Publications of the selected author
1

Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Assessment of the Importance of Product Innovation as a Factor that Influences Consumer Purchasing Behaviors Illustrated by the Example of Convenience Food
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 3414-3426. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Research program:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168360340
chapter in conference materials
2

Title:
Rzetelność informacji przekazywanych konsumentom dotyczących suplementów kofeinowych w kontekście bezpieczeństwa ich stosowania = The Accuracy of the Information Provided To Consumers of Caffeine Supplements in the Context of the Safety of Use
Source:
Bezpieczeństwo żywności = Food Safety / red. Aneta Ocieczek - Gdynia: Uniwersytet Morski w Gdyni, 2020, s. 133-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7421-343-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168354100
chapter in monograph
3

Title:
Identyfikacja fałszowania frakcji tłuszczowej wybranych czekolad = Identification of Adulterated Fat Fraction in Selected Chocolates
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 27, nr 2 (123) (2020) , s. 142-155. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168353946
article
4

Author:
Title:
Czynniki determinujące preferencje tłoczonych soków jabłkowych = Factors Determining the Preferences of Pressed Aplle Juices
Source:
Kształtowanie jakości żywności = Food Quality Development / red. Agnieszka Palka - Gdynia: Uniwersytet Morski w Gdyni, 2020, s. 107-118. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7421-344-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168357074
chapter in monograph
5

Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
Food Fraud - the Problem Which Concerns Even Pork Lard
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 99. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340323
varia
6

Title:
Fałszowanie żywności - problem dotyczący nawet smalcu
Source:
Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends / red. nauk. Michał HALAGARDA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 173-183 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków na utrzymanie potencjału naukowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-7789-593-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340161
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Sensory Optimisation in New Food Product Development : a Case Study of Polish Apple Juice
Source:
Italian Journal of Food Science. - vol. 30, no. 2 (2018) , s. 317-335. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168324417
article
8

Title:
The Influence of Traditional Production Method of Commercial Cold Pressed Pear Juiceon on Its Quality and Chemical Composition = Ocena wpływu tradycyjnej metody wytwarzania na jakość i skład chemiczny komercyjnego soku gruszkowego tłoczonego na zimno
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (56) (2018) , s. 35-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326213
article
9

Conference:
18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, Bratysława - Praga, Słowacja - Czechy, od 2018-05-25 do 2018-05-25
Title:
Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products
Source:
Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018, s. 80-93. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment)
Research program:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-80-245-2265-4
Access mode:
Nr:
2168324999
chapter in conference materials
10

Author:
Grzegorz Suwała , Jarosław Pietruszka
Title:
Świadomość konsumentów z zakresu zastosowania nanotechnologii w produkcji żywności = Consumers' Awareness of the Application of Nanotechnology in Food Production
Source:
Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 169-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-949236-4-8
Access mode:
Nr:
2168319245
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Grzegorz Suwała , Jarosław Pietruszka
Conference:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Title:
Świadomość konsumentów z zakresu zastosowania nanotechnologii w produkcji żywności
Source:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 92. - Dostępne tylko streszczenie
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319675
varia
12

Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
Influence of Genetically Modified Raw Materials on Determinants of Product Quality
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 27. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309321
varia
13

Author:
Karolina Nawalany , Grzegorz Suwała
Title:
Wybrane roślinne składniki antyodżywcze występujące w żywności = Selected, Antinutritional Components in Plant Foods
Source:
Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016, s. 190-199. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
Nr:
2168307087
chapter in monograph
14

Title:
Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (47) (2016) , s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168305625
article
15

Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 143. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309383
varia
16

Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 784-792. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-954-21-0904-4
Access mode:
Nr:
2168308013
chapter in conference materials
17

Title:
The Quality of Salted Potato Chips Available on the Polish Market = Jakość solonych chipsów ziemniaczanych dostępnych na polskim rynku
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016) , s. 71-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The research was subsidised by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of research potential, awarded to the Department of Commodity Science of the Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312423
article
18

Author:
Ewelina Drożdż , Grzegorz Suwała
Title:
Organic Food Marketing as a Tool for Developing Consumer Awareness
Source:
Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph / eds. Marcin Gębarowski, Tomasz Hermaniuk - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015, s. 47-61. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-961-6962-17-9
Nr:
2168301281
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Grzegorz Suwała , Ewelina Kulikowska
Title:
Factors Determining the Quality Loss of Apples in International Transport
Source:
Future Trends and Challenges in the Food Sector / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ and Stanisław POPEK - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 167-179 - Bibliogr.
Series:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-940189-0-0
Nr:
2168284037
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Krajowy rynek soków pomarańczowych - ocena autentyczności i tożsamości = Domestic Market of Orange Juices - Evaluation of their Authenticity and Identity
Source:
Przemysł Spożywczy = Food Industry = Lebensmittelindustrie. - t. 68, nr 6 (2014) , s. 38-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168301295
article
21

Author:
Anna Dziuba , Grzegorz Suwała
Title:
Świadomość kobiet w zakresie żywności powodującej alergię u niemowląt i małych dzieci = Awareness among Women on Allergy-inducing Foods in Infants and Young Children
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014) , s. 107-125. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284365
article
22

Author:
Grzegorz Suwała , Ewelina Kulikowska
Title:
Factors Determining the Quality Loss of Apples in International Transport
Source:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 152. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283783
varia
23

Author:
Grzegorz Suwała , Krzysztof Śliwiński
Title:
Consumer Awareness of Effect of Transglutaminase on Quality of Restructured Meat
Source:
Current Trends in Commodity Science : Food Bioactive Compounds / eds. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 119-134. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-911169-8-2
Nr:
2168292367
chapter in monograph
24

Author:
Grzegorz Suwała , Krzysztof Śliwiński
Conference:
12th IComSC'13, Poznań, Polska, od 2013-09-16 do 2013-09-19
Title:
Consumer's Awareness of the Impact of Transglutaminase on the Quality of Restructured Meat
Source:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 137. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-911169-3-7
Nr:
2168294703
varia
25

Title:
Krajowy rynek soków pomarańczowych w aspekcie ich autentyczności i tożsamości
Source:
Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013, s. 144. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62863-66-2
Nr:
2168294783
varia
26

Author:
Grzegorz Suwała , Łukasz Juszczak
Title:
The Impact of the Application of the RFID System on the Effectiveness of the Functioning of the Medical Facilities
Source:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245520
chapter in conference materials
27

Title:
Czynniki determinujące autentyczność makaronów jajecznych = Factors Determining the Authenticity of Egg-pasta
Source:
Selected Aspects of Food Quality Evaluation = Wybrane aspekty oceny jakości żywności / eds. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012, s. 41-49 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-119-3
Nr:
2168317625
chapter in monograph
28

Title:
Factors Determining the Authenticity if Egg-Pasta
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 52. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294569
varia
29

Title:
Analiza konsumenckich kryteriów wyboru napojów energetyzujących na przykładzie kryteriów przyjmowanych przez studentów towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Energy Drinks: The Analysis of Consumer Choice Criteria Based on the Studies Conducted Among Commodity Science Students at the Cracow University of Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 851 (2011) , s. 75-88. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221560
article
30

Title:
The Accuracy of the Information Relating to Nutritional Value of Ready - Made Dishes Exemplified by Soup Concentrates = The Accuracy of the Information Relating to Nutritional Value of Ready - Made Dishes Exemplified by Soup Concentrates
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (26) (2011) , s. 63-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168220564
article
31

Title:
Szacowanie sumy karotenoidów w sokach marchwiowych na podstawie oznaczenia barwy w systemie CIE L*a*b* = An Assessment of Carotenoids Content in Carrot Juices Based on Colour Analysis in the CIE L*a*b* System
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 196 (2011) , s. 70-76. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo w zapewnieniu jakości żywności i bezpieczeństwa konsumenta - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168238748
article
32

Author:
M. Biniek , W. Kędzior , G. Suwała
Conference:
17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce, Bukareszt, Rumunia, od 2010-08-21 do 2010-08-25
Title:
Quality of Apple Concentrate and Essence
Source:
Quality - Access to Success = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 408-414. - Tytuł numeru: Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 - Bibliogr.
Nr:
2165780773
article
33

Title:
Honesty of the Information about Nutrition Values of the Ready Meals Exemplified by Soup Concentrates
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts - Radom: Office Publishing Technical University, 2010, s. 58. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7351-313-6
Nr:
2168285197
varia
34

Author:
Conference:
17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce, Bukareszt, Rumunia, od 2010-08-21 do 2010-08-25
Title:
Comparative Analysis of Some Selected Quality Parameters of Chosen Energy Drinks
Source:
Quality - Access to Success = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 579-583. - Tytuł numeru: Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 - Bibliogr.
Nr:
2165785576
article
35

Title:
Analiza jakości wybranych soków warzywnych w aspekcie wymagań Polskiej Normy oraz wytycznych kodeksu praktyki AIJN = Analysis of the Quality of Selected Vegetable Juices in the Aspect of the Requirements of the Polish Standards and Guidelines of the AIJN Code of Practice
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 834 (2009) , s. 189-203. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165633414
article
36

Conference:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Title:
Tomatoes Juices Quality with Reference to Code of Practice Guidelines
Source:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin] - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 147-150. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165812607
chapter in conference materials
37

Conference:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Title:
Quality Versus Guidelines Under "Code Of Practice" Exemplified by Carrot Juices in Poland
Source:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin] - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 56-59. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165812171
chapter in conference materials
38

Title:
Analiza zawartości azotanów III i V w sokach marchwiowych w odniesieniu do zaleceń FAO/WHO
Source:
Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2008, s. 185-189 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7351-330-3
Nr:
2165796710
chapter in monograph
39

Title:
Modelowanie jakości soków warzywnych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
148 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-36
Nr:
52371
doctoral dissertation
40

Title:
Ocena możliwości prognozowania wybranych parametrów jakości zdrowotnej soków pomidorowych = Investigating the Possibilities for Forecasting the Parameters of Health Quality of Tomato Juices
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 705 (2006) , s. 77-83. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52082
article
41

Title:
Nitrite and Nitrate Contents in Carrot Juices versus Their Safety
Source:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 1 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 568-572. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165824210
chapter in conference materials
42

Title:
Żywność ekologiczna w świadomości Polaków = Ecological Food in the Consciousness of Poles
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 705 (2006) , s. 57-75. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52083
article
43

Title:
Prognozowanie jakości produktów spożywczych : produkty dla dzieci. Cz. 1
Source:
Jakość żywności specjalnego przeznaczenia / kierownik tematu: Zofia CICHOŃ2006, s. 4-55 - Bibliogr.
Signature:
NP-1090/Magazyn
Nr:
2168220756
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Title:
Jakość żywieniowa soków warzywnych w aspekcie realizacji zapotrzebowania na wybrane składniki odżywcze = Nutritive Value of Vegetable Juices in the Aspect of Recommended Daily Intake Values for Selected Nutrients
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (2) (2005) , s. 153-157. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52526
article
45

Title:
Quality Analysis of Nectars Produced as "Private Labels"
Source:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005, s. 1233-1238. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-113-8
Nr:
2166536178
chapter in conference materials
46

Title:
Analiza zawartości substancji niepożądanych w wybranych sokach warzywnych = Undesirable Substances in Selected Vegetable Juices
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 678 (2005) , s. 169-175. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52600
article
47

Conference:
XXXV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, Łódź, Polska, od 2004-09-21 do 2004-09-22
Title:
Znaczenie soków warzywnych i napojów mlecznych w żywieniu dzieci
Source:
Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne : XXXV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, Łódź, 21-22 IX 2004 - Łódź: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 2004, s. 202. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-912026-5-8
Nr:
2168317935
varia
48

Conference:
XXXV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, Łódź, Polska, od 2004-09-21 do 2004-09-22
Title:
Ocena wybranych parametrów jakości mlecznych napojów fermentowanych i soków warzywnych
Source:
Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne : XXXV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, Łódź, 21-22 IX 2004 - Łódź: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 2004, s. 159-160. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-912026-5-8
Nr:
2165809124
varia
49

Title:
Zawartość mikro- i makroelementów w wybranych sokach warzywnych = Microelement and Macroelement Contents of Selected Vegetable Juices
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 644 (2004) , s. 65-73. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219592
article
50

Conference:
14th IGWT Symposium Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment, Beijing, Chiny, od 2004-08-25 do 2004-08-29
Title:
Comparative Analysis of Vegetable Juices Based on Their Nutritive Value
Source:
Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1 / [ed. by: Wan Rong, Yang Changju, Jin Min, Li Jianghua, Fu Xuzhe, Lu Liqin, Li Jiajie, Kuang Zhenwang, Chen Song, Zeng Yan] - Beijing: China Agriculture Press, 2004, s. 180-184. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
7-109-09201-1
Nr:
2168318023
chapter in conference materials
51

Conference:
14th IGWT Symposium Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment, Beijing, Chiny, od 2004-08-25 do 2004-08-29
Title:
The Importance of Functional Drinks in the Children's Diet Exemplified by Bio-Yoghurts
Source:
Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1 / [ed. by: Wan Rong, Yang Changju, Jin Min, Li Jianghua, Fu Xuzhe, Lu Liqin, Li Jiajie, Kuang Zhenwang, Chen Song, Zeng Yan] - Beijing: China Agriculture Press, 2004, s. 324-328. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
7-109-09201-1
Nr:
2168318027
chapter in conference materials
52

Title:
Analiza świadomości konsumentów z zakresu żywności eko-rolniczej
Source:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003, s. 87-90 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168231114
chapter in conference materials
See main document
53

Title:
Porównanie preferencji konsumenckich barwy soków marchwiowych z wynikami oznaczeń spektrofotometrycznych = Comparing Consumers' Preferences Regarding the Colour of Carrot Juice with the Results of Spectrophotometric Analyses
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 623 (2003) , s. 35-44. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222548
article
54

Title:
Laminat wielowarstwowy jako opakowanie do soków owocowych i owocowo-warzywnych a oczekiwania konsumentów = Multilayer Laminate as Packaging for Fruit and Fruit-and-Vegetable Juices and Consumers' Expectations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 608 (2002) , s. 93-100. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224304
article
55

Title:
Color Determination of Carrot Juices as One of the Most Important Product Quality Features
Source:
Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2002, s. 646-650. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88760-83-1
Nr:
2168244438
chapter in conference materials
56

Conference:
XXXIII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN "Nauka o żywności : osiągnięcia i perspektywy", Lublin, Polska, od 2002-09-10 do 2002-09-11
Title:
Analiza preferencji konsumenckich koncentratów obiadowych zup w krakowskim środowisku akademickim
Source:
Nauka o żywności : osiągnięcia i perspektywy : XXXIII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin, 10-11 września 2002 : [streszczenia wykładów i komunikatów] / [kom. nauk.: Zdzisław Targoński et al.] - Lublin: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2002, s. 357. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-917658-0-6
Nr:
2168317951
varia
57

Title:
Samo zdrowie : soki owocowo-warzywne na każdą okazję
Source:
Przegląd Gastronomiczny. - R. 56, nr 11 (2002) , s. 10, 12. - Streszcz.
Nr:
2168317963
article
58

Conference:
IV Konferencja Towaroznawcza z cyklu "Żywność bezpieczna dla konsumenta", Poznań, Polska, od 2001-05-25 do 2001-05-25
Title:
Oddziaływanie reklamy na preferencje konsumentów na przykładzie soków z marchwi
Source:
Żywność bezpieczna dla konsumenta : materiały IV Konferencji Towaroznawczej, Poznań, 25 maja 2001 r. / red. Jerzy Zielnica, Bogdan Pachołek - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 145-149 - Bibliogr.
Nr:
2168318763
chapter in conference materials
59

Conference:
13th IGWT Symposium Commodity Science in Global Quality Perspective : Products - Technology, Quality and Environment, Maribor, Słowenia, od 2001-09-02 do 2001-09-08
Title:
Packages and Its Influence on Consumer's Purchase
Source:
Commodity Science in Global Quality Perspective [Elektronski vir]: Products - Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium / [ed. by Matjaž Denac, Vojko Musil, Boris Pregrad] - Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001, s. 977-982. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
961-6354-08-6
Nr:
2168318331
chapter in conference materials
60

Title:
Opakowanie cichy sprzedawca
Source:
Plastics Review. - nr 10 (2001) , s. 48-49. - Streszcz.
Nr:
2168317923
article
61

Title:
Badania odbioru informacji na opakowaniach do płynnych przetworów owocowych i warzywnych przez konsumentów = Testing the Reception by Consumers of Information on Packaging of Liquid Fruit and Vegetable Processed Products
Source:
Opakowanie. - R. 46, nr 2 (366) (2001) , s. 11-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168317191
article
62

Conference:
12th IAPRI World Conference on Packaging, Warszawa, Polska, od 2001-06-18 do 2001-06-20
Title:
The Analysis of Information Delivered by the Package and the Range of the Influence on the Consumer Decisions
Source:
12th IAPRI World Conference on Packaging : Book of Proceedings : Session 1 and Poster Presentations Relevant to Session 1, 2, 3 - Warszawa: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, 2001, s. 1-4 - Bibliogr.
Nr:
2168318185
chapter in conference materials
63

Title:
Zawartość wybranych pierwiastków w przecierowych sokach z marchwi = Selected Elements Contents of Carrot Juices
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - nr 3 (28), Suplement (2001) , s. 143-149. - Konferencja Naukowa z cyklu "Żywność XXI wieku" w dniach 11-12 czerwca 2001 r. - Bibliogr.
Nr:
2168262932
article
64

Conference:
XXXII Sesja Naukowa KTiChŻ PAN "Technologia żywności a oczekiwania konsumentów", Warszawa, Polska, od 2001-09-06 do 2001-09-07
Title:
Badanie i ocena jakości soków warzywnych [dokument elektroniczny]
Source:
Technologia żywności a oczekiwania konsumentów / red. Tadeusz Haber i Helena Porzucek - Warszawa: Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN, 2001, s. 1-5. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-915774-0-6
Nr:
2168318345
chapter in conference materials
65

Title:
Analiza czynników determinujących konsumencką decyzję zakupu na przykładzie soków owocowych
Source:
Konsument żywności i jego zachowania rynkowe : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000 / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2000, s. 454-459 - Bibliogr.
ISBN:
83-7244-144-8
Nr:
2168244016
chapter in conference materials
66

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Konkurencyjność rolnictwa z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych w aspekcie integracji z Unią Europejską", Rzeszów-Zatwarnica, Polska, od 2000-10-12 do 2000-10-14
Title:
Rola opakowań do żywności i ich wpływ na konsumencką decyzję zakupu
Source:
Konkurencyjność rolnictwa z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych w aspekcie integracji z Unią Europejską / [red. nauk. Zdzisław Kryński] - Rzeszów: [b.w.], 2000, s. 303-308. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-914243-0-8
Nr:
2168318775
chapter in conference materials
67

Title:
Aspekt ekologiczny opakowań do płynnych przetworów owocowych w badaniach konsumenckich
Source:
Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000, s. 404-406 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-6-2
Nr:
2168240318
varia
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
163 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
068/WT-KTŻ/01/2014/S/4264
Signature:
NP-800/4/Magazyn
Nr:
2168301129
unpublished scientific work
2

Title:
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
180 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
046/WT-KTŻ/01/2013/S/3046
Signature:
NP-800/3/Magazyn
Nr:
2168288771
unpublished scientific work
3

Title:
Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
95 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
56/KTŻ/1/2012/S/056
Signature:
NP-800/2/Magazyn
Nr:
2168277117
unpublished scientific work
4

Title:
Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
93 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
119/KTŻ/1/2011/S/598
Signature:
NP-800/1/Magazyn
Nr:
2168269194
unpublished scientific work
5

Title:
Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
78 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
16/KTŻ/1/2010/S/529
Signature:
NP-1041/Magazyn
Nr:
2168317897
unpublished scientific work
6

Title:
Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
85 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
9/KTŻ/1/2009/473
Signature:
NP-1233/2/Magazyn
Nr:
2168233190
unpublished scientific work
7

Title:
Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
46, [3] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
16/KTŻ/2/2008/S/433
Signature:
NP-1233/1/Magazyn
Nr:
2164927251
unpublished scientific work
8

Title:
Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna : program I: Mleko owcze : program II: Pieczywo
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
96 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
14/KTŻ/1/2007/S/375
Signature:
NP-1176/Magazyn
Nr:
2166587186
unpublished scientific work
9

Title:
Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 2, Żywność wygodna - produkty obiadowe
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
59 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
11/KTŻ/1/2005/S/203
Signature:
NP-980/2/Magazyn
Nr:
2168317595
unpublished scientific work
10

Title:
Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 1, Żywność funkcjonalna
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
42 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
38/KTŻ/1/2004/S/148
Signature:
NP-980/1/Magazyn
Nr:
2168317581
unpublished scientific work
11

Title:
Badanie i ocena jakości produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego. Cz. 3, Herbata
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
47 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
11/KTŻ/1/2003/S
Signature:
NP-752/3/Magazyn
Nr:
2168281715
unpublished scientific work
12

Title:
Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 2, Soki warzywne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
37 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
106/KTŻ/1/2002/S
Signature:
NP-752/2/Magazyn
Nr:
2168281711
unpublished scientific work
13

Title:
Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 1, Pieczywo
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
45 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
24/KTŻ/1/2001/S
Signature:
NP-752/1/Magazyn
Nr:
2168281713
unpublished scientific work
14

Title:
Badanie i ocena jakości wybranych grup produktów spożywczych. Cz. 2, Badanie i ocena jakości napojów mlecznych fermentowanych - jogurty
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
26 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
88/KTŻ/1/2000/S
Signature:
NP-575/2/Magazyn
Nr:
2168317583
unpublished scientific work
1
Assessment of the Importance of Product Innovation as a Factor that Influences Consumer Purchasing Behaviors Illustrated by the Example of Convenience Food / Grzegorz SUWAŁA // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 3414-3426. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/assessment-of-the-importance-of-product-innovation-as-a-factor-that-influences-consumer-purchasing-behaviors-illustrated-by-the-example-of-convenience-food/Wstęp:
2
Rzetelność informacji przekazywanych konsumentom dotyczących suplementów kofeinowych w kontekście bezpieczeństwa ich stosowania = The Accuracy of the Information Provided To Consumers of Caffeine Supplements in the Context of the Safety of Use / Grzegorz SUWAŁA // W: Bezpieczeństwo żywności = Food Safety / red. Aneta Ocieczek. - Gdynia: Uniwersytet Morski w Gdyni, 2020. - S. 133-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7421-343-1
3
Identyfikacja fałszowania frakcji tłuszczowej wybranych czekolad = Identification of Adulterated Fat Fraction in Selected Chocolates / Grzegorz SUWAŁA // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 27, nr 2 (123) (2020), s. 142-155. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2020/12/11_Suwala.pdf. - ISSN 2451-0769
4
Czynniki determinujące preferencje tłoczonych soków jabłkowych = Factors Determining the Preferences of Pressed Aplle Juices / Władysław KĘDZIOR, Grzegorz SUWAŁA, Justyna Tokar // W: Kształtowanie jakości żywności = Food Quality Development / red. Agnieszka Palka. - Gdynia: Uniwersytet Morski w Gdyni, 2020. - S. 107-118. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7421-344-8
5
Food Fraud - the Problem Which Concerns Even Pork Lard / Grzegorz SUWAŁA // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 99. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
6
Fałszowanie żywności - problem dotyczący nawet smalcu / Grzegorz SUWAŁA // W: Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends / red. nauk. Michał HALAGARDA. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 173-183. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-593-1
7
Sensory Optimisation in New Food Product Development : a Case Study of Polish Apple Juice / M. HALAGARDA, G. SUWAŁA // Italian Journal of Food Science. - vol. 30, no. 2 (2018), s. 317-335. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.itjfs.com/index.php/ijfs/article/view/960. - ISSN 1120-1770
8
The Influence of Traditional Production Method of Commercial Cold Pressed Pear Juiceon on Its Quality and Chemical Composition = Ocena wpływu tradycyjnej metody wytwarzania na jakość i skład chemiczny komercyjnego soku gruszkowego tłoczonego na zimno / Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (56) (2018), s. 35-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/3_56_2018.pdf. - ISSN 1733-747X
9
Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products / Michał HALAGARDA, Grzegorz SUWAŁA, Stanisław POPEK // W: Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá. - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018. - (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, ISSN 2453-6113). - S. 80-93. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-245-2265-4. - Pełny tekst: https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/proceedings2018.pdf
10
Świadomość konsumentów z zakresu zastosowania nanotechnologii w produkcji żywności = Consumers' Awareness of the Application of Nanotechnology in Food Production / Grzegorz SUWAŁA, Jarosław Pietruszka // W: Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 169-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-4-8. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf
11
Świadomość konsumentów z zakresu zastosowania nanotechnologii w produkcji żywności / Grzegorz SUWAŁA, Jarosław Pietruszka // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 92. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
12
Influence of Genetically Modified Raw Materials on Determinants of Product Quality / Stanislaw POPEK, Michal HALAGARDA, Grzegorz SUWALA // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 27. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
13
Wybrane roślinne składniki antyodżywcze występujące w żywności = Selected, Antinutritional Components in Plant Foods / Karolina Nawalany, Grzegorz SUWAŁA // W: Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - S. 190-199. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
14
Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności / Wanda KUDEŁKA, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICz, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (47) (2016), s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
15
The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips / Michał HALAGARDA, Grzegorz SUWAŁA, Stanisław POPEK // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 143. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
16
The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips / Michał HALAGARDA, Grzegorz SUWAŁA, Stanisław POPEK // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 784-792. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
17
The Quality of Salted Potato Chips Available on the Polish Market = Jakość solonych chipsów ziemniaczanych dostępnych na polskim rynku / Michał HALAGARDA, Grzegorz SUWAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016), s. 71-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/996/888. - ISSN 1898-6447
18
Organic Food Marketing as a Tool for Developing Consumer Awareness / Ewelina Drożdż, Grzegorz SUWAŁA // W: Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph / eds. Marcin Gębarowski, Tomasz Hermaniuk. - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015. - S. 47-61. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6962-17-9
19
Factors Determining the Quality Loss of Apples in International Transport / Grzegorz SUWAŁA, Ewelina Kulikowska // W: Future Trends and Challenges in the Food Sector / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ and Stanisław POPEK. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 167-179. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-0-0
20
Krajowy rynek soków pomarańczowych - ocena autentyczności i tożsamości = Domestic Market of Orange Juices - Evaluation of their Authenticity and Identity / Grzegorz SUWAŁA // Przemysł Spożywczy = Food Industry = Lebensmittelindustrie. - t. 68, nr 6 (2014), s. 38-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
21
Świadomość kobiet w zakresie żywności powodującej alergię u niemowląt i małych dzieci = Awareness among Women on Allergy-inducing Foods in Infants and Young Children / Anna Dziuba, Grzegorz SUWAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014), s. 107-125. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/544. - ISSN 1898-6447
22
Factors Determining the Quality Loss of Apples in International Transport / Grzegorz SUWAŁA, Ewelina Kulikowska // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 152. - Dostępne tylko streszczenie
23
Consumer Awareness of Effect of Transglutaminase on Quality of Restructured Meat / Grzegorz SUWAŁA, Krzysztof Śliwiński // W: Current Trends in Commodity Science : Food Bioactive Compounds / eds. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska. - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 119-134. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-911169-8-2
24
Consumer's Awareness of the Impact of Transglutaminase on the Quality of Restructured Meat / Grzegorz SUWAŁA, Krzysztof Śliwiński // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska. - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 137. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-911169-3-7
25
Krajowy rynek soków pomarańczowych w aspekcie ich autentyczności i tożsamości / Grzegorz SUWAŁA // W: Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013. - S. 144. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62863-66-2
26
The Impact of the Application of the RFID System on the Effectiveness of the Functioning of the Medical Facilities / Grzegorz SUWAŁA, Łukasz Juszczak // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Rome: Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 10 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
27
Czynniki determinujące autentyczność makaronów jajecznych = Factors Determining the Authenticity of Egg-pasta / Grzegorz SUWAŁA // W: Selected Aspects of Food Quality Evaluation = Wybrane aspekty oceny jakości żywności / eds. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012. - S. 41-49. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-119-3
28
Factors Determining the Authenticity if Egg-Pasta / Grzegorz SUWAŁA // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 52. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
29
Analiza konsumenckich kryteriów wyboru napojów energetyzujących na przykładzie kryteriów przyjmowanych przez studentów towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Energy Drinks: The Analysis of Consumer Choice Criteria Based on the Studies Conducted Among Commodity Science Students at the Cracow University of Economics / Grzegorz SUWAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz SIKORA]. - nr 851 (2011), s. 75-88. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190319. - ISSN 1898-6447
30
The Accuracy of the Information Relating to Nutritional Value of Ready - Made Dishes Exemplified by Soup Concentrates = The Accuracy of the Information Relating to Nutritional Value of Ready - Made Dishes Exemplified by Soup Concentrates / Grzegorz SUWAŁA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (26) (2011), s. 63-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
31
Szacowanie sumy karotenoidów w sokach marchwiowych na podstawie oznaczenia barwy w systemie CIE L*a*b* = An Assessment of Carotenoids Content in Carrot Juices Based on Colour Analysis in the CIE L*a*b* System / Grzegorz SUWAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 196 (2011), s. 70-76. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo w zapewnieniu jakości żywności i bezpieczeństwa konsumenta. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
32
Quality of Apple Concentrate and Essence / M. Biniek, W. KĘDZIOR, G. SUWAŁA // Quality - Access to Success = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010), s. 408-414. - Summ.. - Tytuł numeru: Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2. - Bibliogr. - ISSN 1582-2559
33
Honesty of the Information about Nutrition Values of the Ready Meals Exemplified by Soup Concentrates / Grzegorz SUWAŁA // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts. - Radom: Office Publishing Technical University, 2010. - S. 58. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7351-313-6
34
Comparative Analysis of Some Selected Quality Parameters of Chosen Energy Drinks / G. SUWAŁA // Quality - Access to Success = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010), s. 579-583. - Summ.. - Tytuł numeru: Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2. - Bibliogr. - ISSN 1582-2559
35
Analiza jakości wybranych soków warzywnych w aspekcie wymagań Polskiej Normy oraz wytycznych kodeksu praktyki AIJN = Analysis of the Quality of Selected Vegetable Juices in the Aspect of the Requirements of the Polish Standards and Guidelines of the AIJN Code of Practice / Grzegorz SUWAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 834 (2009), s. 189-203. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168905370. - ISSN 1898-6447
36
Tomatoes Juices Quality with Reference to Code of Practice Guidelines / Grzegorz SUWAŁA // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon: University of Suwon, 2008. - S. 147-150. - Summ. - Bibliogr.
37
Quality Versus Guidelines Under "Code Of Practice" Exemplified by Carrot Juices in Poland / SUWAŁA Grzegorz // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon: University of Suwon, 2008. - S. 56-59. - Summ. - Bibliogr.
38
Analiza zawartości azotanów III i V w sokach marchwiowych w odniesieniu do zaleceń FAO/WHO / Grzegorz SUWAŁA // W: Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2008. - S. 185-189. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-330-3
39
Modelowanie jakości soków warzywnych / Grzegorz SUWAŁA ; Promotor: Zofia CICHOŃ. - Kraków, 2007. - 148 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
40
Ocena możliwości prognozowania wybranych parametrów jakości zdrowotnej soków pomidorowych = Investigating the Possibilities for Forecasting the Parameters of Health Quality of Tomato Juices / Grzegorz SUWAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 705 (2006), s. 77-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/134334511. - ISSN 0208-7944
41
Nitrite and Nitrate Contents in Carrot Juices versus Their Safety / Grzegorz SUWALA // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 1. - Kiîv: "Kniga", 2006. - S. 568-572. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
42
Żywność ekologiczna w świadomości Polaków = Ecological Food in the Consciousness of Poles / Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 705 (2006), s. 57-75. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/135831227. - ISSN 0208-7944
43
Prognozowanie jakości produktów spożywczych : produkty dla dzieci. Cz. 1 / zespół: Zofia CICHOŃ, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA // W: Jakość żywności specjalnego przeznaczenia / kierownik tematu: Zofia CICHOŃ. - (2006), s. 4-55. - Bibliogr.
44
Jakość żywieniowa soków warzywnych w aspekcie realizacji zapotrzebowania na wybrane składniki odżywcze = Nutritive Value of Vegetable Juices in the Aspect of Recommended Daily Intake Values for Selected Nutrients / Grzegorz SUWAŁA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (2) (2005), s. 153-157. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
45
Quality Analysis of Nectars Produced as "Private Labels" / Grzegorz SUWAŁA // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005. - S. 1233-1238. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-113-8
46
Analiza zawartości substancji niepożądanych w wybranych sokach warzywnych = Undesirable Substances in Selected Vegetable Juices / Grzegorz SUWAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 678 (2005), s. 169-175. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/93606363. - ISSN 0208-7944
47
Znaczenie soków warzywnych i napojów mlecznych w żywieniu dzieci / W. KUDEŁKA, G. SUWAŁA // W: Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne : XXXV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, Łódź, 21-22 IX 2004. - Łódź: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 2004. - S. 202. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-912026-5-8
48
Ocena wybranych parametrów jakości mlecznych napojów fermentowanych i soków warzywnych / W. KUDEŁKA, G. SUWAŁA // W: Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne : XXXV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, Łódź, 21-22 IX 2004. - Łódź: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 2004. - S. 159-160. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-912026-5-8
49
Zawartość mikro- i makroelementów w wybranych sokach warzywnych = Microelement and Macroelement Contents of Selected Vegetable Juices / Grzegorz SUWAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 644 (2004), s. 65-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/89368960. - ISSN 0208-7944
50
Comparative Analysis of Vegetable Juices Based on Their Nutritive Value / Grzegorz SUWALA // W: Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1 / [ed. by: Wan Rong, Yang Changju, Jin Min, Li Jianghua, Fu Xuzhe, Lu Liqin, Li Jiajie, Kuang Zhenwang, Chen Song, Zeng Yan]. - Beijing: China Agriculture Press, 2004. - S. 180-184. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 7-109-09201-1
51
The Importance of Functional Drinks in the Children's Diet Exemplified by Bio-Yoghurts / Wanda KUDELKA, Grzegorz SUWALA // W: Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1 / [ed. by: Wan Rong, Yang Changju, Jin Min, Li Jianghua, Fu Xuzhe, Lu Liqin, Li Jiajie, Kuang Zhenwang, Chen Song, Zeng Yan]. - Beijing: China Agriculture Press, 2004. - S. 324-328. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 7-109-09201-1
52
Analiza świadomości konsumentów z zakresu żywności eko-rolniczej / Grzegorz SUWAŁA // W: Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - S. 87-90. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-5-1
53
Porównanie preferencji konsumenckich barwy soków marchwiowych z wynikami oznaczeń spektrofotometrycznych = Comparing Consumers' Preferences Regarding the Colour of Carrot Juice with the Results of Spectrophotometric Analyses / Grzegorz SUWAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 623 (2003), s. 35-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/40009. - ISSN 0208-7944
54
Laminat wielowarstwowy jako opakowanie do soków owocowych i owocowo-warzywnych a oczekiwania konsumentów = Multilayer Laminate as Packaging for Fruit and Fruit-and-Vegetable Juices and Consumers' Expectations / Grzegorz SUWAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 608 (2002), s. 93-100. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
55
Color Determination of Carrot Juices as One of the Most Important Product Quality Features / Grzegorz SUWAŁA // W: Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: University of Economics Publishing House, 2002. - S. 646-650. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88760-83-1
56
Analiza preferencji konsumenckich koncentratów obiadowych zup w krakowskim środowisku akademickim / Grzegorz SUWAŁA // W: Nauka o żywności : osiągnięcia i perspektywy : XXXIII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin, 10-11 września 2002 : [streszczenia wykładów i komunikatów] / [kom. nauk.: Zdzisław Targoński et al.]. - Lublin: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2002. - S. 357. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-917658-0-6
57
Samo zdrowie : soki owocowo-warzywne na każdą okazję / Grzegorz SUWAŁA // Przegląd Gastronomiczny. - R. 56, nr 11 (2002), s. 10, 12. - Streszcz. - ISSN 0033-2119
58
Oddziaływanie reklamy na preferencje konsumentów na przykładzie soków z marchwi / Grzegorz SUWAŁA // W: Żywność bezpieczna dla konsumenta : materiały IV Konferencji Towaroznawczej, Poznań, 25 maja 2001 r. / red. Jerzy Zielnica, Bogdan Pachołek. - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 145-149. - Bibliogr.
59
Packages and Its Influence on Consumer's Purchase / Grzegorz SUWAŁA // W: Commodity Science in Global Quality Perspective [Elektronski vir]: Products - Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium / [ed. by Matjaž Denac, Vojko Musil, Boris Pregrad]. - Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001. - S. 977-982. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 961-6354-08-6
60
Opakowanie cichy sprzedawca / Grzegorz SUWAŁA // Plastics Review. - nr 10 (2001), s. 48-49. - Streszcz. - ISSN 1642-9486
61
Badania odbioru informacji na opakowaniach do płynnych przetworów owocowych i warzywnych przez konsumentów = Testing the Reception by Consumers of Information on Packaging of Liquid Fruit and Vegetable Processed Products / Zofia CICHOŃ, Grzegorz SUWAŁA // Opakowanie. - R. 46, nr 2 (366) (2001), s. 11-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
62
The Analysis of Information Delivered by the Package and the Range of the Influence on the Consumer Decisions / Grzegorz SUWAŁA // W: 12th IAPRI World Conference on Packaging : Book of Proceedings : Session 1 and Poster Presentations Relevant to Session 1, 2, 3. - Warszawa: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, 2001. - S. 1-4. - Bibliogr.
63
Zawartość wybranych pierwiastków w przecierowych sokach z marchwi = Selected Elements Contents of Carrot Juices / Grzegorz SUWAŁA // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - nr 3 (28), Suplement (2001), s. 143-149. - Streszcz., summ. - Konferencja Naukowa z cyklu "Żywność XXI wieku" w dniach 11-12 czerwca 2001 r. - Bibliogr. - ISSN 2451-0769
64
Badanie i ocena jakości soków warzywnych / Grzegorz SUWAŁA // W: Technologia żywności a oczekiwania konsumentów [Dokument elektroniczny] / red. Tadeusz Haber i Helena Porzucek. - Warszawa: Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN, 2001. - S. 1-5. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-915774-0-6
65
Analiza czynników determinujących konsumencką decyzję zakupu na przykładzie soków owocowych / Grzegorz SUWAŁA // W: Konsument żywności i jego zachowania rynkowe : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000 / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek. - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2000. - S. 454-459. - Bibliogr. - ISBN 83-7244-144-8
66
Rola opakowań do żywności i ich wpływ na konsumencką decyzję zakupu / Zofia CICHOŃ, Grzegorz SUWAŁA // W: Konkurencyjność rolnictwa z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych w aspekcie integracji z Unią Europejską / [red. nauk. Zdzisław Kryński]. - Rzeszów: [b.w.], 2000. - S. 303-308. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-914243-0-8
67
Aspekt ekologiczny opakowań do płynnych przetworów owocowych w badaniach konsumenckich / Zofia CICHOŃ, Grzegorz SUWAŁA // W: Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000. - S. 404-406. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-6-2
68
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne / [zespół: Władysław KĘDZIOR - kier., Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA, Zofia CICHOŃ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
69
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne / [zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 180 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
70
Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne / zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 95 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
71
Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne / zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 93 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
72
Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Grzegorz SUWAŁA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PRASIŃSKA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 78 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
73
Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 85 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
74
Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje / pracę wykonano w zespole: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu ; Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, MAłgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 46, [3] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
75
Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna : program I: Mleko owcze : program II: Pieczywo / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Grzegorz SUWAŁA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 96 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
76
Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 2, Żywność wygodna - produkty obiadowe / zespół: Zofia CICHOŃ (kierownik tematu), Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 59 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
77
Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 1, Żywność funkcjonalna / zespół: Zofia CICHOŃ (kierownik tematu), Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 42 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
78
Badanie i ocena jakości produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego. Cz. 3, Herbata / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 47 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
79
Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 2, Soki warzywne / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 37 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
80
Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 1, Pieczywo / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 45 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
81
Badanie i ocena jakości wybranych grup produktów spożywczych. Cz. 2, Badanie i ocena jakości napojów mlecznych fermentowanych - jogurty / pracę wykonano w zespole: Zofia CICHOŃ - kier. tematu, Wanda KUDEŁKA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 26 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Suwała G., (2021), Assessment of the Importance of Product Innovation as a Factor that Influences Consumer Purchasing Behaviors Illustrated by the Example of Convenience Food. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 3414-3426.
2
Suwała G., (2020), Rzetelność informacji przekazywanych konsumentom dotyczących suplementów kofeinowych w kontekście bezpieczeństwa ich stosowania. [W:] Ocieczek A. (red.), Bezpieczeństwo żywności, Gdynia : Uniwersytet Morski w Gdyni, s. 133-143.
3
Suwała G., (2020), Identyfikacja fałszowania frakcji tłuszczowej wybranych czekolad, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 27, nr 2 (123), s. 142-155; http://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2020/12/11_Suwala.pdf
4
Kędzior W., Suwała G., Tokar J., (2020), Czynniki determinujące preferencje tłoczonych soków jabłkowych. [W:] Palka A. (red.), Kształtowanie jakości żywności, Gdynia : Uniwersytet Morski w Gdyni, s. 107-118.
5
Suwała G., (2019), Food Fraud - the Problem Which Concerns Even Pork Lard. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 99.
6
Suwała G., (2019), Fałszowanie żywności - problem dotyczący nawet smalcu. [W:] HALAGARDA M. (red.), Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 173-183.
7
Halagarda M., Suwała G., (2018), Sensory Optimisation in New Food Product Development : a Case Study of Polish Apple Juice, "Italian Journal of Food Science", vol. 30, no. 2, s. 317-335; https://www.itjfs.com/index.php/ijfs/article/view/960
8
Suwała G., Halagarda M., (2018), The Influence of Traditional Production Method of Commercial Cold Pressed Pear Juiceon on Its Quality and Chemical Composition, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 3 (56), s. 35-47; http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/3_56_2018.pdf
9
Halagarda M., Suwała G., Popek S., (2018), Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products. [W:] Černá I. (red.), Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment), Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, s. 80-93.
10
Suwała G., Pietruszka J., (2017), Świadomość konsumentów z zakresu zastosowania nanotechnologii w produkcji żywności. [W:] MIŚNIAKIEWICZ M., HALAGARDA M. (red.), Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 169-184.
11
Suwała G., Pietruszka J., (2017), Świadomość konsumentów z zakresu zastosowania nanotechnologii w produkcji żywności. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 92.
12
Popek S., Halagarda M., Suwala G., (2016), Influence of Genetically Modified Raw Materials on Determinants of Product Quality. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 27.
13
Nawalany K., Suwała G., (2016), Wybrane roślinne składniki antyodżywcze występujące w żywności. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Food Quality Evaluation, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 190-199.
14
Kudełka W., Kędzior W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pyrzyńska E., Halagarda M., (2016), Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 2 (47), s. 64-72.
15
Halagarda M., Suwała G., Popek S., (2016), The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 143.
16
Halagarda M., Suwała G., Popek S., (2016), The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 784-792.
17
Halagarda M., Suwała G., (2016), The Quality of Salted Potato Chips Available on the Polish Market, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (956), s. 71-86; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/996/888
18
Drożdż E., Suwała G., (2015), Organic Food Marketing as a Tool for Developing Consumer Awareness. [W:] Gębarowski M., Hermaniuk T. (red.), Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph, Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, s. 47-61.
19
Suwała G., Kulikowska E., (2014), Factors Determining the Quality Loss of Apples in International Transport. [W:] Miśniakiewicz M., Popek S. (red.), Future Trends and Challenges in the Food Sector, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 167-179.
20
Suwała G., (2014), Krajowy rynek soków pomarańczowych - ocena autentyczności i tożsamości, "Przemysł Spożywczy", t. 68, nr 6, s. 38-41.
21
Dziuba A., Suwała G., (2014), Świadomość kobiet w zakresie żywności powodującej alergię u niemowląt i małych dzieci, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (927), s. 107-125; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/544
22
Suwała G., Kulikowska E., (2014), Factors Determining the Quality Loss of Apples in International Transport. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 152.
23
Suwała G., Śliwiński K., (2013), Consumer Awareness of Effect of Transglutaminase on Quality of Restructured Meat. [W:] Gwiazdowska D., Kluczyńska K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Food Bioactive Compounds, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 119-134.
24
Suwała G., Śliwiński K., (2013), Consumer\'s Awareness of the Impact of Transglutaminase on the Quality of Restructured Meat. [W:] Gwiazdowska D., Kluczyńska K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 137.
25
Suwała G., (2013), Krajowy rynek soków pomarańczowych w aspekcie ich autentyczności i tożsamości. [W:] Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 144.
26
Suwała G., Juszczak Ł., (2012), The Impact of the Application of the RFID System on the Effectiveness of the Functioning of the Medical Facilities. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
27
Suwała G., (2012), Czynniki determinujące autentyczność makaronów jajecznych. [W:] Zieliński R., Żuchowski J. (red.), Selected Aspects of Food Quality Evaluation, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 41-49.
28
Suwała G., (2012), Factors Determining the Authenticity if Egg-Pasta. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 52.
29
Suwała G., (2011), Analiza konsumenckich kryteriów wyboru napojów energetyzujących na przykładzie kryteriów przyjmowanych przez studentów towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 851, s. 75-88; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190319
30
Suwała G., (2011), The Accuracy of the Information Relating to Nutritional Value of Ready - Made Dishes Exemplified by Soup Concentrates, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1 (26), s. 63-69.
31
Suwała G., (2011), Szacowanie sumy karotenoidów w sokach marchwiowych na podstawie oznaczenia barwy w systemie CIE L*a*b*, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 196, s. 70-76.
32
Biniek M., Kędzior W., Suwała G., (2010), Quality of Apple Concentrate and Essence, "Quality - Access to Success", Special Issue Y. 11, no. 116, s. 408-414.
33
Suwała G., (2010), Honesty of the Information about Nutrition Values of the Ready Meals Exemplified by Soup Concentrates. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts, Radom : Office Publishing Technical University, s. 58.
34
Suwała G., (2010), Comparative Analysis of Some Selected Quality Parameters of Chosen Energy Drinks, "Quality - Access to Success", Special Issue Y. 11, no. 116, s. 579-583.
35
Suwała G., (2009), Analiza jakości wybranych soków warzywnych w aspekcie wymagań Polskiej Normy oraz wytycznych kodeksu praktyki AIJN, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 834, s. 189-203; https://bazekon.uek.krakow.pl/168905370
36
Suwała G., (2008), Tomatoes Juices Quality with Reference to Code of Practice Guidelines. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1, Suwon : University of Suwon, s. 147-150.
37
Suwała G., (2008), Quality Versus Guidelines Under "Code Of Practice" Exemplified by Carrot Juices in Poland. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1, Suwon : University of Suwon, s. 56-59.
38
Suwała G., (2008), Analiza zawartości azotanów III i V w sokach marchwiowych w odniesieniu do zaleceń FAO/WHO. [W:] Żuchowski J. (red.), Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, s. 185-189.
39
Suwała G., (2007), Modelowanie jakości soków warzywnych, Prom. Cichoń Z., Kraków : , 148 k.
40
Suwała G., (2006), Ocena możliwości prognozowania wybranych parametrów jakości zdrowotnej soków pomidorowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 705, s. 77-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/134334511
41
Suwała G., (2006), Nitrite and Nitrate Contents in Carrot Juices versus Their Safety. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 1, Kiîv : "Kniga", s. 568-572.
42
Miśniakiewicz M., Suwała G., (2006), Żywność ekologiczna w świadomości Polaków, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 705, s. 57-75; https://bazekon.uek.krakow.pl/135831227
43
Cichoń Z., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Suwała G., (2006), Prognozowanie jakości produktów spożywczych : produkty dla dzieci. Cz. 1. [W:] Zofia CICHOŃ (kierownik tematu), Jakość żywności specjalnego przeznaczenia, s. 4-55.
44
Suwała G., (2005), Jakość żywieniowa soków warzywnych w aspekcie realizacji zapotrzebowania na wybrane składniki odżywcze, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1 (2), s. 153-157.
45
Suwała G., (2005), Quality Analysis of Nectars Produced as "Private Labels". [W:] Zieliński R., Wieczorek co. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 1233-1238.
46
Suwała G., (2005), Analiza zawartości substancji niepożądanych w wybranych sokach warzywnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 678, s. 169-175; https://bazekon.uek.krakow.pl/93606363
47
Kudełka W., Suwała G., (2004), Znaczenie soków warzywnych i napojów mlecznych w żywieniu dzieci. [W:] Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne : XXXV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, Łódź, 21-22 IX 2004, Łódź : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział : Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, s. 202.
48
Kudełka W., Suwała G., (2004), Ocena wybranych parametrów jakości mlecznych napojów fermentowanych i soków warzywnych. [W:] Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne : XXXV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, Łódź, 21-22 IX 2004, Łódź : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział : Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, s. 159-160.
49
Suwała G., (2004), Zawartość mikro- i makroelementów w wybranych sokach warzywnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 644, s. 65-73; https://bazekon.uek.krakow.pl/89368960
50
Suwała G., (2004), Comparative Analysis of Vegetable Juices Based on Their Nutritive Value. [W:] Rong W., Changju Y., Min J., Jianghua L., Xuzhe F., Liqin L., Jiajie L., Zhenwang K., Song C., Yan Z. (red.), Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1, Beijing : China Agriculture Press, s. 180-184.
51
Kudełka W., Suwała G., (2004), The Importance of Functional Drinks in the Children's Diet Exemplified by Bio-Yoghurts. [W:] Rong W., Changju Y., Min J., Jianghua L., Xuzhe F., Liqin L., Jiajie L., Zhenwang K., Song C., Yan Z. (red.), Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1, Beijing : China Agriculture Press, s. 324-328.
52
Suwała G., (2003), Analiza świadomości konsumentów z zakresu żywności eko-rolniczej. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], s. 87-90.
53
Suwała G., (2003), Porównanie preferencji konsumenckich barwy soków marchwiowych z wynikami oznaczeń spektrofotometrycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 623, s. 35-44; https://bazekon.uek.krakow.pl/40009
54
Suwała G., (2002), Laminat wielowarstwowy jako opakowanie do soków owocowych i owocowo-warzywnych a oczekiwania konsumentów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 608, s. 93-100.
55
Suwała G., (2002), Color Determination of Carrot Juices as One of the Most Important Product Quality Features. [W:] Zieliński R., Wieczorek co. (red.), Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 646-650.
56
Suwała G., (2002), Analiza preferencji konsumenckich koncentratów obiadowych zup w krakowskim środowisku akademickim. [W:] Zdzisław Targoński (red.), Nauka o żywności : osiągnięcia i perspektywy : XXXIII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin, 10-11 września 2002 : [streszczenia wykładów i komunikatów], Lublin : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, s. 357.
57
Suwała G., (2002), Samo zdrowie : soki owocowo-warzywne na każdą okazję, "Przegląd Gastronomiczny", R. 56, nr 11, s. 10, 12.
58
Suwała G., (2002), Oddziaływanie reklamy na preferencje konsumentów na przykładzie soków z marchwi. [W:] Zielnica J., Pachołek B. (red.), Żywność bezpieczna dla konsumenta : materiały IV Konferencji Towaroznawczej, Poznań, 25 maja 2001 r, Poznań : Akademia Ekonomiczna, s. 145-149.
59
Suwała G., (2001), Packages and Its Influence on Consumer's Purchase. [W:] Denac M., Musil V., Pregrad B. (red.), Commodity Science in Global Quality Perspective [Elektronski vir]: Products - Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, s. 977-982.
60
Suwała G., (2001), Opakowanie cichy sprzedawca, "Plastics Review", nr 10, s. 48-49.
61
Cichoń Z., Suwała G., (2001), Badania odbioru informacji na opakowaniach do płynnych przetworów owocowych i warzywnych przez konsumentów, "Opakowanie", R. 46, nr 2 (366), s. 11-15.
62
Suwała G., (2001), The Analysis of Information Delivered by the Package and the Range of the Influence on the Consumer Decisions. [W:] 12th IAPRI World Conference on Packaging : Book of Proceedings : Session 1 and Poster Presentations Relevant to Session 1, 2, 3, Warszawa : Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, s. 1-4.
63
Suwała G., (2001), Zawartość wybranych pierwiastków w przecierowych sokach z marchwi, "Żywność : nauka - technologia - jakość", nr 3 (28), Suplement, s. 143-149.
64
Suwała G., (2001), Badanie i ocena jakości soków warzywnych. [W:] Haber T., Porzucek H. (red.), Technologia żywności a oczekiwania konsumentów [Dokument elektroniczny], Warszawa : Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN, s. 1-5.
65
Suwała G., (2000), Analiza czynników determinujących konsumencką decyzję zakupu na przykładzie soków owocowych. [W:] Gutkowska K., Ozimek I. (red.), Konsument żywności i jego zachowania rynkowe: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 454-459.
66
Cichoń Z., Suwała G., (2000), Rola opakowań do żywności i ich wpływ na konsumencką decyzję zakupu. [W:] Kryński Z. (red.), Konkurencyjność rolnictwa z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych w aspekcie integracji z Unią Europejską, Rzeszów : [b.w.], s. 303-308.
67
Cichoń Z., Suwała G., (2000), Aspekt ekologiczny opakowań do płynnych przetworów owocowych w badaniach konsumenckich. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000, Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, s. 404-406.
68
Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., Cichoń Z., (2014), Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne, Kędzior W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 163 k.
69
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2013), Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 180 k.
70
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2012), Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 95 k.
71
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2011), Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 93 k.
72
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Suwała G., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2010), Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza, Cichoń Z. (kier. pr), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 78 s.
73
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska J., (2009), Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 85 s.
74
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska J., (2008), Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 46, [3] s.
75
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Suwała G., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., (2007), Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna: program I: Mleko owcze: program II: Pieczywo, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 96 s.
76
Cichoń Z., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Suwała G., (2005), Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 2, Żywność wygodna - produkty obiadowe, Cichoń Z. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 k.
77
Cichoń Z., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Suwała G., (2004), Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 1, Żywność funkcjonalna, Cichoń Z. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 42 k.
78
Cichoń Z., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., (2003), Badanie i ocena jakości produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego. Cz. 3, Herbata, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 47 k.
79
Cichoń Z., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., (2002), Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 2, Soki warzywne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 37 k.
80
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., (2001), Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 1, Pieczywo, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 45 k.
81
Cichoń Z., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Popek S., Suwała G., (2000), Badanie i ocena jakości wybranych grup produktów spożywczych. Cz. 2, Badanie i ocena jakości napojów mlecznych fermentowanych - jogurty, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 26 k.
1
@inbook{UEK:2168360340,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Assessment of the Importance of Product Innovation as a Factor that Influences Consumer Purchasing Behaviors Illustrated by the Example of Convenience Food",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "3414-3426",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
2
@inbook{UEK:2168354100,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Rzetelność informacji przekazywanych konsumentom dotyczących suplementów kofeinowych w kontekście bezpieczeństwa ich stosowania",
booktitle = "Bezpieczeństwo żywności",
pages = "133-143",
adress = "Gdynia",
publisher = "Uniwersytet Morski w Gdyni",
year = "2020",
isbn = "978-83-7421-343-1",
}
3
@article{UEK:2168353946,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Identyfikacja fałszowania frakcji tłuszczowej wybranych czekolad",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 27, 2 (123)",
pages = "142-155",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15193/zntj/2020/123/341},
url = {http://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2020/12/11_Suwala.pdf},
}
4
@inbook{UEK:2168357074,
author = "Władysław Kędzior and Grzegorz Suwała and Justyna Tokar",
title = "Czynniki determinujące preferencje tłoczonych soków jabłkowych",
booktitle = "Kształtowanie jakości żywności",
pages = "107-118",
adress = "Gdynia",
publisher = "Uniwersytet Morski w Gdyni",
year = "2020",
isbn = "978-83-7421-344-8",
}
5
@misc{UEK:2168340323,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Food Fraud - the Problem Which Concerns Even Pork Lard",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "99",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
6
@inbook{UEK:2168340161,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Fałszowanie żywności - problem dotyczący nawet smalcu",
booktitle = "Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy",
pages = "173-183",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-593-1",
}
7
@article{UEK:2168324417,
author = "Michał Halagarda and Grzegorz Suwała",
title = "Sensory Optimisation in New Food Product Development : a Case Study of Polish Apple Juice",
journal = "Italian Journal of Food Science",
number = "vol. 30, no. 2",
pages = "317-335",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14674/IJFS-960},
url = {https://www.itjfs.com/index.php/ijfs/article/view/960},
}
8
@article{UEK:2168326213,
author = "Grzegorz Suwała and Michał Halagarda",
title = "The Influence of Traditional Production Method of Commercial Cold Pressed Pear Juiceon on Its Quality and Chemical Composition",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "3 (56)",
pages = "35-47",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2018.03.03},
url = {http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/3_56_2018.pdf},
}
9
@inbook{UEK:2168324999,
author = "Michał Halagarda and Grzegorz Suwała and Stanisław Popek",
title = "Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products",
booktitle = "Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment",
pages = "80-93",
adress = "Prague",
publisher = "Oeconomica Publishing House, University of Economics",
year = "2018",
url = {https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/proceedings2018.pdf},
issn = "2453-6113",
isbn = "978-80-245-2265-4",
}
10
@inbook{UEK:2168319245,
author = "Grzegorz Suwała and Jarosław Pietruszka",
title = "Świadomość konsumentów z zakresu zastosowania nanotechnologii w produkcji żywności",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania",
pages = "169-184",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf},
isbn = "978-83-949236-4-8",
}
11
@misc{UEK:2168319675,
author = "Grzegorz Suwała and Jarosław Pietruszka",
title = "Świadomość konsumentów z zakresu zastosowania nanotechnologii w produkcji żywności",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "92",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
12
@misc{UEK:2168309321,
author = "Stanislaw Popek and Michal Halagarda and Grzegorz Suwala",
title = "Influence of Genetically Modified Raw Materials on Determinants of Product Quality",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "27",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
13
@inbook{UEK:2168307087,
author = "Karolina Nawalany and Grzegorz Suwała",
title = "Wybrane roślinne składniki antyodżywcze występujące w żywności",
booktitle = "Food Quality Evaluation",
pages = "190-199",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2016",
isbn = "978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6",
}
14
@article{UEK:2168305625,
author = "Wanda Kudełka and Władysław Kędzior and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Ewa Pyrzyńska and Michał Halagarda",
title = "Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "2 (47)",
pages = "64-72",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2016.02.07},
url = {},
}
15
@misc{UEK:2168309383,
author = "Michał Halagarda and Grzegorz Suwała and Stanisław Popek",
title = "The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "143",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
16
@inbook{UEK:2168308013,
author = "Michał Halagarda and Grzegorz Suwała and Stanisław Popek",
title = "The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "784-792",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
url = {http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf},
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
17
@article{UEK:2168312423,
author = "Michał Halagarda and Grzegorz Suwała",
title = "The Quality of Salted Potato Chips Available on the Polish Market",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (956)",
pages = "71-86",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0956.0805},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/996/888},
}
18
@inbook{UEK:2168301281,
author = "Ewelina Drożdż and Grzegorz Suwała",
title = "Organic Food Marketing as a Tool for Developing Consumer Awareness",
booktitle = "Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph",
pages = "47-61",
adress = "Celje",
publisher = "University of Maribor, Faculty of Logistics",
year = "2015",
isbn = "978-961-6962-17-9",
}
19
@inbook{UEK:2168284037,
author = "Grzegorz Suwała and Ewelina Kulikowska",
title = "Factors Determining the Quality Loss of Apples in International Transport",
booktitle = "Future Trends and Challenges in the Food Sector",
pages = "167-179",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-940189-0-0",
}
20
@article{UEK:2168301295,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Krajowy rynek soków pomarańczowych - ocena autentyczności i tożsamości",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 68, 6",
pages = "38-41",
year = "2014",
}
21
@article{UEK:2168284365,
author = "Anna Dziuba and Grzegorz Suwała",
title = "Świadomość kobiet w zakresie żywności powodującej alergię u niemowląt i małych dzieci",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (927)",
pages = "107-125",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0927.0308},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/544},
}
22
@misc{UEK:2168283783,
author = "Grzegorz Suwała and Ewelina Kulikowska",
title = "Factors Determining the Quality Loss of Apples in International Transport",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "152",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
23
@inbook{UEK:2168292367,
author = "Grzegorz Suwała and Krzysztof Śliwiński",
title = "Consumer Awareness of Effect of Transglutaminase on Quality of Restructured Meat",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Food Bioactive Compounds",
pages = "119-134",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-8-2",
}
24
@misc{UEK:2168294703,
author = "Grzegorz Suwała and Krzysztof Śliwiński",
title = "Consumer's Awareness of the Impact of Transglutaminase on the Quality of Restructured Meat",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "137",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-3-7",
}
25
@misc{UEK:2168294783,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Krajowy rynek soków pomarańczowych w aspekcie ich autentyczności i tożsamości",
booktitle = "Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r.",
pages = "144",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62863-66-2",
}
26
@inbook{UEK:2168245520,
author = "Grzegorz Suwała and Łukasz Juszczak",
title = "The Impact of the Application of the RFID System on the Effectiveness of the Functioning of the Medical Facilities",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
27
@inbook{UEK:2168317625,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Czynniki determinujące autentyczność makaronów jajecznych",
booktitle = "Selected Aspects of Food Quality Evaluation",
pages = "41-49",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2012",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-119-3",
}
28
@misc{UEK:2168294569,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Factors Determining the Authenticity if Egg-Pasta",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts",
pages = "52",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6",
}
29
@article{UEK:2168221560,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Analiza konsumenckich kryteriów wyboru napojów energetyzujących na przykładzie kryteriów przyjmowanych przez studentów towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "851",
pages = "75-88",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190319},
}
30
@article{UEK:2168220564,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "The Accuracy of the Information Relating to Nutritional Value of Ready - Made Dishes Exemplified by Soup Concentrates",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1 (26)",
pages = "63-69",
year = "2011",
}
31
@article{UEK:2168238748,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Szacowanie sumy karotenoidów w sokach marchwiowych na podstawie oznaczenia barwy w systemie CIE L*a*b*",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "196",
pages = "70-76",
adress = "",
year = "2011",
}
32
@article{UEK:2165780773,
author = "M. Biniek and W. Kędzior and G. Suwała",
title = "Quality of Apple Concentrate and Essence",
journal = "Quality - Access to Success",
number = "Special Issue Y. 11, no. 116",
pages = "408-414",
year = "2010",
}
33
@misc{UEK:2168285197,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Honesty of the Information about Nutrition Values of the Ready Meals Exemplified by Soup Concentrates",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts",
pages = "58",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing Technical University",
year = "2010",
isbn = "978-83-7351-313-6",
}
34
@article{UEK:2165785576,
author = "G. Suwała",
title = "Comparative Analysis of Some Selected Quality Parameters of Chosen Energy Drinks",
journal = "Quality - Access to Success",
number = "Special Issue Y. 11, no. 116",
pages = "579-583",
year = "2010",
}
35
@article{UEK:2165633414,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Analiza jakości wybranych soków warzywnych w aspekcie wymagań Polskiej Normy oraz wytycznych kodeksu praktyki AIJN",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "834",
pages = "189-203",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168905370},
}
36
@inbook{UEK:2165812607,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Tomatoes Juices Quality with Reference to Code of Practice Guidelines",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1",
pages = "147-150",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
37
@inbook{UEK:2165812171,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Quality Versus Guidelines Under Code Of Practice Exemplified by Carrot Juices in Poland",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1",
pages = "56-59",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
38
@inbook{UEK:2165796710,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Analiza zawartości azotanów III i V w sokach marchwiowych w odniesieniu do zaleceń FAO/WHO",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju",
pages = "185-189",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB",
year = "2008",
isbn = "978-83-7351-330-3",
}
39
@unpublished{UEK:52371,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Modelowanie jakości soków warzywnych",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
40
@article{UEK:52082,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Ocena możliwości prognozowania wybranych parametrów jakości zdrowotnej soków pomidorowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "705",
pages = "77-83",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/134334511},
}
41
@inbook{UEK:2165824210,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Nitrite and Nitrate Contents in Carrot Juices versus Their Safety",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 1",
pages = "568-572",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
42
@article{UEK:52083,
author = "Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała",
title = "Żywność ekologiczna w świadomości Polaków",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "705",
pages = "57-75",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/135831227},
}
43
@unpublished{UEK:2168220756,
author = "Zofia Cichoń and Stanisław Popek and Wanda Kudełka and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała",
title = "Prognozowanie jakości produktów spożywczych : produkty dla dzieci. Cz. 1",
booktitle = "Jakość żywności specjalnego przeznaczenia",
pages = "4-55",
year = "2006",
}
44
@article{UEK:52526,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Jakość żywieniowa soków warzywnych w aspekcie realizacji zapotrzebowania na wybrane składniki odżywcze",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1 (2)",
pages = "153-157",
year = "2005",
}
45
@inbook{UEK:2166536178,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Quality Analysis of Nectars Produced as Private Labels",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2",
pages = "1233-1238",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2005",
isbn = "83-7417-113-8",
}
46
@article{UEK:52600,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Analiza zawartości substancji niepożądanych w wybranych sokach warzywnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "678",
pages = "169-175",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/93606363},
}
47
@misc{UEK:2168317935,
author = "Wanda Kudełka and Grzegorz Suwała",
title = "Znaczenie soków warzywnych i napojów mlecznych w żywieniu dzieci",
booktitle = "Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne : XXXV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, Łódź, 21-22 IX 2004",
pages = "202",
adress = "Łódź",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej",
year = "2004",
isbn = "83-912026-5-8",
}
48
@misc{UEK:2165809124,
author = "Wanda Kudełka and Grzegorz Suwała",
title = "Ocena wybranych parametrów jakości mlecznych napojów fermentowanych i soków warzywnych",
booktitle = "Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne : XXXV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, Łódź, 21-22 IX 2004",
pages = "159-160",
adress = "Łódź",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej",
year = "2004",
isbn = "83-912026-5-8",
}
49
@article{UEK:2168219592,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Zawartość mikro- i makroelementów w wybranych sokach warzywnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "644",
pages = "65-73",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/89368960},
}
50
@inbook{UEK:2168318023,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Comparative Analysis of Vegetable Juices Based on Their Nutritive Value",
booktitle = "Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1",
pages = "180-184",
adress = "Beijing",
publisher = "China Agriculture Press",
year = "2004",
isbn = "7-109-09201-1",
}
51
@inbook{UEK:2168318027,
author = "Wanda Kudełka and Grzegorz Suwała",
title = "The Importance of Functional Drinks in the Children's Diet Exemplified by Bio-Yoghurts",
booktitle = "Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1",
pages = "324-328",
adress = "Beijing",
publisher = "China Agriculture Press",
year = "2004",
isbn = "7-109-09201-1",
}
52
@inbook{UEK:2168231114,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Analiza świadomości konsumentów z zakresu żywności eko-rolniczej",
booktitle = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
pages = "87-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
53
@article{UEK:2168222548,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Porównanie preferencji konsumenckich barwy soków marchwiowych z wynikami oznaczeń spektrofotometrycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "623",
pages = "35-44",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/40009},
}
54
@article{UEK:2168224304,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Laminat wielowarstwowy jako opakowanie do soków owocowych i owocowo-warzywnych a oczekiwania konsumentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "608",
pages = "93-100",
year = "2002",
}
55
@inbook{UEK:2168244438,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Color Determination of Carrot Juices as One of the Most Important Product Quality Features",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2",
pages = "646-650",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2002",
isbn = "83-88760-83-1",
}
56
@misc{UEK:2168317951,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Analiza preferencji konsumenckich koncentratów obiadowych zup w krakowskim środowisku akademickim",
booktitle = "Nauka o żywności : osiągnięcia i perspektywy : XXXIII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin, 10-11 września 2002 : [streszczenia wykładów i komunikatów]",
pages = "357",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Rolniczej",
year = "2002",
isbn = "83-917658-0-6",
}
57
@article{UEK:2168317963,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Samo zdrowie : soki owocowo-warzywne na każdą okazję",
journal = "Przegląd Gastronomiczny",
number = "R. 56, 11",
pages = "10, 12",
year = "2002",
}
58
@inbook{UEK:2168318763,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Oddziaływanie reklamy na preferencje konsumentów na przykładzie soków z marchwi",
booktitle = "Żywność bezpieczna dla konsumenta : materiały IV Konferencji Towaroznawczej, Poznań, 25 maja 2001 r.",
pages = "145-149",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
59
@inbook{UEK:2168318331,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Packages and Its Influence on Consumer's Purchase",
booktitle = "Commodity Science in Global Quality Perspective [Elektronski vir]: Products - Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium",
pages = "977-982",
adress = "Maribor",
publisher = "Ekonomsko-poslovna fakulteta",
year = "2001",
isbn = "961-6354-08-6",
}
60
@article{UEK:2168317923,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Opakowanie cichy sprzedawca",
journal = "Plastics Review",
number = "10",
pages = "48-49",
year = "2001",
}
61
@article{UEK:2168317191,
author = "Zofia Cichoń and Grzegorz Suwała",
title = "Badania odbioru informacji na opakowaniach do płynnych przetworów owocowych i warzywnych przez konsumentów",
journal = "Opakowanie",
number = "R. 46, 2 (366)",
pages = "11-15",
year = "2001",
}
62
@inbook{UEK:2168318185,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "The Analysis of Information Delivered by the Package and the Range of the Influence on the Consumer Decisions",
booktitle = "12th IAPRI World Conference on Packaging : Book of Proceedings : Session 1 and Poster Presentations Relevant to Session 1, 2, 3",
pages = "1-4",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań",
year = "2001",
}
63
@article{UEK:2168262932,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Zawartość wybranych pierwiastków w przecierowych sokach z marchwi",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "3 (28), Suplement",
pages = "143-149",
year = "2001",
}
64
@inbook{UEK:2168318345,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Badanie i ocena jakości soków warzywnych",
booktitle = "Technologia żywności a oczekiwania konsumentów",
pages = "1-5",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN",
year = "2001",
isbn = "83-915774-0-6",
}
65
@inbook{UEK:2168244016,
author = "Grzegorz Suwała",
title = "Analiza czynników determinujących konsumencką decyzję zakupu na przykładzie soków owocowych",
booktitle = "Konsument żywności i jego zachowania rynkowe : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000",
pages = "454-459",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW",
year = "2000",
isbn = "83-7244-144-8",
}
66
@inbook{UEK:2168318775,
author = "Zofia Cichoń and Grzegorz Suwała",
title = "Rola opakowań do żywności i ich wpływ na konsumencką decyzję zakupu",
booktitle = "Konkurencyjność rolnictwa z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych w aspekcie integracji z Unią Europejską",
pages = "303-308",
adress = "Rzeszów",
publisher = "b.w.",
year = "2000",
isbn = "83-914243-0-8",
}
67
@misc{UEK:2168240318,
author = "Zofia Cichoń and Grzegorz Suwała",
title = "Aspekt ekologiczny opakowań do płynnych przetworów owocowych w badaniach konsumenckich",
booktitle = "Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000",
pages = "404-406",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Poligraficzna AE",
year = "2000",
isbn = "83-910502-6-2",
}
68
@unpublished{UEK:2168301129,
author = "Władysław Kędzior and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Grzegorz Suwała and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska and Zofia Cichoń",
title = "Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
69
@unpublished{UEK:2168288771,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Grzegorz Suwała and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
70
@unpublished{UEK:2168277117,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Grzegorz Suwała and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
71
@unpublished{UEK:2168269194,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska and Grzegorz Suwała and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
72
@unpublished{UEK:2168317897,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Stanisław Popek and Wanda Kudełka and Grzegorz Suwała and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
73
@unpublished{UEK:2168233190,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Stanisław Popek and Wanda Kudełka and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała and Joanna Ptasińska",
title = "Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
74
@unpublished{UEK:2164927251,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Stanisław Popek and Wanda Kudełka and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała and Joanna Ptasińska",
title = "Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
75
@unpublished{UEK:2166587186,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Stanisław Popek and Wanda Kudełka and Grzegorz Suwała and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska",
title = "Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna : program I: Mleko owcze : program II: Pieczywo",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
76
@unpublished{UEK:2168317595,
author = "Zofia Cichoń and Stanislaw Popek and Wanda Kudełka and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska and Grzegorz Suwała",
title = "Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 2, Żywność wygodna - produkty obiadowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
77
@unpublished{UEK:2168317581,
author = "Zofia Cichoń and Stanislaw Popek and Wanda Kudełka and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska and Grzegorz Suwała",
title = "Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 1, Żywność funkcjonalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
78
@unpublished{UEK:2168281715,
author = "Zofia Cichoń and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała",
title = "Badanie i ocena jakości produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego. Cz. 3, Herbata",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
79
@unpublished{UEK:2168281711,
author = "Zofia Cichoń and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała",
title = "Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 2, Soki warzywne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
80
@unpublished{UEK:2168281713,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała",
title = "Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 1, Pieczywo",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
81
@unpublished{UEK:2168317583,
author = "Zofia Cichoń and Wanda Kudełka and Małgorzata Miśniakiewicz and Stanisław Popek and Grzegorz Suwała",
title = "Badanie i ocena jakości wybranych grup produktów spożywczych. Cz. 2, Badanie i ocena jakości napojów mlecznych fermentowanych - jogurty",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID