Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Nowa ekonomia społeczna - zastosowanie klauzul społecznych oraz tworzenie klastrów ekonomii społecznej = New Social Economy - Use Classification of Social and Creating Clusters Social Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 13 (2014) , s. 59-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168300075
article
2

Author:
Title:
Streamlined Communication within an Organization as a Tool to Improve the Labor Effectiveness : SEKAP as an Example of Utilizing a CT Tool in the Management of the Local Government Administration in the Silesian Province
Source:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 357-366 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168296289
chapter in monograph
See main document
1
Nowa ekonomia społeczna - zastosowanie klauzul społecznych oraz tworzenie klastrów ekonomii społecznej = New Social Economy - Use Classification of Social and Creating Clusters Social Economy / Regina Skoczek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 13 (2014), s. 59-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/z/2.pdf#page=59&view=Fit. - ISSN 2391-9167
2
Streamlined Communication within an Organization as a Tool to Improve the Labor Effectiveness : SEKAP as an Example of Utilizing a CT Tool in the Management of the Local Government Administration in the Silesian Province / Regina Skoczek // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 357-366. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
1
Skoczek R., (2014), Nowa ekonomia społeczna - zastosowanie klauzul społecznych oraz tworzenie klastrów ekonomii społecznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 13, s. 59-67; http://www.wses-zeszyty.pl/z/2.pdf#page=59&view=Fit
2
Skoczek R., (2013), Streamlined Communication within an Organization as a Tool to Improve the Labor Effectiveness : SEKAP as an Example of Utilizing a CT Tool in the Management of the Local Government Administration in the Silesian Province. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 357-366.
1
@article{artUEK:2168300075,
author = "Regina Skoczek",
title = "Nowa ekonomia społeczna - zastosowanie klauzul społecznych oraz tworzenie klastrów ekonomii społecznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
number = "13",
pages = "59-67",
year = "2014",
url = {http://www.wses-zeszyty.pl/z/2.pdf#page=59&view=Fit},
}
2
@inbook{fmUEK:2168296289,
author = "Regina Skoczek",
title = "Streamlined Communication within an Organization as a Tool to Improve the Labor Effectiveness : SEKAP as an Example of Utilizing a CT Tool in the Management of the Local Government Administration in the Silesian Province",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "357-366",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}