie małopolskim = External Environmental Factors Conditioning the Formation and Growth of Clusters in Małopolska
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013) , s. 107-123. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168300725
article
2

Author:
Title:
Wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na gospodarkę = The Economic Impact of Modern Information and Communication Technologies
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 888 (2012) , s. 135-148. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168307477
article
See main document
1
Uwarunkowania zewnętrzne powstawania i rozwoju klastrów w województwie małopolskim = External Environmental Factors Conditioning the Formation and Growth of Clusters in Małopolska / Urszula Broś // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013), s. 107-123. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/835/657. - ISSN 1898-6447
2
Wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na gospodarkę = The Economic Impact of Modern Information and Communication Technologies / Urszula Broś // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 888 (2012), s. 135-148. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
1
Broś U., (2013), Uwarunkowania zewnętrzne powstawania i rozwoju klastrów w województwie małopolskim, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 902, s. 107-123; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/835/657
2
Broś U., (2012), Wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na gospodarkę, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 888, s. 135-148.
1
@article{artUEK:2168300725,
author = "Urszula Broś",
title = "Uwarunkowania zewnętrzne powstawania i rozwoju klastrów w województwie małopolskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "902",
pages = "107-123",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/835/657},
}
2
@article{artUEK:2168307477,
author = "Urszula Broś",
title = "Wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na gospodarkę",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "888",
pages = "135-148",
year = "2012",
}