Publications of the selected author
1

Title:
Wdrażanie instrumentów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi - mechanizmy i praktyczne doświadczenia
Source:
Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Polsce / red. Stanisław MAZUR, Agnieszka PACUT, Magdalena POKORA - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 122-179
ISBN:
978-83-89410-82-5
Access mode:
Nr:
2168301713
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji pozarządowej = The Human Resource Management in Non-governmental Organization
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (2015) , s. 24-30. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168300637
article
3

Author:
Dawid Sześciło , Michał Kudłacz , Monika Chomątowska
Title:
Instytucjonalno-finansowe uwarunkowania współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi : raport [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ; Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014
Physical description:
87 s.: il.
Research program:
Niniejszy raport został opracowany w ramach zadania nr 1 projektu "Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych" (MWF)
Access mode:
Nr:
2168327001
report
4

Title:
Możliwości wsparcia publicznego dla podmiotów ekonomii społecznej realizujących zadania publiczne = The Possibilities of Public Support for the Social Economy Entities Providing Public Tasks
Source:
Ekonomia Społeczna. - nr 2(10) (2014) , s. 21-28. - Summ., streszcz.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 1.00 pkt
Nr:
2168298817
article
5

Title:
Nauka społeczna Kościoła a gospodarka społeczna = Social Teaching of the Church and Social Economy
Source:
Ekonomia Społeczna. - nr 3(8) (2013) , s. 67-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 1.00 pkt
Nr:
2168300683
article
1
Wdrażanie instrumentów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi - mechanizmy i praktyczne doświadczenia / Jan Bereza, Bartłomiej BIGA, Monika Chomątowska, Michał KUDŁACZ, Michał MOŻDŻEŃ, Mariusz Trojak // W: Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Polsce / red. Stanisław MAZUR, Agnieszka PACUT, Magdalena POKORA. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 122-179. - ISBN 978-83-89410-82-5. - Pełny tekst: www.pozytek.gov.pl/download/files/Mechanizmy_wspolpracy/publ_wdrazanie.pdf
2
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji pozarządowej = The Human Resource Management in Non-governmental Organization / Monika Chomątowska // Przegląd Organizacji. - nr 7 (2015), s. 24-30. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
3
Instytucjonalno-finansowe uwarunkowania współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi : raport [on-line] / Dawid Sześciło, Michał KUDŁACZ, Monika Chomątowska. - Warszawa ; Kraków: Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ; Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014. - 87 s. : il. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/Mechanizmy_wspolpracy/Raport_uif.pdf
4
Możliwości wsparcia publicznego dla podmiotów ekonomii społecznej realizujących zadania publiczne = The Possibilities of Public Support for the Social Economy Entities Providing Public Tasks / Monika CHOMĄTOWSKA // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2(10) (2014), s. 21-28. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022014/es022014-2.pdf. - ISSN 2081-321X
5
Nauka społeczna Kościoła a gospodarka społeczna = Social Teaching of the Church and Social Economy / Monika Chomątowska // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Maciej FRĄCZEK]. - nr 3(8) (2013), s. 67-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/polrocznik_es8.pdf. - ISSN 2081-321X
1
Bereza J., Biga B., Chomątowska M., Kudłacz M., Możdżeń M., Trojak M., (2015), Wdrażanie instrumentów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi - mechanizmy i praktyczne doświadczenia. [W:] Mazur S., Pacut A., Pokora M. (red.), Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Polsce, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 122-179.
2
Chomątowska M., (2015), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji pozarządowej, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 24-30.
3
Sześciło D., Kudłacz M., Chomątowska M., (2014), Instytucjonalno-finansowe uwarunkowania współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi: raport, [on-line], Warszawa : Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ; Kraków : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 87 s.
4
Chomątowska M., (2014), Możliwości wsparcia publicznego dla podmiotów ekonomii społecznej realizujących zadania publiczne, "Ekonomia Społeczna", nr 2(10), s. 21-28; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022014/es022014-2.pdf
5
Chomątowska M., (2013), Nauka społeczna Kościoła a gospodarka społeczna, "Ekonomia Społeczna", nr 3(8), s. 67-79; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/polrocznik_es8.pdf
1
@inbook{UEK:2168301713,
author = "Jan Bereza and Bartłomiej Biga and Monika Chomątowska and Michał Kudłacz and Michał Możdżeń and Mariusz Trojak",
title = "Wdrażanie instrumentów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi - mechanizmy i praktyczne doświadczenia",
booktitle = "Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Polsce",
pages = "122-179",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {www.pozytek.gov.pl/download/files/Mechanizmy_wspolpracy/publ_wdrazanie.pdf},
isbn = "978-83-89410-82-5",
}
2
@article{UEK:2168300637,
author = "Monika Chomątowska",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji pozarządowej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "24-30",
year = "2015",
}
3
@misc{UEK:2168327001,
author = "Dawid Sześciło and Michał Kudłacz and Monika Chomątowska",
title = "Instytucjonalno-finansowe uwarunkowania współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi : raport",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ; Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2014",
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/Mechanizmy_wspolpracy/Raport_uif.pdf},
}
4
@article{UEK:2168298817,
author = "Monika Chomątowska",
title = "Możliwości wsparcia publicznego dla podmiotów ekonomii społecznej realizujących zadania publiczne",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2(10)",
pages = "21-28",
year = "2014",
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022014/es022014-2.pdf},
}
5
@article{UEK:2168300683,
author = "Monika Chomątowska",
title = "Nauka społeczna Kościoła a gospodarka społeczna",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "3(8)",
pages = "67-79",
year = "2013",
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/polrocznik_es8.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID