Publications of the selected author

1

Title:
O potrzebie zmian instytucjonalnych w ochronie zdrowia = On the Need for Institutional Changes in Health Care
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2) (2018) , s. 377-389. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168326399
article
See main document
1
O potrzebie zmian instytucjonalnych w ochronie zdrowia = On the Need for Institutional Changes in Health Care / Agnieszka Krzemień // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2) (2018), s. 377-389. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/150200/tekst%2028%20Agnieszka%20Krzemie%C5%84.pdf. - ISSN 1898-5084
1
Krzemień A., (2018), O potrzebie zmian instytucjonalnych w ochronie zdrowia, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 54 (2), s. 377-389; http://www.ur.edu.pl/file/150200/tekst%2028%20Agnieszka%20Krzemie%C5%84.pdf
1
@article{UEK:2168326399,
author = "Krzemień Agnieszka",
title = "O potrzebie zmian instytucjonalnych w ochronie zdrowia",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 54 (2)",
pages = "377-389",
year = "2018",
}