Publications of the selected author

1

Conference:
18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, Bratysława - Praga, Słowacja - Czechy, od 2018-05-25 do 2018-05-25
Title:
Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products
Source:
Proceedings of the 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018, s. 80-93. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment)
Research program:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-80-245-2265-4
Access mode:
Nr:
2168324999
chapter in conference materials
2

Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 784-792. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-954-21-0904-4
Access mode:
Nr:
2168308013
chapter in conference materials
3

Author:
Suwała Grzegorz , Juszczak Łukasz
Title:
The Impact of the Application of the RFID System on the Effectiveness of the Functioning of the Medical Facilities
Source:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245520
chapter in conference materials
4

Conference:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Title:
Tomatoes Juices Quality with Reference to Code of Practice Guidelines
Source:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin] - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 147-150. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165812607
chapter in conference materials
5

Conference:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Title:
Quality Versus Guidelines Under "Code Of Practice" Exemplified by Carrot Juices in Poland
Source:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin] - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 56-59. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165812171
chapter in conference materials
6

Title:
Nitrite and Nitrate Contents in Carrot Juices versus Their Safety
Source:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 1 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 568-572. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165824210
chapter in conference materials
7

Title:
Quality Analysis of Nectars Produced as "Private Labels"
Source:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005, s. 1233-1238. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-113-8
Nr:
2166536178
chapter in conference materials
8

Conference:
14th IGWT Symposium Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment, Beijing, Chiny, od 2004-08-25 do 2004-08-29
Title:
The Importance of Functional Drinks in the Children's Diet Exemplified by Bio-Yoghurts
Source:
Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1 / [ed. by: Wan Rong, Yang Changju, Jin Min, Li Jianghua, Fu Xuzhe, Lu Liqin, Li Jiajie, Kuang Zhenwang, Chen Song, Zeng Yan] - Beijing: China Agriculture Press, 2004, s. 324-328. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
7-109-09201-1
Nr:
2168318027
chapter in conference materials
9

Conference:
14th IGWT Symposium Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment, Beijing, Chiny, od 2004-08-25 do 2004-08-29
Title:
Comparative Analysis of Vegetable Juices Based on Their Nutritive Value
Source:
Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1 / [ed. by: Wan Rong, Yang Changju, Jin Min, Li Jianghua, Fu Xuzhe, Lu Liqin, Li Jiajie, Kuang Zhenwang, Chen Song, Zeng Yan] - Beijing: China Agriculture Press, 2004, s. 180-184. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
7-109-09201-1
Nr:
2168318023
chapter in conference materials
10

Title:
Analiza świadomości konsumentów z zakresu żywności eko-rolniczej
Source:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003, s. 87-90 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168231114
chapter in conference materials
See main document
11

Title:
Color Determination of Carrot Juices as One of the Most Important Product Quality Features
Source:
Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2002, s. 646-650. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88760-83-1
Nr:
2168244438
chapter in conference materials
12

Conference:
IV Konferencja Towaroznawcza z cyklu "Żywność bezpieczna dla konsumenta", Poznań, Polska, od 2001-05-25 do 2001-05-25
Title:
Oddziaływanie reklamy na preferencje konsumentów na przykładzie soków z marchwi
Source:
Żywność bezpieczna dla konsumenta - Poznań: [b.w.], 2002, s. 145-149
Nr:
2168318763
chapter in conference materials
13

Conference:
13th IGWT Symposium Commodity Science in Global Quality Perspective : Products - Technology, Quality and Environment, Maribor, Słowenia, od 2001-09-02 do 2001-09-08
Title:
Packages and Its Influence on Consumer's Purchase
Source:
Commodity Science in Global Quality Perspective [Elektronski vir]: Products - Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium / [ed. by Matjaž Denac, Vojko Musil, Boris Pregrad] - Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001, s. 977-982. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
961-6354-08-6
Nr:
2168318331
chapter in conference materials
14

Conference:
XXXII Sesja Naukowa KTiChŻ PAN "Technologia żywności a oczekiwania konsumentów", Warszawa, Polska, od 2001-09-06 do 2001-09-07
Title:
Badanie i ocena jakości soków warzywnych [dokument elektroniczny]
Source:
Technologia żywności a oczekiwania konsumentów / red. Tadeusz Haber i Helena Porzucek - Warszawa: Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN, 2001, s. 1-5. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-915774-0-6
Nr:
2168318345
chapter in conference materials
15

Conference:
12th IAPRI World Conference on Packaging, Warszawa, Polska, od 2001-06-18 do 2001-06-20
Title:
The Analysis of Information Delivered by the Package and the Range of the Influence on the Consumer Decisions
Source:
12th IAPRI World Conference on Packaging : Book of Proceedings : Session 1 and Poster Presentations Relevant to Session 1, 2, 3 - Warszawa: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, 2001, s. 1-4 - Bibliogr.
Nr:
2168318185
chapter in conference materials
16

Title:
Analiza czynników determinujących konsumencką decyzję zakupu na przykładzie soków owocowych
Source:
Konsument żywności i jego zachowania rynkowe / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2000, s. 454-459 - Bibliogr.
ISBN:
83-7244-144-8
Nr:
2168244016
chapter in conference materials
17

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Konkurencyjność rolnictwa z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych w aspekcie integracji z Unią Europejską", Rzeszów-Zatwarnica, Polska, od 2000-10-12 do 2000-10-14
Title:
Rola opakowań do żywności i ich wpływ na konsumencką decyzję zakupu
Source:
Konkurencyjność rolnictwa z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych w aspekcie integracji z Unią Europejską / [red. nauk. Zdzisław Kryński] - Rzeszów: [b.w.], 2000, s. 303-308. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-914243-0-8
Nr:
2168318775
chapter in conference materials
1
Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products / Michał HALAGARDA, Grzegorz SUWAŁA, Stanisław POPEK // W: Proceedings of the 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018. - (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, ISSN 2453-6113). - S. 80-93. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-245-2265-4. - Pełny tekst: https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/2018/05/proceedings2018.pdf
2
The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips / Michał HALAGARDA, Grzegorz SUWAŁA, Stanisław POPEK // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 784-792. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
3
The Impact of the Application of the RFID System on the Effectiveness of the Functioning of the Medical Facilities / Grzegorz SUWAŁA, Łukasz Juszczak // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Dane tekstowe (plik pdf). - Rome : Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 10 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
4
Tomatoes Juices Quality with Reference to Code of Practice Guidelines / Grzegorz SUWAŁA // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon : University of Suwon, 2008. - S. 147-150. - Summ. - Bibliogr.
5
Quality Versus Guidelines Under "Code Of Practice" Exemplified by Carrot Juices in Poland / SUWAŁA Grzegorz // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon : University of Suwon, 2008. - S. 56-59. - Summ. - Bibliogr.
6
Nitrite and Nitrate Contents in Carrot Juices versus Their Safety / Grzegorz SUWALA // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 1. - Kiîv : "Kniga", 2006. - S. 568-572. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
7
Quality Analysis of Nectars Produced as "Private Labels" / Grzegorz SUWAŁA // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań : University of Economics Publishing House, 2005. - S. 1233-1238. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-113-8
8
The Importance of Functional Drinks in the Children's Diet Exemplified by Bio-Yoghurts / Wanda KUDELKA, Grzegorz SUWALA // W: Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1 / [ed. by: Wan Rong, Yang Changju, Jin Min, Li Jianghua, Fu Xuzhe, Lu Liqin, Li Jiajie, Kuang Zhenwang, Chen Song, Zeng Yan]. - Beijing : China Agriculture Press, 2004. - S. 324-328. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 7-109-09201-1
9
Comparative Analysis of Vegetable Juices Based on Their Nutritive Value / Grzegorz SUWALA // W: Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1 / [ed. by: Wan Rong, Yang Changju, Jin Min, Li Jianghua, Fu Xuzhe, Lu Liqin, Li Jiajie, Kuang Zhenwang, Chen Song, Zeng Yan]. - Beijing : China Agriculture Press, 2004. - S. 180-184. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 7-109-09201-1
10
Analiza świadomości konsumentów z zakresu żywności eko-rolniczej / Grzegorz SUWAŁA // W: Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - S. 87-90. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-5-1
11
Color Determination of Carrot Juices as One of the Most Important Product Quality Features / Grzegorz SUWAŁA // W: Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań : University of Economics Publishing House, 2002. - S. 646-650. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88760-83-1
12
Oddziaływanie reklamy na preferencje konsumentów na przykładzie soków z marchwi / Grzegorz SUWAŁA // W: Żywność bezpieczna dla konsumenta. - Poznań : [b.w.], 2002. - S. 145-149
13
Packages and Its Influence on Consumer's Purchase / Grzegorz SUWAŁA // W: Commodity Science in Global Quality Perspective [Elektronski vir]: Products - Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium / [ed. by Matjaž Denac, Vojko Musil, Boris Pregrad]. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001. - S. 977-982. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 961-6354-08-6
14
Badanie i ocena jakości soków warzywnych / Grzegorz SUWAŁA // W: Technologia żywności a oczekiwania konsumentów [Dokument elektroniczny] / red. Tadeusz Haber i Helena Porzucek. - Warszawa : Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN, 2001. - S. 1-5. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-915774-0-6
15
The Analysis of Information Delivered by the Package and the Range of the Influence on the Consumer Decisions / Grzegorz SUWAŁA // W: 12th IAPRI World Conference on Packaging : Book of Proceedings : Session 1 and Poster Presentations Relevant to Session 1, 2, 3. - Warszawa : Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, 2001. - S. 1-4. - Bibliogr.
16
Analiza czynników determinujących konsumencką decyzję zakupu na przykładzie soków owocowych / Grzegorz SUWAŁA // W: Konsument żywności i jego zachowania rynkowe : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000 / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2000. - S. 454-459. - Bibliogr. - ISBN 83-7244-144-8
17
Rola opakowań do żywności i ich wpływ na konsumencką decyzję zakupu / Zofia CICHOŃ, Grzegorz SUWAŁA // W: Konkurencyjność rolnictwa z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych w aspekcie integracji z Unią Europejską / [red. nauk. Zdzisław Kryński]. - Rzeszów : [b.w.], 2000. - S. 303-308. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-914243-0-8
1
Halagarda M., Suwała G., Popek S., (2018), Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products. [W:] Černá I. (red.), Proceedings of the 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment), Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, s. 80-93.
2
Halagarda M., Suwała G., Popek S., (2016), The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 784-792.
3
Suwała G., Juszczak Ł., (2012), The Impact of the Application of the RFID System on the Effectiveness of the Functioning of the Medical Facilities. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
4
Suwała G., (2008), Tomatoes Juices Quality with Reference to Code of Practice Guidelines. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1, Suwon : University of Suwon, s. 147-150.
5
Suwała G., (2008), Quality Versus Guidelines Under "Code Of Practice" Exemplified by Carrot Juices in Poland. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1, Suwon : University of Suwon, s. 56-59.
6
Suwała G., (2006), Nitrite and Nitrate Contents in Carrot Juices versus Their Safety. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 1, Kiîv : "Kniga", s. 568-572.
7
Suwała G., (2005), Quality Analysis of Nectars Produced as "Private Labels". [W:] Zieliński R., Wieczorek co. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 1233-1238.
8
Kudełka W., Suwała G., (2004), The Importance of Functional Drinks in the Children's Diet Exemplified by Bio-Yoghurts. [W:] Rong W., Changju Y., Min J., Jianghua L., Xuzhe F., Liqin L., Jiajie L., Zhenwang K., Song C., Yan Z. (red.), Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1, Beijing : China Agriculture Press, s. 324-328.
9
Suwała G., (2004), Comparative Analysis of Vegetable Juices Based on Their Nutritive Value. [W:] Rong W., Changju Y., Min J., Jianghua L., Xuzhe F., Liqin L., Jiajie L., Zhenwang K., Song C., Yan Z. (red.), Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1, Beijing : China Agriculture Press, s. 180-184.
10
Suwała G., (2003), Analiza świadomości konsumentów z zakresu żywności eko-rolniczej. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], s. 87-90.
11
Suwała G., (2002), Color Determination of Carrot Juices as One of the Most Important Product Quality Features. [W:] Zieliński R., Wieczorek co. (red.), Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 646-650.
12
Suwała G., (2002), Oddziaływanie reklamy na preferencje konsumentów na przykładzie soków z marchwi. [W:] Żywność bezpieczna dla konsumenta, Poznań : [b.w.], s. 145-149.
13
Suwała G., (2001), Packages and Its Influence on Consumer's Purchase. [W:] Denac M., Musil V., Pregrad B. (red.), Commodity Science in Global Quality Perspective [Elektronski vir]: Products - Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, s. 977-982.
14
Suwała G., (2001), Badanie i ocena jakości soków warzywnych. [W:] Haber T., Porzucek H. (red.), Technologia żywności a oczekiwania konsumentów [Dokument elektroniczny], Warszawa : Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN, s. 1-5.
15
Suwała G., (2001), The Analysis of Information Delivered by the Package and the Range of the Influence on the Consumer Decisions. [W:] 12th IAPRI World Conference on Packaging : Book of Proceedings : Session 1 and Poster Presentations Relevant to Session 1, 2, 3, Warszawa : Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, s. 1-4.
16
Suwała G., (2000), Analiza czynników determinujących konsumencką decyzję zakupu na przykładzie soków owocowych. [W:] Gutkowska K., Ozimek I. (red.), Konsument żywności i jego zachowania rynkowe: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 454-459.
17
Cichoń Z., Suwała G., (2000), Rola opakowań do żywności i ich wpływ na konsumencką decyzję zakupu. [W:] Kryński Z. (red.), Konkurencyjność rolnictwa z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych w aspekcie integracji z Unią Europejską, Rzeszów : [b.w.], s. 303-308.
1
@inbook{UEK:2168324999,
author = "Halagarda Michał and Suwała Grzegorz and Popek Stanisław",
title = "Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products",
booktitle = "Proceedings of the 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment",
pages = "80-93",
adress = "Prague",
publisher = "Oeconomica Publishing House, University of Economics",
year = "2018",
issn = "2453-6113",
isbn = "978-80-245-2265-4",
}
2
@inbook{UEK:2168308013,
author = "Halagarda Michał and Suwała Grzegorz and Popek Stanisław",
title = "The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "784-792",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
3
@inbook{UEK:2168245520,
author = "Suwała Grzegorz and Juszczak Łukasz",
title = "The Impact of the Application of the RFID System on the Effectiveness of the Functioning of the Medical Facilities",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
4
@inbook{UEK:2165812607,
author = "Suwała Grzegorz",
title = "Tomatoes Juices Quality with Reference to Code of Practice Guidelines",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1",
pages = "147-150",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
5
@inbook{UEK:2165812171,
author = "Suwała Grzegorz",
title = "Quality Versus Guidelines Under Code Of Practice Exemplified by Carrot Juices in Poland",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1",
pages = "56-59",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
6
@inbook{UEK:2165824210,
author = "Suwała Grzegorz",
title = "Nitrite and Nitrate Contents in Carrot Juices versus Their Safety",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 1",
pages = "568-572",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
7
@inbook{UEK:2166536178,
author = "Suwała Grzegorz",
title = "Quality Analysis of Nectars Produced as Private Labels",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2",
pages = "1233-1238",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2005",
isbn = "83-7417-113-8",
}
8
@inbook{UEK:2168318027,
author = "Kudełka Wanda and Suwała Grzegorz",
title = "The Importance of Functional Drinks in the Children's Diet Exemplified by Bio-Yoghurts",
booktitle = "Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1",
pages = "324-328",
adress = "Beijing",
publisher = "China Agriculture Press",
year = "2004",
isbn = "7-109-09201-1",
}
9
@inbook{UEK:2168318023,
author = "Suwała Grzegorz",
title = "Comparative Analysis of Vegetable Juices Based on Their Nutritive Value",
booktitle = "Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1",
pages = "180-184",
adress = "Beijing",
publisher = "China Agriculture Press",
year = "2004",
isbn = "7-109-09201-1",
}
10
@inbook{UEK:2168231114,
author = "Suwała Grzegorz",
title = "Analiza świadomości konsumentów z zakresu żywności eko-rolniczej",
booktitle = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
pages = "87-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
11
@inbook{UEK:2168244438,
author = "Suwała Grzegorz",
title = "Color Determination of Carrot Juices as One of the Most Important Product Quality Features",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2",
pages = "646-650",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2002",
isbn = "83-88760-83-1",
}
12
@inbook{UEK:2168318763,
author = "Suwała Grzegorz",
title = "Oddziaływanie reklamy na preferencje konsumentów na przykładzie soków z marchwi",
booktitle = "Żywność bezpieczna dla konsumenta",
pages = "145-149",
adress = "Poznań",
publisher = "b.w.",
year = "2002",
}
13
@inbook{UEK:2168318331,
author = "Suwała Grzegorz",
title = "Packages and Its Influence on Consumer's Purchase",
booktitle = "Commodity Science in Global Quality Perspective [Elektronski vir]: Products - Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium",
pages = "977-982",
adress = "Maribor",
publisher = "Ekonomsko-poslovna fakulteta",
year = "2001",
isbn = "961-6354-08-6",
}
14
@inbook{UEK:2168318345,
author = "Suwała Grzegorz",
title = "Badanie i ocena jakości soków warzywnych",
booktitle = "Technologia żywności a oczekiwania konsumentów",
pages = "1-5",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN",
year = "2001",
isbn = "83-915774-0-6",
}
15
@inbook{UEK:2168318185,
author = "Suwała Grzegorz",
title = "The Analysis of Information Delivered by the Package and the Range of the Influence on the Consumer Decisions",
booktitle = "12th IAPRI World Conference on Packaging : Book of Proceedings : Session 1 and Poster Presentations Relevant to Session 1, 2, 3",
pages = "1-4",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań",
year = "2001",
}
16
@inbook{UEK:2168244016,
author = "Suwała Grzegorz",
title = "Analiza czynników determinujących konsumencką decyzję zakupu na przykładzie soków owocowych",
booktitle = "Konsument żywności i jego zachowania rynkowe",
pages = "454-459",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW",
year = "2000",
isbn = "83-7244-144-8",
}
17
@inbook{UEK:2168318775,
author = "Cichoń Zofia and Suwała Grzegorz",
title = "Rola opakowań do żywności i ich wpływ na konsumencką decyzję zakupu",
booktitle = "Konkurencyjność rolnictwa z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych w aspekcie integracji z Unią Europejską",
pages = "303-308",
adress = "Rzeszów",
publisher = "b.w.",
year = "2000",
isbn = "83-914243-0-8",
}