Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Miejsce podatku PIT w polskim systemie podatkowym oraz jego udział we wpływach do budżetu państwa = Pit Tax in The Polish Tax System and Its Impact in The National Budget
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 14 (2018) , s. 36-46. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168332521
article
2

Author:
Title:
Wzrost gospodarczy Polski na tle pozostałych państw Unii Europejskiej : perspektywy dalszego rozwoju = Economic Growth of Poland Against other Countries of the European Union : Perspectives for Further Development
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 13 (2017) , s. 28-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168319845
article
3

Author:
Title:
Wpływ wejścia Polski do Unii Europejskiej na sytuację kobiet na rynku pracy = Influence of Polish Accession to the European Union into the Situation of Women in the Labour Market
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 12 (2016) , s. 10-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w ramach udziału w projekcie badawczym Katedry Teorii Ekonomii (nr 051/WE-KTE/02/2015/S/5051), realizowanym na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (kierownik projektu: prof. nadzw. UEK dr hab. Robert W. Włodarczyk)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168311463
article
4

Author:
Title:
Rola piłki nożnej w polskiej gospodarce = Significance of Football in the Polish Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 10 (2014) , s. 11-23. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168300673
article
5

Author:
Title:
Sports Management : Case Study of a Polish Football Club - KKS Lech Poznań, Years 2009-2013
Source:
Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 53-60 - Bibliogr.. - Dostępna także w wersji online
ISBN:
978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9
Access mode:
Nr:
2168303699
chapter in monograph
See main document
1
Miejsce podatku PIT w polskim systemie podatkowym oraz jego udział we wpływach do budżetu państwa = Pit Tax in The Polish Tax System and Its Impact in The National Budget / Bartosz Bednarz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 14 (2018), s. 36-46. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZESZYT-NAUKOWY-NR-14.pdf. - ISSN 1734-5391
2
Wzrost gospodarczy Polski na tle pozostałych państw Unii Europejskiej : perspektywy dalszego rozwoju = Economic Growth of Poland Against other Countries of the European Union : Perspectives for Further Development / Bartosz Bednarz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 13 (2017), s. 28-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391
3
Wpływ wejścia Polski do Unii Europejskiej na sytuację kobiet na rynku pracy = Influence of Polish Accession to the European Union into the Situation of Women in the Labour Market / Bartosz Bednarz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 12 (2016), s. 10-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391
4
Rola piłki nożnej w polskiej gospodarce = Significance of Football in the Polish Economy / Bartosz Bednarz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 10 (2014), s. 11-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391
5
Sports Management : Case Study of a Polish Football Club - KKS Lech Poznań, Years 2009-2013 / Bartosz Bednarz // W: Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 53-60. - Bibliogr. - Dostępna także w wersji online. - ISBN 978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf
1
Bednarz B., (2018), Miejsce podatku PIT w polskim systemie podatkowym oraz jego udział we wpływach do budżetu państwa, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. 14, s. 36-46; https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZESZYT-NAUKOWY-NR-14.pdf
2
Bednarz B., (2017), Wzrost gospodarczy Polski na tle pozostałych państw Unii Europejskiej : perspektywy dalszego rozwoju, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 13, s. 28-38; http://www.wsei.edu.pl/pliki/Zeszyt-naukowy-WSEI-nr-13.pdf#page=28&view=Fit
3
Bednarz B., (2016), Wpływ wejścia Polski do Unii Europejskiej na sytuację kobiet na rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 12, s. 10-22.
4
Bednarz B., (2014), Rola piłki nożnej w polskiej gospodarce, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 10, s. 11-23.
5
Bednarz B., (2014), Sports Management : Case Study of a Polish Football Club - KKS Lech Poznań, Years 2009-2013. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 53-60.
1
@article{UEK:2168332521,
author = "Bednarz Bartosz",
title = "Miejsce podatku PIT w polskim systemie podatkowym oraz jego udział we wpływach do budżetu państwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 14",
pages = "36-46",
year = "2018",
}
2
@article{UEK:2168319845,
author = "Bednarz Bartosz",
title = "Wzrost gospodarczy Polski na tle pozostałych państw Unii Europejskiej : perspektywy dalszego rozwoju",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 13",
pages = "28-38",
year = "2017",
}
3
@article{UEK:2168311463,
author = "Bednarz Bartosz",
title = "Wpływ wejścia Polski do Unii Europejskiej na sytuację kobiet na rynku pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 12",
pages = "10-22",
year = "2016",
}
4
@article{UEK:2168300673,
author = "Bednarz Bartosz",
title = "Rola piłki nożnej w polskiej gospodarce",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 10",
pages = "11-23",
year = "2014",
}
5
@inbook{UEK:2168303699,
author = "Bednarz Bartosz",
title = "Sports Management : Case Study of a Polish Football Club - KKS Lech Poznań, Years 2009-2013",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications",
pages = "53-60",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9",
}