Publications of the selected author

1

Title:
Sensory Optimisation in New Food Product Development : a Case Study of Polish Apple Juice
Source:
Italian Journal of Food Science. - vol. 30, no. 2 (2018) , s. 317-335. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168324417
article
2

Title:
The Influence of Traditional Production Method of Commercial Cold Pressed Pear Juiceon on Its Quality and Chemical Composition = Ocena wpływu tradycyjnej metody wytwarzania na jakość i skład chemiczny komercyjnego soku gruszkowego tłoczonego na zimno
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (56) (2018) , s. 35-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326213
article
3

Title:
Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (47) (2016) , s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168305625
article
4

Title:
The Quality of Salted Potato Chips Available on the Polish Market = Jakość solonych chipsów ziemniaczanych dostępnych na polskim rynku
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016) , s. 71-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The research was subsidised by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of research potential, awarded to the Department of Commodity Science of the Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312423
article
5

Title:
Krajowy rynek soków pomarańczowych - ocena autentyczności i tożsamości = Domestic Market of Orange Juices - Evaluation of their Authenticity and Identity
Source:
Przemysł Spożywczy = Food Industry = Lebensmittelindustrie. - t. 68, nr 6 (2014) , s. 38-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168301295
article
6

Author:
Dziuba Anna , Suwała Grzegorz
Title:
Świadomość kobiet w zakresie żywności powodującej alergię u niemowląt i małych dzieci = Awareness among Women on Allergy-inducing Foods in Infants and Young Children
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014) , s. 107-125. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284365
article
7

Title:
Szacowanie sumy karotenoidów w sokach marchwiowych na podstawie oznaczenia barwy w systemie CIE L*a*b* = An Assessment of Carotenoids Content in Carrot Juices Based on Colour Analysis in the CIE L*a*b* System
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 196 (2011) , s. 70-76. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo w zapewnieniu jakości żywności i bezpieczeństwa konsumenta - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168238748
article
8

Title:
The Accuracy of the Information Relating to Nutritional Value of Ready - Made Dishes Exemplified by Soup Concentrates = The Accuracy of the Information Relating to Nutritional Value of Ready - Made Dishes Exemplified by Soup Concentrates
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (26) (2011) , s. 63-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168220564
article
9

Title:
Analiza konsumenckich kryteriów wyboru napojów energetyzujących na przykładzie kryteriów przyjmowanych przez studentów towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Energy Drinks: The Analysis of Consumer Choice Criteria Based on the Studies Conducted Among Commodity Science Students at the Cracow University of Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz SIKORA]. - nr 851 (2011) , s. 75-88. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221560
article
See main document
10

Author:
Biniek M. , Kędzior W. , Suwała G.
Title:
Quality of Apple Concentrate and Essence
Source:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 408-414. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165780773
article
11

Author:
Title:
Comparative Analysis of Some Selected Quality Parameters of Chosen Energy Drinks
Source:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 579-583. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165785576
article
12

Title:
Analiza jakości wybranych soków warzywnych w aspekcie wymagań Polskiej Normy oraz wytycznych kodeksu praktyki AIJN = Analysis of the Quality of Selected Vegetable Juices in the Aspect of the Requirements of the Polish Standards and Guidelines of the AIJN Code of Practice
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 834 (2009) , s. 189-203. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165633414
article
See main document
13

Title:
Ocena możliwości prognozowania wybranych parametrów jakości zdrowotnej soków pomidorowych = Investigating the Possibilities for Forecasting the Parameters of Health Quality of Tomato Juices
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 705 (2006) , s. 77-83. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52082
article
See main document
14

Title:
Żywność ekologiczna w świadomości Polaków = Ecological Food in the Consciousness of Poles
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 705 (2006) , s. 57-75. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52083
article
See main document
15

Title:
Analiza zawartości substancji niepożądanych w wybranych sokach warzywnych = Undesirable Substances in Selected Vegetable Juices
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 678 (2005) , s. 169-175. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52600
article
See main document
16

Title:
Jakość żywieniowa soków warzywnych w aspekcie realizacji zapotrzebowania na wybrane składniki odżywcze = Nutritive Value of Vegetable Juices in the Aspect of Recommended Daily Intake Values for Selected Nutrients
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (2) (2005) , s. 153-157. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52526
article
17

Title:
Zawartość mikro- i makroelementów w wybranych sokach warzywnych = Microelement and Macroelement Contents of Selected Vegetable Juices
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 644 (2004) , s. 65-73. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219592
article
See main document
18

Title:
Porównanie preferencji konsumenckich barwy soków marchwiowych z wynikami oznaczeń spektrofotometrycznych = Comparing Consumers' Preferences Regarding the Colour of Carrot Juice with the Results of Spectrophotometric Analyses
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 623 (2003) , s. 35-44. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222548
article
See main document
19

Title:
Laminat wielowarstwowy jako opakowanie do soków owocowych i owocowo-warzywnych a oczekiwania konsumentów = Multilayer Laminate as Packaging for Fruit and Fruit-and-Vegetable Juices and Consumers' Expectations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 608 (2002) , s. 93-100. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224304
article
See main document
20

Title:
Samo zdrowie : soki owocowo-warzywne na każdą okazję
Source:
Przegląd Gastronomiczny. - R. 56, nr 11 (2002) , s. 10, 12. - Streszcz.
Nr:
2168317963
article
21

Title:
Badania odbioru informacji na opakowaniach do płynnych przetworów owocowych i warzywnych przez konsumentów = Testing the Reception by Consumers of Information on Packaging of Liquid Fruit and Vegetable Processed Products
Source:
Opakowanie. - R. 46, nr 2 (366) (2001) , s. 11-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168317191
article
22

Title:
Zawartość wybranych pierwiastków w przecierowych sokach z marchwi = Selected Elements Contents of Carrot Juices
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - nr 3 (28), Suplement (2001) , s. 143-149. - Konferencja Naukowa z cyklu "Żywność XXI wieku" w dniach 11-12 czerwca 2001 r. - Bibliogr.
Nr:
2168262932
article
23

Title:
Opakowanie cichy sprzedawca
Source:
Plastics Review. - nr 10 (2001) , s. 48-49. - Streszcz.
Nr:
2168317923
article
1
Sensory Optimisation in New Food Product Development : a Case Study of Polish Apple Juice / M. HALAGARDA, G. SUWAŁA // Italian Journal of Food Science. - vol. 30, no. 2 (2018), s. 317-335. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1120-1770
2
The Influence of Traditional Production Method of Commercial Cold Pressed Pear Juiceon on Its Quality and Chemical Composition = Ocena wpływu tradycyjnej metody wytwarzania na jakość i skład chemiczny komercyjnego soku gruszkowego tłoczonego na zimno / Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (56) (2018), s. 35-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
3
Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności / Wanda KUDEŁKA, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICz, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (47) (2016), s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
4
The Quality of Salted Potato Chips Available on the Polish Market = Jakość solonych chipsów ziemniaczanych dostępnych na polskim rynku / Michał HALAGARDA, Grzegorz SUWAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016), s. 71-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
5
Krajowy rynek soków pomarańczowych - ocena autentyczności i tożsamości = Domestic Market of Orange Juices - Evaluation of their Authenticity and Identity / Grzegorz SUWAŁA // Przemysł Spożywczy = Food Industry = Lebensmittelindustrie. - t. 68, nr 6 (2014), s. 38-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
6
Świadomość kobiet w zakresie żywności powodującej alergię u niemowląt i małych dzieci = Awareness among Women on Allergy-inducing Foods in Infants and Young Children / Anna Dziuba, Grzegorz SUWAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014), s. 107-125. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/544. - ISSN 1898-6447
7
Szacowanie sumy karotenoidów w sokach marchwiowych na podstawie oznaczenia barwy w systemie CIE L*a*b* = An Assessment of Carotenoids Content in Carrot Juices Based on Colour Analysis in the CIE L*a*b* System / Grzegorz SUWAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 196 (2011), s. 70-76. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo w zapewnieniu jakości żywności i bezpieczeństwa konsumenta. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
8
The Accuracy of the Information Relating to Nutritional Value of Ready - Made Dishes Exemplified by Soup Concentrates = The Accuracy of the Information Relating to Nutritional Value of Ready - Made Dishes Exemplified by Soup Concentrates / Grzegorz SUWAŁA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (26) (2011), s. 63-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
9
Analiza konsumenckich kryteriów wyboru napojów energetyzujących na przykładzie kryteriów przyjmowanych przez studentów towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Energy Drinks: The Analysis of Consumer Choice Criteria Based on the Studies Conducted Among Commodity Science Students at the Cracow University of Economics / Grzegorz SUWAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz SIKORA]. - nr 851 (2011), s. 75-88. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
10
Quality of Apple Concentrate and Essence / Biniek M., KĘDZIOR W., SUWAŁA G. // Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (September 2010), s. 408-414. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1582-2559
11
Comparative Analysis of Some Selected Quality Parameters of Chosen Energy Drinks / SUWAŁA G. // Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (September 2010), s. 579-583. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1582-2559
12
Analiza jakości wybranych soków warzywnych w aspekcie wymagań Polskiej Normy oraz wytycznych kodeksu praktyki AIJN = Analysis of the Quality of Selected Vegetable Juices in the Aspect of the Requirements of the Polish Standards and Guidelines of the AIJN Code of Practice / Grzegorz SUWAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 834 (2009), s. 189-203. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168905370. - ISSN 1898-6447
13
Ocena możliwości prognozowania wybranych parametrów jakości zdrowotnej soków pomidorowych = Investigating the Possibilities for Forecasting the Parameters of Health Quality of Tomato Juices / Grzegorz SUWAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 705 (2006), s. 77-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=134334511. - ISSN 0208-7944
14
Żywność ekologiczna w świadomości Polaków = Ecological Food in the Consciousness of Poles / Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 705 (2006), s. 57-75. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=135831227. - ISSN 0208-7944
15
Analiza zawartości substancji niepożądanych w wybranych sokach warzywnych = Undesirable Substances in Selected Vegetable Juices / Grzegorz SUWAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 678 (2005), s. 169-175. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=93606363. - ISSN 0208-7944
16
Jakość żywieniowa soków warzywnych w aspekcie realizacji zapotrzebowania na wybrane składniki odżywcze = Nutritive Value of Vegetable Juices in the Aspect of Recommended Daily Intake Values for Selected Nutrients / Grzegorz SUWAŁA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (2) (2005), s. 153-157. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
17
Zawartość mikro- i makroelementów w wybranych sokach warzywnych = Microelement and Macroelement Contents of Selected Vegetable Juices / Grzegorz SUWAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 644 (2004), s. 65-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=89368960. - ISSN 0208-7944
18
Porównanie preferencji konsumenckich barwy soków marchwiowych z wynikami oznaczeń spektrofotometrycznych = Comparing Consumers' Preferences Regarding the Colour of Carrot Juice with the Results of Spectrophotometric Analyses / Grzegorz SUWAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 623 (2003), s. 35-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=40009. - ISSN 0208-7944
19
Laminat wielowarstwowy jako opakowanie do soków owocowych i owocowo-warzywnych a oczekiwania konsumentów = Multilayer Laminate as Packaging for Fruit and Fruit-and-Vegetable Juices and Consumers' Expectations / Grzegorz SUWAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 608 (2002), s. 93-100. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Samo zdrowie : soki owocowo-warzywne na każdą okazję / Grzegorz SUWAŁA // Przegląd Gastronomiczny. - R. 56, nr 11 (2002), s. 10, 12. - Streszcz. - ISSN 0033-2119
21
Badania odbioru informacji na opakowaniach do płynnych przetworów owocowych i warzywnych przez konsumentów = Testing the Reception by Consumers of Information on Packaging of Liquid Fruit and Vegetable Processed Products / Zofia CICHOŃ, Grzegorz SUWAŁA // Opakowanie. - R. 46, nr 2 (366) (2001), s. 11-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
22
Zawartość wybranych pierwiastków w przecierowych sokach z marchwi = Selected Elements Contents of Carrot Juices / Grzegorz SUWAŁA // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - nr 3 (28), Suplement (2001), s. 143-149. - Streszcz., summ. - Konferencja Naukowa z cyklu "Żywność XXI wieku" w dniach 11-12 czerwca 2001 r. - Bibliogr. - ISSN 2451-0769
23
Opakowanie cichy sprzedawca / Grzegorz SUWAŁA // Plastics Review. - nr 10 (2001), s. 48-49. - Streszcz. - ISSN 1642-9486
1
Halagarda M., Suwała G., (2018), Sensory Optimisation in New Food Product Development : a Case Study of Polish Apple Juice, "Italian Journal of Food Science", vol. 30, no. 2, s. 317-335.
2
Suwała G., Halagarda M., (2018), The Influence of Traditional Production Method of Commercial Cold Pressed Pear Juiceon on Its Quality and Chemical Composition, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 3 (56), s. 35-47.
3
Kudełka W., Kędzior W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pyrzyńska E., Halagarda M., (2016), Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 2 (47), s. 64-72.
4
Halagarda M., Suwała G., (2016), The Quality of Salted Potato Chips Available on the Polish Market, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (956), s. 71-86; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/996/888
5
Suwała G., (2014), Krajowy rynek soków pomarańczowych - ocena autentyczności i tożsamości, "Przemysł Spożywczy", t. 68, nr 6, s. 38-41.
6
Dziuba A., Suwała G., (2014), Świadomość kobiet w zakresie żywności powodującej alergię u niemowląt i małych dzieci, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (927), s. 107-125; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/544
7
Suwała G., (2011), Szacowanie sumy karotenoidów w sokach marchwiowych na podstawie oznaczenia barwy w systemie CIE L*a*b*, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 196, s. 70-76.
8
Suwała G., (2011), The Accuracy of the Information Relating to Nutritional Value of Ready - Made Dishes Exemplified by Soup Concentrates, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1 (26), s. 63-69.
9
Suwała G., (2011), Analiza konsumenckich kryteriów wyboru napojów energetyzujących na przykładzie kryteriów przyjmowanych przez studentów towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 851, s. 75-88; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190319
10
Biniek M., Kędzior W., Suwała G., (2010), Quality of Apple Concentrate and Essence, "Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2", Special Issue Y. 11, no. 116, s. 408-414.
11
Suwała G., (2010), Comparative Analysis of Some Selected Quality Parameters of Chosen Energy Drinks, "Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2", Special Issue Y. 11, no. 116, s. 579-583.
12
Suwała G., (2009), Analiza jakości wybranych soków warzywnych w aspekcie wymagań Polskiej Normy oraz wytycznych kodeksu praktyki AIJN, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 834, s. 189-203; https://bazekon.uek.krakow.pl/168905370
13
Suwała G., (2006), Ocena możliwości prognozowania wybranych parametrów jakości zdrowotnej soków pomidorowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 705, s. 77-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/134334511
14
Miśniakiewicz M., Suwała G., (2006), Żywność ekologiczna w świadomości Polaków, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 705, s. 57-75; https://bazekon.uek.krakow.pl/135831227
15
Suwała G., (2005), Analiza zawartości substancji niepożądanych w wybranych sokach warzywnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 678, s. 169-175; https://bazekon.uek.krakow.pl/93606363
16
Suwała G., (2005), Jakość żywieniowa soków warzywnych w aspekcie realizacji zapotrzebowania na wybrane składniki odżywcze, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1 (2), s. 153-157.
17
Suwała G., (2004), Zawartość mikro- i makroelementów w wybranych sokach warzywnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 644, s. 65-73; https://bazekon.uek.krakow.pl/89368960
18
Suwała G., (2003), Porównanie preferencji konsumenckich barwy soków marchwiowych z wynikami oznaczeń spektrofotometrycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 623, s. 35-44; https://bazekon.uek.krakow.pl/40009
19
Suwała G., (2002), Laminat wielowarstwowy jako opakowanie do soków owocowych i owocowo-warzywnych a oczekiwania konsumentów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 608, s. 93-100.
20
Suwała G., (2002), Samo zdrowie : soki owocowo-warzywne na każdą okazję, "Przegląd Gastronomiczny", R. 56, nr 11, s. 10, 12.
21
Cichoń Z., Suwała G., (2001), Badania odbioru informacji na opakowaniach do płynnych przetworów owocowych i warzywnych przez konsumentów, "Opakowanie", R. 46, nr 2 (366), s. 11-15.
22
Suwała G., (2001), Zawartość wybranych pierwiastków w przecierowych sokach z marchwi, "Żywność : nauka - technologia - jakość", nr 3 (28), Suplement, s. 143-149.
23
Suwała G., (2001), Opakowanie cichy sprzedawca, "Plastics Review", nr 10, s. 48-49.
1
@article{UEK:2168324417,
author = "Halagarda Michał and Suwała Grzegorz",
title = "Sensory Optimisation in New Food Product Development : a Case Study of Polish Apple Juice",
journal = "Italian Journal of Food Science",
number = "vol. 30, no. 2",
pages = "317-335",
year = "2018",
}
2
@article{UEK:2168326213,
author = "Suwała Grzegorz and Halagarda Michał",
title = "The Influence of Traditional Production Method of Commercial Cold Pressed Pear Juiceon on Its Quality and Chemical Composition",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "3 (56)",
pages = "35-47",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168305625,
author = "Kudełka Wanda and Kędzior Władysław and Popek Stanisław and Miśniakiewicz Małgorzata and Suwała Grzegorz and Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna and Pyrzyńska Ewa and Halagarda Michał",
title = "Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "2 (47)",
pages = "64-72",
year = "2016",
}
4
@article{UEK:2168312423,
author = "Halagarda Michał and Suwała Grzegorz",
title = "The Quality of Salted Potato Chips Available on the Polish Market",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (956)",
pages = "71-86",
year = "2016",
}
5
@article{UEK:2168301295,
author = "Suwała Grzegorz",
title = "Krajowy rynek soków pomarańczowych - ocena autentyczności i tożsamości",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 68, 6",
pages = "38-41",
year = "2014",
}
6
@article{UEK:2168284365,
author = "Dziuba Anna and Suwała Grzegorz",
title = "Świadomość kobiet w zakresie żywności powodującej alergię u niemowląt i małych dzieci",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (927)",
pages = "107-125",
year = "2014",
}
7
@article{UEK:2168238748,
author = "Suwała Grzegorz",
title = "Szacowanie sumy karotenoidów w sokach marchwiowych na podstawie oznaczenia barwy w systemie CIE L*a*b*",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "196",
pages = "70-76",
adress = "",
year = "2011",
}
8
@article{UEK:2168220564,
author = "Suwała Grzegorz",
title = "The Accuracy of the Information Relating to Nutritional Value of Ready - Made Dishes Exemplified by Soup Concentrates",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1 (26)",
pages = "63-69",
year = "2011",
}
9
@article{UEK:2168221560,
author = "Suwała Grzegorz",
title = "Analiza konsumenckich kryteriów wyboru napojów energetyzujących na przykładzie kryteriów przyjmowanych przez studentów towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "851",
pages = "75-88",
year = "2011",
}
10
@article{UEK:2165780773,
author = "Biniek M. and Kędzior W. and Suwała G.",
title = "Quality of Apple Concentrate and Essence",
journal = "Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2",
number = "Special Issue Y. 11, no. 116",
pages = "408-414",
year = "2010",
}
11
@article{UEK:2165785576,
author = "Suwała G.",
title = "Comparative Analysis of Some Selected Quality Parameters of Chosen Energy Drinks",
journal = "Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2",
number = "Special Issue Y. 11, no. 116",
pages = "579-583",
year = "2010",
}
12
@article{UEK:2165633414,
author = "Suwała Grzegorz",
title = "Analiza jakości wybranych soków warzywnych w aspekcie wymagań Polskiej Normy oraz wytycznych kodeksu praktyki AIJN",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "834",
pages = "189-203",
year = "2009",
}
13
@article{UEK:52082,
author = "Suwała Grzegorz",
title = "Ocena możliwości prognozowania wybranych parametrów jakości zdrowotnej soków pomidorowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "705",
pages = "77-83",
year = "2006",
}
14
@article{UEK:52083,
author = "Miśniakiewicz Małgorzata and Suwała Grzegorz",
title = "Żywność ekologiczna w świadomości Polaków",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "705",
pages = "57-75",
year = "2006",
}
15
@article{UEK:52600,
author = "Suwała Grzegorz",
title = "Analiza zawartości substancji niepożądanych w wybranych sokach warzywnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "678",
pages = "169-175",
year = "2005",
}
16
@article{UEK:52526,
author = "Suwała Grzegorz",
title = "Jakość żywieniowa soków warzywnych w aspekcie realizacji zapotrzebowania na wybrane składniki odżywcze",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1 (2)",
pages = "153-157",
year = "2005",
}
17
@article{UEK:2168219592,
author = "Suwała Grzegorz",
title = "Zawartość mikro- i makroelementów w wybranych sokach warzywnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "644",
pages = "65-73",
year = "2004",
}
18
@article{UEK:2168222548,
author = "Suwała Grzegorz",
title = "Porównanie preferencji konsumenckich barwy soków marchwiowych z wynikami oznaczeń spektrofotometrycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "623",
pages = "35-44",
year = "2003",
}
19
@article{UEK:2168224304,
author = "Suwała Grzegorz",
title = "Laminat wielowarstwowy jako opakowanie do soków owocowych i owocowo-warzywnych a oczekiwania konsumentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "608",
pages = "93-100",
year = "2002",
}
20
@article{UEK:2168317963,
author = "Suwała Grzegorz",
title = "Samo zdrowie : soki owocowo-warzywne na każdą okazję",
journal = "Przegląd Gastronomiczny",
number = "R. 56, 11",
pages = "10, 12",
year = "2002",
}
21
@article{UEK:2168317191,
author = "Cichoń Zofia and Suwała Grzegorz",
title = "Badania odbioru informacji na opakowaniach do płynnych przetworów owocowych i warzywnych przez konsumentów",
journal = "Opakowanie",
number = "R. 46, 2 (366)",
pages = "11-15",
year = "2001",
}
22
@article{UEK:2168262932,
author = "Suwała Grzegorz",
title = "Zawartość wybranych pierwiastków w przecierowych sokach z marchwi",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "3 (28), Suplement",
pages = "143-149",
year = "2001",
}
23
@article{UEK:2168317923,
author = "Suwała Grzegorz",
title = "Opakowanie cichy sprzedawca",
journal = "Plastics Review",
number = "10",
pages = "48-49",
year = "2001",
}