Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Zasady podatkowe A. Smitha jako kryterium oceny podatku liniowego = Adam Smith's Tax Principles as a Criterion for Evaluation of Flat Tax
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 1 (2016) , s. 691-699. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168306785
article
2

Author:
Title:
Rola prawa podatkowego w zapewnieniu ładu korporacyjnego
Source:
Perspektywa - wyzwania współczesnej gospodarki. T. 1 / red. Michał Buszko, Dorota Krupa, Agnieszka Drews - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015, s. 75-88 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-3439-8
Nr:
2168304851
chapter in monograph
3

Author:
Title:
Public relations w kształtowaniu wizerunku Urzędu Skarbowego = Public Relations in Shaping the Image of Tax Office
Source:
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. - t. 5 (30) (2014) , s. 467-477. - Tytuł numeru: Kreatywność, Innowacyjność, Przedsiębiorczość : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168300067
article
1
Zasady podatkowe A. Smitha jako kryterium oceny podatku liniowego = Adam Smith's Tax Principles as a Criterion for Evaluation of Flat Tax / Bożena STANEK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 1 (2016), s. 691-699. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.umcs.pl/h/article/view/1729/2016. - ISSN 0459-9586
2
Rola prawa podatkowego w zapewnieniu ładu korporacyjnego / Bożena Stanek // W: Perspektywa - wyzwania współczesnej gospodarki. T. 1 / red. Michał Buszko, Dorota Krupa, Agnieszka Drews. - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. - S. 75-88. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-3439-8
3
Public relations w kształtowaniu wizerunku Urzędu Skarbowego = Public Relations in Shaping the Image of Tax Office / Bożena Stanek // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. - t. 5 (30) (2014), s. 467-477. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Kreatywność, Innowacyjność, Przedsiębiorczość : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-30.pdf#page=469&view=Fit. - ISSN 2084-2686
1
Stanek B., (2016), Zasady podatkowe A. Smitha jako kryterium oceny podatku liniowego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 50, nr 1, s. 691-699; https://journals.umcs.pl/h/article/view/1729/2016
2
Stanek B., (2015), Rola prawa podatkowego w zapewnieniu ładu korporacyjnego. [W:] Buszko M., Krupa D., Drews A. (red.), Perspektywa - wyzwania współczesnej gospodarki, T. 1, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 75-88.
3
Stanek B., (2014), Public relations w kształtowaniu wizerunku Urzędu Skarbowego, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", t. 5 (30), s. 467-477; http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-30.pdf#page=469&view=Fit
1
@article{UEK:2168306785,
author = "Bożena Stanek",
title = "Zasady podatkowe A. Smitha jako kryterium oceny podatku liniowego",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 50, 1",
pages = "691-699",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.691},
url = {https://journals.umcs.pl/h/article/view/1729/2016},
}
2
@inbook{UEK:2168304851,
author = "Bożena Stanek",
title = "Rola prawa podatkowego w zapewnieniu ładu korporacyjnego",
booktitle = "Perspektywa - wyzwania współczesnej gospodarki. T. 1",
pages = "75-88",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2015",
isbn = "978-83-231-3439-8",
}
3
@article{UEK:2168300067,
author = "Bożena Stanek",
title = "Public relations w kształtowaniu wizerunku Urzędu Skarbowego",
journal = "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości",
number = "t. 5 (30)",
pages = "467-477",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-30.pdf#page=469&view=Fit},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID