Publications of the selected author
1

Title:
Źródła i cele polityki naukowej, technologicznej i innowacyjnej
Source:
Polityka innowacyjna / red. nauk. Tomasz GEODECKI, Łukasz MAMICA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 84-116 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Publiczne)
ISBN:
978-83-208-2166-6
Nr:
2168282945
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Polityka innowacyjna
Source:
Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej / red. nauk. Marcin ZAWICKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 149-179 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Publiczne)
ISBN:
978-83-208-2089-8
Nr:
2168264554
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Polityka innowacyjna
Source:
Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych / kier. Jerzy HAUSNER2011, s. 161-191 - Bibliogr.
Signature:
NP-1331/Magazyn
Nr:
2168260696
chapter in unpublished scientific work
See main document
4

Author:
Title:
Pomoc publiczna dla polskich przedsiębiorstw podejmujących działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną
Source:
Dobre rządzenie - aspekty efektywności i skuteczności polityki innowacyjnej / kierownik zespołu: Jerzy HAUSNER2010, s. 20-38
Signature:
NP-823/Magazyn
Nr:
2168296079
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Źródła i cele polityki naukowej, technologicznej i innowacyjnej / Tomasz GEODECKI, Łukasz Bajak // W: Polityka innowacyjna / red. nauk. Tomasz GEODECKI, Łukasz MAMICA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - (Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków). Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej). - S. 84-116. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2166-6
2
Polityka innowacyjna / Tomasz GEODECKI, Łukasz Bajak // W: Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej / red. nauk. Marcin ZAWICKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - (Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków). Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej). - S. 149-179. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2089-8
3
Polityka innowacyjna / Tomasz GEODECKI, Łukasz Bajak // W: Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych / kier. Jerzy HAUSNER. - (2011), s. 161-191. - Bibliogr.
4
Pomoc publiczna dla polskich przedsiębiorstw podejmujących działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną / Łukasz Bajak // W: Dobre rządzenie - aspekty efektywności i skuteczności polityki innowacyjnej / kierownik zespołu: Jerzy HAUSNER. - (2010), s. 20-38
1
Geodecki T., Bajak Ł., (2014), Źródła i cele polityki naukowej, technologicznej i innowacyjnej. [W:] Geodecki T., Mamica Ł. (red.), Polityka innowacyjna, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 84-116.
2
Geodecki T., Bajak Ł., (2014), Polityka innowacyjna. [W:] Zawicki M. (red.), Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 149-179.
3
Geodecki T., Bajak Ł., (2011), Polityka innowacyjna. [W:] Hausner J. (kierownik tematu), Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych, s. 161-191.
4
Bajak Ł., (2010), Pomoc publiczna dla polskich przedsiębiorstw podejmujących działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną. [W:] Hausner J. (kierownik tematu), Dobre rządzenie - aspekty efektywności i skuteczności polityki innowacyjnej, s. 20-38.
1
@inbook{UEK:2168282945,
author = "Tomasz Geodecki and Łukasz Bajak",
title = "Źródła i cele polityki naukowej, technologicznej i innowacyjnej",
booktitle = "Polityka innowacyjna",
pages = "84-116",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-208-2166-6",
}
2
@inbook{UEK:2168264554,
author = "Tomasz Geodecki and Łukasz Bajak",
title = "Polityka innowacyjna",
booktitle = "Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej",
pages = "149-179",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-208-2089-8",
}
3
@unpublished{UEK:2168260696,
author = "Tomasz Geodecki and Łukasz Bajak",
title = "Polityka innowacyjna",
booktitle = "Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych",
pages = "161-191",
year = "2011",
}
4
@unpublished{UEK:2168296079,
author = "Łukasz Bajak",
title = "Pomoc publiczna dla polskich przedsiębiorstw podejmujących działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną",
booktitle = "Dobre rządzenie - aspekty efektywności i skuteczności polityki innowacyjnej",
pages = "20-38",
year = "2010",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID