Publications of the selected author
1

Title:
Wzajemne dopasowanie pracownik-organizacja jako czynnik wykorzystania kapitału ludzkiego dla zintegrowanego rozwoju = Employees-organization Matching as a Factor of Using Human Capital for Integrated Development
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (58) (2019) , s. 92-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168337975
article
2

Title:
Wybrane czynniki warunkujące osiąganie satysfakcji z pracy = Factors Affecting Job Satisfaction Achievement in Workplace
Source:
Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach / red. Marek LISIŃSKI, Joanna Dzieńdziora - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu. Wydawnictwo Naukowe, 2016, s. 77-87. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-65621-22-1
Nr:
2168318159
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Wybrane przyczyny trudności w zarządzaniu zaangażowaniem pracowników w kontekście zintegrowanego rozwoju = Selected Reasons for the Difficulties in the Management of Employees Engagement in the Context of Integrated Development
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 2 (42) (2015) , s. 419-430. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297289
article
4

Title:
Narzędzia motywacyjne w procesie zarządzania jakością = Motivational Tools in the Process of Quality Management
Source:
Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems / red. Mariusz GIEMZA i Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 85-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-1-2
Nr:
2168294079
chapter in monograph
See main document
1
Wzajemne dopasowanie pracownik-organizacja jako czynnik wykorzystania kapitału ludzkiego dla zintegrowanego rozwoju = Employees-organization Matching as a Factor of Using Human Capital for Integrated Development / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Magdalena Huculak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (58) (2019), s. 92-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4847. - ISSN 1898-5084
2
Wybrane czynniki warunkujące osiąganie satysfakcji z pracy = Factors Affecting Job Satisfaction Achievement in Workplace / Magdalena Huculak // W: Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Joanna Dzieńdziora. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu. Wydawnictwo Naukowe, 2016. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 77-87. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65621-22-1
3
Wybrane przyczyny trudności w zarządzaniu zaangażowaniem pracowników w kontekście zintegrowanego rozwoju = Selected Reasons for the Difficulties in the Management of Employees Engagement in the Context of Integrated Development / Magdalena Huculak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (42) (2015), s. 419-430. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/10/1/ec3a0eddcb3d058641990c37d991de9a/30%20Huculak%20M..pdf. - ISSN 1898-5084
4
Narzędzia motywacyjne w procesie zarządzania jakością = Motivational Tools in the Process of Quality Management / Magdalena Huculak // W: Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems / red. nauk. Mariusz GIEMZA i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 85-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-1-2
1
Adamska-Chudzińska M., Huculak M., (2019), Wzajemne dopasowanie pracownik-organizacja jako czynnik wykorzystania kapitału ludzkiego dla zintegrowanego rozwoju, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (58), s. 92-104; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4847
2
Huculak M., (2016), Wybrane czynniki warunkujące osiąganie satysfakcji z pracy. [W:] Lisiński M., Dzieńdziora J. (red.), Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu. Wydawnictwo Naukowe, s. 77-87.
3
Huculak M., (2015), Wybrane przyczyny trudności w zarządzaniu zaangażowaniem pracowników w kontekście zintegrowanego rozwoju, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (42), s. 419-430; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/10/1/ec3a0eddcb3d058641990c37d991de9a/30%20Huculak%20M..pdf
4
Huculak M., (2015), Narzędzia motywacyjne w procesie zarządzania jakością. [W:] Giemza M., Sikora T. (red.), Wielowymiarowość systemów zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 85-99.
1
@article{UEK:2168337975,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska and Magdalena Huculak",
title = "Wzajemne dopasowanie pracownik-organizacja jako czynnik wykorzystania kapitału ludzkiego dla zintegrowanego rozwoju",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (58)",
pages = "92-104",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2019.2.6},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4847},
}
2
@inbook{UEK:2168318159,
author = "Magdalena Huculak",
title = "Wybrane czynniki warunkujące osiąganie satysfakcji z pracy",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach",
pages = "77-87",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu. Wydawnictwo Naukowe",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-65621-22-1",
}
3
@article{UEK:2168297289,
author = "Magdalena Huculak",
title = "Wybrane przyczyny trudności w zarządzaniu zaangażowaniem pracowników w kontekście zintegrowanego rozwoju",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (42)",
pages = "419-430",
adress = "",
year = "2015",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/10/1/ec3a0eddcb3d058641990c37d991de9a/30%20Huculak%20M..pdf},
}
4
@inbook{UEK:2168294079,
author = "Magdalena Huculak",
title = "Narzędzia motywacyjne w procesie zarządzania jakością",
booktitle = "Wielowymiarowość systemów zarządzania",
pages = "85-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-1-2",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID