Publications of the selected author

1

Title:
Rachunkowość międzynarodowa
Source:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 647-648
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270716
lexical items
2

Title:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce
Konsultacja:
Borys Grażyna
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
331 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277831
report
3

Title:
Wymagania w zakresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce na tle rozwiązań światowych
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
238 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/589
Nr:
2168311129
doctoral dissertation
4

Title:
Niektóre aspekty wprowadzenia wartości godziwej do polskiego systemu rachunkowości rozważane w międzynarodowym kontekście
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) nr specj. (2001) , s. 196-207 - Bibliogr.
Nr:
2168254060
article
5

Title:
Wycena w środowisku nowej ekonomii - wartość księgowa kontra wartość rynkowa = Some Aspects of the Valuation in the Environment of the New Economy - Book Value Versus Market Value
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 911 (2001) , s. 258-275. - Tytuł numeru: Problemy wyceny w rachunkowości - Bibliogr.
Nr:
2168281457
article
6

Author:
Title:
Polityka rachunkowości w zakresie tworzenia rezerw w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
376 k.: il.; 30 cm + Aneks: [40] k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/515
Nr:
2168310415
doctoral dissertation
7

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 559
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
232 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165128413
journal / series editorial
8

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 550
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
182 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168236184
journal / series editorial
9

Title:
Kontrola stosowania cen transferowych : (na przykładzie Polski)
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
234 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/579
Nr:
2168284283
doctoral dissertation
10

Title:
Zarządzanie globalną dezorientacją
Source:
W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne / red. Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski, Anna Oherow-Urbaniec - Kraków; Księgarnia Akademicka: IZ UJ, 2000, s. 11-27
ISBN:
83-7188-451-6
Nr:
2168229946
chapter in monograph
11

Title:
Trudności w ocenie wyników międzynarodowych analiz porównawczych : (na przykładzie analizy wydajności pracy w USA, Niemczech i Japonii) = Difficulties in the Evaluation of Data Obtained in International Comparative Analyses : (Taking as an Example Labour Efficiency Analysis in the USA, Germany and Japan)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława T. SURDYKOWSKA]. - nr 535 (2000) , s. 103-109. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168223880
article
See main document
12

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 535
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
125 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168224442
journal / series editorial
See related chapters
13

Title:
Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości
Source:
Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej / [red. nauk. Jan Wojtyła] - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 201-216
ISBN:
83-7246-131-7
Nr:
2168254116
chapter in monograph
14

Title:
Polski system rachunkowości finansowej w międzynarodowej perspektywie porównawczej = Accounting in Poland in the International Comparative Perspective
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 876 (2000) , s. 213-232. - Tytuł numeru: Normy prawne i zawodowe rachunkowości: materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Katedrę Rachunkowości Finansowej i Kontroli Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 6-7 listopada 2000 r.
Nr:
2168256714
article
15

Title:
Pomiar i ocena efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji (na przykładzie przedsiębiorstw polskich)
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
239 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/575
Nr:
2168310931
doctoral dissertation
16

Title:
Rachunkowość międzynarodowa
Publisher address:
Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1999
Physical description:
332 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88114-17-4
Nr:
2168287897
textbook
17

Title:
Pułapki globalnego rynku
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 38 (1998) , s. 14-15
Nr:
2168343031
article
18

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 516
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
171 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168262420
journal / series editorial
See related chapters
19

Title:
Zakres ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA = Disclosure of Information by US Listed Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 516 (1998) , s. 89-97. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262444
article
See main document
20

Title:
Niektóre kontrowersje wokół zakresu ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 40 nr specj. (1997) , s. 194-203. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Katowice '97
Nr:
2168247814
article
21

Title:
Rachunkowość międzynarodowa: systemy rachunkowości w międzynarodowej, porównawczej perspektywie
Source:
Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2 / Janusz TECZKE - kierownik tematu1997, s. [34-83](139-188)
Signature:
NP-621/2/Magazyn
Nr:
2168335421
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Author:
Władysława Ada Kostrz-Kostecka
Title:
Rola programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w przekształceniach własnościowych polskiej gospodarki
Publisher address:
Kraków: , 1997
Physical description:
261 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/706
Nr:
2168312555
doctoral dissertation
23

Title:
Prywatyzacja
Edition:
Wyd. 1, dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
Physical description:
265, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11963-2
Nr:
2168287893
monograph
24

Title:
Prywatyzacja
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996
Physical description:
265, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11963-2
Nr:
2168287883
monograph
25

Author:
Title:
Pomiar kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym
Publisher address:
Kraków: , 1990
Physical description:
196 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/752
Nr:
2168312785
doctoral dissertation
26

Title:
Rynek pracy w województwie krakowskim w pierwszym półroczu 1990 roku
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1990
Physical description:
42 s. : il.; 21 cm
Series:
(Ekspertyzy - Informacje ; 7)
Nr:
2168324795
report
27

Title:
Pomiar i stymulowanie efektywności działania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki ograniczonej przez zasoby = Measurement and Stimulation of Effectiveness of Enterprises Activity under Condition of Economy Limited by Resources
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 305 (1989) , s. 147-159. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253800
article
See main document
28

Title:
Janośa Kornaia ekonomia niedoboru = Janos Kornai's Economy of Deficit
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1988. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 82-83. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333379
varia
29

Title:
Nowoczesna rachunkowość w warunkach niecenowej alokacji zasobów
Source:
Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r. / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA, Andrzej JAKLIK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 74-90
Nr:
2168266276
chapter in conference materials
See main document
30

Title:
Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
138 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168266256
conference materials
See related chapters
31

Title:
Pozaewidencyjne trudności w procesie identyfikacji kosztów = Non-recording Difficulties in the Process of Cost Identification
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987) , s. 165-177. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262038
article
See main document
32

Title:
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
249 s., 2 k. tabl.: il.; 24 cm
Nr:
2168292167
academic script
33

Title:
Czynniki determinujące konieczność wykorzystywania rachunku kosztów w procesie ustalania cen = Factors Determining the Necessity of the Use of Cost Account in the Process of Cost Fixation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 207 (1985) , s. 153-166. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262710
article
See main document
34

Author:
Title:
Ustalanie cen w przedsiębiorstwach
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1984
Physical description:
181, [4] s.; 21 cm
Series:
(Reforma Gospodarcza)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0385-3
Nr:
2168345614
book
35

Title:
Rola rachunku kosztów w procesie tworzenia obrazu powstawania wartości w przedsiębiorstwie = The Role of Cost Analysis in Assessment of New Value Creation in Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983) , s. 53-71. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242786
article
See main document
36

Title:
Przesłanki realności ustaleń kalkulacji wstępnych = The Problem of the Reliability of Preliminary Cost Accounting Determinations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 164 (1983) , s. 93-118. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168217948
article
See main document
37

Title:
Miejsce rachunku kosztów w systemie informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa = Place of Cost Account In Enterprise's Economic Information System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 178 (1983) , s. 119-132. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236056
article
See main document
38

Title:
Wykorzystanie rachunku kosztów w procesie ustalania cen nowych produktów = Use of Cost Account in the Process of New Products' Price Fixation
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
154 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 50)
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang., Bibliogr.
Nr:
2168339817
monograph
39

Title:
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1982
Physical description:
158 s.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168339803
academic script
40

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 154
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
143 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168264698
journal / series editorial
41

Author:
Stanisława Surdykowska , Jerzy Kruczała , Roman Niestrój , Michał Woźniak , Lech Klewżyc , Bogusław Jacewicz , Jan Pająk , Tadeusz Jopek , Augustyn Olszewski , Jerzy Tendaj , Tadeusz Stec
Title:
W gospodarczą rzeczywistość
Source:
Gazeta Krakowska1981. - nr 39 (10132), s. 3, 5
Nr:
2168242244
voice in discussion / interview
42

Title:
Rachunek kosztów jako źródło informacji dla potrzeb ustalania cen
Source:
Kierunki doskonalenia i unowocześniania systemu rachunkowości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 23-24 XI 1978 r. / kier. nauk. Elżbieta BURZYM - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 67-75
Nr:
2168284761
chapter in conference materials
See main document
43

Title:
Możliwości i ograniczenia w procesie kontroli cen = Possibilities and Limitations in the Price Control Process
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 35, 7-8 (413-414) (1980) , s. 395-398
Nr:
2168269496
article
44

Title:
Problemy obniżki kosztów w jednostkach inicjujących = Some Problems of Costs Reduction in Initiating Units
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 118 (1979) , s. 133-144. - Summ., rez.
Nr:
2168250814
article
See main document
45

Title:
Wybrane problemy istoty i pomiaru obniżki kosztów jednostkowych w skali mikro- i makroekonomicznej = On thE Manifestation of Reduction of Costs in Micro- and Macroeconomics Scales
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 110 (1978) , s. 89-105. - Summ., rez.
Nr:
2168250488
article
See main document
46

Title:
Zastosowanie metody przypadków w nauczaniu rachunkowości w USA = The Use of the Method of Chances in Teaching Accountancy in the USA
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 89 (1977) , s. 205-212. - Rez., summ.
Nr:
2168250172
article
See main document
47

Title:
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Physical description:
98 s.; 24 cm
Nr:
2168345734
academic script
48

Title:
Pomiar i ocena obniżki kosztów w przedsiębiorstwach przemysłowych
Publisher address:
Kraków: , 1974
Physical description:
210 k.: il.; 30 cm + aneks
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/91
Nr:
2168304599
doctoral dissertation
Unpublished documents:
1

Title:
Kierunki modyfikacji rachunkowości przedsiębiorstw w warunkach globalizacji rynków finansowych : (raport z badań)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
74 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-563/Magazyn
Nr:
2168258974
unpublished scientific work
1
Rachunkowość międzynarodowa / Stanisława SURDYKOWSKA // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 647-648. - ISBN 83-7334-451-9
2
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 331 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
3
Wymagania w zakresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce na tle rozwiązań światowych / Mariusz ANDRZEJEWSKI ; Promotor: Stanisława T. SURDYKOWSKA. - Kraków, 2001. - 238 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
4
Niektóre aspekty wprowadzenia wartości godziwej do polskiego systemu rachunkowości rozważane w międzynarodowym kontekście / Stanisława T. SURDYKOWSKA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) nr specj. (2001), s. 196-207. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
5
Wycena w środowisku nowej ekonomii - wartość księgowa kontra wartość rynkowa = Some Aspects of the Valuation in the Environment of the New Economy - Book Value Versus Market Value / Stanisława SURDYKOWSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 911 (2001), s. 258-275. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy wyceny w rachunkowości. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
6
Polityka rachunkowości w zakresie tworzenia rezerw w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego / Maria WOJAS ; Promotor: Stanisława T. SURDYKOWSKA. - Kraków, 2001. - 376 k. : il. ; 30 cm + Aneks: [40] k. - Bibliogr.
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 559. - 232 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
8
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 550. - 182 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
9
Kontrola stosowania cen transferowych : (na przykładzie Polski) / Katarzyna ŚWIETLA ; Promotor: Stanisława T. SURDYKOWSKA. - Kraków, 2000. - 234 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
10
Zarządzanie globalną dezorientacją / Stanisława SURDYKOWSKA // W: W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne / red. Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski, Anna Oherow-Urbaniec. - Kraków; Księgarnia Akademicka: IZ UJ, 2000. - S. 11-27. - ISBN 83-7188-451-6
11
Trudności w ocenie wyników międzynarodowych analiz porównawczych (na przykładzie analizy wydajności pracy w USA, Niemczech i Japonii) = Difficulties in the Evaluation of Data Obtained in International Comparative Analyses : (Taking as an Example Labour Efficiency Analysis in the USA, Germany and Japan) / Stanisława T. SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława T. SURDYKOWSKA]. - nr 535 (2000), s. 103-109. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9838. - ISSN 0208-7944
12
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława T. SURDYKOWSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 535. - 125 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
13
Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości / Stanisława T. SURDYKOWSKA // W: Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej / [red. nauk. Jan Wojtyła]. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 201-216. - ISBN 83-7246-131-7
14
Polski system rachunkowości finansowej w międzynarodowej perspektywie porównawczej = Accounting in Poland in the International Comparative Perspective / Stanisława T. SURDYKOWSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 876 (2000), s. 213-232. - Summ. - Tytuł numeru: Normy prawne i zawodowe rachunkowości: materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Katedrę Rachunkowości Finansowej i Kontroli Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 6-7 listopada 2000 r. - ISSN 0324-8445
15
Pomiar i ocena efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji (na przykładzie przedsiębiorstw polskich) / Agnieszka HERDAN ; Promotor: Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków, 2000. - 239 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
16
Rachunkowość międzynarodowa / Stanisława T. SURDYKOWSKA. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1999. - 332 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88114-17-4
17
Pułapki globalnego rynku / Stanisława SURDYKOWSKA // Gazeta Bankowa. - nr 38 (1998), s. 14-15. - ISSN 0860-7613
18
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - nr 516. - 171 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
19
Zakres ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA = Disclosure of Information by US Listed Companies / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 516 (1998), s. 89-97. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Niektóre kontrowersje wokół zakresu ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA / Stanisława T. SURDYKOWSKA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 40 nr specj. (1997), s. 194-203. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Katowice '97. - ISSN 0137-2211
21
Rachunkowość międzynarodowa: systemy rachunkowości w międzynarodowej, porównawczej perspektywie / Stanisława SURDYKOWSKA // W: Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2 / Janusz TECZKE - kierownik tematu. - (1997), s. [34-83](139-188)
22
Rola programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w przekształceniach własnościowych polskiej gospodarki / Władysława Ada Kostrz-Kostecka ; Promotor: Stanisława T. SURDYKOWSKA. - Kraków, 1997. - 261 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
23
Prywatyzacja / Stanisława Teresa SURDYKOWSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 265, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11963-2
24
Prywatyzacja / Stanisława Teresa SURDYKOWSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - 265, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11963-2
25
Pomiar kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym / Joanna LELITO ; Promotor: Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków, 1990. - 196 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
26
Rynek pracy w województwie krakowskim w pierwszym półroczu 1990 roku / Anna CZUBAŁA, Stanisława SURDYKOWSKA, Halina WOJNAROWSKA. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1990. - 42 s. : il. ; 21 cm. - (Ekspertyzy - Informacje ; 7)
27
Pomiar i stymulowanie efektywności działania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki ograniczonej przez zasoby = Measurement and Stimulation of Effectiveness of Enterprises Activity under Condition of Economy Limited by Resources / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 305 (1989), s. 147-159. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
28
Janośa Kornaia ekonomia niedoboru = Janos Kornai's Economy of Deficit / Stanisława SURDYKOWSKA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 82-83. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
29
Nowoczesna rachunkowość w warunkach niecenowej alokacji zasobów / Stanisława SURDYKOWSKA // W: Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r. / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA, Andrzej JAKLIK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 74-90
30
Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r. / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA, Andrzej JAKLIK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 138 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
31
Pozaewidencyjne trudności w procesie identyfikacji kosztów = Non-recording Difficulties in the Process of Cost Identification / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987), s. 165-177. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
32
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości / Marta STĘPIEŃ, Stanisława SURDYKOWSKA, Zofia WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 249 s., 2 k. tabl. : il. ; 24 cm
33
Czynniki determinujące konieczność wykorzystywania rachunku kosztów w procesie ustalania cen = Factors Determining the Necessity of the Use of Cost Account in the Process of Cost Fixation / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 207 (1985), s. 153-166. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
34
Ustalanie cen w przedsiębiorstwach / Stanisława SURDYKOWSKA. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1984. - 181, [4] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Reforma Gospodarcza). - ISBN 83-208-0385-3
35
Rola rachunku kosztów w procesie tworzenia obrazu powstawania wartości w przedsiębiorstwie = The Role of Cost Analysis in Assessment of New Value Creation in Enterprise / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983), s. 53-71. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
36
Przesłanki realności ustaleń kalkulacji wstępnych = The Problem of the Reliability of Preliminary Cost Accounting Determinations / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 164 (1983), s. 93-118. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
37
Miejsce rachunku kosztów w systemie informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa = Place of Cost Account In Enterprise's Economic Information System / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 178 (1983), s. 119-132. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
38
Wykorzystanie rachunku kosztów w procesie ustalania cen nowych produktów = Use of Cost Account in the Process of New Products' Price Fixation / Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 154 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 50)
39
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości / Marta STĘPIEŃ, Stanisława SURDYKOWSKA, Zofia WYDYMUS. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1982. - 158 s. ; 24 cm
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 154. - 143 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
41
W gospodarczą rzeczywistość / Stanisława SURDYKOWSKA, Jerzy KRUCZAŁA, Roman NIESTRÓJ, Michał WOŹNIAK, Lech Klewżyc, Bogusław Jacewicz, Jan Pająk, Tadeusz Jopek, Augustyn Olszewski, Jerzy Tendaj ; notował Tadeusz Stec // Gazeta Krakowska. - nr 39 (10132) (1981), s. 3, 5. - ISSN 0208-7693
42
Rachunek kosztów jako źródło informacji dla potrzeb ustalania cen / Stanisława SURDYKOWSKA // W: Kierunki doskonalenia i unowocześniania systemu rachunkowości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 23-24 XI 1978 r. / kier. nauk. Elżbieta BURZYM. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 67-75
43
Możliwości i ograniczenia w procesie kontroli cen = Possibilities and Limitations in the Price Control Process / Stanisława SURDYKOWSKA // Gospodarka Planowa. - R. 35, 7-8 (413-414) (1980), s. 395-398. - ISSN 0017-2421
44
Problemy obniżki kosztów w jednostkach inicjujących = Some Problems of Costs Reduction in Initiating Units / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 118 (1979), s. 133-144. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
45
Wybrane problemy istoty i pomiaru obniżki kosztów jednostkowych w skali mikro- i makroekonomicznej = On thE Manifestation of Reduction of Costs in Micro- and Macroeconomics Scales / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 110 (1978), s. 89-105. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
46
Zastosowanie metody przypadków w nauczaniu rachunkowości w USA = The Use of the Method of Chances in Teaching Accountancy in the USA / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 89 (1977), s. 205-212. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
47
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości / Halina SOCZÓWKA, Stanisława SURDYKOWSKA, Zofia WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - 98 s. ; 24 cm
48
Pomiar i ocena obniżki kosztów w przedsiębiorstwach przemysłowych / Stanisława SURDYKOWSKA ; Promotor: Elżbieta BURZYM. - Kraków, 1974. - 210 k. : il. ; 30 cm + aneks. - Bibliogr.
49
Kierunki modyfikacji rachunkowości przedsiębiorstw w warunkach globalizacji rynków finansowych : (raport z badań) / aut.: Stanisława SURDYKOWSKA, Agnieszka HERDAN, Piotr KULAS, Katarzyna ŚWIETLA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 74 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Surdykowska S., (2005), Rachunkowość międzynarodowa. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 647-648.
2
Famielec J., Borys G., Górka K., Surdykowska S. (red.), (2003), Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 331 s.
3
Andrzejewski M., (2001), Wymagania w zakresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce na tle rozwiązań światowych, Prom. Surdykowska S., Kraków : , 238 k.
4
Surdykowska S., (2001), Niektóre aspekty wprowadzenia wartości godziwej do polskiego systemu rachunkowości rozważane w międzynarodowym kontekście, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 4 (60) nr specj., s. 196-207.
5
Surdykowska S., (2001), Wycena w środowisku nowej ekonomii - wartość księgowa kontra wartość rynkowa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 911, s. 258-275.
6
Wojas M., (2001), Polityka rachunkowości w zakresie tworzenia rezerw w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego, Prom. Surdykowska S., Kraków : , 376 k.
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 559. - 232 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
8
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 550. - 182 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
9
Świetla K., (2000), Kontrola stosowania cen transferowych: (na przykładzie Polski), Kraków : , 234 k.
10
Surdykowska S., (2000), Zarządzanie globalną dezorientacją. [W:] Borkowski T., Marcinkowski A., Oherow-Urbaniec A. (red.), W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne, Kraków ; Księgarnia Akademicka : IZ UJ, s. 11-27.
11
Surdykowska S., (2000), Trudności w ocenie wyników międzynarodowych analiz porównawczych (na przykładzie analizy wydajności pracy w USA, Niemczech i Japonii), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 535, s. 103-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/9838
12
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława T. SURDYKOWSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 535. - 125 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
13
Surdykowska S., (2000), Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości. [W:] Wojtyła J. (red.), Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 201-216.
14
Surdykowska S., (2000), Polski system rachunkowości finansowej w międzynarodowej perspektywie porównawczej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 876, s. 213-232.
15
Herdan A., (2000), Pomiar i ocena efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji (na przykładzie przedsiębiorstw polskich), Prom. Surdykowska S., Kraków : , 239 k.
16
Surdykowska S., (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 332 s.
17
Surdykowska S., (1998), Pułapki globalnego rynku, "Gazeta Bankowa", nr 38, s. 14-15.
18
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - nr 516. - 171 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
19
Surdykowska S., (1998), Zakres ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 516, s. 89-97.
20
Surdykowska S., (1997), Niektóre kontrowersje wokół zakresu ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 40 nr specj., s. 194-203.
21
Surdykowska S., (1997), Rachunkowość międzynarodowa: systemy rachunkowości w międzynarodowej, porównawczej perspektywie. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2, s. [34-83](139-188).
22
Kostrz-Kostecka W., (1997), Rola programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w przekształceniach własnościowych polskiej gospodarki, Prom. Surdykowska S., Kraków : , 261 k.
23
Surdykowska S., (1997), Prywatyzacja, Wyd. 1, dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 265, [2] s.
24
Surdykowska S., (1996), Prywatyzacja, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 265, [2] s.
25
Lelito J., (1990), Pomiar kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym, Prom. Surdykowska S., Kraków : , 196 k.
26
Czubała A., Surdykowska S., Wojnarowska H., (1990), Rynek pracy w województwie krakowskim w pierwszym półroczu 1990 roku, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 42 s.
27
Surdykowska S., (1989), Pomiar i stymulowanie efektywności działania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki ograniczonej przez zasoby, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 305, s. 147-159.
28
Surdykowska S., (1988), Janośa Kornaia ekonomia niedoboru, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 82-83.
29
Surdykowska S., (1988), Nowoczesna rachunkowość w warunkach niecenowej alokacji zasobów. [W:] Surdykowska S., Jaklik A. (red.), Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 74-90.
30
Surdykowska S., Jaklik A. (red.), (1988), Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem: materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 138 s.
31
Surdykowska S., (1987), Pozaewidencyjne trudności w procesie identyfikacji kosztów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 165-177.
32
Stępień M., Surdykowska S., Wydymus Z., (1985), Zbiór ćwiczeń z rachunkowości, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 249 s., 2 k. tabl.
33
Surdykowska S., (1985), Czynniki determinujące konieczność wykorzystywania rachunku kosztów w procesie ustalania cen, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 207, s. 153-166.
34
Surdykowska S., (1984), Ustalanie cen w przedsiębiorstwach, Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 181, [4] s.
35
Surdykowska S., (1983), Rola rachunku kosztów w procesie tworzenia obrazu powstawania wartości w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 179, s. 53-71.
36
Surdykowska S., (1983), Przesłanki realności ustaleń kalkulacji wstępnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 164, s. 93-118.
37
Surdykowska S., (1983), Miejsce rachunku kosztów w systemie informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 178, s. 119-132.
38
Surdykowska S., (1982), Wykorzystanie rachunku kosztów w procesie ustalania cen nowych produktów, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 50), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 154 s.
39
Stępień M., Surdykowska S., Wydymus Z., (1982), Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 158 s.
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 154. - 143 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
41
Surdykowska S., Kruczała J., Niestrój R., Woźniak M., Klewżyc L., Jacewicz B., Pająk J., Jopek T., Olszewski A., Tendaj J., Stec T., (1981), W gospodarczą rzeczywistość, "Gazeta Krakowska", nr 39 (10132), s. 3, 5.
42
Surdykowska S., (1980), Rachunek kosztów jako źródło informacji dla potrzeb ustalania cen. [W:] Burzym E. (red.), Kierunki doskonalenia i unowocześniania systemu rachunkowości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 23-24 XI 1978 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 67-75.
43
Surdykowska S., (1980), Możliwości i ograniczenia w procesie kontroli cen, "Gospodarka Planowa", R. 35, 7-8 (413-414), s. 395-398.
44
Surdykowska S., (1979), Problemy obniżki kosztów w jednostkach inicjujących, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 118, s. 133-144.
45
Surdykowska S., (1978), Wybrane problemy istoty i pomiaru obniżki kosztów jednostkowych w skali mikro- i makroekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 110, s. 89-105.
46
Surdykowska S., (1977), Zastosowanie metody przypadków w nauczaniu rachunkowości w USA, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 89, s. 205-212.
47
Soczówka H., Surdykowska S., Wydymus Z., (1977), Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 s.
48
Surdykowska S., (1974), Pomiar i ocena obniżki kosztów w przedsiębiorstwach przemysłowych, Prom. Burzymowa E., Kraków : , 210 k.
49
Surdykowska S., Herdan A., Kulas P., Świetla K., (1998), Kierunki modyfikacji rachunkowości przedsiębiorstw w warunkach globalizacji rynków finansowych: (raport z badań), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 74 k.
1
@inbook{flekUEK:2168270716,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Rachunkowość międzynarodowa",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "647-648",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
2
@misc{rscUEK:2168277831,
title = "Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce",
editor = Famielec Józefa,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
3
@unpublished{drUEK:2168311129,
author = "Mariusz Andrzejewski",
title = "Wymagania w zakresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce na tle rozwiązań światowych",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
4
@article{artUEK:2168254060,
author = "Stanisława T. Surdykowska",
title = "Niektóre aspekty wprowadzenia wartości godziwej do polskiego systemu rachunkowości rozważane w międzynarodowym kontekście",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 4 (60) specj.",
pages = "196-207",
year = "2001",
}
5
@article{artUEK:2168281457,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Wycena w środowisku nowej ekonomii - wartość księgowa kontra wartość rynkowa",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "911",
pages = "258-275",
adress = "",
year = "2001",
}
6
@unpublished{drUEK:2168310415,
author = "Maria Wojas",
title = "Polityka rachunkowości w zakresie tworzenia rezerw w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
7
@misc{redUEK:2165128413,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Surdykowska Stanisława,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
8
@misc{redUEK:2168236184,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Surdykowska Stanisława,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
9
@unpublished{drUEK:2168284283,
author = "Katarzyna Świetla",
title = "Kontrola stosowania cen transferowych : (na przykładzie Polski)",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
10
@inbook{fmUEK:2168229946,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Zarządzanie globalną dezorientacją",
booktitle = "W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne",
pages = "11-27",
adress = "Kraków; Księgarnia Akademicka",
publisher = "IZ UJ",
year = "2000",
isbn = "83-7188-451-6",
}
11
@article{artUEK:2168223880,
author = "Stanisława T. Surdykowska",
title = "Trudności w ocenie wyników międzynarodowych analiz porównawczych : (na przykładzie analizy wydajności pracy w USA, Niemczech i Japonii)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "535",
pages = "103-109",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9838},
}
12
@misc{redUEK:2168224442,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Surdykowska Stanisława T.,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
13
@inbook{fmUEK:2168254116,
author = "Stanisława T. Surdykowska",
title = "Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości",
booktitle = "Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej",
pages = "201-216",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7246-131-7",
}
14
@article{artUEK:2168256714,
author = "Stanisława T. Surdykowska",
title = "Polski system rachunkowości finansowej w międzynarodowej perspektywie porównawczej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "876",
pages = "213-232",
adress = "",
year = "2000",
}
15
@unpublished{drUEK:2168310931,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Pomiar i ocena efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji (na przykładzie przedsiębiorstw polskich)",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
16
@book{podUEK:2168287897,
author = "Stanisława T. Surdykowska",
title = "Rachunkowość międzynarodowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "1999",
isbn = "83-88114-17-4",
}
17
@article{artUEK:2168343031,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Pułapki globalnego rynku",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "38",
pages = "14-15",
year = "1998",
}
18
@misc{redUEK:2168262420,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Surdykowska Stanisława,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
}
19
@article{artUEK:2168262444,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Zakres ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "516",
pages = "89-97",
year = "1998",
}
20
@article{artUEK:2168247814,
author = "Stanisława T. Surdykowska",
title = "Niektóre kontrowersje wokół zakresu ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 40 specj.",
pages = "194-203",
year = "1997",
}
21
@unpublished{fnpUEK:2168335421,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Rachunkowość międzynarodowa: systemy rachunkowości w międzynarodowej, porównawczej perspektywie",
booktitle = "Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2",
pages = "[34-83](139-188)",
year = "1997",
}
22
@unpublished{drUEK:2168312555,
author = "Władysława Ada Kostrz-Kostecka",
title = "Rola programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w przekształceniach własnościowych polskiej gospodarki",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
23
@book{monUEK:2168287893,
author = "Stanisława Teresa Surdykowska",
title = "Prywatyzacja",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1997",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "83-01-11963-2",
}
24
@book{monUEK:2168287883,
author = "Stanisława Teresa Surdykowska",
title = "Prywatyzacja",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1996",
isbn = "83-01-11963-2",
}
25
@unpublished{drUEK:2168312785,
author = "Joanna Lelito",
title = "Pomiar kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym",
adress = "Kraków",
year = "1990",
}
26
@misc{rscUEK:2168324795,
author = "Anna Czubała and Stanisława Surdykowska and Halina Wojnarowska",
title = "Rynek pracy w województwie krakowskim w pierwszym półroczu 1990 roku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "1990",
issn = "",
}
27
@article{artUEK:2168253800,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Pomiar i stymulowanie efektywności działania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki ograniczonej przez zasoby",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "305",
pages = "147-159",
year = "1989",
}
28
@misc{varUEK:2168333379,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Janośa Kornaia ekonomia niedoboru",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "82-83",
year = "1988",
}
29
@inbook{mkaUEK:2168266276,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Nowoczesna rachunkowość w warunkach niecenowej alokacji zasobów",
booktitle = "Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r.",
pages = "74-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
30
@book{mkrUEK:2168266256,
title = "Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
31
@article{artUEK:2168262038,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Pozaewidencyjne trudności w procesie identyfikacji kosztów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "225",
pages = "165-177",
year = "1987",
}
32
@book{skrUEK:2168292167,
author = "Marta Stępień and Stanisława Surdykowska and Zofia Wydymus",
title = "Zbiór ćwiczeń z rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
33
@article{artUEK:2168262710,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Czynniki determinujące konieczność wykorzystywania rachunku kosztów w procesie ustalania cen",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "207",
pages = "153-166",
year = "1985",
}
34
@book{ksiUEK:2168345614,
author = "Stanisława Surdykowska and and and ",
title = "Ustalanie cen w przedsiębiorstwach",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydaw. Ekonomiczne",
year = "1984",
issn = "",
isbn = "83-208-0385-3",
}
35
@article{artUEK:2168242786,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Rola rachunku kosztów w procesie tworzenia obrazu powstawania wartości w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "179",
pages = "53-71",
year = "1983",
}
36
@article{artUEK:2168217948,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Przesłanki realności ustaleń kalkulacji wstępnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "164",
pages = "93-118",
year = "1983",
}
37
@article{artUEK:2168236056,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Miejsce rachunku kosztów w systemie informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "178",
pages = "119-132",
year = "1983",
}
38
@book{monUEK:2168339817,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Wykorzystanie rachunku kosztów w procesie ustalania cen nowych produktów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
issn = "0209-1674",
}
39
@book{skrUEK:2168339803,
author = "Marta Stępień and Stanisława Surdykowska and Zofia Wydymus",
title = "Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1982",
url = {},
}
40
@misc{redUEK:2168264698,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Surdykowska Stanisława,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
41
@misc{gwdUEK:2168242244,
author = "Stanisława Surdykowska and Jerzy Kruczała and Roman Niestrój and Michał Woźniak and Lech Klewżyc and Bogusław Jacewicz and Jan Pająk and Tadeusz Jopek and Augustyn Olszewski and Jerzy Tendaj and Tadeusz Stec",
title = "W gospodarczą rzeczywistość",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "39 (10132)",
pages = "3, 5",
year = "1981",
}
42
@inbook{mkaUEK:2168284761,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Rachunek kosztów jako źródło informacji dla potrzeb ustalania cen",
booktitle = "Kierunki doskonalenia i unowocześniania systemu rachunkowości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 23-24 XI 1978 r.",
pages = "67-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
43
@article{artUEK:2168269496,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Możliwości i ograniczenia w procesie kontroli cen",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 35, 7-8 (413-414)",
pages = "395-398",
year = "1980",
}
44
@article{artUEK:2168250814,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Problemy obniżki kosztów w jednostkach inicjujących",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "118",
pages = "133-144",
year = "1979",
}
45
@article{artUEK:2168250488,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Wybrane problemy istoty i pomiaru obniżki kosztów jednostkowych w skali mikro- i makroekonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "110",
pages = "89-105",
year = "1978",
}
46
@article{artUEK:2168250172,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Zastosowanie metody przypadków w nauczaniu rachunkowości w USA",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "89",
pages = "205-212",
year = "1977",
}
47
@book{skrUEK:2168345734,
author = "Halina Soczówka and Stanisława Surdykowska and Zofia Wydymus",
title = "Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
48
@unpublished{drUEK:2168304599,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Pomiar i ocena obniżki kosztów w przedsiębiorstwach przemysłowych",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
49
@unpublished{UEK:2168258974,
author = "Stanisława Surdykowska and Agnieszka Herdan and Piotr Kulas and Katarzyna Świetla",
title = "Kierunki modyfikacji rachunkowości przedsiębiorstw w warunkach globalizacji rynków finansowych : (raport z badań)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}