Publications of the selected author

1

Title:
Koncepcje paradygmatów w nauce rachunkowości = Concepts of Paradigms in Accounting Science
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 691 (2006) , s. 21-30. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52651
article
See main document
2

Title:
System controllingu jako narzędzie stabilizacji ekonomiki jednostki
Source:
www.columb-controlling.pl2000. - Materiał z konferencji: Funkcjonowanie controllingu w polskich przedsiębiorstwach, Szczecin 9-10 października 2000 rok - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168274064
chapter in conference materials
3

Title:
Mierniki kreowania dodatkowej wartości = The Tools Employed in Measuring the Generation of Value Added
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 553 (2000) , s. [151]-160. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168259448
article
See main document
4

Title:
Rachunek kosztów standardowych w nowoczesnych systemach wytwarzania
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7 / [kier. tematu: Mieczysław DOBIJA]1999, s. 1[84]-12[95]. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-184/7/Magazyn
Nr:
2168269610
chapter in unpublished scientific work
See main document
5

Title:
Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
319 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-016-X
Nr:
2168272314
textbook
6

Title:
Dokumenty księgowe
Source:
Organizacja rachunkowości / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 196-204
ISBN:
83-7252-010-0
Nr:
2168271950
chapter in textbook
See main document
7

Author:
Title:
Standardy rachunku kosztów w USA = Cost Account Standards in USA
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 467 (1996) , s. 83-91. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256792
article
See main document
1
Koncepcje paradygmatów w nauce rachunkowości = Concepts of Paradigms in Accounting Science / Barbara SUMEK-BRANDYS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 691 (2006), s. 21-30. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=105227422. - ISSN 0208-7944
2
System controllingu jako narzędzie stabilizacji ekonomiki jednostki / Mieczysław DOBIJA, Barbara SUMEK-BRANDYS // W: www.columb-controlling.pl [on-line]. - Dane tekstowe. - , 2000. - 2 ekrany. - Materiał z konferencji: Funkcjonowanie controllingu w polskich przedsiębiorstwach, Szczecin 9-10 października 2000 rok. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.columb-controlling.com/controlling-w-teorii/controlling-system-controllingu-jako-narzedzie-stabilizacji-ekonomiki-jednostki-83.html
3
Mierniki kreowania dodatkowej wartości = The Tools Employed in Measuring the Generation of Value Added / Barbara SUMEK-BRANDYS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 553 (2000), s. [151]-160. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=8219. - ISSN 0208-7944
4
Rachunek kosztów standardowych w nowoczesnych systemach wytwarzania / Barbara SUMEK-BRANDYS // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7 / [kier. tematu: Mieczysław DOBIJA]. - (1999), s. 1[84]-12[95]. - Streszcz. - Bibliogr.
5
Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań / red. Marta STĘPIEŃ ; [aut.: Mariusz ANDRZEJEWSKI, Dorota DOBIJA, Artur HOŁDA, Anna LITWA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Marta STĘPIEŃ, Barbara SUMEK-BRANDYS, Aneta ŚWIECHOWSKA, Piotr WÓJTOWICZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 319 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-016-X
6
Dokumenty księgowe / Barbara SUMEK-BRANDYS // W: Organizacja rachunkowości / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 196-204. - ISBN 83-7252-010-0
7
Standardy rachunku kosztów w USA = Cost Account Standards in USA / Barbara SUMEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 467 (1996), s. 83-91. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Sumek-Brandys B., (2006), Koncepcje paradygmatów w nauce rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 691, s. 21-30; https://bazekon.uek.krakow.pl/105227422
2
Dobija M., Sumek-Brandys B., (2000), System controllingu jako narzędzie stabilizacji ekonomiki jednostki. [W:] www.columb-controlling.pl [on-line].
3
Sumek-Brandys B., (2000), Mierniki kreowania dodatkowej wartości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 553, s. [151]-160; https://bazekon.uek.krakow.pl/8219
4
Sumek-Brandys B., (1999), Rachunek kosztów standardowych w nowoczesnych systemach wytwarzania. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7, s. 1[84]-12[95].
5
Andrzejewski M., Dobija D., Hołda A., Litwa A., Pogodzińska-Mizdrak E., Stępień M., Sumek-Brandys B., Świechowska A., Wójtowicz P., (1999), Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym: zbiór zadań, Stępień M. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 319 s.
6
Sumek-Brandys B., (1999), Dokumenty księgowe. [W:] Dobija M. (red.), Organizacja rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 196-204.
7
Sumek B., (1996), Standardy rachunku kosztów w USA, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 467, s. 83-91.
1
@article{UEK:52651,
author = "Sumek-Brandys Barbara",
title = "Koncepcje paradygmatów w nauce rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "691",
pages = "21-30",
year = "2006",
}
2
@inbook{UEK:2168274064,
author = "Dobija Mieczysław and Sumek-Brandys Barbara",
title = "System controllingu jako narzędzie stabilizacji ekonomiki jednostki",
booktitle = "www.columb-controlling.pl",
pages = "",
adress = "",
year = "2000",
}
3
@article{UEK:2168259448,
author = "Sumek-Brandys Barbara",
title = "Mierniki kreowania dodatkowej wartości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "553",
pages = "[151]-160",
year = "2000",
}
4
@unpublished{UEK:2168269610,
author = "Sumek-Brandys Barbara",
title = "Rachunek kosztów standardowych w nowoczesnych systemach wytwarzania",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7",
pages = "1[84]-12[95]",
year = "1999",
}
5
@book{UEK:2168272314,
author = "Andrzejewski Mariusz and Dobija Dorota and Hołda Artur and Litwa Anna and Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta and Stępień Marta and Sumek-Brandys Barbara and Świechowska Aneta and Wójtowicz Piotr",
title = "Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań",
editor = Stępień Marta,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-016-X",
}
6
@inbook{UEK:2168271950,
author = "Sumek-Brandys Barbara",
title = "Dokumenty księgowe",
booktitle = "Organizacja rachunkowości",
pages = "196-204",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-010-0",
}
7
@article{UEK:2168256792,
author = "Sumek Barbara",
title = "Standardy rachunku kosztów w USA",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "467",
pages = "83-91",
year = "1996",
}