Publications of the selected author

Pilch Kamila ORCID

College of Economy and Public Administration, Institute of Public Policies and Administration, Department of Public Organization Management

1

Author:
Title:
UEK koordynatorem międzynarodowego projektu
Source:
Kurier UEK2020. - nr 3 (85), s. 65. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168351472
varia
2

Title:
Problemy metodologii nauk społeczno-ekonomicznych w roku akademickim 2018/2019
Source:
Kurier UEK2018. - nr 2 (78), s. 52-53. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342527
varia
1
UEK koordynatorem międzynarodowego projektu / Kamila PILCH // Kurier UEK. - nr 3 (85) (2020), s. 65. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/65. - ISSN 1689-7757
2
Problemy metodologii nauk społeczno-ekonomicznych w roku akademickim 2018/2019 / Kamila PILCH, Marek ĆWIKLICKI // Kurier UEK. - nr 2 (78) (2018), s. 52-53. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03. - ISSN 1689-7757
1
Pilch K., (2020), UEK koordynatorem międzynarodowego projektu, "Kurier UEK", nr 3 (85), s. 65; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/65
2
Pilch K., Ćwiklicki M., (2018), Problemy metodologii nauk społeczno-ekonomicznych w roku akademickim 2018/2019, "Kurier UEK", nr 2 (78), s. 52-53; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03
1
@misc{varUEK:2168351472,
author = "Kamila Pilch",
title = "UEK koordynatorem międzynarodowego projektu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (85)",
pages = "65",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/65},
}
2
@misc{varUEK:2168342527,
author = "Kamila Pilch and Marek Ćwiklicki",
title = "Problemy metodologii nauk społeczno-ekonomicznych w roku akademickim 2018/2019",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (78)",
pages = "52-53",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03},
}