Publications of the selected author
1

Author:
Małgorzata Kutera , Artur Hołda , Stanisława Surdykowska
Title:
Oszustwa księgowe : teoria i praktyka
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2006
Physical description:
277 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-632-4
Nr:
52402
monograph
2

Title:
Rachunkowość międzynarodowa
Source:
Encyklopedia rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 647-648
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270716
lexical items
3

Title:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce
Prace pomocnicze:
Borys Grażyna
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
331 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277831
4

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 550, 559
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Nr:
2168236184
journal / series editorial
5

Title:
Wycena w środowisku nowej ekonomii - wartość księgowa kontra wartość rynkowa = Some Aspects of the Valuation in the Environment of the New Economy - Book Value Versus Market Value
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 911 (2001) , s. 258-275. - Tytuł numeru: Problemy wyceny w rachunkowości - Bibliogr.
Nr:
2168281457
article
6

Author:
Title:
Polityka rachunkowości w zakresie tworzenia rezerw w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
376 k.: il.; 30 cm + Aneks: 40 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/515
Nr:
2168310415
doctoral dissertation
7

Title:
Wymagania w zakresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce na tle rozwiązań światowych
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
238 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/589
Nr:
2168311129
doctoral dissertation
8

Title:
Niektóre aspekty wprowadzenia wartości godziwej do polskiego systemu rachunkowości rozważane w międzynarodowym kontekście
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) nr specj. (2001) , s. 196-207 - Bibliogr.
Nr:
2168254060
article
9

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 535
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Nr:
2168224442
journal / series editorial
10

Title:
Zarządzanie globalną dezorientacją
Source:
W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne / red. Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski, Anna Oherow-Urbaniec - Kraków; Księgarnia Akademicka: IZ UJ, 2000, s. 11-27
ISBN:
83-7188-451-6
Nr:
2168229946
chapter in monograph
11

Title:
Polski system rachunkowości finansowej w międzynarodowej perspektywie porównawczej = Accounting in Poland in the International Comparative Perspective
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 876 (2000) , s. 213-232. - Tytuł numeru: Normy prawne i zawodowe rachunkowości: materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Katedrę Rachunkowości Finansowej i Kontroli Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 6-7 listopada 2000 r.
Nr:
2168256714
article
12

Title:
Trudności w ocenie wyników międzynarodowych analiz porównawczych : (na przykładzie analizy wydajności pracy w USA, Niemczech i Japonii) = Difficulties in the Evaluation of Data Obtained in International Comparative Analyses : (Taking as an Example Labour Efficiency Analysis in the USA, Germany and Japan)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 535 (2000) , s. 103-109. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223880
article
13

Title:
Kontrola stosowania cen transferowych : (na przykładzie Polski)
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
234 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/579
Nr:
2168284283
doctoral dissertation
14

Title:
Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości
Source:
Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej / red. Jan Wojtyła - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 201-216
ISBN:
83-7246-131-7
Nr:
2168254116
chapter in monograph
15

Title:
Pomiar i ocena efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji (na przykładzie przedsiębiorstw polskich)
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
239 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/575
Nr:
2168310931
doctoral dissertation
16

Title:
Rachunkowość międzynarodowa
Publisher address:
Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1999
Physical description:
332 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88114-17-4
Nr:
2168287897
textbook
17

Title:
Pułapki globalnego rynku
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 38 (1998) , s. 14-15
Nr:
2168343031
article
18

Title:
Zakres ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA = Disclosure of Information by US Listed Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 516 (1998) , s. 89-97. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262444
article
19

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 516
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Nr:
2168262420
journal / series editorial
20

Title:
Prywatyzacja
Edition:
Wyd. 1, dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
Physical description:
265, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11963-2
Nr:
2168287893
monograph
21

Title:
Niektóre kontrowersje wokół zakresu ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 40 nr specj. (1997) , s. 194-203. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Katowice '97
Nr:
2168247814
article
22

Author:
Władysława Ada Kostrz-Kostecka
Title:
Rola programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w przekształceniach własnościowych polskiej gospodarki
Publisher address:
Kraków: , 1997
Physical description:
261 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/706
Nr:
2168312555
doctoral dissertation
23

Title:
Rachunkowość międzynarodowa: systemy rachunkowości w międzynarodowej, porównawczej perspektywie
Source:
Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2 / Janusz TECZKE - kierownik tematu1997, s. [34-83](139-188)
Signature:
NP-621/2/Magazyn
Nr:
2168335421
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Title:
Prywatyzacja
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996
Physical description:
265, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11963-2
Nr:
2168287883
monograph
25

Title:
Rynek pracy w województwie krakowskim w pierwszym półroczu 1990 roku
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1990
Physical description:
42 s. : il.; 21 cm
Series:
(Ekspertyzy - Informacje ; 7)
Nr:
2168324795
report
26

Author:
Title:
Pomiar kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym
Publisher address:
Kraków: , 1990
Physical description:
196 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/752
Nr:
2168312785
doctoral dissertation
27

Title:
Pomiar i stymulowanie efektywności działania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki ograniczonej przez zasoby = Measurement and Stimulation of Effectiveness of Enterprises Activity under Condition of Economy Limited by Resources
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989) , s. 147-159. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253800
article
28

Title:
Nowoczesna rachunkowość w warunkach niecenowej alokacji zasobów
Source:
Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r. / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA, Andrzej JAKLIK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 74-90
Nr:
2168266276
chapter in conference materials
See main document
29

Title:
Janośa Kornaia ekonomia niedoboru = Janos Kornai's Economy of Deficit
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1988. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 82-83. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333379
varia
30

Title:
Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
138 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168266256
conference materials
See related chapters
31

Title:
Pomiar i analiza kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym
Source:
Polityka Społeczna. - nr 8 (1988) , s. 4-9
Nr:
2168364418
article
32

Title:
Pozaewidencyjne trudności w procesie identyfikacji kosztów = Non-recording Difficulties in the Process of Cost Identification
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 225 (1987) , s. 165-177. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262038
article
33

Title:
Koszty pracy jako przedmiot rachunku
Source:
Polityka Społeczna. - nr 1 (1987) , s. 2-4
Nr:
2168364414
article
34

Title:
Subiektywne trudności identyfikacji kosztów
Source:
Wektory. - nr 4 (1985) , s. 44-46, 52 - Bibliogr.
Nr:
2168363728
article
35

Title:
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
249 s., 2 k. tabl.: il.; 24 cm
Nr:
2168292167
academic script
36

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki: Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, Bukowina Tatrzańska, Polska, od 1985-09-23 do 1985-09-26
Title:
Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw : materiały na ogólnopolską konferencję naukową pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki (Bukowina Tatrzańska 23-26 września 1985 r.)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
290 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168366708
conference materials
37

Author:
Ferdynand Michoń , Andrzej Całus , Józef Kaleta , Longin Leśniewski , Józef Gajda , Stanisław Wacławowicz , Edmund Szubert , Lucyna Wojtasiewicz , Stanisława Surdykowska , Mieczysław Mikulski , Jerzy Mikułowski Pomorski , Bolesław Liwowski , Józef Lepiech , Jerzy Altkorn , Henryk Gawron , Stanisław Styś , Armand Kasprowicz , Roman Domaszewicz
Title:
Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków)
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie1985. - T. 52, s. 90-104
Opracowanie:
Nr:
2168359412
voice in discussion / interview
38

Title:
Czynniki determinujące konieczność wykorzystywania rachunku kosztów w procesie ustalania cen = Factors Determining the Necessity of the Use of Cost Account in the Process of Cost Fixation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985) , s. 153-166. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262710
article
39

Title:
Nieobecny partner
Source:
Zarządzanie. - nr 2 (1984) , s. 39-40
Nr:
2168364792
article
40

Author:
Title:
Ustalanie cen w przedsiębiorstwach
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1984
Physical description:
181, [4] s.; 21 cm
Series:
(Reforma Gospodarcza)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0385-3
Nr:
2168345614
book
41

Title:
Miejsce rachunku kosztów w systemie informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa = Place of Cost Account In Enterprise's Economic Information System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 178 (1983) , s. 119-132. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236056
article
42

Title:
Rola rachunku kosztów w procesie tworzenia obrazu powstawania wartości w przedsiębiorstwie = The Role of Cost Analysis in Assessment of New Value Creation in Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 179 (1983) , s. 53-71. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242786
article
43

Title:
Przesłanki realności ustaleń kalkulacji wstępnych = The Problem of the Reliability of Preliminary Cost Accounting Determinations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 164 (1983) , s. 93-118. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168217948
article
44

Title:
Wykorzystanie rachunku kosztów w procesie ustalania cen nowych produktów = Use of Cost Account in the Process of New Products' Price Fixation
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
154 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 50)
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang., Bibliogr.
Nr:
2168339817
monograph
45

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 154
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Nr:
2168264698
journal / series editorial
46

Title:
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1982
Physical description:
158 s.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168339803
academic script
47

Author:
Stanisława Surdykowska , Jerzy Kruczała , Roman Niestrój , Michał Woźniak , Lech Klewżyc , Bogusław Jacewicz , Jan Pająk , Tadeusz Jopek , Augustyn Olszewski , Jerzy Tendaj , Tadeusz Stec
Title:
W gospodarczą rzeczywistość
Source:
Gazeta Krakowska1981. - nr 39 (10132), s. 3, 5
Nr:
2168242244
voice in discussion / interview
48

Title:
Rachunek kosztów jako źródło informacji dla potrzeb ustalania cen
Source:
Kierunki doskonalenia i unowocześniania systemu rachunkowości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 23-24 XI 1978 r. / kier. nauk. Elżbieta BURZYM - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 67-75
Nr:
2168284761
chapter in conference materials
See main document
49

Title:
Możliwości i ograniczenia w procesie kontroli cen = Possibilities and Limitations in the Price Control Process
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 35, 7-8 (413-414) (1980) , s. 395-398
Nr:
2168269496
article
50

Title:
Problemy obniżki kosztów w jednostkach inicjujących = Some Problems of Costs Reduction in Initiating Units
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 118 (1979) , s. 133-144. - Summ., rez.
Nr:
2168250814
article
51

Title:
Wybrane problemy istoty i pomiaru obniżki kosztów jednostkowych w skali mikro- i makroekonomicznej = On thE Manifestation of Reduction of Costs in Micro- and Macroeconomics Scales
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 110 (1978) , s. 89-105. - Summ., rez.
Nr:
2168250488
article
52

Title:
Zastosowanie metody przypadków w nauczaniu rachunkowości w USA = The Use of the Method of Chances in Teaching Accountancy in the USA
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 89 (1977) , s. 205-212. - Rez., summ.
Nr:
2168250172
article
53

Title:
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Physical description:
98 s.; 24 cm
Nr:
2168345734
academic script
54

Title:
Problemy rachunku kosztów
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 34 (1976) , s. 11
Access mode:
Nr:
2168364538
unreviewed article
55

Title:
Pomiar i ocena obniżki kosztów w przedsiębiorstwach przemysłowych
Publisher address:
Kraków: , 1974
Physical description:
210 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/91
Nr:
2168304599
doctoral dissertation
Unpublished documents:
1

Title:
Kierunki modyfikacji rachunkowości przedsiębiorstw w warunkach globalizacji rynków finansowych : (raport z badań)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
74 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-563/Magazyn
Nr:
2168258974
unpublished scientific work
1
Oszustwa księgowe : teoria i praktyka / Małgorzata Kutera, Artur HOŁDA, Stanisława T. Surdykowska. - Warszawa : Difin, 2006. - 277 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-632-4
2
Rachunkowość międzynarodowa / Stanisława SURDYKOWSKA // W: Encyklopedia rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz . - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 647-648. - ISBN 83-7334-451-9
3
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 331 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
4
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 550, 559. - ISSN 0208-7944
5
Wycena w środowisku nowej ekonomii - wartość księgowa kontra wartość rynkowa = Some Aspects of the Valuation in the Environment of the New Economy - Book Value Versus Market Value / Stanisława SURDYKOWSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 911 (2001), s. 258-275. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy wyceny w rachunkowości. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
6
Polityka rachunkowości w zakresie tworzenia rezerw w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego / Maria WOJAS ; . - Kraków : , 2001. - 376 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 40 k. - Promotor: Stanisława T. SURDYKOWSKA. - Bibliogr.
7
Wymagania w zakresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce na tle rozwiązań światowych / Mariusz ANDRZEJEWSKI ; . - Kraków : , 2001. - 238 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Stanisława T. SURDYKOWSKA. - Bibliogr.
8
Niektóre aspekty wprowadzenia wartości godziwej do polskiego systemu rachunkowości rozważane w międzynarodowym kontekście / Stanisława T. SURDYKOWSKA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) nr specj. (2001), s. 196-207. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
9
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława T. SURDYKOWSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 535. - ISSN 0208-7944
10
Zarządzanie globalną dezorientacją / Stanisława SURDYKOWSKA // W: W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne / red. Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski, Anna Oherow-Urbaniec. - Kraków; Księgarnia Akademicka: IZ UJ, 2000. - S. 11-27. - ISBN 83-7188-451-6
11
Polski system rachunkowości finansowej w międzynarodowej perspektywie porównawczej = Accounting in Poland in the International Comparative Perspective / Stanisława T. SURDYKOWSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 876 (2000), s. 213-232. - Summ. - Tytuł numeru: Normy prawne i zawodowe rachunkowości: materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Katedrę Rachunkowości Finansowej i Kontroli Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 6-7 listopada 2000 r. - ISSN 0324-8445
12
Trudności w ocenie wyników międzynarodowych analiz porównawczych (na przykładzie analizy wydajności pracy w USA, Niemczech i Japonii) = Difficulties in the Evaluation of Data Obtained in International Comparative Analyses : (Taking as an Example Labour Efficiency Analysis in the USA, Germany and Japan) / Stanisława T. SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 535 (2000), s. 103-109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9838. - ISSN 0208-7944
13
Kontrola stosowania cen transferowych : (na przykładzie Polski) / Katarzyna ŚWIETLA ; . - Kraków : , 2000. - 234 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Stanisława T. SURDYKOWSKA. - Bibliogr.
14
Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości / Stanisława T. SURDYKOWSKA // W: Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej / red. Jan Wojtyła . - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 201-216. - ISBN 83-7246-131-7
15
Pomiar i ocena efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji (na przykładzie przedsiębiorstw polskich) / Agnieszka HERDAN ; . - Kraków : , 2000. - 239 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Stanisława SURDYKOWSKA. - Bibliogr.
16
Rachunkowość międzynarodowa / Stanisława T. SURDYKOWSKA. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1999. - 332 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88114-17-4
17
Pułapki globalnego rynku / Stanisława SURDYKOWSKA // Gazeta Bankowa. - nr 38 (1998), s. 14-15. - ISSN 0860-7613
18
Zakres ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA = Disclosure of Information by US Listed Companies / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 516 (1998), s. 89-97. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - nr 516. - ISSN 0208-7944
20
Prywatyzacja / Stanisława Teresa SURDYKOWSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 265, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11963-2
21
Niektóre kontrowersje wokół zakresu ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA / Stanisława T. SURDYKOWSKA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 40 nr specj. (1997), s. 194-203. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Katowice '97. - ISSN 0137-2211
22
Rola programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w przekształceniach własnościowych polskiej gospodarki / Władysława Ada Kostrz-Kostecka ; . - Kraków : , 1997. - 261 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Stanisława T. SURDYKOWSKA. - Bibliogr.
23
Rachunkowość międzynarodowa: systemy rachunkowości w międzynarodowej, porównawczej perspektywie / Stanisława SURDYKOWSKA // W: Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2 / Janusz TECZKE - kierownik tematu. - (1997), s. [34-83](139-188)
24
Prywatyzacja / Stanisława Teresa SURDYKOWSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - 265, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11963-2
25
Rynek pracy w województwie krakowskim w pierwszym półroczu 1990 roku / Anna CZUBAŁA, Stanisława SURDYKOWSKA, Halina Wojnarowska. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1990. - 42 s. : il. ; 21 cm. - Ekspertyzy - Informacje ; 7
26
Pomiar kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym / Joanna Lelito ; . - Kraków : , 1990. - 196 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Stanisława SURDYKOWSKA. - Bibliogr.
27
Pomiar i stymulowanie efektywności działania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki ograniczonej przez zasoby = Measurement and Stimulation of Effectiveness of Enterprises Activity under Condition of Economy Limited by Resources / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989), s. 147-159. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
28
Nowoczesna rachunkowość w warunkach niecenowej alokacji zasobów / Stanisława SURDYKOWSKA // W: Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r. / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA, Andrzej JAKLIK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 74-90
29
Janośa Kornaia ekonomia niedoboru = Janos Kornai's Economy of Deficit / Stanisława SURDYKOWSKA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 82-83. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
30
Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r. / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA, Andrzej JAKLIK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 138 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
31
Pomiar i analiza kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym / Stanisława SURDYKOWSKA // Polityka Społeczna. - nr 8 (1988), s. 4-9. - ISSN 0137-4729
32
Pozaewidencyjne trudności w procesie identyfikacji kosztów = Non-recording Difficulties in the Process of Cost Identification / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 225 (1987), s. 165-177. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
33
Koszty pracy jako przedmiot rachunku / Stanisława SURDYKOWSKA // Polityka Społeczna. - nr 1 (1987), s. 2-4. - ISSN 0137-4729
34
Subiektywne trudności identyfikacji kosztów / Stanisława SURDYKOWSKA // Wektory. - nr 4 (1985), s. 44-46, 52. - Bibliogr. - ISSN 0208-9084
35
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości / Marta STĘPIEŃ, Stanisława SURDYKOWSKA, Zofia WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - 249 s., 2 k. tabl. : il. ; 24 cm
36
Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw : materiały na ogólnopolską konferencję naukową pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki (Bukowina Tatrzańska 23-26 września 1985 r.) / red. Stanisława SURDYKOWSKA, Andrzej JAKLIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 290 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
37
Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków) / Ferdynand MICHOŃ, Andrzej Całus, Józef Kaleta, Longin Leśniewski, Józef GAJDA, Stanisław WACŁAWOWICZ, Edmund Szubert, Lucyna Wojtasiewicz, Stanisława SURDYKOWSKA, Mieczysław MIKULSKI, Jerzy MIKOŁOWSKI POMORSKI, Bolesław Liwowski, Józef Lepiech, Jerzy ALTKORN, Henryk Gawron, Stanisław Styś, Armand Kasprowicz, Roman DOMASZEWICZ ; oprac. Irena PIETRZYK, Czesław BYWALEC // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 52 (1985), s. 90-104
38
Czynniki determinujące konieczność wykorzystywania rachunku kosztów w procesie ustalania cen = Factors Determining the Necessity of the Use of Cost Account in the Process of Cost Fixation / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985), s. 153-166. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
39
Nieobecny partner / Stanisława SURDYKOWSKA // Zarządzanie. - nr 2 (1984), s. 39-40. - ISSN 0137-3803
40
Ustalanie cen w przedsiębiorstwach / Stanisława SURDYKOWSKA. - Warszawa: Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1984. - 181, [4] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Reforma Gospodarcza). - ISBN 83-208-0385-3
41
Miejsce rachunku kosztów w systemie informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa = Place of Cost Account In Enterprise's Economic Information System / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 178 (1983), s. 119-132. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
42
Rola rachunku kosztów w procesie tworzenia obrazu powstawania wartości w przedsiębiorstwie = The Role of Cost Analysis in Assessment of New Value Creation in Enterprise / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 179 (1983), s. 53-71. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
43
Przesłanki realności ustaleń kalkulacji wstępnych = The Problem of the Reliability of Preliminary Cost Accounting Determinations / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 164 (1983), s. 93-118. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
44
Wykorzystanie rachunku kosztów w procesie ustalania cen nowych produktów = Use of Cost Account in the Process of New Products' Price Fixation / Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - 154 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 50)
45
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 154. - ISSN 0208-7944
46
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości / Marta STĘPIEŃ, Stanisława SURDYKOWSKA, Zofia WYDYMUS. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1982. - 158 s. ; 24 cm
47
W gospodarczą rzeczywistość / Stanisława SURDYKOWSKA, Jerzy KRUCZAŁA, Roman NIESTRÓJ, Michał WOŹNIAK, Lech Klewżyc, Bogusław Jacewicz, Jan Pająk, Tadeusz Jopek, Augustyn Olszewski, Jerzy Tendaj ; notował Tadeusz Stec // Gazeta Krakowska. - nr 39 (10132) (1981), s. 3, 5. - ISSN 0208-7693
48
Rachunek kosztów jako źródło informacji dla potrzeb ustalania cen / Stanisława SURDYKOWSKA // W: Kierunki doskonalenia i unowocześniania systemu rachunkowości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 23-24 XI 1978 r. / kier. nauk. Elżbieta BURZYM. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 67-75
49
Możliwości i ograniczenia w procesie kontroli cen = Possibilities and Limitations in the Price Control Process / Stanisława SURDYKOWSKA // Gospodarka Planowa. - R. 35, 7-8 (413-414) (1980), s. 395-398. - ISSN 0017-2421
50
Problemy obniżki kosztów w jednostkach inicjujących = Some Problems of Costs Reduction in Initiating Units / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 118 (1979), s. 133-144. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
51
Wybrane problemy istoty i pomiaru obniżki kosztów jednostkowych w skali mikro- i makroekonomicznej = On thE Manifestation of Reduction of Costs in Micro- and Macroeconomics Scales / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 110 (1978), s. 89-105. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
52
Zastosowanie metody przypadków w nauczaniu rachunkowości w USA = The Use of the Method of Chances in Teaching Accountancy in the USA / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 89 (1977), s. 205-212. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
53
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości / Halina SOCZÓWKA, Stanisława SURDYKOWSKA, Zofia WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - 98 s. ; 24 cm
54
Problemy rachunku kosztów / Stanisława SURDYKOWSKA // Życie Gospodarcze. - nr 34 (1976), s. 11. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1976/numer34/imagepages/image11.htm. - ISSN 0137-7299
55
Pomiar i ocena obniżki kosztów w przedsiębiorstwach przemysłowych / Stanisława SURDYKOWSKA ; Promotor: Elżbieta BURZYM. - Kraków, 1974. - 210 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
56
Kierunki modyfikacji rachunkowości przedsiębiorstw w warunkach globalizacji rynków finansowych : (raport z badań) / aut.: Stanisława SURDYKOWSKA, Agnieszka HERDAN, Piotr KULAS, Katarzyna ŚWIETLA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 74 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kutera M., Hołda A., Surdykowska S., (2006), Oszustwa księgowe: teoria i praktyka, Warszawa : Difin, 277 s.
2
Surdykowska S., (2005), Rachunkowość międzynarodowa. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 647-648.
3
Famielec J., Borys G., Górka K., Surdykowska S. (red.), (2003), Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 331 s.
4
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 550, 559. - . - 0208-7944
5
Surdykowska S., (2001), Wycena w środowisku nowej ekonomii - wartość księgowa kontra wartość rynkowa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 911, s. 258-275.
6
Wojas M., (2001), Polityka rachunkowości w zakresie tworzenia rezerw w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego, Prom. Surdykowska S., Kraków : , 376 k.
7
Andrzejewski M., (2001), Wymagania w zakresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce na tle rozwiązań światowych, Prom. Surdykowska S., Kraków : , 238 k.
8
Surdykowska S., (2001), Niektóre aspekty wprowadzenia wartości godziwej do polskiego systemu rachunkowości rozważane w międzynarodowym kontekście, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 4 (60) nr specj., s. 196-207.
9
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława T. SURDYKOWSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 535. - . - 0208-7944
10
Surdykowska S., (2000), Zarządzanie globalną dezorientacją. [W:] Borkowski T., Marcinkowski A., Oherow-Urbaniec A. (red.), W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne, Kraków ; Księgarnia Akademicka : IZ UJ, s. 11-27.
11
Surdykowska S., (2000), Polski system rachunkowości finansowej w międzynarodowej perspektywie porównawczej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 876, s. 213-232.
12
Surdykowska S., (2000), Trudności w ocenie wyników międzynarodowych analiz porównawczych (na przykładzie analizy wydajności pracy w USA, Niemczech i Japonii), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 535, s. 103-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/9838
13
Świetla K., (2000), Kontrola stosowania cen transferowych: (na przykładzie Polski), Prom. Surdykowska S., Kraków : , 234 k.
14
Surdykowska S., (2000), Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości. [W:] Wojtyła J. (red.), Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 201-216.
15
Herdan A., (2000), Pomiar i ocena efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji (na przykładzie przedsiębiorstw polskich), Prom. Surdykowska S., Kraków : , 239 k.
16
Surdykowska S., (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 332 s.
17
Surdykowska S., (1998), Pułapki globalnego rynku, "Gazeta Bankowa", nr 38, s. 14-15.
18
Surdykowska S., (1998), Zakres ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 516, s. 89-97.
19
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - nr 516. - . - 0208-7944
20
Surdykowska S., (1997), Prywatyzacja, Wyd. 1, dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 265, [2] s.
21
Surdykowska S., (1997), Niektóre kontrowersje wokół zakresu ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 40 nr specj., s. 194-203.
22
Kostrz-Kostecka W., (1997), Rola programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w przekształceniach własnościowych polskiej gospodarki, Prom. Surdykowska S., Kraków : , 261 k.
23
Surdykowska S., (1997), Rachunkowość międzynarodowa: systemy rachunkowości w międzynarodowej, porównawczej perspektywie. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2, s. [34-83](139-188).
24
Surdykowska S., (1996), Prywatyzacja, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 265, [2] s.
25
Czubała A., Surdykowska S., Wojnarowska H., (1990), Rynek pracy w województwie krakowskim w pierwszym półroczu 1990 roku, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 42 s.
26
Lelito J., (1990), Pomiar kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym, Prom. Surdykowska S., Kraków : , 196 k.
27
Surdykowska S., (1989), Pomiar i stymulowanie efektywności działania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki ograniczonej przez zasoby, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 305, s. 147-159.
28
Surdykowska S., (1988), Nowoczesna rachunkowość w warunkach niecenowej alokacji zasobów. [W:] Surdykowska S., Jaklik A. (red.), Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 74-90.
29
Surdykowska S., (1988), Janośa Kornaia ekonomia niedoboru, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 82-83.
30
Surdykowska S., Jaklik A. (red.), (1988), Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem: materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 138 s.
31
Surdykowska S., (1988), Pomiar i analiza kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Polityka Społeczna", nr 8, s. 4-9.
32
Surdykowska S., (1987), Pozaewidencyjne trudności w procesie identyfikacji kosztów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 165-177.
33
Surdykowska S., (1987), Koszty pracy jako przedmiot rachunku, "Polityka Społeczna", nr 1, s. 2-4.
34
Surdykowska S., (1985), Subiektywne trudności identyfikacji kosztów, "Wektory", nr 4, s. 44-46, 52.
35
Stępień M., Surdykowska S., Wydymus Z., (1985), Zbiór ćwiczeń z rachunkowości, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 249 s., 2 k. tabl.
36
Surdykowska S., Jaklik A. (red.), (1985), Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw: materiały na ogólnopolską konferencję naukową pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki (Bukowina Tatrzańska 23-26 września 1985 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 290 s.
37
Michoń F., Całus A., Kaleta J., Leśniewski L., Gajda J., Wacławowicz S., Szubert E., Wojtasiewicz L., Surdykowska S., Mikulski M., Mikułowski Pomorski J., Liwowski B., Lepiech J., Altkorn J., Gawron H., Styś S., Kasprowicz A., Domaszewicz R., (1985), Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków), "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 52, s. 90-104.
38
Surdykowska S., (1985), Czynniki determinujące konieczność wykorzystywania rachunku kosztów w procesie ustalania cen, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 207, s. 153-166.
39
Surdykowska S., (1984), Nieobecny partner, "Zarządzanie", nr 2, s. 39-40.
40
Surdykowska S., (1984), Ustalanie cen w przedsiębiorstwach, Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 181, [4] s.
41
Surdykowska S., (1983), Miejsce rachunku kosztów w systemie informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 178, s. 119-132.
42
Surdykowska S., (1983), Rola rachunku kosztów w procesie tworzenia obrazu powstawania wartości w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 179, s. 53-71.
43
Surdykowska S., (1983), Przesłanki realności ustaleń kalkulacji wstępnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 164, s. 93-118.
44
Surdykowska S., (1982), Wykorzystanie rachunku kosztów w procesie ustalania cen nowych produktów, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 50), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 154 s.
45
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 154. - . - 0208-7944
46
Stępień M., Surdykowska S., Wydymus Z., (1982), Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 158 s.
47
Surdykowska S., Kruczała J., Niestrój R., Woźniak M., Klewżyc L., Jacewicz B., Pająk J., Jopek T., Olszewski A., Tendaj J., Stec T., (1981), W gospodarczą rzeczywistość, "Gazeta Krakowska", nr 39 (10132), s. 3, 5.
48
Surdykowska S., (1980), Rachunek kosztów jako źródło informacji dla potrzeb ustalania cen. [W:] Burzym E. (red.), Kierunki doskonalenia i unowocześniania systemu rachunkowości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 23-24 XI 1978 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 67-75.
49
Surdykowska S., (1980), Możliwości i ograniczenia w procesie kontroli cen, "Gospodarka Planowa", R. 35, 7-8 (413-414), s. 395-398.
50
Surdykowska S., (1979), Problemy obniżki kosztów w jednostkach inicjujących, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 118, s. 133-144.
51
Surdykowska S., (1978), Wybrane problemy istoty i pomiaru obniżki kosztów jednostkowych w skali mikro- i makroekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 110, s. 89-105.
52
Surdykowska S., (1977), Zastosowanie metody przypadków w nauczaniu rachunkowości w USA, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 89, s. 205-212.
53
Soczówka H., Surdykowska S., Wydymus Z., (1977), Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 s.
54
Surdykowska S., (1976), Problemy rachunku kosztów, "Życie Gospodarcze", nr 34, s. 11; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1976/numer34/imagepages/image11.htm
55
Surdykowska S., (1974), Pomiar i ocena obniżki kosztów w przedsiębiorstwach przemysłowych, Prom. Burzymowa E., Kraków : , 210 k.
56
Surdykowska S., Herdan A., Kulas P., Świetla K., (1998), Kierunki modyfikacji rachunkowości przedsiębiorstw w warunkach globalizacji rynków finansowych: (raport z badań), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 74 k.
1
@book{UEK:52402,
author = "Małgorzata Kutera and Artur Hołda and Stanisława Surdykowska",
title = "Oszustwa księgowe : teoria i praktyka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
isbn = "83-7251-632-4",
}
2
@inbook{UEK:2168270716,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Rachunkowość międzynarodowa",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "647-648",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
3
@misc{UEK:2168277831,
title = "Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
4
@misc{UEK:2168236184,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
5
@article{UEK:2168281457,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Wycena w środowisku nowej ekonomii - wartość księgowa kontra wartość rynkowa",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "911",
pages = "258-275",
adress = "",
year = "2001",
}
6
@unpublished{UEK:2168310415,
author = "Maria Wojas",
title = "Polityka rachunkowości w zakresie tworzenia rezerw w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
7
@unpublished{UEK:2168311129,
author = "Mariusz Andrzejewski",
title = "Wymagania w zakresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce na tle rozwiązań światowych",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
8
@article{UEK:2168254060,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Niektóre aspekty wprowadzenia wartości godziwej do polskiego systemu rachunkowości rozważane w międzynarodowym kontekście",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 4 (60) specj.",
pages = "196-207",
year = "2001",
}
9
@misc{UEK:2168224442,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
10
@inbook{UEK:2168229946,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Zarządzanie globalną dezorientacją",
booktitle = "W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne",
pages = "11-27",
adress = "Kraków; Księgarnia Akademicka",
publisher = "IZ UJ",
year = "2000",
isbn = "83-7188-451-6",
}
11
@article{UEK:2168256714,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Polski system rachunkowości finansowej w międzynarodowej perspektywie porównawczej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "876",
pages = "213-232",
adress = "",
year = "2000",
}
12
@article{UEK:2168223880,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Trudności w ocenie wyników międzynarodowych analiz porównawczych : (na przykładzie analizy wydajności pracy w USA, Niemczech i Japonii)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "535",
pages = "103-109",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9838},
}
13
@unpublished{UEK:2168284283,
author = "Katarzyna Świetla",
title = "Kontrola stosowania cen transferowych : (na przykładzie Polski)",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
14
@inbook{UEK:2168254116,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości",
booktitle = "Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej",
pages = "201-216",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7246-131-7",
}
15
@unpublished{UEK:2168310931,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Pomiar i ocena efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji (na przykładzie przedsiębiorstw polskich)",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
16
@book{UEK:2168287897,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Rachunkowość międzynarodowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "1999",
isbn = "83-88114-17-4",
}
17
@article{UEK:2168343031,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Pułapki globalnego rynku",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "38",
pages = "14-15",
year = "1998",
}
18
@article{UEK:2168262444,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Zakres ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "516",
pages = "89-97",
year = "1998",
}
19
@misc{UEK:2168262420,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
}
20
@book{UEK:2168287893,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Prywatyzacja",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1997",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "83-01-11963-2",
}
21
@article{UEK:2168247814,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Niektóre kontrowersje wokół zakresu ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 40 specj.",
pages = "194-203",
year = "1997",
}
22
@unpublished{UEK:2168312555,
author = "Władysława Ada Kostrz-Kostecka",
title = "Rola programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w przekształceniach własnościowych polskiej gospodarki",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
23
@unpublished{UEK:2168335421,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Rachunkowość międzynarodowa: systemy rachunkowości w międzynarodowej, porównawczej perspektywie",
booktitle = "Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2",
pages = "[34-83](139-188)",
year = "1997",
}
24
@book{UEK:2168287883,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Prywatyzacja",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1996",
isbn = "83-01-11963-2",
}
25
@misc{UEK:2168324795,
author = "Anna Czubała and Stanisława Surdykowska and Halina Wojnarowska",
title = "Rynek pracy w województwie krakowskim w pierwszym półroczu 1990 roku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "1990",
issn = "",
}
26
@unpublished{UEK:2168312785,
author = "Joanna Lelito",
title = "Pomiar kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym",
adress = "Kraków",
year = "1990",
}
27
@article{UEK:2168253800,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Pomiar i stymulowanie efektywności działania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki ograniczonej przez zasoby",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "305",
pages = "147-159",
year = "1989",
}
28
@inbook{UEK:2168266276,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Nowoczesna rachunkowość w warunkach niecenowej alokacji zasobów",
booktitle = "Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r.",
pages = "74-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
29
@misc{UEK:2168333379,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Janośa Kornaia ekonomia niedoboru",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "82-83",
year = "1988",
}
30
@book{UEK:2168266256,
title = "Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
31
@article{UEK:2168364418,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Pomiar i analiza kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "8",
pages = "4-9",
year = "1988",
}
32
@article{UEK:2168262038,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Pozaewidencyjne trudności w procesie identyfikacji kosztów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "225",
pages = "165-177",
year = "1987",
}
33
@article{UEK:2168364414,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Koszty pracy jako przedmiot rachunku",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "1",
pages = "2-4",
year = "1987",
}
34
@article{UEK:2168363728,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Subiektywne trudności identyfikacji kosztów",
journal = "Wektory",
number = "4",
pages = "44-46, 52",
year = "1985",
}
35
@book{UEK:2168292167,
author = "Marta Stępień and Stanisława Surdykowska and Zofia Wydymus",
title = "Zbiór ćwiczeń z rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
36
@book{UEK:2168366708,
title = "Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw : materiały na ogólnopolską konferencję naukową pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki (Bukowina Tatrzańska 23-26 września 1985 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
37
@misc{UEK:2168359412,
author = "Ferdynand Michoń and Andrzej Całus and Józef Kaleta and Longin Leśniewski and Józef Gajda and Stanisław Wacławowicz and Edmund Szubert and Lucyna Wojtasiewicz and Stanisława Surdykowska and Mieczysław Mikulski and Jerzy Mikułowski Pomorski and Bolesław Liwowski and Józef Lepiech and Jerzy Altkorn and Henryk Gawron and Stanisław Styś and Armand Kasprowicz and Roman Domaszewicz",
title = "Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących (10-11 stycznia 1985 r., Kraków)",
booktitle = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 52",
pages = "90-104",
year = "1985",
}
38
@article{UEK:2168262710,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Czynniki determinujące konieczność wykorzystywania rachunku kosztów w procesie ustalania cen",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "207",
pages = "153-166",
year = "1985",
}
39
@article{UEK:2168364792,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Nieobecny partner",
journal = "Zarządzanie",
number = "2",
pages = "39-40",
year = "1984",
}
40
@book{UEK:2168345614,
author = "Stanisława Surdykowska and and and ",
title = "Ustalanie cen w przedsiębiorstwach",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydaw. Ekonomiczne",
year = "1984",
issn = "",
isbn = "83-208-0385-3",
}
41
@article{UEK:2168236056,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Miejsce rachunku kosztów w systemie informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "178",
pages = "119-132",
year = "1983",
}
42
@article{UEK:2168242786,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Rola rachunku kosztów w procesie tworzenia obrazu powstawania wartości w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "179",
pages = "53-71",
year = "1983",
}
43
@article{UEK:2168217948,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Przesłanki realności ustaleń kalkulacji wstępnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "164",
pages = "93-118",
year = "1983",
}
44
@book{UEK:2168339817,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Wykorzystanie rachunku kosztów w procesie ustalania cen nowych produktów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
issn = "0209-1674",
}
45
@misc{UEK:2168264698,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
46
@book{UEK:2168339803,
author = "Marta Stępień and Stanisława Surdykowska and Zofia Wydymus",
title = "Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1982",
url = {},
}
47
@misc{UEK:2168242244,
author = "Stanisława Surdykowska and Jerzy Kruczała and Roman Niestrój and Michał Woźniak and Lech Klewżyc and Bogusław Jacewicz and Jan Pająk and Tadeusz Jopek and Augustyn Olszewski and Jerzy Tendaj and Tadeusz Stec",
title = "W gospodarczą rzeczywistość",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "39 (10132)",
pages = "3, 5",
year = "1981",
}
48
@inbook{UEK:2168284761,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Rachunek kosztów jako źródło informacji dla potrzeb ustalania cen",
booktitle = "Kierunki doskonalenia i unowocześniania systemu rachunkowości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 23-24 XI 1978 r.",
pages = "67-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
49
@article{UEK:2168269496,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Możliwości i ograniczenia w procesie kontroli cen",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 35, 7-8 (413-414)",
pages = "395-398",
year = "1980",
}
50
@article{UEK:2168250814,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Problemy obniżki kosztów w jednostkach inicjujących",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "118",
pages = "133-144",
year = "1979",
}
51
@article{UEK:2168250488,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Wybrane problemy istoty i pomiaru obniżki kosztów jednostkowych w skali mikro- i makroekonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "110",
pages = "89-105",
year = "1978",
}
52
@article{UEK:2168250172,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Zastosowanie metody przypadków w nauczaniu rachunkowości w USA",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "89",
pages = "205-212",
year = "1977",
}
53
@book{UEK:2168345734,
author = "Halina Soczówka and Stanisława Surdykowska and Zofia Wydymus",
title = "Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
54
@article{UEK:2168364538,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Problemy rachunku kosztów",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "34",
pages = "11",
year = "1976",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1976/numer34/imagepages/image11.htm},
}
55
@unpublished{UEK:2168304599,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Pomiar i ocena obniżki kosztów w przedsiębiorstwach przemysłowych",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
56
@unpublished{UEK:2168258974,
author = "Stanisława Surdykowska and Agnieszka Herdan and Piotr Kulas and Katarzyna Świetla",
title = "Kierunki modyfikacji rachunkowości przedsiębiorstw w warunkach globalizacji rynków finansowych : (raport z badań)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID