Publications of the selected author

Pilch Kamila ORCID

College of Economy and Public Administration, Institute of Public Policies and Administration, Department of Public Organization Management

1

Title:
Multiple Case Study Design : the Example of Place Marketing Research
Source:
Place Branding and Public Diplomacy (2020) . - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Funding was provided by Cracow University of Economics
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168344554
article
2

Title:
ISO 9001 Quality Management Systems in Local Government Institutions in Poland : Past, Present, and Future
Source:
International Review of Administrative Sciences (2020) . - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168332347
article
3

Author:
Ćwiklicki Marek , Schiavone Francesco , Klich Jacek , Pilch Kamila
Title:
Antecedents of use of E-health Services in Central Eastern Europe : a Qualitative Comparative Analysis
Source:
BMC Health Services Research. - 20 (2020) , s. 1-15. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Funding for this research was provided by the University of Naples Parthenope for the language editing and proofreading. Funding for the article-processing charge and proof reading of revised version of the paper is provided by the Cracow University of Economics.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168344306
article
4

Title:
Rygor metodologiczny wielokrotnego studium przypadku w badaniach marketingu miejsc = Methodological Rigour of Multiple Case Study Research in Place Marketing
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 376 (2018) , s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168337489
article
5

Author:
Title:
Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowych = Image Building for Non-governmental Organizations
Source:
Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2018) , s. 90-97. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Research program:
Publikacja została przygotowana w projekcie "Doskonalenie usług w sektorze publicznym: wymiar europejski" nr: 057/ WGAP-KAP/02/2018/S/8057, dofinansowanym z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168333813
article
See main document
1
Multiple Case Study Design : the Example of Place Marketing Research / Marek ĆWIKLICKI, Kamila PILCH // Place Branding and Public Diplomacy. - (2020). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://link.springer.com/article/10.1057%2Fs41254-020-00159-2. - ISSN 1751-8040
2
ISO 9001 Quality Management Systems in Local Government Institutions in Poland : Past, Present, and Future / Marek ĆWIKLICKI, Kamila PILCH, Michał ŻABIŃSKI // International Review of Administrative Sciences. - (2020). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0020852318815280. - ISSN 0020-8523
3
Antecedents of use of E-health Services in Central Eastern Europe : a Qualitative Comparative Analysis / Marek ĆWIKLICKI, Francesco Schiavone, Jacek KLICH, Kamila PILCH // BMC Health Services Research. - 20 (2020), s. 1-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-5034-9. - ISSN 1472-6963
4
Rygor metodologiczny wielokrotnego studium przypadku w badaniach marketingu miejsc = Methodological Rigour of Multiple Case Study Research in Place Marketing / Marek ĆWIKLICKI, Kamila PILCH // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 376 (2018), s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/384455/edition/362311/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
5
Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowych = Image Building for Non-governmental Organizations / Kamila PILCH // Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2018), s. 90-97. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022018/ES022018.pdf. - ISSN 2081-321X
1
Ćwiklicki M., Pilch K., (2020), Multiple Case Study Design : the Example of Place Marketing Research, "Place Branding and Public Diplomacy"; https://link.springer.com/article/10.1057%2Fs41254-020-00159-2
2
Ćwiklicki M., Pilch K., Żabiński M., (2020), ISO 9001 Quality Management Systems in Local Government Institutions in Poland : Past, Present, and Future, "International Review of Administrative Sciences"; https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0020852318815280
3
Ćwiklicki M., Schiavone F., Klich J., Pilch K., (2020), Antecedents of use of E-health Services in Central Eastern Europe : a Qualitative Comparative Analysis, "BMC Health Services Research", 20, s. 1-15; https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-5034-9
4
Ćwiklicki M., Pilch K., (2018), Rygor metodologiczny wielokrotnego studium przypadku w badaniach marketingu miejsc, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 376, s. 23-35; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/384455/edition/362311/content?ref=desc
5
Pilch K., (2018), Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowych, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 90-97; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022018/ES022018.pdf
1
@article{UEK:2168344554,
author = "Ćwiklicki Marek and Pilch Kamila",
title = "Multiple Case Study Design : the Example of Place Marketing Research",
journal = "Place Branding and Public Diplomacy",
pages = "",
year = "2020",
}
2
@article{UEK:2168332347,
author = "Ćwiklicki Marek and Pilch Kamila and Żabiński Michał",
title = "ISO 9001 Quality Management Systems in Local Government Institutions in Poland : Past, Present, and Future",
journal = "International Review of Administrative Sciences",
pages = "",
year = "2020",
}
3
@article{UEK:2168344306,
author = "Ćwiklicki Marek and Schiavone Francesco and Klich Jacek and Pilch Kamila",
title = "Antecedents of use of E-health Services in Central Eastern Europe : a Qualitative Comparative Analysis",
journal = "BMC Health Services Research",
number = "20",
pages = "1-15",
year = "2020",
}
4
@article{UEK:2168337489,
author = "Ćwiklicki Marek and Pilch Kamila",
title = "Rygor metodologiczny wielokrotnego studium przypadku w badaniach marketingu miejsc",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "376",
pages = "23-35",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168333813,
author = "Pilch Kamila",
title = "Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowych",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2",
pages = "90-97",
year = "2018",
}