Publications of the selected author

1

Title:
Koszty realizacji funkcji informacji
Source:
Wprowadzenie do analizy wartości informacji / red. Marek ĆWIKLICKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 34-48
ISBN:
978-83-7252-709-7
Nr:
2168299455
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Strategie zarządzania ryzykiem kursów walut w przedsiębiorstwie wraz z przykładem zastosowania = Strategies of Managing Risk of Exchange Rates in the Company and their Practical Applications
Source:
Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Elżbieta Wrońska-Bukalska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 119-131. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-687-2
Nr:
2168300231
chapter in monograph
3

Title:
Wybrane zagadnienia rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez małych przedsiębiorców - wyniki badań ankietowych
Source:
Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nóżka - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 54-71 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65046-02-4
Nr:
2168299985
chapter in monograph
4

Title:
Project Assumptions, Development and Procedures in Quality Function Deployment Method
Source:
Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 69-77 - Bibliogr.. - Dostępna także w wersji online
ISBN:
978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9
Access mode:
Nr:
2168303701
chapter in monograph
See main document
1
Koszty realizacji funkcji informacji / Maciej WALCZAK, Jarosław Żerulik // W: Wprowadzenie do analizy wartości informacji / red. Marek ĆWIKLICKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 34-48. - ISBN 978-83-7252-709-7
2
Strategie zarządzania ryzykiem kursów walut w przedsiębiorstwie wraz z przykładem zastosowania = Strategies of Managing Risk of Exchange Rates in the Company and their Practical Applications / Jarosław Żerulik // W: Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Elżbieta Wrońska-Bukalska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 119-131. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-687-2
3
Wybrane zagadnienia rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez małych przedsiębiorców - wyniki badań ankietowych / Jarosław Żerulik // W: Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nóżka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 54-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65046-02-4
4
Project Assumptions, Development and Procedures in Quality Function Deployment Method / Jarosław Żerulik // W: Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 69-77. - Bibliogr. - Dostępna także w wersji online. - ISBN 978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf
1
Walczak M., Żerulik J., (2015), Koszty realizacji funkcji informacji. [W:] Ćwiklicki M. (red.), Wprowadzenie do analizy wartości informacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 34-48.
2
Żerulik J., (2015), Strategie zarządzania ryzykiem kursów walut w przedsiębiorstwie wraz z przykładem zastosowania. [W:] Wrońska-Bukalska E. (red.), Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 119-131.
3
Żerulik J., (2015), Wybrane zagadnienia rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez małych przedsiębiorców - wyniki badań ankietowych. [W:] Kamieniecka M., Nóżka A. (red.), Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 54-71.
4
Żerulik J., (2014), Project Assumptions, Development and Procedures in Quality Function Deployment Method. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 69-77.
1
@inbook{UEK:2168299455,
author = "Maciej Walczak and Jarosław Żerulik",
title = "Koszty realizacji funkcji informacji",
booktitle = "Wprowadzenie do analizy wartości informacji",
pages = "34-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-709-7",
}
2
@inbook{UEK:2168300231,
author = "Jarosław Żerulik",
title = "Strategie zarządzania ryzykiem kursów walut w przedsiębiorstwie wraz z przykładem zastosowania",
booktitle = "Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy",
pages = "119-131",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7784-687-2",
}
3
@inbook{UEK:2168299985,
author = "Jarosław Żerulik",
title = "Wybrane zagadnienia rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez małych przedsiębiorców - wyniki badań ankietowych",
booktitle = "Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki",
pages = "54-71",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-65046-02-4",
}
4
@inbook{UEK:2168303701,
author = "Jarosław Żerulik",
title = "Project Assumptions, Development and Procedures in Quality Function Deployment Method",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications",
pages = "69-77",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf},
isbn = "978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9",
}