Publications of the selected author
1

Title:
Znaczenie imigracji z Ukrainy dla rynku pracy w Polsce po 2014 roku : przykład województw podkarpackiego i małopolskiego
Publisher address:
Kraków: , 2020
Physical description:
407 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-507
Nr:
2168360358
doctoral dissertation
2

Conference:
Konferencja naukowa pt. Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka, Lublin, Polska, od 2017-09-14 do 2017-09-15
Title:
Kwestia pobytu uchodźców na terytorium Polski w kontekście ochrony bezpieczeństwa publicznego = The Issue of Refugees Stay on the Territory of Poland in the Context of Protection of Public Safety
Source:
Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań : teoria i praktyka / red. Henryk Chałupczak, Magdalena Lesińska, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2018, s. 369-383
ISBN:
978-83-227-9112-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168330409
chapter in conference materials
3

Conference:
IV edycja konferencji naukowej pt. "Współczesne trendy w zarządzaniu", Kraków, Polska, od 2015-03-24 do 2015-03-24
Title:
Charakterystyka rynku usług outsourcingu IT w Posji
Source:
Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 123-131 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-1-6
Access mode:
Nr:
2168300249
chapter in conference materials
See main document
4

Title:
Employee Assistance Programmes, as a Part of a Modern Business Management
Source:
Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / red. Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 127-133 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9
Access mode:
Nr:
2168303709
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Efektywność aktywnych programów przeciwdziałaniu bezrobociu w Polsce w latach 2011-2012 = The Effectiveness of Active Programs Combating Unemployment in Poland in 2011-2012
Source:
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 7 (2014) , s. 206-217. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168300661
article
6

Conference:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów, Warszawa, Polska, od 2014-11-21 do 2014-11-21
Title:
Rola działów HR w kształtowaniu nowoczesnej organizacji = Role of HR in Shaping Modern Organization
Source:
Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii / red. Czesław Szmidt - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2014, s. 280-295. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-431-2
Nr:
2168300003
chapter in conference materials
7

Title:
Management of ICT Technologies in Modern Business Environment
Source:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / red. Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 653-659 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168296301
chapter in monograph
See main document
1
Znaczenie imigracji z Ukrainy dla rynku pracy w Polsce po 2014 roku : przykład województw podkarpackiego i małopolskiego / Beata Olszewska-Łabędź ; . - Kraków : , 2020. - 407 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Krzysztof FIRLEJ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003522
2
Kwestia pobytu uchodźców na terytorium Polski w kontekście ochrony bezpieczeństwa publicznego = The Issue of Refugees Stay on the Territory of Poland in the Context of Protection of Public Safety / Beata Olszewska-Łabędź // W: Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań : teoria i praktyka / red. Henryk Chałupczak, Magdalena Lesińska, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2018. - S. 369-383. - ISBN 978-83-227-9112-7
3
Charakterystyka rynku usług outsourcingu IT w Posji / Beata Olszewska-Łabędź, Natalia Pastuszak // W: Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK. - Kraków: Mfiles.pl, 2015. - S. 123-131. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941408-1-6. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-trendy-w-outsourcingu
4
Employee Assistance Programmes, as a Part of a Modern Business Management / Beata Olszewska-Łabędź // W: Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 127-133. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf
5
Efektywność aktywnych programów przeciwdziałaniu bezrobociu w Polsce w latach 2011-2012 = The Effectiveness of Active Programs Combating Unemployment in Poland in 2011-2012 / Beata Olszewska-Łabędź // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 7 (2014), s. 206-217. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re7/b_olszewska_labedz.pdf. - ISSN 1899-9573
6
Rola działów HR w kształtowaniu nowoczesnej organizacji = Role of HR in Shaping Modern Organization / Beata Olszewska-Łabędź // W: Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2014. - S. 280-295. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-431-2
7
Management of ICT Technologies in Modern Business Environment / Beata Olszewska-Łabędź // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 653-659. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
1
Olszewska-Łabędź B., (2020), Znaczenie imigracji z Ukrainy dla rynku pracy w Polsce po 2014 roku: przykład województw podkarpackiego i małopolskiego, Prom. Firlej K., Kraków : , 407 k.
2
Olszewska-Łabędź B., (2018), Kwestia pobytu uchodźców na terytorium Polski w kontekście ochrony bezpieczeństwa publicznego. [W:] Chałupczak H., Lesińska M., Pogorzała E., Browarek T. (red.), Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań : teoria i praktyka, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 369-383.
3
Olszewska-Łabędź B., Pastuszak N., (2015), Charakterystyka rynku usług outsourcingu IT w Posji. [W:] Wawak S., Sołtysik M. (red.), Współczesne trendy w outsourcingu, Kraków : Mfiles.pl, s. 123-131.
4
Olszewska-Łabędź B., (2014), Employee Assistance Programmes, as a Part of a Modern Business Management. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 127-133.
5
Olszewska-Łabędź B., (2014), Efektywność aktywnych programów przeciwdziałaniu bezrobociu w Polsce w latach 2011-2012, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr 7, s. 206-217; http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re7/b_olszewska_labedz.pdf
6
Olszewska-Łabędź B., (2014), Rola działów HR w kształtowaniu nowoczesnej organizacji. [W:] Szmidt C. (red.), Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 280-295.
7
Olszewska-Łabędź B., (2013), Management of ICT Technologies in Modern Business Environment. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 653-659.
1
@unpublished{UEK:2168360358,
author = "Beata Olszewska-Łabędź",
title = "Znaczenie imigracji z Ukrainy dla rynku pracy w Polsce po 2014 roku : przykład województw podkarpackiego i małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2020",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003522},
}
2
@inbook{UEK:2168330409,
author = "Beata Olszewska-Łabędź",
title = "Kwestia pobytu uchodźców na terytorium Polski w kontekście ochrony bezpieczeństwa publicznego",
booktitle = "Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań : teoria i praktyka",
pages = "369-383",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2018",
isbn = "978-83-227-9112-7",
}
3
@inbook{UEK:2168300249,
author = "Beata Olszewska-Łabędź and Natalia Pastuszak",
title = "Charakterystyka rynku usług outsourcingu IT w Posji",
booktitle = "Współczesne trendy w outsourcingu",
pages = "123-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-trendy-w-outsourcingu},
isbn = "978-83-941408-1-6",
}
4
@inbook{UEK:2168303709,
author = "Beata Olszewska-Łabędź",
title = "Employee Assistance Programmes, as a Part of a Modern Business Management",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications",
pages = "127-133",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf},
isbn = "978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9",
}
5
@article{UEK:2168300661,
author = "Beata Olszewska-Łabędź",
title = "Efektywność aktywnych programów przeciwdziałaniu bezrobociu w Polsce w latach 2011-2012",
journal = "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy",
number = "7",
pages = "206-217",
year = "2014",
url = {http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re7/b_olszewska_labedz.pdf},
}
6
@inbook{UEK:2168300003,
author = "Beata Olszewska-Łabędź",
title = "Rola działów HR w kształtowaniu nowoczesnej organizacji",
booktitle = "Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii",
pages = "280-295",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2014",
isbn = "978-83-7561-431-2",
}
7
@inbook{UEK:2168296301,
author = "Beata Olszewska-Łabędź",
title = "Management of ICT Technologies in Modern Business Environment",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "653-659",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID