Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Łączenie i podział lokali
Source:
Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 75-84
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351642
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Physical description:
XXXIII, 338 s.; 24 cm
Series:
(Monografie Prawnicze)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
Level I:
Nr:
2168351620
monograph
See related chapters
3

Author:
Title:
Termination of Lease Agreements by Entrepreneurs in Crisis Situations
Source:
Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy : Collection of Scientific Works / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2020, s. 8-14. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Právo - obchod - ekonomika)
ISBN:
978-80-8152-930-6 ; 978-80-8152-931-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168352574
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich
Source:
Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2 / red. nauk. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 7-19
ISBN:
978-83-8187-795-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350092
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Umowy najmu w centrach handlowych w branży fashion = Lease Agreements in Large Retail Facilities for the Fashion Industry
Source:
Moda i design w świecie Covid-19 : koronakryzys przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej / red. Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk - Katowice: Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 2020, s. 230-239
Series:
(Seria Prawa Designu, Mody i Reklamy ; t. 7)
ISBN:
978-83-958968-5-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350990
chapter in monograph
6

Author:
Conference:
Medzinárodna online vedecka konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Bratysława, Czechy, od 2020-06-23 do 2020-06-24
Title:
Short-term Rental in Poland - Legal Aspects
Source:
Mílniky práva v stredoeurópskom priestore 2020 : zborník príspevkov z online medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov = The Milestones of Law in the Area of Central Europe 2020 : Collection of Papers from online International Academic Conference of PhD. Students and Young Researchers / eds. Andrea Szakács, Michaela Durec Kahounová, Silvia Senková - Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2020, s. 556-561. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Sympóziá, Kolokviá, Konferencie)
ISBN:
978-80-7160-576-8
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352538
chapter in conference materials
7

Author:
Title:
Legal Aspects of Short-term Lease Agreements - on a Comparative Background
Source:
Societas et Iurisprudentia. - vol. 8, iss. 4 (2020) , s. 51-66. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168352282
article
8

Author:
Title:
Zakres zabezpieczenia zobowiązań podatkowych hipoteką przymusową
Source:
Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 173-183
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8187-135-8
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168341163
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Conference:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2019-10-23 do 2019-10-25
Title:
Artificial Intelligence and Protection of Consumer Rights
Source:
Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov = Law, Commerce, Economy 9 : Collection of Papers / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2019, s. 354-360. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Právo - obchod - ekonomika)
ISBN:
978-80-8152-775-3 ; 978-80-8152-776-0
Access mode:
Nr:
2168339567
chapter in conference materials
10

Author:
Conference:
MIC 2019: Managing Geostrategic Issues, Opatija, Chorwacja, od 2019-05-29 do 2019-06-01
Title:
Taxation Aspects of International E-Commerce
Source:
MIC 2019: Managing Geostrategic Issues : Proceedings of the Joint International Conference Organised by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia Lomonosov Moscow State University, Moscow School of Economics, Russian Federation, Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism / ed. by Suzana Sedmak, Suzana Laporšek, Matjaž Nahtiga - Koper: University of Primorska Press, 2019, s. 29-37. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Management International Conference)
ISBN:
978-961-6832-68-7
Nr:
2168343854
chapter in conference materials
11

Author:
Title:
Rozliczanie 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu - zmiany od 2018 roku
Source:
Zasada pewności w prawie podatkowym / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 263-273
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8160-098-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168330127
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Title:
Informacja przedkontraktowa w umowach konsumenckich
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Physical description:
XLVIII, 355 s.; 21 cm
Series:
(Monografie Prawnicze)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-9167-0 ; 978-83-255-9168-7
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168328489
monograph
13

Author:
Ewelina Badura , Mateusz Błachucki , Xawery Konarski , Mariusz Maciejewski , Henryk Niestrój , Agnieszka Piskorz-Ryń , Marlena Sakowska-Baryła , Grzegorz Sibiga , Katarzyna Ślaska
Title:
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Publisher address:
Warszawa: Ministerstwo Cyfryzacji, 2016
Physical description:
363 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-943009-0-6
Access mode:
Nr:
2168352552
textbook
14

Author:
Title:
The Issue of Information and Pre-Contractual Statements in the Draft of the General Part of the Civil Code and Other Drafts Concerning These Issues
Source:
Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code / academic supervision: Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA - Warszawa: Difin, 2014, s. 113-125
ISBN:
978-83-7930-512-4
Nr:
2168352546
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
Najczęstsze niedozwolone postanowienia umowne stosowane przez przedsiębiorstwa energetyczne
Source:
Regulacja - innowacja w sektorze energetycznym / red. nauk. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013, s. 445-456
ISBN:
978-83-255-5431-6
Nr:
2168352560
chapter in monograph
16

Author:
Title:
Ochrona stron stosunku ubezpieczenia poprzez sankcje za naruszenie obowiązków informacyjnych
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 75-84
ISBN:
978-83-7930-012-9
Nr:
2168352558
chapter in monograph
See main document
1
Łączenie i podział lokali / Ewelina BADURA // W: Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Monografie Prawnicze). - S. 75-84. - ISBN 978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
2
Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - XXXIII, 338 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - Monografie Prawnicze. - ISBN 978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
3
Termination of Lease Agreements by Entrepreneurs in Crisis Situations / Ewelina BADURA // W: Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy : Collection of Scientific Works / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2020. - (Právo - obchod - ekonomika, ISSN 2453-921X). - S. 8-14. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-930-6 ; 978-80-8152-931-3. - Pełny tekst: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/pravf/pravo-obchod-ekomnomika-2020.pdf
4
Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich / Ewelina BADURA // W: Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2 / red. nauk. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. - S. 7-19. - ISBN 978-83-8187-795-4
5
Umowy najmu w centrach handlowych w branży fashion = Lease Agreements in Large Retail Facilities for the Fashion Industry // W: Moda i design w świecie Covid-19 : koronakryzys przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej / red. Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. - Katowice: Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 2020. - (Seria Prawa Designu, Mody i Reklamy ; t. 7). - S. 230-239. - ISBN 978-83-958968-5-9. - Pełny tekst: http://www.lawinstyle.us.edu.pl/files/ksiazka_covid_tom_7.pdf?fbclid=IwAR2hkFMoSCiK3AaraEGqmv7W06ZzrRLCHNW6ZQFyUemtLMIU32fbFNXCBH8
6
Short-term Rental in Poland - Legal Aspects / Ewelina BADURA // W: Mílniky práva v stredoeurópskom priestore 2020 : zborník príspevkov z online medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov = The Milestones of Law in the Area of Central Europe 2020 : Collection of Papers from online International Academic Conference of PhD. Students and Young Researchers / eds. Andrea Szakács, Michaela Durec Kahounová, Silvia Senková. - Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2020. - (Sympóziá, Kolokviá, Konferencie). - S. 556-561. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7160-576-8. - Pełny tekst: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/milniky_zborniky_2011_2018/Milniky_Zbornik_2020_final.pdf
7
Legal Aspects of Short-term Lease Agreements - on a Comparative Background / Ewelina BADURA // Societas et Iurisprudentia. - vol. 8, iss. 4 (2020), s. 51-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/04/SEI-2020-04-Studies-Badura-Ewelina.pdf. - ISSN 1339-5467
8
Zakres zabezpieczenia zobowiązań podatkowych hipoteką przymusową / Ewelina BADURA // W: Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 173-183. - ISBN 978-83-8187-135-8. - Spis treści: https://www.profinfo.pl/sklep/prawo-podatkowe-w-systemie-prawa-miedzygaleziowe-zwiazki-norm-i-instytucji-prawnych-przedsprzedaz,124466.htmlWstęp:
9
Artificial Intelligence and Protection of Consumer Rights / Ewelina BADURA // W: Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov = Law, Commerce, Economy 9 : Collection of Papers / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2019. - (Právo - obchod - ekonomika, ISSN 2453-921X). - S. 354-360. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-775-3 ; 978-80-8152-776-0. - Pełny tekst: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/pravf/pravo-obchod-ekonomika-9-web.pdf
10
Taxation Aspects of International E-Commerce / Ewelina BADURA // W: MIC 2019: Managing Geostrategic Issues : Proceedings of the Joint International Conference Organised by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia Lomonosov Moscow State University, Moscow School of Economics, Russian Federation, Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism / ed. by Suzana Sedmak, Suzana Laporšek, Matjaž Nahtiga. - Koper: University of Primorska Press, 2019. - (Management International Conference, ISSN 1854-4312). - S. 29-37. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6832-68-7. - Pełny tekst: www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-68-7/3.pdf
11
Rozliczanie 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu - zmiany od 2018 roku / Ewelina BADURA // W: Zasada pewności w prawie podatkowym / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Monografie, ISSN 1897-4392). - S. 263-273. - ISBN 978-83-8160-098-9
12
Informacja przedkontraktowa w umowach konsumenckich / Ewelina Badura. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - XLVIII, 355 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-255-9167-0 ; 978-83-255-9168-7
13
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego / Ewelina Badura, Mateusz Błachucki, Xawery Konarski, Mariusz Maciejewski, Henryk Niestrój, Agnieszka Piskorz-Ryń, Marlena Sakowska-Baryła, Grzegorz Sibiga, Katarzyna Ślaska. - Warszawa : Ministerstwo Cyfryzacji, 2016. - 363 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-943009-0-6. - Pełny tekst: https://www.gov.pl/attachment/a8d61b62-f311-44ce-a32f-95fe4bf86995
14
The Issue of Information and Pre-Contractual Statements in the Draft of the General Part of the Civil Code and Other Drafts Concerning These Issues / Ewelina Badura // W: Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code / academic supervision: Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 113-125. - ISBN 978-83-7930-512-4
15
Najczęstsze niedozwolone postanowienia umowne stosowane przez przedsiębiorstwa energetyczne / Ewelina Zelek // W: Regulacja - innowacja w sektorze energetycznym / red. nauk. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. - S. 445-456. - ISBN 978-83-255-5431-6
16
Ochrona stron stosunku ubezpieczenia poprzez sankcje za naruszenie obowiązków informacyjnych / Ewelina Badura // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 75-84. - ISBN 978-83-7930-012-9
1
Badura E., (2020), Łączenie i podział lokali. [W:] Kaźmierczyk A., Badura E. (red.), Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 75-84.
2
Kaźmierczyk A., Badura E. (red.), (2020), Własność lokali: teraźniejszość i perspektywy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXXIII, 338 s.
3
Badura E., (2020), Termination of Lease Agreements by Entrepreneurs in Crisis Situations. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác (Právo - obchod - ekonomika), Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, s. 8-14.
4
Badura E., (2020), Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich. [W:] Dumkiewicz M., Kopaczyńska-Pieczniak K., Szczotka J. (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, T. 2, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 7-19.
5
Badura E., (2020), Umowy najmu w centrach handlowych w branży fashion. [W:] Jankowska M., Pawełczyk M. (red.), Moda i design w świecie Covid-19 : koronakryzys przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej, Katowice : Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., s. 230-239.
6
Badura E., (2020), Short-term Rental in Poland - Legal Aspects. [W:] Szakács A., Kahounová , Senková S. (red.), Mílniky práva v stredoeurópskom priestore 2020 : zborník príspevkov z online medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, s. 556-561.
7
Badura E., (2020), Legal Aspects of Short-term Lease Agreements - on a Comparative Background, "Societas et Iurisprudentia", vol. 8, iss. 4, s. 51-66; http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/04/SEI-2020-04-Studies-Badura-Ewelina.pdf
8
Badura E., (2019), Zakres zabezpieczenia zobowiązań podatkowych hipoteką przymusową. [W:] Kaźmierczyk A., Franczak A. (red.), Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 173-183.
9
Badura E., (2019), Artificial Intelligence and Protection of Consumer Rights. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov (Právo - obchod - ekonomika), Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, s. 354-360.
10
Badura E., (2019), Taxation Aspects of International E-Commerce. [W:] Sedmak S., Laporšek S., Nahtiga M. (red.), MIC 2019: Managing Geostrategic Issues : Proceedings of the Joint International Conference Organised by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia Lomonosov Moscow State University, Moscow School of Economics, Russian Federation, Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism (Management International Conference), Koper : University of Primorska Press, s. 29-37.
11
Badura E., (2018), Rozliczanie 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu - zmiany od 2018 roku. [W:] Kaźmierczyk A., Franczak A. (red.), Zasada pewności w prawie podatkowym (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 263-273.
12
Badura E., (2017), Informacja przedkontraktowa w umowach konsumenckich, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XLVIII, 355 s.
13
Badura E., Błachucki M., Konarski X., Maciejewski M., Niestrój H., Piskorz-Ryń A., Sakowska-Baryła M., Sibiga G., Ślaska K., (2016), Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Warszawa : Ministerstwo Cyfryzacji, 363 s.
14
Badura E., (2014), The Issue of Information and Pre-Contractual Statements in the Draft of the General Part of the Civil Code and Other Drafts Concerning These Issues. [W:] Gnela B., Michałowska K. (red.), Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code, Warszawa : Difin, s. 113-125.
15
Zelek E., (2013), Najczęstsze niedozwolone postanowienia umowne stosowane przez przedsiębiorstwa energetyczne. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Regulacja - innowacja w sektorze energetycznym, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 445-456.
16
Badura E., (2013), Ochrona stron stosunku ubezpieczenia poprzez sankcje za naruszenie obowiązków informacyjnych. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin SA, s. 75-84.
1
@inbook{fmUEK:2168351642,
author = "Ewelina Badura",
title = "Łączenie i podział lokali",
booktitle = "Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy",
pages = "75-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4",
}
2
@book{monUEK:2168351620,
title = "Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy",
editor = Kaźmierczyk Aneta,
editor = Badura Ewelina,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4",
}
3
@inbook{fmUEK:2168352574,
author = "Ewelina Badura",
title = "Termination of Lease Agreements by Entrepreneurs in Crisis Situations",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác",
pages = "8-14",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press",
year = "2020",
url = {https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/pravf/pravo-obchod-ekomnomika-2020.pdf},
issn = "2453-921X",
isbn = "978-80-8152-930-6 ; 978-80-8152-931-3",
}
4
@inbook{fmUEK:2168350092,
author = "Ewelina Badura",
title = "Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich",
booktitle = "Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2",
pages = "7-19",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2020",
isbn = "978-83-8187-795-4",
}
5
@inbook{fmUEK:2168350990,
author = "Ewelina Badura",
title = "Umowy najmu w centrach handlowych w branży fashion",
booktitle = "Moda i design w świecie Covid-19 : koronakryzys przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej",
pages = "230-239",
adress = "Katowice",
publisher = "Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o.",
year = "2020",
url = {http://www.lawinstyle.us.edu.pl/files/ksiazka_covid_tom_7.pdf?fbclid=IwAR2hkFMoSCiK3AaraEGqmv7W06ZzrRLCHNW6ZQFyUemtLMIU32fbFNXCBH8},
issn = "",
isbn = "978-83-958968-5-9",
}
6
@inbook{mkaUEK:2168352538,
author = "Ewelina Badura",
title = "Short-term Rental in Poland - Legal Aspects",
booktitle = "Mílniky práva v stredoeurópskom priestore 2020 : zborník príspevkov z online medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov",
pages = "556-561",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavateľstvo Univerzity Komenského",
year = "2020",
url = {https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/milniky_zborniky_2011_2018/Milniky_Zbornik_2020_final.pdf},
issn = "",
isbn = "978-80-7160-576-8",
}
7
@article{artUEK:2168352282,
author = "Ewelina Badura",
title = "Legal Aspects of Short-term Lease Agreements - on a Comparative Background",
journal = "Societas et Iurisprudentia",
number = "vol. 8, iss. 4",
pages = "51-66",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/4/51-66},
url = {http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/04/SEI-2020-04-Studies-Badura-Ewelina.pdf},
}
8
@inbook{fmUEK:2168341163,
author = "Ewelina Badura",
title = "Zakres zabezpieczenia zobowiązań podatkowych hipoteką przymusową",
booktitle = "Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych",
pages = "173-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
url = {},
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8187-135-8",
}
9
@inbook{mkaUEK:2168339567,
author = "Ewelina Badura",
title = "Artificial Intelligence and Protection of Consumer Rights",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov",
pages = "354-360",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press",
year = "2019",
url = {https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/pravf/pravo-obchod-ekonomika-9-web.pdf},
issn = "2453-921X",
isbn = "978-80-8152-775-3 ; 978-80-8152-776-0",
}
10
@inbook{mkaUEK:2168343854,
author = "Ewelina Badura",
title = "Taxation Aspects of International E-Commerce",
booktitle = "MIC 2019: Managing Geostrategic Issues : Proceedings of the Joint International Conference Organised by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia Lomonosov Moscow State University, Moscow School of Economics, Russian Federation, Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism",
pages = "29-37",
adress = "Koper",
publisher = "University of Primorska Press",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.26493/978-961-6832-68-7.3},
url = {www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-68-7/3.pdf},
issn = "1854-4312",
isbn = "978-961-6832-68-7",
}
11
@inbook{fmUEK:2168330127,
author = "Ewelina Badura",
title = "Rozliczanie 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu - zmiany od 2018 roku",
booktitle = "Zasada pewności w prawie podatkowym",
pages = "263-273",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8160-098-9",
}
12
@book{monUEK:2168328489,
author = "Ewelina Badura",
title = "Informacja przedkontraktowa w umowach konsumenckich",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9167-0 ; 978-83-255-9168-7",
}
13
@book{podUEK:2168352552,
author = "Ewelina Badura and Mateusz Błachucki and Xawery Konarski and Mariusz Maciejewski and Henryk Niestrój and Agnieszka Piskorz-Ryń and Marlena Sakowska-Baryła and Grzegorz Sibiga and Katarzyna Ślaska",
title = "Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Cyfryzacji",
year = "2016",
url = {https://www.gov.pl/attachment/a8d61b62-f311-44ce-a32f-95fe4bf86995},
isbn = "978-83-943009-0-6",
}
14
@inbook{fmUEK:2168352546,
author = "Ewelina Badura",
title = "The Issue of Information and Pre-Contractual Statements in the Draft of the General Part of the Civil Code and Other Drafts Concerning These Issues",
booktitle = "Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code",
pages = "113-125",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-512-4",
}
15
@inbook{fmUEK:2168352560,
author = "Ewelina Zelek",
title = "Najczęstsze niedozwolone postanowienia umowne stosowane przez przedsiębiorstwa energetyczne",
booktitle = "Regulacja - innowacja w sektorze energetycznym",
pages = "445-456",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2013",
isbn = "978-83-255-5431-6",
}
16
@inbook{fmUEK:2168352558,
author = "Ewelina Badura",
title = "Ochrona stron stosunku ubezpieczenia poprzez sankcje za naruszenie obowiązków informacyjnych",
booktitle = "Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "75-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7930-012-9",
}