Publications of the selected author

Witwicka-Szczepankiewicz Agnieszka ORCID

College of Economics, Finance and Law, Institutes of Finance, Department of Risk Management and Insurance

1

Title:
Przyczyny i obszary przestępczości ubezpieczeniowej z punktu widzenia pośrednika ubezpieczeniowego oraz pracowników towarzystw ubezpieczeniowych
Source:
Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Maria PŁONKA, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021, s. 135-164
ISBN:
978-83-66344-90-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356244
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Otwarte ubezpieczenia grupowe jako innowacyjna forma ubezpieczeń na życie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
181 s.: il. kolor.; 24 cm
Series:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 42)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-830-8
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168354128
monograph
3

Title:
Przyczyny i obszary przestępczości ubezpieczeniowej z punktu widzenia pośrednika ubezpieczeniowego oraz pracowników towarzystw ubezpieczeniowych
Source:
Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Maria PŁONKA, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019, s. 135-164
ISBN:
978-83-66344-07-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340475
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Otwarte ubezpieczenia grupowe jako innowacyjna forma ubezpieczeń osobowych
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
252 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-398
Nr:
2168325377
doctoral dissertation
5

Title:
Kształtowanie relacji firmy z otoczeniem poprzez negocjacje gospodarcze
Source:
Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie / red. Andrzej KOZINA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 83-108
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-2-3
Access mode:
Nr:
2168299525
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Negocjacje wielostronne w branży ubezpieczeniowej - zarys koncepcji = Multiparty Negotiations in Insurance Area - Basic Conception
Source:
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. - nr 13 (13) (2014) , s. 101-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299593
article
7

Title:
Wykorzystanie klasycznych koncepcji wynagradzania we współczesnej agencji ubezpieczeniowej = The Use of the Concept by the Precursors of Management in the Modern Company - Bonus Systems in Insurance Agency
Source:
Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji = The Concepts, Methods and Conditions of the Development Organization / red. nauk. Piotr Dziwiński, Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław Waszkielewicz - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014, s. 24-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-706-9
Nr:
2168299607
chapter in monograph
8

Title:
Kompetencje interpersonalne pośrednika na rynku ubezpieczeniowym = The Agent's Interpersonal Competence on the Insurance Market
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 2 (2013) , s. 505-519. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168300095
article
1
Przyczyny i obszary przestępczości ubezpieczeniowej z punktu widzenia pośrednika ubezpieczeniowego oraz pracowników towarzystw ubezpieczeniowych / Agnieszka WITWICKA-SZCZEPANKIEWICZ // W: Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Maria PŁONKA, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021. - S. 135-164. - ISBN 978-83-66344-90-7
2
Otwarte ubezpieczenia grupowe jako innowacyjna forma ubezpieczeń na życie / Agnieszka WITWICKA-SZCZEPANKIEWICZ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 181 s. : il. kolor. ; 24 cm. - Bibliogr. - Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 42. - ISBN 978-83-7252-830-8
3
Przyczyny i obszary przestępczości ubezpieczeniowej z punktu widzenia pośrednika ubezpieczeniowego oraz pracowników towarzystw ubezpieczeniowych / Agnieszka WITWICKA-SZCZEPANKIEWICZ // W: Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Maria PŁONKA, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019. - S. 135-164. - ISBN 978-83-66344-07-5
4
Otwarte ubezpieczenia grupowe jako innowacyjna forma ubezpieczeń osobowych / Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz ; . - Kraków : , 2017. - 252 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Maria PŁONKA ; promotor pomocniczy: Tomasz JEDYNAK. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003315
5
Kształtowanie relacji firmy z otoczeniem poprzez negocjacje gospodarcze / Andrzej KOZINA, Agnieszka Witwicka // W: Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie / red. Andrzej KOZINA. - Kraków: Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 83-108. - ISBN 978-83-941408-2-3. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wybrane-problemy-zarzadzania-relacjami-w-przedsiebiorstwie
6
Negocjacje wielostronne w branży ubezpieczeniowej - zarys koncepcji = Multiparty Negotiations in Insurance Area - Basic Conception / Agnieszka WITWICKA // Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. - nr 13 (13) (2014), s. 101-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-8175
7
Wykorzystanie klasycznych koncepcji wynagradzania we współczesnej agencji ubezpieczeniowej = The Use of the Concept by the Precursors of Management in the Modern Company - Bonus Systems in Insurance Agency / Agnieszka WITWICKA // W: Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji = The Concepts, Methods and Conditions of the Development Organization / red. nauk. Piotr Dziwiński, Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław Waszkielewicz. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. - S. 24-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-706-9
8
Kompetencje interpersonalne pośrednika na rynku ubezpieczeniowym = The Agent's Interpersonal Competence on the Insurance Market / Agnieszka Witwicka // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 2 (2013), s. 505-519. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_37.pdf. - ISSN 2084-5189
1
Witwicka-Szczepankiewicz A., (2021), Przyczyny i obszary przestępczości ubezpieczeniowej z punktu widzenia pośrednika ubezpieczeniowego oraz pracowników towarzystw ubezpieczeniowych. [W:] PŁONKA M., Oręziak B., Wielec M. (red.), Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 135-164.
2
Witwicka-Szczepankiewicz A., (2020), Otwarte ubezpieczenia grupowe jako innowacyjna forma ubezpieczeń na życie, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 42), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 181 s.
3
Witwicka-Szczepankiewicz A., (2019), Przyczyny i obszary przestępczości ubezpieczeniowej z punktu widzenia pośrednika ubezpieczeniowego oraz pracowników towarzystw ubezpieczeniowych. [W:] PŁONKA M., Oręziak B., Wielec M. (red.), Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 135-164.
4
Witwicka-Szczepankiewicz A., (2017), Otwarte ubezpieczenia grupowe jako innowacyjna forma ubezpieczeń osobowych, Prom. Płonka M., Kraków : , 252 k.
5
Kozina A., Witwicka A., (2015), Kształtowanie relacji firmy z otoczeniem poprzez negocjacje gospodarcze. [W:] Kozina A. (red.), Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie, Kraków : Mfiles.pl, s. 83-108.
6
Witwicka A., (2014), Negocjacje wielostronne w branży ubezpieczeniowej - zarys koncepcji, "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu", nr 13 (13), s. 101-116.
7
Witwicka A., (2014), Wykorzystanie klasycznych koncepcji wynagradzania we współczesnej agencji ubezpieczeniowej. [W:] Dziwiński P., Howaniec H., Malara Z., Waszkielewicz W. (red.), Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 24-36.
8
Witwicka A., (2013), Kompetencje interpersonalne pośrednika na rynku ubezpieczeniowym, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 1, cz. 2, s. 505-519; http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_37.pdf
1
@inbook{UEK:2168356244,
author = "Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz",
title = "Przyczyny i obszary przestępczości ubezpieczeniowej z punktu widzenia pośrednika ubezpieczeniowego oraz pracowników towarzystw ubezpieczeniowych",
booktitle = "Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości",
pages = "135-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-66344-90-7",
}
2
@book{UEK:2168354128,
author = "Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz",
title = "Otwarte ubezpieczenia grupowe jako innowacyjna forma ubezpieczeń na życie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-830-8",
}
3
@inbook{UEK:2168340475,
author = "Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz",
title = "Przyczyny i obszary przestępczości ubezpieczeniowej z punktu widzenia pośrednika ubezpieczeniowego oraz pracowników towarzystw ubezpieczeniowych",
booktitle = "Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości",
pages = "135-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2019",
isbn = "978-83-66344-07-5",
}
4
@unpublished{UEK:2168325377,
author = "Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz",
title = "Otwarte ubezpieczenia grupowe jako innowacyjna forma ubezpieczeń osobowych",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003315},
}
5
@inbook{UEK:2168299525,
author = "Andrzej Kozina and Agnieszka Witwicka",
title = "Kształtowanie relacji firmy z otoczeniem poprzez negocjacje gospodarcze",
booktitle = "Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie",
pages = "83-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wybrane-problemy-zarzadzania-relacjami-w-przedsiebiorstwie},
issn = "",
isbn = "978-83-941408-2-3",
}
6
@article{UEK:2168299593,
author = "Agnieszka Witwicka",
title = "Negocjacje wielostronne w branży ubezpieczeniowej - zarys koncepcji",
journal = "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu",
number = "13 (13)",
pages = "101-116",
year = "2014",
}
7
@inbook{UEK:2168299607,
author = "Agnieszka Witwicka",
title = "Wykorzystanie klasycznych koncepcji wynagradzania we współczesnej agencji ubezpieczeniowej",
booktitle = "Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji",
pages = "24-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7464-706-9",
}
8
@article{UEK:2168300095,
author = "Agnieszka Witwicka",
title = "Kompetencje interpersonalne pośrednika na rynku ubezpieczeniowym",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 1, cz. 2",
pages = "505-519",
year = "2013",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_37.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID