Publications of the selected author

1

Author:
Ćwiklicki Marek , Schiavone Francesco , Klich Jacek , Pilch Kamila
Title:
Antecedents of use of E-health Services in Central Eastern Europe : a Qualitative Comparative Analysis
Source:
BMC Health Services Research. - 20 (2020) , s. 1-15. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Funding for this research was provided by the University of Naples Parthenope for the language editing and proofreading. Funding for the article-processing charge and proof reading of revised version of the paper is provided by the Cracow University of Economics.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168344306
article
2

Title:
Multiple Case Study Design : the Example of Place Marketing Research
Source:
Place Branding and Public Diplomacy (2020) . - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Funding was provided by Cracow University of Economics
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168344554
article
3

Title:
ISO 9001 Quality Management Systems in Local Government Institutions in Poland : Past, Present, and Future
Source:
International Review of Administrative Sciences (2020) . - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168332347
article
4

Title:
Rygor metodologiczny wielokrotnego studium przypadku w badaniach marketingu miejsc = Methodological Rigour of Multiple Case Study Research in Place Marketing
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 376 (2018) , s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168337489
article
5

Author:
Title:
Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowych = Image Building for Non-governmental Organizations
Source:
Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2018) , s. 90-97. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Research program:
Publikacja została przygotowana w projekcie "Doskonalenie usług w sektorze publicznym: wymiar europejski" nr: 057/ WGAP-KAP/02/2018/S/8057, dofinansowanym z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168333813
article
See main document
6

Title:
Problemy metodologii nauk społeczno-ekonomicznych w roku akademickim 2018/2019
Source:
Kurier UEK2018. - nr 2 (78), s. 52-53. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342527
varia
7

Author:
Title:
Asymetryczne skalowanie wielowymiarowe w wizerunkowych badaniach jednostek terytorialnych = Asymmetric Multidimensional Scaling in the Research of Territorial Units Image
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 336 (2014) , s. 79-88. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168300065
article
8

Title:
Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla miast w XXI wieku : pomiar wizerunku Krakowa jako age friendly city = Ageing as a Challenge for Cities in the 21st Century - Gauging the Image of Cracow as an Age-friendly City
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (931) (2014) , s. 95-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290563
article
9

Title:
Wieloraka analiza czynnikowa w wizerunkowych badaniach jakościowych = The Multiple Factor Analysis in Image Qualitative Research
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (348), t. 2 (2014) , s. 151-165. - Summ., streszcz., rez.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286679
article
1
Antecedents of use of E-health Services in Central Eastern Europe : a Qualitative Comparative Analysis / Marek ĆWIKLICKI, Francesco Schiavone, Jacek KLICH, Kamila PILCH // BMC Health Services Research. - 20 (2020), s. 1-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-5034-9. - ISSN 1472-6963
2
Multiple Case Study Design : the Example of Place Marketing Research / Marek ĆWIKLICKI, Kamila PILCH // Place Branding and Public Diplomacy. - (2020). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://link.springer.com/article/10.1057%2Fs41254-020-00159-2. - ISSN 1751-8040
3
ISO 9001 Quality Management Systems in Local Government Institutions in Poland : Past, Present, and Future / Marek ĆWIKLICKI, Kamila PILCH, Michał ŻABIŃSKI // International Review of Administrative Sciences. - (2020). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0020852318815280. - ISSN 0020-8523
4
Rygor metodologiczny wielokrotnego studium przypadku w badaniach marketingu miejsc = Methodological Rigour of Multiple Case Study Research in Place Marketing / Marek ĆWIKLICKI, Kamila PILCH // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 376 (2018), s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/384455/edition/362311/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
5
Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowych = Image Building for Non-governmental Organizations / Kamila PILCH // Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2018), s. 90-97. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022018/ES022018.pdf. - ISSN 2081-321X
6
Problemy metodologii nauk społeczno-ekonomicznych w roku akademickim 2018/2019 / Kamila PILCH, Marek ĆWIKLICKI // Kurier UEK. - nr 2 (78) (2018), s. 52-53. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03. - ISSN 1689-7757
7
Asymetryczne skalowanie wielowymiarowe w wizerunkowych badaniach jednostek terytorialnych = Asymmetric Multidimensional Scaling in the Research of Territorial Units Image / Kamila Pilch // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 336 (2014), s. 79-88. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/26037/Plich_Asymetryczne_Skalowanie_Wielowymiarowe_w_Wizerunkowych_2014.pdf. - ISSN 1899-3192
8
Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla miast w XXI wieku : pomiar wizerunku Krakowa jako age friendly city = Ageing as a Challenge for Cities in the 21st Century - Gauging the Image of Cracow as an Age-friendly City / Anna PAWLINA, Kamila Pilch // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (931) (2014), s. 95-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/586. - ISSN 1898-6447
9
Wieloraka analiza czynnikowa w wizerunkowych badaniach jakościowych = The Multiple Factor Analysis in Image Qualitative Research / Kamila Pilch, Adam SAGAN // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (348), t. 2 (2014), s. 151-165. - Summ., streszcz., rez. - Pełny tekst: http://old.ibrkk.pl/f/?handel_wew_1-2014_tom-2.pdf. - ISSN 0438-5403
1
Ćwiklicki M., Schiavone F., Klich J., Pilch K., (2020), Antecedents of use of E-health Services in Central Eastern Europe : a Qualitative Comparative Analysis, "BMC Health Services Research", 20, s. 1-15; https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-5034-9
2
Ćwiklicki M., Pilch K., (2020), Multiple Case Study Design : the Example of Place Marketing Research, "Place Branding and Public Diplomacy"; https://link.springer.com/article/10.1057%2Fs41254-020-00159-2
3
Ćwiklicki M., Pilch K., Żabiński M., (2020), ISO 9001 Quality Management Systems in Local Government Institutions in Poland : Past, Present, and Future, "International Review of Administrative Sciences"; https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0020852318815280
4
Ćwiklicki M., Pilch K., (2018), Rygor metodologiczny wielokrotnego studium przypadku w badaniach marketingu miejsc, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 376, s. 23-35; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/384455/edition/362311/content?ref=desc
5
Pilch K., (2018), Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowych, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 90-97; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022018/ES022018.pdf
6
Pilch K., Ćwiklicki M., (2018), Problemy metodologii nauk społeczno-ekonomicznych w roku akademickim 2018/2019, "Kurier UEK", nr 2 (78), s. 52-53; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03
7
Pilch K., (2014), Asymetryczne skalowanie wielowymiarowe w wizerunkowych badaniach jednostek terytorialnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 336, s. 79-88; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/26037/Plich_Asymetryczne_Skalowanie_Wielowymiarowe_w_Wizerunkowych_2014.pdf
8
Pawlina A., Pilch K., (2014), Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla miast w XXI wieku : pomiar wizerunku Krakowa jako age friendly city, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 7 (931), s. 95-110; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/586
9
Pilch K., Sagan A., (2014), Wieloraka analiza czynnikowa w wizerunkowych badaniach jakościowych, "Handel Wewnętrzny", nr 1 (348), t. 2, s. 151-165; http://old.ibrkk.pl/f/?handel_wew_1-2014_tom-2.pdf
1
@article{UEK:2168344306,
author = "Ćwiklicki Marek and Schiavone Francesco and Klich Jacek and Pilch Kamila",
title = "Antecedents of use of E-health Services in Central Eastern Europe : a Qualitative Comparative Analysis",
journal = "BMC Health Services Research",
number = "20",
pages = "1-15",
year = "2020",
}
2
@article{UEK:2168344554,
author = "Ćwiklicki Marek and Pilch Kamila",
title = "Multiple Case Study Design : the Example of Place Marketing Research",
journal = "Place Branding and Public Diplomacy",
pages = "",
year = "2020",
}
3
@article{UEK:2168332347,
author = "Ćwiklicki Marek and Pilch Kamila and Żabiński Michał",
title = "ISO 9001 Quality Management Systems in Local Government Institutions in Poland : Past, Present, and Future",
journal = "International Review of Administrative Sciences",
pages = "",
year = "2020",
}
4
@article{UEK:2168337489,
author = "Ćwiklicki Marek and Pilch Kamila",
title = "Rygor metodologiczny wielokrotnego studium przypadku w badaniach marketingu miejsc",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "376",
pages = "23-35",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168333813,
author = "Pilch Kamila",
title = "Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowych",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2",
pages = "90-97",
year = "2018",
}
6
@misc{UEK:2168342527,
author = "Pilch Kamila and Ćwiklicki Marek",
title = "Problemy metodologii nauk społeczno-ekonomicznych w roku akademickim 2018/2019",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (78)",
pages = "52-53",
year = "2018",
}
7
@article{UEK:2168300065,
author = "Pilch Kamila",
title = "Asymetryczne skalowanie wielowymiarowe w wizerunkowych badaniach jednostek terytorialnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "336",
pages = "79-88",
adress = "",
year = "2014",
}
8
@article{UEK:2168290563,
author = "Pawlina Anna and Pilch Kamila",
title = "Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla miast w XXI wieku : pomiar wizerunku Krakowa jako age friendly city",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "7 (931)",
pages = "95-110",
year = "2014",
}
9
@article{UEK:2168286679,
author = "Pilch Kamila and Sagan Adam",
title = "Wieloraka analiza czynnikowa w wizerunkowych badaniach jakościowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1 (348), t. 2",
pages = "151-165",
year = "2014",
}