Publications of the selected author

1

Title:
Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2020
Physical description:
170 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-8102-099-2
Access mode:
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168350118
monograph
2

Title:
Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
215 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-441
Nr:
2168337319
doctoral dissertation
3

Title:
Budownictwo ekologiczne na rynku nieruchomości = Ecological Construction in Real Estate
Source:
Energia i paliwa 2015 / red. Katarzyna Szramowiat, Krzysztof Sornek, Kamila Rzepka - Kraków: Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2016, s. 176-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-932168-5-7
Nr:
2168340529
chapter in monograph
4

Title:
Wpływ ekoinnowacji na konkurencyjność krajów Unii Europejskiej = Impact of Ecoinnovation in Competitiveness of European Union Countries
Source:
Perspektywy gospodarcze - przedsiębiorczość, innowacje, konsument / red. nauk. Marlena Piekut - Płock: Politechnika Warszawska, 2016, s. 68-76. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-936538-9-8
Nr:
2168340531
chapter in monograph
5

Author:
Conference:
IV edycja konferencji naukowej pt. "Współczesne trendy w zarządzaniu", Kraków, Polska, od 2015-03-24 do 2015-03-24
Title:
Outsourcing w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 21-27 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-1-6
Access mode:
Nr:
2168299161
chapter in conference materials
See main document
6

Title:
Wpływ ekoinnowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw = Eco-Innovations Impact on the Growth of Co Mpetitiveness of Enterprises
Source:
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. - t. 42, nr 1 (2015) , s. 73-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168300629
article
7

Author:
Title:
Innovation Strategies in Management of Company
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 67-74 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168304091
chapter in monograph
See main document
1
Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich / Justyna BROUQUIER. - Warszawa : CeDeWu, 2020. - 170 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-099-2
2
Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich / Justyna Brouquier ; . - Kraków : , 2018. - 215 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Piotr Paweł MAŁECKI ; Promotor pomocniczy: Renata ŻABA-NIERODA. - Bibliogr. - Spis treści: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003401aWstęp:
3
Budownictwo ekologiczne na rynku nieruchomości = Ecological Construction in Real Estate / M. Ziółko, J. Mróz // W: Energia i paliwa 2015 / red. Katarzyna Szramowiat, Krzysztof Sornek, Kamila Rzepka. - Kraków: Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2016. - S. 176-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932168-5-7
4
Wpływ ekoinnowacji na konkurencyjność krajów Unii Europejskiej = Impact of Ecoinnovation in Competitiveness of European Union Countries / Monika Ziółko, Justyna Mróz // W: Perspektywy gospodarcze - przedsiębiorczość, innowacje, konsument / red. nauk. Marlena Piekut. - Płock: Politechnika Warszawska, 2016. - S. 68-76. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-936538-9-8
5
Outsourcing w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw / Justyna Mróz // W: Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK. - Kraków: Mfiles.pl, 2015. - S. 21-27. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941408-1-6. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-trendy-w-outsourcingu
6
Wpływ ekoinnowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw = Eco-Innovations Impact on the Growth of Co Mpetitiveness of Enterprises / Monika Ziółko, Justyna Mróz // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. - t. 42, nr 1 (2015), s. 73-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2015.006/7161. - ISSN 1689-8966
7
Innovation Strategies in Management of Company / Justyna Mróz // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 67-74. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
1
Brouquier J., (2020), Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich, Warszawa : CeDeWu, 170 s.
2
Brouquier J., (2018), Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich, Prom. Małecki P., Kraków : , 215 k.
3
Ziółko M., Mróz J., (2016), Budownictwo ekologiczne na rynku nieruchomości. [W:] Szramowiat K., Sornek K., Rzepka K. (red.), Energia i paliwa 2015, Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, s. 176-182.
4
Ziółko M., Mróz J., (2016), Wpływ ekoinnowacji na konkurencyjność krajów Unii Europejskiej. [W:] Piekut M. (red.), Perspektywy gospodarcze - przedsiębiorczość, innowacje, konsument, Płock : Politechnika Warszawska, s. 68-76.
5
Mróz J., (2015), Outsourcing w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Wawak S., Sołtysik M. (red.), Współczesne trendy w outsourcingu, Kraków : Mfiles.pl, s. 21-27.
6
Ziółko M., Mróz J., (2015), Wpływ ekoinnowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie", t. 42, nr 1, s. 73-84; http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2015.006/7161
7
Mróz J., (2015), Innovation Strategies in Management of Company. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 67-74.
1
@book{monUEK:2168350118,
author = "Justyna Brouquier",
title = "Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-83-8102-099-2",
}
2
@unpublished{drUEK:2168337319,
author = "Justyna Brouquier",
title = "Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {},
}
3
@inbook{fmUEK:2168340529,
author = "Monika Ziółko and Justyna Mróz",
title = "Budownictwo ekologiczne na rynku nieruchomości",
booktitle = "Energia i paliwa 2015",
pages = "176-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego",
year = "2016",
isbn = "978-83-932168-5-7",
}
4
@inbook{fmUEK:2168340531,
author = "Monika Ziółko and Justyna Mróz",
title = "Wpływ ekoinnowacji na konkurencyjność krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Perspektywy gospodarcze - przedsiębiorczość, innowacje, konsument",
pages = "68-76",
adress = "Płock",
publisher = "Politechnika Warszawska",
year = "2016",
isbn = "978-83-936538-9-8",
}
5
@inbook{mkaUEK:2168299161,
author = "Justyna Mróz",
title = "Outsourcing w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Współczesne trendy w outsourcingu",
pages = "21-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-trendy-w-outsourcingu},
isbn = "978-83-941408-1-6",
}
6
@article{artUEK:2168300629,
author = "Monika Ziółko and Justyna Mróz",
title = "Wpływ ekoinnowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw",
journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie",
number = "t. 42, 1",
pages = "73-84",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.006},
url = {http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2015.006/7161},
}
7
@inbook{fmUEK:2168304091,
author = "Justyna Mróz",
title = "Innovation Strategies in Management of Company",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "67-74",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}