Publications of the selected author
1

Title:
Expansion Strategies as an Effective Way of Competition on the Global Market on the Example of the Royal Dutch Shell Investments on Polish Market
Source:
Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 13, no. 3 (2016) , s. 95-107. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168312469
article
2

Title:
Sens istnienia Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) po 2020 roku w kontekście pomocy regionalnej Unii Europejskiej = Special Economic Zones' Activity in the Context of National Aid and Regional Policy in European Union
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 2 (2013) , s. 269-276. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168300721
article
1
Expansion Strategies as an Effective Way of Competition on the Global Market on the Example of the Royal Dutch Shell Investments on Polish Market / Agnieszka Piwowarczyk // Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 13, no. 3 (2016), s. 95-107. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.uniwersytetradom.pl/files/get_userfile.php?id=9339. - ISSN 2082-8500
2
Sens istnienia Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) po 2020 roku w kontekście pomocy regionalnej Unii Europejskiej = Special Economic Zones' Activity in the Context of National Aid and Regional Policy in European Union / Agnieszka Piwowarczyk // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 2 (2013), s. 269-276. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_19.pdf. - ISSN 2084-5189
1
Piwowarczyk A., (2016), Expansion Strategies as an Effective Way of Competition on the Global Market on the Example of the Royal Dutch Shell Investments on Polish Market, "Central European Review of Economics & Finance", Vol. 13, no. 3, s. 95-107; http://www.uniwersytetradom.pl/files/get_userfile.php?id=9339
2
Piwowarczyk A., (2013), Sens istnienia Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) po 2020 roku w kontekście pomocy regionalnej Unii Europejskiej, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 1, cz. 2, s. 269-276; http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_19.pdf
1
@article{UEK:2168312469,
author = "Agnieszka Piwowarczyk",
title = "Expansion Strategies as an Effective Way of Competition on the Global Market on the Example of the Royal Dutch Shell Investments on Polish Market",
journal = "Central European Review of Economics & Finance",
number = "Vol. 13, no. 3",
pages = "95-107",
year = "2016",
url = {http://www.uniwersytetradom.pl/files/get_userfile.php?id=9339},
}
2
@article{UEK:2168300721,
author = "Agnieszka Piwowarczyk",
title = "Sens istnienia Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) po 2020 roku w kontekście pomocy regionalnej Unii Europejskiej",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 1, cz. 2",
pages = "269-276",
year = "2013",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_19.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID